sausau

Harta Adauga

Anunturi imobiliare inchirieri - 1917 anunturi

Alba Iulia, Springtime, vila parter + demisol duplex, cu 5 camere, luminos, bucatarie mobilata, 2 bai, termopan, centrala termica, curte libera, pentru firma-birouri, elegant
 • Suprafata 120 mp
 • Curte 100 mp
 • 5 camere
 • Nemobilata
 • Utilata
 • 13 min.
Imobiliare inchirieri case, vile
Bucuresti, azi, 11:49

Ofer spre inchiriere apartamen cu 2 camere amenajat pentru spatiu camercial sau birouri, situat pe bulevardul Dinicu Golescu.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:47

Bd Ferdinand stradal,in apropiere:Gara Obor,Iancului,Mihai Bravu,P-ta Obor,10 min metrou Obor, apt decomandat, etaj 4/4, bloc izolat termic,S=56mp,renovat,mobilat si utilat modern,Ratb,banci,magazine
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:45

showroom cu spatiu de prezentare si spatiu separat lounge pt. primire clienti dar este si pretabil restaurant, cafenea, etc, precum si spatiu birou sau cabinet medical,
 • Suprafata utila 65 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 11:34

1.300 €
complex Persepolis, etaj 1 din 4, loc parcare subteran
 • Suprafata 145 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:10

etaj 5/7, decomandat, 100 mp, modernizat, 2 dormitoare matrimoniale, living, 1 camera mica, bucatarie, 2 bai, 1 terasa, parchet, gresie, faianta, 2 ac, usa metalica, masina de spalat
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:10

apartament spatios, luminos, 3 camere semi-decomandate, baie si wc de serviciu, parter inalt/3, terasa, utilat, centrala proprie, nemobilat. Bun pentru birouri / cabinet sau locuinta.
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:00

etaj 5/6, renovat, centrala termica, balcon inchis, imbunatatiri, 2 x
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:45

Piata Romana, Dacia, Eminescu, garsoniera moderna, etajul 5, baie, hol, termopan, centrala termica, gresie, faianta, interfon, alarma, aer conditionat, pt. sediu de firma, cabinet, birou, locuinta,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 11:44

parter elegant in vila cu 3 camere, termopan, parchet, centrala termica, bucatarie utilata, langa British School, UNATC, 5 min. Piata Iancului, acces facil transport pentru birou, firma/ locuinta
 • Suprafata 86 mp
 • Curte 100 mp
 • 3 camere
 • Mobilata partial
 • Utilata
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri case, vile
Bucuresti, azi, 11:44

5 min., metrou, aproape mall Veranda, parc Tei, Plumbuita, etaj 5/10 cf. 1 semidec., 67 mp, bloc reabilitat termic, vedere mixta, mobilat utilat nou, utilat, imb., g, f, p, termopan, um, ac, liber, avans 1+1,
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:44

Fundeni, Avion, 20 min., metrou Obor, p/10, cf 1 dec, 35 mp, bloc mixt 1980 reabilitat termic, intrare, vedere stradala, nemobilata, imb, g, f, termopan, um, ac, ideal locuit/birou/cabinet, av 1+1, contract legal.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 11:43

et. 4/11, bloc 2018, 40 mp, totul nou, prima inchiriere, centrala termica proprie, aer conditionat, smart tv, libera, vecinatati: Plaza Mall Drumul Taberei, Iuliu Maniu, AFI Cotroceni, Crangasi, 1+1,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 10:55

strada Sibiu, nr. 18, spatiu comercial 35 mp, stradal, vis-a-vis de statia STB Sibiu, o statie de Favorit, ideal birouri, activitate lucrativa, cabinet medical, avocat, prestari servicii. Plata se poate si in Lei
 • Suprafata utila 35 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 10:45

