sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 566 anunturi

apartament 2 camere, cu vedere la parc, confort.1 decomandat/circular, etaj 9/10, suprafata 53 mp, cu balcon, prima inchiriere, pozitie foarte buna, vedere la strand, langa tramvai 41, McDolalds,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 20 ian, 20:35

proprietar, toate facilitatile, foarte spatios, proaspat renovat, extrem de curat, liber. Rog seriozitate.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 20 ian, 20:28

Particular, inchiriez ap. 2 cam. dec., mobilat, utilat, str. Baladei, etaj5/8, foarte curat, bloc civilizat, aer conditionat, loc de parcare rezidential, gresie, faianta, termopan, parchet.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 4, 20 ian, 20:20

Apartamentul se afla intr-o zona linistita (langa spitalul Bagdasar, statie stb, metrou Aparatorii Patriei). Ofer loc de parcare inclus in pret, blocul este nou si are sistem de supraveghere video.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 4, 20 ian, 20:13

Inchiriez apartament cu 2 camere la 10 minute de parcul Herastrau. Este amplasat intr-o zona linistita iar in vecinatate se gasesc magazine, statie de metrou. Este renovat si utilat complet.
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 1, 20 ian, 20:02

13 Septembrie, Sebastian, apartament 2 camere , confort 1, p/10, decomandat, spatios, 60mp, mobilat si utilat complet, termopan, internet, liber,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 5, 20 ian, 20:01

Mihai Bravu, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Bd. Ferdinand, Obor,, Vatra Luminoasa, 5 minute metrou Iancului
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 20 ian, 19:25

Bucuresti, Avrig 10, bl. B, et. 1 (Obor Towers), bloc 2010, direct proprietar, inchiriez apartament 2 camere elegant, proaspat renovat, cu centrala proprie si loc de parcare tip Klaus la subsol.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 2, 20 ian, 18:40

Societate inchiriaza apartament doua camere intr-un bloc nou finalizat in 2021. Apartamentul este nou, la prima inchiriere. Bucatarie mobilata complet.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, 20 ian, 16:57

inchiriez 2 cam., sect. 2, et. 1 din 3, pret/luna + 1 luna garantie,
 • Suprafata 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 16:45

inchiriez apartament 2 camere , confort 1, etaj 2, cu toate utilitatile mobila noua, cablu, internet, bloc reabilitat, pret negociabil.
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 16:15

inchiriez ap. de 2 camere din 01.03, circular, zona Veteranilor, Lujerului, Militari, str. Iuliu Maniu nr. 55, bloc reabilitat termic, camara, dressing, baie, hol, balcon, mobilat, termopane, proprietar
 • Suprafata 50 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, 20 ian, 15:23

particular inchiriez apartament 2 camere balcon inchis, utilat, etaj 1/8, zona linistita, curat, liber, contract administratia financiara,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 15:21

230 €
apropiere de Policlinica Titan, et. 9/10, pret usor neg., pret/luna,Exclus Agentii
 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, 20 ian, 14:50

Acord Grup va propune spre inchiriere, un apartament mobilat, utilat, pentru locuit, in zona Metrou Brancoveanu, termen lung.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 20 ian, 13:55

langa parcul Romniceanu, imobil solid fara risc seismic, etaj 1/4, loc de parcare in curtea interioara, acces stradal, vedere spre curtea interioara, 2 camere decomandate, mobilat si utilat
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 5, 20 ian, 13:02

Lamotesti, parter/4, semidecomandat, mobilat tineresc, si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, liber apropiere STB, 4 statii de masina pana la metrou, supermarketuri, 1l+1l
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 20 ian, 12:29

de inchiriat cu loc de parcare inclus in complexul Palladium Residence, aproape de metrou, tramvai, Lidl, Penny, Auchan Pallady, metro Pallady etc. complet mobilat, totul nou.
 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 20 ian, 12:15

sos. Colentina vav RoseGarden metrou Obor 10 min. Pipera 7 min. Bloc reabilitat termic, parter inalt/10, balcon mare, dec, renovat recent, imb. g, p, um, t, mobilat modern utilat, contract legal,
 • Suprafata 1.975 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 12:12

Drumul Gazarului strada Podul Giurgiului apartament 2 camere confort 2 semidecomandat suprafata 37 mp mobilat utilat decent intretinut liber bloc reabilitat termic parter/10 acces rapid la mijloace de transport
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 11:24

apartamentul este zugravit mobila este noua complet utilat, zona linistita. Are piata in apropiere scoli mijloace de transport rog seriozitate, o luna chirie + o luna garantie
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 20 ian, 11:08

Floreasca, apartament 2 camere. Apartament luminos, amenajat minimalist, utilat, renovat recent, curat, zona linistita, civilizata, la cinci minute de supermaketuri, clinici, parcuri.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 20 ian, 11:05

Sos. Colentina stradal, Mall Veranda 7 min. complex Rose Garden, metrou 10 min. Pipera 10 min. bloc nou 2014, 4/11, paza BGS 24/24, ap. dispune de un loc de parcare, mobilat complet, utilat, liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 2, 20 ian, 10:54

proprietar imchiriez ap. 2 camere Calea Vitan - Stadion Olimpia. Acesta este complet utilat si mobilat.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 3, 20 ian, 10:35

395 €
inchiriez ap. 2 camere, renovat, decomandat, 56 mp, ultracentral, parter, marmura holuri, baie, bucatarie, camara si dressing, parchet lemn camere, bucatarie mobilata, termopane, logie inchisa termopane, bloc anvelopat, termoizolat, Apartamentul beneficiaza de o curte interioara cu vegetatie care po..
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Sector 2, 20 ian, 10:15

