sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 602 anunturi

confort 1, decomandat, etaj 7 din 10, 60 mp, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, greie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, frigider, aragaz + hota, masina de spalat, liber.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 11 sep, 13:44

confort 1, decomandat, etaj 6 din 12, 68 mp, centrala termica proprie, totul nou, mobilat lux, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac Mitsubishi cu doua unitati interior, utilat complet.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 sep, 13:43

2 camere cf. 2 decomandat etaj 5/10 gresie faianta um mobilat utilat liber avans 1+1.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 sep, 13:18

oferta exclusiva. Avem cheile proprietatii. Salut! Lucrezi in zona Pipera si ai nevoie de un apartament in care sa simti ca esti acasa? Apartamentul pe care ti-l propun se afla in complexul rezidential UpGround, la doua minute de mers de statia de metrou Pipera. Este un apartament cu doua camere..
 • Suprafata 89 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 sep, 10:41

apartament situat la etajul 3 in bloc construit in 2017, 3 lifturi, amenajat nou in conditii de lux, mobilat si utilat complet, la 5 minute de metrou Jiului, merita vazut,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 11 sep, 10:05

2 camere confort 1, mobilat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina de spalat,
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 sep, 21:07

ap 2 camere deosebit, baie + grup sanitar, bucatarie complet mobilata si utilata, dressing, ac, camara, sistem securitate, loc parcare, paza 24 h, sistem supraveghere, imobil 2016, curte proprie.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 10 sep, 20:02

1 min metrou 1 Decembrie, bloc reabilitat, et. 3/10, renovat, mobilat modern, utilat complet, parchet, termopan, tv led 80cm nou, frigider nou, aragaz, microunde, masina spalat, scara impecabila, zona verde, liber.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 10 sep, 15:56

500 €
Unirii, Zepter, stradal, etaj 4/8, vedere bulevard, decomandat, suprafata 72 mp, 3 balcoane, curat, mobilat si utilat modern, liber, bloc monolit, constructie 1995.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 10 sep, 12:05

va oferim spre inchiriere un deosebit apartament 2 camere, semideciomandat, intr-un imobil constuit in anul2016, situat pe strada Nicolae Grigorescu, etaj 2/6, este mobilat si utilat ultra modern,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 10 sep, 10:58

320 €
apartamentul se afla intr-un imobil reabilitat termic, la etajul 8/10, la 10 minute distanta de metrou Nicolae Grigorescu, se inchiriaza mobilat si utilat (frigider, aragaz, masina de spalat rufe),
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 sep, 10:57

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat in zona Nicolae Grigorescu, Prevederii, 10 min de metrou, bloc reabilitat, construit in anul 1983, confort 1, decomandat, etaj 1 din 8, suprafata utila de 54 mp, mobilat, utilat complet, centrala proprie, dormitorul este fara pat, dar se ..
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 10 sep, 10:22

Va propun pentru inchiriere un apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat in zona PIATA AMZEI - PIATA ROMANA, intr-un imobil construit in anul 1935. Apartamentul cu 2 camere este disponibil la etajul 1 din 7, ofera o suprafata totala de circa 37 mp, este renovat si mobilat in 2018 si ..
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 09 sep, 17:26

550 €
Unirii, Tribunalul nou, metrou, STB, anul 2012, exclusivist 80 mp, decomandat, 2/3, lift, foarte elegant mobilat lux, 2 balcoane, centrala, ac, contorizat, liber
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 09 sep, 10:10

2 camere confort 1 decomandat, mobilat, etaj 1/3, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina de spalat, centrala proprie.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 sep, 12:36

Sala Palatului, Cismigiu, Ion Campineanu, Brezianu, inchiriem un ap de 2 cam cf 1 la et. 5/7, mobilat tineresc, masina spalat, aragaz, frigider termopan aer conditionat, gresie, faianta, parchet,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 06 sep, 09:18

stradal, 2 minute metrou 1 Mai, masina spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat, curat, parchet, termopan, liber.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 sep, 07:31

430 €
Turda, bloc 1985 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Ion Mihalache, Piata Victoriei, Gara de Nord, Grivitei, Basarab, Averescu, Domenii.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 05 sep, 14:50

ap dec, spatios, bucatarie mare,inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g,f,p,t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3.Acces facil catre metrou, mutare rapida!
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 12 min.
Bucuresti, 04 sep, 18:25

apartament de 2 camere decomandat in bloc nou. Apartamentul este mobilata si utilat complet totul nou.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 04 sep, 13:50

prima inchiriere, Fundeni Tower, cochet si modern utilat, mobilat, parcare, paza, supraveghere video, imobil nou, stradal. Plata 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 04 sep, 08:42

vizavi spital Colentina, stradal, spatios, 7 min metrou, bloc '84, f civilizat
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 03 sep, 19:20

