sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 651 anunturi

Banu Manta, bloc 1984 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, aer conditionat, decomandat, adiacent Kiseleff, Ion Mihalache, Titulescu, 1 Mai
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:28

Balcescu, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Romana, Calea Victoriei, Sala Palatului, Cismigiu
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:27

imobil reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern utilat complet, aer conditionat, adiacent, Banu Manta, 1 Mai, Ion Mihalache, Piata Romana, Dorobanti,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:27

Apartament nou, 2 balcoane, mobilat si utilat complet, masina de spalat, cuptor electric, plita pe gaz, hota, frigider, centrala, 2 AC-uri, Smart TV, parcare suprateran cu telecomanda. Contract Anaf.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Voluntari, ieri, 14:23

ap. 2 cam., 1 minut metrou, renovat A-Z, luxos. Et. 1/8, stradal, contract ANAF, minim 1 an.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:10

4/4, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, um, masina spalat, reabilitat termic,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:05

1/4, apartament de lux, mobilat si utilat complet,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 3, ieri, 14:04

1/4, renovat total, mobilier nou, calitate si stil, G+F+P+T+UM+AC
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:04

3/4, decomandat, mobilat si utilat complet, centrala termica, loc parcare in curte,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:04

12/12, terasa ok, cf.1, sdec, 56 mp, balcon spatios, bl reabilitat termic, 2 lifturi modernizate, scara si vedere stradala, placuta, curat, mobilat, utilat complet, g,f,p,t, usa metal, liber, contract la Anaf, av 1+1.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:47

ap 2 cam zona Tineretului - metrou statia Tineretului la parterul blocului . - renovat si facilitati noi - 1luna + 1 luna garantie Exclus fumatul in locatie, subinchiriatul sau alte servicii;
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:35

nemobilat,pretabil firma,locuinta,bloc stradal,etaj 5/8,toate imbunatatirile,gresie,faianta,parchet,termopan,ac,usa metalica,liber,se poate viziona oricand. Acces mijloace transport, metrou, STB, parc
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 2, ieri, 13:34

renovat complet,etaj 2/8, toate imbunatatirile, mobilat modern, canapea extensibila, pat dublu, utilat complet:masina spalat, cuptor, plita, hota, combina frigorifica, AC, LCD, liber, contract AF,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 13:32

etaj 10/10 in bloc izolat termic cu vedere la Dinamo, complet utilat si mobilat modern, renovat recent, canapea piele extensibila in living, bucatarie complet utilata, masina de spalat, ac, liber,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:25

in complex rezidential Prelungirea Ghencea 65B, se inchiriaza un apartament cu 2 camere st 82.29mp, cu un design interior deosebit, modern, spatios, mobilat si utilat lux, insumand caracteristicile unui apartament cu o atmosfera relaxanta si eleganta. Incalzirea se face prin intermediul centrale..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 13:21

decomandat, mobilat, utilat, renovat, etaj 3/7. direct proprietar.
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:21

- Renovat, mobilat si utilat - AC in fiecare camera - masina spalat vase - plita, cuptor electric - frigider - masina de spalat rufe cu uscator - boiler
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:20

Proprietar inchiriez ap. 2 camere pe termen lung, 20 metri Gura de Metrou Eroii Revolutiei, Cartier Aparatorii Patriei. Exclus Agentii imobiliare.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 13:15

2 camere, cf. 1, 7/7, pret/luna,
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 13:11

De inchiriat. Apartament 2 camere, mobilat utilat, confort 1, loc de parcare ADP, et. p/10, apropiere metrou si centre comerciale. Avans 1+1,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:07

3/11, mobilat si utilat modern, centrala proprie, termopan, parchet, gresie, faianta, complex rezidential deosebit, eventual parcare, apropiere metrou, mall Sun Plaza
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:03

Proprietar, Ap 2 camere + 1 birou 8 mp in vila etaj 2/3, 82 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, termen lung, liber.
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 2, ieri, 13:00

inchiriere ap. 2 camere decomandat, cf. 1, et. 5/10 cf 1, mobilat si utilat complet, apropiere metrou si centre comeciale, g, f, p, t, um, a/c. Pret chirie, 1 luna + 1 luna garantie,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:54

inchiriere 2 camere cf. 2, et. 6/10, mobilat utilat, apropiere metrou, centre comerciale, avans 1+1
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:48

Apartament cu 2 camere situat in zona Bragadiru, strada Diamantului in ansamblul Smart City langa Lidl, mobilat si utilat, et.6/6 . Zona dezvoltata cu centre comerciale, gradinita, parc, statie stb, restaurante, piscina, etc .
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:47

Apartament cu 2 camere situat in ansamblul residential Virtutii Park , la etajul 11/12, decomandat, mobilat si utilat . Localizat pe Sos Virtutii in apropiere de Sema Park, Politehnica, acces facil metrou, statii STB, centre comerciale, piata, parcuri, scoli si gradinite, etc.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:47