Inchiriez ap 2 camere complet mobilat si utilat, etaj 2, zona Berceni. Ap este situat intr-o zona linistita.distanta de 4 min de Carrefour Grand Arena, Auchan,Metro,Lidl. Distanta de 5 min de STB.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 20 ian, 09:50

inchiriez ap. 2 cam, cf. 1, dec. mobilat, utilat, loc parcare, et. 2
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 20 ian, 09:46

Apartament 2 camere - proaspat renovat - prima inchiriere. Decomandat, spatios 56 m, gresie, faianta, parchet, utilat cu masina de spalat, mobilier nou. Zona Pallady Ozana, 10 min.STB(tramvaie 27, 19 ,40) 13 min. metrou 1 Decembrie 1918.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 3, 20 ian, 09:22

Inchiriez apartament 2 camere, Lujerului, Militari.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 20 ian, 09:15

inchiriez ap. doua camere pe strada Baba Novac langa pizzaria Monza si parc IOR. Zona linistita cu multa verdeata. Ap. este mobilat nou, renovat etc. Merita vazut,
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 20 ian, 04:01

Apartament confort 1 , semidecomndat, etaj 1/9, mobilat clasic, amenajat, gresie, faianta, termopan, curat, zugravit proaspat, prima inchiriere, se inchiriaza pe termen lung, pret /luna
 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, 20 ian, 01:35

apartament confort 1 decomandat, etaj 4/4, curat, amenajat, mobilat, utilat, fara balcon, liber, se accepta persoane cu animale de companie, avans 1 luna, 1 luna garantie, se inchiriaza pe termen lung
 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, 19 ian, 23:25

Inchiriez un studio dublu, situat in Cosmopolis, suprafata 38 mp utili + balcon, etaj 6/6. Studioul este compus din living, bucatarie open space complet mobilata si utilata (+ masina de spalat vase), 1 dormitor, 1 baie, hol.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Stefanestii de Jos, 19 ian, 23:21

central Otopeni, inchiriere apartament 2 camere nou la parterul unui imobil de 3 etaje. Apartamentul este mobilat si utilat complet modern, totul este la prima inchiriere (centrala, ac, 2 tv);
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, 19 ian, 21:00

apartament 2 camere, spatiu parcare,
 • Mobilat
Bucuresti, 19 ian, 19:52

2 cam. dotat, bloc construit 1979,
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 19 ian, 19:40

Inchriez ap 2 camere, mobilat si utilat in Central Park
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 19 ian, 19:35

inchiriere ap. 2 camere,
 • Suprafata 50 mp
Bucuresti, 19 ian, 19:08

Colentina 81 et 2 din 10 mobilat si utilat. Renovat curat gresie faianta balcon inchis aer conditionat aragaz frigider masina spalat etaj 2 din 10 mobilat Parc cu lac in 50 m RATB in 50 m Nu straini
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 19 ian, 18:55

apartamentul se afla pe bd Alex Obregia nr 33, bl O 3, sc 4 etaj 4 din 9,complet mobilat si utilat, foarte curat, bloc reabilitat balcon 9 m inchis. Liber din 01.02.2022,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 19 ian, 18:55

parcare. Berceni - metrou Leonida, inchiriere apartament 2 camere spatios, 66 mp, decomandat, nemobilat, centrala termica, loc de parcare inclus. Bloc nou 2021 cu acces la metrou si Penny market, parc copii.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 4, 19 ian, 18:40

inchiriez ap. 2 ca,ere cf. 2, curat, sector 4,
 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat partial
Bucuresti, 19 ian, 18:39

Inchiriez ap2 camere decomandat, et 4/5, aer conditionat, centrala, 12-15 min fata de metrou Leonida, 10-12 fata de pasarela din Popesti. Bloc supravegheat video. Loc parcare, masina de spalat, 3 tv-uri, .
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Popesti - Leordeni, 19 ian, 18:35

Inchiriez apartament cu contract pe perioada indelungata, Drumul Taberei zona Favorit 2 camere etaj 9/10 la 3 min de statiile de metrou, autobuz si troleu cu loc de parcare.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 19 ian, 18:25

2 camere, 2021, prima inchiriere, parcare,
 • Suprafata 58 mp
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 17:55

vis-a-vis de Auchan Militari, inchiriez apartament 2 camere, bloc nou, parter, primul chirias, mobilat si utilat nou ,aer conditionat (posibilitate loc parcare subsol).
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 19 ian, 17:35

Aleea Somesul Cald, ap. 2 camere cf. 1 semidec., parter/4, mobilat, utilat, liber, termen lung, la 5 min. de mijloace de transport, piata, banci,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 4, 19 ian, 17:34

renovat, aer conditionat, 2/10, 50 mp utili, balcon logie, bloc linistit, curat, metrou aproape.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 19 ian, 16:17

Inchiriez ap. 2 camere, parter in bloc de 3 etaje, zona Pajura sector 1. Este mobilat modern si utilat, situat in apropiere de metrou, parc, scoli, magazine (Kaufland, Penny). Centrala proprie.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 1, 19 ian, 15:40

proprietar,contorizat, parter bloc, tv, net, masina spalat, frigider, familie, angajati, 1+ garantie,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 19 ian, 14:25

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.
Apartamente 2 camere Berceni, Giurgiului