sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 263 anunturi

chiar la piata Salajan pe Postavarul, parter in bloc 4 etaje, reabilitat, utilat complet, mobilat partial, frigider, masina spalat, aragaz, se doreste o familie nefumatori si fara animale, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:40

va propun spre inchiriere un apartament cu 3 camere in zona Crangasi, Calea Giulesti, Pod Grant, foarte aproape de parcul 9 Mai si parcul Crangasi si cu acces rapid la mijloacele de transport in comun
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 08:51

proprietar, 3 camere pe Calea Grivitei, Berzei (8 min Piata Victoriei), bloc vechi, fara risc seismic. Semidec., 86 mp, mobilat, utilat, centrala, parter inalt, fara balcon, 450 eur (1+1),
 • Suprafata 86 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 08:42

propun spre inchiriere apartament decomandat de 3 camere, 120 mp suprafata utila, etaj 5/10, vedere panoramica asupra lacului, 2 balcoane, 2 dormitoare, 2 bai, metrou la 10 minute, dressing generos.
 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:29

ultracental, biserica Italiana, ap 3 cam, semidecomandat, mobilat, utilat, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, 3 min. metrou Universitate, termopane, gresie, faianta, parchet. Se accepta regim hotelier
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:28

liber 1 Decembrie: proprietar inchiriez apartament de 3 camere, un balcon, 2 toalete, situat in zona 13 Septembrie, Mihail Sebastian, aproape de Piata Prosper.
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 06:05

proprietar inchirierz APT liber cu 3 camere - 80 mp, confort 1 decomandat etaj 5/5 (vedere pe spate - f. liniste) in bloc mixt proaspat renovat si utilat, f aproape de metrou Universitate si Romana.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 02:45

Dorobanti, apartament in vila, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Primaverii, Piata Victoriei, Floreasca, Ion Mihalache, 1 Mai, Domenii.
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 10 dec, 23:40

ultracentral, piata Alba Iulia, mobilat pentru birou sau nemobilat
 • Suprafata 93 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 10 dec, 21:35

metrou Eroilor, bloc reabilitat, frigider, aragaz, masina spalat, 2 canapele, biblioteca, centrala termica proprie, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, curat, liber,
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 19:07

8/10, decomandat, semimobilat (se poate mobila complet de catre proprietar, la cerere, cu paturi in fiecare camera, la acelasi pret), 2 grupuri sanitare, balcon inchis in termopan. Se accepta studenti.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 10 dec, 19:02

Apartament 3 camere, bloc BRD, construit in 1996, reabilitat, Et 4/4, balcon inchis 11 mp, Apt este proaspat renovat, igienizat, utilat complet, mobilier si parchet noi, 2 bai, A/C, alarma, loc de parcare, imobil foarte linistit, 5 min pana la Metrou Aurel Vlaicu, Promenada Mall, Parcul Herastrau. ..
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 18:15

etaj 1/8, decomandat, mobilat si utilat complet, termopan, ac, masina spalat, lcd, 2 gr. sanitare, liber. Vecinatati: parc Tineretului, Nerva Traian, Splaiul Unirii, metrou Timpuri Noi (3 min pe jos).
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 10 dec, 17:55

Titulescu, bloc 1982 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Dorobanti, Piata Romana, Stefan cel Mare,Banu Manta,Ion Mihalache, 1 Mai.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 10 dec, 17:26

proprietar, et. 4, renovat, 7 min. metrou Titan, bloc reabilitat termic, complet mobilat si utilat
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 17:15

apartament decomandat, complet mobilat si utilat lux, recent renovat, etaj 2/8, bloc 1993, vedere mixta. Pret negociabil. Se impune o vizita.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 10 dec, 17:04

Floreasca parc bloc stradal, mobilat modern, utilat (masina de spalat vase, masina de spalat cu uscator, 2 ap. AC, combina frigorifica, Tv cu cablu si net,) Metrou Aurel Vlaicu. Vecinatati: Dorobanti, Beller.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 10 dec, 16:44

Mega Image, Posta V. Argesului, et 1, confort 1 decomandat, mobilat modern electrocasnice, liber, chiria pe 1 luna plus 500 euro garantie.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 16:40

Auchan str V Calugareasca, et 1/10, mobilat modern, electrocasnice, curat, amenajarii, balcon logie, liber, contract Anaf, acces usor.
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 16:40

Izvorul Rece 3 camere confort 1 semid., et.1/4, mobilat si utilat, bloc stradal, vedere mixta, toate utilitatile, liber.
 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 16:24

Bloc select, reabilitat termic, vecini civilizati, apartament nu curat ci impecabil de curat, decomandat, 6/9, primii chiriasi dupa renovare, mobila noua, Jysk si Ikea, imbunatatiri, confort, eleganta
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 10 dec, 16:15

Teiul Doamnei, 2 statii de tramvai de la Obor, bloc reabilitat termic, 10/10, cf 1 semidec, mobilat cu strictul necesar, utilat complet, luminos, contract ANAF, se accepta si echipa de muncitori
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 16:10

2/8, cf. 1, dec, 75 mp, 2 bai, vedere mixta, bloc reabilitat termic, loc de parcare, mobilat modern, utilat complet, curat, g+f+p+t, usa metalica, liber, contract la Anaf, avans 1l+1l. Termen lung.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 10 dec, 16:01

stradal, P/4, cf 1 sp, sdec, 76 mp, 2 bai, vedere mixta (prep pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie mobilata, masina de spalat, g, f, p, t, um, aer conditionat, liber, 1+1, contract la Anaf.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, 10 dec, 15:58

13 Septembrie, Sebastian, propunem spre inchiriere 3 camere mobilate tineresc, 4/4, decomandat cf. 1, masina spalat, aragaz, frigider, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, centrala proprie.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 15:58

stradal, P/4, cf 1 sporit, semidec, 76 mp, 2 bai, vedere mixta(prep pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie semimobilata, masina de spalat, g, f, p, t, um, aer conditionat, liber, 1+1, contract la Anaf.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, 10 dec, 15:52

Blocul in care este situat apartamentul propus spre inchiriere, este situat stradal pe b-dul Mihai Bravu in imediata apropiere a statiei de metrou Iancului. Accesul in bloc se poate face folosind intrarea principala dinj bulevard sau cea secundara din spatele blocului, acolo unde este si locul de ..
 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 10 dec, 15:48

vis-a-vis Biblioteca Nationala,1/8,decomandat,2 wc, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 3 aparate aer conditionat, mobilat, utilat complet, pozitie superba, zona linistita, liber, contract Anaf, 1+1
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 10 dec, 14:51

Tepes Vosa, 2/6, dec, 2 grupuri sanitare, 100 mp, constructie 2010, 2 terase, mobilat ultra modern lux, utilat complet, g, f, p, t, usa metal, aer conditionat, (prima inchiriere), pozitie superba, contract Anaf, liber,
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 10 dec, 14:50

apartament situat in Belevedere Residence. Constructie 2019. dotat cu loc de parcare, 2 grupuri sanitare si terasa cu vedere panoramica frumoasa. facilitati cartier: loc de joaca, interfon, 2 lifturi.
 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 10 dec, 14:50

6/10, semimobilat, utilat complet, masina de spalat, frigider, aragaz, televizor, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, balcon mare, bloc reabilitat, liber, curat, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 10 dec, 14:44

Tineretului, Vacaresti, zona verde, 2 min de parcul Tineretului, 8-10 min metrou, Mall, hypermarket, piata, bl 1990, modern, imbunatatiri de calitate,2 gr.san, parcare la discretie,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 10 dec, 14:34

4 min. de metrou, Mega, stradal la bd.Mihai Bravu, bloc 1988, 6/8, 3 balcoane inchise, renovat recent, mobilat si utilat modern, 2 gr. san., luminos, spatios, vedere superba, orientare mixta Est-Vest.
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 10 dec, 14:33

pozitie centrala, bloc nou (2015) tip vila D+P+3 dotat cu lift modern, supraveghere video, parcare subterana. Apartament mobilat si utilat modern (aproape nefolosit) la prima inchiriere.
 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 10 dec, 14:33