Fundeni, va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 3 camere, cu o suprafata utila de 65-75 mp, doua grupuri sanitare, balcon inchis, situate la etajele 6-9 din 13, utilate si mobilate complet.
FUNDENI TOWER
Bucuresti, azi, 10:25

inchiriem apartamente cu 2 camere, noi, complet mobilate si utilate. Pretul lunar este de 400 eur + 50 eur mentenanta, iar utilitatile se platesc in functie de consum. www.fundeni-tower.ro
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 10:25

langa Scoala 30, aproape Parc Plumbuita, Tei, Piata, mall Veranda, 5 min Facultatea de Constructii, parter/10, bloc reabilitat, pe mijloc, mobilat modern, imb, g, f, t, um, usi interior noi, liber, av. 1+1.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:43

zona Ceahlau, decomandat etaj 2/8 renovat complet mobilat si utilat 2 grupuri sanitare (unul cu cada celalalt dus) baie cu aerisire naturala (geam), 2 aparate aer conditionat apropiere metrou/stb 41,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:39

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, termen lung, liber
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:39

la 3 minute de metrou 1 Decembrie 1918, confort 1, bloc mixt, reabilitat termic, etaj 7/10, proaspat renovata, mobilata modern, utilata complet, AC, g, f, p, t, um, contorizata, internet..
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 11:36

Oferta: 119 lei/ noapte single, 129/ noapte dubla. Restaurant la 200 m, supermarket, zona Mega Mall Delfinului Morarilor. Avem si in zona Intercontinental.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 11:35

cladire comerciala, etaj 1, spatiu de birouri, toate utilitatile, construit in 2010, stradal, destinatie actuala salon evenimente. Posibilitate de extindere cu inca cca 200 mp si cu teren cca 200 mp cu acces si din Iarba Campului.
 • Suprafata utila 160 mp
 • Birouri
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 10:25

va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 4 camere, cu o suprafata utila de 80 mp, situate la etajele 6-9 din 13, intr-un imobil modern, utilate si mobilate integral.
FUNDENI TOWER
Bucuresti, azi, 10:25

va oferim la prima inchiriere apartamente noi de 2 camere, cu o suprafata utila de 50-54mp, situate la etajele 6-9 din 13, mobilate si utilate complet, liber
FUNDENI TOWER
Bucuresti, azi, 10:25

parter/4, gresie, f, parchet, interf, vedere mixta, 2 gr. sanit, mobilat complet, renovat recent dressing 5 m, 2 balcoane, pretabil firma sau locuit, cabinet avocatura, contab, familie 5 min. metrou,
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 10:10

constr. 1965, bucatarie dotata, et. 1/8, renovat,
 • Suprafata 65 mp
 • Nemobilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:35

inchiriem spatiu pentru birouri sup.100 mp, posibilitati parcare, acces mijloace transport in comun, proximitate alte instituti Ministerul Public, Mediului, Apelor, Parlamentul Romaniei
 • Suprafata utila 100 mp
 • Sp. comercial
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 11:33

garsoniera deosebita Octavian Goga intr-un bloc monolit din 1990, et. 5/8, dec., complet finisata nou, g, f, p, ac, balcon inchis, bucataria mobilata si utilata, camera se mobileaza la cerere. Rezidenta
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 11:33

regim hotelier Piata Romana Cismigiu stradal regim hotelier Bucuresti. Garsoniere sau apartamente cu 2 sau 3 camere. Pentru alte detalii la telefon. Wfi tv ac. Mobilate si utilate complet.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 11:32

particular, inchiriez 1-2 camere, ultracentral, intrari separate, independente, etaj 3/4, fara lift, wc pe hol. Camere luminoase, ideal atelier creatie, birou sau cabinet (diverse), sediu firma etc
 • Suprafata utila 22 mp
 • Birouri
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 11:26

garsoniera lux, open space, complet mobilata si utilata, etaj 2/8, vedere pe fata, jacuzzi, ac, usa metalica, scara curata si intretinuta, termen lung, garantie 1 luna, pret negociabil ptr. avans mare,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 09:45

