sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 794 anunturi

Str. Huedin nr. 3, etaj 4/4, an 1972, bloc in plan secund, luminos, ingrijit si curat, vecini civilizati, comision chirias 0%, bloc curat, avans 2+1, zona comerciala Grand Arena, piata, Brancoveanu
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:08

Residence, 3 minute statie STB, mobilat si utilat modern, centrala proprie, masina de spalat, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:06

2 camere Drumul Taberei-Favorit, la 3 minute de viitoarea statie de metrou, semidecomandat, cu suprafata totala de 50 mp, balcon pe sufragerie, geam la baie, mobilat si utilat complet, liber.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:06

5 minute Sun Plaza, bloc 2019, et. 1, mobilat si utilat modern,centrala proprie, lcd, a/c, parcare subterana, liber,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:08

Rezidence, langa piscina Aqua Garden,1 minut statie ratb, mobilat si utilat lux, gresie, faianta, parchet, termopan, lcd, masina de spalat, aer conditionat, centrala, liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:07

1.300 Lei
etaj 7/10, decomandat, 1 balcon, renovat recent, mobilat modern, utilat, renovat, apartamentul este la prima inchiriere, totul nou, termopane, parchet, gresie, faianta, inchiriere termen lung.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:07

Central Otopeni, inchiriere apartament 2 camere nou la parterul unui imobil de 3 etaje . Apartamentul este mobilat si utilat complet modern, totul este la prima inchiriere (centrala, ac, 2 TV);
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, azi, 12:35

Bd. Unirii, Piata Alba Iulia, imobil stradal, etaj 4/10, supr. 70 mp, intrare bulevard, vedere spate spre zona linistita de vile. Apartamentul se inchiriaza mobilat modern, complet utilat, ac si beneficiaza de multiple spatii de depozitare. Chirie 350 eur/ luna.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 14:01

apartament et. 5, foarte frumos, civilizat, liniste, acces usor la metrou, mijloace de transport, toate facilitatile, contract, seriozitate, zona foarte buna.
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:00

cf 1, la 1 minut de metrou Dristor 1-2, bloc reabilitat stradal, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat recent, foarte curat, cablu internet, tv, etaj 4/10.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:56

1.100 Lei
Proprietar inchiriez ap cu 2 cam. ( str Pricopan) 2 min pana la tramvaiul 32. In apropiere se afla liceul Bolintineanu, Mall Liberty, Vulcan centre. Chirie 1100 lei pret fix+ 1 luna garantie
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:55

Zona excelenta, bloc 2013, complet mobilat si utilat In imediata apropiere a Timpuri Noi Square Business Center, supermarketuri, scoala, transport in comun.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 13:53

inchiriez ap. 2 cam, cf 1, et 5/10,mobilat modest, utilat nou, situat la 6 min de metrou Dristor 1, la 10 min de Park Lake, bloc reabilitat, -langa Farmacia Tei.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:32

proprietar, prima inchiriere 2 camere ultracentral Km 0, Piata Rosetti, Universitate, frumos si modern situat la et. 3/4. Apartamentul este complet zugravit renovat, finisaje si amenajari de calitate,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:25

Magheru, Univesitate, Roma Nicolae hotelul Scala, 2 min de Hotel Intercontinental, 2 min de metrou Universitate, apartament deosebit de 2 camere, transformat din 3 suprafata foarte generoasa, particular
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:11

Teatrul Odeon, Calea Victoriei 33-35, etaj 5/5. Liber in prezent. Plata 1+1 garantie. Utilat complet. Renovat recent. Comision 0 %.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:49

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere, decomandat, situat in zona Unirii - Tribunalul Bucuresti, disponibil la etajul 6, cu o suprafata de 70 mp. Imobilul este situat in apropiere de metrou, autobuz, banca, intersectie circulata, ultracentral. ID intern: 46
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:50

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere, decomandat, situat in zona Margeanului - Margeanului, disponibil la etajul 3, cu o suprafata de 52 mp. Imobilul este situat in apropiere de . ID intern: 88 - Pentru mai multe oferte, accesati www.best-imob.ro
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 13:45

Piata Progresul, 2 cam, et. 2/8, vedere fata, bloc izolat termic, aer conditionat, bucatarie mare, balcon mare (12 mp), semidecomandat, contorizare gaze, liber, neutilat/ nemobilat, 15 min de Unirii.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 13:45

15 min metrou Gorjului , bloc 2018, langa statia de autobus, circuit inchis, bariera, loc parcare, 3/3, dec, 50 mp, finisaje noi moderne, mobilat nou modern, utilat nou, absolut totul nou, liniste;
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:44

Particular:ofer spre inchiriere apartament 2 camere, cf. 1, dec., 55 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aragaz, frigider, mobilat utilat complet, TV masina de spalat, cablu Tv si internet, bloc mixt de ap.,
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:43

