sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 256 anunturi
Zona: București

Inchiriez 3 camere Zona Sala Palatului, strada Vasile Sion, suprafata 65mp, etaj 6/8, semidecomandat, termopan, bloc reabilitat, aer conditionat, usa metalica, mobilat si utilat,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 03 dec, 10:48

3 camere confort 1 decomandat, mobilat, etaj 7/8, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 23 nov, 19:45

9/10,cf.I sdec 85mp, toate imbunatatirile,mobilat complet modern, utilat complet , liber , imobil reabilitat, clasa energ.A, 4 minute metrou ,1luna avans 1 luna garantie 50% din prima chirie comision
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 20:06

chiar la intrarea in parcul Vacaresti si parcul Tineretului, 4-5 minute mall, 2 gr. sanitare, liber, termen lung.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:21

3 cam., complet renovat, mobilat si utilat nou cu acces imediat la metrou si mijloace de transport. Proprietatea este decomandata, dispune de masina de spalat, g, f, p, termopan, ac, balcon inchis
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 09:23

3 camere confort 1, circular, mobilat + utilat, termopan, gresie, faianta, 10/10, 2 lifturi, curat, liber, loc parcare, 3 minute metrou, bloc reabilitat,
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, 29 nov, 14:48

2 locuri de parcare, dec., mobilat modern, utilat complet, 2 balcoane,
 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 03 dec, 14:31

Titan, et 3 , mobilat nou, canapea extensibila, dressing, bucatarie mobilier nou, echipata complet. Bloc curat, zona linistita, Liber, disponibil imediat
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, 28 nov, 13:29

agentia imobiliara va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in zona Dorobanti, Ambasada Turciei, decomandat, 70 mp, utilat, 2/8, bloc 1980
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 2, 02 dec, 15:05

Dr. Taberei langa statia metrou - doua statii de Parcul Moghioros - 3/10 - reabilitat termic, sdec, confort doi, parchet laminat in camere, termopan la ferestre, mobilat clasic, aragaz, masina spalat
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, 26 nov, 14:25

apartament 3 camere Theodor Pallady – IKEA –Arabesque, acces prin Drumul intre Tarlale, bloc 2014, et. 3/7, S=75 mp, 0% comision. Sau ap. 2 camere in acelasi bloc, 300 euro/ luna
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Sector 3, 15 nov, 07:50

constructie 1984, apartament cu sau fara mobilier, cu 3 camere decomandate, bucatarie, 2 gr. sanitare si 3 balcoane, etaj 10/10, pentru locuinta, birouri sau cabinete,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 2 min.
Bucuresti, 03 dec, 12:27

Drumul Taberei ap. 3 cam, mobilat cu mobila stilata si utilat, frigider, masina de spalat, aragaz, termopan, usa metalica, balcon, clienti seriosi, foarte curat, disc.,
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:53

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere, et 4/8, semidec, partial mobilat, utilat, zugravit recent, bloc reabilitat termic, termen minim 12 luni, avans 1+1 garantie.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, ieri, 20:36

confort I, semidecomandat, etaj 6 din 6, cladire consolidata, fara risc seismic, 58 mp, doua grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, mobilat modern.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 26 nov, 22:40

vis-a-vis, Parc BCR, 4/10, dec, nemobilat neutilat, 3 balcoane zugravit recent, bloc reabilitat termic, termopan, parchet, usa metalica, geam baie, curat, contract financiar ANAF,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 2, 02 dec, 13:45

intersectie cu 13 Septembrie, bloc stradal, pretabil firma, decomandat, parter/8, renovat, si mobilat pentru birouri, liber, zona excelenta, avans 1 luna+1 luna garantie,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Sector 5, 30 nov, 14:20

Apartamentul este situat Iintr-un imobil din 1990 la etajul 1/P+5. Acesta este decomandat ,cu o suprafata utila totala de 86 mp. Este complet renovat, se inchiriaza mobilat si utilat complet.
 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:26

7/10, cf. 1, sdec. 76 mp, 2bai, vedere stradala, bl reabilitat termic, balcon spatios, scara stradala impecabila, geam la baia mare, mobilat clasic, utilat complet, curat, g, f, p, t, liber, contract la Anaf, av. 1+1, acc catel
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 02 dec, 13:45

apartament 3 camere 13 Septembrie, Bd. Tudor Vladimirescu. Apartament superb, localizare excelenta, SU 74 mp, complet renovat, 2 bai, loc parcare, etaj 1, vila,
 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 5, ieri, 08:40

Domenii, apartament 3 cam + hol locuibil, in vila, et 1/1+M, 82mp, mobilat, utilat, proaspat zugravit, centrala termica si sobe cu gaz, pretabil locuinta, birou, pret 650 euro/ luna
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:18

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere, situat la etj 9, decomandat, 130 mp, mobiat si utilat complet modern, loc parcare subteran, termen minim de inchiriere 12 luni,
 • Suprafata 125 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 2, ieri, 20:38

apartament de inchiriat, confort 1, decomandat, circular, cu imbunatatiri, liber, mobilat utilat, aproape de metrou,
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 04:35

Top Home Advisors va propune spre inchiriere un apartament de 3 camere, semidecomndat. 64 mp, mobilat si utilat, A/C, liber. Termen minim 12 luni, avans 1+1 garantie,
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 20:37

stradal, etajul 2 din 10, 2 balcoane, open space, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, fara animale, liber, termen lung,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 1, 02 dec, 10:06

ap.3 camere situat in zona Piata Alba Iulia, bdul. Burebista nr.4, nemobilat, decomamdat, et.2/8,ideal firma, birou, pret 500 euro +1 luna garantie. agentie.
 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 3, 30 nov, 12:35

