sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 831 anunturi

vis a vis de parcul Cuza IOR, bloc reabilitat termic, apart. renovat mobilat si utilat lux. Frigider si masina de spalat vase noi, aer conditionat in fiecare camera. Este exact cum sunt pozele.
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:47

proprietar, ap. 2 camere decomandat, 50 mp, exact la piata Moghioros, et. 6/8 renovat, mobilat si utilat modern, aer conditionat, tv, multiple dulapuri, o debara, balcon. Bloc reabilitat, exact la statia de metrou P-ta Moghioros, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:46

Apartament 3 camere, semidecomandat, et 2/10, cf 2 cu suprafata 50 mp, mobilat, utilat: masina spalat, frigider, aragaz. Agentie, liber pentru vizionari.
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:34

300 €
Podul Grand, mobilier modern nou,utilat complet, amenajat, liber, spatios, etaj 3, merita vazut, 10 minute metrou Crangasi.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:31

proprietar ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, in complex Novum. Apartamentul este nou, complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:31

etajul 5/9, decomandat, nemobilat, neutilat, de preferat 2 fete sau o familie tanara fara copii, la 5 minute de Kaufland, Lidl, in apropiere RATB si metrou.
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 11:25

Rm. Sarat stradal, cf. 1, decomandat, 2/10, balcon inchis, 55mp, complet renovat modern, mobilat si utilat nou, g+f+p+t+um, liber, bl. reabilitat termic, metrou, merita vazut, 1+1.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10

aproape Facultatea Tehnica de Constructii, 4/8, decomandat, mobilat clasic, posibilitate eleberare, utilat,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:09

et.1/4, bloc 1989, civilizat, zona verde,
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:09

Drumul Taberei, Valea Argesului, inchiriem apartament 2 camere, decomandat, 10/11, mobilat complet, masina spalat, aragaz, frigider, termopan gresie, faianta, parchet
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:52

Proprietar, inchiriez un apartament spatios 2 camere, etaj 5 din 15 intr-un bloc modern, amplasat excelent la un minut de statia metrou Julului, dotat cu mobila moderna, 2 smart Tv, cuptor microunde
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:50

va propun spre inchiriere un apartament cu 2 camere in zona Campia Libertatii, foarte aproape de parcul Gheorghe Patrascu si de parcul IOR, cu acces rapid la mijloacele de transport in comun.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 10:46

Va prezentam un apartament in exclusivitate in zona Decebal, Str. Voronet nr 12, intr-un imobil de 4 nivele acesta este situat la et 1 , semidecomandat, 58 mp utili cu balcon de 7 mp, zona linistita cu verdeata mobilat complet, contract Anaf, liber, nr contact 0722519460.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:42

Apartament 2 camere, confort 1, mobilat, foarte curat, decomandat
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:30

Mosilor stradal - lux, la cheie, totul nou, liber, etaj 1/8, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, balcon termopan, pozitie ideala, vedere spate fara zgomot, ideal cabinete, firme !!
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:05

3 minute parc, 5 minute Mall Park Lake, 8 minute metrou Dristor, zona verde, centrala termica, scara curata, vecini linistiti, mobilat si utilat, liber, termen lung, fara animale de companie
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 09:59

decomandat, liber, bloc reabilitat, scara curata, vecini linistiti, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, nemobilat 300 euro, mobilat 400 euro
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 09:59

inchiriez apartament 2 camere, Floresca, str. Frederic Chopin, decomandat, suprafata aprox 50 mp, parter/3, complet renovat recent, mobilat si utilat modern g, f, p, t, um
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:59

decomandat, etajul 2, nemobilat, neutilat, termen lung, ideal firma, contract, liber, negociabil.
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 09:57

Apartament total renovat lux. Gresie, faianta. Bucatarie utilata complet. Baie utilata complet, balcon, gresie noua, termopane noi. Totul la standard modern. Langa mall ParkLake si Piata Ramnicu Sarat la 100 metri de Metrou Dristor. Se inchiriaza si la firme si tariful este 430 Euro usor negociabil...
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:55

de inchiriat, apartament cu 2 camere in zona Drumul Taberei, Favorit, Piata Moghioros. Etajul 8 din 10, decomandat, mobilat si utilat complet, se inchiriaza exact ca in poze. Pentru mai multe detalii, ma puteti contacta oricand.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 09:45

Dristor, apartament 2 camere, complet mobilat si utilat. Se afla pe strada Intrarea Parului, chiar in spatele farmaciei TEI, la doar 3 minute de statia de metrou Dristor. Este situat la etajul 2, intr-un bloc reabilitat termic, semidecomandat si are o suprafata utila de 50mp. Se inchiriaza complet..
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:45

ap. 2 camere, an 1988, stradal, et. 3/8, cf. 1, st 59 mp. Mobilat si utilat modern,
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:45

