sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 258 anunturi

etaj 7/10, decomandat, ap. 3 cam decomandat, situat pe bd. Timisoara intre Frigocom si Romancierilor, in apropiere Plaza. Mobiliat si utilat Acces rapid la STB,, 1 luna garantie + 1 luna PROPRIETAR!!!
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 15:28

inchiriere apartament cu 3 camere in Aviatiei, str. Gen. Stefan Burileanu, etaj 1/4, bloc 1987, reabilitat termic, semidecomandat, suprafata utila 83 mp, finisat, renovat, mobilat si utilat.
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:02

bloc stradal, constructie 1992, etaj 2/8, 3 camere, 2 grupuri sanitare, nemobilat, bucatarie mobilata aproape de Calea Victoriei, Romana.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:38

Proprietar - apartament foarte luminos, situat pe Sud-Est. Are vedere pe 2 parti ale blocului. 3 camere, 2 bai (baie cada pe colt si un wc de serviciu), bucatarie si camara, hol si inca o debara.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 14:30

apartament situat la et. 2/3, cu o suprafata de 86 mp cu imbunatatiri se afla aproape de Afi Cotroceni si de toate mijloacele de transport in comun, cu curte interioara parc pentru copii
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:35

apartament 3 camere, parter, stradal,
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40

70 mp, renovat total, proaspat zugravit, mobilat si utilat nou, canapea extensibila, pat de mijloc, sifonier, aragaz, frigider, masina spalat, 2 bai, g+f+p+tm+um+ac, loc de parcare, liber,contract Anaf
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 14:05

modern, imobil nou, parter cu terasa, renovat, finisaje superioare, centrala proprie, masina de spalat rufe, tv led, ac. Vecinatati Cartierul Francez, bld Aerogarii, Baneasa, Parc Herastrau, Mall Promenada
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:52

3/7, dec, 2 bai, constructie 2011, mobilat ultra modern, utilat lux, la cheie, finisaje deosebite complete, g, f, p, t, um, 2 aparate aer condit, paza, loc parcare subteran, bl. reabilitat termic, pozitie deosebita, contract ANAF
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:46

Proprietar ofer spre inchiriere apatament situat stradal, strada Calea Ferentari nr 13, bl 94, sc 1, etaj 2. Pe termen lung.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25

apartament 3 camere, cf 1, semidecomandat, cu imbunatatiri, mobilat nou, utilat complet, etaj 4/8.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:20

Apartament de inchiriat, nemobilat, pretabil birouri, etaj 1, 3 camere, 2 bai, 3 balcoane.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:07

430 €
apart 3 camere (plus bucataria transformata in sala de asteptare), pentru firme, exact deasupra magazinului Obor, etaj 2, vedere fata (catre rond), pozitie excelenta, renovat complet.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:04

Theodor Sperantia, 3 camere etaj 7/8, suprafata 85 mp, bloc din 1992, reabilitat, 2 gr sanitare, loc de parcare, 2 dormitoare cu pat de mijloc, mobila moderna, liber.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:03

stradal, p/4, cf. 1 sp, semidec, 76 mp, 1 baie, vedere mixta (preponderent pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie semimobilata, masina de spalat, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, liber, avans 1l+1l, contract la Anaf.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 12:58

apartament de inchiriat, confort 1 sporit, cu 2 balcoane, modern amenajat, cu toate imbunatatirile, complet termopane, usi interior noi, aer conditionat, liber.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:49

13 Septembrie/Prosper, 5-7 minute Panduri/Marriott, stradal, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, renovat recent, proaspat zugravit, aer conditionat, mobilat-utilat complet, toate utilitatile.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:46

Nou, Calea Victoriei/Radisson, Amzei, (vis a vis de Gradina Eden), 3 camere, prima inchiriere, etaj 2/5, totul nou. centrala termica, aer conditionat, mobilier nou, utilat complet, toate utilitatile, liber.
 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:45

Mihai Bravu zona fost Miraj , ap. 3 camere, decomandate cf. 1, etaj 4/8, cu imbunatatiri, bucatarie mobilata si utilata, liber incepand cu 1 martie,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:55

apartament in Piata Unirii, amplasat la etaj 1 din 8, decomandat, vedere spate, prima inchiriere dupa renovare, liber.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:45

6/9, semidec., renovat complet, termopan, gresie, parchet, usa metalica, mobilat clasic, foarte curat, se poate lua/ aduce mobilier la cerere, liber
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:30

Matei Ambrozie, apropiere metrou, 3 camere, cf. 1 decomandat, complet mobilat si utilat, centrala proprie, 2 x aer conditionat, etaj 3/10, bloc reabilitat termic. Loc de parcare, curat. Liber, disponibil imediat.
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:22

ap 3 cam., nou decomandat, et. 7, dotat cu ac, tv, frigider, masina, aragaz, etc noi, paturi si canapea piele chesterfied, mobiliat mob expert. Contract Anaf, totul nou, nu acceptam videochat, escort
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:05

ap. 3 camere Drumul Taberei, mobilat si utilat, et. 8/10,
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 09:45

Prime Estates Agency are placerea de a va oferi spre inchiriere un apartament de 3 camere, situat in zona Colentina, cartierul Dna. Ghica, care se afla si in portofoliul nostru de Administrarea Proprietatii, ceea ce faciliteaza o colaborare mai usoara . Se afla la doar cateva minute de Parcul Plumbu..
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:20

