sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1573 anunturi

Particular cumpar ap. de 2 camere, dec., cf 1, etaj intermediar, in zona N. Grigorescu (piata Salajan), T. Pallady (Salajan - Trapezului si circa 13), fara bl de 4 etaje. Nu ofer comision agentilor.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 20:25

Arcul de Triumf, Clucerului, strada Nicolae Racota, particular, f spatios, complet mobilat si utilat lux. Panorama superba. Reducere la plata cash de la 138 la 131 mii euro. 2 bai, dining, dressing.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:00

balcon pe toata suprafata apartamentului, semidecomandat, fara imbunatatiri, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:21

Particular, vand apartament 2 camere decomandat Bacau central. Zona linistita cu regim mic de inaltime. Imbunatatiri multiple, centrala termica. Balcon mare. Zona deosebita. Exclus contract agentii
 • Suprafata 56 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bacau, ieri, 18:10

2 camere, se vinde mobilat, acte, acces facil zone Militari, Timisoara, Prelungirea Ghencea, Cotroceni, Crangasi.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 18:09

2 camere, 3 minute metrou Universitate, 7/8, renovat, mobilat, utilat, vedere panoramica bulevard, acces facil Coltea, Unirii, Centrul Istoric, parcul Cismigiu, Tineretului, Romana, acte,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:08

proprietar, vand apartament cu 2 camere, confort 1 decomandat, la etajul 2, cu 2 balcoane. Nu doresc colaborare cu agentii.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:47

bloc nou, finalizare 2019, predare la cheie, acceptam credit,
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Chiajna, ieri, 17:42

apartament 2 camere decomandate cf 1, etaj 8/10, suprafata utila 58 mp, an de constructie 1974. Merita vizionat, pozitionare stradala, vedere pe Bvd Theodor Pallady, 2 minute metrou. Liber.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:39

caramida, finalizare 2019 finisaje incluse, baie utilata, centrala termica, bucatarie separata. Taxa de mentenanta 0, parcare, parc, RATB, acceptam credit,
 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Chiajna, ieri, 17:33

ap. 2 camere, cu interior curat si modernizat, gresie, faianta, parchet, termopan, intr-un bloc stradal reabilitat, intrare stradala vedere spate, scara impecabila. Acte in ordine, liber.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1981
 • Etaj 10 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:32

56.500 €
Ap. 2 cam. Militari Residence, Ballroom, et. 5/8, dec., 53 mp, constructie 2011, 2 lifturi, centrala proprie, g, f, p, t, usa metalica. Apartamentul se vinde complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 16:20

OFERTA COMISION 0. OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. VANZARE 2 camere FERENTARI (Aleea Livezilor) Galaxy Imob va propune spre vanzare un apartament semidecomandat de 2 camere situat in FERENTARI (Aleea Livezilor). Apartamentul se intinde pe o suprafata utila de 38 mp si este situa..
 • Suprafata 38 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:14

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 15:27

apartament 2 camere, semidecomandat, confort 1, liber, gresie, faianta, usa metalica, apometre, semimobilat, se accepta credit, zona execelenta, an constructie 1980, liber, agentie, parter
 • Suprafata 48 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 14
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:15

apartament 2 camere, la intersectia Fundeni cu str Pantelimon. Blocul este din 1983 realizat din beton si reabilitat termic. Apartamentul are modificari si finisaje moderne,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 15:15

Drumul Taberei, Bucla, bloc cu acces stradal, constructie 1979, suprafata utila mare, langa statia de metrou, toate mijloacele de transport, vederea apartamentului in spatele blocului, liber, credit,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 14:48

apartament 2 camere open space et. 5, util 57 mp; 1 bucata - 52000 euro + tva 5 % (loc parcare+boxa inclus)
 • An 2018
Pantelimon, ieri, 14:21

181.830 €
bloc nou, stradal, constructie beton, caramida. Finisaje de lux incluse in pret, bransamente realizate, parcare subterana contra cost. Ratb, metrou la 5 min de bloc.
 • Suprafata 179 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:45

ocazie, ap. 2 cam 32 mp metrou Brancoveanu si Orasel la 5 minute de mers. Este la parter, igienizat recent. Termopan, gresie, faianta, parchet. Baia cu cada si geam. Liber, mutare imediata. Accept si credit,
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 13:44

apartament 2 camere open space et. 5, util 57 mp, 1 bucata, 52000 euro+tva 5% (loc parcare plus boxa inclus),
 • Suprafata 57 mp
Pantelimon, ieri, 13:39

et. 9/10, cf. 1, decomandat, proaspat renovat, totul nou, spatios si bine compartimentat, instalatii sanitare si electrice noi, usi interior noi, zona verde, linistita, langa parcul si piata Moghioros, acte la zi,
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 13:23

