sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 272 anunturi

700 €
inchiriez apartament 3 camere, utilat si mobilat lux, renovat recent, et. 6 din 8, locatie ultracentrala, vedere mixta atat pe bulevard cat si in spatele blocului,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 01:20

5 minute de metrou N Grigorescu,foarte aproape de piata Titan, Auchan, parc IOR, Apartament cu 2 dormitoare + 1 living, bucatarie mutata pe balcon (lungimre 7 m) cu toate utilitatile, centrala proprie
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 22:12

apartament 3 camere, situat la etajul 1 din 3 al unui imobil nou, mobilat si utilat complet, centrala proprie, loc de parcare in exterior. Vecini: P-ta Presei, Herastrau, Straulesti.
 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:49

3 camere la pret de 2 camere, cf. I decomandat, toate imbunatatirile etaj 3 /10, bloc reabilitat, mobilat modern, utilat complet, liber, vizite urgent, merita.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 21:35

renovat total, contract ANAF inclus, et 6/10, mobilat si utilat complet, termen lung, apropiere metrou Politehnica Militari, piata/parc Moghioros, Ghencea, Drumetul, Drumul Sarii, Panduri, Plaza mall, 1+1.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:16

se ofera spre inchiriere un apartament spatios de 81mp, 3 camere, 2 bai in zona Drumul Sarii. Este situat la etajul 3 din 4 al unui bloc linistit si curat, aproape de Lidl si liceul Ion Barbu (clasele 0-12).
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:45

bloc inconjurat de verdeata, apartament cf. 1 semidec, parter cu balcon, curat, renovat, cu imbunatatiri, cu mobilier nou, complet utilat, racoros vara, calduros iarna, izolat termic, cu grilaje.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:32

550 €
ofer spre inchiriere ap. 3 camere, situat in Complex Rasarit de Soare Titan, langa Auchan Titan. Pret
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:57

3 camere, 2 bai, a/c, usa metalica, termopan, 8/8, izolat termic, mobilat modern, dulapuri largi, proprietar, frigider+mas. spalat,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:39

iancului, victor manu, liber, zugravit recent, etaj 10, bloc reabilitat termic, 5 min metrou, gresie, faianta, termopan, 2 balcoane, parchet, foarte spatios, contract
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:30

duplex lux, et. 3 si 4, et. 3: sufragerie, bucatarie, baie, terasa, Et. 4: 2 dormitoare, baie,
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:18

bloc 1982 termoizolat, mobilat modern, bucatarie utilata, 2 dormitoare, 2 gr. sanitare, 75 m, zugravit recent, miroase a nou, etaj1, dressing imens, balcon spatios, aer cond, imbunatatiri, apropiere tramvai 41, parc.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:07

proprietar, inchiriez ap cu 3 camere pe Tudor Stefan, etaj 1 din 4, lift, constructie 2005, toate utilitatile, centrala proprie, partial mobilat, 2 bai;
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 16 min.
Vezi pagina: Broderie industriala pe orice suport textil
Bucuresti, ieri, 17:30

3 camere mobilat si utilat complet, liber, bloc reabilitat, 5 minute metrou Piata Muncii, Calea Calarasilor, P-ta Alba Iulia, Unirii, Dristor
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:59

str. Anastasie Panu, 5/8, decomandat, 80 mp, pat in fiecare camera, ideal studenti, liber, mobilat si utilat modern, acces rapid: Unirii, Nerva Traian, Timpuri Noi, Tineretului, Decebal, Dristor, 1+1.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:59

apartament 3 camere de inchiriat pe bulevardul Unirii, etajul 1/8, bloc de monolit din 1990, 87 mp, 2 balcoane, bucatarie inchisa, vedere stradala, mobilat total. www.realkom.ro
 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:49

duplex complex Poseidon 3 camere 2 gr. sanitare balcon terasa et 7, liber, aer conditionat, prima chirie, nemobilat,
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:42

etaj 4/8, decomandat, mobilat modern, utilat complet, centrala proprie de apartament, aer conditionat, masina de spalat vase, masina de spalat rufe, lcd, 2 grupuri sanitare, loc de parcare ADP.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:30

agentia Imobiliara RealKom va ofera spre inchiriere duplex de 3 camere pe Bulevardul Unirii, acces stradal, etaj 7+8/9, bloc de monolit din 1996, 3 balcoane, 1 loc parcare, www.realkom.ro.
 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:26

apartament 3 camere de inchiriat pe Calea Calarasilor, bloc de monolit construit in 1999, 84 mp, etajul 6/8, vedere mixta, 1 balcon, orientat pe nord-vest, decomandat, www.realkom.ro,
 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:13

pozitionarea foarte buna a imobilului, vis-a-vis de parc, foarte aproape de metroul Tineretului, pe strada Trestiana , avand acces facil catre toate arterele principale ale capitalei, baza sportiva Da
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:29

renovat, vedere & acces stradal Calea Victoriei, vis-a-vis Gradina Eden. Etaj 6/8. Ct. proprie, contorizare individuala. Acces metrou, ASE 5 minute. Nemobilat si neutilat. Locuinta sau birou. Disponibil imediat
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:20

Crangasi Auchan, 10 m metrou, inchiriem un apartament de 3 camere mobilat complet etc 3/4, tv, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer conditionat gresie, faianta, parchet. Loc parcare,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:10

Cartier Tineretului, zona linistita, apartament trei camere decomandat, etaj 7/8, complet mobilat si utilat, loc de parcare. Pretabil cuplu/ familie cu copil. Se impune o vizita.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:07

va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere in proximitatea parcului Plumbuita cu acces rapid catre bulevarde principale si la mai multe linii de transport in comun. Telefon.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:05

74 mp+ 20 mp terasa, renovat, mobilat modern (lux) 120 m pana la metrou, et. 6/6, direct proprietar, posibilitate decontare, pret/ luna,
Bucuresti, ieri, 14:43

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Barbu Vacarescu. Inchiriere apartament 3 camere Barbu Vacarescu, Floreasca, Complex Laguna Residence, bloc 2017.
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:37

apartament absolut spectaculos, 3 camere transformat din 4, complet renovat si decorat cu ajutorul unui designer talentat. Mobilat si utilat complet, apartamentul are 2 bai si se afla la etajul 3/8.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:33

apartament 3 camere spatios si luminos, intr-un cartier exclusivist, pe Calea Dorobantilor. Apartamentul este situat la etajul 7/9 al blocului reabilitat termic si este nou renovat, la prima inchiriere.
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:33

Va oferim un apartament cu 3 camere situat la etajul 2 al unui bloc de pe strada Candiano Popescu vis a vis de parcul Carol. A fost renovat recent, iar bucataria este mobilata si semi-utilata. Este ideal pentru familii sau cupluri dornice de liniste si plimbari in parc. Acces rapid spre mijloace..
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:28

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un ap deosebit, in zona Decebal. Inchiriere ap 3 camere Decebal, in spate la Zvon Cafe, strada Invingatorilor, la 10 minute de metrou Muncii, bloc 2010.
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:25

Voluntari, Matei Milo 126 A, vis a vis de rezidential Avangarde nr 1, p/2, dec 80 mp, 2 gr sanitare, nemobilat, centrala, loc parcare, boza, curte separat pt apartament, zona in dezvoltare, ocazie;
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ilfov, ieri, 14:19

pod Baneasa, et 1/4, semidecomandat, mobilat complet, dormitoare cu pat de mijloc, sufragerie open cu bucatarie si hol, termopane, aer conditionat, masina de spalat, 15 pana la metrou Aurel Vlaicu.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:07

Vitan Platinum Towers, str. Panes Curacanul nr. 14, bloc 2009, ap. 3 cam semidecomandat, et. 1, mobilat si utilat complet, centrala proprie, suprafata utila 76,81mp, suprafata totala 89,91mp.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:05

apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise termopan, etaj 3/4, inchiriere pe termen lung. Se solicita plata chiriei in avans si plata garantie contravaloarea unei chirii. Loc de parcare.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 13:35

parter, stradal, recent renovat, bucatarie dotata, termen lung,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 13:30

