sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 216 anunturi
Zona: București

3 loc parcare Fundeni, Spital, apartament 3 camere, curte proprie, centrala proprie, g, f, p, t, um, isn, ien, decomandat, 2 grupuri sanitare, acces facil Colentina, spital, complex Dragon, pretabil activitate comerciala
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 ian, 21:35

mobilat nou, prima inchiriere, loc de parcare, etaj 8/8, aer conditionat, 2 lifturi, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 25 ian, 17:33

P/7, imobil construit in 1946, nemobilat. Vecinatati: Ultracentral, Universitate, Romana, Dacia, Stefan cel Mare,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 11 min.
Sector 2, 16 ian, 13:32

Parc Moghioros, et. 10, confort 1 semidecomandat, mobilat tineresc, electrocasnice, balcon, liber, zugravit, contorizat, bloc curat cu 2 lifturi, acces usor langa metrou si stb statie,
 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 25 ian, 14:20

bloc reabilitat, proaspat zugravit,termopan, gresie, faianta, parchet nou, 2 aparate aer conditionat, mobilat si utilat, acces imediat la mijloace de transport, ideal familie.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 15:16

constructie 1984, apartament cu sau fara mobilier, cu 3 camere decomandate, bucatarie, 2 gr. sanitare si 3 balcoane, etaj 10/10, pentru locuinta, birouri sau cabinete,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 2 min.
Bucuresti, 25 ian, 17:11

Inchiriez apartament 3 camere decomandat nou, pe termen sau foarte lung, cu loc de parcare, pretabil persoana juridica nemobilat si ne utilat
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 6, 24 ian, 13:41

P/7, imobil construit in 1946, nemobilat. Vecinatati: Universitate, ultracentral, Dacia, Romana, Stefan cel Mare
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 10 min.
Sector 2, 25 ian, 09:05

K Imobiliare propune str. Georges Clemenceau, etaj 4/5 cu lift, apartament 3 camere, suprafata 90 mp, renovat recent, mobilat si utilat complet, centrala termica gaz,
 • Suprafata 90 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, azi, 08:31

3 cam.+receptie, et. 1/10, 2 grupuri sanitare, decomandat, vedere si intrare stradale, pretabil birou sau salon cosmetica, termen lung, contract ANAF,
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 3, 17 ian, 10:08

chiar la intrarea in parcul Vacaresti si parcul Tineretului, 4-5 minute mall, 2 gr. sanitare, liber, termen lung.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:01

particular, etaj 6/ 7, 2 grupuri sanitare, mobilat, frigider, aragaz, masina de spalat, balcon, cu loc de parcare, liber, pret negociabil
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 3, 26 ian, 17:00

Aviatorilor, Piata Charles de Gaulle la 2 min de metrou si Parcul Herastrau, apartament in imobil 2000, situat la mansarda/P+5+mansarda, suprafata 70 mp, compus din living+dining, bucatarie semi-deschisa, dormitor matrimonial cu baie, dormitor cu birou, dressing generos ,baie cu dus, terasa mare inc..
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:05

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre inchirie..
 • Suprafata 106 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:30

3 camere, vis-a-vis de spitalul Coltea, et. 3/5, decomandat, mobilat, utilat, curat, proaspat zugravit, pretabil firma, locuinta, metrou, mijloace de transport,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, azi, 14:31

PYF Real Estate va propune spre inchiriere un apartament de LUX extrem de spatioS si primitoR, complet mobilat si utilat in zona Dristor, aproape de mijloace de transport in comun si Parc Iore. Apartamentul are o suprafata de 78 MP si este situat la etajul 2intr-un bloc cu regim de inaltime P+8. E..
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 17:30

inchiriez apartament 3 camere decomandat si spatios, zona extraordinara Berceni. Vedere spate parc, vedere fata Scoala 108. Zona verde cu parcuri, piata, magazine, iesire B-dul Obregia si Brancoveanu.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 4, 23 ian, 19:30

proprietar inchiriez ap. 3 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, etaj 8 din 9,
 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 2, ieri, 14:15

vis-a-vis, Parc BCR, 4/10, dec, nemobilat neutilat, 3 balcoane zugravit recent, bloc reabilitat termic, termopan, parchet, usa metalica, geam baie, curat, contract financiar ANAF,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 2, azi, 14:46

3 cam. decomandat, bloc CEC, etaj 7/8 vedere mixta, mobilat, utilat, termopan, g, f, p, 2 gr. sanitare, bloc monolit. Complet utilat si modern mobilat.
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 20:25

5/7, stradal, vedere parc, 5 min metrou, liber, mobilat utilat complet, se poate viziona oricand, ocazie,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 24 ian, 16:40

Imobiliare Solutions Group va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, cu o suprafata utila de 72 mp, situat la etajul 8/9, intr-un imobil construit in anul 2019.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 26 ian, 17:55

7/10, cf. 1, sdec. 76 mp, 2bai, vedere stradala, bl reabilitat termic, balcon spatios, scara stradala impecabila, geam la baia mare, mobilat clasic, utilat complet, curat, g, f, p, t, liber, contract la Anaf, av. 1+1, acc catel
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 14:59

Spatiu birou, pretabil firma, sediu firma Iancului
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 2, 22 ian, 15:10

ap. 3 camere confort 1 decomandat, etaj 5/8, mobilat, utilat, renovat proaspat, parchet, gresie, faianta, termopan, AC, bloc reabilitat termic, c-tie 1983, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, liber,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 17 ian, 17:47

Inchiriere apartament 3 camere  in complexul exclusivist  Cortina Academy. Apartamentul este compus din  2 dormitoare, bucatarie separata, sufragerie, 2 bai si 2 balcoane spatioase.Fiecare dormitor are un dressing inclus.Bucataria este complet mobilata si utilata, dupa ultimele standarde, cu masi..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 23 ian, 16:36

Va prezentam o proprietate deosebita, atat prin calitatea amenajarii, cat si prin localizarea ei: apartamentul este singur pe nivel la etajul 1 al unei vile bifamiliale, cu o curte placuta si verde si in care exista posibilitatea parcarii auto pe lateralul ei Dintre beneficiile acestei proprietati:..
 • Suprafata 98 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 12:45

3 camere + parcare, 102 mp, etaj 4 din 7, finisaje de calitate, centrala proprie, utilitati individuale, liber, mutare imediat. Pret: 590 euro, se ofera contract ANAF, 1 luna avans + 1 luna garantie
 • Suprafata 102 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, azi, 15:55

bloc 2009, Pajistei-Rezidence, langa The Park, confort 1 sporit, etaj 1/6, mobilat si utilat modern, 2 grupuri sanitare, liber, apropiere Mall Sun Plaza, metrou,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 18:22

3 camere cf. 1, etaj 6, bloc 1982, mobilat, utilat complet, acces imediat metrou, merita vazut, plata lunar si o luna garantie,
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 2, 17 ian, 11:28

Dr. Taberei langa statia metrou - doua statii de Parcul Moghioros - 3/10 - reabilitat termic, sdec, confort doi, parchet laminat in camere, termopan la ferestre, mobilat clasic, aragaz, masina spalat
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, 25 ian, 14:25

Proprietar, inchiriez apart. 3 cam, conf 1, dec., zona Mihai Bravu - Baba Novac
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 3, 24 ian, 12:35

Petre Ispirescu intersectie cu 13 Septembrie, mobilat si utilat modern, loc de parcare, 2 grupuri sanitare, 2 TV, aer conditionat, combina frigorifica, congelator, bucatarie spatioasa,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 17 ian, 17:20

apartament 3 camere, Octavian Goga nr. 21, stradal, vedere dubla, doua bai, bucatarie mobilata si utilata, liber,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 13 min.
Sector 3, 24 ian, 20:45

Parc Plumbuita 8/8, terasa ok, cf 1, dec, 72 mp 2 bai, curat, mobilat partial, utilat partial, luminos, orientat pe Sud, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi interioare schimbate, liber, zona linistita, av 1+1.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, azi, 15:15

Agentie, vav Spital, 7/8, decomandat,mobilat si utilat, modest, imbunatatiri, fara probleme cu caldura, bucatarie open space cu holul, baie cu cabina,bloc vizilizat, scara curata, linistita, acces usor Eroilor, Centrul Civic,1+1
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 25 ian, 06:20

Iti doresti sa locuiesti intr-un apartament modern si spatios? Iti prezin mai jos un apartament deosebit, situat in complexul Vitan Residence 2. Un apartament amenajat cu bun gust, finisaje premium si utilat cu obiecte de cea mai buna calitate. Apartament cu 3 camere decomandat, cu bucatarie inch..
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:40

etajul 1/7 intr-un bloc construit in anul 1991, decomandat, cu o suprafata de 110 mp, confort 1 sporit, usa dubla antiefractie (la intrare), tamplarie geam termopan, aer conditionat, electrocasnice,
 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 21:48

apartament spatios, modern compartimentat, mobilat si utilat cu gust, ce confera un confort sporit, vedere de vis, loc de joaca pentru copii amenajat, parcari, pret decent
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pipera, ieri, 23:25

Top Home Advisors va propune un apartament de 3 camere spre inchiriere, situat la etajul 6, semidecomandat, mobilat si utilat, bloc reabilitat si contorizat. Termen minim 12 luni, avans 1+1 garantie.
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 12:55

ap.3 camere situat in zona Piata Alba Iulia, bdul. Burebista nr.4, nemobilat, decomamdat, et.2/8,ideal firma, birou, pret 500 euro +1 luna garantie. agentie.
 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Sector 3, ieri, 13:45

Inchiriere apartament 3 camere  in complexul exclusivist  Cortina Academy. Apartamentul este compus din  2 dormitoare, bucatarie separata, sufragerie, 2 bai si 2 balcoane spatioase.Fiecare dormitor are un dressing inclus.Bucataria este complet mobilata si utilata, dupa ultimele standarde, cu masi..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 23 ian, 16:35

Metrou Eroii Revolutiei, bloc 1992, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Oltenitei, Brancoveanu, Parcul Tineretului, Oraselul Copiilor
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 22:18

Ap.3 camere complex rezidntial Floreasca Residence, mobilat si utilat complet, totul nou fiind la prima inchiriere. Vedere superba la lac, parc si baza sportiva. Bloc 2021. Loc de parcare subsol.
 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 26 ian, 10:45

agentie imobiliara, etajul 4/4, semidecomandat, bloc reabilitat, foarte curat, proaspat renovat, prima inchiriere dupa renovare, termopan, parchet, gresie, faianta, balcon mare inchis termopan, mobilat, utilat nou
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 25 ian, 11:20

Agentie imobiliara - 4/5 - parcare subsol, imobil 2009, stradal, vedere spatele blocului - liniste, verdeata, ferit de zgomotul stradal, terasa cu iesire din toate camerele, mobilat modern, portar
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 25 ian, 04:30

confort I, semidecomandat, etaj 6 din 6, cladire consolidata, fara risc seismic, 58 mp, doua grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, mobilat modern.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 25 ian, 22:35

parc, etajul 1, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, masina spalat, frigider, termen lung, liber
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 12:27

apartament in vila p+1 renovata interior/ exterior, parter inalt, un singur apartament pe nivel, mobilat/ utilat complet, semidecomandat, 2 gr. sanitare, centrala proprie,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 1, ieri, 10:37

apartament 3 cam., zugravit acum, aer conditionat, scara cu monitorizare video, mobilat si utilat, etajul 2, aflat intr-o zona foarte linistita la 10 min. de centru. Direct proprietar. Detalii la tel. Neg.
 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 25 ian, 15:50

3 camere Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere decomandate Buc.
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu balcon Buc.
3 cam. cu 2 gr. sanitare Buc.
3 camere renovate Buc.
3 camere cu loc parcare Buc.