et. 6/10, cf. 1, decomandat, bucatarie 8,5m, investitie sau locuit, nefinisat, are balcon, spatii de depozitare, 2 lifturi, Piata Moghioros si tramvai 41 la 1-2 min, toate actele, accept credit. Urgent
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:23

et 6/10, cf. 2 sporit, decomandat, varianta cu hol mare si debara, nefinisat, are balcon, zona linistita, viitoarea statie de metrou langa bloc,vecini gospodari, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 13:23

et. 5/10, decomandat, nefinisat, langa viitoarea statie de metrou, zona verde, vecini civilizati, scara curata, fara restantieri, toate actele
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 13:23

et. 4/10, semistradal, bloc reabilitat, scara impecabila, fara restantieri, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare schimbate, usi noi, acte pregatite, doar cash
 • Suprafata 40 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 13:23

et 4/10, cf 1, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare si electrice noi, usi interior noi, camere spatioase, balcon generos, bloc reabilitat, retras de la bulevard, toate actele.
 • An 1972
 • Etaj 4 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:22

apropiere Favorit, et 4 , cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, bucatarie generoasa, spatii de depozitare, are balcon, scara curata, fara restantieri, 2 lifturi, posibilitate centrala termica, acte la zi
 • Suprafata 54 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 13:22

Valea Ialomitei, et. 2/4, cf. 1, 50 mp, decomandat, proaspat renovat, bloc reabilitat, spatios si foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, bucatarie generoasa, zona verde linistita, vecini civilizati
 • Suprafata 50 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 13:22

et 3/8, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, mobila si electrocasnicele sunt noi, scara curata, vecini civilizati, acces facil la STB si tramvai 41, Acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 13:22

pentru armata, et. 6/10, cf. 1, decomandat, 55 mp, imbunatatit, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, compartimentare eficienta, acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 55 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 13:22

decomandat cu balcon, varianta cu holul mare, fara nici o imbunatatire, zona verde, linistita, pretabil pt investitie in vederea inchirierii (metrou chiar langa bloc), toate actele. Urgent
 • Suprafata 43 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 13:22

confort 1, finisat complet (gresie, faianta, parchet, termopan, centrala), contorizat complet, legat la toate utilitatile orasului,
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Militari Residence
Chiajna, ieri, 13:12

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, ieri, 12:45

Complex Rezidential la 20 de minute de centru orasului, 6/11, constructie 2010, g+f+p+t+um, renovat recent, a/c, centrala proprie, contorizat la apa, gaze, acte la zi, accepta credit, pret usor negociabil.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 11
Popesti - Leordeni, ieri, 12:40

Beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: -La 5-6 minute de statie STB 117, 227 -La 3 minute de scoala -La 5 minute de Supermarket Mega Image si piata -La 10 minute de parc -Strada linistita cu trafic redus 2. Beneficii tehnice ale ofertei: -Imobilul este const..
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:30

apartament 2 camere la cheie cu terasa,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, ieri, 12:10

32.300 €
2 camere, bloc nou, predare 2019, finisaje incluse, bransamente, taxa de mentenanta 0. Parcare inclusa, parcuri, piscine, magazine, RATB,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Chiajna, ieri, 11:42

apartament in bloc nou, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. RATB, parcare, magazine, piscine,
 • Suprafata 48 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Chiajna, ieri, 11:15

Drumul Taberei, Valea Argesului, cf 2 sporit, 42 mp, an constructie 1975, neamenajat, zona linistita, urgent
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 11:11

garsoniera dubla, semid, 1/7, bloc 1936, stil vagon, hol comun cu un alt apartament, 50 mp stare foarte buna, balcon, zugravit recent, acte, liber, urgent,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:10

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 4/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, contorizare individuala, solutii tehnice moderne.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, ieri, 10:33

2 camere in bloc nou, situat la etajul 6/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, bucatarie inchisa de 9 mp, centrala proprie, contorizare individuala
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 10:33

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 6/11, luminos si spatios, decomandat, 55 mp utili, centrala proprie, bucatarie inchisa de 9mp, baie complet utilata, contorizare individuala.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 10:33

apartament 2 cam., direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare august 2019, balcon inchis,
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Chiajna, ieri, 10:33

apartament spatios, chiar la gura de metrou, iesirea dinspre KFC, blocul cu farmacia Dona, mobilat si utilat, cadastru intabulare, liber, excelenta investitie (chirie 400 euro/ luna), seriozitate
 • Suprafata 41 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:05

constructie noua, finalizare august 2018, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita,
 • Suprafata 48 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 09:51

apartament 2 camere la cheie cu terasa,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, ieri, 09:31

Militari, bloc nou, finalizare 2018, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscina
 • Suprafata 42 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 09:00

Vand apartament 2 camere, Stefan cel Mare, stradal, curat. Pret fix. Fara agentii.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 03:00

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Apt. 2 cam. Ilfov
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea
2 cam. ieftine Ilfov
Apt. 2 cam. Chiajna - Ilfov