sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 252 anunturi

etaj 4/10, termopan, parchet, usa metalica, A.C., liber.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:23

Piata veteranilor, ap 3cam. et4/10,semidecomandat stradal,balcon mare inchis termopan, mobilat si utilat Modern, aragaz si frigider, masina de spalat, TV. Liber, usa metalica,
 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:21

zona buna, zugravit, preferabil familie, rog seriozitate,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:20

confort 1, etaj 5/10, aragaz, frigider, masina de spalat, la cinci minute de metrou,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:20

inchiriez apartament 3 camere decomandat mobilat si utilat complet, modern, loc parcare adp, 1 grup sanitar, balcon generos inchis in termopan, 2 lifturi, tv lcd, costuri intretinere mici, ocazie.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:14

apartament cu 3 camere decomandate + bucatarie, etaj 1, bloc tip vila, termopan, parchet, centrala termica, spatios, camere mari. Bucataria poate fi utilizata ca spatiu de receptie sau birou separat
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:06

bloc 2009, centrala termica de scara, et. 4/4, proaspat renovat, complet mobilat si utilat lux, 2 bai, 2 balcoane, TV, internet wi-fi, linia Ratb 168, 1+1 garantie, comision 0%.
 • Suprafata 125 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:06

bloc tip vila, et. 1/3, 2 balcoane, aer conditionat, centrala proprie, bucatarie deschisa nou utilata/ mobilata, masina de spalat vase, recent renovat, 1+1 garantie, prima inchiriere, comision 0%
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:05

Apartament luminos, spatios, situat langa Herastrau (in Satul Francez), in vecinatatea a numeroase restaurante, centre comerciale, de afaceri, medicale si centre spa. Apartamentul este compus dintr-un living luminos, bucatarie deschisa mobilata si utilata complet, dormitor matrimonial cu dressing, ..
 • Suprafata 112 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:05

Colentina, apartament mobilat si utilat complet, curat, spatios, situat la 2 minute de metrou si piata Obor, apartamentul se inchiriaza cu contract ANAF
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:45

apartament 3 camere, mobilat, utilat, aer conditionat, bloc reabilitat termic, zona parc Moghioros,
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:40

ansamblu nou de blocuri, pozitie foarte buna, zona Lujerului, Plaza mall in spate la hypermarket Lidl bld Timisoara, etajul 1, bloc din 2018, se va mobila si utila complet, disponibil imediat.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:39

parter/3, bloc reabilitat, modern, centrala proprie, gradina,
 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 11:39

Theodor Pallady, nr. 3- zona Salajan Etajul 10, mobilat, utilat – combina frigorifica, masina de spalat, cuptor cu microunde, 75 mp. Se ofera loc de parcare; 400 euro + o luna in avans.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:37

inchiriez/ vand apartament 3 camere Obor, deasupra magazinului, 1 minut metrou, complet mobilat 500 euro si apartament 2 camere Militari Rezidence 350 euro
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:37

Radu Beller, 3 cam., dec., et.1/3, suprafata 90mp., este renovat recent, termopan, usa metalica, centrala proprie, metrou Aviatorilor la 10 min.ideal birouri sau locuinta.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:22

et. 2/10, faianta, gresie, aer, masina spalat, aragaz, frigider, curat, paturi, reabilitat,
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:18

apartament circular, et. 3/8, mobilat si utilat modern, foarte spatios, masina de spalat, aer conditionat, tv, internet wifi, dormitoare cu intrari separate, ideal familie, 1+1, pret usor negociabil
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:17

Lujerului, semidec, etaj 6 din 8, mobilat si utilat, renovat, curat, centrala termica, apropiere mijloace de transport, metrou, contorizat, 1+1, pret negociabil
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:15

Herastrau, bd. N. Caranfil, bloc numai de birouri, constructie 2010, etaj 1/4, finisat lux, ideal birouri,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 11:11

Inchiriere apartament de 3 camere confort 1, etajul 3/4 situat in zona Aviatiei in apropierea parcului Herastrau si a statiei de metrou Aviatiei. apartamentul are o suprafata de 82 mp,
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:55

Stradal, 2/8, vedere mixta, renovat, mobilat modern, dressing spatios, utilat complet: cuptor, plita, hota, microunde, LCD, AC, apropiere Mega Image, Parcul National, Piata Alba Iulia, Calarasilor, ctr AF, liber
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:52

complet mobilat si utilat, et. 3, aer conditionat, loc de parcare (contra cost), liber 1 iunie, 5 min Auchan, 20 min merou, 3 Min Mega Image.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 10:50

Nicolae Grigorescu, Dristor, 10 minute metrou, Apartament modern in bloc reabilitat cu parcare proprie, confort sporit, decomandat, doua grupuri sanitare. Este mobilat si utilat modern.
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:45

apartament 3 camere dispune de toate imbunatatirile, pretul este usor negociabil, loc parcare, bloc nou, in imediata apropiere de statia de metrou 8 minute de mers pe jos. Apollo Residence.
 • Suprafata 104 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:42

Catoma Property Invest va propune spre inchiriere un generos spatiu de 3 camere, aflat la etajul 2 al unui imobil de 3 etaje, construit in anul 2012, situat la doar 50 de metri de Piata Domenii. Acest apartament dispune de aer conditionat, geamuri tripan, parchet pentru trafic intens, interfon, si..
 • Suprafata 118 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:41

