sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 567 anunturi

proprietar,contorizat, parter bloc, tv, net, masina spalat, frigider, familie, angajati, 1+ garantie,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 19 ian, 14:25

2/2 cu pod, decomandat, centrala termica, masina spalat vase si rufe, multiple spatii de depozitare, AC, G+F+P+T+UM
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 1, 19 ian, 14:21

Proprietar, inchiriez apart.2 cam, Intercontinental, metrou Batistei, 6/9, semidec., mobilat, utilat, vedere deschisa, a.c.,
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 1, 19 ian, 13:55

Parc Moghioros, str. Pascani, confort 1 decomandat, mobilat complet si utilat, situat la etajul 8/10, suprafata 54mp, cu imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, liber, disponibil imediat.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, 19 ian, 13:40

apartament 2 camere, etaj 2/4, suprafata 51 mp, an 1982, mobilat si utilat, balcon inchis, obloane PVC, liber, comision 50% inclusiv TVA,
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 19 ian, 13:37

apartament cu loc de parcare, curte si boxa intr-o zona foarte linistita, in apropiere de lac si padure si cu acces facil la spatii comerciale si restaurante. Nu se accepta animale de companie
 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Snagov, 19 ian, 13:22

Stefanesti, inchiriere 2 camere (garsoniera tip studio), 2/10, mobilat si utilat complet, 42mp, centrala, incalzire pardoseala, parchet, gresie, faianta, frigider, plita, masina spalat, liber, renovat
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Stefanestii de Jos, 19 ian, 13:00

Apartament 2 camere, lux, nou, zona Nerva Traian, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, nu se fumeaza, fara animale companie, doar persoane foarte curate.
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, 19 ian, 12:55

apartament situat in ansamblul Residential Virtutii 22 Park, la etajul 8/12, decomandat, suprafata utila 56 mp, prima inchiriere, semimobilat (bucatarie mobilata si utilata).
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 12:54

proprietar inchiriez ap. cu 2 cam., confort 1, et. 1 din 4+M, complet mobilat si utilat incepand cu 15.01.2022. Bloc finalizat in 2015, situat la 3 min. de st. de metrou Dimitrie Leonida,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Popesti - Leordeni, 19 ian, 12:35

decomandat, etaj 4/10, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan 1+1 garantie.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, 19 ian, 11:51

2 camere la curte, separate, incalzire centrala, baie, bucatarie, impreuna sau independent, tv si utilitati incluse,
Bucuresti, 19 ian, 11:47

inchiriere garsoniera dubla, complet mobilata si utilat, semidecomandata, multiple spatii de depozitare, la doar cateva minute de metrou. Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 19 ian, 11:27

soseaua Berceni vav Spitaul Obregia et. 8/10, 56 mp, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, masina de spalat, aragaz cu hota si frigider noi, fara comision,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 19 ian, 10:22

prima inchiriere totul nou, mobilat modern utilat complet, centrala termica proprie, gresie faianta parchet termopan usa metalica, balcon inchis, bucataria open-space cu livingul, liber, negociabil
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, 19 ian, 10:21

etaj 4/10 bloc reabilitat, bine intretinut, centrala termica proprie, aer conditionat, gresie, faiata parchet termopan usa metalica, aragaz cu hota, frigider, masina de spalat, liber, negociabil
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, 19 ian, 10:21

particular inchiriez apartament 2 camere, confort 1, bloc reabilitat , renovat recent, mobilat modern, utilat.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 10:15

