sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 358 anunturi

Ap. 2 camere conf 1 decomandat, la 1 minut de metrou, mobilat si utilat complet g, f, p, t, um, cablu internet, contorizat, bloc reabilitat, etaj 7/10, liber, negociabil.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:17

Spitalul Fundeni, Aleea Argedava, bloc nou, primul chirias, decomandat, se poate viziona oricand,
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:10

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Barbu Vacarescu. Inchiriere apartament 2 camere Barbu Vacarescu - Floreasca, Belvedere Residence, Sos. Fabrica de Glucoza, bloc 2018.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 19:09

Inchiriere apartament 2 camere Barbu Vacarescu, Floreasca, Belvedere Residence, strada Fabrica de Glucoza, bloc 2018.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 19:10

apartament 2 camere Bulevardul Unirii Fantani- intrare vedere stradala, etaj 5/8, mobilat si utilat lux. Acces la statia de metrou Piata Unirii- 3 minute mers pe jos. Pret negociabil.
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 17:50

apartament luminos, langa Hanul Berarilor, curtea de apel, cu 2 camere, 2 bai ( baie serviciu, baie cu cada si geam), bucatarie , 2 balcoane, ultracentral, metrou Unirii, Izvor, internet va faceti abonament. Vizionari incepand cu data de miercuri 18 martie acum fiind in curatenie generala, improspa..
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 16:00

decomandat, mobilat si utilat, et. 6/10, spatios, curat, trei balcoane, luminos, pozitie excelenta, termen lung,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:46

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Barbu Vacarescu. Inchiriere apartament 2 camere Floreasca, intrarea Taciunelui, langa complex Pescariu, bloc 2009.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:09

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Barbu Vacarescu. Inchiriere apartament 2 camere Barbu Vacarescu - Floreasca, Belvedere Residence, Sos. Fabrica de Glucoza, bloc 2019
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 19:09

Kogalniceanu, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Cismigiu, metrou Izvor, Unirii, Facultatea de Drept, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Medicina.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 18:55

Crystal Palace, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Promenada Mall, Herastrau, Baneasa, Metrou Aurel Vlaicu, Floreasca, Pipera.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 18:53

Herastrau, imobil 2018, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare, adiacent Floreasca, Baneasa, Pipera, Promenada Mall, Metrou Aurel Vlaicu
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 18:52

mobilat si utilat lux, vis a vis Afi Cotroceni, loc parcare, bucatarie open space, liber, termen lung, et 4/4, pret fix.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:46

apartament lux, mobilat si utilat modern, centrala termica, loc parcare subteran, et 2/3, lift, constructie dupa 2000, liber, internet, la 10 min de metrou
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:44

mobilat si utilat modern, decomandat, et. 1/8, reabilitat, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, vis a vis de metrou Dristor 1, stradal, vedere spate
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 13:43

direct proprietar, inchiriez ap. 2 camere, etaj 1, decomandat, 45 mp, mobilat si utilat complet. Apartamentul se afla in bloc nou, contructie 2018, la 2 min de statia Ratb in cart. Militari Residence.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:40

renovat, curat, spatios, dispune de spatii depozitare, ac, aproape de Cismigiu, Eroilor, Romana, Universitate
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 18:48

renovat, curat, spatios, luminos, dispune de terasa, spatii depozitare, aer conditionat, aproape de Cismigiu, Sala Palatului, Universitate, Romana, Kogalniceanu
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 18:47

inchiriere garsoniera dubla, renovata, curata, mobilata si utilata nou. Dispune de centrala proprie, aer conditionat, spatii depozitare, vedere catre parc, aproape de Kogalniceanu, Universtate. Agentia House Advisers
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 18:47

Valea Oltului - vis-a-vis de Restaurantul Rustic, etaj 4 decomandat, confort 1, suprafata 52 mp, mobilat si utilat complet, aer conditionat, loc parcare ADP, liber, se poate intra in posesie imediat.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:35

