sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 56 anunturi
Zona: Militari
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

bloc 2018, etaj 8/11, decomandat, centrala termica proprie, finisaje de calitate, mobilat si utilat complet, modern, balcon, masina de spalat vase, aer conditionat, tv, contract Anaf inclus, liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, azi, 16:10

mobilat si utilat modern, et. 3/9, aer conditionat, cf. 1, renovat, vis a vis de metrou Lujerului, circular, termen lung,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, azi, 14:24

Lujerului 7/10, semidec, mobilat ultra modern, utilalat complet, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, prima inchiriere, geam baie, contract financiar ANAF.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 13:37

4/5, cf. 1, sdec, 57mp, centrala termica, renovat 2020, totul nou, prima inchiriere, mobilat modern, utilat complet, balcon spatios, c-tie 2010, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, liber, contract la Anaf, av 1+1.
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 13:23

Proprietar. Inchiriez apartament 2 camere, etaj 2 in Rezidential Apusului 1. Apartamentul arata ca in poze. Mobilat si utilat (2 tv smart, masina de spalat vase si rufe, AC, plita+cuptor, etc.).
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 12:20

Drumul Taberei, Liceul Moisil, intre Afi si Plazza, 5min Metrou usor 41,5 min metrou Favorit, zona verde linistita, bloc reabilitat termic, recent renovat, mobilat si utilat, balcon foarte mare, fara animale
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 11:26

Inchiriez apartament 2 camere zona Militari,Rotar Park 2 Residence, Drumul Osiei 18-28, la 10 min. mers pe jos metrou Preciziei, (in spate la Mc Donald`s- nu Militari Residence), prima inchiriere, bloc 2021,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, azi, 11:14

Inchiriez apartament 2 camere zona Militari, Virtutii, Str. Dreptatii,10 min metrou Lujerului, bloc 2019, supraveghere video, semidecomandat, suprafata aprox. 52 mp,etaj 2/4,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 6, azi, 11:13

apartament 2 camere complez Quadra 2, zona Lujerului cu loc de parcareinclus. Complet mobilat si 2 aparate de are conditionat, bucatarie inchisa, decomandat,
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, azi, 10:47

1.200 Lei
Gorjului Barsanesti, ap 2 cam, 52mp, mobilat si utilat, masina de spalat, aragaz, frigider usa metalica, termopan
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 10:37

cf. 1, renovat recent, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat,centrala proprie, liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 10:20

Uverturii, bloc nou, ap 2 camere, foarte luminos, mobilata si utilata modern, 55 mp, etaj 4/7, lift, bucatarie open, baie cu geam, centrala termica, 2 x aer conditionat, liber, comision 50%
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 10:15

semistradal, bloc reabilitat termic, piata, etaj 5/9, doua lifturi, centrala termica proprie, Imbunatatiri, zugravit acum, liber. Avans 1 luna chiria +garantie + utilitati, termen lung. Fara animale.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 21:10

ofer spre inchiriere apartament 2 camere confort 1/decomandat, etaj 2/10, mobilat, utilat, liber, avans 1 luna + 1 luna garantie, de preferat fara animale si nefumatori.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 15:16

decomandat mobilat utilat, 40 mp, cf. 2, p/10, centrala, g, f, p, t, um, aproape metrou, RATB, stradal, 2 luni x
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:35

apartament de inchiriat, confort 1, suprafata 60.mp, parter inalt cu balcon, decomandat, zona buna, renovat, mobilat si utilat complet, liber, toate imbunatatirile,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:31

2 camere curte, separate,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:00

apartament 2 camere, situat la etajul 8/10, circular, mobilat si utilat complet, blocul este stradal la Iuliu Maniu la 2 minute de metrou Lujerului, vedere spate, balcon inchis, bloc reabilitat
 • Suprafata 55 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:25

decomandat, mobilat si utilat modern, etaj 3/9, loc parcare propriu, bloc reabilitat, costuri mici, proaspat zugravit, aer conditionat, vedere mixta, foarte aproape de metrou Lujerului, liber, termen lung,
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 11:00

apartament doua camere, decomandat, zona Gorjului, imediat metrou Gorjului, Piata imediat, Profi, Mega Emage, Carrefour Marchet, et. 4/8, zona foarte buna, mobilat frumos, utilat complet. Liber. Sunati acum,
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:54

nr. bai: 1, nr. balcoane: 1, tip imobil: bloc de apartamente, an constructie: 1977, regim inaltime: P +9E, suprafata construita: 60 mp,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:32

Proprietar, 2 cam, 60 mp, et 3/4, bloc reabilitat si linistit, mobilat, utilat, AC, totul nou, elegant, contract, 2 luni garantie, 10 min M.Gorjului si 1 min statie STB.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 16 ian, 17:32

va oferim un apartament nou confort 1, in bloc nou, mobilat modern, utilat cu aragaz, frigider, masina de spalat, aspirator, centrala proprie , tv. Etaj 4/7, 2 lifturi. Acces imediat magazine, stb
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 16 ian, 02:55

1 minut statie Stb, bloc 2020, et. 2, mobilat si utilat modern, lcd, ac, centrala proprie, liber,
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 15 ian, 18:13

Inchiriez apartament 2 camere, mobiliat, utiliat, proaspat zugravit. Liber, pret/luna + 1 luna garantie.
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 15 ian, 16:55

agentie.Metrou,modern,renovat,et 6/10,gresie,faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, ac, tv, balcon. Vecinatati: Lujerului, Gorjului, Afi Cotroceni, Grozavesti, Plaza Drumul Taberei, Crangasi.
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 15 ian, 15:06

apartament 2 camere Militari - Lacul Morii, complex Novum Residence, vedere lac, confort 1, dec, etajul 11, an 2020. Apartamentul nu a fost locuit, finisat modern, mobilat si utilat lux,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 15 ian, 10:52

