sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 754 anunturi

Inchiriez apartament cu 2 camere langa statia de metrou Universitatii, vis a vis de sala Dalls, zona centrala a Bucurestiului, etaj 7, 50 mp. Pret + o luna garatie care se returneaza la finalul contractului.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 15:44

Proprietar inchiriez apartament cu 2 camere, 45mp, Bucuresti, sector 4, soseaua Giurgiului, nr 164,
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 15:40

apartament de 2 camere vis-a-vis de Mall Vitan. Suprafata utila, 75 mp. Centrala proprie. Etaj 8/12 bloc din 2014, 2 ac
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 3, ieri, 15:37

250 €
2 camere Auchan Titan - birou sau locuinta, 1 min de Auchan Titan si la 12 min de mers pe jos de statia de Metrou 1 Decembrie. Parter. Blocul reabilitat. Utilat: masina de spalat, frigider, aragaz,TV.
 • Suprafata 69 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 15:37

2 camere cf 1 semidecomandate,et 5 /10, sup. utila =50mp, renovat total,mobilat modern, utilat complet, garantie (1 + 1 ),fara animale companie,balcon incchis, g,f,p,t,um, ac, ien, isn,pret =250 E.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 15:20

inchiriere apartament de 2 camere, bloc 2016, parter/P+7, 50mp utili + terasa de 27mp, mobilat si utilat, centrala termica proprie, aer conditionat, orientare sud-est.
 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 15:19

va propunem spre inchiriere un apartament de 2 camere situat intr-unul dintre cele mai elegante ansambluri rezidentiale din zona de Nord a capitalei, Cloud 9 Residence
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 2, ieri, 15:18

inchiriere apartament 2 doua camere, zona metrou grigorescu, 7 sapte minute metrou, decomandat, modern.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:14

Prima inchiriere, 2 camere bloc nou, mobilate, utilate, metrou Va prezentam spre inchiriere un apartament de 2 camere decomandat, intr-un bloc nou, situat la 8 minute de statia de metrou Berceni si cu acces usor la alte mijloace de transport. Apartamentul este situat la etajul 5 din 6, are o supra..
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:58

apartament complet utilat bloc 4 etaje, et.3, termopane, balcon mare inchis, aer conditionat, renovat complet, la 5 minute de metrou si Piata Sudului
 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55

Avem placerea sa va prezentam un apartament situat in zona Berceni,pe Bd. Alexandru Obregia,respectiv intr-o zona foarte accesibila pentru mijloacele de transport in comun si care beneficiaza de multiple posibilitati de interes comercial si de petrecere a timpului liber,intr-un bloc situat stradal,c..
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 14:48

proprietar inchiriez 2 camere, semidecomandat, ultramobilat si utilat, etj.1/10,curat, 5 minute metrou, contract anaf.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:45

apartament 2 camere, etaj 4, 52 mp, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, bloc izolat termic, 5 minute de metrou,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:40

proprietar, inchiriez ap. mobilat si utiliat, et 1/9, proaspat zugravit, mobila bucatarie noua, bloc reabilitat termic, liber, 1 + 1 garantie.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:35

langa Vodafone Magheru, vav de supermarket Mega Image, 2 camere semidecomandate, cu o suprafata utila 52 mp, etaj 1/7, bloc 1970 fara risc seismic, reabilitat ermic, cu centrala de bloc.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:33

la intersectia cu str. General Berthelot, bloc din 1980, reabilitat termic, etaj 3/8, 2 camere decomandate, amenajat si mobilat modern, cheltuieli foarte mici, loc de parcare in curtea interioara;
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 1, ieri, 14:33

3/4, decomandat, termopan, gresie, faianta, parchet, mobilat si utilat complet, bloc foarte civilizat, apropiere parc, la 10 minute de metrou
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 14:31

Floreasca - Rahmaninov, bloc nou (2015) cu loc de parcare in garajul subteran inclus in pret, mobilat lux, utilat complet, aer conditionat, masina de spalat, centrala proprie de apartament, lcd, etc. In living urmeaza sa fie adusa, la cerere, o canapea noua.
 • Suprafata 66 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:29

Apartament 2 camere Bucur Obor, blocul cu ACR etaj 7/9 vedere intersectie
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:25

grilaje la geamuri, g, f, p, t, um, mobilat modern, utilat complet, liber, 1 + 1,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 14:24

g, f, p, t, 2 x AC, mobilat si utilat complet, liber, 1 + 1,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:16

Apartament situat in ansamblul Residential Virtutii 22 Park, la etajul 8/12, decomandat, suprafata utila 56mp, prima inchiriere , semimobilat ( bucatarie mobilata si utilata) .
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:14

Atlantis, particular, inchiriez 2 cam, parter, spatiu de birouri sau locuit,semimobilat, utilat modern, circuit inchis, piscina, fitness, loc joaca, centrala, paza, spatiu verde, etc. Rog seriozitate,
 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:11

apartament 2 camere, etaj 2/4, suprafata 51 mp, an 1982, mobilat si utilat, balcon inchis, obloane PVC, liber, comision 50% inclusiv TVA,
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:09

inchiriez ap. 2 camere, recent renovat, usa metalica, interfon, liniste, urgent,
 • Mobilat partial
Bucuresti, ieri, 14:08

et. 3/4, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, liber, apropiere linia 41, piata, metrou, avans 1 luna + 1 luna garantie,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:55

et. 3/8, decomandat, mobilat complet, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, apropiere linia 41, Kaufland, Auchan, avans 1 luna + 1 luna garantie,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:55