Barbu Vacarescu, bloc 1984, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Stefan cel Mare, Floreasca, Aviatiei, Parcul Circului,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 18:26

mobilat si utilat modern, et 8/10, renovat, foarte curat, bloc reabilitat, aer conditionat, masina de spalat, frigider, langa piata si metrou, scoala, gradinita, termen lung, disponibil imediat, pret negociabil.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 13:28

la 6 minute de metrou Costin Georgian, langa restaurant Ivans, 2 camere, confort 1, renovat, mobilat si utilat modern, complet, internet, aer conditionat, bloc reabilitat termic,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:35

aer conditionat, masina de spalat, aragaz etc. Situat la etajul 3, luminios si spatios. Rentabil pentru inchirierea pe termen lung. Renovat recent,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:26

5 min. de metrou, 3 min. de statiile pentru transportul in comun, utilat modern, tv led, foarte curat si intretinut, 1+1, renovat 2019, scoala 309 la aproximativ 2 minute,balcon,beci sub balcon
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 18:05

Obor adiacent, Doamna Ghica, etaj 2/6, mobilat exact ca in foto, langa: Lacul Tei, Colentina, Stefan cel Mare, Mosilor, Pipera, Pantelimon. Liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:42

2 camere, decomandat, etaj 3/8, bloc 1990, 2 balcoane, mobilat si utilat complet, aragaz, frigider, masina de spalat, AC, LCD, 1 min metrou, acces facil Universitate, Victoriei, Romana, Tineretului
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 17:14

modest, totul renovat, mobila noua, electocasnice noi, 300 euro. Ofer spre inchiriere un ap cu 2 camere cartier Berceni, 60 mp utili plus 2 balcoane, decomandat si mobilat. Pentru detalii,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 16:52

curat, frigder, masina de spalat, tv, internet, aer conditionat. Pt. una sau doua persoane exclus familie cu copil,
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:44

DE INCHIRIAT apartament cu 2 camere VITAN RESIDENCE 2, zona VITAN, foarte aproape de statia de metrou MIHAI BRAVU, si la aproximativ 1km de BUCURESTI MALL. Bloc nou (2013). Apartamentul are o suprafata utila de 57mp si este mobilat si utilat. Situat la PARTER, intr-un imobil cu 11 etaje. Apa..
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 16:33

Policlinica Cetatea Histria, 2 camere confort 1, parter confort 1 semimobilat, renovat, liber.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 16:28

Regina Elisabeta, Liceul Lazar, et. 7, semidecomandat, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, aer cond., liber , apropiere Mega Image, metrou Izvor, 1 luna+ 1 luna.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 16:26

Bucla, Colegiul Elena Cuza, et. 5/10, confort 1, circular, mobilat, utilat complet, curat, renovat, electrocasnice, liber , balcon logie, 2 lifturi, acces usor, la 41, parc Moghioros, avans 1l+1l,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:25

Crangasi, parter confort 1, nemobilat, are doar o canapea si o biblioteca mica, renovat complet, actual, termen lung, acces usor la metrou.,liber 01.04, se poate vedea.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 16:24

vis-a- vis de piata si parc Moghioros, et. 10, confort 2 decomandat, mobilat modern, nou, renovat, electrocasnice, fara balcon, loc de parcare ADP, acces usor, stb,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:24

2 minute metrou Republica, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere si studiouri disponibile, se pot inchiria mobilate si utilate complet, sau nemobilate.
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 16:05

Vatra Luminoasa, ultramodern, bloc nou, centrala, finisaje de calitate superioara, marmura, jacuzzi, 2 x lcd, ac, 2 gr. sanitare, toate utilitatile, dressing, loc parcare subteran, terasa 40 mp, canapea Bo Concept
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 16:00

renovat 2018, totul nou, prima inchiriere, mobilat modern, dressing, utilat complet: aragaz, cuptor, hota, combina frigorifica, masina spalat, AC, Smart TV, RATB la scara, metrou Mihai Bravu, Sun Plaza, Timpuri Noi,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 15:59

contract inregistrat Anaf, mobilat si utilat modern, renovat recent, etaj 6/8, decomandat, bucatarie mare patrata, dressing spatios, AC, LCD, masina spalat rufe/vase, combina frigorifica, cuptor, plita, hota,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 15:55

inchiriere apartament de 2 camere, complet mobilat si utilat, 2 bai, centrala termica, bloc nou, complex rezidential, loc de joaca, metrou Pipera la 7 minute, comision 0%,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 15:52

