sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 325 anunturi

3 camere Universitate 450 euro discutabil, 3 camere Bucur Obor 420 euro discutabil, 2 camere Colentina Teiul Doamnei 320 euro discutabil. Toate mobilate, utilate, renovate, proprietar
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:38

Afi Cotroceni 10 min. inchiriere apartament 3 camere, imbunatatit, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, pat de mijloc, masina de spalat, (1+1), curat.
 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:28

ap. 3 cam. 90 mp, mobilat, utilat, 2 bai, et. 4/5, luminos, liniste, parchet stejar, gresie, faianta, lift, exclusiv locuinta, posibilitate parcare
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 14:25

inchiriez ap 3 camere, etaj 1, decomandat (living, dormitor, dressing, bucatarie, hol, doua bai si doua balcoane), su. 70 mp, mobilat si utilat modern, contorizat, pe termen lung, 1+1 garantie.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 12:50

Aviatiei apartament 3 camere, decomandat, luminos, etaj 3/4, bloc din ’90, str Elena Caragiani, complet mobilat mobila facuta pe comanda si utilat, masina de spalat rufe, masina de spalat vase, masina de uscat rufe, hota, frigider incorporat, cuptor electric, TV, paturi matrimoniale in dormitoare,..
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:05

5/8, dec., 2 gr. sanitare, mobilat si utilat, ac, vedere bulevard, termopan, gresie parchet, usa metalica, liber, ideal locuit/ birou
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:10

inchiriere 3 cam, semidecomandat, mobilat, modern, 1 Mai Domenii, la 2 minute de statia metrou 1 Mai, etaj 4 din 7, bloc anvelopat cu termopane
 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:00

apartament de 3 camere, situat la et. 1 din 2+M, complet utilat si mobilat lux, de inchiriat pe termen lung . Imobil vechi. Detalii la telefon.
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:20

Ap. 3 cam. situat la 1 min. de metrou Piata Romana, la etajul 5/7, supraf 110 mp, mobilat si utilat complet, 2 bai, 2 balcoane, 2 TV, 3 AC, multiple spatii depozitare, contract anaf, liber.
 • Suprafata 110 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 14:17

Camil Ressu, Ramnicu Sarat, lux, renovat total, mobilat si utilat lux, situat la 5-7 min. metrou Dristor
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 14:14

Regina Elisabeta, Cismigiu, apartament mobilat si utilat complet, amenajat, spatios, liber, la 10 minute de metrou, merita vazut.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:01

Apartament 3 camere, 2 bai, decomandat, langa Monitorului Oficial, 13 Septembrie, Panduri. Este complet mobilat si utilat totul nou, prima inchiriere. Se poate adauga mobilier la cerere.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:39

particular, Piata Unirii, Optinova, ap.3 camere decomandate, stradal renovat recent modern, 675 euro /luna,
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 22:45

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:15

Duplex cu parter deschis, etaj cu doua camere si baie. Se poate deconta. Este liber pentru vizionari. Se percepe o luna garantie + o luna + diferenta pana la data de intai daca este in jur de 15 ale lunii. Nu percepem comision de inchiriere este proprietate personala.
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:10

cf. 1, etaj 7/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 balcoane renovat recent contorizat, mobilat, utilat, avans 1+1.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:16

renovat recent, mobila bucatarie noua, usa metalica, gresie, faianta, etaj 1/10,
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 12:08

etaj 1/3, living de 20 mp, bucatarie de 16 mp, dormitor matrimonial de 20 mp, dormitor 12 mp, centrala termica, aer conditionat, baie cu geam cu cada si bideu, 1 loc parcare. Vecinatati: Aviatiei.
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:07

inchiriez apartament in Piata Unirii, aproape de metrou si Horoscop. Se afla la etajul 1. Pozitie excelenta. Mai multe detalii la telefon.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:57

apartament nou 3 camere, Pipera, mobilat si utilat complet Franke si Mobexpert, aer conditionat, centrala, 2 locuri de parcare, etaj 2, Pipera, Fabrica de Glucoza. Doua bai, terasa, spatiu de joaca. Impecabil. Va astept pentru vizionari
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:55

10 minute metrou si piata Minis,2 grupuri sanitare, balcon mare, bucatarie mobilata, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, termen lung,
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 11:53

vav Mall Park Lake si parc IOR, renovat complet, mobilat si utilat modern, geam la baie, liber, termen lung.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:52

agentie inchiriaza 3 camere in zona Cismigiu, modern, centrala proprie, ac, tv, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi. Vecinatati Calea Victoriei, Universitate, Stirbei Voda, Izvor, Romana.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:46

ap. 3 camere, in vila, stradal, statia Cocorilor, vizavi BCR,
 • Suprafata 85 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Voluntari, azi, 11:45

Modern, et. 3/8, dec, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, tv, ac. Vecinatati: Petricani, Doamna Ghica, Barbu Vacarescu, Floreasca, Stefan cel Mare.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:44

apartament 3 camere, apartament 3 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 6/10, bd. Timisoara, vis a vis de Plaza Mall, 7-8 minute Afi Cotroceni, mobilat, utilat complet, toate utilitatile, disponibil imediat
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:40

Inchiriez apartament 3 camere Pasaj Obor, 100m, decomandat, etaj 2/10, mobilat, utilat, 2 grupuri sanitare. Bloc reabilitat termic. La 2 minute de metrou Obor.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:35

propun spre inchirere ultracentral, la 5 minute de metrou Stefan cel Mare, apartament 3 camere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, loc parcare propriu subteran, mobilat+utilat complet modern, costuri mici.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:30

apartamentul de 3 camere este situat la etajul 2/7 pe bulevardul Unirii, cu vedere stradala. Este nemobilat, decomandat, are 2 grupuri sanitare, bucataria mobilata. Liber de la 1 august
 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:25

3 minute pana la metrou, cf. I decomandat, toate imbunatatirile, curat, mobilat si utilat complet, liber, vizite urgent, pozitie excelenta.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:20

Doamna Ghica, lux, 3 camere, decomandat, renovat, mobilat modern, utilat complet, totul nou, bloc reabilitat, particular, contract de inchiriere minim 1 an, 500 euro, negociabil
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:06

Str. Prevederii, la 5 minute de metrou, confort 1, decomandat, reabiliat termic, etaj 6/8, spatios, foarte curat, mobilat si utilat complet, saltele pat noi, 3 televizoare, geam la baie, g, f, t, UM, net.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:54

Apartament curat modenizat, spatios, in zona verde, in bloc reabiliitat termic
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:49

Tineretului, Vacaresti, zona verde, 2 min de parcul Tineretului, 8-10 min metrou, Mall, hypermarket, piata, bl 1990, modern, imbunatatiri de calitate,2 gr.san, parcare la discretie,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:48

2/8, bucatarie mobilata, fara frigider, pat mijloc, canapea, proaspat zugravit parchet impecabil, 2 balcoane, bloc civilizat, reabilitat, 5 minute metrou Dristor 370 euro
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:40

Zona: Cismigiu, Bd. Mihail Kogalniceanu 37, sector 5 Pret: 600 eur/luna Etaj: 3/4 Numar camere: 3 Compartimentare: nedecomandat Suprafata imobil: 88,74 mp An constructie: 1940 Facilitati: - zona excelenta, ultracentrala, langa Gradina Cismigiu si Facultatea de Drept - ideal rezidenta - l..
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:30

Apt. 3 camere, demisol inalt, vila D/2E, complet renovat, mobilat si utilat lux, luminos, intrare sepatrata stradala, Ac. ,centrala, strada linistita. Proprietar. 350 euro.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:23

et 5, cf 1, semidecomandat, complet mobilat si utilat, paturi matrimoniale si canapea extensibila, spatii de depozitare, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, loc parcare, pretabil familie, cadre militare. Liber
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:09

80 mp utili, mobilat si utilat, cu centrala proprie, Complex Latin ( Prelungirea Ghencea ), bloc 2015, etaj 1.Ratb 222 ( Drumul Taberei ), 122 ( Universitate ), Mega Image langa bloc, poze reale
 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:05

