sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 280 anunturi

Calea Ravovei Piata, decomandat, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, cum reiese din poze 2 grupuri sanitare, liber, loc parcare, boxa contract Anaf avans 1luna+1luna garantie.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:41

proprietar, inchiriez ap. 3 camere, et. 1 din P+1, toate facilitatile, centrala termica proprie, mobilat, circa 8 min. metrou Crangasi, Basarabi, Grozavesti, Politehnica. Garantie 1 luna.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:40

apartament 3 camere dec, intr-o cladire construita in anii 2000, pe toata scara doar birouri. Foarte luminos, 3 ap ac, centrala, 1 loc parcare in curte, eta 1/3, avans 1+1.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:14

apartament 3 camere, complex cosmopolis, et 4
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:00

stradal, 145 mp, spatiu comercial, parcare 6 masini, vitrina 10m, apa, canal, 380 v, gaz, termen foarte lung, avem spatii intre 60 si 600 mp, cu parcari intre 2 si 30 masini, termen lung teren 2700 mp, dubla deschidere,asfalt ideal spalatorie auto,garaj,etc-1500e termen fffff lung,
 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Ilfov, azi, 09:00

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:10

Nou, 3 camere mobilat, 2 bai, balcon, bloc 2019.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:45

Apartamentul se afla chiar la intrarea in parcul Tineretului si este complet mobilat si utilat. In pret este inclus si un loc de parcare.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:11

1/4,decomandat,125mp utilii, constructie 1998, finisat complet, mobilat, utilat, 2 bai, 3 balcoane(1 terasa), 3 aer conditionat, luminos (orientare Sud), garaj, lift, liber.
 • Suprafata 125 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:56

inchiriere 3 camere conf l decomandate parter inalt cu balcon /4 cu loc de parcare neinchiriat pana in prezent, mobilat si utilat modern cu centrala proprie, 63 mp, bloc rebilitat cu g, f, p, t, um, ac,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:53

impecabil, luminos, 95 mp, bloc 1997, et.4/5, mobilat, 2 boxe, Matei Basarab, bloc reabilitat. Doar locuinta.
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 13:52

Uverturii, imobil 1982, 6/8, su 70 mp, mobilat, utilat complet, renovat, luminos, zona verde, linistita, loc de parcare Adp, loc de joaca, metrou 5 minute,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:47

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Pipera - rond OMV, langa Global City, Complex 4City Residence, bloc 2019.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:28

1/8, 1993, 88 mp totali, 80 mp utili, g+f+p+t+um+ac, centrala proprie, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, mobilat si utilat. www.realkom.ro
 • Suprafata 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 13:06

6/9, semidec., renovat complet, termopan, gresie, parchet, usa metalica, mobilat clasic, foarte curat, se poate lua/ aduce mobilier la cerere, liber
 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:03

Favorit stradal langa MAPN, decomandat, mobilat, utilat, doua bai, doua balcoane, bloc construit dupa 1980, etajul 7 din 10.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:47

Apartament de 3 camere de inchiriat situat stradal pe Calea Calarasi la fix 5 minute de mers pe jos pana la intersectia cu\u00a0Bulevardul Mihai Bravu si\u00a0statia de metrou Muncii decomandat la etajul 5 din 8 intr-un bloc foarte civilizat (ce beneficiaza de supraveghere video) construit in anul 1..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:37

Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere decomandat situat foarte aproape de intersectia dintre B-dul Lacul Tei si Strada Doamna Ghica (langa Palatul Ghika chiar la intrarea in Parcul Plumbuita) la etajul 1 dintr-un total de 10 etaje intr-un bloc reabilitat. Proprietatea a fost renovata..
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:37

langa policlinica Malcoci, inchiriez ap.3 camere, proaspat renovat, mobila noua, frigider, masina de spalat, aer conditionat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:33

cf. 1, et. 5/8, bloc anvelopat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, 2 bai, una cu jacuzzi, contract ANAF, chirie plus garantie,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:15

