sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 93 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 250

finisata, libera, 2/4, particular, exclus agentii, disc.,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30

2/6, mobilat ultra modern, utilata complet,bl.mixt, nou constructie 2010, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, centrala termica proprie, aer conditionat, contract ANAF, liber,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:52

garsoniera parter vila, Ratb 11/N112/220, izolata termic interior/exterior, usi si geamuri de termopan, incalzire pardoseala, calorifere, renovat internet/cablu 9 min metrou, parcare, proprietar, 1+1
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:40

Ofer spre inchiriere spatiu in zona Piata Romana, ultracentral, la 3 minute de metrou. Pretul este de 30 RON pe ora iar spatiul este ideal pentru desfasurarea sedintelor individuale sau de grup. Pe Str. Nicolae Golescu, Nr 22. Peste drum de restaurantul La Mama,
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:35

garsoniera curata, gresie, faianta, parchet, termopan, 1+1,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:38

Vatra Luminoasa, Mega Mall, str. Hambarului, garsoniera etaj 1/4, semidecomandata, renovata, mobilata si utilata complet, bucatarie chicineta, masina de spalat, TV, internet, termen lung.
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:13

La 10 minute de metrou Eroii Revolutiei, vis a vis de Piata Progresu garsoniera mobilata si utilata.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:59

la 3 minute de metrou, stradala,8/10, utilata, mobilata modern, g+f+t+um, renovata recent, AC, aragaz, frigider, masina de spalat,contorizata, tv, internet, bloc mixt, balcon inchis termopan, libera.
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 12:37

Dr.Taberei, Hanu Drumetului, 1 Mai, aproape de linia 41, Auchan, Kaufland, cf.1, sdec, etaj 7/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, nemobilata, neutilata, libera, avans 1+1, agentie
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 12:10

parter, bloc izolat termic, spatioasa, libera
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 10:47

intersectie Turnu Magurele, bloc stradal, confort 1, mare, spatioasa, balcon inchis, renovata, mobilata tineresc, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, agentie
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:58

7/10, cf. 1, semidec., 32 mp, pe mijloc, bloc garsoniere, 2 lifturi modernizate, zugravita, contorizata, luminoasa, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, libera, zona linistita, contract la Anaf, avans 1l. +1l.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:30

5 minute metrou, Fainari, 7/8, dec., bloc mixt, 38 mp, mobilata utilata complet, bloc 1984, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, vedere parc, zugravita recent, contract Anaf, libera, 1+1.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:23

Garsoniera de inchiriat. Se poate inchiria si mobilata detaliile le stabilim telefonic. Bloc reabilitat. Curat. Vecini de calitate. Aer conditionat, aragaz. Gresie, faianta, parchet. Usa metalica, termopane. Se doreste inchiriere pe termen lung.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:38

proprietar inchiriez garsoniera, totul nou,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36

Militari, Gorjului va oferim la inchiriere pe str. Valea Lunga, Biserica o gars. cf. 1 sporit, 37 mp, dec., la et. 7/8 in bloc mixt, renovata recent si mobilata si utilata, pret fix, 235 euro, libera
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:25

Garsoniera cf. 1, mobilata si utilata partial, cu acces facil la metrou pentru termen lung. Vecinatati Mall Vitan, piata Alba Iulia, Mihai Bravu, Parc Titan, Piata Muncii.
 • Suprafata 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:01

chiar la gura de metrou, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, open space, liber, termen lung.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:20

42 mp etaj 5/8, decomandat, mobilat, utilat, loc parcare la bloc, lift, liber, urgent, fara masina spalat, 250 euro,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:20

garsoniera confort 1, etaj 4/10, balcon, masina de spalat, aer conditionat, usa metalica, internet si tv, situata in apropiere de metrou, libera, disponibila imediat, bloc mixt
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:10

(langa Lidl), proprietar, contract ANAF, 42,44 mp utili, et 4/6, utilat, mobilat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, ct, Ratb, metrou, Lidl, Auchan. 1+1,
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:45

etaj 3, la 10 minute de metrou, mobilata, utilata, foarte aproape de piata Obor, libera.
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:15

inchiriez gars. zona Vitan, Auchan, Piata Bobocica, bloc reabilitat, an 1978, parter inalt, stradal, totul nou, curat,
 • Suprafata 23 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:00

10 min metrou, 3/4, bucatarie mobilata nou, aragaz electric nou,Contract Anaf- avantaj decontare, Comision Agentie 50%, avans 1+1, vecinatati: Iancului, Obor, Colentina, Pantelimon,
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:45

particular inchiriez garsoniera mobilata si utilata in cartierul 23 august, vis-a-vis de parcul Pantelimon. Chirie 250 euro. Pt detalii si vizionare sunati la numarul din anunt.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:17

oferta de inchiriere de 1 camere confort 1, decomandat, cu suprafata utila de 33 mp. Este situat in bloc, la etajul 9 din p+ 10 in zona Rahova. Are bai: 1, balcoane: 1. Dotari: bucatarie mobilata si utilata.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:08

