sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 651 anunturi

proprietar, apartament 2 camere, confort 1, g, f, p, t, um, p/3, mobilat si utilat complet, tineresc, chirie 250 e+ 250 e garantie, parcare, 10 minute metrou Leonida,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 11:27

Zona centrala, 2 camere etaj 8/10, decomandat, liber, acces 7 minute metrou Piata Victoriei, 1 minut tramvaiul 1/10.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 1, ieri, 11:27

2 camere Alba Iulia, Decebal, decomandat, proaspat zugravit, mobilat modern, 2 lcd, 7/8, termopan, gresie, faianta, parchet, aragaz, frigider, masina spalat, usa metalica, liber, contract ANAF,disc.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:26

Apartament 2 camere decomandat, complet mobilat si utilat, proaspat zugravit, aer conditionat, loc de parcare. In zona sunt magazine, parc, piata iar statiile RATB si metroul la 3 minute distanta.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:25

Gorjului,inchiriez ap.cu 2 camere in Militari pe str. George Calboreanu aproape de metrou Gorjului, decomandat, suprafata, 58mp, etaj 6/10, finisat lux, mobilat si utilat lux, aer conditionat, 2 televizoare
 • Suprafata 1.982 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:25

Aviatiei metrou Aurel Vlaicu, etajul 1 din 4, decomandat, mobilat, utilat modern.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 11:24

320 €
IOR, inchiriez ap. cu 2 camere pe str. Lotrioara vav de Colegiul Dante Aligheri,suprafata 62 mp, etaj 2/10, renovat recent cu imbunatat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:24

399 €
Scarisoara, inchiriez ap. cu 2 camere in zona 1 Mai langa fabrica Luxten, bloc nou, parter inalt, suprafata 54mp, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica mobilat si utilat modern,1+1
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 11:23

Drumul Taberei,inchiriez ap. cu 2 cam. pe str. Pascani, aproape de Parcul Moghioros, metrou, circular, finisat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, televizor smart, etaj 2/10, 1+1 luna,
 • Suprafata 54 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:22

Nitu Vasile, inchiriez apartament cu 2 cam. pe str. Emil Racovita, semidecomandat, suprafata 52 mp, finisat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat, aer conditionat, aproape de metrou
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 11:21

250 €
Postavarului, apartament mobilat si utilat, curat , spatios, parter cu balcon, situat la 10 minute de metrou Grigorescu.
 • Suprafata 52 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 11:20

300 €
Apartament mobilat si utilat complet modern, renovat recent, decomandat, etaj 6, vedere spate, situat la 10 minute de metrou Crangasi, bloc izolat.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 11:20

apartament mobilat si utilat complet modern, amenajat, spatios, liber, merita vazut, la 5 minute de metrou,
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:19

mobilat si utilat complet clasic, etaj 6/7, bloc reabilitat termic, la 5 minute de metrou 1 Mai, liber, spatios, balcon pe toata suprafata.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:19

Inchiriere apartament 2 camere, semidecomandat, P/3, suprafata 55 mp, curte proprie 20 mp, bloc nou, apartamentul este mobilat si utilat, acces rapid la mijloace de transport respectiv centre comerciale, 7-10 din fata de metrou Aparatorii Patriei. Pret Negociabil.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:17

inchiriere ap. 2 camere, semidec., etaj 3/4, mobilat si utilat modern, blocul se afla la 3 min. de Metrou Piata Sudului, liber,
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 4, ieri, 11:14

Vasile Lascar, apartament 2 camere confort 1 decomamdat, st = 60 mp, etaj 1 /10, bloc an 1985 reabilitat termic, usi schimbate la interior, mobilat si utilat, LIBER, disponibil imediat.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 11:08

1.600 Lei
inchiriez apartament de 2 camere in zona Giulesti, langa sala de sport Rapid. Statiile de transport in comun sunt la 2 min distanta de bloc. Pretul include si loc de oarcare
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:08

300 €
Piata Domenii, parter/7, mobilat utilat complet, modern, gresie faianta, parchet, masina de spalat, aer conditionat, vedere spate, curat, la 5 minute de statia de metrou
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:58

Apartamentul este situat in zona Cismigiu-Brezoianu,intr-o zona plina de farmec si boem,foarte accesibila din punct de vedere al mijloacelor de transport si al punctelor de interes,la etajul 2 al unui bloc,,cu o suprafata de 48 mp dispusi astfel: -2 camere semidecomandat legate printr-un glazvand ..
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 10:57

Apartament 2 camere decomandat, 55 mp, etaj 4/8, bloc 1984, Banu Manta, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, canapea extensibila, pat dublu, disponibil
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:56

Inchiriez apartament 2 camere ,confort 1 decomadat, bloc 1986, recent renovat, usi noi schimbate la interior, parchet nou, aer conditionat, balcon inchis, 5/10, Lidl (2min) liber disponibil imediat.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 10:55

modern, prima inchiriere, et. 2, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, tv, ac, balcon. Vec Romaero, Mall Baneasa, Henri Coanda, Herastrau, bd. Aerogarii, Barbu Vacarescu, Promenada
 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:55

