sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 797 anunturi

1991, 4/7, decomandat, 67 mp, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat complet, liber, loc parcare, stradal Bulevardul Unirii. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:55

2017, 3/10, decomandat, 102 mp, g, f, p, t, um, ac, centrala proprie, 2 gr. sanitare, mobilat si utilat complet, loc parcare, liber, comision 0%. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 102 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:55

349 €
Trapezului, str.Burnitei inchiriez ap. cu 2 camere, etaj 4/4, suprafata 65 mp, 2 balcoane, finisat lux, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, lux, aer conditionat, parcare, 1+1,
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:52

Particular, Romancierilor, Afi, Moghioros, bloc nou, zona linistita, et. 7, modern, ac, centrala proprie si termostat, bine izolat, totul nou, contract, 2 luni avans + 1 luna garantie,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:45

O vizita te va cuceri! Un apartament nou si absolut incantator, plin de personalitate si foarte luminos, care te va cuceri de la prima vizionare prin calitatea si caldura lui. Foarte bine situat la 10 km de aeroport si 5 minute de mers pe jos de parcul Herastrau, langa intersectia Baneasa, Antena 1..
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 06:50

Parc, etajul 10/10, decomandat, mobilat si utilat complet, termopan, aer conditionat, foarte aproape de mijloacele de transport in comun, contract ANAF, preferabil cadru militar, liber, 1+1 garantie.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:44

Pajura, inchiriez ap. cu 2 cam. pe Intrarea Dridu, renovat lux, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, etaj p/3, lux, Mobexpert, aer conditionat, zona verde, scoala, gradinita, 1+ 1 luna.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:43

ANL Brancusi, etajul 2/4, decomandat, mobilat si utilat complet, modern, prima inchiriere, centrala proprie, contract ANAF, liber, 1+1 garantie
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:42

cf 1, dec., et. 4, mobila moderna, totul nou, total liber cu imb., g, f, p, t, um, liber,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:42

Drumul Taberei, bloc reabilitat, etaj 3/4, decomandat, centrala termica, aer conditionat, 3 minute Plaza Mall, tramvai 41, piata, parc Moghioros, termopan, parchet, mobilat utilat complet, liber.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:41

in vila noua 2011, decomandat, toate imbunatatirile, mobilat modern, complet utilat, balcon, centrala termica individuala, costuri intretinere foarte mici, curte amenajata, foisor, gratar, piata, supermarket
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:36

Intrare si vedere stradala, vedere parc, balcon logie, baie cu fereastra, bloc in reabilitare, mobilat, utilat, intre pietele Veteranilor si Gorjului, supermarket Cora, apropiere Mall
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:36

bloc reabilitat etaj inferior 4 /10. retras de la strada, apropiere de metroul Obor 3 minute si metroul Iancului 5 minute renovat in totalitate, parchet bambus, gresie faianta, aer conditionat
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:26

zona foarte linistita, mobilat si utilat complet, parcare, paza, termopan, internet, aer conditionat, 550 euro/ luna +tva,
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:25

conditii de inchiriere: 1 luna avans + 1 luna garantie. Nu se accepta animale de companie. Pentru detalii si vizionari va stau la dispozitie. Comision 0%
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 17:20

Lascar Catargiu, proprietar, stradal, apartament etaj intreg vila, 55 mp utili, renovat nou lux, clasa A, 2 camere, open space 25 mp, excelent birouri, 500 euro / luna.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:15

Inchiriere ap. de 2 camere, confort 1 decomandat, la parter inalt din 3, zugravit recent, mobilat si utilat. Dispune de: centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan. Liber
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:10

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Grozavesti. Inchiriere apartament 2 camere Grozavesti - Regie, langa IDM Club, Splaiul Independentei 313B, Novum Residence, bloc 2020.
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:06

va propun spre inchiriere un spatios apartament cu 2 camere, aflata la prima inchiriere situat pe str. Tineretului nr. 63, langa capatul de linie 178 STB si dispune de toate facilitatile in zona
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 17:05

Drumul Gazarului, apartament 2 camere, confort 2 semidecomandat, suprafata 40 mp, parter/10, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat, foarte curat, dispune de loc de parcare, apropiere mijloace de transport
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:04

Raul Sadului, apartament 2 camere, confort 1 semidecomandat, suprafata 50 mp, etaj 5/9, balcon mare, mobilat si utilat, foarte bine intretinut, bloc reabilitat termic, situat intre Emil Racovita si Obregia
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:03

Proprietar ap cochet 2 camere in vila, parter inalt, zona linistita, curte comuna, recent renovat, ap intim vedere pe fata si laterala, curat, living imens cu bucatarie open space, baie spatioasa cu geam mare pardoseala mozaic in tot ap.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:00

1Mai, 3/3, Expozitiei 70 mp, 2 balcoane, decomandat, mobilat, utilat, loc parcare, disponibil imediat, apropiere metrou, parc
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:55

Apartamentul este semidecomandat, complet mobilat si utilat, liber si disponibil spre inchiriere. Se afla la etajul 7/9, are 48mp, blocul nu are risc seismic.
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 16:48

apartament 2 camere, situat la etaj 1, foarte spatios (64 mp utili), mobilat si utilat integral, renovat de curand, dotat cu aparat de aer conditionat, cuptor cu microunde, TV, masina de spalat.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:45

