sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 565 anunturi

Barbu Vacarescu, bloc 2016, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, etaj 1, centrala proprie, adiacent Aviatiei, Lacul Tei, Club Bamboo.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 03:35

Inchiriez apartament cu doua camere, decomandat, mobilat, strictul necesar,
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 03:25

Metrou, cf .I, la parter inalt, geamuri termopane antiefractie, toate imbunatatirile, alarma, video, utilat complet, aer conditionat, masina de spalat vase ap.superb, pentru pretentiosi,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 03:20

Localizat stradal,intr-un bloc reabilitat,mobilat si utilat modern,fiind locuinta ideala pentru cei care prefera confortul la un pret mai mult decat accesibil.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 03:01

apartament nou an constructie 2018. Decomandat Etaj 2 din 3. Otopeni, str. Libertatii 14-16, 2. Apartamentul dispune de piscina curte interioara, bariera acces si piscina.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, azi, 02:20

confort 1, dec, etaj 4/10, renovat proaspat, primul chirias dupa renovare, mobila noua, moderna, masina de spalat, frigider, aragaz, tv, termen lung, apropiere statie de metrou, 69, 368, 668, stradal, magazine.
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:13

la o distanta de 5 minute fata de metrou, va oferim spre inchiriere 2 camre mobilat, utilat, cf. 1 decomandat, liber, etaj 4/10. Apartamentul este renovat gresie, faianta, parchet, termopan. Ideal cuplu.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 01:10

2 camere, Noor Residence, bloc nou, langa metrou si parc, decomandat, 65mp, et 4. Mobilat si utilat complet, centrala termica, aer conditionat. Ansamblu rezidential cu paza 24/7. Liber.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:05

inchiriez apartament 2 camere, decomandat, mobilat modern (Mobexpert), utilat,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:49

inchiriez pe termen lung apartament 2 camere etaj 3, bloc nou, pret usor negociabil.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bragadiru, azi, 00:15

et 5/7, bloc 2018, totul nou, prima inchiriere, modern, centrala, 2 lcd, a/c, masina de spalat, liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:35

Piata Delfinului, Dimitrie Grozdea, et 1/8, dec., nemobilat, termopan, usi noi, loc de parcare, liber, urgent
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 21:47

Ansamblul Rezidential Maria Rosetti 38 - Bellevue Bright, bloc exclusivist cu apartamente de lux. Loc de parcare in garaj si boxa. Serviciu de paza 24/24, Contorizare individuala la toate utilitatile,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 21:46

vedere stradala, 1997, 73 mp, 5/7, decomandat, toate imbunatatirile si finisajele, parcare, 3 minute metrou, nemobilat, apropiere parc, centrul istoric, pretabil firma, contract Anaf inclus,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 21:43

ap 2 cam, bd Camil Ressu, la 2 min de mers pe jos de Park Lake si parcul IOR, metrou este 5 min de mers pe jos. Locatia este foarte frumoasa cu distanta mare intre blocuri de vis a vis si parc in fata.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 21:35

Auchan, etajul 1/10, decomandat, mobilat si utilat complet, curat,de preferat cuplu, 1+1 garantie.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:11

locatie deoesbita, liber, ap. 2 camere, bloc nou din anul 2015, paza, circuit inchis, etaj 1, lift, balcon, mobilat, utilat, totul nou, tv, masina spalat rufe vase, aspirator, pret 650 euro/ luna + 2 luni garantie
 • Suprafata 68 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:02

decomandat, mobilat modern, utilat, termopan, aer conditionat, masina de spalat, bloc anvelopat, balcon inchis in termopan, canapea extensibila in living. Vecinatati: Eminescu, Dacia, metrou Obor.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24, utilitati contorizate, boxa, loc parcare garaj subteran,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:58

Maria Rosetti 38, prima inchiriere, nu a fost locuit niciodata, mobilier in tipla, bloc nou exclusivist cu apartamente de lux. Dotari si finisaje de exceptie. Paza 24/24, supraveghere video, 2 lifturi. Merita vazut,
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:47

Spital Colentina, casa curte, mobila noua, masina spalat, baie, bucatarie, libera.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:41

langa metrou, et 6/11 in imobil 2014, la intersectia bd-lui Regiei cu sos. Orhideelor, bucatarie mobilata si utilata complet in rest mobilat partial, se completeaza la cerere, cu contract.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:35

apartamentul este nou, la prima inchiriere, termen lung, fara animal de companie, langa Drumul Taberei.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:30

particular inchiriez apart.1 minut de Universitate si Unirea, aparatura si centrala termica noua, mobilat modern, balcon mare, u.m., vedere Intercontinental, Min. Agriculturii, nefumatori, exclus agentii.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:21

inchiriem apartament 2 camere vizavi de gura de metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, decomandat, confort 1, curat, mobilat si utilat complet. Zona verde. Parc IOR, Piata Agroalimentara .
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:50

500 €
stradal, Rond Alba Iulia, bloc paza 24 h, civilizat, amenajat si renovat recent, utilat si mobilat lux, 2 aer cond., smart tv , internet, direct proprietar, 1l+1l garantie.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:00

Calea 13 Septembrie, decomandat, et. 2/7, supr. 60 mp, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, mobilat. Agentie, pret: 350 euro, ID: S625.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:25

Apartament renovat 78 mp, decomandat, mobilat si utilat, imobil din 1989, etajul 6/8, mobila masiv clasica, aer conditionat, termopane, bloc cu o singura scara, zona centrala, Panduri cu 13 Septembrie.
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:43

Proprietar inchiriez apartament 2 camere etaj 1 din 4 decomandat, utilat complet, aer conditionat, tv, masina spalat, frigider. Apartamentul este izolat in interior si exterior,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:20

inchiriere apartament 2 camere Universitate. Renovat, curat, spatios, luminos. Dispune de spatii depozitare, ac, et 5/8. Aproape de Cismigiu, Romana, Centrul Vechi, Kogalniceanu
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:14

et. 5/10, renovat 2018, imbunatatiri multiple, mobilat modern, totul nou, prima inchiriere, acces imediat tramvai 41, apropiere Plaza Romania, Auchan, Romancierilor, Lujerului Militari, AFI Cotroceni
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:34

inchiriez garsoniere si apartamente de lux in zona bdul Unirii Rond Alba Iulia Fecebal bdul Cantemir. Toate oferim toate conditiile non stop.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:25

apartamentul este situat in sectorul 4, pe strada Sura Mare, foarte aproape de statia de metrou Eroii Revolutiei, la parter din 7 etaje, nu are balcon. Interior renovat complet. Mobilat si utilat.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:05

Banul Antonache, bloc 2005, intrare separat, parter inalt, balcon, boxa, aer conditionat, alarma, usa metalica, UPC Maxim+Sport, internet 500 Mbps, stare impecabila, pret fix, proprietar,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:46

inchiriem apartament 2 camere 270 euro, bloc nou parter, mobilat, utilat, totul nou, bloc nou pe str. Crinului. Fara comision.
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Chiajna, ieri, 10:42

parter, cf 1, prima inchiriere, mobilat si utilat, foarte spatios si foarte curat, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, Tv, Wi-Fi, Scoala 169, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:33

et 9/10, cf 1, decomandat, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, aer conditionat, Tv, Wi-Fi, Scoala 169, Liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:31

2 minute de metrou, bloc stradal, reabilitat termic, etaj 4/10, spatios, proaspat zugravit si igienizat, mobilat mixt, utilat complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, internet.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:30

2 camere in vila, intrare separata, mobilata, utilata lux, zugravit, liniste, parcare, gratar, piscina, terasa. Toate utilitatile incluse in pret. Peisaj superb.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:08

Drumul Taberei, Afi Cotroceni proprietar ofer spre inchiriere ap. 2 cam. 52 mp, parter renovat total primul chirias. Colaborez si cu agentii,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 09:35

inchiriez ap 2 cam et. 2/4, 65 mp, Aviatiei, Smaranda Braescu, living 30 mp, luminos, aerisit, doua balcoane inchise, izolat termic interior/exterior, centrala, ac, wifi high speed, masina spalat.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:25

Renet va prezinta un apartament de 2 camere de inchiriat ultracentral, zona Universitate la 1 minut de metrou, situat in blocul Romarta copiilor, vis-a-vis de Casa Armatei, la intersectia dintre B-dul Regina Elisabeta si Calea Victoriei stradal, la 3 minute de Centrul Vechi si Parcul Cismigiu. Apar..
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:35

Ne aflam pe Calea Dorobanti la intersectia cu strada Aviator Radu Beller chiar vis-a-vis de Parcul Dorobanti si liceul I. L. Caragiale, pozitie deosebita, unde agentia Renet va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere situat intr-un bloc solid de 3 etaje, la etajul 2, cu un balcon mare si ..
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:32

inchiriez pe termen lung apartament 2 camere in zona Piata Trapezului. Constructie 2015, 10 min de mers distanta de metrou 1 Decembrie 1918, ultra modern mobilat si utilat diaponibil in Iulie 2019.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 05:20

Agentia Great House va ofera pt inchiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Soseaua Mihai Bravu, Dristor, semidecomandat etaj 7/10, bloc 2016, suprafata 49 mp, balcon inchis, mobilat utilat
 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 04:25

Zona curata, stradal, apartament si bloc ingrijit, termoizolat, situat la aproximativ 5 minute de mers fata de metrou Aurel Vlaicu si parcul Herastrau, etaj 4/4.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 04:00

apartament renovat si mobilat complet nou, la prima utilizare. Linie metrou: Pipera, Aviatorilor, Victoriei, Romana, Universitate, Unirii, Tineretului. Liber azi 25. 05.2019,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 02:40

langa bd Alexandru Serbanescu,10 minute de metrou si de Mall Promenada, 2 camere, confort 1, etaj 4, ,renovat, modern, aer cond, internet, lcd , bloc reabilitat , liber,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 00:09

particular, Metrou Eroii Revolutiei, (exact cum iesi ) La cheie, mobilat, utilat complet, tv, ac, masina spalat, aragaz, plita , liber imediat, renovat complet, totul nou , 1+1 garantie. 1650 lei
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 15 iun, 22:30

apartament situat in zona Facultatii de constrructii, total renovat, mobilat si utilat nou, primul chirias, liber, apropriere mij. transp. un min RATB, zona accesibila platformei Pipera, 15 min.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 iun, 20:55

2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea