sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 521 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

Particular, ofer pt. inchiriere apart. 2 camere Unirii-Budapesta,stradal, 51 mp, complet renovat si mobilat, AC). Sorin 0752140390.Pret 370eur/luna+1garantie.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 22:15

ocazie: ap. atipic 2 camere +dependinte, 3/3, centrala proprie, ac, parchet vechi, gresie, termopan, mobilat utilat, multiple facilitati in ap si zona: metrou M1 M2, STB. Cauta pe net poze, schita cu nr. tel,
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 22:01

Piata Delfinului, Dimitrie Grozdea, et 1/8, dec., nemobilat, termopan, usi noi, loc de parcare, liber, urgent
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 21:46

ap. 2 camere in vila, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, aer cond., centrala proprie, super oferta, contract Anaf, garantie plus,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:30

Inchiriez apartament 2 camere decomandat, mobilat, utilat, bloc Dinamo langa spitalul Floreasca, bulevardul Stefan cel Mare, bloc reabilitat termic, etaj 7/8.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:15

Blocul este situat in fata parcului la 5 min de metrou Dristor. Apartamentul este renovat complet, televizoare, mobilat si utilat complet, parchet stejar, etaj 8/10. Prima inchiriere.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 21:04

ap. 2 camere et. 3 din 4, gresie, faianta, parchet, termopan, 5 min. metrou 1 Decembrie 1918, zona linistita,
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:01

Apartament nou, sector 3 Theodor Pallady 43C, la bulevard, loc de parcare, etaj 2/4, centrala, prima inchiriere, la 7 minute de metrou, statia de tramvai vis-a-vis, foarte aproape de: Lidl, Auchan,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 20:50

inchiriez ap. doua camere cf. 1, neg.,
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:45

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 2 camere Pipera, langa Scoala Americana, Complex New Point, bloc 2018.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:06

Str Viorele, 5 min metrou Timpuri Noi sau Tineretului, et 2/8, 5 min parc, zona f civilizata
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 19:45

470 €
Alba Iulia, constructie 2008, mobilat/ utilat complet, electrocasnice noi, etaj 8/11, bucatarie inchisa, geam baie, paza, supraveghere video, liber.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 19:44

et. 1/6, utilat, mobilat modern (totul nou), prima inchiriere, spatios, luminos, centrala termica, parchet, gresie faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, balcon mare inchis, supraveghere video, 2016, plan secund. Decontare ANAF.
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 19:35

7 minute, Facultatea Spiru Haret, decomandat, renovat lux, mobila noua, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, frigider, masina spalat, apometre, repartitoare, usa metalica, contract ANAF
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 19:28

etaj 2/3, 48 mp, bloc din 2012 situat in zona linistita de case la 10-15 min de mers catre statia de metrou Brancoveanu, utilat complet, mobilat modern, cu balcon si terasa, parcare (fara agentii imobiliare)
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 19:25

Aproape de statia de ratb: 73. 313. N120, str. Covasna, ap. 2 cam. cf. 1, dec., sup. 53 mp cu balcon, et. 10/10, orientare sud, toate imbunatatirile, um, g, f, p, t, 1 ac, mobilat si utilat modern, renovat, liber
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:05

stradal vis a vis de parc si metrou Tineretului, etaj 2/10, amenajata tineresc. Daniela,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 19:03

stradal, etaj 1/10, vedere spate, amenajat modern, bloc 1986, statia de metrou la cinci minute de bloc, Mega Image la parter,
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 18:56

va prezentam pentru inchiriere un apartament deosebit situat in zona Herastrau in imobil finalizat in anul 2015.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:41

Sincai, parcul Tineretului, et. 8/8, mobilat, utilat complet, renovat recent, multiple imbunatatiri, foarte curat, acces rapid metrou/STB, centru, etc. Liber, C Anaf. Pretabil cuplu, 1 persoana, rog seriozitate, pret neg.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 18:09

mobilat si utilat complet modern, etaj 3/10, bloc reabilitat termic, parcare, parc, acces metrou.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 18:04

apartamentul se afla in imediata vecintate a parcului Tineretului, Brancoveanu. 5 minute mall Sun Plaza 10 minute Bd. Unirii. Loc de parcare in subteran.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 17:57

Aci Activ Imobiliare va propune spre inchiriere, ap 2 cam, open space bucataria cu sufragerie, et 9/12, multiple imbunatatiri, mobilat/utilat complet, Chisinau, Socului, Pantelimon, la 5 min de Mega Mall.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:39

inchiriez apartament lux, 2 camere, Dorobanti, vis a vis de liceul Caragiale, etaj 7/8, complet renovat recent mobilat si utilat nou, lux si modern (gresie, faianta, parchet, termopan, um),
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 17:38

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Promenada Mall, Herastrau, Baneasa, Metrou Aurel Vlaicu, Floreasca,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:38

