Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 192 anunturi

Piata Kogalniceanu, Facultatea de Medicina. Inchiriem ap 3 cam.prima inchiriere, mobilat modern nou, 6/7, aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, renovat recent: termopan, gresie, parchet.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 1, azi, 01:36

3 camere, parter din P+4. Dispune de loc de parcare. Apartamentul are 2 grupuri sanitare iar bucataria este complet utilata. Ideal ca si rezidenta pentru o familie sau un cuplu. Doina,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 22:35

Novaci,bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, decomandat, etaj 1, adiacent Vulcan Value Centre, Kaufland, Prosper Plaza, Rahova, Mihail Sebastian
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:57

apartament 3 camere, metrou Gorjului, gresie, faianta, parchet, t, mobilat total si utilat total, 2 balcoane, zona, linistita, parter, centrala termica poprie, reabilitat termic, rog seriozitate,
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 01:20

particular, ofer spre inchiriere apartament 3 camere, decomandat, reabilitat, situat in zona linistita,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 17:05

proprietar ofer spre inchiriere ap cu 3 camere in zona Pacii, la 4 minute pe jos pana la statia de metrou.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:40

particular, 3 camere semidecomandat, etaj 1/3, an constructie imobil 2009, curat, mobilat modern, masina de spalat rufe, uscator, masina de spalat vase, TV, AC, CT, 2 grupuri sanitare. Contract. Chirie 1+1, liber la 01.06.2022,
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 1, ieri, 11:40

apartament zona Baneasa, langa padure, cu vedere catre padurea Baneasa, situat in complexul rezidential Greenfield, intr-un bloc din 2016. Proiectul ofera locuitorilor magazin, restaurant, cafenea, locuri de joaca pentru copii, teren de basket si foarte mult spatiu verde. Situat intr-un bloc coch..
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:48

Inchiriere apartament 3 camere Universitate. Dispune de aer conditionat, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, terasa. Aproape de Romana, Universitate, Victoriei
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 1, ieri, 20:40

Particular inchiriez apart complet renovat mobilat prima inchiriere in fata Parcului Tineretului la 5 mn de metrou. Etaj 8/10 in bloc tip z cu 2 lifturi, scara foarte curata si securizata cu camere.
 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:09

stradal, 7/10, cf. 1, dec., 70 mp, 1 baie, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, renovat, mobilat, utilat complet, liber, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, balcon spatios, contract la Anaf, avans 1+1, fara straini, termen lung,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 2, ieri, 16:38

et. 1/2, in vila, cf.1, dec., 70 mp, 2 bai, c-tie 2011, terasa 10 mp, centrala termica, semimobilat, bucatarie mobilata, aragaz, numai pentru firme/birouri, g+f+p+t+um, aer conditionat, liber, contract la Anaf, av. 1+1,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, ieri, 16:38

inchiriem apartament 3 camere in bloc 2022, pretabil spatiu comercial, parter, intrare directa in apartament din strada
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 1, ieri, 09:55

Panduri langa Digi 24, particular ofera ap. generos 98 mp orientat N-E, insorit, salon 30 mp, 2 dormitoare 14 si 15 mp, dressing, baie spatioasa cu geam WC serv. cu geam boxa masina spalat hol 6 mp bucatarie open 3 balcoane 3 AC. 2 ap. pe etaj. Imobil P+4 cu 7 locatari. Garaj si boxa sub imobil. Inc..
 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 5, ieri, 09:10

1/10, stradal, sdec, 90mp, transformat din 4 cam, 2 bai,2 balcoane mari, vedere mixta, bloc reabilitat termic, partial mob si utilat, bucatarie mob si utilata, liber, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, av 1+1.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, ieri, 16:36

3 camere, 3/4, renovat, totul nou,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:33

Apartament situat in bloc din 1990, bloc civilizat, linistit, mobilier modern, renovat, utilat complet.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 16:13

inchiriez apartament 3 camere dec., 75 mp, cu 2 bai, bloc 1992, reabilitat, Mall Vitan, pe Calea Vitan, la 8 min. metrou Mihai Bravu, et. 8/8. Toate imbunatatirile, contorizat, mobilat si utilat complet,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 16:06

semidec., mobilat si utilat modern, bloc reabilitat, langa scoala si mijloace de transport, renovat acum, intretinere mica, liber, pret neg.,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:55

