sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 287 anunturi

apartament 3 camere deosebit in ansamblul Barcelona Residence situat in sos Straulesti, langa Petrom City.
 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:54

zona verde, linistita, et 1/4, cf. 1 semidec., izolat termic, foarte curat, complet mobilat si complet utilat, aer conditionat, geamuri termopan, balcon inchis, baie cu fereastra afara, contract ANAF
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:58

cf 1, 4/8, semistradal, proaspat renovat, 5 min metrou Dristor, foarte aproape tramvai, trolebuz, masina,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:19

apartament 3 camere semi-mobilat, luminos, etaj 2, doua locuri parcare in garaj, vedere mixta zona foarte linistita. Situat in proximitatea Satului Francez, Nordului 96. Liber. 800 euro. Avans 1+1.
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 22:15

13 septembrie, parc sebastian. Inchiriez apartament cu 3 camere decomandat, mobilat, utilat. Loc de parcare, 2 bai, balcon. Termopane, usa metalica. 450 euro. Contract.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40

priveliste deschisa catre Parcul Plumbuita, 2 dormitoare, living, balcon inchis pe toata lungimea ap.. Bloc din 1979, 2 lifturi, etaj 11/12, hol de 17 mp, living 17 mp, dormitoare 14 mp si 12 mp.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:55

Valea Calugareasca, et 8/10, confort 1 semidec, mobilat, electrocasnice, bloc reabilitat, 2 lifturi, curat, zona frumoasa, loc parcare.
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:05

Cluceru Udricani, 10 minute pana la metrou, etaj 3, complet decomandat, 2 grupuri sanitare, aer conditionat in toate camerele, retea internet trasa, pretabil firma/locuinta, merita vazut.
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:58

stradal, apartament de top, cu gust la detaliu, complet decomandat, aer conditionat in toate partitiile, 2 balcoane, utilat complet si mobilat modern, et. 3, merita vazut
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:55

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament exclusivist in zona Decebal. Inchiriere apartament 3 camere Decebal, stradal, langa Pink Cafe, bloc 1991, la 5 minute de metrou Muncii
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:31

stradal, etaj 9/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern, utilat cu masna spalat, frigider, tv, aragaz, aer conditionat, renovat proaspat, termen lung, contorizat, acces la 137, 138, 25.
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:37

Apartament 3 cam cf. dec., etaj 1/4, mobilat utilat ac, liber, la 4 minute metrou,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:08

inchiriez apartament 3 camere, semidecomandat, 2 aparate aer conditionat, rulouri exterioare geamuri, blocul este reabilitat termic.
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 13:00

proprietar, etaj 3/4, parchet, gresie, faianta, termopan, masina de spalat noua, frigider nou, tv, microunde, aer cond., 2 wc, 2 balcoane, loc parcare platit, contract ANAF, chirie 1+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:20

3 camere, etaj 1, imobil nou, centrala, toate imbunatatirile, nemobilat, neutilat, ideal locuit firma, 2 locuri parcare subterana sistem Klaus, boxa contract ANAF merita urgent
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 09:55

Colentina, stradal, decomandat, renovat recent, prima inchiriere, mobilat si utilat, liber, disponibil imediat, vedere superba
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:54

2 balcoane, dotat cu centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat complet, nou si modern. Se face contract la Administratia Financiara.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, ieri, 16:16

3 camere, mobilat modern, 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis, contorizat, liber,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:11

inchiriez apartament Drumul Taberei, a treia inchiriere, 3 camere,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:50

chiar la intrarea in parcul Vacaresti si parcul Tineretului, 4-5 minute mall, 2 gr. sanitare, liber, termen lung.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:29

3 camere lux, NewCityResidence Fundeni, 1/4, mobilat, utilat, supraveghere video, 2 parcari, piscina, centrala, wireless, balcon inchis, dressing 4m, ac, frigider, tv140 cm, cuptor, plita, mobila mdf, ctr ANAF, sala, piscina, curat.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:38

apartament 3 camere, etaj 3/6, an 2006, mobilat si utilat, o baie matrimoniala, un grup sanitar de serviciu, o terasa de 15 mp, trei aparate de aer conditionat, TV, internet, vedere la lacul Herastrau, neg.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:20

3 camere, Ghencea 2 dormitoare, etaj 3/6, P+6E, confort 1, in bloc mixt, duplex, decomandat, constructie finalizata, 140 mp, constr. 2008, supr. utila 120 mp, utilat, mobilat, 2 bai, 2 balcoane.
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:20

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Pipera, rond OMV, Sos. Bucuresti Nord, Complex 4City North, bloc 2019.
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:11

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Pipera, rond OMV, strada Toma Caragiu, bloc 2012.
 • Suprafata 97 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:10

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Pipera, rond OMV, Sos. Bucuresti Nord, Complex 4City North, bloc 2019.
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:10

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa. Inchiriere apartament 3 camere Aviatiei - Baneasa, Phoenicia, strada Ficusului, bloc 2015
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:10

Piata Floreasca, strada linistita de vile, apartament luminos, ideal rezidential, birou, posibilitate parcare stradal, garaj, parchet masiv, usi de calitate, debara, spatiu depozitare.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:09

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament exclusivist in zona Decebal. Inchiriere apartament 3 camere Decebal, stradal, langa Pink Cafe, bloc 1991, la 5 minute de metrou Muncii.
 • Suprafata 105 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:07

stradal, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Bulevardul Unirii, nr 57, stradal, langa Premier Clinic si Berloni.
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 13:07

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit in zona Militari. Inchiriere apartament 3 camere Militari, strada Viscolului, la 15 minute de metrou Pacii, bloc 2019.
 • Suprafata 117 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:07

