sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 251 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

an constructie 2019, 98 mp, decomandat, 2 balcoane, parcare subterana, prima inchiriere, proprietar, complet utilat si mobilat lux.
 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:02

2008, 6/10, decomandat, 85 mp, g+f+p+t+um+ac, centrala imobil, 2 gr. sanitare, mobilat si utilat complet, liber, Rin Grand Hotel. www.realkom.ro/ www.apartamente-vitan.ro
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 iul, 11:59

Apartament 3 camere mobilat, utilat, la cheie ideal pentru o familie,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 iul, 04:10

Apartament superb, luminos si linistit, vedere mixta, et. 8/10, bloc 1983 reabilitat termic, decomandat, 80 mp utili, 2 balcoane, 2 bai, renovat in totalitate recent, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, Smart TV 50", masina spalat rufe si vase, 3 aer conditionat. Trei camere trasformate din ..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:50

Duplex cu parter deschis, etaj cu doua camere si baie. Se poate deconta. Este liber pentru vizionari. Se percepe o luna garantie + o luna + diferenta pana la data de intai daca este in jur de 15 ale lunii. Nu percepem comision de inchiriere este proprietate personala.
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:10

Raul Colentina MC inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, renovat, geamuri termopan, usa metalica de intrare, stradal, vedere fata, instalatii electrice si gresie, faianta, ac, liber,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:15

Particular, Piata Unirii, Optinova, ap.3 camere decomandate, stradal renovat recent modern, 700 euro /luna,
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 22:48

va oferim la prima inchiriere apartamente noi, de 3 camere, cu o suprafata utila de 65-75 mp, doua grupuri sanitare, balcon inchis, situate la etajele 6-9 din 13, utilate si mobilate complet.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 iul, 12:55

Chilia Veche, Liceul Lovinescu, et. 6/10, semidecomandat, mobilat moden, utilat complet, renovat, gresie, faianta, termopan, bloc izolat termic, liber, acces Auchan, linia 41, avans 1l+1l garantie
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 02 iul, 13:05

Splaiul Independentei 4/8, ultracentral, 8 minute de metrou Unirii/ Izvor, bloc 1996, spatios, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi,aer conditonat, 2 wc, geam la baie, liber, curat, contr. ANAF,1+1, negociabil,
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 09 iul, 13:34

Apt. 3 camere, demisol inalt, vila D/2E, complet renovat, mobilat si utilat lux, luminos, intrare sepatrata stradala, Ac. ,centrala, strada linistita. Proprietar. 350 euro.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:17

5/8, intr-un bloc construit in anul 2010, confort 1, finisaje / mobilier de calitate superioara, nu se accepta animale de companie sau fumatori.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 08 iul, 15:27

Aviatiei apartament 3 camere, decomandat, luminos, etaj 3/4, bloc din ’90, str Elena Caragiani, complet mobilat mobila facuta pe comanda si utilat, masina de spalat rufe, masina de spalat vase, masina de uscat rufe, hota, frigider incorporat, cuptor electric, TV, paturi matrimoniale in dormitoare,..
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:08

Apartament de 3 camere de inchiriat situat stradal pe Bulevardul Nerva Traian intre Splaiul Unirii si Octavian Goga la 5 minute de statia de metrou Timpuri Noi decomandat la etajul 5 din 8 intr-un bloc foarte civilizat construit in anul 2000. Apartamentul este renovat si se inchiriaza mobilat si ..
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 09 iul, 11:19

inchiriere ap. 3 camere, deosebit, bloc nou 2008, et. 0/3, zona de nord, Bucurestii Noi, chiar vis-a-vis de parcul Bazilescu, 75 mp, living, 2 dormitoare, bucatarie, stare foarte buna, complet mobilat si utilat modern, centrala proprie, gresie, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica. Apart..
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 14:50

negociabil, 2 dormitoare, living, bucatarie, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane inchise, mobilat si utilat. Finisaje parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, usa intrare metal, instalatii electrice si sanitare noi, ac
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 07:45

Apartament 3 camere in Baneasa Residence, doua locuri de parcare, 2 boxe nemobilat, bucatarie mobilata si utilata, eta 1 din 4.
 • Suprafata 169 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 08 iul, 13:32