Materna - 3 camere decomandat, balcon, mobilat si utilat, prima inchiriere, proaspat zugravit, termopan, parchet, vedere dubla, 2 minute STB, viitor metrou, liber, 4/4, contract Anaf, 1+1 garantie.
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:10

et. 1, liber, usa metalica, interfon, scara monitorizata video, proprietar, negociabil,
 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 12:10

2008, 4/6, 83 mp, g+f+p+um, centrala proprie, renovat recent, mobilat si utilat complet, liber. www.realkom.ro
 • Suprafata 83 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:07

Inchiriere ap. 3 cam, cf. 1, dec, situat pe Str Traian Popovici (fosta unitatii), etaj 7/8, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat modern, avans 1+1, ideal pentru locuit. Nu acepta animale de companie.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:02

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Piata Alba Iulia. Inchiriere apartament 3 camere Unirii - Alba Iulia Rond, strada Cornul Caprei, la 7 minute de Muncii, bloc 2010
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 11:52

Chilia Veche, Lovinescu, et. 6/10, semidecomandat, mobilat moden, utilat comnplet, renovat, bloc izolat termic, liber acces usor RATB
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:41

va propun spre inchiriere un apartament cu 3 camere stradal pe Bd. Decebal, cu acces rapid la Piata Muncii
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 11:37

Lasermed, circular, mobilat si utilat complet, imbunatatiri, curat, balcon, bloc anvelopat contorizat, liber, apropiere STB, 1 min 41, piata, parc, Plaza, Afi, Ghencea, 1+1,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:30

chiar la piata Salajan pe Postavarul, parter in bloc 4 etaje, reabilitat, utilat complet, mobilat partial, frigider, masina spalat, aragaz, se doreste o familie nefumatori si fara animale, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:22

bloc reabilitat, etajul 11 din 13, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, tv, ac, liber, termen lung
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 11:22

bloc 4 etaje la parter, complet renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aer conditionat, geam baie, liber, termen lung
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:22

Calea Victoriei, Radisson, Amzei, etaj 2/5, nou 2019, centrala termica, instalatii sanitare si electrice schimbate, aer conditionat, toate utilitatile, mobilier nou complet, incalzire prin pardoseala
 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:19

Valea Argesului, etajul 10/10, zugravit recent, balcon inchis, masina de spalat, aer conditionat, bucatarie mare, apometre si repartitoare, curat, liber,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:12

la 2 statii STB pana la metrou,confort 1,reabilitat termic ,etaj 11, proaspat renovat, mobila bucatarie noua,baie reconditionata, 2 balcoane, g+f+p+t+UM, apometre, internet.
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:10

intre cele doua guri de metrou, 3 minute de mers pe jos, hol H, 7/8, 1987, centrala, 2 ac, 2 bai, loc parcare, foto recenta, zugravit, contract anaf, 1+1 garantie, modern, liber. Comision zero
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:42

de actualitate - 3 camere decomandate in bloc nou 2019. Pretabil pentru birou, cabinet sau locuinta. Contract Anaf. Mutare imediata. Loc de parcare inclus in curtea blocului (bariera cu telecomanda)
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:30

finisaje premium, mobilat ultramodern, dressing, utilat complet cuptor, plita, hota, combina frigorifica, masina spalat, ac, lcd, centrala proprie, terasa, parcare, vec. Promenada, Mc Donald's, Starbucks, Aviatiei
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:22

Valea Oltului, zona Rezidentiala, Mega Image, bloc nou, etaj 3, centrala termica, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, semimobilat, liber 01.02.2020, 1l+1l, pret fix, +impoz.,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:21

bloc stradal, parter/4, 2 bai, mobilat si utilat complet (masina de spalat vase, masina de spalat cu uscator, 2 aer conditionat, tv, cablu+net), liber. Vecinatati: Dorobanti,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 10:19

inchiriez apartament 3 camere decomandat
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 10:10