Berceni Piata Resita, ap. 3 camere dec, etaj 4/4, confort 1 sporit, 2 grupuri sanitare, semi/mobilat, bucatarie mobilata si utilata complet, liber, loc parcare, termen lung, se poate mobila complet
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 4, 01 dec, 10:55

Indiferent ca esti un tanar singur sau sunteti o familie cu copii, s-ar putea ca aceasta ofera sa fie Acasa pentru dumneavoastra ! Oricare dintre variantele de mai sus va reprezinta, va propunem spre inchiriere un apartament premium, ce datorita modului in care se prezinta se diferentiata fata de p..
 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 30 nov, 07:45

parc, etajul 1, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, masina spalat, frigider, termen lung, liber
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 02 dec, 10:06

cf. 1 decomandat, etaj 4/4 renovat recent, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, obloane 2 gr. sanitare, 2 balcoane mobilat utilat nou prima inchiriere liber contract Anaf,
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:36

metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 10min. in planul 2, bloc nou 2010, 2/9 paza BGS 24/24, un loc de parcare, mobilat, utilat, 2 dressinguri mari, terasa 8mp, accept straini, contorizat,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 30 nov, 11:40

va oferim spre inchiriere ap 3 cam in bloc, utilat si mobilat complet, curat, imbunatatiri, liber. Pentru detalii nu ezitati sa sunati
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 25 nov, 14:54

Se inchiriaza apartament 3 camere, mobilat si utilat, cu 2 bai, balcon, vedere pe spate si un dormitor cu vedere pe Bd Tineretului. Imobilul este pozitionat visavis de parcul Tineretului.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 dec, 14:35

Agentie imobiliara - 4/5 - parcare subsol, imobil 2009, stradal, vedere spatele blocului - liniste, verdeata, ferit de zgomotul stradal, terasa cu iesire din toate camerele, mobilat modern, portar
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 26 nov, 04:33

Inchiriem 3 camere, conf 1, str. Const. Zlatescu, et.3, nemobilat, neutilat.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 2, 26 nov, 17:21

De inchiriat 3 camere tip PENTHOUSE 200 mp, 2 terase de 40 mp, nou, bucatarie MOBILATA si UTILATA, boxa de 15 mp, vedere Parcul Tineretului Pret 1000 euro www.amcestate.ro
 • Suprafata 200 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:39

Linga statia de metrou inchiriem un apartament de 3 camere la prima inchiriere mobilat complet, etj 10, aragaz frigider termopan aer conditionat gresie faianta parchet.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 29 nov, 09:50

Centrul Vechi 3 camere, vis-a-vis de spitalul Coltea, et. 3/5, decomandat, mobilat, utilat, curat, proaspat zugravit, pretabil familie, studenti, metrou, mijloace de transport,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 10:42

Particular inchiriez ap. 3 camere zona Sebastian, decomandat, mobilat complet modern, et 4/10, stradal, 359 Euro + 1 luna avans. Maxim 3 persoane
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 05 dec, 12:15

etajul 7, are o vedere spectaculoasa spre Casa Poporului.90mp utili si o terasa. Este mobilat si utilat in totalitate. AC in fiecare camera.Living cu bucatarie 2 dormitoare, 2 bai, dressing, terasa.
 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 nov, 02:40

apartament cu 3 camere, situat in Bld. Unirii - Fantani, la etaj 7/7, alcatuit dintr-o sufragerie, un dormitor mare, un dormitor mic, o bucatarie, 2 bai si o debara. Are 2 balcoane care se intand pe toata lungimea apartamentului, ambele cu vedere la Fantani. Apartamentul este complet mobilat si util..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 30 nov, 21:10

agentie imobiliara, etajul 4/4, semidecomandat, bloc reabilitat, foarte curat, proaspat renovat, prima inchiriere dupa renovare, termopan, parchet, gresie, faianta, balcon mare inchis termopan, mobilat, utilat nou
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 26 nov, 11:10

de inchiriat 3 camere decomandat 72 mp etaj 4/8 renovat complet mobilat utilat nou la 3-5 minute de mers pe jos fata de magazinul Unirea si metrou Unirii pe Corneliu Coposu,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:39

Drumul Taberei - Valea Calugareasca, 3 camere 5/10, mobilat si utilat, centrala termica proprie, semidecomandat, proaspat zugravit, termopan, gresie, faianta, liber, contract Anaf.
 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 03 dec, 14:45

Moinesti, Gorjului, 3/4, 75 mp, decomandat, 2gr sanitare, mobila moderna, centrala termica, renovat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, aer conditionat, liber apropiere metrou,piata, 1+1
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 04 dec, 08:41

locatie foarte buna, la doua minute de metrou, bloc reabilitat termic, apartament renovat, mobilat si utilat complet, etaj 4/8.
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 1, 30 nov, 01:00

apartament spatios, modern compartimentat, mobilat si utilat cu gust, ce confera un confort sporit, vedere de vis, loc de joaca pentru copii amenajat, parcari, pret decent
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, 28 nov, 23:20

1.000 €
imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,
 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:18

stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, renovat, mobilat, masina spalat, aer conditionat, liber,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 09:43

Parc Moghioros, et. 10, confort 1 semidecomandat, mobilat tineresc, electrocasnice, balcon, liber, zugravit, contorizat, bloc curat cu 2 lifturi, acces usor langa metrou si stb statie,
 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 30 nov, 14:20

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere renovate Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.