sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 359 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

la Gara de Nord langa statuia lui Dinicu Golescu un apartament cochet de 3 camere. Ai in jur piata Matache, metrou, Parcul Cismigiu si tot ce vrei. Etaj 8 din 11 cu : 3 camere semidecomantate mobilate, bucatarie utilata, 2 balcoane, 2 dressinguri (1 de haine + 1 pantofi), masina de spalat, O camer..
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • 3 min.
Bucuresti, 19 sep, 00:33

de actualitate - 3 camere decomandate in bloc nou 2019. Pretabil pentru birou, cabinet sau locuinta. Contract Anaf. Mutare imediata. Loc de parcare inclus (bariera cu telecomanda).
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:54

Inchiriez apartament 3 camere semidecomandat, in Complex Rezidential Confort Urban, mobilat si utilat complet modern, canapea piele, dormitor matrimonial, 2 dressing-uri, 2 balcoane generoase, ocazie
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 sep, 11:24

apartament parter, curte proprie de 75 mp, bloc nou, zugravit anul acesta, 3 camere, 2 bai. Se poate preda mobilat complet/ nemobilat/ partial mobilat. Parcare la subsol. Birou/ rezidenta
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:45

Particular inchiriez apartament nou, 3 camere, 2 bai, decomandat et 1, cu garaj la subteran, bloc nou finalizat 2020. Este dotat cu mobiler si electrocasnice, aer conditionat si toate sanitarele noi.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:20

Contract ANAF Bucurestii noi [M] metrou Parc Bazilescu proprietar ap 3 cam. semidecomandat blA13 et. 8/10 mobilat Mobexpert renovat. Preferam familie 3 pers angajati MI MApN MJ, fara animale, minim2 ani
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:20

mobilat si utilat modern, et. 8/10, aer conditionat, doua grupuri sanitare, dormitoare cu intrari separate, costuri mici, bloc reabilitat termic, foarte aproape de metrou si stb, plata in lei, termen lung.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:04

apartament curat, liber la inchiriere, cu vedere spre interior, linistit, cu vecinatati bune.
 • Suprafata 69 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:45

proprietar, inchiriez ap 3 camere, et 8, decomandat, mobilat, utilat, curat, luminos, spatios, bloc izolat termic, 2 locuri parcare, str Otesani, int Alexandru cel Bun.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 20 sep, 22:15

ap. 3 cam., dec., 2 gr. sanitare, mobilat si utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, ac, usa metalica, termopan, stradal liber
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 23:30

inchiriez ap 3 camere, et 1, decomandat, nemob, bloc 2020, toate utilitatile, bucatarie mobilata, prima inchiriere. Parcare inclusa. blocul este situat in Gran Via Park vis-a-vis de Plaza Romania.
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Vezi pagina: Camin de batrani Acasa
Bucuresti, 16 sep, 11:00

vav Mall Park Lake si parc IOR, renovat complet, mobilat si utilat modern, geam la baie, liber, termen lung.
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:38

Inchiriere apartament cu 3 camere, decomandat, mobilat si utilat si loc de parcare
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:00

inchiriere apartament 3 camere decomandat.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 21:10

Zona linistita si verde, aproape de metrou si parc Titan. Renovat, utilat, mobilat - complet si modern. 10.000 euro investitie. Chiar merita vazut! Mutare imediata. 0723004916 (Mihaela)
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 21:25

Va propun spre inchiriere un superb apartament cu 3 camere intr-un bloc situat pe bulevardul Decebal in apropiere de rond Alba Iulia. Apartamentul se afla la etajul 7/7, este amenajat la un standard ridicat, mobila moderna noua, utilat complet. Se accepta doar persoane serioase, fara animale de comp..
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:10

De inchiriat 3 camere decomandat Baba Novac Campia Libertatii, 2 minute de parcul IOR, suprafata 65 mp, etaj 10, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat, ideal locuinta, pret inchiriere 450 euro.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 11 sep, 10:20

Coposu- Calarasi, imobil nou exclusivist, finisaje lux, mobilat ultramodern, parcare subterana, cont. individuala, la 5 min de Centrul Vechi, utilat complet, strada linistita.
 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:20

inchiriez apartament 3 camere, constructie bloc 1981, mobilat, utilat
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:46

statia de metrou Romancierilor Aleea Pascani, confort 2, semidecomandat, renovat, mobilat, utilat etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:30

oferim spre inchiriere un apartament foarte spatios de 3 camere situat intr-una din cele mai atractive zone ale capitalei, Piata Victoriei/ Piata Romana. Apartamentul renovat (gresie/ faianta noi, inst. sanitare noi, termopan, parchet masiv, mobila bucatarie noua, inst. electrica noua, centrala term..
 • Suprafata 108 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:02