Catoma Proprety Invest are placerea sa va ofere spre inchiriere un generos spatiu cu gradina ce se gaseste la parterul unui imobil, construit in anul 2016, in zona cea mai incarcata de istorie a Bucurestiului, pe Calea Victoriei. Apartamentul este foarte bine compartimentat, cu multe spatii de depo..
 • Suprafata 158 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:36

Parcul Moghioros, inchiriez ap. cu 3 camere, suprafata 75 mp, renovat recent cu imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat modern, 3 aer conditionat.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:33

Apartament cu 3 camere de inchiriat in zona Piata Victoriei, Titulescu, etaj 7/9, bloc reabilitat termic, balcon inchis, nemobilat/neutilat. Vecinatati: Kiseleff, Aviatorilor, Dorobanti, Piata Romana.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:29

Renet va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, situat la etajul 1 dintr-un total de 8 etaje, intr-un bloc finalizat in anul 1995 situat pe B-dul Octavian Goga chiar la intersectia cu B-dul Mircea Voda, in imediata apropiere al B-dului Unirii, Camerei de Comert, Bibliotecii Nat..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 10:17

Vitan, Auchan, Stadion Olimpia, Mihai Bravu, etaj 3/8, semidec, 2 gr.san, 2 balcoane, c-tie 1984, bloc reabilitat, aer conditionat, mobilat complet, bucatarie mobilata si utilata, avans 1 luna+1 garantie.
 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:09

Berceni Oltenitei, etaj 2/8, c-tie 1982, cf.1, decomandat, 2 gr. san, 1 balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern complet, bucatarie mobilata si utilata, foarte curat, avans 1 luna+1 garantie.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:06

inchiriere apartament 3 camere bulevardul Libertatii. dispune de 2 grupuri sanitare, ac, balcon, spatii depozitare, et. 4/8, aproape de Unirii, 13 Septembrie, Parlament
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:05

apartament 3 camere deosebit in ansamblul Barcelona Residence situat in sos Straulesti, langa Petrom City.
 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:57

5/8, reabilitat-termopan, parchet, (contract ANAF),
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 09:47

5-6 minute mall Park Lake, centrala, mobilat si utilat, liber, termen lung,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:41

OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. INCHIRIERE 3 camere CANTEMIR-UNIRII, metrou UNIRII, pasaj Va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere semidecomandate, foarte curat, renovat complet de curand, luminos, situat in zona CANTEMIR-UNIRII, la 5 minute metrou UNIRII, langa pasaj...
 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:38

duplex lux, et. 3 si 4, et. 3: sufragerie, bucatarie, baie, terasa, Et. 4: 2 dormitoare, baie,
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:37

Apartament 3 camere, 124 mp (sufragerie, living de 50 mp, 2 dormitoare, terasa si balcon). Utilat si mobilat. Bloc de 4 etaje, construit in 200. Paza, interfon, lift. Loc de parcare, boxa. Liber,
 • Suprafata 124 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 09:35

bloc de 4 etaje, reabilitat termic, curat, langa intrarea in parc. Apartamentul are eoate imbunatatirile, Aer conditionat, mobilat si utilat complet, curat, vecini linistiti. Etaj 4/4.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:29

agentie,Casa Roz,Schiorilor,bloc nou, 2/4, lux, mobilier modern, utilat complet, multiple imbunatatiri, centrala proprie, balcon generos, foarte curat, apropiere Ratb, piata, metrou, 1+1.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:21

7 minute metrou, cf. 1, etaj 2/4, reabilitat termic, centrala proprie, loc parcare, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 paturi matrimoniale, ac, masina de spalat, combina frigorifica, liber
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:07

proprietar inchiriez apartamente nemobilate de 2 si 3 camere, nemobilate, prtetabile locuit sau birouri, Bucuresti sector 4 Bucuresti, metrou Dimitire Leonida.
 • Suprafata 96 mp
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:06

apartament 3 camera situate in zona Unirii, Piata Bucur. Bloc construit in 2007, parcare subterana, la doar 5 minute de metrou. Stare impecabila!
 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 08:57

Apartamentul se inchiriaza pentru prima data, iar toate obiectele din casa sunt noi. Are 2 grupuri sanitare, geam la baie. Blocul este foarte curat si reabilitat. Vederea este pe spate. 2 minute metro
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 08:51

3 camere decomandat, renovat recent. Se inchiriaza mobilat si utilat ca in poze
 • Suprafata 1.980 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 08:51

stradal, 3 camere decomandat, cu 2 grupuri sanitare. Apartamentul este mobiltat si utilat complet. Este foarte spatios si luminos. Ideal firma, avand 2 camere stradale (Barbu Vacarescu).
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:51

Mosilor, Ferdinand, Plantelor, 1/3, 100 mp, decomandat, 2 bai, zona rezidentiala superba, apartament renovat in totalitate, utilat, lcd, bucatarie utilata Austria si mobilat complet, garaj
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:38

Racovita, statia Spital Alexandru Obregia, zona verde, apropiere parculet, piata, Profi, etaj 2/8, aer conditionat, parchet, termopan, gresie, faianta, 2 televizoare, cablu, curat.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 07:15

super oferta, apartament 3 camere utillat, mobilat, renovat, Militari, Gorjului.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 06:56

3 camere Bucuresti
3 camere mobilate Buc.
3 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere renovate Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.