apartament 2 camere-zona Dorobanti, Perla, Sector 1 Bucuresti.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 09:45

apartament cu 3 camere, situat stradal, in Berceni, la 10 minute de metrou Piata Sudului si la 3 minute  statie RATB. Blocul e construit in 2002, etaj 7 din 8, loc de parcare platit, in apropiere este  parc, piata, scoala. Apartamentul este renovat in octombrie 2019, este decomandat, complet utila..
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 09:40

vila cartier Domus Stil, P+1+M, semimobilata si cu bucatarie utilata complet, curte comuna 1814 mp cu piscina, loc de joaca pentru copii, masa de tenis. La 300 m de autostrada A3
 • Suprafata 183 mp
 • Curte 65 mp
 • 5 camere
 • Mobilata partial
 • Utilata
Imobiliare inchirieri case, vile
Voluntari, azi, 09:30

Apartament 2 camere, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, bloc izolat termic in 2018, termopane noi, masina de spalat noua. Zona linistita, f aproape de Auchan Titan ( peste drum), acces mijloace de transport in comun. Apartamentul este liber.
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:26

cf. 1, etaj 1, an 1990, 2 persoane, contract, temren lung, contact direct,
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:25

renovat recent, bucatarie mobilata, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, aproape de mijloace de transport si centre comerciale, liber, vecinatati Iancului, Muncii, Titan
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:24

Romana, Victoriei, Rosetti, Mosilor, Stefan cel Mare, Vitan, Decebal, Gara de Nord, renovate, mobilate, utilate,lenjerii si prosoape curate, accesorii baie/bucatarie, tv, ac, discretie, incepand 90 lei/zi, 50 lei/3 h,
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 11:22

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa, Sisesti. Inchiriere apartament 2 camere Baneasa, Sisesti, langa restaurantul Papion, bloc 2018
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:21

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 09:30

Ion Tuculescu, constructie noua, 30 mp utili plus 20 mp terasa, etaj 1, ct, incalzire in pardoseala, partial mobilata, totul nou, optional loc de parcare, 320 euro, o luna plus doua garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 09:10

inchiriere 3 camere complex Jupiter, et. 3/11. Mobilat, utilat, loc de parcare subteran.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 08:55

garsoniere, apartamente, 2-3 camere decomandate, mobilate, utilate complet, wi-fi, vedere stradala, discretie, seriozitate, fara portar, preturi incepand de la 100 Lei, 3-5 ore
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 08:30

apartament 2 camere,
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:20

particular, ofer spre inchiriere/ vanzare un spatiu de birouri situat la parterul (inalt) al unui imobil P+4. Cladirea a fost construita in anul 2005
 • Suprafata utila 235 mp
 • Birouri
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 11:20

proprietar inchiriez apartament, cu imbunatatiri, doar pentru firme. Paza permanenta;
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:18

2/10 Gorjului, Valea Lunga, Barsanesti, confort 1, decomandat, renovat modern, mobilat si utilat nou, avans 1+1,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:17

Stradal, suprafata de 240 mp, open-space, 2 birouri, pardoseala din gresie, centrala proprie, geamuri termopan, pretabil showroom, birouri, loc de joaca, etc..
 • Suprafata utila 240 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 11:17

particular, confort 1, 44 mp, 9/10, mobilat/ utilat complet, conditii hoteliere 5 stele. Supraveghere video pe etaj, alarma, seif, ac, wifi, home cinema, plasma, set complet electrocasnice noi, vesela, 1+1
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 11:16

str. Brasov;
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 11:15

agentia noastra va prezinta spre inchiriere un apartament cu 3cam situat in zona Pod Constanta, sos. Chitilei, str. Amintirii. Apartamentul beneficiaza de absolut toate dotarile necesare
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:11

apartament 3 camere in bloc nou, terasa 12 mp, etaj 2, complet mobilat si utilat, aer conditionat si centrala proprie. 3 minute metrou M. Bravu. Dormitor cu baie proprie, 2 tv lcd, 83 mp decomandat
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:07

Bul Unirii Nr.59, 3 cam cf 1 dec, stradal, vedere dubla, 3/8 mobilat modern nou, 2 bai, 3 balcoane, faianta gresie parchet termopan usa metalica tv masina spalat aer conditionat.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 11:06

Unirii, Calea Victoriei, regim hotelier regim hotelier Unirii, Universitate, stradal cazare regim hotelier Decebal si Victoriei centru lenjerii si prosoape. Centrala termica, frigider si aragaz.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 11:05

garsoniere si apartamente de 2 si 3 camere complet utilate, conditii de lux, curatenie, discretie, locuri parcare, servicii ireprosabile, 3-4 ore incepand de la 100 Lei
 • 14 min.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 11:01

380 €
metrou Costin Georgian, decomandat, etajul 4 din 8, mobilat modern si utilat complet, spatios, liber. Vecinatati: Basarabia, Diham, Nicolae Grigorescu, parc IOR, Minis, 1 Decembrie
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 11:00

inchiriere garsoniera mobilata utilata, renovata recent, etaj 10, lift, 30 mp, totul nou, pret 300 euro
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 10:59

ap. de inchiriat, 1978, curat, disc.,
 • Suprafata 52 mp
 • Nemobilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 10:59

spatiu de inchiriat, stradal pe Camil Ressu, disc.,
 • Suprafata utila 40 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 10:58

spatiu stradal pe Sos. Pantelimon, disc.,
 • Suprafata utila 56 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 10:57

inchirieri spatii birou, d+p+4 etaje, Pantelimon.
 • Suprafata utila 1.000 mp
 • Birouri
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 10:54

5 minute statie STB, bloc 2016, et. 1/7, lux, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, lcd, ac, centrala proprie, liber
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 10:51

Vitan, Auchan, stradal, garsoniera de inchiriat, regim hotelier.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 10:49

Romana - Magheru nr 31, etajul 6. Doua spatii de birouri de inchiriat, separat sau impreuna. Biroul A - 122mp: 1500 EUR+TVA. Biroul B - 140mp: 1800 EUR+TVA,
 • Suprafata utila 122 mp
 • Birouri
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 10:48

particular inchiriez ap. 2 cam. dec. g, f, p, t, um, masina spalat, frigider, aragaz, hota. 1+1. Bloc nou. Interfon. Zona linistita. Bloc monitorizat video
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 10:46

Usa metalica, termopan, ca in poze. Contorizata, centrala termica. Frig. aragaz, masina de spalat, mari. Tv+ internet si cablu tv ( intra in pretul chiriei) Demisol, fara loc de parcare. In spate la Selgros pe Aurel Persu. 200 euro, 1+1
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 10:46

Ìnchiriez apartament cu 2 camere, cf 2, renovat recent, g, f, p, t, um, foarte curat, semimobilat, utilat complet, cu balcon, cablu, internet, bloc reabilitat, liber.
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 10:43

inchiriez camera etaj vila pentru 2 fete/ baieti, toate conditiile, incalzire centrala (inclusa in pret), 450 ron/ persoana, toate utilitatile incluse in pret.
Imobiliare inchirieri imobile diverse, camere cu chirie
Bucuresti, azi, 10:42

Societate comerciala, asiguram servicii de cazare exclusiv pentru companii (fara persoane fizice), capacitate 1200 locuri de cazare. Camere exclusiv de 4 persoane, standarde ridicate de comfort.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 10:40

restaurant de inchiriat proprietar, restaurant cu terasa la cheie, cochet cu finisaje de lux, mobilat, echipat 50 de locuri in sala, 60 locuri terasa, cladire interbelica. vezi poze pe www.anuntul.ro;
 • Suprafata utila 130 mp
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 10:40

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere Bucuresti
2 camere decomandate Buc.
2 camere mobilate Buc.
Spatii comerciale Buc.
Garsoniere Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.