sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 283 anunturi

apartament 3 camere decomandate la cateva minute de universitatile/metrou de la Timpuri Noi, apropiere de Parcul Tineretului.
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 16:06

1.400 €
3 camere, 2 bai, utilat si mobilat integral lux, etaj 6/8, vedere la parcul Herastrau, centrala proprie, loc de parcare la subteran.
 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:50

Voluntari, Matei Milo 126 A, vis a vis de rezidential Avangarde nr 1, p/2, dec 80 mp, 2 gr sanitare, nemobilat, centrala, loc parcare, boza, curte separat pt apartament, zona in dezvoltare, ocazie;
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ilfov, azi, 15:46

se ofera spre inchiriere un apartament spatios de 81mp, 3 camere, 2 bai in zona Drumul Sarii. Este situat la etajul 3 din 4 al unui bloc linistit si curat, aproape de Lidl si liceul Ion Barbu (clasele 0-12).
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:45

3 camere la pret de 2 camere, cf. I decomandat, toate imbunatatirile etaj 3 /10, bloc reabilitat, mobilat modern, utilat complet, liber, vizite urgent, merita.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 21:35

550 €
ofer spre inchiriere ap. 3 camere, situat in Complex Rasarit de Soare Titan, langa Auchan Titan. Pret
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 15:00

Tineretului metrou, parc, piata, etaj 4 mobilat utilat aer conditionat, 2 grupuri sanitare, termen lung, familie copii etc,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:59

Apartament parter in vila suprafata 170mp renovat, centrala proprie, doua intrari, parchet, termopan, singura intrare, parter curte 100 mp +subsol 50 mp renovate, gresie, vinarom, aprierer, metroul Tineretului.
 • Suprafata 170 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:57

strada Brebu, confort 1, decomandat, etaj 4/8, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat complet,foarte curat, zugravit, bloc foarte civilizat, reabilitat, 2 lifturi. liber. 1+1 garantie.
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 14:50

Favorit, zona linistita, multa verdeata, scara curata, 2 lifturi, luminos, et. 6/10, zugravit nou, termopan, parchet nou, gresie, faianta, pat si canapea extensibila, apometre, repartitoare, contor gaze, 2 debarale
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 14:30

ap. 3 cam. mobilat si utilat complet in apropiere de statiile de metrou Gorjului si Lujerului si la 2 min. de mers pe jos de viitoarea statie de metrou Romancierilor, merita vazut, pret avantajos.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 14:28

apartament 3 camere decomandat etajul 6 /8 bloc 2001 monolit, vederea este pe Calea Victoriei fiind mobilat si utilat avand destinatia resedinta.
 • Suprafata 91 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 14:24

apartament 3 camere , renovate complet recent, sufragerie 20 mp, dormitoare 14 mp, bucatarie mobilata 12 mp, etj 4/8,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:20

Zona verde, foarte linistita, 88mp, et.2/3, foarte intim, foarte elegant, mobilat foarte modern, dressing, bucatarie echipata, baie cu geam, centrala proprie, aer conditionat, terasa mare, loc parcare.
 • Suprafata 88 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:04

5 min metrou, 2/8, decomandat, 84 mp, constructie 1993, finisat (termopan, faianta, gresie, parchet masiv, usa metalca, tocarie schimbata), centrala proprie apartament, mobilat, utilat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, liber.
 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:58

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Barbu Vacarescu. Inchiriere apartament 3 camere Barbu Vacarescu, Floreasca, Complex Laguna Residence, bloc 2017.
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:36

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Decebal. Inchiriere apartament 3 camere Decebal, in spate la Zvon Cafe, strada Invingatorilor, 10 min de metrou Muncii, bloc 2010
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:33

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un ap deosebit, in zona Decebal. Inchiriere ap 3 camere Decebal, in spate la Zvon Cafe, strada Invingatorilor, la 10 minute de metrou Muncii, bloc 2010.
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:31

Bulevardul Timisoara, prima inchiriere, frumos amenajat, zugravit, mobilat/ utilat complet, etaj 2/9, se inchiriaza pe termen lung, contract ANAF, dispune de loc de parcare ADP. Se doreste familie serioasa.
 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:11

ap. mobilat/ nemobilat, perfect pentru locuinta/ birouri. Igienizat de curand, lavabil, gresie portelanata pe holuri si in sufragerie, parchet de calitate in dormitoare, usa metalica, ac. Av 1+1 gar.
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 12:33

mobilat si utilat modern, dormitoare cu intrare separata bloc reabilitat termic,intretinere mica,contor de gaz,2 aere conditionate, curat, doua bai, et 8/10, bloc reabilitat,contract anaf, liber, plata in lei
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 12:08

pozitie ideala, cu metrou la scara blocului, etaj 6/8, confort 1, apartament luminos, proaspat igienizat, bucatarie modificata, 2 bai, 4 aparate Ac, 2 tv, gresie, faianta, parchet, termopan, um, apometre, net,
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:57

centrala proprie, finisaje 2 x paturi matrimoniale, dressing, canapea, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, totul nou, bucatarie ultramoderna, electrocasnice incorporate noi, contorizat,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:49

pod Baneasa, et 1/4, semidecomandat, mobilat complet, dormitoare cu pat de mijloc, sufragerie open cu bucatarie si hol, termopane, aer conditionat, masina de spalat, 15 pana la metrou Aurel Vlaicu.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:47

