sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 317 anunturi

Bd. Unirii nr 7 (la Fantani), ap. et 3/8, mobilat, utilat pt locuit, contract Anaf, sunt proprietar.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 03:20

390 €
Inchiriez apartament Titan cu loc de parcare
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 01:35

Catoma Property Invest va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, situat la doar doua minute distanta de statia de metrou Gorjului. Apartamentul este circular, cu o suprafata de 62 mp utili si este disponibil la etajul 3 din 9 al unui imobil ce urmeaza a fi reabilitat termic in cursul a..
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:30

5/8, intr-un bloc construit in anul 2010, confort 1, finisaje / mobilier de calitate superioara, nu se accepta animale de companie sau fumatori.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 00:25

Va prezentam in exclusivitate un apartament construit in anul 2008 dar in folosinta oct 2019 la parter /2 de 70 mp utili cu terasa de 8 mp, 1 gr sanitar, loc parcare, boxa individuala cu toate utilutatile, apartamentul este nemobilat doar cu bucataria utilata, langa padure Voluntari, acte, urg..
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 21:30

Str. Anastasie Panu. Un apartament pregatit sa devina locuinta ta. In bloc reabilitat, et. 6/8, decomandat, centrala termica, aer conditionat, 2 bai. Loc de parcare inclus. 0% comision
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 20:05

particular, inchiriez apartament liber, linistit, acces superfacil metrou, tramvai, troleu, piata. Mobilat, frigider, aragaz, masina de spalat, repartitoare, apometre, termopan, reabilitat termic.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:15

Apartament recent renovat, nemobilat, et 3/5, bucatarie complet utilata, incalzire centrala moderna, parchet masiv, g, f in baie si bucatarie, 2 unitati ac, 575 euro/ luna.
 • Suprafata 80 mp
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:08

Valea Ialomitei, stradal, 4/10, confort 1, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:05

1990, 6/8, decomandat, 90 mp, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, izolat termic, Calea Calarasilor, Piata Muncii. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:37

Proprietar, et 4/8, lux, ac, um, 3 tv led, bucatarie open space, electrocasnice incorporate in mobila, intrare stradala, vedere spate, jacuzzi, instalatii noi, 2 dormitoare
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 17:05

480 €
Domenii dec, cf.1, et 1/4, constructie 1974, zona linistita-fara trafic, renovat, 2 dormitoare, sufragerie, 1 baie, bucatarie, 1 balcon, utilat si mobilat complet, garaj propriu, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:42

Zona centrala, apartament luminos de 3 camere, liber, semidecomandat, complet mobilat si utilat, geamuri termopan, balcon inchis, usa metalica. Scara este linistita si civilizata. Blocul se afla pe Aleea Lunguletu, nr. 6, are 9 scari si a fost reabilitat in anul 2018. Distanta pana in intersectia Pi..
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:39

la 5 m tramvai 41, propunem spre inchiriat 3 camere, et. 7/8, masina spalat, aragaz, frigider termopan, gresie, faianta, parchet. Liber
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:33

an constructie 2019, 98 mp, decomandat, 2 balcoane, parcare subterana, prima inchiriere, proprietar, complet utilat si mobilat lux.
 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:45

Unirii, stradal, p/4, cf 1 sp, sdec, 78 mp, 2 bai, vedere mixta (preponderent pe spate), centrala termica proprie, curat, nemobilat, bucatarie mobilata, masina de spalat, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, liber, avans 1l+1l, contract la Anaf, locuit sau firma.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:21

Apartament situat pe strada Dristorului colt cu Decebal, bloc, renovat recent, mobilat modern, apropriere statie 104, liber, se poate mobila dormitorul mic, ideal rezidenta sau birou
 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 14:32

Inchiriere apartament 3 camere, Alexandru cel Bun (zona Lacul Tei/ Colentina)
 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:55

Ap 3 camere decomandat, curat, mobilat modern, pregatit pentru a fi locuit. etaj 4 din 8, bucatarie mobilata si utilata; gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, reabilitat termic ac
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:20

8 minute metrou, aproape Parc Tei, Kaufland, Veranda, etaj 1/8, cf. 1 dec, 70 mp, 2 bai, bloc reabilitat termic, intrare/ vedere stradala, mobilat, utilat, imb, g, f, p, termopan, um, ac, liber, av 1+1
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:18

1 Mai, Domenii, 3 cam. Domenii, spre Casin, la 10 min de Herastrau, 1/4, cf. 1 dec., bloc 1980, reabilitat termic, mobilat, finisat recent + garaj la parter (e perfect pt masina cat si pt. biciclete)
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:08

etajul 5/11, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, mobilat si utilat complet, paturi matrimoniale, dresing, canapea extensibila, bucataria open space, liber, metrou la 10 minute, imobil 2008
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:59

Vrei sa locuiesti in Dorobanti zona Beller in vecinatatea Parcului Floreasca si sa te bucuri de liniste? Acest apartament este alegerea ideala pentru tine. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati.
 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 12:26

65 mp, etaj 3, mobilat, utilat. Bloc reabilitat comision 50% din chiria pe prima luna Obor Colentina Kaufland 5 minute Metrou, 1 minut STB, Veranda Mall, Piata Obor 3 minute
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:06

Catoma Property Invest va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere si dependinte in zona Barbu Vacarescu - Pescariu, in imediata vecinatate a parcului Verdi Floreasca. Imobilul din care face parte, este relativ nou - 2015, din caramida si beton si se afla pozitionat pe strada Vrancioaia. ..
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:33