* COMISION 0 * Prezentare video (https://catoma.ro/apartament-3-camere-de-inchiriat-primaverii-bucuresti-720) Daca sunteti in cautarea unui SPATIU PENTRU BIROURI in cartierul PRIMAVERII, va invit sa aruncati o privire asupra proprietatii de mai jos ! Va propun spre inchiriere un APARTAMENT c..
 • Suprafata 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:05

Voluntari, Matei Milo 126 A, mai avem doar 3 apart la inchiriere dec 80 mp, 2 gr sanitare, nemobilat, centrala, loc parcare, boxa, doar bucataria mobilata, zona in dezvoltare, toate utilitatile,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ilfov, azi, 09:54

Voluntari, Matei Millo, p/2, 70 mp, dec, bloc 2018, mobilat si utilat, 2 gr sanitar zona linistita langa padure,toate utilitatile intr un ansamblu de 9 apart, cu loc de parcare, si boxa, liber, urgent
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:54

Apartament de inchiriat 3 camere zona Militari Veteranilor , mobilat lux 400 de Euro
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:48

2.500 Lei
apartament 3 camere decomandat, confort 1, zona Turda, mobilat si utilat (plita gaz, cuptor electric, masina spalat vase, microunde, combina frigorifica, masina spalat rufe, aer conditionat, 2 x tv)
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 09:30

apartament de 3 camere de 90 mp, stil duplex, de inchiriat in ansamblul Belvedere Residence, Blocul 1, situat la intrare pe Fabrica de Glucoza dinspre Petricani, aproape de Barbu Vacarescu, Lacul Tei si Pipera. Apartamentul face parte dintr-un complex rezidential de lux, si este desfasurat pe etajul..
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 09:10

inchiriez apartament 3 camere 75 mp, decomandat, proaspat renovat, utilat cu gresie, faianta, parchet, termopane noi, centrala proprie, bucatarie mobilata noua. Etajul 2 din 3. Bloc retras, langa parcul Carol. Direct proprietar.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 08:30

aproape de metrou, 9/10, stradal, utilat, mobilat modern, g, f, p, t, un, renovat recent, aragaz, frigider, ms, contorizare, 2xa/c, 2xtv, internet, bloc reabilitat termic, balcon inchis 1 baie, 1 WC de serviciu.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:19

inchiriere apartament 3 camere Grozavesti. Bloc nou, dispune de centrala proprie, 2 grupuri sanitare, terasa, ac, mobilier de calitate, acces rapid catre punctele de interes ale orasului
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 08:17

Renovat, curat, mobilat si utilat nou. Dispune de balcon, spatii depozitare, ac, aproape de Floreasca, Dorobanti, Piata Victoriei
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:17

intrare stradala, vedere mixta, constr. 1996, reabilitat termic 2018, liber, 4/9, cf. 1 (S-24, D-14, D-13, buc. 12, H-16), 2 bai, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, aer cond.- 2, termopan, paza 24 ore, 2 lifturi, termen lung, locuit sau firma, cu acord de functionare ANAF,
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 07:45

ap 3 cam., nou decomandat, et. 7, dotat cu ac, tv, frigider, masina, aragaz, etc noi, paturi si canapea piele chesterfied, mobiliat mob expert. Contract Anaf, totul nou, nu acceptam videochat, escort
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 01:00

Apartament lux Clucerului, de inchiriat, modern, cochet, mobilat si utilat complet, 2 balcoane, situat intre Blvd. Mihalache si parcul Kiseleff, bloc reabilitat termic complet 2019.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 00:05

9/10. Garantie 1 luna. Pret 400 euro/ luna plus utilitati. Nu doresc colaborarea cu agentii, intermediari, firme promovare.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:00

3 camere Bucuresti
3 camere mobilate Buc.
3 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 camere cu balcon Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.