Particular, Romancierilor, Afi, Moghioros, bloc nou, zona linistita, et. 7, modern, ac, centrala proprie si termostat, bine izolat, totul nou, contract, 2 luni avans + 1 luna garantie,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:46

la 6 minute de metrou Costin Georgian ,langa restaurant Ivans, 2 camere ,confort1 ,renovat ,mobilat si utilat modern ,complet ,internet ,aer cond ,bloc reabilitat termic
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:02

ap. bloc 2015, 5 min. metrou, 3 min Park Lake Mall, 3 min parc, mobilat si utilat complet nou. Loc parcare inchiriabil in subteran. Dormitor 18 mp, cu birou. Living cu spatiu de dining. Proprietar.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:55

Proprietar inchiriez ap. cu 2 cam, zona Colentina - Berindei. Complet decomandat, utilat complet si mobilat clasic. Bloc anvelopat. Disponibil imediat
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:56

Favorit, 2/4, decomandat, mobilat si utilat modern,gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:40

Valea Argesului, 1/10, renovat recent, semidecomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:40

3 camere 1993, gresie, faianta, parchet, et. 8/8,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:40

inchiriez apartament 2 camere 113 mp, mobilat si utilat modern + parcare
 • Suprafata 113 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:35

etajul 7 din 10, renovat recent, bucataria mobilata si utilata complet, mobilat complet, liber, bloc reabilitat termic, apropiere: Auchan, 1 Decembrie, scoala, gradinita, la 10 min de metrou Titan.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:35

O vizita te va cuceri! Un apartament nou si absolut incantator, plin de personalitate si foarte luminos, care te va cuceri de la prima vizionare prin calitatea si caldura lui. Foarte bine situat la 10 km de aeroport si 5 minute de mers pe jos de parcul Herastrau, langa intersectia Baneasa, Antena 1..
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:50

Particular, proprietar inchiriez apartament 2 camere decomandate, imobil nou, mobilat, parcare in subteran, ac, tv, net, balcon, mijloace de transport in comun, zona linistita, vedeata, centrala
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 23:00

Bloc 1982 vedere la strada principala etaj 2/4, semidecomandat, proaspat renovat, balcon termopan, semimobilat, utilat complet, hol mare intrare, spatii de depozitare, posibilitati conexiune internet si cablu tv, doua ac.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 22:15

particular apartament 2 camere, mobilat modern, renovat recent,
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:07

Brancoveanu - Turnu Magurele 3, 2 camere lux, etaj 6/8, 60 mp, decomandat, complet mobilat si utilat lux, fperfect pentru o familie sau un cuplu, fara animale de companie, totul nou
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:28

Apartament 2 camere, apartament 2 camere, decomandat, renovat, etaj 2/8, suprafata 68 mp, hol locuibil, 3 balcoane, acces stradal, vedere spate, semimobilat - se mobileaza la cerere, bloc 1997, liber.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:27

1 Mai, Domenii, Turda inchiriez apartament 2 camere decomandat, mobilat clasic, etaj 4/8, 60 mp, bloc reabilitat, vedere spate, faianta, gresie,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25

2 camere decomandate in zona Salajan, confort 1 decomandat, etaj 5 din 10, complet mobilat si utilat, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:11

Piata Moghiors vav Parc apartament semidecomandat, renovat contorizat, zugravit recent curat, impecabil, mobilat, utilat complet, canapea extensibila, liber, etaj 5/10, chiria 1+1.
 • Suprafata 41 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:03

Inchiriez apartament 2 camere, confort 1, decomandat, Piata Progresu, 3/7, renovat.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:55

Proprietar ofer spre inchiriere apartament Dristor vis-a-vis de metrou, bloc reabilitat, 2 camere confort 1 decomandat, spatios si luminos, mobilat si utilat cu tot necesarul, contorizare apa, caldura, gaz, acces facil la toate utilitatile, in apropiere mall Park Lake si Parcul IOR, preferabil cuplu..
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 18:25

5 minute pe jos din Piata Victoriei, bloc nou, 2 camere, etaj 1, 76 mp, mobilat si utilat complet nou.
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:20

Particular inchiriez ap. 2 cam, decomandat, bloc izolat termic, toate imbunatatirile, 340 € .
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00

2 camere la etajul 5/7, construit in 2016, suprafata construita 65mp., suprafata utila (fara terasa) 52 mp., mobilat utilat, liber
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:56

Apartament semidecomantat in centrul vechi al Bucurestiului
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:55

