sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 46 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.

350 €
Garsoniera Titan metrou si parc, prima inchiriere
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:25

proprietar, apropriere metrou, STB, etaj 3, confort 2, gresie, faianta, usa metalica, bloc reabilitat termic,
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 08 aug, 20:07

inchiriez garsoniera, et. 3/ 10, apropiere parc IOR, mobilata, utilata complet, curata, cu toate imb., zona verde, bloc izolat, termic, costuri mici, libera, zona linistita
 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 08 aug, 12:41

Inchiriez garsoniera complet renovata cu AC.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:55

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, mobilata, utilata complet, cu toate imb., curata, bloc izolat-termic, costuri mici, libera
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 08 aug, 12:40

inchiriez garsoniera mobilata si dotata cu electronice si electrocasnice noi, cu vesela, tacamuri, mop, aspirator, etc., complet renovata lux. Spatioasa, luminoasa si cu energie buna. Beneficii: 35mp, bloc din 1980 6 min de metrou N.Grigorescu 10 min mers pe jos de parcul IOR La o statie de Mal..
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Vezi pagina: EcomStar
Bucuresti, 08 aug, 12:00

Garsoniera mobilata si utilata complet si modern, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, et. 10/10, boc cu 3 lifturi, libera, aer conditionat, se accepta animale de companie, 2 min metrou Titan.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 07 aug, 18:40

950 Lei
Costin Georgian metrou 5 minute, 4/4, mobilata si utilata, libera, termen lung,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 07 aug, 17:50

va propunem spre inchiriere o garsoniera mobilata utilata complet, in apropiere avem piata, parcuri, scoli, gradinite, mijloace de transport in comun. Distanta fata de metrou este de 10 minute.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 07 aug, 15:24

la 10 minute de mers pe jos pana la metrou Costin Georgian, reabilitat termic, confort 1, parter/10, proaspat renovata, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, internet.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 07 aug, 11:43

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, curata, cu imb., bloc izolat, termic, costuri mici, zona linistita, libera
 • Suprafata 27 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 07 aug, 11:24

inchiriez garsoniera, apropiere Parc IOR, zona verde, mobilata utilata complet, mobilier nou, cu toate imb., renovata recent, bloc izolat-termic, costurimici,libera, ocazie,
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 07 aug, 11:23

agentie, etaj 6/8, decomandata, mobilata si utilata, renovata, contorizata, libera, 1+1. Vecinatati: bd. Basarabia, Diham, National Arena, parc Ior, Baba Novac, Nicolae Grigorescu
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 07 aug, 10:59

garsoniera Dristor, metrou Dristor, localizare extraordinara, an 1974, et. 2/10, suprafata utila totala 31 mp, bloc anvelopat, logie, complet mobilat si utilat
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 07 aug, 10:22

metrou Costin Georgian, stradal, vedere spate, complet mobilata si utilata modern, etajul 4 din 4, 20 mp, fara balcon, libera, termen lung,
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 07 aug, 08:11

parter, bloc reabilitat,complet renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, frigider, masina spalat, termen lung, 1 luna + 1 luna garantie, agentie
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 07 aug, 08:11

Proprietar, Dristor 1+2, 3 min, p/8. Oferta reab. termic, zugrav nou, term, frig, aragaz, tv. led noi, mob. integr. modern. contoriz, ms ac, aspir, g, f, um, intern, interf, monit. video. Libera. Vec. Lidl. 1 min. Kauf. KFC 1 min1+1luna
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 06 aug, 22:46

1 Decembrie1918, garsoniera dubla, bloc nou gen vila mai mare cu doua etaje, mobilata si utilata complet, centrala proprie, living, baie si bucatarie open space la etaj iar la mansarda dormitor cu pat
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 06 aug, 21:47

dec, cf. 1, p/p+2, imobil 2010, mobilata si utilata, centrala proprie, contorizata, internet, cablu tv, zona linistita, situata la 5 minute de metrou, tramvai, Stb, disponibila
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 06 aug, 16:41

bloc stradal, langa statia de metrou, 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica mobilata utilata complet libera, pozitie foarte buna, bloc curat linistit, merita vazut.
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 06 aug, 13:53

inchiriez garsoniera, curata, cu toate imb., bloc izolat termic, costuri mici, libera,
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 06 aug, 13:38

garsoniera in bloc mixt, in bloc stradal, pentru o persoana sau un cuplu linistit pe termen lung, la 5 minute de metrou
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 06 aug, 13:22

Dristor, metrou, garsoniera confort 1 semidecomandat, suprafata 32 mp, etaj 8/10, metrou in fata blocului, acces rapid la mijloace de transport, centre comerciale, pozitie foarte buna.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 06 aug, 13:00

250 €
Amabo Factory va propune spre inchiriere o garsoniera in zona Titan metrou, pe Aleea Barajul Lotru, parter, suprafata 36 mp, mobilata si utilata, aer conditionat, se percepe 1 luna+1 luna garantie
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 06 aug, 12:44