Marriott, Sabinelor, rezidential,parcare proprie, parter din 6, nemobilat, pretabil firma, renovat nou, constructie 2012, centrala termica, apropiere mijloace de transport, intrare stradala.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 13:19

Apartament de 3 camere semidecomandat, extrem de spatios, 66 mp, complet mobilat si utilat. Situat in apropierea magazinului Auchan, la 10 min de mers de metrou Crangasi, intr-o zona linistita, ferita,
 • Suprafata 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:18

mobilat si utilat modern, dormitoare cu intrare separata bloc reabilitat termic,intretinere mica,contor de gaz,2 aere conditionate, curat, doua bai, et 8/10, bloc reabilitat,contract anaf, liber, plata in lei
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:14

Piata Veteranilor, semidec, etaj 1 din 4, mobilat si utilat, renovat, curat, balcon, 2 aparate aer conditionat, bloc reabilitat termic, apropiere mijloace transport, metrou, liber, 1+1.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 13:14

apartamentul se afla la etajul 1, in zona Izvorul Rece, la 2 statii de autobuz fata de metrou C-tin Brancoveanu, are 2 dormitoare, balcon inchis, spatii depozitare, se inchiriaza mobilat/ utilat complet
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:09

inchiriez ap. 3 cam., renovat, loc parcare, aer cond., paza intern 24/24, neg.,
 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:05

4 minute pana la metrou Timpuri Noi, bloc stradal, 1985, apartament amenajat modern, cf. 1, etaj 4/8, mobilat si utilat complet, termopan, parchet, gresie, faianta, 2 grupuri sanitare, langa parc.
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:51

agentie inchiriaza 3 camere in Cotroceni, et 2/8, prima inchiriere, totul nou, finisaje superioare, ac, boxa, tv, loc de parcare, balcon, usi interioare noi. Vecinatati: Eroilor, Grozavesti, Parc Izvor, Politehnica, Panduri.
 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:45

3/10, cf 1, semidecomandat, 70 mp, balcon, mobilat, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat. Restaurant Azzurro.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:43

Barbu Vacarescu, Pescariu, inchiriez apartament 3 camere lux, 70 mp util, etajul 3/10, c-tie la sfarsitul anului 2018, paza GBS si protectie video, prima inchirierea, centrala proprie, aer conditiona.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:27

tip duplex, etaj 6 si 7 din 8, mobilat si utilat, bucatarie mobilata si utilata complet, prezinta imbunatatiri, aer conditionat. Vecinatati: Libertatii, Nerva Traian, Casa Poporului, Universitate..
 • Suprafata 110 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:17

ap 3 camere, et 1/4, mobilat modern, utilat, langa parcul Giulesti, apropiere mijloace transport, magazine, gradinite. Ideal familii cu copii sau persoane serioase interesate termen lung. Chirie 1+1
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:15

500 €
Alba Iulia, renovat, recent, mobila, noua, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, totul, nou, 2 grupuri sanitare, etaj 3/8, liber,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:57

Langa Ansamblul Primavara, in spatele Hypermarketului Lidl, etajul 2/4, apartament spatios, conditii moderne, disponibil imediat.
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:57

Pozitie buna, zona linistita, apartament spatios, 2 dormitoare, 2 grupuri sanitare, disponibil imediat, apropiere linia tramvai 41.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:57

zona linistita, apropiere statie metrou Gorjului, apartament spatios, centrala proprie, 2 bai, mobilat complet, disponibil imediat.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:57

cu bdul. Dacia, bloc stradal etj. 1, vedere fata, fara zgomot din afara, blocul arata ff bine, apart. renovat total, totul este nou. Ap. are 3 balcoane pe fiecare cam. Temopane peste tot.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:55

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere renovate Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.