Prima inchiriere ! Apartament 2 camere decomandat, situat in bloc nou (2021) langa statia de metrou Berceni (pasarela pietonala), complet mobilat si utilat, etaj 2 din 6, 2 lifturi. Apartamentul este structurat astfel : Hol acces, dormitor, baie (cada), bucatarie, camera de zi Reper: Popesti-Leo..
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 19 ian, 09:39

proprietar, 2 cam. decomandate, 7/10, confort 1, contorizat complet, anvelopat, aer conditionat. mobilat si utilat modern, TV Smart 4K, frigider, aragaz, masina spalat rufe, m spalat vase. Contract.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 19 ian, 08:55

apropiere Palatul Copiilor, acces rapid Facultati Timpuri Noi, 5/8, curat, masina de spalat, tv, gresie, faianta, aer conditionat, balcon inchis,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 19 ian, 08:07

Militari zona Pacii cf.1,decomandat,et.9/10,bloc construit in 2020, mobilat nou, centrala proprie pe gaz, utilat cu toata aparatura electrocasnica necesara unei locuinte, respectiv : aragaz frigider,masina de spalat.,aer conditionat.Zona este una linistita , aproape de statia de metrou Pacii. Cond..
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 02:10

Complexul rezidential butique La Gloire Pipera, etajul 1,5mp utili si 2 terase.Mobilat si utilat - totul nou, prima inchiriere. AC, centrala proprie si incalzire in pardoseala. Loc parcare subteran.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, 19 ian, 00:44

Calea Victoriei, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Piata Universitatii, Sala Palatului, Cismigiu, Stirbei Voda
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:29

Cismigiu, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Kogalniceanu, Calea Victoriei, Piata Romana
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:26

bloc 1995, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Romana, Dorobanti, 2 minute metrou Piata Victoriei,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:25

imobil reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern utilat complet, aer conditionat, adiacent, Banu Manta, 1 Mai, Ion Mihalache, Piata Romana, Dorobanti,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:09

etajul 2/4, intr-un bloc construit in anul 1986, decomanta cu o suprafata utila de 55.mp.,usa metalica (intrare), tamplarie geam termopan, balcon inchis termopan, aer conditionat, electrocasnice.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, 18 ian, 21:57

etajul 5/10, intr-un bloc construit in anul 1980, confort 1, decomandat, cu o suprafata de 45 mp, tamplarie termopan, aer conditionat, usa metalica (intrare), electrocasnice (aragaz, frigider),
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 18 ian, 21:51

Militari Gorjului inchiriere 2 camere, cf.1,decomandat,et.4/4,, mobilat complet utilat,aragaz,frigider,masina de spalat, loc de parcare propriu platit Adp ,statia de metrou in apropriere,scoala si gradinita langa bloc, liber disponibil imediat. Conditii inchiriere: 1 luna avans plus 1 luna garantie..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 17:30

inchiriere 2 camere in imobil nou, mobilat, utilat, prima inchiriera, P/2 , loc parcare, apropiere metrou Aparatorii Patriei avans 1+1
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 4, 18 ian, 16:26

2 camere, et. 3/6, mobilate modern, utilate complet, bucatarie open space, P, G, F, T, AC, UM, balcon mare (loc pt. masa cu scaune), foarte curat, zona linistita. Termen lung. Liber. Urgent,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 18 ian, 15:23

2 camere luminoase, spatioase 64 mp, et 5/5, mobilat modern, utilat, p, g, f, t, AC, centrala termica, f. curat. Zona sigura (vav ambasada Angliei) si linistita cu acces imediat la metrou. Liber. Urgent !
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 1, 18 ian, 15:23

Apartament luminos, spatios 78 mp, et. 2/10, dec., mobilat, utilat complet, p, g, f, t, zugravit decembrie 2021, foarte curat, 2 X AC, balcon mare inchis, loc parcare, boxa subsol. Paza permanenta. Urgent,
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 2, 18 ian, 15:23

apartament mobilat si utilat complet modern decomandat, centrala proprie, spatios etaj 2, liber, situat la 10 minute de metrou Aparatori Patriei.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:44

Drumul Taberei, Favorit, la 5 min metrou,cf 1, circular, etaj 5/10, gresie, faianta, termopan, UM, AC, mobilat si utilat complet, liber, contract ANAF, avans 1+1,Agentie,
 • Suprafata 1.975 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 18 ian, 11:40