DE INCHIRIAT un apartament deosebit, 2 camere, 50mp, suprafata utila, cu GRADINA (30MP) zona Baneasa, langa padure, intr-un bloc din 2019, intr-un proiect rezidential minunat. Proiectul ofera locuitorilor magazin, restaurant, cafenea, locuri de joaca pentru copii, teren de basket si foarte mult spat..
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:51

Avem cheile. Imobiliare va aduce spre inchiriere un apartament de 2 cam. Piata Progresul, 10 min. de metrou, et. 9/10, complet mobilat si utilat, aer conditionat, confort 2, renovat, dorim o persoana sau cuplu
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:35

Panduri, confort 1 semidecomandat. etaj 2/4, renovat: termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, mobilat-utilat complet, liber,
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 15:31

inchiriere apartament 2 cam. Va oferim oportunitatea sa inchiriati in centrul capitalei vav de Mall Unirea apartament format din 2 camere complet renovat,
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 15:27

apartament cu toate cheltuielile incluse in pretul chiriei. Totul nou! Vecinatati: Orhideea, Eroilor, Lujerului, Crangasi,
 • Suprafata 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:21

ofer spre inchiriere, apartament 2 camere, Drumul Taberei, 1 Mai Compozitorilor, etaj 7/10, semidecomandat, termopan, parchet, aer conditionat, mobilat - utilat complet, contract administratie finaciara
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:09

apartament 2 camere semidecomandat cu bucatarie open space, et 1/9, mobilat si utilat complet, totul nou, disponibil imediat.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:06

Str. Sibiu, Favorit (Afi Cotroceni), etaj 2/10, Apartament 2 camere, confort 1, decomandat-circular, termopan, parchet, gresie, faianata, mobilat-utilat complet, liber, termen lung.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:03

inchiriez apartament 2 camere confort 1 decomandat, complet mobilat si utilat Modern, apropiere metrou (3 min.), internet si tv, suprafata 58 mp.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:53

aproape metrou, 8/10, utilat, mobilat modern, decomandat, g, f, p, t, um, renovat recent, a/c, aragaz, frigider, ms, hota bucatarie, contorizat, tv, internet, bloc reabilitat termic, contract la fisc, balcon, liber,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 14:40

apartament cochet, complet utilat si mobilat modern, situata ultracentral, la et 4/ P+8, izolat termic, multiple imbunatatiri, termopane, apometre, repartitoare.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:20

ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, prima inchiriere, situat la 3 min de Parc Sebastian.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:17

Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet (frigider, plita, cupitor, masina de spalat), cu centrala proprie totul nou, prima inchiriere, cu loc de parcare.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:59

2 camere, cf. 2, 45 mp, et. 3, g, f, p, t, um, mobilat, utilat.
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:58

Inchiriez ap 2 camere decomandat, adiacent Piata Domenii, 5 minute metrou Grivita, vedere fata, zona verde, living generos, dormitor cu pat matrimonial, centrala termica, costuri reduse, vecini ok.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:47

inchiriez apartament 2 camere foarte spatios, etajul 1/3, an constructie 2009, mobilat si utilat complet modern, centrala termica proprie, parcare proprie, liniste, un singur apartament pe nivel,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 13:47

5 minute Sun Plaza, bloc 2019, et. 1, mobilat si utilat modern, lcd, a/c, parcare subterana, liber,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:15

particular, inchiriez apartament cu 2 camere cu contract Anaf In Dristor /Rm Valcea /Racari la 10 min de metrou Dristor, este renovat si la prima inchiriere,
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:10

Piata Valea Ialomitei, et 7/10, cf. 1, semidec, 52 mp, balcon, blocul este reabilitat termic, ap este renovat, complet mobilat si utilat, g, f, p, t, um, ac, alarma, Led Tv, aragaz, frigider, masina de spalat, agentie, comision.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:09

Dr Tab-Valea Argesului,2/4,cf1,dec,50 mp,fara balcon,bloc pe garaje,blocul este Reabilitat Termic,amenajat,complet mobilat si utilat,gresie,faianta,parchet,termopane,um,bucatarie mare de circa 9 mp !
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:09

2 camere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere mobilate Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.
Drumul Taberei - Ghencea