sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 86 anunturi
Zona: Titan-Dristor
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

Universitatea Hyperion, garsoniera dubla in vila, la curte, totul nou, se inchiriaza doar la o studenta sau angajata,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:30

cf.1, 30 mp, et.7/10, sd, mob/utilat, AC, TV, imb., maxim 2 pers. fara animale
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 17:45

deosebita zona extraordinara cu toate facilitatile utilata, totul este nou nout, 5 min. de metrou, 1 min. de piata spatele blocului langa parc. Atentie, nu accept agentiile sa ma contacteze, imi rezerv dreptul de selectie fata de persoanele din bloc, multumesc,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 16:17

6/11, mobilata si utilata, ac, termopan, usa metalica noua, balcon spatios, complex 2009, libera, ideala locuit 1-2 persoane.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 12:26

21 mp, et. P/4, dec., mobilat/utilata, imb., AC, boiler, incalzire pe electric, loc parcare, ocazie! Maxim 2 persoane civilizate fara animale. Pretul afisat este valabil pentru perioada de iarna.
 • Suprafata 21 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 15:51

garsoniera, confort 1 dec. situata in bloc reabilitat termic, la etajul 8/10, cu suprafata de 36 mp, mobilata si utilata complet. Contract la Adm. Finan. Loc parcare ADP, agentie. Pret 1100 lei.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, azi, 13:09

Garsoniera semidecomandata renovata. Se inchiriaza ca in poze, este mobilata si utialata. Libera. 3 lifturi, 4 minute metrou Dristor, 2 minute Parc IOR
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 3, azi, 12:28

40 mp, bloc 2016 mixt, cartier privat foarte linistit, AC, centrala, masina spalat cu uscator, smart TV, complet renovat, mobilat si utilat modern, bloc 5 etaje cu lift, etaj 2, libera, fara animale
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, azi, 12:25

chiar pe Voronet, garsoniera dubla, bloc mixt, parter, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare schimbate, geam baie, libera, fara animale
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 3, azi, 12:25

bloc reabilitat, parter, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, termen lung
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, azi, 12:24

la 2 minute, metrou 1 Decembrie 1918, 32 mp, cf.1 anvelopat, fara agentii doar persoane nepretentioase stabile financiar, linistite nu animale de companie, utilata, mobilata clasic, baie contorizata monitorizata, termen lung, 1+1, pret 850 roni,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 3, azi, 11:05

Auchan Titan cinci minute distanta camera in vila tip garsoniera inclus baie si bucatarie, mobilata, utilata, contorizata, 23 mp, 700 ron plus cheltuieli intretinere
 • Suprafata 23 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 10:45

K Imobiliare Consult propune bloc nou, garsoniera suprafata 35 mp, parter, centrala termica, mobilat si utilat complet nou, libera, loc de parcare,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, azi, 09:38

garsoniera spatioasa, bloc mixt, etaj 3/4, decomandata, mobilata, balcon, zona linistita, detalii, chei agentie,
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, azi, 08:59

Particular, stradal, liniste, mijloace de transport in comun la 1 minut, p/10, mobilata, utilata, curata, 10 minute metrou Titan.
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:24

fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati, este utilata are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, incalzire 1.000 Lei, nu se ia garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 07:43

zona Fizicienilor, la 7 minute de metrou Nicolae Grigorescu, garsoniera confort 1 semidecomandata, St 30 mp, 5/p+9. mobilata si utilata, si este disponiila imediat
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 3, ieri, 22:12

situata la 12 minute de mers pe jos pana la metrou Nicolae Grigorescu, bloc 2019, complet mobilata si echipata. Complex sigur, cu bariera de acces si supraveghere video 24/24.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 20:45

la 5 minute de parc, garsoniera dubla, balcon tip terasa, mobilat complet, utilat. masina de spalat. frigider, aragaz, bloc reabilitat.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 18:29

bloc reabilitat garsoniera zugravita recent pat dublu nou mobilata utilata modern libera 2 statii ratb de metrou titan particular urgent si garsonira metrou armata poporului confort 1, 200 euro Mihai,
 • Suprafata 17 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 14:23

renovata mobilata utilata modern, centrala termica, este in vila la parter cu intrare separata si contorizata separat (lumina si gaze). Fara proprietar
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:51

piata, Trapezului, magazine, banci. Bloc reabilitat termic, et. 8/10, decomandata, garsoniera renovata, modern. Bloc mixt. Pret discutabil.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 3, ieri, 13:13

Proprietar inchiriez garsoniera Titan - Piata Minis, et.5/10, 31mp, bloc reabilitat termic, ingrijit, camere video in bloc, gresie parchet faianta, geam termopan, usa metalica, mobilata, utilata, apometre si repartitoare, curata, termen lung, garantie 1 luna
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 12:35

cf. 1, et. 3/4 fara lift, 29 mp, dec., ac, renovata, bloc reabilitat, ocazie
 • Suprafata 29 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:53

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, mobilata, utilata complet,curata, cu toate imb., bloc izolat-termic, costuri mici, langa parc I.O.R, zona linistita, libera,
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 11:25

Dristor 1-metrou, stradal, bloc mixt, decomandata, spatioasa, reabilitata termic, amenajata, mobilata+utilata modern, metroul la scara, 250€
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 10:16

230 €
Metrou, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, spatioasa, libera, situata langa Mega Image, la 7 minute de metrou Titan, bloc reabilitat termic, 3 lifturi.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 09:20

proprietar, inchiriez garsoniera decomandata, parter inalt, mobilata si utilata modern ,igienizata, intrare din bulevard, zona civilizata,verde,bloc anvelopat, 3 minute fata de metrou si piata Grigorescu, , 1+1 garantie,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 3, ieri, 08:38

Mobilata, utilata, etajul 8/11, bucataria mobilata si utilata complet. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Dotari: aer conditionat, aragaz, frigider, masina de spalat.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 08:08

La un cuplu, doua persoane, salariati, este utilata, are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, pat, sifonier, dulap, masa, scaune la 1.000 Lei. Nu se ia garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 07:44

libera, superrenovata, baie modernizata, toate obiectele sunt noi, mobilier individual, etaj 4 din 10, bloc curat si ingrijit, lift nou,
 • Suprafata 18 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 07:30

Garsoniera Dristor, etaj 2, mobilat si utilat complet. Costuri mici de intretinere. Zona Foarte bine conectata, Metrou, tramvai, autobuz, magazine, malluri.
 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, 26 ian, 21:48

Mihai Bravu, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mall Vitan, Camil Ressu, Piata Alba Iulia, Baba Novac, 5 minute metrou Dristor
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 26 ian, 21:01

Inchiriez garsoniera in Drumul Taberei/Brancusi, la capatul autobuzului 168 si la 5 minute de statia de metrou Brancusi. Garsoniera este situata la parter, are balcon, este utilata si mobilata.
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 26 ian, 20:23

Bd. Constantin Brancusi, et. 1/10, renovat, cu imbunatatiri, mobilat si utilat blocul este mixt. Liber
 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, 26 ian, 16:48

parcul IOR, Mega Image, Lidl, garsoniera mobilata totul nou, renovata, libera din data de 01- 02- 2022, se poate vedea oricand
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 ian, 16:46

inchiriez garsoniera recent renovata, aer conditionat, complet mobilata si utilata. Zona Dristor, statia de metrou Dristor 2. Etaj 10/10. 1 luna chirie + 1 luna garantie. Disponibila imediat.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 26 ian, 14:40

garsoniera si loc de parcare, complex Hils, Theodor Pallady, 3 minute pana la metrou Anghel Saligny, mobilata si utilata complet, 37 mp, etaj 11/11, prima inchiriere, disponibila imediat.
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 ian, 14:37

Inchiriez camera sepatata in vila, mobilata, cu electrocasnice, baie si bucatarie, intrare separata, str.Varasti, nr. 6
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 ian, 13:35

Garsoniera, confort 1, etaj 2, Metrou Dristor, recent si complet renovata, utilata, pentru 1 persoana nefumatoare
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 26 ian, 12:40

999 Lei
Trapezului, aleea Mizil, suprafata 16 mp, etaj 3/4, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat modern, masina de spalat, frigider, aer conditionat, televizor, metrou, 1+1 luna,
 • Suprafata 16 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, 26 ian, 11:51

Particular inchiriez garsoniera in zona Dristor, strada Danubiu, bloc reabilitat, etaj 4 din 4, curata, aer conditionat, utilata, zona linistita, pret 240 euro, negociabil. La inchiriere se va plati 1 luna + 1 luna garantie.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 ian, 11:50

Vitan, Ramnicu Valcea, str. Lacramioarei, 3 min. Auchan Vitan, garsoniera, bloc reabilitat termic, parter/4, balcon, liber, fara imbunatatiri. Necesita renovare, accept credit, pret negociabil
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 3, 26 ian, 11:42

Str. Jean Steriadi, 5 minute de metrou 1 dec. 1918, sector 3, cf. 1, 30 mp, et. 3/10, sd, mobilat, utilat, pat nou, fara balcon, bloc reabilitat, 1 persoana sau cuplu, ocazie!
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 ian, 11:39

inchiriez garsoniera apropiere metrou, mobilata, utilata complet, mobilier nou, canapea extensibila noua, renovata recent, cu imb., bloc izolat termic, costuri mici, zona verde, libera,
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 26 ian, 11:02

inchiriez garsoniera, curata, cu toate imb., bloc izolat termic, costuri mici, libera.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 26 ian, 11:00

inchiriez garsoniera mobilata, curata, 5/10, bloc stradal, 5 min. metrou, 2 minute Mega, parc aproape, zona linistita, verdeata.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 ian, 09:43

Garsoniera confort 1 decomandata ,mobilata ,etaj 1/10,bloc mixt , frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 3, 26 ian, 08:49

fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati este utilata are masina spalat, frigider, tv, mobilata, pat, sifonier, dulap, masa, scaune, nu se ia garantie.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, 26 ian, 07:48

L. Patrascanu, garsoniera 38 mp, Titan - Metrou Costin Georgian, Morarilor - Basarabia, prima inchiriere, utilata si mobilata complet.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 25 ian, 21:49

200 €
proprietar, inchiriez garsoniera in bloc mixt, et. 1, 1 min. metrou Titan, statie STB in fata scarii, semidecomandat, mobilat
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 25 ian, 18:54

Garsoniere Titan - Dristor
Mobilate si utilate Bucuresti
Titan - Dristor
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Gars. ieftine Titan - Dristor
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.