sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 53 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Titan-Dristor
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

2/4, dec, mob ikea, utilat, imb, net, cablu, balcon, fara gaze, reabilitat, ocazie. Exclusiv cetateni romani, fara copii mici sau animalute, maxim 2 pers, cuplu, nefumatori.
 • Suprafata 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:18

2/10, cf. 1, sdec., 32 mp, pe mijloc, bloc de gars, reabilitat termic, amenajata, mobilata modern, Mobexpert, utilata complet, curata, g, f, p, t, um, libera, zona linistita, cu multa verdeata, contract la Anaf, avans 1 l+1 l.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:48

Inchiriere garsoniera Dristor (Metrou) - comision zero. Va prezentam o garsoniera mobilata complet amplasata langa statia de Metrou Dristor 2, intr-un bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:21

Titan, vis-a-vis de parc si statia de metrou Titan, etaj 9/10, sdec, mobilata, utilata, g+f+p+t+um+isn+ien, oferim si cerem seriozitate, pret fix 250 de euro, 1 luna avans+1 luna garantie
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:53

gars. confort 1, decomandata, bloc stradal, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, renovata recent, foarte curata, etaj 5/9
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:49

etaj 1/5, mobilata lux, totul nou, la prima inchiriere, centrala proprie de apartament, aer conditionat, masina spalat, lcd, foarte curata, libera. Vecinatati: rond Baba Novac, Decebal, Alba Iulia
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:59

Costin Georgian, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Chisinau, Nicolae Grigorescu, Arena Nationala, Metrou Costin Georgian.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:27

Inchiriere garsoniera Piata Muncii. Curata, renovata, spatiosa, luminoasa, et 6/8, dispune de balcon, AC, spatii depozitare, aproape de Stadionul National, Parcul Titan.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:40

8/10, fix la gura de metrou, stradala, utilata, mobilata modern, g, f, p, t, um, renovata acum, aragaz, frigider, ms, apometre, repartitoare, tv led, internet, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, balcon inchis, libera
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 14:18

stradal, 1 minut Ratb, 8 minute metrou, confort 1, semidecomandata, renovata, mobilata, utilat, bloc reabilitat, 1+1, negociabil.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:25

bloc 2008, pretabila locuinta sau birou,garsoniera luminoasa,intr-un bloc construit 2008, pentru locuinta sau birou. Interior modern, bucatarie deschisa, smobilata si utilata complet si centrala proprie.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 13:01

Park Lake, Dristor, garsoniera situata langa Park Lake, 3 minute pana la metrou Dristor, etaj 8/10, semidecomandata, utilata si mobilata complet, g, f, p, termopan, aer conditionat. Libera.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55

garsoniera modern mobilata si utilata intr-un ansamblu nou la doar 750 metri de statia de metrou Nicolae Teclu.
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:40

confort 1, bloc reabilitat termic, etaj 6/8, spatioasa, foarte curata mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, cablu tv, internet. La 5 minute de mers pe jos pana la metrou.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:16

mobilata modern, utilata complet, renovata recent, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, aproape de metrou, libera, vecinatati: Vitan, Muncii, Iancului.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:10

Titan, metrou exact, garsoniera, mobilata, utilata, frumoasa, luminoasa, fata in fata cu metroul si parcul, privelistie deosebita, bloc cu 3 lifturi, costuri minime, et. 10, imbunatatiri. Pozitie.
 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:57

Ramnicu Sarat, etaj 1/3, mobilata si utilata nou, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc 2018, centrala proprie, libera, apropiere metrou, Titan
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:40

Dristor metrou 2 minute, oferim spre inchiriere gars cf. 1 decomandata, mobilata complet et. 2/10. Utilata, aragaz, frigider, masina spalat. Renovata termopan, gresie, faianta, parchet, usa metal
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:36

Mihai Bravu, rond Baba Novac, etaj 7/10, decomandata, mobilata si utilata modern, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, libera, apropiere metrou
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:34

Ramnicul Valcea, Lidl, stradal, et 5/8, la 5 minute metrou Dristor, renovata recent, mobilata si utilata, libera, termen lung, bloc mixt, balcon, g, f, p, t.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:19

la 5 min de metrou, et. 3/10, bloc reabilitat, curata, zugravita si parchet schimbat in luna ianuarie, su 33 mp, doua canapele extesibile dressing foarte mare, ac, frigider, aragaz, ms. Libera
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:14

dec., etaj 5 din 10, mobilata si utilata, curata, termopan, balcon inchis, cf. 1, bloc reabilitat termic, vedere stradala, apropiere mijloace de transport, metrou, 1+1
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 09:28

Garsoniera superba, 40 mp, proaspat renovata, mobilata si utilata complet, disponibila pe termen lung, ideala pentru cuplu sau persoana singura, 5 minute de metrou, 5 minute de Park Lake, seriozitate
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:08