B-dul Timisoara, et. 4, decomandat, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer cond, usa metalica liber 01.11.2021, apropiere Lidl, metrou Gorjului, Kaufland 1l+1l
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:55

apartament deosebit situat intr-un bloc monolit, et. 1/10, amenajat f. frumos, balcon tip terasa, complet contorizat, mobilat-utilat complet cu mobila noua, vedere parculet, fara animale de companie, chirie 1+1,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:51

apartament 2 camere, etaj 3/4 (blocul are lift), loc parcare privat, centrala termica, aer conditionat, mobilat, utilat complet, Prelugirea Ghencea/ Cartierul Latin (Mega Image, Peny), liber, disponibil imediat
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:48

Va propun spre inchiriere un apartament cu doua camere decomandat la etajul 2/10, amenajat, mobilat-utilat modern, vedere laterala,3 minute de metrou. Apartamentul este mult mai frumos in realitate. Chirie 1+1, fara animale de companie.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:45

Mihai Bravu, stradal, 2 minute de metrou Iancului, etajul 8/9, amenajat modern, liber chirie 1+1, preferabil cuplu, fara animale de companie,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:40

Va propun spre inchiriere un apartament foarte frumos, situat pe Mihai Bravu, Vatra Luminoasa, et. 2/10, amenajat modern, mobilat-utilat complet. Distanta pana la metrou si parc 5 min., diverse mijloace de transport in zona, magazine. Chirie 1+1, fara animale de companie si preferabil fara fumatori...
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:40

80 mp, decomandat, etaj 3/4, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, apropiere Drumul Taberei, Valea Oltului, Ialomitei, Ratb 122/222, supermarket, 1+1
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:35

modern, et. 1/3, centrala proprie, posibilitate parcare, balcon, tv, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi. Vecinatati: Prelungirea Ghencea, Valea Oltului, Domnesti, Soseaua de Centura, Bragadiru,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:34

Uverturii, bloc nou, ap 2 camere, foarte luminos, mobilata si utilata modern, 55 mp, etaj 4/7, lift, bucatarie open, baie cu geam, centrala termica, 2 x aer conditionat, liber, comision 50%
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:22

Bloc nou 2021,mobilat si utilat modern ,totul nou, instalatii electrice si sanitare noi, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie Etajul 1/3.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 2, ieri, 13:21

et. 1, complet mobilat si utilat modern, totul este nou, bloc reabilitat, pozitionat la 50 de metri de statia de Metrou Raul Doamnei, se inchiriaza cu Contract Anaf, pozitie deosebita, disponibil imediat,
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:18

et 1, bloc reabilitat, prima inchiriere, complet mobilat si utilat modern, balcon si spatii pentru depozitare, bloc stradal,contract anaf inclus, de preferat cuplu, cadre militare,Liber
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 13:18

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, decomandat, balcon spatios, la doar 2-3 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:12

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, decomandat, balcon spatios, la doar 2-3 minute de metrou.Chiar la Oraselul Copiilor. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:12

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, decomandat, balcon spatios, la doar 2-3 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:12

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, parter inalt, in bloc tip vila, curte comuna. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:11

Inchiriere apartament 2 camere,  la doi pasi de Ateneu, complet mobilat si utilat, semidecomandat, cochet, 70 mp utili, la 4-5 minute de metrou.Contract inregistrat - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:11

P/8, ocazie, cf.1, dec. 54 mp, balcon, centrala termica, mobilat, utilat complet, liber, zona linistita, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, avans 1+1, termen lung, fara straini si animale de companie, agentie.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 2, ieri, 13:08

2 camere dec, et 10/10 panorama superba, renovat total, mobilat, utilat, totul nou, p, g, f, t, AC, UM, balcon inchis. Prima inchiriere. Termen lung. Liber. Urgent !
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:08

Bloc anvelopat, stradal, et 9/9, sdec, mobilat, utilat, balcon mare inchis, parchet, gresie, faianta, termopan. Liber. Termen lung. Urgent!
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:08

et 1/3, decomandat, spatios (64mp), mobilat, utilat, bucatarie open space, p, g, f, t, balcon mare. Loc de parcare subteran inclus in pret. Disponibil imediat. Termen lung. Urgent !
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 6, ieri, 13:07

2 camere, et. 3/6, mobilate modern, utilate complet, bucatarie open space, P, G, F, T, AC, UM, balcon mare (loc pt. masa cu scaune), foarte curat, zona linistita. Termen lung. Liber. Urgent,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 13:07

chiar la metrou Gorjului, 2 camere, confort 1, etaj 4/10, decomandat, mobilat si utilat complet, clasic masina spalat, internet, liber,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:06

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere decomandate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea