sausau

Harta Adauga

Anunturi imobiliare inchirieri - 2617 anunturi

9/10, decomandat, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic, stradal, contract ANAF, liber, 1+1, agentie
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 15:01

Stradal - Calea Vitan in apropiere de stadionul Olimpia, confort 1 , decomandat, et 3/10. Complet utilat, gresie , faianta, termopan, parchet, usa metalica, cuptor electric, plita pe gaz, combina frigorifica, masina de spalat cu uscator. Posibilitate loc de parcare platit. Liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 15:00

9/10, decomandat, mobilat modern, utilat(masina de spalat, frigider, aragaz, televizor), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, parcare ADP, contract ANAF, liber,1+1
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 15:00

Apartament 2 camere, bloc 2009, decomandat, 55 mp, etaj 2, mobilat si utilat complet, centrala proprie, balcon, la 3 minute de metrou, 5 minute de parc IOR si 10 minute de mall Park Lake.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:40

Garsoniera impecabila, et. 7/9, 2 lifturi, complet mobilata si utilata, termopan, ac, TV cablu, internet, terasa mare, metrou 2 min., disponibila imediat, proprietar
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:35

Statia metrou Nicolae Grigorescu, bloc 2009, parter, mobilat, utilat complet, centrala termica, usa metalica, renovat recent.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:35

Inchiriem spatiu comercial drumul European E85, km 155, pentru desfasurare orice tip de activitate. Spatiu de inchiriat parter circa 200mp plus circa 5-6 anexe adiacente spatiului comercial la parter, cu posibilitate extensie si etaj 1. In plus spatiul are si o parcare de 2000 mp care poate fi folos..
 • Suprafata utila 200 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Podgoria, azi, 14:20

Inchiriez spatii birouri zona Republica, suprafata 82 mp, negociabil.
 • Suprafata utila 82 mp
 • Birouri
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 15:00

5 min metrou, 7/8, semidec., bloc mixt, reabilitat termic, nemobilata, bucatarie mobilata utilata complet, renovata, g, f, p, t, usa metal, libera, (prima inchiriere)zona linistita, cu verdeata, contract ANAF
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:59

Profi, 1/10, decomandat, mobilat, utilat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, stradal, liber, curat, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 14:58

6/10, decomandat, mobilat clasic, utilat complet masina de spalat, frigider, aragaz parchet, termopan, aer conditionat, bloc reabilitat termic, stradal, liber, curat, contract ANAF, 1+1, agentie
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:58

7 minute metrou Timpuri Noi, etaj 1, decomandat, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, intrare si vedere stradala, spatios, liber, curat, accept straini, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:58

cf. 1, decomandat cu imbunatatiri, mobilat modern, utilat complet, etaj intermediar, liber, clasa energetica B
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:53

cf. 1, semidec., 36 mp, toate imbunatatirile, mobilata si utilata libera vizite urgent, merita, clasa energetica B
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 13:47

2 camere cf. 1, semidec., cu imbunatatiri, mobilat si utilat complet, liber. clasa energetica B
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:47

Apartament deosebit, superb, etaj intermediar, toate imbunatatirile, decomandat, mobilat si utilat lux, pentru pretentiosi, merita, vizite urgent
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:45

confort 2,semistradal, 2/10, mobilata modern, utilata complet (frigider, masina de spalat, aragaz), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, bloc reabilitat termic, libera, agentie imobiliara
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:58

Rose Garden 2/10, modern, totul nou, bl.reabilitat termic, usi interioare noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, liber, contract Anaf, 1+1,
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:57

Club Fratelli, parter inalt/5, dec., bloc mixt, constructie 2010, mobilat ultra modern, centrala termica proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, pozitie superba contract ANAF, libera
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:57

7/8, decomandat, mobilat, utilat complet masina de spalat, frigider, aragaz gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc stradal, geam la baie, ap. pe mijloc, contorizat apa, gaze, caldura , liber, curat, 1+1
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:57

5/10, decomandata, confort 1, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 lifturi, bloc reabilitat, acces rapid la mijloacele de transport in comun, libera, zugravita recent, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:57

Apartament la 3min de metrou statia Ctin Brancoveanu semicomandat, et 7 din 10, mobilat, aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz, apometre. Liber din 1 octombrie
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:40

Cf. I decomandat, toate imbunatatirile, mobilat integral modern utilat complet, liber merita
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:26

ocazie, garsoniera cf .I, toate imbunatatirile, mobila noua, zugravita, libera, urgent, merita,
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 13:26

Proprietar inchiriez la intrarea in cartier Residence Militari, str. Tineretului Nr. 17: 2 camere decomandate cu 2 balcoane 1/7, 55 mp,300 eur. mobilat lux si utilat.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:20

8/9, mobilat, utilat (frigider, aragaz, masina de spalat) gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, geam la baie, bloc reabilitat termic, stradal, vedere spate, liber, curat, contr. Anaf, 1+1
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:57

2/8, decomandat, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, 3 balcoane, bloc civilizat, spatios, intrare stradala, vedere spate, liber, 1+1
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:56

Complexul Planorama,1/15, dec. 2wc, ultramodern utilat complet, totul nou, constructie 2012, paza, supraveghere video 24/24, g, f, p, termopan, usa metal, aer conditionat, centrala termica, contract ANAF, liber,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:56

Inchiriez garsoniera mobilata si complet utilata, parc Tineretului, etaj 2/10. Str. Piscului, apropiere Metro Timpuri noi si Tineretului. Ideala pt. 1-2 studenti! Garantie/chirie avans pe luna curenta.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:56

Mosilor, 5/8, 2 bai, mobilat utilat complet, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contract financiar ANAF, liber, zona linistita, 1 luna+ 1 luna garantie
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 14:56

Particular Metrou Pacii 250 m, 2 min de mers pe jos, apartament de 4 camere decomandat partial mobilat, bucatarie + 1 dormitor, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, internet tv digi fibra optica. Bloc 1990. Centrala.
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 13:15

Proprietar, apartament nou, prima inchiriere cu 2 camere, decomandat, situat la etajul parter inalt (se mai afla un apartament la demisol) in Complexul Exigent Plaza Residence cu iesire la Lujerului sau Drumul Taberei. Apartamentul este complet mobilat cu: -centrala termica proprie prin condensa..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:10

Proprietar, inchiriez garsoniera la 5 min de metrou Obor, langa parcul primariei sector 2. In imediata apropiere este piata Obor si mall Veranda. Garsoniera este situata la etaj intermediar, cu intrarea in scara din Sos. Mihai Bravu. Garsoniera este izolata foarte bine, balconul este inchis, iarn..
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 13:05

10 minute metrou Costin Georgian, etaj 4/10, 2 lifturi, semidecomandata, prima Inchiriere, renovata, mobilata si utilata complet, balcon inchis in termopan, usa metalica, libera. 1+1.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 13:04

4/4,mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon spatios, geam la baie, libera, curata, contr. Anaf, 1+1,
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:56

1/10, decomandata, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metal, aer conditionat, bloc reabilitat termic, apartament pe mijloc, contorizata, apometre, repartitoare, curata, contract ANAF
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:55

4/8, cf1 sp, dec, 60mp, balcon spatios, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat, orientat pe Est, luminos, contorizat, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, liber, zona linistita, contract la Anaf, avans 1+1
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:55

9/9, cf 1, dec, 64 mp, vedere stradala, superba, mobilat modern, utilat complet, bloc reabilitat termic, orientat pe Est, luminos, balcon spatios, g+f+p+t, usa metalica, 2 unitati aer conditionat, liber, contract Anaf, av 1+1.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:55

5 minute metrou p/4, ultracentral,50 mp, spatiu, vedere intrare stradala, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri noi,g, f, p, t, um, centrala proprie, alarma, birou, cabinet medical, avocatura, consultanta, notariat, liber, contract Anaf, 1+1
 • Suprafata utila 50 mp
 • Birouri
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, azi, 14:55

inchiriez garsoniera dubla, 2 camere, 5 min de metrou Gara de Nord, in vila et 2 din 3, gradinita, scoala, piata, Mega Image la 3 min, mobilat utilat
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 13:00

Garsoniera, prima inchiriere, bloc nou, finalizat 2020, totul nou, complet mobilat si utilat, lux. Metrou Petrache Poenaru la 8 minute, metrou Grozavesti la 8 minute.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 12:50

inchiriez garsoniera, vei fi primul chirias, foarte curata - renovata recent ( zugravait in totalitate, gresie faianta hol si bucatarie noi, usa metalica noua), mobilata complet si destul de modern, Lujerului, Virtutii (primul bloc de pe bd. Uverturii), foarte aproape de metrou, complex Sir, tramva..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 12:45

Renovat 2020: apartament 3 camere cu 2 bai, la etajul 3/4 al unui bloc nou, linistit si curat (construit 1987). Mobila moderna, majoritar noua, centrala termica noua, aer conditionat, usa metalica.
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 12:35

Inchiriere ap de 2 camere confort 1 semidec, la etajul 5/10, mobilat modern, utilat integral: ,masina de spalat rufe, vase, plita, cuptor,, frigider, tv lcd in bloc reabilitat termic. Agentie
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:55

apartament mobilat si utilat conform foto, dispune de balcon deschis, birou, vedere spate, liniste, intrare din bulevard. Doar locuit, exclus activitati. Plata 1+1, comision 0. Nu colaborez cu agentii
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:53

4/10, cf. 1, libera, curata, bloc stradal,
 • Mobilat partial
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:52

garsoniere, aprtamente regim hotelier cf. lux, tv led, aer conditionat, internet WiFi, foarte curat, lenjerii prosoape, parcare, nu primim escorte, 69 Lei/2 ore, 89/3 ore, 100-120 Lei/zi
 • 7 min.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 14:52