Strada Rascoala 1907, bloc constructie 1990, etaj 7 din 8, decomandat, foarte spatios, 74 mp, 2 bai, dispune de centrala termica proprie, mobilat si utilat complet, proprietarul stabilit in Irlanda
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:57

spatiu, structurat pe parter si demisol, intr-o cladire de birouri constructie 2010, renovat, centrala proprie, ac, pret 465 euro negociabil. Se plateste 1+1
 • Suprafata 86 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 09:47

zona Mosilor, bloc 2005, ap. 3 cam. nemobilat, neutilat, centrala proprie, parchet, termopane, 69 mp, decomandat, locuit sau birouri, 330 euro/ 1+1
 • Suprafata 69 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:37

stradal, vedere mixta, et. 3, apartament superb, mobilat modern, finisaje de buna calitate, utilat complet, liber, terasa generoasa, supermarketuri si scoli in apropiere, acces usor catre centru, metrou in apropiere
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:22

Apartament 3 camere Piata Constitutiei, Casa Poporului, 96 mp, decomandat, etaj 7/8, mobilat si utilat complet.
 • Suprafata 96 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 09:09

Metrou Mihai Bravu, inchiriem in bloc nou finalizat apartament cu 3 camere decomandat. Mobiliar nou, 2 grupuri sanitare, loc de parcare in curtea blocului inclus. Avem si ap. cu 2 cam. si garsoniere.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 08:47

de actualitate - 3 camere decomandate in bloc nou 2019. Pretabil pentru birou, cabinet sau locuinta. Contract Anaf. Mutare imediata. Loc de parcare inclus (bariera cu telecomanda).
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:46

Apartament de 3 camere de inchiriat situat stradal pe Bulevardul Nerva Traian intre Splaiul Unirii si Octavian Goga la 5 minute de statia de metrou Timpuri Noi decomandat la etajul 5 din 8 intr-un bloc foarte civilizat construit in anul 2000. Apartamentul este renovat si se inchiriaza mobilat si ..
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 08:43

localizat la 12 min. de metrou Politehnica, spatios, mobilat si utilat complet, recent renovat, fiind locuinta ideala, la un pret mai mult decat accesibil
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 07:15

Grozavesti, Metrou Grozavesti, Carrefour Orhideea -900 m, AFI Cotroceni - 1.2 km Prima inchiriere, Totul nou, de la mobilier la finisaje si accesorii. Sunt 2 dormitoare, living, 2 gr.san, 2 balcoane.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 06:37

3 camere 65 mp, bd. Vasile Milea, vis avis Afi, 10 min. de statia de metrou Politehnica, curat, mobilat si utilat cu aragaz, frigider, masina de spalat, 1 gr. sanitar, bloc reabilitat, Vec.: Militari
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 06:30

va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 3 camere, cu o suprafata utila de 65-75 mp, doua grupuri sanitare, balcon inchis, situate la etajele 6-9 din 13, utilate si mobilate complet.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:00

Berceni, Aparatorii Patriei, ap. 3 cam, dec, mobilat complet, utilat, reabilitat termic, 70 mp, 5min M.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 04:55

apartament foarte spatioas aproape de la un centru comercial Lidl. Se ajunge foarte usor in centrul orasului. Sunati va rog dupa ora 14:00
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:35

la 5 m tramvai 41,propunem spre inchiriat 3 camere etj 7/8, masina spalat aragaz frigider termopan gresie faianta parchet. Liber
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:53

Apartament 3 camere, imobil linistit, colt cu Calea Victoriei, rezidential, recent renovat, grupuri sanitare noi, etaj 2/3, doua terase total 12 mp, casa scarii renovata, acces interfon.
 • Suprafata 122 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:00

3 camere, 2 bai, etaj 7/10, decomandat, 3 balcoane mari circulare, mobilat, foarte curat, proaspat zugravit, prima inchiriere. Zona f.buna, metrou, 41, etc, vedere panoramica. Exclus agentii;
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:54

apartament 3 camere bloc nou stradal mobilat frumos,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:20

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere mobilate Buc.
3 camere cu balcon Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.