2/10, 2 gr. Sanitare, liber, acces imediat stb, hipermarket, parcuri, scoli, gradinite.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 03 iul, 06:55

ap. 3 cam., mobilat utilat lux, Str. Veronica Micle 14, bloc nou 2015, direct proprietar, Sebastian, pret 570 eur/luna,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 09 iul, 04:05

Inchiriere apartament 3 camere deosebit, decomandat, et 1/8, in zona Militari-Tineretului 19, mobilat si utilat, foarte curat, liber, 425 euro.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, 10 iul, 15:09

3 camere Universitate 450 euro discutabil, 3 camere Bucur Obor 420 euro discutabil, 2 camere Colentina Teiul Doamnei 320 euro discutabil. Toate mobilate, utilate, renovate, proprietar
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:08

pe str. Barnova intre Dumbrava Noua si Margeanului, 3 camere decomandate, etaj 6/10, mobilat si utilat complet, renovat complet, instalatii schimbate, un singur grup sanitar, balcon la bucatarie,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18

proprietar, ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, zona linistita, intersectia Nerva Traian cu Octavian Goga. Complet utilat si mobilat. Acces rapid la mai multe mijloace de transport in comun. Nu platesc comision.
 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 09:20

1.100 €
imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,
 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:18

metrou, apartament mobilat si utilat complet modern, amenajat, spatios, liber, situat la 2 minute de metrou, stradal, etaj 1,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 03 iul, 10:34

apartament de vanzare in zona Militari, Gorgului, Profi. Apartamentul este situat la etajul 10 al unui bloc cu 10 nivele construit in 1979. Apartamentul este decomandat si nemobilat.
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 07 iul, 05:50

Inchiriez apartament 3 camere, spatios, nemobilat, bucataria utilata, 2 balcoane, zona Patriarhie (o statie de tramvai de la Piata Unirii), incalzire centrala proprie, etaj 2.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 11 min.
Bucuresti, 07 iul, 13:50

10 minute metrou si piata Minis,2 grupuri sanitare, balcon mare, bucatarie mobilata, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, termen lung,
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 14 min.
Bucuresti, 10 iul, 09:07

Mall Plaza, parter, cf sporit, dec., mobila moderna, balcon, amenajari complete, plita, cuptor electric, tv, masina automata, alarma, reamenajat complet, liber, apropiere Lujerului, Militari, Crangasi.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 29 iun, 14:20

Iancului/Mihai Bravu, stradal, ap. 3 camere semidec, etaj 2/10, su. 76 mp, bloc si vedere stradala, balcon pe toata su. ap., bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet modern, liber, pret 450 E.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 30 iun, 16:49

bd-ul Unirii (intre Piata Unirii si Piata Constitutiei) stradal bulevard, etaj 3/6, lux, 2 dormitoare cu pat, elegant vedere fata si spate, 1.000 euro garantie, doar termen lung, disponibil.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 09 iul, 17:25

apartament 3 camere etaj 8/9, bloc pe colt, metro Muncii. Mobilat, utilat, decomandat, 2 gr.sanitare;
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 08 iul, 11:20

inchiriez apartament 3 camere foarte spatios, mobilat modern cu mobila de la Mobexpert, utilat, 2 leduri TV, cablu wi fi gratuit, loc de parcare, etaj 6 din 10.
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 iul, 05:55

2.100 Lei
proprietar inchiriez apartament 3 camere, etaj 2/8, bloc anvelopat, 1 balcon mare, apartament mobilat, bucatarie utilata (frigider, aragaz, hota, masina de spalat), televizor, aer conditionat intr-o camera, apometre si contor gaze. Foarte aproape de metrou. Foarte aproape de mijloacele in comun STB..
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, 09 iul, 10:50

Dna Ghica langa Bcr, vav Parcul Plumbuita, metroul Obor la 12 min. Pipera 7min. Bloc reabilitat termic et.1/10 dec, 3 balcoane, mobilat modern, utilat complet, accesibil imediat, contract Anaf,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 11:52

apartament spatios, modern compartimentat, mobilat si utilat cu gust, ce confera un confort sporit, vedere de vis, loc de joaca pentru copii amenajat, parcari, pret decent
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, 02 iul, 07:05

Bulevard Regina Elisabeta vis-a-vis de Primaria Capitalei, 3 camere semidec, (2 cam+ hol locuibil) bucatarie, baie cu cabina dus, liber de persoane, termen lung,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 07 iul, 12:59

Inchiriez apartament 3 camere, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, mobilat, utilat, masina de spalat noua, cuptor, plita, frigider, zona Calea Mosilor, 3 min. de metrou Obor. Pret 600 Euro.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 09 iul, 17:00

ap. 3 camere semidecomandat la intersectia Titulescu cu Banu Manta, etaj 5/8, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic, pret negociabil
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:18

1/7, semidec., 2 wc, mobilat modern utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, geam baie, 2 unitati aer conditionat, vedere mixta, contract financiar la Anaf, liber, curat, 1+1.
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 0 min.
Bucuresti, 09 iul, 13:34

Strada Rascoala 1907, bloc constructie 1990, etaj 7 din 8, decomandat, foarte spatios, 74 mp, 2 bai, dispune de centrala termica proprie, mobilat si utilat complet, proprietarul stabilit in Irlanda
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 05:55

Scoala 197, et. 5/10, decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, loc parcare adp, liber, zona linistita, pretabil familie, avans 1luna+1luna
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 02 iul, 13:05

bloc reabilitat, decomandat, etajul 2 din 4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, nemobilat, termen lung, 1 luna garantie,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 1 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:06

mobilat si utilat complet, apartament in bloc cu finalizare 2019, contorizare separata de gaz,complex Militari Residence fara taxe de mentenanta, la 3 minute de statie Ratb si 10 minute de metrou.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:45

Pozitie buna, bloc stradal, apartament spatios, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Lujerului disponibil imediat.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 08 iul, 11:28

Inchiriez apartament 3 camere, 65 mp, semidecomandat, mobilat, utilat, etaj 2/4, bloc reabilitat, vis a vis de Afi Cotroceni. Proprietar, contract (1 luna garantie + 1 luna avans).
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 07 iul, 16:10

103 mp utili, 3 balcoane, 2 bai, parcare propietate, imobil si strada foarte civilizate, ratb, orientare S-V, pretabil locuinta sau firma, intretiere foarte mica.
 • Suprafata 103 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 08 iul, 12:15

Inchiriere 3 camere, cf. 1, semidec, etaj 1, la 5 minute de metrou Dristor. Liber, mobilat si utilat modern, ideal pentru locuit, avans 1+1, preferabil termen lung. Pentru vizionari, sunati in prealabil.
 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 06 iul, 00:05

proprietar, inchiriez apartament modern de 3 camere, Bucuresti, sector 6, pe str. Prelungirea Ghencea, etaj 3, in bloc construit in 2009,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 iul, 18:50

Metrou Iancului Muncii, Maior Coravu, 3 camere, decomandat, et 7, mobilat, utilat, liber
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 29 iun, 11:10

K imobiliare, va propune pentru inchiriere un apartament renovat recent, cu centrala proprie, AC in 2 camere, situat in spatele Magazinului Unirea. Bloc 1994, 85 mp., 2 bai, ideal cabinet avocatura
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 09 iul, 16:13

chiar la piata Salajan pe Postavarul, parter in bloc 4 etaje, reabilitat, utilat complet, mobilat partial, frigider, masina spalat, aragaz, se doreste o familie nefumatori si fara animale, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:07

Apartament de 3 camere decomandat, mobilat si utilat, liber. 7 minute metrou
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 06 iul, 11:23

chiar pe Odobesti, piata Ambrozie, bloc reabilitat, parter in bloc 4 etaje, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, termen lung, liber, 1 luna chirie+1 luna garantie, agentie
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 8 min.
Bucuresti, 10 iul, 10:06

Proprietar, inchiriez ap. 3 camera, etaj 3/8, zona linistita, in apropiere parc, gradinite, scoli, magazine.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 iul, 14:30

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
Particular Bucuresti