1/10, decomandat, mobilat si utilat complet, liber, acces imediat stb, hipermarket, parcuri.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 02 sep, 14:33

vedere superba, confort si liniste, toate acestea intr-un apartament situat pe Splaiul Unirii, la 5 minute de metrou Timpuri Noi, etaj 1, complet mobilat si utilat. Merita vazut. Oferta rara.
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 02 sep, 14:19

2 camere confort 1 decomandat, mobilat, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, gresie, fainta, parchet, termopan, etaj 8/8 cu terasa de 50 mp ,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 sep, 09:19

Metalurgiei, apartament mobilat si utilat complet, proaspat renovat, spatios, amenajat modern, liber, merita vazut, situat la 5 minute de piata
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 30 aug, 11:39

mobilier modern pe comanda, spatios, amenajat, liber, 10 minute metrou BIG Berceni,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 30 aug, 11:38

bloc 1985 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Stefan cel Mare, Mihai Bravu, Colentina,
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 29 aug, 14:52

Vedere superba catre parc pentru acest apartament cochet, senidecomandat, situat la etajul 10 al unui bloc cu doua lifturi, la cinci minute distanta de statia de metrou.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 28 aug, 15:03

2 camere confort 1, etaj 2/8, pretabil firma, locuit, gresie, faianta, parchet, termopan,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 7 min.
Bucuresti, 23 aug, 21:11

2 camere confort 1, mobilat de birou, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 19 min.
Bucuresti, 23 aug, 21:06

Jean Steriadi, apartament 2 cam. etaj 3/4, mobilat utilat lux, doua ac doua televizoare, loc parcare, zona linistita, 10 minute de metrou 1 Decembrie. Prima inchiriere.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 23 aug, 20:10

Va oferim spre inchiriere un apartament de 2 camere aflat intr-o vila construita in 2018, D+P+2E+M, situata pe o strada linistita, intre bulevardele Brancoveanu si Alexandru Obregia. Apartamentul se afla la mansarda, are o suprafata utila de 70 mp, si dispune de 2 bai, o terasa de 9 mp si logie d..
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 18 min.
Bucuresti, 19 aug, 17:02

inchiriere 2 camere 56 mp metrou Iancului, etaj 2/10, cu imbunatatiri, gresie, faianta, mocheta, termopan, usa metalica, nemobilat, mobilat doar bucataria, bloc 1980, reabilitat termic, fara firme la 150 m de m.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 12 aug, 11:34

Aviatiei, resedinta deosebita, apartament spatios situat la 100 m de Parcul Herastrau, la etajul 7/8, la cinci minute de metrou Aurel Vlaicu, complet mobilat si utilat lux, loc de parcare subsol. Merita vazut.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 aug, 16:19

adiacent, 2 camere semidec. bloc 2010, etaj 3/5, su. 70 mp, are 2 grupuri sanitare, centrala proprie, ac, mobilier si finisaje de lux, apartamentul este situat la 15 minute de metrou Dristor, liber
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 08 aug, 16:49

Procapital Development ofera spre inchiriere un apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat in zona Universitate, la 3-4 minute de mers pe jos fata de statia de metrou.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 aug, 12:27

Va oferim spre inchiriere 4 apartamente de 2 camere aflate intr-o vila construita in 2018, D+P+2E+M, situata pe o strada linistita, intre bulevardele Brancoveanu si Alexandru Obregia. Apartamentele au o suprafata utila intre 41 si 44 mp, si sunt dotate cu: gresie si faianta, parchet, centrala te..
 • Suprafata 43 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 18 min.
Bucuresti, 01 aug, 06:17

2 camere semidecomandat, Titan, la 2 min. De metrou 1 Decembrie, proaspat renovat, mobilat si utilat modern, totul nou, 52 mp, etaj 9/10, bloc reabilitat. Zona verde, acces rapid mijloace de transport.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 16 iul, 15:38

3/4, decomandat, mobilat si utilat complet, foarte curat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber. Contract sectia financiara
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 03 iul, 15:56

str Viorele, 5 min metrou Timpuri Noi sau Tineretului, et 2/8, 5 min parc, zona f civilizata.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 iun, 19:45

la 5 minute metrou, 7/10, mobilat, utilat, masina de spalat, frigider, TV, repartitoare, apometre, bloc civilizat, reabilitat termic,
 • Suprafata 5 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 30 sep, 19:23

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere Titan - Dristor
Titan - Dristor
2 cam. ieftine Bucuresti