Apartament situat in ansamblul Residential Virtutii 22 Park, la etajul 8/12, decomandat, suprafata utila 56mp, prima inchiriere , semimobilat ( bucatarie mobilata si utilata) .
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:47

apartament complet utilat bloc 4 etaje, et.3, termopane, balcon mare inchis, aer conditionat, renovat complet, la 5 minute de metrou si Piata Sudului
 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:45

apartament de inchiriat, confort 1, suprafata 60.mp, parter inalt cu balcon, decomandat, zona buna, renovat, mobilat si utilat complet, liber, toate imbunatatirile,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:33

apartament de inchiriat, confort 1, cu balcon la sufragerie, etaj 3/4, cu imbunatatiri, mobilat si utilat, zona foarte buna, aproape de piata, metrou, scoala, gradinita, etc
 • Suprafata 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:33

Inchiriez apartament mobilat, utilat, cu 2 camere in bloc nou (2019). Dispune de loc de parcare privat (monitorizat video). Zona Fundeni (chiar langa spital).
 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:14

particular inchiriez 2 camere mobilate, vis a vis de Hotel Marriot
 • Suprafata 61 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:11

Bloc nou 2021,mobilat si utilat modern ,totul nou, instalatii electrice si sanitare noi, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie Etajul 1/3.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, ieri, 12:04

Apartament 2 camere, decomandat, cu bucatarie separata, intr-o zona excelenta: langa gura de metrou Dristor. Apartamentul se afla la etajul 4 si are o suprafata utila totala de 59 mp cu tot cu balcon
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:57

apartament 2 camere complez Quadra 2, zona Lujerului cu loc de parcareinclus. Complet mobilat si 2 aparate de are conditionat, bucatarie inchisa, decomandat,
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 11:56

langa Club One, bloc din 2012, et. 3, renovat 2021, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, centrala, liber,
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 11:54

Spitalul Budimex, renovat 2021, et 5/8, gresie, parchet, termopan, 2 a/c, masina de spalat, liber.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 4, ieri, 11:52

1 minut statie Stb, bloc 2020, et. 2, mobilat si utilat modern, lcd, a/c, centrala proprie, liber,
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:52

apartament 2 camere Cami Ressu metrou Dristor confort 1 decomandat etaj 1/8 62 mp mobilat utilat complet.
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:52

Residence, 2 minute STB, et 1,mobilat si utilat modern, centrala proprie, lcd, ac, liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:51

- Mircea Voda, etaj 2/8, decomandat, renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, merita, apropiere Timpuri Noi, Vitan
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50

2/8, confort 1, termopan, curat, mobilat, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat), avans 1+1,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:49

mobilat modern, bucataria utilata, masina de spalat, balcon inchis, gresie + faianta clasice, parchet, termopan, aer conditionat, contract ANAF, acces Dorobanti, Floreasca, Victoriei, Romana, Obor
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 2, ieri, 11:45

Pe strada Cetatea de Balta intersectie cu Uverturii va recomand acest apartamet de 2 camere. Apartamentul este mobilat si echipat complet, nu se accepta animale de companie. Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:44

Apartament 2 camere, mobilat, ultracentral, zona Unirii / Cantemir Semidecomandat, 7/7, renovat (parchet, termopane, gresie, faianta, centrala termica, aer conditionat), mobilat si utilat. Suprafata utila: 54 m. Balconul inchis si adaugat spatiului locativ. Multiple spatii de depozitare. Blocul ..
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:44

2/4, decomandat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 11:35

apartament 2 camere, etaj 1/P+5, imobil reabilitat termic, 44 mp, baie, fara balcon, mobilat si utilat sau nemobilat, are parchet, gresie, faianta, termopan, AC, termoficare, apometre, repartitoare.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:30

Proprietar Vis-a-vis de noul La Strada Militari West Mall.Stradal,etaj intermediar. Capat STB 138, 178 si 278 la 5 minute de mers pe jos .
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 11:30

Octavian Goga, la 1 minut de Tribubalul Bucuresti, inchiriem pe termen lung apartament de 2 camere, mobilat, utilat si foarte curat. Ideal pentru cei ce lucreaza in cadrul tribunalului. Comision zero
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:30

Inchiriez apartament 2 camere decomandate ,4/10 renovat, Drumul Taberei, Raul Doamnei. Utilat cu masina automata de spalat, frigider, aragaz, aparat de aer conditionat, mobilat, consum termoficare si apa contorizate. Dorim contract ANAF, chirie 1300 lei si 1300 garantie. Mijl transport: metrou, 368,..
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:28

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
Apartamente 2 camere Berceni, Giurgiului
2 camere Berceni - Giurgiului