sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 616 anunturi

10/10, imbunatatiri, AC, 2 x
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 18:20

proprietar inchiriez apartam. langa Universitate, 1979, 6/8, linistit, loc parcare,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 18:18

apartament nou, mobilat si utilat complet, cu doua locuri de parcare incluse in pret; este dotat cu: masina de spalat vase/rufe, frigider, centrala proprie, aer conditionat; balcon generos, liber,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iun, 18:03

prima inchiriere, 2 locuri de parcare in curtea interioara, mobilat si utilat complet, nou - masina de spalat vase/ rufe, frigider, TV; spatii pentru depozitare generoase; doua bai, dormitor cu balcon
 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 14 iun, 18:01

va oferim la prima inchiriere apartamente noi de 2 camere, cu o suprafata utila de 50-54mp, situate la etajele 6-9 din 13, mobilate si utilate complet, liber
FUNDENI TOWER
Bucuresti, 14 iun, 17:55

2 camere la curte cu toate utilitatile, internet, centrala proprie gaze, pret acceptabil;
Bucuresti, 14 iun, 17:15

cauti sa inchiriezi un spatiu de birou intr-o zona centrala? Daca da, iti propun un spatiu pe Bd. Decebal, 2 camere situate la etajul 7 al unui duplex cu scara interioara.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 6 min.
Bucuresti, 14 iun, 17:00

apartament 2 camere, mobilat si utilat complet, etaj 1, liber, 1 luna + 1 garantie.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 14 iun, 16:25

2 camere, semidecomandat, etaj 6/10, renovat, complet mobilat, utilat, liber, balcon mare, 2 lifturi, cladire reabilitata termic, la 50 m distanta de parcul Cismigiu, toate utilitatile,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 14 iun, 16:20

va oferim spre inchiriere 2 camere cf 1 semidecomandat, totul nou, etaj 5/8. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, a/c. Se cere si se ofera seriozitate.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 16:20

centrala de bloc, bucatarie open-space, deschisa spre living, dormitor separat, balcon mare inchis, g, f, p, t, um, mobilat si utilat complet, liber, 2 min Mega, Kaufland, 3 min viitoarea statie de metrou.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 16:19

Et. 3, mobilat/ utilat, metrou, apartament 2 camere,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:49

Ion Mihalache, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Turda, Averescu, Kiseleff, Aviatorilor, Domenii.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:47

Herastrau, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent metrou Aurel Vlaicu, Nicolae Caramfil, Floreasca, Promenada mall.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:44

Apartament 2 camere fix la metrou, mobilata, utilata, et. 1.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:30

Chisinau, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Muncii, Arena Nationala, Nicolae Grigorescu, metrou Costin Georgian.
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:29

bloc 1990, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Calea Calarasilor, Piata Muncii, Piata Alba Iulia,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:28

Raul Domnei, intersectie cu Prelungirea Ghencea, complex nou din 2008, parter inalt, mobilat modern, utilat complet, renovat, electrocasnice, centrala termica, liber, apropiere 1 luna+1 luna,
 • 14 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:27

Aviatorilor, bloc 2010, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Bd. Ion Mihalache, Arcul de Triumf, Casin, Averescu.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:27

Soseaua Nordului, imobil 2008, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, adiacent Aviatiei, Floreasca, Dorobanti,
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:26

Obor, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Teiul Doamnei, Stefan cel Mare, Kaufland, Veranda mall.
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:26

450 €
Decebal, Complex Day Residence, bloc 2012, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Piata Alba Iulia, Matei Basarab, Piata Muncii, Calea Calarasilor.
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:26

Barbu Vacarescu, bloc 2016, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, etaj 1, centrala proprie, adiacent Aviatiei, Lacul Tei, Club Bamboo.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:25

Crystal Palace, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Promenada Mall, Herastrau, Baneasa, Metrou Aurel Vlaicu, Floreasca.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:25

430 €
Turda, bloc 1985 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Ion Mihalache, Piata Victoriei, Gara de Nord, Grivitei, Basarab, Averescu, Domenii.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:25

Cantemir, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Unirii, Gheorghe Sincai, Timpuri Noi, Metrou Tineretului.
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:24

Calea Vacaresti, bloc 1985, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Metrou Timpuri Noi, Piata Norilor.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:24

Aviatiei, bloc 1986 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Herastrau, Hotel Phoenicia.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:24

480 €
Matei Basarab, bloc 1995, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Calea Calarasilor, Piata Muncii, Decebal, Piata Alba Iulia.
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:23

