sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 3 camere - 23 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Militari

apartament de vanzare in zona Militari, Gorgului, Profi. Apartamentul este situat la etajul 10 al unui bloc cu 10 nivele construit in 1979. Apartamentul este decomandat si nemobilat.
 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 12 aug, 03:35

Catoma Property Invest va ofera spre inchiriere un apartament de 3 camere, situat la doar doua minute distanta de statia de metrou Gorjului. Apartamentul este circular, cu o suprafata de 62 mp utili si este disponibil la etajul 3 din 9 al unui imobil ce urmeaza a fi reabilitat termic in cursul a..
 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 12:21

apartament 3 camere, etaj 4/4, an 1977, o baie, balcon inchis, aer conditionat, centrala termica, loc de parcare, liber, negociabil.
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 12 aug, 10:50

langa statia de metrou, mobilat si utilat, vedere mixta, et. 6/9, contorizat, cablu si internet, dormitoare separate, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, termen lung
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 12:56

mobilat si utilat modern, aer conditionat, et. 7/9, vis a vis de metrou Lujerului, contract Anaf, circular, zona linistita, liber, se poate viziona oricand, termen lung
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:58

Decomandat, et 2/4, mobilat si utilat, doua grupuri sanitare, liber, cablu, internet, gresie, faianta, parchet, termopan, apropiere metrou, piata
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:02

mobilat si utilat complet, apartament in bloc cu finalizare 2019, contorizare separata de gaz,complex Militari Residence fara taxe de mentenanta, la 3 minute de statie Ratb si 10 minute de metrou.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:48

-Apartament 3 camere confort I, decomandat, an constructie 1981, et. parter din 4, s. 74 mp. -Dotat cu: centrala termica, gresie, faianta, parchet, usa metalica. Este mobilat si utilat complet. Dispune de 1 balcon si 2 bai. -La doar 3 minute de metrou, langa circa de politie 21. In zona se gasesc:..
 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 20:01

Particular ofer spre inchiriere apartament cu trei camere, complet utilat si mobilat, inclusiv tv si aer conditionat. Aprtamentul este situat pe Iuliu Maniu la intersectia cu Apusului, 5 minute de mers pe jos pana la metrou, etajul 4 vedere la strada, bloc cu 11 nivele.
 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

De inchiriat, un apartament spatios, mobilat si utilat complet, in cartierul Militari, intre statiile de metrou Pacii si Gorjului. Apartamentul este situat la etajul 4/4 al unui bloc civilizat construit dupa 77, ce dispune curte comuna. Blocul este pozitionat stradal intr-o zona aerisita si accesib..
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 14 iul, 04:20

proprietar, inchiriez 3 cam sdec, conf 1, 70 mp, parter, grilaje, renovat, curat, g, f, t, um, reabilit, ac, geam baie, balcon inchis mare, vad comercial, metrou 3 min, RATB, Anaf, 1+1 garantie, neg,
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 3 min.
Bucuresti, 08 aug, 11:19

oferta, apartament 3 camere Militari, mobilat, utilat, lux;
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 10 aug, 07:01

inchiriere apartament 3 camere decomandat, mobilat utilat nou, loc de parcare, centrala proprie, totul nou, 2 minute de metrou, etaj 2,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 0 min.
Bucuresti, 10 aug, 14:26

Particular, inchiriez apartament 3 camere, etaj 3/4, bloc reabilitat interior si exterior, anul constructiei 1985, 2 bai, 2 debarale, 1 balcon, mobilat, g, f, p, t, repartitoare caldura, apometre, contor gaze separat , la 1 minut statie RATB, 5 min scoala si gradinita, 5 min lidl, 1 min Profi, Mega ..
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 10 aug, 16:00

S= 70 mp, mobilat si utilat modern, loc parcare, 2 gr. sanitare, 5 min. metrou, RATB, pret negociabil dupa vizionare
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 15:33

proprietar 4 camere la pret de 3 semidecomandat et 1/4 bloc curat reabilitat termic, g, f, termopan, 2 gr. sanitare repartitoare calduros iarna, racoros vara, mobilat utilat autobuze scoala piata, metrou 10 min. liber, acte, Adm. Financiara, 1+1 garantie,
 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 12 aug, 07:20

Militari, Lujerului, proprietar, central, 3 camere, bloc1980, Afi Cotroceni 5min
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 12 aug, 13:47

inchiriez apartament 3 camere, semidecomandat, mobilat si utilat complet, etaj 1/8, loc de parcare, aer conditionat, 2 bai, 3 debarale, pret discutabil.
 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 19:19

inchiriez apartament lux, 3 camere, Rotar Park Residence, zona Militari, Pacii metrou, bloc 2018, totul nou, prima inchirere, decomandat, suprafata aprox. 72 mp, etaj 3/11,
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 10:23

Valea Lunga, confort 1, decomandat, 2 bai, mobilat tineresc, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, contorizat, agentie
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:36

inchiriez ap. 3 camere, ideal firma, parter;
Bucuresti, ieri, 13:30

metrou Gorjului, 3 cam bloc nou, etaj 1/5, cu balcon, mobilat, utilat, 95mp, 2 gr. sanitare, centrala termica, ac, cu garaj la subsol si boxa, constructie 2016.
 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:43

Lujerului, intersectie Cora, particular, et. 4/10, cf1, masina spalat, a.c, utilat, usa met, baie si buc. renovate lux, bloc 1988 reabilitat termic, contoare, repartitoare.
 • Suprafata 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:33

3 camere Militari
3 camere Bucuresti
Mobilate si utilate Militari
3 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
3 camere utilate Buc.
3 camere cu balcon Buc.
3 camere ieftine Militari
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere decomandate Buc.