sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 36 anunturi
Zona: Militari

Zona civilizata, aproape de mijloace de transport, bloc nou, garsoniera foarte spatioasa, mobilata si utilata complet, centrala termica proprie, pret foarte bun.
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 01:05

1.100 Lei
Inchiriez garsoniera, in zona Militari, str.Vistiernicul Stavrinos, etaj 3/4, Aer conditionat, centrala. 50m-Profi,150m-Kaufland, 500m-STB Valea Lunga, 900m-Metrou Gorjului. Disponibila imediat
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 21:08

Langa Ballroom, Auchan, strada Gladiolelor, p/8, parter inalt, confort 1, decomandata, 40 mp, renovata, mobilata si utilata modern, complet, aer cond, internet, libera
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 20:48

garsoniera, lux, utilata complet, nu a mai fost inchiriata, strada Drumul Timonierului nr 7-9,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:55

Militari Rasaritului garsoniera confort 1 decomandat etaj parter/4, mobilata si utilata complet. Imobilul se afla la aprox 5 minute distanta de statia de metrou. Conditii inchiriere: 1 luna avans plus 1 luna garantie plus 50% din prima luna de chirie comision agentiei. Pentru alte oferte similare ac..
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:18

Militari Lujerului Virtutii garsoniera et.1/5,decomandata,bloc nou 2017,centrala termica de bloc, suprafata 48 mp utili, mobilata ultramodern, canapea de piele, biblioteca, electrocasnice de calitate marca Electrolux.Blocul dispune de paza la intrarea in bloc, magazin Mega Image la parterul blocului..
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42

Militari, Gorjului Str. Stavrinos, garsoniera decomandata, 30 mp,centrala proprie, mobilata si utilata complet,etaj 2/4, la 8 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Gorjului. Puteti vizualiza Turul Virtual al proprietatii pe site-ul agentiei flanda.ro !!! Pentru alte oferte similare accesati..
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:00

Militari, Pacii, autogara Militari, 2 min metrou, cf 1, semidecomandata, etaj 1/10, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet, libera, Prima Inchiriere,avans 1+1
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:59

Plaza, semistradal, 6/10, renovata recent (gresie, faianta, parchet bambus, termopan), mobilata si utilata complet (pat in loc de canapea), zugravita, libera, contract Anaf
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:48

Plaza Residence, imobil 2021, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Afi Cotroceni, metrou Lujerului
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:28

21 Residence, imobil 2018, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare, balcon, adiacent Militari, metrou Lujerului, Grozavesti
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:27

Piata Veteranilor langa metrou, mobilata si utilata, coltar nou frigider, masina de spalat, aragaz, ac, balcon inchis, usa metalica, termopane, 2 minute metrou si piata,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 13:00

Proprietar inchiriez garsoniera in Uverturii, et. 7/8 mobilata, utilata, apropiere metrou si tramvai.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:33

Rezident vis-a-vis de Ballroom, bloc nou, prima inchiriere, mobilat+utilat totul nou, parter, parcare privata, Pret 230 euro/luna discutabil sau regim hotelier 80 lei/seara.
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:00

proprietar et. 4 din 10, lipit de piata Veteranilor si gura de metrou, termopane, aer conditionat, frigider, argaz, masina automata de spalat, tv, usa metalica, balcon mare inchis termopan, 300 euro garantie plus 180 euro chirie. Garantia se restituie la plecare
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:26

Inchiriere garsoniera Militari-Veteranilor-Timonierului, conf II, dec, 24mp, etaj 1/4, aer conditionat, centrala proprie, 5min metrou, contract peste 2 ani, anticipat 1+1+Comision Agentie
 • Suprafata 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:25

proprietar, contract ANAF, 42,44 mp utili, et. 4/6, decomandat, utilat, mobilat, balcon inchis, g, f, p, t, ac, ct, RATB, metrou, Lidl, Auchan, 1+1,
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 28 nov, 17:25