70 mp, centrala, 2 bai, loc de parcare, aer conditionat, masina spalat, frigider, aragaz, hota, tv, mobilat si utilat complet. 1 luna+1 garantie. Termen lung
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 14:45

3 camere langa Metrou Stefan cel Mare, mobilat, utilat, proaspat zugravit, 2 grupuri sanitare, etaj 2/8, constructie 1984, 70 mp, foarte curat si bine intretinut, scara luminoasa, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 1, ieri, 14:43

Inchiriere apartment 3 camere, complet mobilat si utilat, modern, spatios, luminos, 2 dormitoare, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare multiple,centrala proprie, totul contorizat, la doar 5 minute de metrou si cateva minute de parc. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 14:27

Metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 7min. in planul 2, beneficiind de liniste, bloc nou 2010, 8/9 paza BGS 24/24, in pret sunt incluse o parcare si o boxa, mobilat, utilat, 2 terase, 2 bai.
 • Suprafata 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 2, ieri, 14:21

mobilat, electrocasnice, utilitati contorizare, 2 balcoane, autobuz, metrou,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Voluntari, ieri, 14:13

Inchiriez apt. 3 cam. zona Unirii-Nerva Traian-Alba Iulia,Str Anastasie Panu,10 min.metrou Timpuri Noi,decomandat,suprafata aprox. 80 m2,etaj 3/8,complet mobilat si utilat nou si modern (g+f+p+t+um).
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 13:55

Inchiriere apartment 3 camere, complet mobilat si utilat, modern, spatios, luminos, 2 dormitoare, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare multiple,centrala proprie, totul contorizat, la doar 5 minute de metrou si cateva minute de parc. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

Inchiriere apartament 3 camere,spatioase, luminoase, in cladire de doar 2 etaje, tavane inalte,centrala proprie, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, la doar cateva minute de metrou.Doar locuinta. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

Inchiriere apartment 3 camere, complet mobilat si utilat, modern, spatios, luminos, 2 dormitoare, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare multiple,centrala proprie, totul contorizat, la doar 5 minute de metrou si cateva minute de parc. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

apartament 3 camere parter, dec., bloc, acces rapid parcul Herastrau, Arcul de Triumf mobilat, complet fara balcon, pretabil tineri studenti cuplu tineri. si cu animale de companie liber
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:35

-Bloc Reabilitat- Strada Ion Urdareanu, decomandat, an constructie 1990, et. 5/8, supr. 77 mp, termopan, aer conditionat, mobilat, utilat.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 5, ieri, 13:28

Particular, Bd. Ion Mihalache, zona cofetaria Liliana, inchiriez 3 camere semidec., etaj 5/8, 2 gr. sanitare, renovat, mobilat, modern si utilat. Pret /luna + 1 luna garantie.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:15

3 cam semidecomandat, et 7 din 10 , stradal, Stefan cel Mare,langa statia de metrou Bucur Obor, renovat, imbunatatiri, mobilat si utilat
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 2, ieri, 13:10

Inchiriez apartament 3 camere, zona Bucurestii Noi, 5 minute de metrou Laminorului, Str. Jimbolia, bloc 2013, decomandat, suprafata aprox. 60 m2, Parter/3, complet mobilat si utilat nou si modern (g+f+p+t+um)
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 1, ieri, 12:42

semi-mobilat, cabinet fizioterapie. Inchiriez apartament 3 camere 80 mp dec, 2 bai, nemobilat sau cu aparatura pentru fizioterapie in bloc pe Bd. Iuliu Maniu, metrou Gorjului, etaj 1/10, bucataria transformata in a 4-a camera,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 12:18

Proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere in Tineretului, zona Piata Norilor, cu loc parcare platit ADP
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:15

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 3 camere in Piata Romana, reper CALEA VICTORIEI, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 80 mp. Apartamentul este complet renovat, mobilat si utilat modern. Pozitionat central, in apropiere de Calea Victoriei. Pretul este de 1200 de euro pe luna- ..
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:11

Inchiriez apartament 3 camere zona Colentina-Doamna Ghica-Fundeni,Aleea Tibiscum,bloc 2009,decomandat,suprafata aprox. 88 m2,etaj 2/3,complet mobilat si utilat NOU si MODERN (g+f+p+t+um).
 • Suprafata 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:05

proprietar, inchiriez ap. 3 cam., an 1978, liber, loc parcare, paza permanenta, fara alte cheltuieli de intretinere, pret/luna,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:05