Locatie foarte buna, aproape de Parcurile Herastrau si Kiseleff, imobil constructie noua, apartament decomandat, foarte spatios (suprafata totala 83,5 mp) si luminos, finisaje de buna calitate, terasa
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:52

Favorit, benzinarie, garsoniera in bloc special, 6/10, 47 mp, decomandata, balcon (terasa) 9 mp, mobilata si utilata, termopan, parchet, libera, 280 euro, 1+1 garantie.
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:52

Apartament 2 camere pozitie excelenta, la 3 minute de metrou Universitate si centrul vechi, vedere stradala, complet mobilat si utilat. Disponibil imediat. Nu colaboram cu agentii. Comision 0
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:52

Va propun spre inchiriere o garsoniera intr-un imobil constructie noua, zona centrala a Bucurestiului, langa complexul din Regie. Garsoniera este complet mobilata si utilata, este situata la etajul 1.
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:52

4/10, cf. 1, liber, bloc stradal,
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 14:51

Inchirierem garsoniere si apartamente moderne, curate, bine intretinute, utilate complet, confortabile, dezinfectate, wireless. Exclus escorte. 3 ore - 100 lei, gars 130 lei, apart 180 lei
 • 4 min.
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 14:51

5/8, liber, curat,
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:51

Ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, mobilat, curat, utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovat recent, situat la 2 min de Parc Moghioros.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 14:47

Parter cu balcon pe toata suprafata, semidecomandat, mobilat si utilat modern. Este situat in planul 2 pe liniste. Bloc foarte curat. Distanta pana la metrou 3- 4 minute. Sunati acum, merita vazut!
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:47

Proprietar inchiriez ap. 2 camere pe termen lung, 20 metri Gura de Metrou Eroii Revolutiei, Cartier Aparatorii Patriei. Exclus Agentii imobiliare.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:47

Etaj 8/10 decomandat, mobilat si utilat modern. Intrare stradala. Are balcon mare pe toata suprafata. Este liber. Sunati acum.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 14:46

inchiriez apartament 3 camere, constructie bloc 1981, mobilat, utilat
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 14:46

Etaj 2 semidecomandat, mobilat si utilat modern. Este renovat in totalitate, iar mobilierul si electrocasnice sunt toate noi. Nu a mai fost inchiriat. Are 2 balcoane, AC si o pozitie excelenta. In fata blocului este un parc mare. Distanta opana la metrou 3-4 minute. Sunati acum merita inchiriat.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:45

camera mare cu balcon, mobilata, utilata in ap. 4 camere decomandat, et. 4/8, fara proprietar, masina de spalat, 2 gr. sanitare, internet, cablu tv,
Imobiliare inchirieri imobile diverse, camere cu chirie
Bucuresti, azi, 14:45

Magheru- Telekom, etaj 3/8 mobilata si utilata modern . Este foarte cocheta ideal pentru locuit. Intrare stradala , vedere spate. Este libera. Sunati acum, merita vazuta!
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:44

Etaj 2/4 semidecomandat, mobilat si utilat. Este renovat total. Liber. In imediata apropiere se afla Piata Obor, scoala, liceu, precum si numeroase magazine. Distanta pana la metrou 8-9 minute. Sunati acum.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:44

Zona exceptionala, multiple facilitati, 5 minute de metrou, etajul 4/8, luminoasa, calduroasa, mobilata si utilata, ac, masina de spalat, canapea extensibila, g, f, p, t, um, internet, 1+1 garantie.
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:43

Etaj 9 decomandata bloc mixt. Este situata chiar vis a vis de parc, bloc reabilitat termic. Este mobilata si utilata modern. Cine se inchiriaza va fi primul chirias. Este spatioasa cu balcon foarte generos. Distanta pana la metrou 8-9 minute. Totul este nou. Sunati acum, merita inchiriata.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:43

Zona linistita, multiple facilitati, bloc solid, reabilitat termic, scara civilizata, etajul 2/4, spatios, luminos, mobilat si utilat, liber, 1+1 garantie.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 14:43

apartamente cu 2 camere in Rin Grand Residence, standarde hoteliere, detalii telefonic
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 14:42

ofer una-doua camere mobilate, incalzire centrala, baie, bucatarie la curte, statia de metrou Aparatorii Patriei;
Imobiliare inchirieri imobile diverse, camere cu chirie
Bucuresti, azi, 14:42

apartamente si garsoniere in regim hotelier, zona Unirii, apartamentele sunt mobilate, utilate complet, pt a creea tot confortul dorit, ac, wifii, cuptor cu microunde, etc. 100 de lei 3 ore/200 pe zi
Regim hotelier, case vacanta
Bucuresti, azi, 14:42

Zona exceptionala, multiple facilitati, la 5 min de metrou si parc, etajul 2/3, bloc nou, mobilata si utilata complet, centrala termica proprie, costuri foarte mici la utilitati, 1+1 garantie.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 14:42

2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
2 camere decomandate Buc.