sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 608 anunturi

21 Residence, imobil 2018, renovat lux, mobilat nou, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare, adiacent Militari, metrou Lujerului, Grozavesti.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 04:15

Inchiriez apartament 2 camere,bloc 2016,zona Parcul Circului,Circului Park Tower Residence,Str. Judetului, decomandat, suprafata aprox 60 m2, etaj 11/16,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 03:35

Inchiriez apartament 2 camere,lux,bloc 2015, Herastrau , Nordului, Intrarea Epocii, decomandat, suprafata aprox. 63 m2, etaj 3/5 cu lift, complet mobilat si utilat Nou, Lux si Modern (g+f+p+t+um).
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:28

Inchiriez apt 2 camere si garaj subteran, 201 Locatia langa Primaria Sector 1, in blocul Icon Residence, etajul 8, vedere spre curtea liceului Ion Neculce. Dotari absolut noi, lux, prima inchiriere.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 00:51

Proprietar, ofer spre inchiriere apartament 2 camere, decomandat, elegant, renovat recent, mobilat modern si utilat complet, bloc reabilitat termic, foarte curat si civilizat.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:25

Imobexpert va propune spre inchiriere un apartament lux, etaj 4/6, apartamentul aflat la prima inchiriere beneficiaza de finisaje de lux iar designul ales asigura perfecta functionalitate
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:15

et 3/11, 70 mp, bloc 2019, totul nou, prima inchiriere, centrala termica, terasa mare, mobilat si utilat foarte modern, liber, contract ANAF inclus, vecinatati: Moghioros, bd Timisoara, AFI Cotroceni
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:05

Inchiriez apartament 2 camere,ultralux,Rond Alba Iulia,blocul CEC,decomandat, suprafata aprox 61 mp, etaj 5/8, complet renovat mobilat si utilat Nou, Lux si Modern (g+f+p+t+um).
 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 01:17

2 cam., renovat, vedere bulevard, mobilat si utilat recent, et. 5, termen lung,
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 01:00

Apart. 2 camere, et.6/8, modern, renovat, multiple imbunatatiri, 2 Aer Cond., balcon inchis, in proximitate RATB, Penny, LIDL, Liberty Mall. Pret fix. Liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:51

apartament 2 camere, Drumul Taberei- Drumetul,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:15

apartament 2 camere, confort 1 sporit, etajul 1/7, suprafata de 70 metri patrati, decomandat, renovat 2019, finisaje de lux, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 23:11

Tei
425 €
Alexandru cel Bun, nr. 18, parter, inchiriez apartament 2 camere decomandat, 54 mp, mobilat modern, toate facilitatile, loc de parcare, pretabil birouri sau locuit.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 15:55

an 1988, etaj 1/8, lux prima inchiriere, renovat acum, tot nou, lcd, aer conditionat, combina, masina de spalat in tipla, usi interior schimbate, termopan triplu, liber,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:10

apartament deosebit in imediata vecinatate a Rezervatiei Vacaresti, constructie 2019, cu centrala proprie de apartament, spatii generoase, finisaje de calitate.
 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 14:00

deosebit situat intr-un bloc monolit, etajul 1/10, amenajat foarte frumos, balcon tip terasa, complet contorizat, mobilat-utilat complet cu mobila noua, vedere parculet, fara animale de companie, chirie 1+1,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:25

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Nerva Traian, stradal, la 5 minute de metrou Timpuri Noi, bloc 2019.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 23:05

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un ap in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Bulevardul Unirii, nr 4, langa Fashion Victim, la 10 minute de metrou Unirii, stradal, bloc 1991.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 23:00

inchiriez apartament 2 camere semidecomandat, etaj 4/4 suprafata 55 mp, mobilat modern utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, renovat recent, aer conditionat, termopane, contorizat, bloc curat si linistit
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:55

lux, 2 camere mobilate si utilate complet. Loc de parcare inclus. Suprafata utila 73 mp. La doar 1 minut de statia de metrou Mihai Bravu. Contract pe termen lung inregistrat ANAF. Vizionari non stop.
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 22:45