210 €
1 minut metrou Costin Georgian, bloc stradal, decomandata, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, libera,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 06 aug, 12:35

etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, apropiere metrou, Lidl, parc, acces la 330, 335, 19, 101, 102, 253, zona verde, civilizata, termen lung, o luna avans plus garantie, plus comision.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:57

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, curata, cu imb., contorizata, bloc izolat-termic, costuri mici, zona verde, libera.
 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 05 aug, 12:05

inchiriez garsoniera, mobilata utilata complet, cu imb. renovata recent, mobilier nou, bloc izolat-termic, costuri mici, libera,
 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 05 aug, 12:04

renovata recent, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata modern, canapea extensibila, utilata cu aragaz, hota, frigider, masina de spalat, balcon inchis in termopan, libera
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 05 aug, 11:08

5 minute metrou, bloc reabilitat, scara curata, monitorizat video, etajul 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:55

prima inchiriere, renovata, totul nou, et 7/10, decomandata, mobilata/utilata modern, ac, smart tv. Vec.: Vitan Mall, Decebal, Titan, Baba Novac, Muncii
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:50

garsoniera in zona Nicolae Grigorescu, 2 minute de metrou
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 05 aug, 09:23

deosebita zona extraordinara cu toate facilitatile utilata, totul este nou nout, 5 min. de metrou, 1 min. de piata spatele blocului langa parc. Atentie, nu accept agentiile sa ma contacteze, imi rezerv dreptul de selectie fata de personele din bloc, multumesc
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 04 aug, 18:15

1.600 Lei
inchiriez garsoniera metrou Dristor, parter. Renovata recent, mobilier nou(pat), saltea noua. Dotari: frigider, masina de spalat, aer conditionat aspirator, aragaz, TV. Accept si sediu firma/birou/notariat.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 04 aug, 14:37

Metrou Mega Image non-stop et. 6/9, 3 lift, pat 2x1.6m, aragaz, masina spalat, comb. frig., tv balcon desf. zugravit alb cf. 1, g, f, p, t apom. repart. 0 comis. agentii, libera 22.08 pret 250-320 euro luna negociabil
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 04 aug, 08:10

250 €
particular inchiriez garsoniera la parter in zona Titan, foarte aproape de statia de metrou Titan, recent renovata, utilata complet, intrare stradala. Relatii la telefon.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 03 aug, 17:10

inchiriez garsoniera zona Titan, vedere in parcul IOR, etaj 8 din 10, metrou Titan peste drum de bulevard , garsoniera este complet mobilata si utilata, renovata recent. Direct proprietar
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 03 aug, 10:10

260 €
Proprietar, inchiriez pe temen lung garsoniera renovata recent, utilata complet, la 5 min. de metrou C. Georgian, 8 min. de metrou Titan si parc IOR. Etaj 2/10. Fara animale de companie.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 03 aug, 09:38

etajul 2/10, chiar la metrou, semidecomandata, bloc reabilitat, renovata ianuarie 2019, termopan, parchet, mobilata+utilata modern, loc de parcare, se accepta animale de companie,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 03 aug, 09:30

Zona linistita, aproape de metrou (5 min.), 4/10, cf. 1, semidec., 37 mp, bloc mixt, reabilitat termic, mobilata, utilata, renovata iulie 2020, g, f, parchet lemn masiv, usa metalica, aer conditionat, libera, parcul IOR la 5 min distanta. Termen lung (min 1an). Avans 1l+1l garantie.
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 03 aug, 01:20

Nicolae Grigoresc, Patriotilor, 3 minute metrou, inchiriem gars. cf. 1 intr-un bloc mixt reabilitat, et. 7/9, mobilat modern, aer conditionat, masina spalat aragaz, frigider, termopan, g, f, p, noi. Libera
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 31 iul, 10:54

180 €
Stelian Mihalea, garsoniera mobilata si mobilata complet, amenajata, centrala proprie, libera, etaj 8 din 10, situata la 10 minute de metrou Grigorescu
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 31 iul, 10:08

1980, 6/13, 33 mp, semidecomandata, g+f+p+t+ac, mobilata si utilata, libera, apropiere Parc Titan si Metrou. www.realkom.ro
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 30 iul, 19:20

bloc reabilitat, chiar in gura Parcului IOR, 50 m de Parc Lake, 3 lifturi, balcon logie, mobilat utilat complet, frigider, masina de spalat, aragaz, tv, piata 1 min, parcare,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 30 iul, 04:45

9/10, metrou Titan 5 min., renovata, mobilata si utilata complet, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, um, masina spalat,
 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 28 iul, 11:29

9/10, renovata, mobilat si utilat complet, g, f, p, t, um, ac, spatii depozitare generoase (doua dulapuri mari)
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 28 iul, 11:20

Garsoniere Titan - Dristor
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Titan - Dristor
Garsoniere utilate Bucuresti
Langa metrou Titan - Dristor
Gars. ieftine Titan - Dristor
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.