Elena Fargo, 3/5, liber, mobilat utilat complet, ocazie.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:40

proprietar inchiriez 2 cam dec., renovat, curat, 55 mp, 2/10, mob, um, g, f, p, geam baie, balcon inchis. Bloc civilizat, 2 lifturi, Ratb, supermarketuri, parc la 50 m. Liber, disp. ANAF. Nu agentii.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36

apartament 2 camere inchiriere, intr-o zona linistita cu multa vedeata din cartierul Bucurestii Noi. Locuinta a fost renovata recent si este dotata cu parchet din lemn, geamuri din termopan, gresie si faianta in baie si bucatarie, iar la intrarea dispune de usa metalica. Este mobilat si utilat cu t..
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:27

inchiriere apartament 2 camere, semidecomandat, situat in bloc nou constructie 2012, etaj parter/2, mobilat si utilat. Apartamentul beneficiaza de o terasa generoasa ce inconjoara imobilul.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:19

Apartament 2 camere decomandat, terasa 20 mp, loc de parcare subteran, mobilat utilat modern. Apartament pentru pretentiosi.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:18

Iancului, Avrig, metrou 2 min., etaj 4, gresie, faianta, termopan, liber de la 01.07, proaspat zugravit, bloc reabilitat termic, spatios, curat, contract
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:16

Diham, Nicolae Grigorescu, stradal, decomandat, etaj 1, parchet, gresie, faianta, mobilat, utilat, liber, usor negociabil
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:15

inchiriez apartament 2 camere 113 mp, mobilat si utilat modern + parcare
 • Suprafata 113 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:14

Rond Piata Alba Iulia, plan secund, Str. Matache Dobrescu, bloc tip vila P+2, prima inchiriere, apartament renovat complect, et. 2/2, nou mobilata si utilat,centrala proprie. Inchiriere pe termen lung.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:10

oferta inchiriere apartament cu 2 camere aflat la etajul 6/9, mobilat/utilat, la 420 euro.
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:08

va propunem spre inchiriere un apartament de 2 camere in zona Piata Muncii. Apartamentul este situat la etajul 5/10 , decomandat, cu suprafata utila de 55 mp. Dispune de imbunatatirii precum: gresie, faianta, mobilat, utilat, aer conditionat. Datorita pozitiei beneficiaza de acces lejer catre mijloa..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:00

Unirii, Carol, Parc, 2 camere mobilate si utilate complet in Ansamblul Residential ISG, 2019. Apartamentul este contorizat, centrala termica, bucatarie mobilata si utilata, 2 lifturi, paza 24/7, nou
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:56

Bloc stradal, apartament cu 2 camere de inchiriat, etaj 6/10, suprafata utila 60 mp, mobilat si utilat complet, an constructie 1980, baie cu geam, bucatarie inchisa, balcon, dormitor foarte mare.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:52

apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 8/9, suprafata 55 mp, mobilat si utilat complet, imobilul stradal, vedere spate (sud) constructie 1980, avans 1+1 luna garantie, comision 50%
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:51

Va oferim spre inchiriere un apartament de 2 camere decomandate, mobilat, utilat, situat intr-un bloc nou construit, la etajul 2 al unui imobil de 3 etaje.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:50

situat pe b-dul Drumul Taberei stradal, langa parcul cu acelasi nume, apartamentul pe care vi-l propun este unul decomandat, luminos cu un balcon imens, inchis cu termopan . Apartamentul este foarte curat, mobilat, utilat si putem spune ca aveti la dispozitie tot ceea ce va este necesar, inclusiv,..
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:49

325 €
Propietar, inchiriez apartament cu 2 camere zona 1 Mai, semidecomandat, etaj 1/8, reabilitat, mobilat, bucataria mobilata si utilata, imbunatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, Usi interioare noi. Dotari: masina spalat, aragaz, frigider, cuptor microunde,TV LED Rog seriozitate,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:41

particular ap. 2 cam. dec., cf. 1, et. 5/7, finisat, mobilat complet, bloc const. 2018 canalizare nu fosa. Apartamentul este bine impartit calduros vecini ok. Zona civilizata la 5 min de statia de autobuz 178 Mega Image.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 15:40

Unirii, Carol, Parc, Apartament mobilat si utilat complet in Ansamblul Residential ISG, 2019. Apartamentul de 2 camere este contorizat, are centrala termica, bucatarie mobilata si utilata, 2 lifturi.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:31

inchiriez ap 2 cam 4/4, modern, parchet, gresie, faianta,
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:30

inchiriez ap. 2 camere, et. 4/8, cu 2 lifturi, negociabil,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:24

inchiriez apartament 2 camere, zona Basarabia-Costin Georgian, 60 mp.la 2 minute de metrou, mobilat utilat.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:13

Calea Vacaresti, bloc 1986, renovat recent, mobilat modern, A/C, decomandat, adiacent Palatul Copiilor, Parc Tineretului, Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Metrou Timpuri Noi
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:13

Mihai Bravu, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, loc parcare, adiacent Calea Vitan, Park Lake, Camil Ressu, Baba Novac, 3 minute Metrou Dristor
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 15:12

Gheorghe Sincai, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Parcul Tineretului, Timpuri Noi, Piata Norilor, Unirii, Cantemir, 5 minute metrou Tineretului.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:12

Herastrau, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Promenada Mall, Baneasa, Metrou Aurel Vlaicu, Floreasca, Pipera
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:11

2 minute metrou, aproape Kaufland, Veranda, etaj 4/10, cf, 1 dec, 58 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, orientare sud-est, mobilat, utilat, imb, g, f, termopan, um, av 1+1.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:02

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.
Drumul Taberei - Ghencea