sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 344 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 250

mobilata si utilata modern. et. 8/10, foarte curata, langa statie stb, apropiere Favorit, libera, bloc curat, doua lifturi, contorizata, termen lung
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:40

la 5 minute de mers pe jos pana la metrou, confort 1, etaj 7/10, foarte curata, mobilata si utilata complet, dispune de g+f+p+t+UM, balcon modificat, apometre, internet
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:18

Metrou Iancului, garsoniera in vila, baie proprie, mobilata modern, libera.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:12

garsoniera de inchiriat vav de Cocor, Bratianu, et. 1, baie, chicineta, aer conditionat, lift, acces direct in Centru Vechi, ideal pt. locuinta o persoana sau birou firma declarat 2 angajati
 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:25

complet utilata si mobilata, tv, internet, termopan, usa metalica, aer conditionat,
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 07:20

garsoniera de inchiriat in Bucuresti, Soseaua Giurgiului, complet mobilata si utilata, piscina, gratare, parcare, internet, cablu gratis;
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35

garsoniera confort 2, are20 mp, etaj 5 din 10, centrala termica proprie, mobilata si utilata complet, aer conditionat, garsoniera micuta se preteaza pentu una sau maxim doua persoane, fara animale
 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:25

cf. 1, etaj 8/10 gresie, faianta, parchet, termopan libera, poze reale, avans 1+1, eliberabil 1 septembrie
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:03

etaj 3/8, cf. 1, bloc retras, zona linistita, mobilata si utilata complet, curata, libera, persoane serioase termen lung, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati Pipera, Colentina, Lacul Tei, Obor, Fundeni
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:54

momentan intretinere zero lei. Proprietar ofer spre inchiriat garsoniera noua, in bloc dat in folosinta acum o saptamana in complexul rezidential Polux, din cartierul Militari, strada Uverturii
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:51

la 10 minute de mers pe jos pana la metrou Costin Georgian, reabilitat termic, confort 1, parter/10, proaspat renovata, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, internet.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:43

la 8 minute de mers pe jos pana la metrou Nicolae Teclu, confort 1, etaj 11, cocheta, mobilata modern, echipata complet, ac, tv lcd, centrala proprie, cablu tv, internet, wi-fi
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:33

proprietari, inchiriem garsoniera, situata in Bucuresti, sector 4, la 10 minute de statia de metrou Constantin Brancoveanu
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:28

Str. Lunca Marcusului nr.39A, la 11 minute de metrou Nicolae Teclu, confort 1, decomandat, etaj 1/3, spatioasa, mobilata si echipata complet, totul nou, centrala proprie, finisaje deosebite, internet.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:32

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, curata, cu imb., bloc izolat, termic, costuri mici, zona linistita, libera
 • Suprafata 27 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:24

inchiriez garsoniera, apropiere Parc IOR, zona verde, mobilata utilata complet, mobilier nou, cu toate imb., renovata recent, bloc izolat-termic, costurimici,libera, ocazie,
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:23

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, mobilata, utilata complet, cu toate imb., curata, bloc izolat-termic, costuri mici, libera
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:22

proprietar, inchiriez garsoniera la etajul 2/8, suprafata 34 mp, decomandata, mobilata si utilata, aer conditionat, lunar 220 euro/ luna discutabil sau in regim hotelier 100 Lei/seara.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05

agentie, etaj 6/8, decomandata, mobilata si utilata, renovata, contorizata, libera, 1+1. Vecinatati: bd. Basarabia, Diham, National Arena, parc Ior, Baba Novac, Nicolae Grigorescu
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:59

de inchiriat garsoniera mobilata si utilata, moderna, etajul, 4/8, libera
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:43

garsoniera spatioasa, etaj 2, zona excelenta, parcuri, Megamall, magazine, mobilata si utilata modern, ideala pentru cuplu sau single, contract ANAF, disponibila pentru termen lung, seriozitate, 1+1
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:32

garsoniera, recent zugravita, bloc anvelopat, vedere spate, etaj 2/8, costuri intretinere foarte mici, canapea extensibila, balcon inchis in termopan, contract la ANAF.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 10:27

Garsoniera aflata la 6 minute de metrou Nicolae Teclu in complexul Palladium, complet mobilata si dotata, in ansamblu nou, modern, cu multiple facilitati.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:23

garsoniera Dristor, metrou Dristor, localizare extraordinara, an 1974, et. 2/10, suprafata utila totala 31 mp, bloc anvelopat, logie, complet mobilat si utilat
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:22

gars. cf 1, la 1 minut de metrou renovata recent, g, f, p, t, um, ac, foarte curata, mobila Mobexpert, cablu, internet, etaj 3/9, cu contract la anaf
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:05

Regina Elisabeta, Cismigiu, garsoniera mobilata si utilata complet, amenajata, libera, centrala de apartament, pozitie deosebita
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:59

Calea Victoriei, garsoniera mobilata si mutilata complet, spatioasa, libera, etaj 2, situata la 5 minute de metrou Universitate.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:59

etaj 2/4, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata modern, utilata complet cu: aragaz+hota, frigider, masina de spalat, TV, aer conditionat, balcon inchis in termopan, liber.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:52

Stradal pe Calea Vacaresti, vis a vis de Facultati, cf.I sporit cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet curata, liber, vizite urgent, merita,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 09:50

garsoniera complet mobilata si utilata, la 5 min de metrou si parc, bloc 2014,
 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:27

Ultracentral, 5 minute de metrou Universitate/Unirii, inchiriez garsoniera renovata in totalitate, utilata si semi-mobilata, etaj intermediar, costuri intretinere mici, se inchiriaza pentru locuit/firma,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:06

garsoniera cf 1, et 1/10, renovata recent, bloc stradal, la 5 minute de Mega Mall,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:46

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, situta la 2 min de statia tramvaiului 32.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:35

metrou Costin Georgian, stradal, vedere spate, complet mobilata si utilata modern, etajul 4 din 4, 20 mp, fara balcon, libera, termen lung,
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:11

parter, bloc reabilitat,complet renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, frigider, masina spalat, termen lung, 1 luna + 1 luna garantie, agentie
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 08:11

Persoana fizica, inchiriez garsoniera, mobilata, utilata. Numai persoane serioase, care lucreaza. 250 E/luna. Zona Bdul Timisoara, Romancierilor (Plaza).
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:28

2/10, semidecomandat, 31 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, AC, nou mobilat, utilat, zona parc, metrou, liniste.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 07:22

7/10, semidecomandata, mobilata, contorizata, 10 min metrou, seriozitate, exclus intermediari,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 06:33

Garsoniere cf 1, decomandat, mobilata, utilata complet, mobilata frumos, liber sunat acum.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 06:17

cf 1, lux-renovata, 40 mp, usa metalica, mobila, gresie, faianta, termopan, TV 100 cm, masina de spalat, aragaz, frigider, aer condit, totul nou, f. curata. 1+1. Igienizata si dezinfectata.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 04:50

Garsoniera proaspat renovata, etaj 2/9, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, aragaz, ac,balcon, verdeata, liniste, Lidl, Carrefour la 2 min.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 23:25

Proprietar, Dristor 1+2, 3 min, p/8. Oferta reab. termic, zugrav nou, term, frig, aragaz, tv. led noi, mob. integr. modern. contoriz, ms ac, aspir, g, f, um, intern, interf, monit. video. Libera. Vec. Lidl. 1 min. Kauf. KFC 1 min1+1luna
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 22:46

1 Decembrie1918, garsoniera dubla, bloc nou gen vila mai mare cu doua etaje, mobilata si utilata complet, centrala proprie, living, baie si bucatarie open space la etaj iar la mansarda dormitor cu pat
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 21:47

proprietar, exclus comisionari, mobilat clasic, usa metalica, termopan, parchet lemn masiv, aer conditionat, TV, internet, bloc mixt, reabilitat termic.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:55

Inchiriere garsoniera mobilata si utilata complet modern, decomandata, 30 Mp, centrala proprie,costuri mici de intretinere, loc parcare in incinta complexului, et.5/7, lidl, mega image, metro, auchan
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:41

4/4, terasa O.K, cf 2, semidec, 20 mp, renovata recent, mobilata modern,utilata complet,foarte curata, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, instalatii noi, cabina de dus, libera, zona linistita, avans 1+1, agentie.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:34

Langa rond Alba Iulia, garsoniera, confort 2, etaj 5/10, 22 mp, renovata, mobilata si utilata modern, complet, termopan, internet, aer cond,
 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:10

Garsoniera cf. 1, 40 mp, bloc linistit 3/4 etaje, mobilata, utilitati complete, spatioasa, termopane, balcon inchis, pe Bd. Timisoara intre Afi Cotroceni si Razoare. Acces 4 min. Metrou Orizont
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:28

proprietar inchiriez garsoniera amenajata complet, etaj 5/8, confort 1.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:40

Afi Cotroceni, Plazza Romania, cf. 1, etaj 2/9, gresie, faianta, parchet, termopan partial (balcon, bucatarie), usa metalica, libera, avans 1+1, libera 10 august
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:32

Razoare, Drumul Sarii, proprietar exclus agentii, parter inferior, mobilat nou, buc americana, utilat, tv led, frigider, centrala proprie, m. spalat, intretinere totul inclus 250Ron vara, 350Ron iarna, 1c+1g,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50

proprietar, exclus agentii, 3 garsoniere utilate, mobilate, tv led, baie/bucatarie proprie, a.c., amenajate intr-un spatiu de 90mp bloc cf.1 sporit, intretinere totul inclus 250 Ron vara, 350 Ron iarna
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42

dec, cf. 1, p/p+2, imobil 2010, mobilata si utilata, centrala proprie, contorizata, internet, cablu tv, zona linistita, situata la 5 minute de metrou, tramvai, Stb, disponibila
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:41

Proprietar inchiriez garsoniera, complet mobilata si utilata, foarte curata. Se afla in intersectia Nitu Vasile cu Alexandru Obregia. Maxim 7 min metrou Piata Sudului
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:38

Bd. Timisoara, cf. 1, decomandata, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata modern si utilata complet, LCD, foarte curata. La 7 minute de tramvai 41 si Plaza Mall.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:24

Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Titan - Dristor
Gars. ieftine Titan - Dristor
Garsoniere Titan - Dristor