Apartament elegant, intr-un complex rezidential recent dat in folosinta, in apropiere de Parcul Carol, pe str. Fabrica de Chibrituri. Complet mobilat si utilat, liber, 1+1
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:23

inchiriere apartament 2 camere, Piata Unirii, 3 minute de metrou, centrala proprie, loc de parcare, totul nou
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:20

apartament 2 camere decomandat, bd Decebal, 6 minute de metrou Piata Muncii, loc de parcare, centrala proprie, mobilat utilat nou
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:15

Aviatiei, 2 camere, bloc nou, decomandat, mobilat utilat nou,centrala proprie, loc de parcare, 4 minute de metrou Aurel Vlaicu
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:15

apartament 2 camere decomandat, mobilat utilat nou, 3 minute de metrou Politehnica, centrala proprie, loc de parcare
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:15

Renovat, et 7/8, dispune de centrala proprie, AC, balcon, spatii depozitare, aproape de Romana, Cismigiu, Universitate, Piata Victoriei
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:00

apartament de inchiriat cu 2 camere in zona Stefan cel Mare, apartamentul este decomandat, are o suprafata utila de 60 mp, este situat la etajul 1/10 intr-un bloc construit in 1984,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 22:00

inchiriez apartament 2 camere, sector 4, zona metrou Aparatorii Patriei. Mobilat si utilat.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 20:55

al 2 lea bloc de bd., rapid Muncii metrou, et. 5/9, bloc 1991, bucatarie 12 mp, living 25 mp, zugravit iulie 2019, climatizat. Ideal locuinta de serviciu, cazare. Rapid Universitate, Romana, facultati. Decontare c-ct Anaf,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:42

Zona verde, 3 min. de metrou, mobilat si utilat, parchet, balcon inchis, 1+1,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 20:29

stradal, et 2/4, bloc reabilitat, mobilat si utilat complet, liber, contract ANAF, la 7-8 minute de AFI Cotroceni, vecinatati: Scoala 197, Evidenta Populatiei, Plaza mall, metrou Politehnica Militari
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:20

inchiriez ap. 2 cam, super finisat, bucatarie mobilata, camerele le putem mobila sau nu. Este localizat langa pompieri din Vitan, la 5 min de mers de mall, scoala,gradi, metrou. Parcare optional.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:15

Agentie, Apeductului, Penny, 3/4, mobilat si utilat complet, multiple imbunatatiri, curat, contorizat, liber din 20 septembrie, acces usor ratb, 1+1,
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:55

ap. 2 camere, parter, bloc rusesc, colt cu Maior Coravu, mobilat,
Bucuresti, ieri, 18:30

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un ap in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Bulevardul Unirii, nr 4, langa Fashion Victim, la 10 minute de metrou Unirii, stradal, bloc 1991.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:12

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Bulevardul Unirii, nr 19, langa Fantana Mare, la 2 minute de metrou, stradal, bloc 1991.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:09

inchiriez apartament 2 camere, 5/8, in zona Mosilor, mai exact in str Cercului, nr. 6, Sector 2, mobilat si utilat modern, masina de spalat, frigider, aragaz, balcon inchis cu termopan, usa metalica.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:07

Mega Image, la 1 minut de metrou, 2 camere, confort 1, etaj 4/10, renovat, bucataria open-space, lux, 2 balcoane, aer cond, termopan, internet,
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:53

Berceni, Sun Plaza, apartament 2 camere, doar de locuit, mobilat, utilat, tv si frigider noi, termen lung, loc parcare, contract ANAF
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:30

Industriilor, apartament 2 camere, decomandat, suprafata 75 mp utili, 2-a grupuri sanitere, 2- dresing, mobilat si utilat complet, aer conditionat, balcon 10 mp, pret 300 euro/luna.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:12

1.100 Lei
Oltenitei, statia, stadion, 10, minute, metrou, Piata Sudului, liber, 1, Octombrie, mobilat, utilat, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc, 1980, etaj, 8/8, 2, lifturi, se poate viziona,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 17:08

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Nerva Traian, stradal, la 5 minute de metrou Timpuri Noi, bloc 2019.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:02

apartamentul este situat zona Trapezului colt cu Prevederii,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:00

str. Teodor Buzoiu, constructie 2010, spatios, mobilat si utilat complet, masina spalat vase, centrala termica proprie, videointerfon, liber, acces rapid: Aviatiei, Dorobanti, Lacul Tei, Primaverii,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:58

apartament 2 camere de inchiriat pe strada Nerva Traian, etajul 5/9, 76 mp, bloc nou din 2019, 1 loc de parcare, prima inchiriere, 1 balcon, vedere mixta www.realkom.ro
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:57

Drumul Taberei nr 34, intrare strada vedere spate, oferim spre inchiriere un ap de 2 camere mobilat complet etj 2/4, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer conditionat, gresie, parchet,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:52

Valea Oltului, complex Neofort, Kaufland, ap. 2 cam., 77 mp, dec., mobilat modern, utilat, 4/14, imb., mobilat, utilat, dressing, spatii generoase, centrala, liber, disponibil imediat, terasa mare.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42

ap. 2 camere lux, in vila, aer conditionat, parcare curte, terasa, la padure, 350- 400 euro;
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42

Stefan Cel Mare Parcul Circului etaj 5/10, bloc construit in 1984, decomandat, zugravit, contorizat mobilat si utilat. Contract ANAF.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36

ap. 2 camere, confort 1, et.1/10, bloc stradal, Ratb, contorizat, semimobilat clasic, faianta, gresie, 2 balcoane, 10 min. M. Unirii, exclus intermediari, contract pe termen lung,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36

mobilat, apartament 2 camere de inchiriat pe Bulevardul Unirii, acces stradal si vedere stradala, 67 mp, etajul 8/8, bloc de monolit din 1990, 1 balcon, orientat pe nord. www.realkom.ro
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

Drumul Taberei, Romancierilor, inchiriez ap. cu 2 camere, decomandat, etaj 9/10, renovat recent cu imbunatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat, mijloace de transport, parc.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:34

proprietar, et. 4/10, totul nou, pret 430 euro, exclus agentii,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30

2 camere, mobilate, utilate, nou, la prima inchiriere, centrala, capat 178, g, f, p, t, um, Stb 178, 137
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:16

Procapital Development va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere, complet mobilat si utilat, langa statia de metrou Dristor.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:12

apartament Pipera, centru Baneasa ultracentral nordului la 30 min unirii centru. Mobilat si utilat complet, combina frigorifica, masina de spalat, cadita de dus, termopan, izolatie termica, canapea extensibila.
 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:55

apartament 2 camere si balcon, etaj 5/5, total nou, centrala termica proprie, 1 loc parcare acoperita,
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:44

OFERTA EXCLUSIVA. Inchiriere apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 9/10 intr-un bloc construit in anul 1980 in zona Tineretului, la un minut de mers de parcul Tineretului si statia de autobuz. Apartamentul are o suprafata totala de 55 mp din care 51 mp suprafata utila. Balconul este..
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:40

Ion Mihalache Turda 10 minute metrou Cramgasi sau Victoriei, inchiriere ap 2 camere decomandat, etj 7/9, mobilat complet, masina spalat aragaz frigider termopan aer conditionat gresie faianta parchet,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:27

inchiriez apartament 2 camere, decomandat, mobilat si utilat, etaj 1.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15

54 mp in bloc nou, cu living 25 mp, linistit, metrou Jiului 7 min, Pod Constanta, Mega Image 1 min. Multe spatii depozitare, masina noua spalat cu uscator, masina spalat vase, bucatarie separata.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:10

Particular proprietar 2 cam confort 1 decomandat, etaj 5/7, luminos, mobilat, utilat (frigider, masina spalat, aragaz noi) termopan usa metalica, apropiere metrou Eroii Revolutiei, piata si centre comerciale,
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:03

Tei, semistradal, etaj 4/10, recent renovat, mobilat nou modern, utilat complet, parchet, termopan, balcon, bloc reabilitat, scara impecabila, zona verde parc tei, parc Plumbuita, contract Anaf, liber.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:52

va oferim spre inchiriere ap de 2 camere situat in Militari Residence.Compus din 2 camere, centrala proprie, mobilat si utilat complet. Ap este situal la etajul 2/4, cu circuit inchis, parc copii.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 14:50

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu loc parcare Buc.
2 camere Unirii
2 cam. ieftine Bucuresti