Renovat 2020: apartament 3 camere cu 2 bai, la etajul 3/4 al unui bloc nou, linistit si curat (construit 1987). Mobila moderna, majoritar noua, centrala termica noua, aer conditionat, usa metalica.
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:35

particular, Piata Unirii, Optinova, ap. 3 camere decomandate, stradal renovat recent modern,660 euro/luna
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:20

intrarea in Oraselul Copiilor, bloc nou (2019), etaj 10, vedere panoramica, mobilat nou, bucatarie utilata modern, 2 grupuri sanitare, paza, parcare, 2 minute de statia de metrou C-tin Brincoveanu,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:20

Apartament 3 camere Coposu ING, etaj 7, vedere fata, decomandat, ideal firma, AC noi, 85 mp, nemobilat.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 5 min.
Bucuresti, 17 sep, 16:00

bloc reabilitat, decomandat, etajul 2 din 4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, nemobilat, termen lung, 1 luna garantie,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:11

Inchiriez apartament 3 camere zona Drumul Taberei, Aleea Pascani, decomandat, suprafata aprox. 65 mp, etaj 5/10, complet mobilat si utilat nou si modern g+f+p+t+um
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 sep, 14:18

Mosilor, 5/8, 2 bai, mobilat utilat complet, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contract financiar ANAF, liber, zona linistita, 1 luna+ 1 luna garantie
 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:56

2.200 Lei
Proprietar, Trapezului, Ozana ap 3 cam 3/8, dec, baie si grs mobilat, utilat complet, renovat anul acesta, bloc reabilitat, gradinita, generala, liceu, loc parcare 2 masini, la 5 min metrou 1 Dec 1918
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 15 sep, 13:37

pe str. Barnova intre Dumbrava Noua si Margeanului, 3 camere decomandate, etaj 6/10, mobilat si utilat complet, renovat complet, instalatii schimbate, un singur grup sanitar, balcon la bucatarie,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 11:40

Matei Basarab metrou, confort 1 sporit, etaj 2, 1997, intrare stradala, vedere mixta, lift, parcare, decomandat, renovat si mobilat Mobexpert 2017, toate imbunatatirile si finisajele lux, complet utilat 2017, parc, 5 min. metrou,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 11 sep, 06:50

cf 1 semidecomandat etaj 1/4, mobilat modern, utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovat recent, loc parcare, liber, avans 1+1 contract Anaf
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:28

superoferta, apartament foarte spatios, proaspat zugravit, pretabil birouri firma sau locuinta. Imbunatatiri. Centrala proprie. Usi cu geam de cristal. Bloc consolidat. Foarte curat. Stradal,
 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:31

Apartament de 3 camere de inchiriat situat stradal pe Bulevardul Nerva Traian intre Splaiul Unirii si Octavian Goga la 5 minute de statia de metrou Timpuri Noi decomandat la etajul 5 din 8 intr-un bloc foarte civilizat construit in anul 2000. Apartamentul este renovat si se inchiriaza mobilat si ..
 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 sep, 09:33

Un apartament ca o casa pe 3 nivele cu o priveliste panoramica de poveste. Comision 0%
 • Suprafata 103 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 sep, 00:10

etajul 5/10, semidecomandat, bloc reabilitat, vedere frumoasa, 2 grupuri sanitare, balcon, 2 spatii depozitare, curat, parchet masiv reconditionat, termopan, gresie+faianta, AC, mobilat+utilat, 350€
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 18 sep, 19:58

bd. Unirii nr. 7 (La Fantani), ofer spre inchiriere apart de lux etaj 3/8, contract ANAF, sunt proprietar
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:50

1.900 Lei
inchiriez apartament Str. Ritmului, etaj 1/10, 3 camere, parchet, gresie, faianta, 2 balcoane mari, renovat, 2 bai,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:40

parter/10, gratii la geamuri, mobilat si utilat, curat, 2 gr. sanitare, 3 min. metrou, ideal cupluri, avans 1+1, comision agentie 50%, disponibil imediat, vecinatati Mosilor, Stefan cel Mare, Iancului
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 17 sep, 16:57

Apartament 3 camere in bloc 2014, 2 dormitoare, mobilat utilat premium, 100 mp si terasa 14 mp, garaj
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 17 sep, 16:30

stradal, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, etajul 3 din 8, complet mobilat si utilat, aer conditionat, gresie, faianta, perchet, termopane, liber, termen lung, contract
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:11

apartament 3 camere etaj 8/9, bloc pe colt, metro Muncii. Mobilat, utilat, decomandat, 2 gr.sanitare;
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 15 sep, 00:50

1/8, 1990, decomandat, 85 mp, g+f+p+t+um+ac, nemobilat, bucatarie utilata, stradal Gheorghe Sincai, liber. www.realkom.ro/ www.apartamente-tineretului.ro
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:36

Herastrau, bloc nou, etaj 1/6, 2 bai, complet mobilat si utilat, modern, centrala termica proprie, supraveghere video, pozitie excelenta, 2 min. Herastrau/Caramfil, metrou A. Vlaicu, parcare proprie
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 sep, 08:01

Bulevard Regina Elisabeta vis-a-vis de Primaria Capitalei, 3 camere semidec, (2 cam+ hol locuibil) bucatarie, baie cu cabina dus, liber de persoane, termen lung,
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 13:59

5 minute de metrou Lujerlui sau Gorjului. Etaj 10/10 aer conditionat, bloc civilizat. Nu se accepta caine / pisica, 300 euro/ luna.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 16 sep, 01:05

buna ziua, va oferim spre inchiriere un inedit apartament de 59 mp, decomandat, cu o vedere superba catre parcul Politehnica, este situat la etajul 4 al imobilului de 11 etaje in complex reziential
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:43

proprietar, inchiriez apartament mobilat si utilat(2 TVuri - unul smart 3D, masina spalat vase, plita inductie, masina de spalat rufe cu uscator, aer conditionat, frigider, cuptor, cuptor microunde).
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 16 sep, 09:00

stradal, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, etajul 3 din 8, complet mobilat si utilat, aer conditionat, gresie, faianta, perchet, termopane, liber, termen lung, contract
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:38

Confort 1 sporit, intrare stradala, 5 min metrou Piata Muncii, in statie 104, 70, 79, bloc monitorizat, parcare, etaj intermediar, supermarket la scara, 5 min parc, recent renovat.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 11 sep, 11:04

Apartament de 3 camere de inchiriat situat stradal pe Calea Calarasi la fix 5 minute de mers pe jos pana la intersectia cu Bulevardul Mihai Bravu si statia de metrou Muncii decomandat la etajul 5 din 8 intr-un bloc foarte civilizat (ce beneficiaza de supraveghere video) construit in anul 1996. Apart..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 18 sep, 09:33

proprietar ofer spre inch. ap. 3 cam complet mobilat si utilat modern, ac, loc de parcare, zona verde, locatie excelenta, bloc complet reabilitat in zona Drumul Taberei, Orizont, Mall AFI
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 17 sep, 04:25

103 mp utili, 3 balcoane, 2 bai, parcare propietate, imobil si strada foarte civilizate, ratb, orientare S-V, pretabil locuinta sau firma, intretiere foarte mica.
 • Suprafata 103 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 11 sep, 12:15

Piata Gorjului stradal, 3 cam, semidecomandat, 67 mp, mobilat si utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, dresing generos, usa metalica, termopan balcon, statia stb, metrou
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 15 sep, 12:19

Inchiriez apartament 3 camere, mobilat si utilat complet, etaj intermediar, loc parcare propriu, doua grupuri sanitare, multiple spatii depozitare, canapea extensibila, costuri intretinere mici.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 sep, 17:06

1994, 3/8, decomandat, 84 mp, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat complet, vedere mixta, acces stradal, bulevardul Corneliu Coposu. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:37

K imobiliare, va propune pentru inchiriere un apartament renovat recent, cu centrala proprie, AC in 2 camere, situat in spatele Magazinului Unirea. Bloc 1994, 85 mp., 2 bai, ideal birouri sau locuinta
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:38

1.100 €
imobil 2016 Straulesti, Romatsa, locatie buna. Apartamentele au suprafete intre 130 mp, 160 mp, pe un singur nivel sau tip duplex, finisari lux, se mobileaza la cerere, paza 24 h, garaj subteran,
 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 sep, 16:14

apartament 3 camere, etaj 4/P+6, 86 mp+ terasa de 22 mp, 2 bai, loc de parcare subterana, semi-mobilat dar se poate mobila complet la cerere, dispune de finisaje de calitate, AC.
 • Suprafata 108 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 09:27

in vila la 3/3+pod, renovat lux, utilat, doua bai, ne/mobilat in functie de client. Centrala termica proprie, contorizare separata, costuri intretinere mici, zona exclusivista.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:21

Va oferim spre inchiriere un apartament compus din 3 camere in Floreasca, amplasat la demisol ideal pentru o mica afacere nefinisat pentru a satisface nevoile noilor chiriasi, disponibil imediat.
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 16 min.
Bucuresti, 12 sep, 03:14

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 camere decomandate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere renovate Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.