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit in zona Militari. Inchiriere apartament 3 camere Militari, strada Viscolului, la 15 minute de metrou Pacii, bloc 2019.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:07

Lujerului, semidec., etaj 6 din 8, mobilat si utilat, renovat, curat, centrala termica, apropiere mijloace de transport, metrou, contorizat, 1+1
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:25

parter inalt, renovat complet in 2019, la 5 min. distanta de parc, gradinita, scoala, magazine, mijloace de transport. Vecinatati: Dorobanti, Aviatiei, Beller, Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Tei
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:41

parter/8, stradal, vedere spate, mobilat modern, utilat complet, 2 grupuri sanitare balcon, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, usa metalica, aer cond, liber, contr ANAF, 1+1.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:35

Theodor Pallady, nr. 3- zona Salajan, direct proprietar, fara comision la agentii, etajul 10, mobilat, utilat – combina frigorifica, masina de spalat, cuptor cu microunde, 75 mp, la 5 min de metrou Grigorescu Se ofera loc de parcare; 400 euro + o luna in avans.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:30

inchiriere apartament 3 camere Herastrau, bloc nou, etajul 4 din 6, nemobilat, renovat 2015, finisaje moderne, 2 bai, interfon, usa metalica, aer conditionat, ideal birouri sau locuinta
 • Suprafata 124 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:29

duplex, et 4+5, strada Frumusani, centrala, costuri mici, nou, lux
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:23

situat in bloc tip vila, 2 apartamente nivel, etaj 2/3, semidecomandat, renovat recent, electrocasnice noi.aer conditionat, centrala proprie.
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:16

in vila, parter inalt, ideal pt. familie, de locuit sau de birouri, acum se renoveaza se zugraveste,
 • Suprafata -120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 11:07

Ideal pentru firme IT. Spatiul in vila langa parc, zona Regina Maria Rond Cosbuc/Unirii, este compus din: spatiu open space, 2 birouri, 2 grupuri sanitare, bucatarie/office, terasa cu vedere la parc. Ideal birouri birou firma mobilat birouri. Pentru Alte detalii si alte ptoprietati la telefon.
 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:54

Apartament de 3 camere nemobilate +boxa exterioara confort 1 situat la etajul parter din p+ 1 +M situat in zona Traian. Imobilul, in suprafata utila de 80 mp este semidecomandat, amplasat casa/vila . Ideal Spatiu comercial sau birou birouri firma . 2 intrari in imobil . La 5min pe jos de Piata Ia..
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:54

apartament 3 camere de inchiriat pe bulevardul Unirii, vedere si acces stradal, nemobilat, etajul 4/8, 85 mp, 2 balcoane, bloc monolit construit in 1995, orientare cardinala pe sud. www.realkom.ro
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:44

Piata Veteranilor, via a vis piata, stradal, et. 4/10, ap. 3 cam., mobilat si utilat modern, dressingul foarte mare, balcon inchis termopan mare, liber, lift, piata, metrou, liber
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:40

inchiriez ap. 3 camere, 2 gr. sanitare, zugravit, bucatarie, dormitor mare, sau pt firme, studenti,
 • Suprafata 90 mp
Bucuresti, ieri, 10:35

apartament cu vedere panoramica catre catedrala situat intr-un imobil nou lipit de Kaufland, amenajat recent cu finisaje occidentale, mobilier pe comanda, utilat complet: centrala proprie, lcd, ac, p. c. h. fr.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:00

parter cu balcon si gratii, la 10 minute de metrou, spatios, curat, liber, contract declarat.
 • Suprafata 71 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:49

Mega Mall, apartament 3 camere decomandat, complet, parchet
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 09:46

de inchiriat apartament zona Baneasa, langa padure, intr-un bloc din 2018, intr-un proiect rezidential minunat. Proiectul ofera locuitorilor magazin, restaurant, cafenea, locuri de joaca pentru copii, teren de basket si foarte mult spatiu verde. Situat intr-un bloc cochet, cu 4 apartamente pe etaj,..
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:36

8/10, aer conditionat, usa metalica, liber, 400 euro/ luna - 1 luna avans + 1 luna garantie,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:14

3 camere, 71 mp, decomandat, etaj 4/10, an 1981, renovat 2019, mobilat si utilat 2019, bloc foarte curat si civilizat, stradal, 2 grupuri sanitare, garantie 1.000 Euro
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:14

Drumul Gazarului, 3 camere, confort 2 sporit mobilat complet, masina de spalat
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:44

Racovita, statia Spital Alexandru Obregia, zona verde, apropiere parculet, piata, Profi, etaj 2/8, aer conditionat, parchet, termopan, gresie, faianta, 2 televizoare, cablu, curat.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 06:50

metrou 10 minute, decomandat 3 camere in bloc reabilitat, et 9/10, mobilat modern utilat complet gresie, faianta, parchet, termopan, ac, um, balcon mare pe toata lungimea apartamentului, liber.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 06:05

1.000 €
apartament de lux de inchiriat 3 camere, zona Dorobanti, Mario Plaza 85 mp utili, bloc an 2000, doar sedii birouri, ac, parchet, balcon, interfon, chiria este cu toate utilitatile incluse.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 04:35

cf. 1, 3/8, modern, toate utilitatile, unui cuplu (fara copii, animale),
 • Semidecomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 17 iul, 21:10

Drumul Taberei Romancierilor oferim spre inchiriere un apartament de 3 camere mobilat complet et. 9/10, masina spalat, aragaz, frigider, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Liber,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 20:51

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere renovate Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.