sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 300 anunturi

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Bulevardul Unirii intersectie cu Traian, stradal, langa Premier Clinic, bloc 1994.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:15

Militari, metrou Pacii exact, stradal, apartament decomandat 3 camere, 9/10, 2 balcoane, mobilat, utilat, curat, renovat, spatios, luminos, liniste, foarte civilizat.
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:15

ap. cu 3 camere, stradal, parter inalt (garaje la niv. inferior), zona Drumul Taberei – Valea Ialomitei/Materna, confort 1, recent renovat, mobilat si utilat, zona linistita si curata,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:05

pe hol, proaspat renovat, et. 1, balcon, bucatarie utilata la cerere, incalzire centrala, repartitoare, geamuri termopan, parchet masiv, g+f baie, 2 unitate AC, boxa subsol.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 20:04

apartament cu 3 camere, inchiriat de la proprietar si in centru 1 luna garantie.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:45

ap. 3 camere renovat si mobilat complet in 2014 izolat termic exterior in 2014, instalatii noi, bucatarie complet mobilata si utilata se vede parcul IOR din ap.; disponibil pt. vizionare seara
 • Suprafata 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:10

particular, Aleea Botorani, proaspat jugravit si renovat, mobillat modern si dotat complet: masina de spalat, 2 ap. aer conditionat,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:56

la pret de 2, etaj 1 decomandat renovat toate in utilitatile, mobilat si utilat complet, liber vizite urgent sunati acum merita.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:30

apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 5 in str. Ghimpati, sos. Giurgiului.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:25

7 minute metrou, cf. 1, etaj 2/4, reabilitat termic, centrala proprie, loc parcare, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 paturi matrimoniale, ac, masina de spalat, combina frigorifica, liber
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:00

apartament de 3 camere de vanzare pe Calea Vitan, bloc de monolit construit in 1987, etajul 2/8, 78 mp, 1 balcon, mobilat si utilat modern, 2 bai, aer conditionat, renovat www.realkom.ro
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:59

particular, inchiriez apartament 3 camere, 1/9, semidecomandat, Stefan cel Mare - langa Spitalul Dr. Grozovici, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, bloc izolat termic.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 17:45

apartament 3 camere, 2 bai, decomandat situat la etajul 1, 4, mobilat si utilat complet, totul nou, strazi asfaltate, iluminat public, centre comerciale in apropiere, statie STB 178 si 138
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:24

Inchiriez apartament lux 3 camere, Colentina, Doamna Ghica,vis a vis de parcul Plumbuita, decomandat,suprafata aprox 85 m2, etaj 2/8, complet mobilat si utilat lux, g, f, p, t, um.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:21

inchiriez apartament 3 camere, lux, Bucur Obor, la 300 metri de metrou, sos. Colentina 2C, decomandat, suprafata aprox 80 mp, etaj 3/10, complet mobilat si utilat nou si modern (g, f, p, t, um)
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:21

statuie str. Porumbaru, Dorobanti, Victoriei, Primaverii, Herastrau, Kiselef, parc, etaj 2/5, loc parcare subteran, aer conditionat, masina spalat vase, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, an 2000,
 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:18

2/12, constructie 2009, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 3 aparate aer conditionat, 1 grup sanitar, loc parcare, spatios, paza 24/24, contract ANAF, liber, 1+1, se accepta straini
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:05

ap de lux et 2/2+pod situat intro vila din 1974, luminos, primitor si linistit, renovat modern, finisaje de calitate, marmura, centrala proprie, aer cond, 5 min. mers de P-ta Victoriei, particular.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36

confort 1, constructie 2010, renovat recent, etaj 5/8, balcon deschis, mobilat modern, utilat complet, loc de parcare cu bariera, 2 lifturi, 3 min Ballroom, 10 min Auchan, liber.
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:21

apartament situat in Piata Kogalniceanu, et 6 decent, elegant, balcon inchis anul trecut, aer conditionat in fiecare cameraapropriere mijloace ttransport, ideal rezidenta, liber,
 • Suprafata 61 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:19

parter din p+1cu intrare separata, posibilitate recompartimentare in 4 camere, renovat 2019, parcare in curte, 3 minute metrou Eroilor, bucatarie mobilata si utilata, centrala, birou sau locuinta, liber
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:16

dec, cf. 1, et. 2/8, suprafata 80 mp, mobilat si utilat complet, aer conditiona in toate 3 camerele, mobilier modern, proaspat zugravit, bloc 1990 reabilitat, repartitoare, apometre, 5 minute pana la metrou.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:44

Monitorul Oficial, apartament 3 camere, confort 1, suprafata 70 mp, imbunatatit, complet mobilat si utilat (aer conditionat, frigider, aragaz, tv, etc.) , 2 balcoane, zona foarte buna.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:04