Inchiriez apartament 3 camere, zona Piata Domenii-Turda, Str. Dumitru Zosima, 9 minute metrou Grivita, amplasat intr-o vila construita in 2015; decomandat, suprafata aprox. 100 mp, etaj 3/3.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 1, ieri, 11:22

ap. 3 camere, P+D, in jur de 70 mp, pretabil birouri/locuit, intrare din curte;
Bucuresti, ieri, 11:10

Ap. 3 camere decomandat, nou, etaj 1/7, 2 grupuri sanitare, balcon cu 3 iesiri. Utilat, mobilat nou. Loc parcare. Pret 925 euro cu tva. Fara animale companie. Contract Anaf. Exclus agentii.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, ieri, 10:50

proprietar, bloc 9.2 grade rezistenta, 3 bai, 3 locuri de parcare, 1 subteran, 1 bariera. Poate fi transformat si in sediu firma. Office 1.000 euro, Vanzare 350000 eur,
 • Suprafata 160 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:45

3 camere, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, plase tantari, 2 bai, 2 balcoane, 2 aer conditionate, camerele nemobilate, bucataria mobila noua. Frigider, aragaz si hota daca este solicitat,
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 1, ieri, 10:40

Drumul Taberei, Compozitorilor, Sibiu, Prima Inchiriere, cf. 1, semidec. etaj 10/10, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, mobilat si utilat complet, liber, avans 1+1, agentie
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 10:39

mobilat si utilat modern, curat, et. 8/10, semidecomandat, liber, gresie, faianta, termopan, parchet, zona verde, linistita, termen lung
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:28

vav Sectia 7 Politie, Masina de Paine, langa Scoala 27, aproape Kaufland, Veranda, 8 min. metrou, etaj 10/10, cf. 1 dec., 70 mp. vedere mixta, orientare E, V, renovat integral, g, f, p, t, um, ac, centrala termica, mobilat, utilat 2020, av. 1+1
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 2, ieri, 10:12

direct proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere, 74 mp utili, situat stradal, in Berceni, la 10 minute de metrou Piata Sudului si la 3 minute statie STB. Blocul e construit in 2002, etaj 7 din 8, loc de parcare platit, in apropiere este parc, piata, scoala. Apartamentul este renovat, este decoma..
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 10:01

apartament 3 camere in vila, modern, totul OK, 3 bai, 3 balcoane, (terase), incalzire centrala totul contorizat separat, 3 aparate aer conditionat, contract ANAF;
Bucuresti, ieri, 09:53

apartamentul este proaspat renovat, complet mobilat si utilat lux, etaj 4/7, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat. Imobil dotat cu supraveghere video,
 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:50

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: - 8 min metrou Dristor, mers pe jos - acces Kaufland, LIDL, Mega Image, Auchan, Bucuresti Mall, sali de sport, magazine diverse, banci, farmacii 2. Beneficii tehnice ale ofertei: - apartament liber, imbunatatiri, centrala ..
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:45

Inchiriez camera in ap 3 camere, decomandat, confort unu, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, AC, apometre, repartitoare
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 08:40

5 minute metrou si parc, 2 gr. sanitare, curat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aragaz, frigider, masina de spalat, balcon,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 06:59

apartament situat la etajul 3, cu lift, zona linistita. Ideal pentru familie cu copii, se accepta si animale de companie,
 • Suprafata 72 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 1, 16 mai, 21:30

inchiriere apartament cu 3 camere, modern, mobilat si utilat integral, decomandat, cu suparata de 77 mp inclus balconul, 2 gr. sanitare, situat la et. 1/8, an 1988. Agentie, liber de la 1 Iunie.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 16 mai, 19:56

Militari Lujerului bloc 2018, ansamblul Gran Via Park, inchiriere apartament cu 3 camere, 2 bai, situat la etajul 1 al unui bloc cu 10 etaje,
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, 16 mai, 19:54

Soseaua Berceni 8 minute metrou Aparatorii Patriei renovat recent mobilat utilat decomandat etaj p/4 grilaje gresie faianta parchet termopa liber contract ANAF
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 4, 16 mai, 19:44

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere mobilate Buc.
3 camere cu balcon Buc.
3 camere renovate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.