Aleea Baiut, liber, cochet, semistradal, bloc de caramida, calduros, civilizat, confort 1, etaj 1/4, impecabil, renovat total, contorizat, boxa, parcare in fata geamului, pretul nu este negociabil.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 14:28

va propunem spre inchiriere un apartament de 3 camere decomandat situat foarte aproape de intersectia dintre Bd. Lacul Tei si Strada Doamna Ghica (langa Palatul Ghika chiar la intrarea in Parcul Plumbuita) la etajul 1 dintr-un total de 10 etaje intr-un bloc reabilitat. Proprietatea a fost renovata d..
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 14:21

langa Unirii, Calea Calarasilor, Pta Alba Iulia. 3 camere transformat din 4 camere, etaj 6: living+dining, bucatarie si baie, etaj 7: 2 dormitoare si baie spatioasa. Balcoane la fiecare camera. Paza 24/24. Parcare. Accept firma.
 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 7 min.
Bucuresti, 10 dec, 13:59

Stradal, confort 1,70 mp, semidecomandat, mobilat si utilat complet, clasic, canapele extensibile ikea, frigider, aragaz, masina de spalat noi, imbunatatiri medii, curat, contract firma, tva inclus, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 13:54

Posta, Valea Argesului, apartament 3 camere confort 1, 3/4, decomandat, balcon, mobilat si utilat complet, prima inchiriere, toate imbunatatirile, semistradal, liber, 400 euro, 1+1 garantie.z
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 13:29

Ofer spre vanzare apartament cu 3 camere, mobilat modern , utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovat recent, primul chirias, ap se afla vis a vis de AFI.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 10 dec, 12:48

K imobiliare Consult SRL, va propune pentru inchiriere un apartament de 3 camere renovat recent, cu centrala proprie, AC in camere, situat in spatele Magazinului Unirea ( Tribunalul Bucuresti ).
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 10 dec, 12:47

2/8, cf 1, dec, 75 mp, 2 bai, vedere mixta, bloc reabilitat termic, loc de parcare, mobilat modern, utilat complet, curat, g+f+p+t, usa metalica, liber, contract la Anaf, avans 1l.+1l. Termen lung.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 10 dec, 12:14

bloc stradal, parter/4, 2 bai, mobilat si utilat complet (masina de spalat vase, masina de spalat cu uscator, 2 aer conditionat, tv, cablu+net), liber. Vecinatati: Dorobanti,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 10 dec, 12:08

1/2, 2010, 79 mp totali, 77 mp utili, decomandat, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat, loc parcare, centrala proprie, loc parcare. www.realkom.ro
 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 10 dec, 11:35

Camil Ressu stradal, apartament cu 3 camere, semidecomandat cca 70 mp, foarte curat, parculet in fata si spatele blocului, zona superba. Locatie foarte buna, aproape de Park Lake si la 5 min de metrou Dristor, etajul 2/10, bloc reabilitat. Loc de parcare
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 10 dec, 11:21

apartament de 3 camere mobilat si utilat modern, aer conditionat, masina de spalat, loc parcare in garajul subteran, boxa spatioasa, balcon mare. Vecinatati: Parcul Herastrau, Aviatiei, Satul Francez.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 11:04

mobilat complet, utilat, termopan, ac, masina spalat, ambele dormitoare cu pat dublu, canapea extensibila in living. Vecinatati: metrou Tineretului (7 minute pe jos), parc Tineretului. Pret fix.
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 10 dec, 11:03

De inchiriat 3 cam dec. etajul 3/10, mobilat si utilat modern
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 dec, 10:43

Voluntari, Matei Milo 126 A, mai avem doar 3 apart la inchiriere dec 80 mp, 2 gr sanitare, nemobilat, centrala, loc parcare, boza, doar bucataria mobilat, zona in dezvoltare, ocazie;
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ilfov, 10 dec, 10:38

Str. Nucsoara, apartament 3 camere, decomandat, etaj 8, cu imbunatatiri, ac, mobilat si utilat complet.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 10 dec, 10:27

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.