3 camere, vizavi de parc,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 13:50

inchiriere apartament elegant si spatios de 3 camere, bloc 1990, 2 bai, balcon, bucatarie mare, etajul 6/8, metrou Piata Muncii, restaurante, magazine, scoli.
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:50

cf. 1, etaj 7/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 balcoane renovat recent contorizat, mobilat, utilat, avans 1+1.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:44

renovat, amenajat modern, mobilat si utilat complet; se afla la etajul 6/9, este spatios, cu doua dormitoare si doua bai, balcon si spatii pentru depozitare generoase; tramvai/ autobuz in apropiere
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:36

Vila, zona verde, ideal locuit, p+2, etaj 1, dubla vedere, gresie, faianta, parchet, centrala termica, aer conditionat, loc parcare privat, proprietar.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:13

metrou vav Parcul Plumbuita, etaj 4/10, cf. 1 sporit dec 80 mp, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, mobilat, utilat complet, imb, g, f, p, termopan, um, liber av 1+1, se accepta straini.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:08

oferta exclusiva. avem cheile proprietatii. Buna :) Esti in cautarea unui apartament cu 3 camere, spatios, frumos compartimentat, cu o vedere uimitoare? Si, in acelasi timp, sa nu mai pierzi timpul in trafic cand mergi la munca, faci cumparaturile sau mergi la sala? Acest apartament este ceea ce ..
 • Suprafata 108 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:06

apartament de 3 camere, 110 mp utili, 20 mp terasa, bucataria complet mobilata si echipata (hota, aragaz, frigider, masina de spalat vase). Loc de parcare subteran. Etaj 2/3, lift.
 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:00

Agentie inchiriaza apartament cu 3 cam, decomandat, et. 3/4, modern, izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 bai, 2XTv, 2XAC, parcare. Vecinatati: Plaza, Afi Cotroceni, Ghencea, Romancierilor, Militari.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:47

Timpuri Noi, strada, Alexandru Vlahuta, 2 grupuri, sanitare, etaj,6/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, pret negocial,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:44

metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. in planul 2, bloc nou 2010, 5/9 paza BGS, 24/24, un loc de parcare, boxa, mobilat, utilat, contract legal accept straini, contorizat, intretinere fara extra costuri
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:33

apartament de 3 camere, semidecomandat, doar bucataria mobilata si partial utilata (fara frigider), 2 bai, balcon, 75 mp, renovat, etajul 3/10, la 2 minute de metrou si 1 minut de RATB
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:18

am placerea sa va propun spre inchiriere un apartament cu 3 camere pe Calea Mosilor, mai aproape de Carol, cu acces rapid la metrou Obor si la Universitate.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:58

apartament 3 camere cu terasa, Grozavesti, langa metrou, finisaje deosebite
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50

700 €
Domenii, imobil 2012, renovat recent, mobilat modern, aer conditionat, centrala proprie,2 grupuri sanitare, curte 100 mp, loc parcare subteran, adiacent Bd. Expozitiei, Bd. Ion Mihalache, Herastrau, metrou 1 Mai.
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:39

Catoma Property Invest va propune pentru inchiriere un spatiu de 3 camere decomandate intr-un imobil construit in 2017, nemobilat, in apropire de Piata Victoriei si adiacent Bd. Titulescu. Acest imobil format din S P 5E dispune de parcare subterana unde poate fi inchiriat un loc de parcare pentru c..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:22

Catoma Property Invest va propune spre inchiriere un apartament cu 3 camere, confort 1, situat in zona Beller - Dorobanti, la granita cu cartierul Primaverii, in zona liceului Jean Monnet, intr-un imobil de 3 etaje, construit in jurul anului 1968. Acest generos apartament este disponibil la etajul ..
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 11:21

proprietar ofer apt 3 cam, 2 bai mobilat, dotat, utilat, 2 unitati aer conditionat, tv plasma 1 metru, CNN, HBO activate, internet activat, masina de spalat cu uscator, bucatarie de comanda, colaborez agentii.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10

modern, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Decebal. Inchiriere apartament 3 camere Decebal, strada Theodor Sperantia, in spatele cafenelei Mon Cher, la 5 min de metrou Muncii.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:47

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Calea Calarasilor. Inchiriere apartament 3 camere Calea Calarasilor, stradal, langa Facultatea Hyperion, bloc 1991.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:46

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Bulevardul Unirii intersectie cu Traian, stradal, langa Premier Clinic, bloc 1994
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:44

650 €
casa de pensii, bloc erbasu , bloc 2002 , 4/10 , semid, 80 mp, mobilat, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica, alarma, loc parcare exterior, bloc exclusivist
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:44

3 camere decomandat, mobilat de lux, renovat,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:37

Lt. C. Zlatescu, etaj 8 din 10, langa metrou Piata Iancului, mobilat si utilat masina de spalat rufe, frigider, aragaz, termopan, gresie, faianta, baie cu geam, 1+1 garantie, negociabil,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:11

proprietar, 3 camere deasupra sediului Ministerului Apararii Nationale situat la etajul 3, vedere bulevard, ultralux, paza la scara, 24/27, supraveg. video, wifi, apartament pentru oameni pretentiosi,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:45

inchiriere apartament 3 camere zona Dorobanti
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:45

proprietar inchiriez apartament 3 camere in zona Berceni
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:27

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere renovate Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.