Inchiriere 2 cam conf I dec, 51,72mp, etaj 4/4, camerele sunt nemobilate, baie si bucatarie mobilat si utilat, aer conditionat, contract ANAF, anticipat 1+1+com ag, familie, tineri salariati.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:50

bloc Tip Z, etaj 10/10, proaspat zugravit, mobilat si utilat complet, aer conditionat, pereti dublati, contract , disponibil imediat
 • Suprafata 49 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:49

inchiriem apartament nou, doua camere, in complexul rezidential Gran Via Lujerului, vis-a-vis de mall Plaza. Direct proprietar, fara comision. Apartamentul este situat la etajul 8, blocul avand 11 etaje. Zona linistita cu vedere libera. Este situat in apropierea statiilor de metrou Parc Drumul T..
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Sector 6, ieri, 10:45

Gara de Est apartament 2 camere, etaj 2 din 4 semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, mobillat, utilat, bloc stradal, izolat termic, vedere pe spate.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:42

Nitu Vasile, decomandat, termopan, gresie, faianta, parchet, mobilat si utilat modern, acces imediat la mijloace de transport, apropiere Piata Sudului, Sun Plaza
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 10:40

etaj 3/4, dec, vis a vis de parc, termopan, gresie, faianta, parchet, bloc civilizat, acces imediat la mijloace de transport, la 10 minute de metrou Mihai Bravu si 15 minute de Piata Sudului
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 10:40

stradal, acces imediat la mijloace de transport, mobilat si utilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat, AC.
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 10:40

Lujerului, stradal, semidec, etaj 8 din 10, mobilat si utilat, renovat curat, balcon inchis, contorizat, contor gaz, apropiere mijloace de transport, metrou, hipermarket Cora, 1+1.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:25

Apartament de 2 camere de inchiriat, in zona Floreasca, o zona perfecta pt rezidenta, fiind plina de parcuri si verdeata si unde predomina blocurile cu 4 etaje. Apartamentul are 2 camere, este semidecomandat, are o suprafata utila de 32 mp, este situat la parterul unui bloc de 3 etaje, construit..
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 10:24

metrou Favorit, elegant si civlizat, langa MAPN, 4/10, termopan, parchet, mobilier modern, geam baie, mobilat complet, aragaz, frigider, masina automata, AC, aproape de AFI-metrou Favorit in fata blocului,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:21

et. 2/10, bloc 1982, la metrou, vedere spate, termopan, gresie, faianta, aer conditionat, mobila de calitate, combina frigorifica, masina automata, ideal cuplu, tineri
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:19

direct proprietar, 5min metrou Jiului, centrala proprie, electrocasnice de ultima generatie, bloc nou, proaspat renovat, parcare la liber
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:14

semidecomandat, 50 mp, bloc 2019, mobilat lux, nou, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, aragaz, combina frigorifica, masina spalat uscator, bloc izolat termic, discutabil.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:12

Titan - Liviu Rebreanu, mobilat modern si utilat, etaj 4, semistradal, suprafata 53mp, scara civilizata, 2 balcoane, A.C, bloc reabilitat.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:04

apartament 2 camere confort 1 decomandat, mobilat modern, luminos, spatios( 67mp.), zugravit recent, situat la etajul 7/8, cu vedere directa catre parcul Cismigiu.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:03

sect. 6, et. 2/10, liber, 4 min. de metrou, zona linistita, scoala aproape, proprietar, mobilat modern, curat, zugravit, gresie, faianta, termopan, utilat complet aragaz, frigider, masina de spalat
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:01

proprietar, inchiriez ap. mobilat si utiliat, et 1/9, proaspat zugravit, mobila bucatarie noua, bloc reabilitat termic, liber, 1 + 1 garantie.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:00

etajul 2 din 10, mobilat si utilat, confort 1, liber, pret negociabil,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:57

apartamentul se afla la 5 minute de Parcul Floreasca, etajul 2 din P+2, mobilat si utilat complet, centrala proprie, renovat recent, liber
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:56

13 Septembrie, Monitorul Oficial, stradal, etajul 5/8, balcon inchis, bucatarie open, imbunatatiri, frigider, masina de spalat noua, spatios, liber,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 09:55

soseaua Berceni vav Spitaul Obregia et. 8/10, 56 metri patrati, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, masina de spalat, aragaz cu hota si frigider noi
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:53

prima inchiriere totul nou, mobilat modern utilat complet, centrala termica proprie, gresie faianta parchet termopan usa metalica, balcon inchis, bucataria open-space cu livingul, liber, negociabil
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, ieri, 09:52

Piata Victoriei la 5 minute ,inchiriem apartament 2 camere cf 1decomandat,etc 6/10,mobilat complet tineresc, masina spalat aragaz frigider termopan aer conditionat gresie faianta parchet
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 09:51

et. 1, complet mobilat si utilat modern, totul este nou, bloc reabilitat, pozitionat la 50 de metri de statia de Metrou Raul Doamnei, se inchiriaza cu Contract Anaf, pozitie deosebita, disponibil imediat,
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:41

et 1, bloc reabilitat, prima inchiriere, complet mobilat si utilat modern, balcon si spatii pentru depozitare, bloc stradal,contract anaf inclus, de preferat cuplu, cadre militare,Liber
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 09:40

la 15 minute de metrou utilat mobilat, g, f, t, um renovat recent, aragaz, frigider, ms, apometre, repartitoare, A/C, reabilitat termic, stradal liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:39

strada Ioan Slavici, 8-10 minute metrou Izvor, etaj 6, centrala termica proprie, aer conditionat, masina de spalat, parchet, termopan, cablu si internet active, liber
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 09:34

2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere renovate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere Berceni - Giurgiului
Berceni - Giurgiului