sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 27 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Colentina-Obor

cf. 1, 7/10, super finisat recent, mob si utilat nou, ocazie,1+1. Totul este nou in acest apartament! Exclusiv pentru cetateni civilizati.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:20

Confort I, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat complet, recent renovat, totul nou, zona linistia, metrou obor, aprox 10 min,
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:08

2 camere in vila, intrare separata, mobilata, utilata lux, zugravit, liniste, parcare, gratar, piscina, terasa. Toate utilitatile incluse in pret. Peisaj superb.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:35

langa liceul international scoala Spectrum si vis a vis de scoala generala numarul 39, chiar pe Soseaua Colentina cu vedere pe spate nu la sosea, mobilat si utilat, masina de spalat, frigider, liber.
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:30

Colentina, Dna Ghica, 40 mp, 5/10, dec, mob, utilat, imb, tv, ac, ocazie. Exclusiv cetateni romani, preferabil cuplu sau fam. tanara. Se primesc si animalute de talie mica.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:53

10 minute metrou, P/10, dec, mobilata utilata complet, 57 mp, bloc 1986, centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, renovat recent, pozitie superba, liber, curat. Discutabil,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 12:39

semistradal, 4/10, mobilat modern utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, bloc reabilitat termic,pozitie superba, liber, curat, 1L+1L
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:38

Procapital Development va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere + curte, pe strada Cremenita, in apropiere de parcul Plumbuita.
 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:04

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata, acces rapid la mijloacele de transport, liber, zugravit recent, spatios, 1+1.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:59

Obor, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Doamna Ghica, Teiul Doamnei, Stefan cel Mare, Kaufland, Veranda Mall.
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:56

metrou 3 minute, direct proprietar, constr.1985 antiseism, etaj 8/10, vedere parc, renovat, parcare gratis ora 19-08, liber, pt. agentii imob. comision maxim 70 euro, chirie 1+1, pozitie ideala, pret fix
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:53

lux, Colentina - Dna Ghica, apartament mobilat complet nou, utilat complet nou, etaj 2/8, bloc din 1990, prima inchiriere, aer conditionat, tv UHD, masina de spalat, 420 Euro,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:33

la 5 minute de metrou, confort 1, etaj 10, foarte curat, mobilat modern, utilat complet, AC, g, f, p, t, um, geam la baie, balcon inchis, apometre, cblu tv+internet. Exclus animale de companie.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 22 iun, 10:31

an constr. 1985, et. 6/8, cu loc parcare, vedere superba lac, nediscutabil,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 21:05

prima inchiriere, Fundeni Tower, cochet si modern utilat, mobilat, parcare, paza, supraveghere video, imobil nou, stradal. Plata 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 11:07

Piata Delfinului, Dimitrie Grozdea, et 1/8, dec., nemobilat, termopan, usi noi, loc de parcare, liber, urgent
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 21 iun, 09:32

Colentina Rau, 2 camere cf. 1 sporit, decomandat etaj 1/4, liber, mobilat, utilat, bloc civilizat, merita vazut
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 09:09

str. Pancota, aproape de rond Doamna Ghica, Pipera 10 min. ap. 2 cam., bloc 1991, reabilitat termic, dec., 57 mp, renovat recent, imb. termopan, mobila buna, accesibil imediat, 300 euro x 1+1, liber 01.06
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 19:04

intrare stradala, metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 10 min. bloc nou 2010, 1/11, paza BGS, 24/24, mobilat modern, utilat, contorizat, intretinere acceptabila, liber, contract legal,
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 19:01

apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 8/10, 50 mp, bloc nou, mobilat complet, modern, utilat cu masina de spalat vase, masina de spalat rufe, combina frigorifica, aer conditionat, cuptor, plita,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 20 iun, 12:44

proprietar, etaj 8/10, bloc reabilitat, la intersectia Colentina, Doamna Ghica (parc Plumbuita). Apartamentul este renovat, mobilat si utilat. AC nou. Numai cu contract de locatiune
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 11:15

Kaufland, modern mobilat, utilat complet, A/C, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 09:56

vava de lacul Plumbuita, 2 camere de inchiriat, confort 1, etaj 8, mobilat si utilat, aer conditionat, zona verde, bloc civilizat. liber. Acces imediat la RATB
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 19 iun, 09:57

mobilat modern, bucatarie utilata, renovat recent, decomandat, g, f, p, t, um, ac, parcare, liber, pret 350 e.
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26

360 €
decomandat, 54 mp, apropiere metrou, zona linistita, bloc reabilitat recent, etaj 2/8, mobilat si utilat complet, renovat recent, contorizat, pret 360 e.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:25

mobilat si utilat complet modern, finisaje moderne + ac, parcare, parc, acces metrou,
 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 12 iun, 14:43

va oferim la prima inchiriere apartamente noi de 2 camere, cu o suprafata utila de 50-54mp, situate la etajele 6-9 din 13, mobilate si utilate complet, liber
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 mai, 17:24

2 camere Bucuresti
2 camere Colentina - Obor
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Colentina - Obor
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti