sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 434 anunturi
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

proprietar, cartier civilizat si verde, Bila, Auchan, parc la 5 min. restaurantul Drumetului, bloc linistit, vedere superba, luminos, et. 10/11, g, f, p, t, um. Doar agentii fara comision proprietar
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 15:19

inchiriez apartament lux 2 camere Blv. Theodor Pallady, Hils Pallady Residence, 1 minut metrou Anghel Saligny, totul nou, prima inchiriere, bloc 2021, decomandat, suprafata aprox. 51 mp, etaj 10/11,
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 3, 13 ian, 14:40

prima inchiriere 2c, 57 mp, terasa/ gradina 80 mp, loc parcare, situat in Boemia Apartments. Complet mobilat si utilat. Incalzire prin pardoseala, ac, tamplarie Salamander, doua lifturi, irigare gazon
 • Suprafata 137 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 13 ian, 14:10

2 camere mobilate, utilate si finisate de calitate premium, 3 minute de statia de metrou Piata Unirii, etajul 2, vederea pe spate, foarte linistit, curat, luminos, modern, liber imediat.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 13 ian, 14:08

Inchiriez apartament 2 camere zona Militari, Virtutii, Str. Dreptatii,10 min metrou Lujerului, bloc 2019, supraveghere video, semidecomandat, suprafata aprox. 52 mp,etaj 2/4,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 6, 13 ian, 13:35

1/10, cf1, sdec, 55mp,vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, renovat 2019, mobilat modern, utilat complet, liber, scara stradala, balcon spatios, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, av 1+1.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 2, 13 ian, 13:13

Lujerului 7/10, semidec, mobilat ultra modern, utilalat complet, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, prima inchiriere, geam baie, contract financiar ANAF.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 13 ian, 13:11

2/8,cf1, sdec,56mp,stradal, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, curat,mobilat,utilat complet, liber, scara stradala, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, balcon spatios, contract Anaf, avans 1+1.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 2, 13 ian, 13:07

3 minute de metrou, Parcul National, 11/11+et. tehnic, cf. 1, 56 mp, bloc reabilitat termic, curat, mobilat, utilat complet, liber, vedere superba, luminos, f+p+t, usa metalica, aer conditionat, zona linistita, av. 1+1, contract Anaf,
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 13 ian, 13:07

2/8, cf.1 sporit, dec. 65 mp,3 balcoane, scara stradala, vedere pe spate, liniste, zugravit recent, mobilat stil italian, deosebit, utilat, masina de spalat, liber,g,f,p,t, usa metalica, aer conditionat, usi interioare noi, avans 1+1.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 13 ian, 12:57

P/10, semistradal, cf 1, dec, 54mp, balcon, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, liber, curat, g+f+t, usa metalica, aer conditionat, zona buna, linistita, cu multa verdeata, contract la Anaf, avans 1+1.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 13 ian, 12:57

8/10, cf. 1, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, liber, curat, g+f+p+t, usa metal, 2 unitati de aer conditionat, contract la Anaf, av. 1+1, fara animale de companie,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 2, 13 ian, 12:51

4/5, cf. 1, sdec, 57mp, centrala termica, renovat 2020, totul nou, prima inchiriere, mobilat modern, utilat complet, balcon spatios, c-tie 2010, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, liber, contract la Anaf, av 1+1.
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 13 ian, 12:51

Raiffeisen Bank, 7 minute metrou, 3/7, dec., 64 mp, mobilat modern utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, geam baie, pozitie superba, contract finanaciar Anaf, liber,
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 13 ian, 12:48

200 €
strada Rotunda, bloc reabilitat, confort 1, parchet, termopan, masina de spalat, aragaz, frigider
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 13 ian, 12:39

8/10, cf.1, bl. reabilitat termic, zugravit, mobilat, utilat complet, 2 tv, masina de spalat, contorizat, parchet din lemn masiv, usi interioare noi, termopan, aer conditionat, liber, contract la Anaf, 1+1,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, 13 ian, 12:36

2 camere 2/10, mobilate si utilate modern, termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate, balcon, 2 minute metrou, liber, 1+1 garantie,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, 13 ian, 12:31