Ramnicu Sarat, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, spatioasa, libera, merita vazuta, etaj 5, la 10 minute de metrou.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 08:23

inchiriez garsoniera in bloc nou, 31mp utili +2 balcone 8 mp. Complet utilata si mobilata. Langa gura de metrou Costin Georgian,
 • Suprafata 31 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:17

particular Dristor, et. 8/10, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat modern, utilat, apometre, interfon, cablu tv, internet , 3 lifturi, (1+1 garantie), metrou la 5 min., min 1 an, negociabil
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 05:15

Garsoniera Dristor, Ramnicu Valcea et. 6/10, semidecomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat complet, libera, metrou la 5 minute,
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 17 iun, 22:16

decomandat, gresie, faianta, parchet, AC, microunde, tv, aragaz, frigider, masina spalat, usa metalica, termopan, suprafata 32 m, etaj 7/10, camera la intrareain bloc si pe palier, bloc reabilitat.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 17 iun, 19:05

180 €
Billa, Postavarului, stradal, renovata recent, libera, g, f, p, termen lung.
 • Suprafata 21 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 16:37

Camil Ressu (Metrou), inchiriez garsoniera, stradal, bloc mixt, balcon inchis, aer conditionat, termopan, faianta, gresie, parchet, usi noi, metroul la scara,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 17 iun, 15:02

acces facil metrou Nicolae Teclu (circa 10 minute de mers pe jos), etaj 11, totul nou, dispune de centrala proprie, Ac, tv Lcd, contorizare individuala, internet,
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 17 iun, 11:00

Costin Georgian, 5 min. metrou, etaj 4 din 8, mobilata complet, moderna, bucatarie mobilata si utilata, aer conditionat, balcon inchis, termopan, parchet, tv lcd. Vec.: Nicolae Grigorescu, Basarabia
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 17 iun, 09:45

250 €
Titan, metrou, particular, inchiriez garsoniera, (aragaz, frigider, cuptor , tv, aer conditionat), 1 min. statie metrou Titan, autobuz, troleibuz, parc IOR, banci, supermarket,
 • Suprafata 29 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 15 iun, 17:35

mobilata si utilata (strictul necesar), bloc curat civilizat, stradal, 2 min ratb, 10 min metrou, libera, plata 1+1.
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 15 iun, 11:06

stradal pe Camil Ressu, la parter inalt, bloc mixt, toate imbunatatirile, mobilata modern, utilata complet, libera, vizite urgent sunati acum merita, oferta reala.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 15 iun, 09:21

Langa parcul Titanii, garsoniera confort 1, etaj 7/10, mobilata si utilata complet, balcon, bloc reabilitat termic, internet, libera
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 14 iun, 19:25

gars. utila mobilata,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 17:04

mobilata modern, bucataria utilata, masina de spalat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, acces metrou Dristor, Baba Novac, Mihai Bravu, Vitan mall, Muncii.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 14 iun, 16:43

gars. conf 1, la 10 metri de metrou, renovata recent, gresie, faianta, termopan, um, ac, foarte curata, cablu internet, tv, contorizata, etaj p/9, bloc reabilitat,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 15:45

garsoniera decomandata, bloc mixt, reabilitat termic, 3 minute de metrou Nicolae Grigorescu, etaj 8-10, suprafata 35 mp, mobilata si utilata
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 13:27

fara agentie, fara avans, sint proprietar, utilata, frigider,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 09:29

fara agentie, fara garantie, sint particular, utilata, masina spalat, demisol,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 09:27

Mihai Bravu, garsoniera, decomandata, 7/10, 38 mp, 6 min metrou, mobilata, utilata complet frigider, aragaz, masina spalat, ac, LCD, acces facil Muncii, Titan, Vitan, Iancului, proprietar serios.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 14 iun, 09:05

Bulevardul Basarabia, semistradal, Diham, etaj4/4, recent renovata, mobilata modern, utilata complet, parchet, termopan, aer cond, balcon inchis, scara impecabila, zona verde, liber.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 13 iun, 12:39

garsoniera cocheta. Prima inchiriere. Totul nou. Aflata la etajul 2/5, intr-un bloc linistit situat pe strada Mizil nr. 6, aproape de metrou 1 Decembrie 1918, complet mobilata si utilata, 15 mp. Aer conditionat
 • Suprafata 15 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 13 iun, 09:11

bloc reabilitat, amenajata modern, usa metalica, gresie, faianta, termopan, parter/5, particular, libera, masina de spalat si combina frigorifica,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 16:15

bloc din 2017, Palladyum Residence, et 3/10, apropiere metrou Nicolae Teclu, toate facilitatile,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 12 iun, 12:23

Confort 1 semidecomandata, bloc reabilitat, 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, utilata si mobilata, libera.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 11:25

Primul Chirias, totul nou, confort 1, semidecomandata, etaj 9/10, 33mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 10:08

5 minute metrou Titan, recent renovata,foarte curata, spatioasa 40 mp, etaj 6/9, bloc reabilitat, mobilata modern, utilata complet, parchet, termopan, ac, scara impecabila, zona verde 1 min parc IOR, libera
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 11 iun, 12:32

Titan - Dristor
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere Titan - Dristor
Garsoniere utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Gars. ieftine Titan - Dristor
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.