sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 495 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

inchiriem apartament 2 camere vizavi de gura de metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, decomandat, confort 1, curat, mobilat si utilat complet. Zona verde. Parc IOR, Piata Agroalimentara .
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 17:50

500 €
stradal, Rond Alba Iulia, bloc paza 24 h, civilizat, amenajat si renovat recent, utilat si mobilat lux, 2 aer cond., smart tv , internet, direct proprietar, 1l+1l garantie.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 15:00

Calea 13 Septembrie, decomandat, et. 2/7, supr. 60 mp, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, mobilat. Agentie, pret: 350 euro, ID: S625.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:25

Apartament renovat 78 mp, decomandat, mobilat si utilat, imobil din 1989, etajul 6/8, mobila masiv clasica, aer conditionat, termopane, bloc cu o singura scara, zona centrala, Panduri cu 13 Septembrie.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:43

Proprietar inchiriez apartament 2 camere etaj 1 din 4 decomandat, utilat complet, aer conditionat, tv, masina spalat, frigider. Apartamentul este izolat in interior si exterior,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:20

inchiriere apartament 2 camere Universitate. Renovat, curat, spatios, luminos. Dispune de spatii depozitare, ac, et 5/8. Aproape de Cismigiu, Romana, Centrul Vechi, Kogalniceanu
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 13:14

et. 5/10, renovat 2018, imbunatatiri multiple, mobilat modern, totul nou, prima inchiriere, acces imediat tramvai 41, apropiere Plaza Romania, Auchan, Romancierilor, Lujerului Militari, AFI Cotroceni
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:34

inchiriez garsoniere si apartamente de lux in zona bdul Unirii Rond Alba Iulia Fecebal bdul Cantemir. Toate oferim toate conditiile non stop.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:25

apartamentul este situat in sectorul 4, pe strada Sura Mare, foarte aproape de statia de metrou Eroii Revolutiei, la parter din 7 etaje, nu are balcon. Interior renovat complet. Mobilat si utilat.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:05

Banul Antonache, bloc 2005, intrare separat, parter inalt, balcon, boxa, aer conditionat, alarma, usa metalica, UPC Maxim+Sport, internet 500 Mbps, stare impecabila, pret fix, proprietar,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:46

parter, cf 1, prima inchiriere, mobilat si utilat, foarte spatios si foarte curat, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, Tv, Wi-Fi, Scoala 169, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:33

et 9/10, cf 1, decomandat, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, aer conditionat, Tv, Wi-Fi, Scoala 169, Liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:31

2 minute de metrou, bloc stradal, reabilitat termic, etaj 4/10, spatios, proaspat zugravit si igienizat, mobilat mixt, utilat complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, internet.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:30

2 camere in vila, intrare separata, mobilata, utilata lux, zugravit, liniste, parcare, gratar, piscina, terasa. Toate utilitatile incluse in pret. Peisaj superb.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:08

inchiriez ap 2 cam et. 2/4, 65 mp, Aviatiei, Smaranda Braescu, living 30 mp, luminos, aerisit, doua balcoane inchise, izolat termic interior/exterior, centrala, ac, wifi high speed, masina spalat.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:25

Renet va prezinta un apartament de 2 camere de inchiriat ultracentral, zona Universitate la 1 minut de metrou, situat in blocul Romarta copiilor, vis-a-vis de Casa Armatei, la intersectia dintre B-dul Regina Elisabeta si Calea Victoriei stradal, la 3 minute de Centrul Vechi si Parcul Cismigiu. Apar..
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 08:35

Ne aflam pe Calea Dorobanti la intersectia cu strada Aviator Radu Beller chiar vis-a-vis de Parcul Dorobanti si liceul I. L. Caragiale, pozitie deosebita, unde agentia Renet va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere situat intr-un bloc solid de 3 etaje, la etajul 2, cu un balcon mare si ..
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:32

inchiriez pe termen lung apartament 2 camere in zona Piata Trapezului. Constructie 2015, 10 min de mers distanta de metrou 1 Decembrie 1918, ultra modern mobilat si utilat diaponibil in Iulie 2019.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 05:20

Agentia Great House va ofera pt inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Soseaua Mihai Bravu, Dristor, semidecomandat etaj 7/10, bloc 2016, suprafata 49 mp, balcon inchis, mobilat utilat
 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 04:25

Zona curata, stradal, apartament si bloc ingrijit, termoizolat, situat la aproximativ 5 minute de mers fata de metrou Aurel Vlaicu si parcul Herastrau, etaj 4/4.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 04:00

apartament renovat si mobilat complet nou, la prima utilizare. Linie metrou: Pipera, Aviatorilor, Victoriei, Romana, Universitate, Unirii, Tineretului. Liber azi 25. 05.2019,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:40

langa bd Alexandru Serbanescu,10 minute de metrou si de Mall Promenada, 2 camere, confort 1, etaj 4, ,renovat, modern, aer cond, internet, lcd , bloc reabilitat , liber,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:09

et 5/7, bloc 2018, totul nou, prima inchiriere, modern, centrala, 2 lcd, a/c, masina de spalat, liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:12

particular, Metrou Eroii Revolutiei, (exact cum iesi ) La cheie, mobilat, utilat complet, tv, ac, masina spalat, aragaz, plita , liber imediat, renovat complet, totul nou , 1+1 garantie. 1650 lei
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 22:30

apartament situat in zona Facultatii de constrructii, total renovat, mobilat si utilat nou, primul chirias, liber, apropriere mij. transp. un min RATB, zona accesibila platformei Pipera, 15 min.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:55

2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, apometre, net, cablu, interfon, zugravit, sanitare noi, reabilitat termic, aragaz, frigider, masina de spalat, 5 min. Carrefour, zona verde, loc de joaca, term lung.
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:40

ap. 2 cam, 30 m metrou, renovat A-Z, luxos. Et. 1/8, stradal, factura/ chitanta, minim 1 an
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 20:10

complet mobilat si utilat cu urmatoarele: frigider, aragaz, hota, cuptor cu microunde, toaster, sandwichmaker, fier de calcat, aspirator, tv, aer conditionat, masina de spalat. Liber spre vizionari.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:07

Aparatorii Patriei la 10 minute, mobilat si utilat nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, 2 X aer conditionat , tv, masina de spalat, aspirator, farfurii, tacamuri, pahare, noi. Poze reale.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:45

Rosu, apartament 2 camere in bloc nou, loc de parcare, cu centrala termica proprie, mobilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat, ca locatie blocul este aproape de zona Militari, Complex Apusului.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:41

inchiriez apartament 2 camere, Bulevardul Unirii,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:35

1.100 Lei
strada Straduintei bloc D3, etaj 4/4, proprietar,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 19:31

300 €
Confort Park, Rin Hotel, bloc nou, etaj 4/10, confort 1, renovat, modern, mobilat si utilat complet, centrala apartament, costuri reduse, terasa mare, internet, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:18

proprietar, renovat lux 2015, parter din 4, frigider, tv+ internet, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, 2 balcoane sparte inchise termopan, vezi filmul pe Youtube,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:00

apartament 2 camere, complet mobliat, aer conditionat, bucatarie utilata, balcon inchis, bloc anvelopat, zona linistita, retras de la strada, etaj 2 din 8. Nu colaborez cu agentiile
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

strada Visana etaj intermediar, decomandat 60 mp, toate imbunatatirile, toata mobila noua, utilat complet, liber, vizite urgent, merita, pentru pretentiosi, zona excelenta, sunati acum.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:31

cf. 1, 7/10, super finisat recent, mob si utilat nou, ocazie,1+1. Totul este nou in acest apartament! Exclusiv pentru cetateni civilizati.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15

bloc nou, et. 5/6, cu lift nou, renovat si mobilat utilat nou. Centrala de apartament cu costuri proprii. Blocul este foarte aproape de centru, parcul Copiilor, metrou Mihai Bravu, Tineretului etc.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:27

ap. an 1965, renovat, modern, verdeata, liniste, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, exclus agentii,
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:30

bloc constructie 1992, proaspat renovat, mobilat/utilat complet, etaj 7/10, semidecomandat, vedere spate, bucatarie mare, patrata, balcon inchis,
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:08

intrare Rigas 29C, fata la parc, renovat, mobilat
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:50

bloc rezidential, etaj 5/8, bucatarie open-space, living+1 dormitor, mobila Mobexpert, masini spalat vase/ rufe, baie mare+inca un gr. sanitar mare,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:44

Aron Cotrus, constructie 2010, decomandat, etaj 1, mobilat/utilat complet, bucatarie inchisa, ac in fiecare camera, loc de parcare subteran, boxa, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:05

470 €
Alba Iulia, constructie 2008, mobilat/ utilat complet, electrocasnice noi, etaj 8/11, bucatarie inchisa, geam baie, paza, supraveghere video, liber.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:05

va propunem spre inchiriere un apartament deosebit, situat intr-un imobil boutique, cu doar 5 apartamente, in inima Bucurestiului. In apropiere aveti parcul Cismigiu, piata Amzei, Casino Palace si Ateneul Roman. Apartamentul are o suprafata totala de 75 mp, living cu dining foarte spatios (41 mp u..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:58

Romancierilor, etaj 2/10, mobilat si utilat modern, renovat acum, termopan, dormitor nou, sufragerie noua, intretinere foarte mica, semistradal, liber,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:53

350 €
str. Gura Siriului, constructie 2019, bloc locuit, totul nou, prima inchiriere, loc parcare platit, acces cu bariera, ac, lcd, masina de spalat, liber
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 10:48

confort 1, dec, etaj 4/10, renovat proaspat, primul chirias dupa renovare, mobila noua, moderna, masina de spalat, frigider, aragaz, tv, termen lung, apropiere statie de metrou, 69, 368, 668, stradal, magazine.
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:37

Baneasa, Ficusului, particular, et. 1/4, mobilat, utilat, gresie, faianta, A.C., liniste, termen lung.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:05

Carol Davila, Victor Babes, in vila mobilat frumos, masina de spalat, frigider, aragaz, zona super civilizata, 5 minute de metrou Eroilor, accepta cupluri, fete, baieti, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:55

Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
Particular Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.