Big, Mall Sun Plaza, Oltenitei, Piata Sudului, 2/8, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat modern, utilat, apometre, tv, internet, (1+1), metrou la 5 min., minim 1 an
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:50

va prezentam la inchiriere un superb apartament de 2 camere situat in Zona Floreasca, Barbu Vacarescu Dinamic City. Este mobilat si utilat lux, la prima inchiriere. Este liber, are loc de parcare
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:41

studio de lux, mobilat si utilat Rovere, toate dotarile, liber, zona superba, linistita
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:40

Timpuri Noi, 2 cam. dec., et. 4/4, renovat, cca 60 mp, usa metalica, ct proprie, 2 ac noi, mobilat, masina spalat, comb. frig., microunde, fibra internet, loc parcare, facultati, pt. salariati, paturi 1,6x2 m, 1,4x2 m
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:40

280 €
Eminescu, superpozitie, zona foarte accesibila, et. 2 in vila, scara curata, 50 mp, semidecomandat, amenajat, foarte intim, elegant, mobilat modern, utilat complet, centrala, aer conditionat, contorizat
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:35

1Mai, 3/3, Expozitiei 70 mp, 2 balcoane, decomandat, mobilat, utilat, loc parcare, disponibil imediat, apropiere metrou, parc
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:35

bloc stradal, la 3 minute de metrou, apartament mobilat si utilat, foarte curat, cf. 1, etaj 4/8, bloc tip A, liber din 1 august, exclusivitate
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:34

Apartament 2 camere mansardat, situat in Ansamblul Rezidential Apollo 1. Apartament la etajul 3 din 3. 1 baie. Are acces la mansarda, folosit ca spatiu de depozitare. Mobilat ca in poze. Electrocasnice: masina de spalat, frigider, plita, aragaz, 2 aere coditionate (sufragerie si dormitor), centrala ..
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Popesti - Leordeni, azi, 12:33

renovat, ac, termopan, parchet, gresie, faianta, zugravit recent, mobilat si utilat, acces imediat la mijloace de transport.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:30

mobilat si utilat complet, 3 minute metrou Tineretului, etaj 2, liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:29

toate dotarile unui bloc nou 2011, loc parcare in curte, supraveghere video, ideal locuinta, liber, vedere gradina interioara cu verdeata, liniste, 1 min. parc,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:28

3/4, bloc 2009, 60 mp, mobilat si utilat modern, centrala termica proprie, ac, zona de case-vile, liniste, liber, ideal locuit,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 12:26

Zona: Militari - complex Avangarde City - str. Tineretului 17 Pret: 345 EURO/luna Etaj: 5/8 Numar camere: 2 Confort: Lux Compartimentare: semidecomandat Suprafata utila: 53 mp Anul constructiei: 2017 Facilitati: - bloc usor retras de la strada principala - acces dir..
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:26

complet renovat, multiple imbunatatiri, totul nou,
 • Suprafata 56 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:25

imbunatatiri, tv din living se va schimba cu un LCD, facilitati,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:22

Stefan cel Mare, 6/8 metrou, 50 mp, mobilat, utilat, liber, metrou, parc, vedere fata, apropiere magazine, scoli, gradinite
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:20

apartament 2 camere, confort 1, decomandat, situat la parter intr un bloc de 4 nivele, amenajat, gresie, faianta, termopan, mobilat si utilat complet. Chirie 299E/luna. Se solicita 1+1 garantie.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:19

va oferim spre inchiriere apartament compus din 2 camere decomandate situat la parterul inalt al unui imobil recent finalizat. Apartamentul se afla la prima inchiriere.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:16

Va propun 2 camere decomandate pe strada Cetatea de Balta la 50 de metri de Uverturii. Apartamentul este situat la etajul 4/4, mobilat si utilat, decomandat, balcon inchis. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:10

apartament decomandat, mobilat, utilat modern,lift,aer conditionat, loc de parcare.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:04

Spitalul Elias, apartament cu 2 camere intr-o vila la etajul 1, intrare separata, acces curte, posibilitate loc parcare, balcon, boxa, liber.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:53

de inchiriat apartament 2 camere, mobilat si utilat complet,
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ilfov, azi, 11:47

Situat in piata Dorobantilor (intr Bitolia – zona f. linistita), compus din 2 camere decomandate, living, dormitor, bucatarie si zona de dining open space, baie, mobilat si utilat totul nou.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:46

Metrou Mihai Bravu, inchiriem in bloc nou finalizat apartament cu 2 camere decomandat. Mobilier nou, 2 grupuri sanitare, loc de parcare in curtea blocului inclus. Avem si ap. cu 3 cam. si garsoniere.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:45

nou, apartament cu 2 camere et. 4/6, (lift) mobilat si utilat complet intr-un bloc nou finalizat in 2020. Centrala proprie. Prima inchiriere. Loc de parcare inclus in pret. Se face contract.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:45

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.
Particular Bucuresti