apartament 3 camere de inchiriat pe Panait Cerna, vedere mixta, 84 mp, etajul 2/8, 1 balcon, geam la baie, bloc din 1992 de monolit, orientat pe Nord si Sud, 2 bai www.realkom.ro
 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:43

va propun pentru inchiriat un apartament de 3 camere situate in zona stefan ce mare, vis -a vis de spitalul colentina , la etajul 10/10. apartamentul este proaspat renovat, este in curs de mobilare (va fi mobilat complet) , cu totul nou. este prima inchiriere dupa renovare. foarte aproape de mijloa..
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:25

inchiriere apartament 3 camere, renovat, utliat modern.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:14

apartament situat la etaful 5/8, semidcomandat, mobilat si utilat complet, foarte aproape de metrou, Gara de Nord, Titulescu.
 • Suprafata 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:47

Lacul Tei, Maica Domnului, 3 camere cf. 1 sporit, 2 gr sanitare, mobilat, utilat, plata lunar si o luna garantie, acces imediat mijloace de transport.
 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 10:32

rond, etaj 5/10, proaspat renovat, finisaje de calitate, totul nou, primul chirias, ideal familie, 3 min parc, 3 statii tramvai spre metrou, avans 1+1, Comision agentie 50%, vecinatati: Obor, Pipera, Lacul Tei,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:18

Bul Unirii Nr.59, 3 cam cf 1 dec, stradal, vedere dubla, 3/8 mobilat modern nou, 2 bai, 3 balcoane, faianta gresie parchet termopan usa metalica tv masina spalat aer conditionat.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:13

agentia imobiliara RealKom va ofera spre inchiriere apartament 3 camere pe Strada Traian, etajul 6/8, 81 mp, 3 balcoane, bloc de monolit din 1997, geam la baie, bucatarie deschisa www.realkom.ro
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:54

central, dar linistit, ideal pt.studenti, angajati, la 7 min de metrou Universitate, 3 min de autobuz, troleu, termen lung, contract. Liber. p, t, centrala,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:45

etaj 6/9, decomandate, mobilat, utilat, totul nou, dotari aer conditionat, aragaz, hota, combina frigorifica, masina de spalat rufe, tv lcd. Vecinatati Dorobanti, Floreasca, Barbu Vacarescu, Victoriei.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 09:09

prima inchiriere, 3 camere decomandate in bloc nou 2019, prima inchiriere, bucatarie mobilata si utilata complet, parcare inclusa. Pretabil pentru birou sau locuinta. Contract ANAF. Mutare imediata.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:57

3 camere decomandate in bloc nou 2019. Pretabil pentru birou sau locuinta. Contract Anaf. Mutare imediata. Posibilitatea unui loc de parcare.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:57

Piata Matei Ambrozie, decomandat,1984, mobilat si utilat complet, etaj 6/8, bloc reabilitat termic, 2 gr. sanitare, curat, liber, langa parc, metrou la 5 min., scoala, gradinita, Park Lake.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:47

6-8 min de metrou Nicolae Grigorescu si parcul IOR, Piata Titan. Mobilat si utilat modern. Proaspat renovat (usi interior noi). Bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 08:32

in vila la 3/3+pod, renovat lux, utilat, doua bai, ne/mobilat in functie de client. Centrala termica proprie, contorizare separata, costuri intretinere mici, zona exclusivista.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:26

de inchiriat pe termen lung apartament 3 camere cf.1 mobilat, parchet, termopane, balcon inchis cu termopane.
 • Suprafata 72 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 23:53

Mc. Donalds, apartament 3 cam., 85 mp, et. 2 renovat cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, centrala proprie, STB, metrou 5 min, pretabil locuit sau spatiu birou, doua intrari.
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 21:59

3 camere confort 1 semidecomandat, semimobilat, preferabil birouri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala propie, parter /3
 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 21:36

Stefan cel Mare, adiacent, bloc nou, apartament 3 camere, 80 mp, decomandat, etaj 2/5, toate finisajele, aer cond, centrala proprie, 2 bai, nemobilat sau mobilat complet pentru locuit sau firma,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 21:06

inchiriez ap. 3 camere, bloc reabilitat, monitorizat video, aer conditionat,
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 20:47

inchiriez ap. 3 camere, aer conditionat;
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:40

parter, centrala proprie, ideal sediu firma,
 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 20:16

str. Baciului, la capatul autobuzului 323, cf. 1, p/10, cu imbunatatiri, cu centrala proprie,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:15

an 1987, cf. 1, et. 5/8, f. curat, numai familie, fara agentii;
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:13

Apartament 3 camere, stradal bdul Decebal, vedere mixta, mobilat si utilat complet, baie cu cabina dus, wc de serviciu, ac, 4 balcoane, et. 8/9, primul chirias,
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:12

particular ap. 2+1, doua camere, una parter, curte, toate utilitatile,
Bucuresti, ieri, 20:06

13 Septembrie, Prosper, Sebastian, Drumul Sarii, stradal, etaj 7, decomandat, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat modern, foarte curat, alarma, aer conditionat, termopan, g, f, p, um, contract circa financiara
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:03

ap. 3 camere decomandat, stradal, etaj 2 din 4, complet mobilat si utilat, tv, ac, masina de spalat vase rufe, alarma, 2 gr. sanitare, usa metalica, tripane, rulouri exterior, 1 loc de parcare, lift.
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:25

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.