Inchiriez apartament 2 camere zona Colentina, Doamna Ghica, Aleea Sinaia, proaspat renovat, decomandat, suprafata aprox. 45 mp,etaj 1/10, complet mobilat si utilat nou si modern (g, f, p, t, um).
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 18 ian, 11:15

Inchiriez apartament 2 camere, zona Calea Calarasi, Decebal,Str. Delea Noua, 10 minute metrou Piata Muncii, bloc 2013, decomandat, suprafata aprox. 50 mp, Parter/4
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, 18 ian, 11:15

Inchiriez apartament lux 2 camere, zona Tineretului-Unirii, Blv. Dimitrie Cantemir, 4 minute metrou Tineretului, totul nou, prima inchiriere dupa renovare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 50 mp, Parter/8,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 4, 18 ian, 11:14

Inchiriez apartament 2 camere zona Militari,Rotar Park 2 Residence, Drumul Osiei 18-28, la 10 min. mers pe jos metrou Preciziei, (in spate la Mc Donald`s- nu Militari Residence), prima inchiriere, bloc 2021,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, 18 ian, 11:14

Inchiriez garsoniera Calea Mosilor, 8 minute metrou Obor, vis a vis de Vodafone, bloc reabilitat termic,decomandata, suprafata aprox. 35 mp, Parter/10, complet mobilata si utilata (g, f, p, t, um).
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 2, 18 ian, 11:14

Inchiriez apartament 2 camere zona Militari, Virtutii, Str. Dreptatii,10 min metrou Lujerului, bloc 2019, supraveghere video, semidecomandat, suprafata aprox. 52 mp,etaj 2/4,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 6, 18 ian, 11:13

Inchiriez apartament 2 camere zona Stefan cel Mare, Str. Sergent Nastase Pamfil, 5 minute metrou Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 55 mp, Parter/8
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 2, 18 ian, 11:13

inchiriez apartament 2 camere zona Berceni, Blv. Alexandru Obregia, 10 minute metrou Piata Sudului, bloc 2015, decomandat, suprafata aprox. 55 mp, etaj 5/5,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 4, 18 ian, 11:13

va prezentam la inchiriere garsoniera dubla situata la parterul unui ansamblu rezidential situat pe strada Turnu Magurele langa Grand Arena. Garsoniera se afla la parterul unui imobil nou.
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 4, 18 ian, 09:50

etajul 3 din 4 etaje, intr-un bloc construit dupa 1980, decomandat, cu o suprafata de 55 mp, confort 1, tamplarie geam termopan, usa metalica (intrare), electrocasnice, mobilat complet.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 18 ian, 09:10

Cantemir intersectie cu Marasesti, 6 minute de metrou Piata Uniri, etaj 7, parchet, termopan, bloc reabilitat, negociabil,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 17 ian, 19:45

bloc nou 2018, Strada Uranus, an constructie 2017, et. 4/5, supr. 65 mp, centrala proprie, mobilat, utilat, agentie, pret: 700 E, comision: 50%, ID Anunt: S12010,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 16:45

ap. 2 cam. finalizat 2017, 65 mp, decomandat, terasa generoasa 10 mp, mobilat utilat modern, totul nou, finisaje si facilitati lux, loc parcare subteran, monitorizare/paza, la 380 m metrou Timpuri Noi
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 3, 17 ian, 13:45

apartament de inchiriat, confort 1, suprafata 60.mp, parter inalt cu balcon, decomandat, zona buna, renovat, mobilat si utilat complet, liber, toate imbunatatirile,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 13:31

Calea 13 Septembrie, decomandat, et. 8, supr. 55 mp, mobilat, utilat. Agentie, comision 50%, ID Anunt S1209
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 10:57

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
Mobilate si utilate Militari
2 camere Militari