Calea Vacaresti, bloc 1985, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Metrou Timpuri Noi, Piata Norilor.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 17:38

Ion Mihalache, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Turda, Averescu, Kiseleff, Titulescu, 1 Mai, Aviatorilor, Domenii.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 17:38

390 €
Decebal, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Piata Alba Iulia, Calea Calarasilor, Mihai Bravu, metrou Piata Muncii.
 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 17:38

Obor, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Doamna Ghica, Teiul Doamnei, Stefan cel Mare, Kaufland, Veranda Mall.
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:37

Chisinau, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Muncii, Arena Nationala, Nicolae Grigorescu, metrou Costin Georgian.
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 17:37

Menuetului Residence, apartament cu 2 camere in bloc finalizat 2018. Apartamentul este partial mobilat si complet utilat si este situat la 5 minute de parcul Herastrau, intr-o zona foarte linistita
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:35

oferta exclusiva. avem cheile proprietatii. Salut! Lucrezi in zona Pipera si ai nevoie de un apartament in care sa simti ca esti acasa? Apartamentul pe care ti-l propun se afla in complexul rezidential UpGround, la doua minute de mers de statia de metrou Pipera. Este un apartament cu doua came..
 • Suprafata 89 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:33

Valea Oltului cu Timisoara, Neofort, Kaufland, ap 2 cam, 77 mp, dec, mobilat modern, utilat, 4/14, imbunatiri, mobilat, utilat, dressing, spatii generoase, centrala, liber, disponibil imediat, terasa,
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:30

bloc stradal, reabilitat termic, etaj parter inalt, semidecomandat, mobilat si utilat complet, gratii la ferestre, spoturi, usi noi, balcon inchis in termopan. Statie ratb in fata blocului, 5 minute tramvai 41,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:30

la 5 min. de metrou Stefan cel Mare, cf. 1, semidecomandat, etaj 5, bloc reabilitat, intrare pe spate, vedere pe fata, mobilat si utilat, foarte curat. Bloc civilizat.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:16

proprietar, 2 cam decom, et. 6/10,1986, reabilit, renov, f. curat, balcon inchis, vedere pe spate, modern, gresie, faianta, UM, parchet natural, mob, utilat modern, liber, disp, neg. Fara agentii.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 17:12

10/10, renovat, mobilat, utilat modern, aer conditionat, 300 euro x 2,
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 17:12

Particular caut sa inchiriez apartament 2 camere, decomandat in zona: Salajan, 1 Decembrie, Pallady, Dristor, Titan, mobilat, semimobilat, sau nemobilat, ofer maxim 250 euro.
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:10

5 minute rond Doamna Ghica, semistradal, renovat, etaj 5/9, mobilat modern, utilat complet, parchet, termopan, aer conditionat, tv, microunde, scara curata, intretinere mica, zona verde, liber.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:09

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, confort 2, decomandat, etaj 9/10, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat. Frigider, masina de spalat, canapele recent achizitionate. 260 euro.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:38

5 min metrou Iancului, Vatra Luminoasa, etaj 3/8, mobilat modern, utilat complet, parchet, termopan, aer cond, scara impecabila, zona verde, liber
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 16:25

Victoriei, Parcul Kiseleff la doar 1 minut, canapea extensibila,utilat complet, 5 minute de P-ta. Victoriei, spatii depozitare, pozitie buna, adiacent, Romana, Dorobanti, Aviatiei;
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:23

Et 7/8, renovat, mobilat complet, 2 dressinguri, spatios, tv in ambele camere, vedere panoramica, utilat complet adiacent Cismigiu, P-ta Amzei, P-ta Romana, Universitate.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:23

va propun spre inchiriere un apartament cu 2 camere in zona bd. Unirii, intr-un bloc monolit, cu acces rapid la Piata Unirii si la mijloacele de transport in comun.
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:20

complex nou,vedere parc, mobilat Mobexpert,privat, paza, decomandat, finisaje lux ceramica Saloni, sanitare Villeroy Boch, usi Pinum, totul nou, utilat complet, acces Regie, Crangasi. Contract Anaf.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 16:18

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Calea Calarasilor. Inchiriere apartament 2 camere Decebal, Calea Calarasilor, Delea Veche, langa restaurantul La Mama, bloc 2011.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:16

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Calarasilor. Inchiriere apartament 2 camere Calarasilor, strada Delea Veche, complex DV24, la 7 minute de metrou Muncii, bloc 2013.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:16

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Octavian Goga in dreptul pasajului Marasesti, stradal, bloc 1991.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 16:15

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Zepter, strada Turturelelor, complex Phoenicia, restaurant Le Chateau, bloc 2010.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:15

inchiriez apartament 2 camere, decomandat, parter din 8 intersectia Panduri cu 13 Septembrie, Monitorul Oficial complet utilat si mobilat. Zona linistita cu parc centru comercial la 1 km, fara agentii.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:15

2 camere utilate Buc.
2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.
Berceni - Giurgiului