Ultracentral, 5 minute distanta metrou Universitate/ Unirii, inchiriez apartament 2 camere renovat in totalitate, semi-mobilat si utilat, centrala termica, etaj intermediar, costuri intretinere mici,
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 09:39

mobilat modern, utilat complet, renovat recent, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, aproape de metrou, liber, vecinatati: Romana, Cismigiu, Unirii
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:36

proprietar, etaj 6/8, decomandat, 60 mp, proaspat renovat si igienizat, balcon proaspat amenajat, bloc anvelopat, zona linistita, liber, parcare la 100 m, mobilat si utilat complet, 2 ac, g, f, p, t
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:35

va oferim spre inchiriere apartament 2 camere situat in sectorul 3 zona Titan Theodor Pallady, suprafata utila de 55 mp, situat la demisol, decomandat, mobilat, utilat nou, liber imediat
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 09:27

proprietar, inchiriez ap. 2 camere, decomandat, parter fara balcon, situat la intersectia Mihai Bravu cu Ferdinand la 5 minute de metrou Iancului. Renovat recent. Disponibil si pt sediu firma.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:25

stradal, bloc solid, vedere pe spate, liniste, 5/9, 50mp, semidec, impecabil de curat, bucataria open cu livingul, balcon, mobilat complet si nou, full utilat, de la lenjerii la vesela, contract ANAF.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:12

de actualitate 2 camere decomandate in bloc nou 2019. Mobilat si utilat complet + loc de parcare in curtea blocului cu bariera. Pretabil pentru locuit. Contract.
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:05

Apartament 2 camere, proprietar, et. 5/8, nou 2019, prima unchiriere, 10 min. mers pe jos metrou Preciziei, terasa mare, loc de parcare cu acces cu telecomanda, iesire in Iuliu Maniu pe str. Rotii,
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:00

agentie, Valea Viilor, 7\10, bloc anvelopat, decomandat, mobilat si utilat, imbunatatiri, contorizat, liber, acces usor stb, piata, parc, metrou, 1+1
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:53

Decomandat 7/7 mobilat utilat modern, termopane, gresie, faianta, aer conditionat.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:35

Confort Park, etaj 1/11, aer conditionat, loc parcare, inchiriere termen lung, garantie 500 €,
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:35

inchiriez ap. 2 camere, la 9 min. metrou Dristor, 52 mp, et. 1/8, bloc 1986, bloc anvelopat recent, balcon inchis, debara, 2 tv, g, f, p, t, um, contract ANAF.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 07:05

proprietar ofer spre inchiriere apartament cozy si spatios, 2 camere, bloc 1993, in zona Unirii - Panait Cerna - Mircea Voda - Biblioteca Nationala - Nerva Traian - Camera de Comert.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 07:00

va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere intr-un bloc situat stradal pe Calea Vitan vav de Complexul Olimpia in imediata apropiere a Auchan Vitan. Apartamentul este impecabil, cu finsaje de calitate, mobilat modern si complet utilat. Bonus 1: facturi mici de incalzire datorate centr..
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 05:35

proprietar inchiriez apartament 2 camere de 90 mp, spatioase si luminoase, situate intr o vila cocheta la etajul 1, zona Unirii. Centrala proprie, contorizare separata pentru curent si gaze
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 04:25

Apartament 2 camere pe Drumul Taberei, stradal dar retras fata de bulevard, chiar in dreptul viitoarei statii de metrou, la intersectia cu strada Targul Neamt. Apartamentul este decomandat, spatios, se afla la etajul 2/10, al unui bloc extrem de civilizat si curat, cu doua lifturi. Este complet reno..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 04:00

Apartament de doua camere stradal pe Ceaikovski, aproape de intersectia cu Barbu Vacarescu, in cartierul Floreasca, la etajul 1/3, al unui bloc civilizat. Apartamentul este proaspat renovat, mobilat si utilat complet nou si se afla la prima inchiriere. Toate amenajarile sunt de calitate, conform poz..
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 02:35

dezvoltator inchiriem apartamente, loc de parcare inclus, 300 euro + TVA, apa si canalizare Apanova, bucatarie inchisa, AC, intr. Nuferilor, Rosu
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 02:05

Apartament in bloc reabilitat langa Mega Mall cu acces la mijloace de transport in comun (metrou Iancului etc). Apartamentul este complet utilat si se solicita 1 luna garantie. Vederea nu este la bulevard si zona este linistita.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 01:55

Avem placerea sa va prezentam spre inchiriere un apartament de 2 camere, aflat intr-un bloc nou construit vis-a-vis de posta Vitan, la 2 pasi de Mall Vitan si 10 minute de Piata Unirii, ideal atat pentru un cuplu cat si pentru o persoana. Apartamentul este situat la etajul 8 din 9, decomandat, sp..
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 00:20

Va propunem spre inchiriere un superb apartament cu 2 camere in vecinatatea centrului de afaceri Aviatiei, la doar cativa pasi de mijloacele de transport in comun. Apartamentul este situat la etajul 4 din 7 in complexul City Point, finalizat in anul 2017, cu vecini prietenosi si foarte linistiti. ..
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 00:20

Militari Rezidence 1/8 constructie 2020 totul nou lux mobilat modern lux utilat complect aer conditinat bucataria modificata in balcon totul nou 0 km etaj 1 pret 280 euro liber disponibil.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 00:20

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, totul nou, renovat complet, centrala proprie,etaj 6, acces rapid mijloace de transport. Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 13 aug, 23:15

Lujerului, Plaza Residence, imobil 2019, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 13 aug, 23:13

bloc nou 2017, 2 camere, confort 1, semidecomandat, mobilat, etaj 1/2, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala propie, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, loc parcare.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 13 aug, 22:42

2 camere confort 1, decomandat mobilat modern, etaj 4/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat, cu contract.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 13 aug, 22:40

Bloc nou 2020, apartament cu terasa 58mp, terasa 11 mp, prima inchiriere, etaj 6 din 6, avem lift. Se inchiriaza pentru birou sau locuit, posibilitate mobilare. Video interfon.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 9 min.
Bucuresti, 13 aug, 22:40

2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere decomandate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
Particular Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.