Apartament 3 camere Orhideea Gardens. Complex rezidential de exceptie, an 2009, suprafata utila 105 mp, suprafata totala 122 mp, complet mobilat si utilat, loc parcare subteran, boxa 12 mp.
 • Suprafata 105 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:02

bloc curat, cu interfon, ap. este dotat cu usa metalica, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, 2 ap. aer conditionat, complet utilat, mobila noua, renovat recent, 2 bai, etaj 8/9,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:00

de actualitate - 3 camere decomandate in bloc nou 2019. Pretabil pentru birou, cabinet sau locuinta. Contract Anaf. Mutare imediata. Loc de parcare inclus in curtea blocului (bariera cu telecomanda)
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:58

apartament cu 2 camere de inchiriat in sector 4, cu scara interioara.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:50

America House, 6/14, reabilitat, portar,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:05

apartament 3 camere, complet utilat si mobilat, bloc reabilitat termic, aer conditionat, repartitoare, parter/10
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:28

apartament mobilat si utilat -in mare parte , adica dormitorul mic nu are pat (se poate aduce unul de o persoana), nu sunt televizoare. Perfect pentru doua fete sau un cuplu. Detalii la telefon,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 21:46

Liviu Rebreanu, Lidl, la 5 minute de metrou, confort 1, etaj 1/4, renovat, finisat, mobilat si utilat modern, complet, aer cond, centrala apartament, sistem alarma, loc parcare inclus, liber
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 21:04

Iancu Nicolae / Sos Pipera, langa Complex Atlantis, renovat complet, foarte frumos si mobilat cu bun gust, utilat complet, 2 bai, loc parcare subteran, zona foarte buna, ideal,cuplu, familie, etc
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:51

super pozitie, (la cascade, tiroliana), chiar langa parc, nou, izolat termic, contorizat, centrala proprie, g, f, usa m, termopan, liber, aer curat, verde natural, liniste, et. 7-2, 250-350 euro,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:25

Proprietar inchiriez ap 3 camere sos. Stefan cel Mare langa fostul Belagio intrare stradala. Et. 7 din 9 bucataria mobilata, utilata. Apartamentul este liber. Pret 390 euro neg.
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:39

intersectie cu Mihai Bravu, complet renovat, mobilat si utilat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usi schimbate, instalatii electrice si sanitare noi, plita, cuptor, AC
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:32

apropiere Parcul Circului, Metrou Obor, Stefan cel Mare, strada Maica Domnului, bloc din anul 1988, renovat modern, 2 bai,Living de 40mp, Loc Parcare, Lift Nou,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:18

Apartament lux Clucerului, de inchiriat, modern, cochet, mobilat si utilat complet, 2 balcoane, situat intre Blvd. Mihalache si parcul Kiseleff, bloc reabilitat termic complet 2019.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:10

3 camere, proaspat renovat, nemobilat, et. 2/5, bucatarie comp utilata, incalzire centrala moderna, repartitoare, geamuri termopan, parchet masiv cu mocheta, g, f in baie si bucatarie, balcon inchis, 2 ac
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:46

vav Rosegarden, Metrou Obor 10 min, Pipera 10 min. Kaufland la 5 min. 6/10, imb, gresie, faianta, parchet, UM, termopan, AC, mobilat complet, utilat, TV, masina de spalat, contract legal, accept straini, accesibil imediat,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:36

mobilat, utilat, 2 gr. sanitare, 5 minute de parc, metrou, Ratb, 1+1 luna garantie, de preferat pe termen lung, se poate inchiria imediat, exclus intermediari.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:10

apartament 3 camere, decomandat, mobilat modern, utilat complet, loc parcare, 120 mp, 2 grupuri sanitare, liber apropiere Petrom.
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:06

Ap. foarte curat, mobilat si utilat, amenajat modern, nou zugravit, renovat, totul schimbat, decomandat, 2 gr.sanit, bucatarie open space, bloc civilizat, reabilitat, et. 8/8, terasa ok, loc parcare.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:01

stradal, p/4, cf. 1 sp, sdec, 76 mp, 1 baie, vedere mixta (preponderent pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie mobilata, masina de spalat, g, f, p, t, usa metal, aer conditionat, liber, avans 1l+1l, contract la Anaf.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:57

Particular, zona linistita, acces metrou si alte mijloace, scoli, spital, piete, zona comerciala. Renovat, utilat, decomandat, contract.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

Calea Ravovei Piata decomandat 5/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat cum reiese din poze 2 grupuri sanitare liber loc parcare boxa contract Anaf avans 1 luna+1 luna garantie.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:16

3 camere decomandate et 5/8, spatios, luminos, mobilat, utilat complet, pgft, ac, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, scara civilizata. Zugravit proaspat. Prima inchiriere. Termen lung. Liber. Urgent!
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:01

bloc din 1982, anvelopat, apartament nu curat ci impecabil de curat, decomandat, 6/9, primii chiriasi dupa renovare, mobila Jysk si Ikea, toate imbunatatirile, confortabil, elegant, calduros, ANAF
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:50

Banu Manta confort 1, 4/10, mobilat, utilat. Prima inchiriere, totul este nou. Apropiere Piata Victoriei, metrou, Mega,
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:15

urgent inchiriez 3 cam. decomandate, et. 10/10, mobilate clasic,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:41

bloc 1982 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Dorobanti, Piata Romana, Stefan cel Mare, Banu Manta, Ion Mihalache, 1 Mai
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:32

Decebal, bloc 1995 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Piata Alba Iulia, Metrou Piata Muncii, Calea Calarasilor, Mihai Bravu.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:32

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.