sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 178 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 250

Auchan vis a vis, gars cf 1,decomandata, mobilata si utilata, frigider nou, aragaz, hota noua, tv, masina de spalat, libera, supraveghere video, foarte curata
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:23

Plaza vis a vis, gars. Cf 1, 31 mp, mobilata si utilata, aragaz, frigider, masina de spalat, Ac. Balcon, usa metalica.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:10

Brancoveanu, imediat autobuze, 116, 220, 141, metrou 10 min, Grand Arena Mall 10 min, cf 1 mobilata, frumos, utilata complet, accepta cupluri, fete, baieti. Libera.sunati acum!!
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:07

1.000 Lei
garsoniera, etaj 4/ decomandata, mobilata modern, cu centrala.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:36

195 €
Confort Urban Residence - bloc nou, mob noua, utilat, totul nou, balcon, 20 min de Piata Unirii cu bus 117, fara agentii fara subanchiriere fara bairame,1+1, proprietar, pt. doamna/cuplu cu job stabil.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:20

Residence, 5 minute statie stb, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, masina de spalat, libera.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:55

Piata Moghioros, imediat tramvai 41, autobuze: 368, 168, 268, 668, Auchan, Carrefour, 5 min, et 1/10, mobilata frumos, utilata, complet, liber.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:51

Dristor metrou 2 minute, oferim spre inchiriere gars cf. 1 decomandata, mobilata complet et. 2/10. Utilata, aragaz, frigider, masina spalat. Renovata termopan, gresie, faianta, parchet. Libera
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:36

250 €
Vitan Mall, garsoniera 43 mp, etaj 1/4, prima inchiriere, totul nou. Mobilata partial, la 5 minute de metrou Mihai Bravu si 7 minute Mall Vitan.
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:32

garsoniera capat troleibuz 66, 253,
Bucuresti, azi, 08:29

garsoniera, baie, bucatarie, camera, parter, intrare separata,
Bucuresti, azi, 08:21

str. Serg. Ilie Petre, apropiere Profi, Shop&Go, parter cu balcon, bloc nou, centrala termica proprie, sifonier, parchet, termopan, gresie, faianta, locuit/ firma
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Ilfov, azi, 08:10

bloc reabilitat, amenajata modern, usa metalica, gresie, faianta, termopan, etaj 1/5, particular, libera, masina de spalat si combina frigorifica,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 04:00

Situata intr-un bloc stradal la 10-12 min, de metrou Brancoveanu, mobilata si utilata complet, fiind locuinta ideala pentru cei care prefera linia albastra de metrou, la cel mai accesibil pret.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 03:44

Localizata la 10 min. de mers, de metrou Titan, intr-o zona verde, bloc reabilitat, mobilata si utilata complet, renovata, avand cel mai mic pret de pe piata.
 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 03:34

sector 6, inchiriez garsoniera dotata cu grup sanitar, televizor, internet. Pret 800 lei o persoana.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 00:30

langa National Arena, garsoniera, confort 1, etaj 1/10, renovata,modern, complet, internet, libera,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 19:51

Miramar, aproape de Mega Mall, confort 1, etaj 10, bloc mixt, renovata, mobilata si utilata modern, complet, aer cond, termopan, internet, libera,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:36

garsoniera decomandata, bloc mixt, reabilitat termic, 3 minute de metrou Nicolae Grigorescu, etaj 8-10, suprafata 35 mp, mobilata si utilata
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:11

garsoniera 1979, et. 9/10, fara balcon,
 • Suprafata 23 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:47

P/4, imbunatatiri, mobilata, utilata modern, 2 X 250 euro,
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:00

Proprietar ofer spre inchiriere garsoniera la parter/8, in bloc stradal situat pe Bld. Iuliu Maniu, intre Piata Gorjului si str. Valea Lunga. Acces facil catre mijloacele de acces in comun.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:55

pe Nicolae Grigorescu, langa Policlinica Titan, confort 1, semidecomandata, etaj 8/10, 31 mp, mobilata si utilata complet, curata, A/C, priveliste superba, 4 lifturi, 7 minute de metrou si parcul IOR.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:43

fix la gura de metrou, et. 4/10, utilata, mobilata modern, g, f, p, t, um, renovata recent, ac, aragaz, frigider, ms, contorizata, internet, stradala, bloc reabilitat, balcon, libera.
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:02

garsoniera confort 2, particular, exclus intermediari
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:00

recomandata, 42 mp cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet, libera, vizite urgent, merita ocazie,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:50

Brancoveanu, G.Bocaccio, 16 mp, 4/4, sd. mob, neutilat, imb, renovat, AC, TV, 8 minute de metrou, ocazie. Romani, maxim 2 pers, fara animalute. Cost inchiriere 1800 lei (chirie, garantie, comision).
 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 15:21

6/10, decomandata, confort 1, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acces rapid la mijloacele de transport in comun, apropiere de Parcul Tei si Parcul Circului, libera, curata, 1+1.
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:00

City Residence, Cartier Dobroesti, 3/6, cf 1, bl mixt, mobilata ultra modern, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, totul nou, c-tie 2013, contract Anaf, ibera, 1l+1l.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:58

la 5 min de metrou, et. 3/10, bloc reabilitat, curata, zugravita si parchet schimbat in luna ianuarie, su 33 mp, doua canapele extesibile dressing foarte mare, ac, frigider, aragaz, ms. Libera
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:43

1 Mai Mega Image, et 5, confort 1mobilata electrocasnice, balcon, libera, acces usor, la 2 statii de afi Cotroceni.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 14:03

inchiriez garsoniera, confort 1. Relatii la telefon,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:45

Anghel Alexandru garsoniera mare confort 1 st 35 mp an 2016 centrala conditii bloc 750 lei/luna nemobilata sau 850 /luna mobilta utilata complet 3 min Ratb 1+1.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:31

250 €
vav de Casa de Pensii, gars in bloc nou, conf 1, dec, nemobilata etaj 6/10, bucatarie open space utilata.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:25

inchiriere garsoniera 24 mp, 1/1 la vila, cu g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat cu gaze, zona excelenta.
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:21

Mihai Bravu,Vatra Luminoasa, aproape Parcul National, Maior Coravu, etaj 8/10, cf. 1 32 mp, 3 lifturi, mobilata, utilata, imb., g, f, p, termopan, um, pe mijloc, orientare est, libera, av 1+1,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:13

stradal, 1 minut Ratb, 8 minute metrou, confort 1, semidecomandata, renovata, mobilata, utilat, bloc reabilitat, 1+1, negociabil.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 12:36

4/4, decomandata, mobilata modern, utilata complet (masina de spalat, frigider, aragaz), gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, linistita, curata, libera, contr. ANAF, 1+1
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 12:28

41mp, cf. 1, bloc 2009, la Rin Grand Hotel, mobilata complet modern, utilata complet modern inclusiv masina spalat, toate imbunatatirile moderne: g, f, p, t, AC, centrala propr, vecini: M. Bravu, Vitan Mall.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:11

soseaua Fundeni, Spitalul Fundeni , aer conditionat, moderna, gresie, faianta, parchet, ferestre cu geam termopan, usa metalica, bucatarie mobilata, centrala termica, tv lcd, frigider,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:09

inchiriere garsoniera dubla formata din dormitor, living cu bucataria open, mobilata modern si utilata complet: frigider, aragaz, masina de spalat rufe, lcd. Agentie, libera. Contract Anaf.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:06

220 €
Nicolae Grigorescu, Potcoava, garsoniera.
 • Suprafata 25 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:59

Ferentari, Iacob Andrei, 15 mp, 3/4, sd, mob, utilat, imb, ocazie. Exclusiv cetateni romani, 1-2 persoane, cuplu, fara animalute. Cost inchiriere: 1400 lei (chirie, garantie, comision)
 • Suprafata 15 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:55

Piata Moghioros, Telekom, inchiriez garsoniera, gresie, faianta, termopan, usa metalica, suprafata 32 mp, mobilat si utilat, aproape de mijloace de transport, piata, scoala, etaj P/10, 1+1 luna.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:53

confort 1, bloc reabilitat termic, etaj 6/8, spatioasa, foarte curata mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, cablu tv, internet. La 5 minute de mers pe jos pana la metrou.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:22

Inchiriere garsoniera mobilat utilat, renovat, foarte frumos si confortabil. Balcon 9 metri. Liber imediat.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:05

garsoniera confort 1 semidecomandat, mobilat, taj 4/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, fainta, parchet,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:53

metrou Lujerului, Mega Image, p/10, mobilata, canapea extensibila utilata, termopan, parchet, balcon inchis, curata, 3 minute metrou.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:44

Ramnicu Sarat, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, spatioasa, libera, merita vazuta, etaj 5, la 10 minute de metrou.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:05

Baba Novac, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, spatiiasa, libera, merita vazuta, la 10 minute de metrou Dristor.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:05

Garsoniere Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Titan - Dristor
Garsoniere Titan - Dristor
Gars. ieftine Titan - Dristor