Garsoniera in suprafata utila de 30 mp , situata la etajul 2 al unui imobil construit in 2019 , amplasat pe str Ilie Petre . Garsoniera se inchiriaza mobilata si utilata . Tot ce se afla in garsoniera este nou , fiind la prima inchiriere. Este disponibila imediat !
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 15:45

bloc 2020, mobilata si utilata complet, Totul nou, centrala termica proprie, masina de spalat, aragaz+hota, combina frigorifica,tv lcd, usa metalica, libera. Vecinatati: Cora Lujerului, Metrou Lujerului.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 27 nov, 13:44

garsoniera mobilata si utilata complet si modern, cu imbunatatiri, g f,p,t , usa metalica , aer conditionat, etj 6/10, bloc de garsoniere, 4 minute distanta metrou.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 27 nov, 11:08

garsoniera mobilata si utilata complet si modern, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, parter din patru cu balcon, 10 min. distanta metrou,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 27 nov, 11:07

mobilata si utilata modern, spatioasa, et.3/8, renovata, decomandata, termopan, gresie, faianta, parchet, termen lung,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 27 nov, 10:36

langa Cora, mobilat si utilat modern, parter cu balcon mare de 10 mp, centrala termica, aer conditionat, 2 min. pana la metrou, tv, internet, loc parcare, termen lung,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 27 nov, 10:33

mobilata si utilata modern, etaj 4/8, bloc reabilitat, apropiere metrou, langa scoala, renovata acum, libera, decomandata,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 27 nov, 10:25

mobila noua, utilata, g, f, p, t, a/c, renovata recent, balcon inchis termopan, masina de spalat, disc.
Bucuresti, 26 nov, 15:53

Stradal, Iuliu Maniu 74-76, chirie 300 euro,anticipat 1luna chirie+1luna garantie, fara animale de companie, perioada lunga, mobileaza la cerere.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 2 min.
Bucuresti, 26 nov, 13:15

Plaza Mall Plaza Rezidence, Cora Lujerului, nou, bloc 2020, mobilierul si toate electrocasnicele din apartament sunt noi de calitate superioara, centrala proprie, aragaz, hota, frigider, masina de spalat rufe, etc. vecinatati Plaza Mall, Cora Lujerului, Afi Palace Cotroceni, Anchor Plaza, Politehnic..
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 26 nov, 12:42

aproape de metrou,bloc nou,36 de mp2,centrala termica proprie,mobilat ultramodern,eleganta utilata complet,la prima inchiriere pentru o persoana sau maxim doua 300 de euro 1+1
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 nov, 11:24

urgent ofer spre inchiriere garsoniera vis a vis de Plaza Mall pe Bdul Timisoara. Are balcon si boxa.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 25 nov, 22:06

3 minute metrou, inchiriem gars cf. 1 decomandata, 44 mp, parter inalt/10, balcon, mobilata complet cu pat mijloc, aragaz, frigider, masina spalat, renovata, gresie, parchet, termopan, aer conditionat,
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 25 nov, 10:15

decomandata, et. 4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa met, aragaz, frigider, masina de spalat, mobilata modern, termen lung, avans 1L+1L, vizionari urgent,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 25 nov, 10:14

garsoniera, parter, tot confortul, unui cuplu serios, fara animale de companie, pe termen lung, 1+1 garantie,
 • Suprafata 40 mp
Bucuresti, 24 nov, 19:10

Inchiriez garsoniera,bloc 2021, Plaza Exigent Residence, Lujerului, Plaza Mall, str. Moise Constantin 5D, la 10 min. metrou Lujerului, totul nou, prima inchiriere! decomandata, suprafata aprox. 36mp, etaj 10/11,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 23 nov, 10:35

proprietar, inchiriez garsoniera utilata, decomandata, mobilata, suprafata 36 mp, zona Lujerului, bloc mixt, et. 4/10, gresie, faianta, termopane, ac
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 23 nov, 08:50

inchiriere garsoniera in bloc nou, etajul 3/3, bloc cu lift, centrala proprie, loc de parcare suprateran, garsoniera mobilata si utilata complet.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 22 nov, 12:22

Lujerului, garsoniera, str. Cupolei, parter, fara balcon, nemobilata
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 17 nov, 11:01

Garsoniere Militari
Garsoniere Bucuresti
Mobilate si utilate Militari
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Gars. ieftine Militari
Garsoniere decomandate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.