Catoma Property Invest va ofera spre inchiriere un superb apartament cu 3 camere si dependinte in zona Vitan Mall - Metrou Mihai Bravu. Locatia este usor retrasa de bulevardele principale, la fix 2 minute de mers pe jos fata de gura de metrou Mihai Bravu si detine in proximitate multiple puncte d..
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:33

mobilat si utilat modern, aer conditionat, et. 7/9, vis a vis de metrou Lujerului, contract Anaf, circular, zona linistita, liber, se poate viziona oricand, termen lung
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:25

3 cam+terasa, zona de living si dining 40 mp, 2 dormitoare, suprafata totala fiind de 95 mp, cu o inaltime de 3 m, etaj 6/7, 2 gr. sanitare, complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:15

modern, renovat, et. 6/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, tv, ac, balcon, 2 bai. Vecinatati: Piata Muncii, Nerva Traian, Baba Novac, Mall Vitan, Dristor, Unirii.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 10:55

stradal, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, etajul 3 din 8, complet mobilat si utilat, aer conditionat, gresie, faianta, perchet, termopane, liber, termen lung, contract
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:53

bloc reabilitat, decomandat, etajul 2 din 4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, nemobilat, termen lung, 1 luna garantie,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 10:53

Proprietar, inchiriez apartament 3 camere semidecomandat in bloc reabilitat, 90 mp, la numai 3 min. de Piata 1 Mai si Mega Image, 5 min. de parcul Kiseleff si 8 min. de parcul Herastrau
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 10:09

1991, 4/8, decomandat, 80 mp, g+f+p+t+um+ac, mobilat si utilat complet, intrare stradala, vedere mixta, Bulevardul Unirii, prima inchiriere, liber. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:26

Padurea Baneasa - Greenfield Residence, 3 camere de inchiriat + parcare pt.3 masini. Etajul 5, fara vecini deasupra. Apartament nou, prima inchiriere. Cea mai frumoasa priveliste din cartier.
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:06

ap. 3 cam, 7/8, complet mobiltat, utilat, tv, msr, msv, frigider, instalatii noi Grohe, renovat, net, cablu tv, loc parcare, CCTV scara, piata Berceni, Mega Image, metrou, mall Sun Plaza, Grand Arena.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:46

de inchiriat Apartament zona Baneasa, langa padure, intr-un bloc din 2019, intr-un proiect rezidential minunat. Proiectul ofera locuitorilor magazin, restaurant, cafenea, locuri de joaca pentru copii, teren de basket si foarte mult spatiu verde. Situat intr-un bloc cochet, cu 4 apartamente pe et..
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:04

Intersectie Sebastian-Calea Rahovei, particular inchiriez apt 3 camere, decomandate, mobilat complet modern, et 4/10, stradal, 400 E+1luna avans
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 04:20

1997, bloc reabilitat, decomandat, etaj internediar, balcon, doua bai mari, hol H, structura deosebita, confort I sporit, complet mobilat / utilat, renovat 2020, piata, parc, supermarket
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 03:30

Particular ofer spre inchiriere apartament cu trei camere, complet utilat si mobilat, inclusiv tv si aer conditionat. Aprtamentul este situat pe Iuliu Maniu la intersectia cu Apusului, 5 minute de mers pe jos pana la metrou, etajul 4 vedere la strada, bloc cu 11 nivele.
 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 01:30

la Gara de Nord langa statuia lui Dinicu Golescu un apartament cochet de 3 camere. Ai in jur piata Matache, metrou, Parcul Cismigiu si tot ce vrei. Etaj 8 din 11 cu : 3 camere semidecomantate mobilate, bucatarie utilata, 2 balcoane, 2 dressinguri (1 de haine + 1 pantofi), masina de spalat, O camer..
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 00:33

Doamna Ghica, 3 camere, decomandat, bloc stradal, linistit, etaj 9/10, complet utilat, curat, aer conditionat, 2 parcuri in apropiere, magazine, 2 supermarkete, farmacii, liber. Exclus agentii
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 05 aug, 23:15

3 camere str. Clucerului, la 500 m. de parcul Herastrau, 1/5, sup.115 mp. 2 dormitoare, bucatarie open space + zona de dining, 2 terase, 2gr sanitare, parcare in subteran, complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 115 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 05 aug, 21:45

inchiriez apartament cu 3 camere decomandat complet utilat si mobilat, Drumul Taberei
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 05 aug, 21:15

La coloane, langa metrou Piata Romana, apartament 3 camere, etaj 2/8, mobilat si utilat complet, aer cond, internet, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 05 aug, 21:14

particular, apartament la prima inchiriere dupa renovare complecta, mobilat Mobexpert, masina de spalat vase, rufe, ac in fiecare camera, terasa 14 mp, loc parcare la lift, 2 bai cazi Jacuzzi.
 • Suprafata 123 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 05 aug, 19:55

Dorobanti, apartament 3 camere, 76 mp, etaj 5/8, mobilat/utilat.
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 05 aug, 19:31

Unirii Bd., nr 18, etaj 7/8, ap. de lux, mobilat si utilat pt locuit, contract ANAF ,sunt particular.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 05 aug, 19:15

Unirii Fantani bd nr 18 etaj 7/8 apart mobilat si utilat pt locuit, declarabil ANAF, sunt proprietar.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 05 aug, 19:10

bd. Unirii nr. 18, etaj 7/8, ap. mobilat si utilat pentru locuit, contract ANAF, sunt proprietar
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 05 aug, 19:07

3 camere in zona Piata Muncii - Mihai Bravu, renovat, mobilat si utiulat, P+1, centrala termica, curte,
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 05 aug, 18:48

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
Particular Bucuresti