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Sunrise Residence , intr-un imobil construit in anul 2013. Optional se poate inchiria si loc de parcare subteran ( 200 lei/ luna ). Apartamentul are o suprafata de 60 mp, are 1 balcon, este situat la parterul imobilului si ..
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 12:21

Nou pe piata ! Apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Eliezer Residence din Drumul Taberei, in vecinatatea cartierului ANL Brancusi, cu acces din str. Valea Oltului, foarte aproape de statia de Metrou Valea Ialomitei ( 4 minute). Apartamentul se afla situat la parterul imobilului si benef..
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 13 ian, 12:21

apartament 2 camere, mobilat si utilat modern, reabilitat termic, decomandat, electrocasnice, toate imbunatarile,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 2, 13 ian, 12:12

de inchiriat cu loc de parcare inclus in complexul Palladium Residence, aproape de metrou, tramvai, Lidl, Penny, Auchan Pallady, metro Pallady etc. complet mobilat, totul nou.
 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 13 ian, 12:10

inchiriez apartament 2 camere zona Dorobanti-Perla, Str. Axinte Uricariul, 8 minute metrou (600 metri) Stefan cel Mare, bloc reabilitat, proaspat renovat, decomandat, suprafata aprox. 40 mp, etaj 4/10
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 1, 13 ian, 11:29

vizavi Hotel Radisson, et. 6/7, proaspat renovat, mobilat si utilat lux, la cheie, ultra modern, centrala, 2 aer conditionat, vedere panoramica, liber, proprietar,
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 1, 13 ian, 11:23

Inchiriez apartament 2 camere zona Colentina, Doamna Ghica, Aleea Sinaia, proaspat renovat, decomandat, suprafata aprox. 45 mp,etaj 1/10, complet mobilat si utilat nou si modern (g, f, p, t, um).
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 13 ian, 11:23

Inchiriez apartament 2 camere, zona Calea Calarasi, Decebal,Str. Delea Noua, 10 minute metrou Piata Muncii, bloc 2013, decomandat, suprafata aprox. 50 mp, Parter/4
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, 13 ian, 11:22

cf.1, et.7/8, dec., mob./utilat, AC, TV, igienizat, curat, maxim 3 pers., fara animale, ocazie,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, 13 ian, 11:22

Inchiriez apartament 2 camere zona Militari,Rotar Park 2 Residence, Drumul Osiei 18-28, la 10 min. mers pe jos metrou Preciziei, (in spate la Mc Donald`s- nu Militari Residence), prima inchiriere, bloc 2021,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, 13 ian, 11:21

apartament 2 camere, et.3/8, decomandat, complet mobilat si utilat, ultralux, finisaje de exceptie, absolut totul nou, la tipla, g+f+p+term+um+ac, electrocasnice complet noi, scara impecabila, termen lung!
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 13 ian, 11:17

Floreasca, apartament 2 camere. Apartament luminos, amenajat minimalist, utilat, renovat recent, curat, zona linistita, civilizata, la cinci minute de supermaketuri, clinici, parcuri.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 13 ian, 10:55

inchiriere ap. 2 cam., 60 mp, bloc nou, et. 2/5, 8 min. metrou Basarab sau Gara de Nord, centrala proprie, mobilat si utilat modern, balcon mare. Disponibil de la 01.02.2022
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 1, 13 ian, 10:53

inchiriere 2 camere decomandate etaj 2/10, cu g, f, p, t, um, mobilat si utilat, locatia se gaseste vis-a-vis de spitalul Victor Babes, pe sos Mihai Bravu
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, 13 ian, 10:43

Teiul Doamnei, langa Rose Garden, aproape Kaufland, Veranda, Parc Plumbuita, etaj 3/10, cf. 1 dec., 55 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, imb., g, f, p, um, ac, mobilat, utilat, liber, av. 1+1,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 2, 13 ian, 10:36

proprietar imchiriez ap. 2 camere Calea Vitan - Stadion Olimpia. Acesta este complet utilat si mobilat.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 3, 13 ian, 10:29

Ap 2 cam situat ideal in zona Decebal et 2/8 intr-un bloc 1985 reabilitat cu acces imediat la metrou si la zona de promenada cu restaurante si terase, complet amenajat, mobilat si utilat integral,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, 13 ian, 09:53

stradal, vedere fata, 3 camere transformate in 2 camere, etajul 7 din 8, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, masina spalat, frigider, liber, termen lung,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 1, 13 ian, 09:24

Inchiriez ap 2 camere complet mobilat si utilat, etaj 2, zona Berceni. Ap este situat intr-o zona linistita.distanta de 4 min de Carrefour Grand Arena, Auchan,Metro,Lidl. Distanta de 5 min de STB.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, 13 ian, 09:15

pet friendly, etaj 1/4, decomandat, complet mobilat si utilat modern, bloc anvelopat termic, multiple spatii depozitare tip dressing, disponibil imediat. Vecinatati: Floreasca, Herastrau
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, 13 ian, 08:44

Particular, inchiriez ap. 2 cam. dec., mobilat, utilat, str. Baladei, etaj5/8, foarte curat, bloc civilizat, aer conditionat, loc de parcare rezidential, gresie, faianta, termopan, parchet.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 4, 13 ian, 08:25

Sun Plaza, g , f, p, t, um, ac, mobilat si utilat complet, modern, liber, 1 + 1,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 4, 13 ian, 08:18

2 camere confort 1, decomandat mobilat modern, etaj 4/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat,
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 13 ian, 08:10

Drumu Taberei, Moghioros, 5/10, semidec., g, f, p, t, 2 ac, moilat si utilat complet, liber, 1+1
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 13 ian, 08:04

Apartament 2 camere, decomandat, luminos, mobilat si utilat, parcare subterana. Bloc nou - 4 etaje, pe Str. Gradinarilor, nr. 2-4 cu acces facil la multiple puncte de interes, Bucuresti Mall si statia de Metrou Mihai Bravu. Detalii etaj: Bloc Apartamente Detalii garaj: Garaj la subsol Reper: Miha..
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 05:45

Va propun spre inchiriere un apartament foarte frumos, situat pe Mihai Bravu, Vatra Luminoasa, et. 2/10, amenajat modern, mobilat-utilat complet. Distanta pana la metrou si parc 5 min., diverse mijloace de transport in zona, magazine. Chirie 1+1, fara animale de companie si preferabil fara fumatori...
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 12 ian, 22:37

Mihai Bravu, stradal, 2 minute de metrou Iancului, etajul 8/9, amenajat modern, liber chirie 1+1, preferabil cuplu, fara animale de companie,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 12 ian, 22:35

Va propun spre inchiriere un apartament cu doua camere decomandat la etajul 2/10, amenajat, mobilat-utilat modern, vedere laterala,3 minute de metrou. Apartamentul este mult mai frumos in realitate. Chirie 1+1, fara animale de companie.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 2, 12 ian, 22:34

apartament deosebit situat intr-un bloc monolit, et.1/10, amenajat f. frumos, balcon tip terasa, complet contorizat, mobilat-utilat complet cu mobila noua, vedere parculet, fara animale de companie, chirie 1+1,
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 2, 12 ian, 22:34

De inchiriat un apartament la prima inchiriere, totul nou, complet mobilat si utilat modern.In fata blocului se afla un pic parculet cu un loc de joaca pentru copii, loc de relaxare si odihna, unde va puteti opri pentru cateva momente de respiro!Pozitionat langa mall-ul Plaza Romania, aveti la dispo..
 • Suprafata 64 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 ian, 22:30

Nord, Floreasca, Barbu Vacarescu, bloc nou, prima inchiriere, parcare 1 loc, subteran, mobilat si utilat lux, finisaje premium, et.1/P+3, balcon cu sticla, incalzire centrala termica, geamuri pana jos.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, 12 ian, 20:48

inchiriez ap. 2 camere semidecomandat, zona Lujerului, complex Granvia Park, 2017. Mobilat modern si utilat complet, liber, include loc parcare. Fara comision,
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 6, 12 ian, 20:45

Spitalul Budimex, renovat 2021, et 5/8, gresie, parchet, termopan, 2 a/c, masina de spalat, liber.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Sector 4, 12 ian, 20:24

2 camere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere utilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare Buc.
2 camere Titan - Dristor