4 minute metrou parter/10 confort 1, renovat recent, amenajat modern complet, prima inchiriere, contract financiar 350 euro.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 6, 15 ian, 09:37

de inchiriat apartament 2 camere, liber, mobilat, parter, statie Ratb, pret 200 e/luna, tel. 0722395020,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 ian, 18:39

2 cam, Militari, Cora Lujerului, fara animale de companie, nefumatori, 2 fete sau familie, comision ag, liber, contract peste 2 ani la ANAF, 1 luna chirie 305 euro+350 euro garantie, nu neg.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 14 ian, 15:50

imobil 2019, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 13 ian, 21:37

PYF Real Estate va propune spre inchiriere un apartament de LUX extrem de spatios si primitor , complet mobilat si utilata in zona Grozavesti , aproape de mijloace de transport in comun si multe altele.Apartamentul are o suprafata de 67 MP si este situat la parter. Este ideal pentru o familie sau un..
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:39

Va propunem spre inchiriere un apartament cu un design deosebit, situat intr-o zona linistita, in complexul rezidential Novum Residence, Grozavesti- Regie, ce dispune de o curte comuna generoasa, cu spatii verzi amenajate. Apartamentul este situat la etajul 7 al unui imobil cu 11 etaje si dispune d..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:38

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre inchirie..
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:34

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre inchirier..
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:32

Va propunem spre inchiriere un apartament superb, amenajat dupa ultimele standarde, aflat la PRIMA INCHIRIERE, situat intr-o locatie linistita, ferita de agitatie, insa cu acces facil catre puncte de interes ale Bucurestiului, universitati, centre comerciale, magazine si restaurante, in complexul re..
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:13

Inchiriere apartament 2 camere decomandat Grozavesti - Prima inchiriere - GLX324B0519. Va propun spre inchiriere un apartament deosebit de doua camere decomandat situat la 5 minute de metroul Grozavesti. Se afla la etajul 2/11 al unui imobil finalizat in 2015. Prezinta finisaje de lux este ..
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:13

Inchiriere apartament 2 camere decomandat Grozavesti - GLX324B0517. Va propun spre inchiriere un apartament deosebit de doua camere decomandat situat la 5 minute de metroul Grozavesti. Se afla la etajul 1/11 al unui imobil finalizat in 2017. Prezinta finisaje de lux este complet mobilat si ..
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:12

Inchiriere apartament 2 camere Grozavesti - Prina Inchiriere - GLX324B0528. Va propun spre inchiriere un apartament deosebit de doua camere decomandat situat la 5 minute de metroul Grozavesti. Se afla la etajul 1/11 al unui imobil finalizat in 2018. Prezinta finisaje de lux este complet mob..
 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:12

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre inchiri..
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:11

Inchiriez apartament 2 camere, Lujerului, Militari.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 13 ian, 15:30

De inchiriat un apartament la prima inchiriere, totul nou, complet mobilat si utilat modern.In fata blocului se afla un pic parculet cu un loc de joaca pentru copii, loc de relaxare si odihna, unde va puteti opri pentru cateva momente de respiro!Pozitionat langa mall-ul Plaza Romania, aveti la dispo..
 • Suprafata 64 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 ian, 22:30

inchiriez ap. 2 camere semidecomandat, zona Lujerului, complex Granvia Park, 2017. Mobilat modern si utilat complet, liber, include loc parcare. Fara comision,
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 6, 12 ian, 20:45

vis-a-vis de Auchan Militari, inchiriez apartament 2 camere, bloc nou, parter, primul chirias, mobilat si utilat nou ,aer conditionat (posibilitate loc parcare subsol).
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 12 ian, 17:29

mobila noua, 3/4, a/c, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan inclusiv balcon inchis, foarte curat, zona linistita, semistradal, 2 min de complex Apusului, loc de parcare,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 ian, 14:38

5 minute de metrou Lujerului, Piata Lujerului, Plaza Mall, scoala 142, mobilat si utilat, canapea extensibila, metalica, parchet, balcon, na linistita, liber, termen
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 12 ian, 12:30

Inchiriez ap 2 camere, Piata Gorjului, prima inchiriere, centrala term, cuptor el, plita gaz, hota, comb frigorifica, masina de sp, mobilat, apometre, contor gaz, bloc linistit, 8 ap.Et 2/3. 400 eur +1 garantie.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, 12 ian, 12:25

apartament de inchiariat, cf. 1, sporit, etaj 4 din 10, cu balcon la sufragerie, bucatarie mare, zugravit recent, cu toate imbunatatirile, toate utilitatile, mobilat si utilat complet, modern,
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 12 ian, 12:18

Va propunem spre inchiriere un apartament superb, amenajat dupa ultimele standarde, aflat la PRIMA INCHIRIERE, situat intr-o locatie linistita, ferita de agitatie, insa cu acces facil catre puncte de interes ale Bucurestiului, universitati, centre comerciale, magazine si restaurante, in complexul re..
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 ian, 02:55

9/10, semidec., mobilat, zugravit, aer, masina spalat, frigider, aragaz, hota, usa metalica, termopan, TV, internet, contract, 1+1, liber, proprietar. Exclus agentie,
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, 11 ian, 20:36

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere Militari
Mobilate si utilate Militari
2 camere utilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere renovate Buc.