5/9, mobilat si utilat complet, libera, stradal, acces imediat STB, hipermarket
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:04

6 minute metrou Piata Iancului, modern, bucatarie-bar, masina spalat, termopan, gresie, faianta, tv, cablu, internet, negociabil,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50

Drumul Taberei, str. Vladeasa, cf. 1 decomantata, bloc mixt, etaj 5/10, mobilata/ utilata, g, f, t, usa metal, masina de spalat, libera 230 euro 1+1 garantie
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:48

inchiriere, garsoniera mobilata utilata tinereasca, situata stradal acces usor STB magazine (1+1) termen lung,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:31

sector 6, inchiriez garsoniera dotata cu grup sanitar, televizor, internet. Pret 800 lei o persoana.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:00

mobilata si utilata modern, centrala proprie, cocheta, et 1/4, libera, pentru o persoana, nefumatoare, apropiere metrou, stb,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:15

gars. an 1980, piata, Mall, park Lake, bloc reabilitat, renovata,
 • Suprafata 37 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 20:26

Militari, Rosu garsoniera de inchiriat mobilata si utilata complet, este intr-un bloc nou ceea ce inseamna caci garsoneira este la prima inchiriere. Bloc mic cu 4 nivele, 3 min pana la STB 178, 138, 278
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 18:35

particular inchiriez garsoniera intre Kaufland si Piata Moghioros, etaj 7/10, confort 1, curata, libnera.
 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 18:24

garsoniera Titan Policlinica - langa Parcul Titanii - Prisaca Dornei, Metrou Titan sau Nicolae Grigorescu. Confort 1, semidecomandat, 33 mp, etaj 2. Mobilat si utilat complet. Oferit de agentie.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 19 feb, 16:34

Mobilata si utilata, la 3 minute de metrou, bloc mixt
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 19 feb, 16:14

Octavian Goga 1991, 38 mp, mobilata modern, utilata complet, renovata recent, aer conditionat pret 250 euro 1+1 g adiacent Unirii, Nerva Traian, Vitan Mall, Timpuri Noi, Mircea Voda, Camera de Comert, Dudesti.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 19 feb, 15:46

Aparatorii Patriei, 6-7 min metrou, 5 min piata, 2 min Mega Image, 7 min Profi, cf 1 mobilata, utilata complet, libera 1 Martie. Sunati acum!!
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 19 feb, 15:23

gars. curte, separata, cheltuiel incluse,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 14:57

Alba Iulia adiacent, 2/4, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica, masina de spalat, libera. Vecinatati: Decebal, Vitan, Muncii, Calarasilor, Hyperion
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 19 feb, 14:56

gars. 4/6, renovata, totul nou,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 14:56

agentie, Rin Hotel (Confort Park), 9/10, 45 mp, mobilata si utilata complet, multiple imbunatatiri, centrala termica, bucatarie open space, curata, libera din 1 martie, acces usor ratb, parc, piata, 1+1.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 14:13

gars. conf 1 semidec, la 1 minut de metrou, renovata recent, g, f, p, t, um, ac, foarte curata, mobilata si utilata complet, cablu, internet, tv, libera, negociabil
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 19 feb, 14:11

agentie inchiriaza garsoniera moderna, izolat termic, imobil nou, et.2/4, centrala proprie, balcon, ac, tv, gresie, faianta, parchet, termopan. Vecinatati: Valea Argesului, Valea Ialomitei, parc Moghioros, Plaza
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 14:08

garsoniera utilata complet, cap tramvai 21 Colentina (zona Europa),
 • Suprafata 25 mp
Bucuresti, 19 feb, 11:55

900 m de Cora, zona linistita, mobilata modern, etaj 2, aragaz, frigider, masina spalat, gresie, faianta, baie cu cada, termopane, loc parcare asigurat, intretinere mica, 1+1 garantie, fara copii,
 • Suprafata 29 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:51

Frigocom, garsoniera este situata la etajul 4 al unui bloc reabilitat termic cu 4 nivele. Aceasta este decomandata si are o suprafata utila de 35 de metri
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 11:16

proprietar, inchiriez garsoniera micuta, cocheta, in zona Domenii-Chibrit, situata la max. 4 minute de metrou 1 Mai. Mobilata, utilata, fara gaze, incalzire si apa calda Radet. Etaj 4 din 4 fara lift.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 19 feb, 10:21

inchiriez camere camin studentesc camere cu 2 si 3 paturi, camerele dispun de grup sanitar propriu, dus wc, frigider sifoner, televizor, cablu tv, net, paza 24/24 pret de la 500 lei pe pat in camera cu 3
Bucuresti, 19 feb, 10:05

6 minute de metrou Brancoveanu, confort 1, bloc mixt, fara imbunatatiri, fara masina de spalat, balcon inchis, libera
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 09:52

Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Garsoniere Titan - Dristor
Gars. ieftine Titan - Dristor