Complex Belvedere, imobil 2017, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare, adiacent Barbu Vacarescu, Aviatiei.
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:23

500 €
Unirii, Zepter, stradal, etaj 4/8, vedere bulevard, decomandat, suprafata 72 mp, 3 balcoane, curat, mobilat si utilat modern, liber, bloc monolit, constructie 1995.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:02

Nerva Traian, Maroon Cafe, etaj 10/10, decomandat, 68 mp, mobilat/ utilat integral, lux, masina spalat vase, aer conditionat, dressing, geam la baie, cablare mascata, vedere panoramica, insorit, loc parcare, liber
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 14:59

Baneasa, Complex Privighetorilor, apartament 2 camere, etaj 5/7, suprafata 72 mp, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat modern, centrala termica, contor gaz si electric, loc parcare, constructie 2010,
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 14:56

420 €
apartament 2 camere, su 45 mp, terasa 11 mp, et. 6/7, lift, renovat recent, CT proprie, AC, utilat si mobilat modern, scara curata, zona ultracentrala, langa metrou Izvor si parcul Cismigiu. Agentie.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:52

Giurgiului, Podul Giurgiului, 40 mp, 10/10, sd, mob, utilat, imb, AC, TV, bl.reab, loc parcare, ocazie Exclusiv pentru cetateni romani, fara animalute.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 14:35

Salaj, Ale. Bacau, 37 mp, 2/4, sd, mob, utilat, imb, CT, 15' de Unirii, fara balcon, neg, ocazie. Romani, familie sau cuplu, fara animalute
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 14:35

Politehnica, Grozavesti, Liceul Mircea Eliade, bloc nou, confort 1, et. 6, mobilat si utilat lux, prima inchiriere de la constructie, contract Anaf, loc parcare inclus, nu raspund la mesaje,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:33

proprietar inchiriez apartament de 2 camere, toul nou, aflat la prima inchiriere etaj 2/11, situat in zona Grozavesti Politehnica mai exact in Complexul Rezidential Novum Invest.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:25

1 minut parc, 5 minute mall Park Lake, decomandat, renovat total, instalatii electrice si sanitare schimbate, totul nou, mobilat si utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, tv, 2 balcoane.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:01

inchiriez apartament cu 2 camere complet mobilat si utilat modern, parter din 6 etaje, suprafata 60 mp, decomandat, centrala proprie, loc de parcare inclus, complex cu bariera, spa, loc de joaca.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 13:49

utilat (centrala termica gaze proprie, cablu tv, internet), dotat (mobilat, aragaz, frigider, masina spalat), contorizat,
Bucuresti, 14 iun, 13:35

proprietar, fara agentii, inchiriez doua cam., dec., Aleea Tincani, 3/10, vedere spate, renovat, mob., nou, balcon, fara animale, pers. serioase, contract, pret 350 euro + garantie,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 13:30

580 €
P-ta Alba Iulia, CEC, bloc nou 2011, cf.1, decomandat, 73 mp, renovat lux: g, f, p, t, um, AC, mobilat modern si utilat complet modern, ocazie.
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 14 iun, 13:30

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata, acces rapid la mijloacele de transport, liber, zugravit recent, spatios, 1+1.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 14 iun, 13:18

350 €
IOR, langa liceul Dante Alighieri, 3 min metrou Nicolae Grigorescu, 1 min parc, totul nou, la prima inchiriere, se mai aduce mobila la cerere,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iun, 13:11

Direct proprietar va propun spre inchiriere un apartament situat la et. 1, in complex Novum langa facultatea Politehnica, bloc constructie 2018, este mobilat complet si utilat
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 13:00

parter, gratii, aer conditionat, la 10 minute de metrou Obor sau metrou Iancului, liber, contract declarat
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 14 iun, 12:57

Procapital Development va propune spre vanzare apartament cu 2 camere decomandat la metrou Tineretului. Este renovat, mobilat, utilat, pt alte detalii contactati-ma.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 14 iun, 12:47

Procapital Development va propune spre inchiriere apartament doua camere decomandat, 1 baie, bucatarie geam mare, hol, 2 spatii depozitare, balcon f mare inchis cu termopan, aer conditionat.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iun, 12:47

este amplasat in apropiere de metrou max. 5 min, aproape de piata, de politie, zona linistita.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 14 iun, 12:45

2 camere Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.
Alba Iulia - Decebal - Muncii