sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 76 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

Garsoniera cf. 1, 40 mp, bloc linistit 3/4 etaje, mobilata, utilitati complete, spatioasa, termopane, balcon inchis, pe Bd. Timisoara intre Afi Cotroceni si Razoare. Acces 4 min. Metrou Orizont
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:35

Razoare, Drumul Sarii, proprietar exclus agentii, parter inferior, mobilat nou, buc americana, utilat, tv led, frigider, centrala proprie, m. spalat, intretinere totul inclus 250Ron vara, 350Ron iarna, 1c+1g,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00

proprietar, exclus agentii, 3 garsoniere utilate, mobilate, tv led, baie/bucatarie proprie, a.c., amenajate intr-un spatiu de 90mp bloc cf.1 sporit, intretinere totul inclus 250 Ron vara, 350 Ron iarna
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50

mobilata si utilata modern, et. 3/9, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, apropiere stb, supermarket, scoli, termen lung,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57

mobilata si utilata modern. et. 8/10, foarte curata, langa statie stb, apropiere Favorit, libera, bloc curat, doua lifturi, contorizata, termen lung
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56

Cara Anghel etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet, libere, se poate muta imediat, rog seriozitate .
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:28

Garsoniera moderna in zona Drumul Taberei, Favorit
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:50

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat) renovata recent, prima inchiriere, garsoniera se afla intr-o zona linistita, situata la etajul 3/10.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:46

Ofer spre inchiriere garsoniera dubla, mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, bloc special Tip H, situata vis a vis de Afi Cotroceni.
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:42

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovata recent.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40

Drumul Taberei, str. Sibiu, Compozitorilor etaj 8/10, mobilata/ utilata, libera 800 lei 1+1 garantie
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:14

Afi Cotroceni, garsoniera dubla, 45 mp, confort 1, decomandat. Zona linistita, vedere parc, mobilat -utilat complet, disponibil imediat.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:27

proprietar inchiriez garsoniera confort 1, mobilata decent, curata.
 • Suprafata 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:45

dec la cheie. Drumul Taberei, Exigent Plaza, gars. et 3/12, cf 1, decomandata 35 mp, cu Balcon, bloc nou, totul nou modern, complet mobilata si utilata, la cheie, aer conditionat, prima inchiriere, in spatele mall-ului, loc parcare!
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 12:41

Spatioasa, decomandata, recompartimentata, mobilata si utilata complet, zona foarte curata si linistita, libera, negociabil.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:50

Particular, etaj 5, bloc reabilitat, contorizata, zugravit, amenajari, usa metalica, libera, termen lung, 1+1+ utilitati in avans.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:25

Drumul Taberei Piata Moghioros, mobilata utilata modern, parter/10 cu balcon, la 2 minute de 41 tramvai, 1+1 garantie
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:06

Ghencea Lukoil, parter, bloc nou, 47 mp, mobilata modern, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, apropiere ratb, libera 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:10

354 garsoniera Drumul Taberei (Moghioros),
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:29

proprietar inchiriez garsoniera amenajata complet, etaj 5/8, confort 1.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 02:55

Drumul Taberei, Bd. Timisoara, Mall Plaza, garsoniera, etaj 5.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 12 aug, 16:03

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, langa metrou.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 15:32

confort 1, decomandata, mobilata si utilata complet. Imbunatatiri: termopan, gresie, parchet. Situata la 3-5 min. de mijloacele de transport (viitoare statie de metrou). Multiple facilitati in zona.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 14:34

inchiriez garsoniera dubla (45 mp) in Drumul Taberei, cartier ANL Brancusi situata la parter, zona linistita cu acces imediat la magazine, metrou, zona verde. Garsoniera este mobilata si utilata/renovata complet. Direct proprietar
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 13:31

nou, Drumul Taberei/Favorit, 7-8 minute Afi Cotroceni. Garsoniera, renovat complet nou, mobilierul si toate electrocasnicele din apartament sunt noi de calitate superioara, plita gaz, cuptor electric, hota, frigider, masina de spalat rufe etc..disponibil imediat. contract Anaf.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 13:14

Proprietar, inchiriez garsoniera in Prelungirea Ghencea, stradal, vis a vis de Lukoil (intersectie cu Valea Oltului), bloc din 2014, et 2/6, mobilata, utilata complet, renovata recent. semidec, etaj 2, centrala proprie, libera, loc de parcare. Pretul este de 240 Eur/luna.
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 12:40

de inchiriat garsoniera, 42 mp mobilata si utilata, libera, etajul 4/8, contract Anaf
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 11:37

Drumul Taberei, Bucla, 2/10, confort 1, decomandata, mobilata si utilata complet, aer conditionat, balcon, centrala proprie - costuri intretinere foarte mici, 1+1 garantie
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 10:59

garsoniera confort 2 intre Plaza si Moghioros etaj 9/10, renovata recent, aragaz, frigider, masina spalat, sifonier nou,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 10:42

1 Mai, Hanul Drumetul, et.1 semidec. mobilata si utilata modern, utilata complet, renovata, gresie faianta termopan, aer conditionat, libera, loc parcare ADP, apropiere Auchan, linia 41, 1luna+1luna
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 06:50

garsoniera, parter mezanin, blocurile militare (rusesti) la 100 m de AFI Cotroceni. Zona linistita, vedere parc.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 12 aug, 06:23

ofer spre inchiriere garsoniera ideala pentru 2 persoane, complet utilata si mobilata, curata, zona linistita, cu piata in imediata apropiere, vis-a-vis de mall Afi Cotroceni!
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 11 aug, 23:35

cf. 1, parter, bloc reabilitat, direct proprietar, chirie avans 2 luni+garantie 1000 lei, 4 min. Moghioros\ Plaza Mall, rog seriozitate (nu sunati fara adeverinta de venit !) Contract minim 6 luni+exemplar ANAF.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 21:30

Bd. Timisoara, etajul 2/4, decomandata, utilata complet, electrocasnice noi, 1+1 garantie, libera de la 01.09.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 16:56

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), ac, totul nou, primul chirias, situata la 2 min de capatul tramvaiului 41.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 15:36

Cora Politehnica, et.3/10, confort 1 decomandata, bloc mixt, luminoasa, mobilata tineresc, electrocasnice, tv, amenajata, libera, pret fix, acces usor la metrou Lujerului,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 14:12

strada Poarta Sarutului nr.1, bloc 2005, particular, etaj 1/4, 5 minute Kaufland, termen lung, fara comision, fara animale, nefumatori.
 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 13:45

Lujerului, Plaza Romania, 7 min. gura de metrou Lujerului, stradal, imediat st. tramvai 41, garsoniera cf.1, semidec, et. 4/9, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, 200 E (in lei), 1+1, fara animale de companie.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 11 aug, 13:10

etaj 5/10, complet mobilata si utilata: frigider, masina de spalat, aer conditionat, aragaz, televizor, renovata, apropiere mijloace de transport si spatii comerciale. Tel: 0721949804
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 11:45

Moghioros parc, parter/10, semidecomandata, mobilata si utilata complet, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, apropiere supermarket, staie stb, avans 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 11:38

Afi Cotroceni, Plazza Romania, cf. 1, etaj 2/9, gresie, faianta, parchet, termopan partial (balcon, bucatarie), usa metalica, libera, avans 1+1, libera 10 august.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 11 aug, 11:36

cocheta, toate facilitatile, 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata utilata modern, libera merita vazuta, avans 1 luna + 1 luna garantie poze reale 10 min. Afi Cotroceni
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 11 aug, 11:22

garsoniera cf. 1 semidecomandata, bloc de garsoniere, p/10, renovata total, g, f, p, t, ac, mobilata utilata complet, 250E 1+1 garantie, termen lung, fara animale de companie, bloc stradal, balcon, termopan.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 10:29

etaj 2 in vila, mobilata (pat, frigider, masina de spalat) centrala termica proprie. O luna chirie plus garantie. Comision 50%. Proprietarul prefera o persoana fara animale de companie
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 08:26

strada Crinul de Padure, bloc G5, etaj 5/10, confort 2, gresie, faianta, parchet, usa metalica,
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 18:04

Plaza, etajul 8/10, mobilata si utilata complet, aer conditionat, usa metalica, balcon, curata, libera, contract ANAF, 1+1 garantie.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 10 aug, 17:01

Gars cf dec, et 2/10, cu balcon, bloc reabilitat, mobilata si utilata modern, g, f, p, t, um, ac, tv, fr, ar, Ms, ocupabila imediat. Termen lung 1+1. Agentie. Zona Valea Ialomitei.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 16:35

inchiriez garsoniera confort 1, mobilata, utilata fara termopane si usa metalica.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 15:05

garsoniera Drumul Taberei, zona Favorit, str. Sibiu, Semidecomandata, et. 8/10 utilata si mobilata complet, proaspat renovata, masina de spalat, frigider, vedere spate
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 14:53

Garsoniera tip studio-2 cam, pat+ canapea extensibila, spatii depozitare, curata, acces Afi Cotroceni, Militari, Drumul Sarii, Ghencea, 13 Septembrie, Politehnica, Lujerului.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 14:51

cf. 1, etaj 8/10 gresie, faianta, parchet, termopan libera, poze reale, avans 1+1, eliberabil 1 septembrie
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 12:42

Sibiu, Compozitorilor, etajul 7/9, balcon, masina de spalat, aragaz nou, apometre, curata, libera,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 12:21

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.