sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1831 anunturi

semistradal, 1/8, cf 1, dec, 52 mp, pe mijloc, bl reabilitat termic, renovat recent, eventual si mobilat, bucatarie mare patrata, g+f+p+t, usa metalica, aer condit, instal noi, zona linistita, cadastru si intabulare
 • Suprafata 52 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:40

48.900 €
apartament decomandat cu suprafata 48.96 mp + 6.40 mp balcon, disponibil la etajul 1, intr-un imobil nou prevazut cu parcari, locuri se joaca si spatii verzi amenajate. Apartamentul beneficiaza de finisaje.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 16:38

amplasament exceptional, zona Babu Vacarescu, in proximitatea cartierului Aviatiei, cu vedere directa catre lacul Tei, cai practice de acces catre metrou Pipera si Aurel Vlaicu.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 16:38

bloc nou finalizat, la 2 minute de metrou, etaj 10/11, vedere interiorul ansamblului, complet finisat, contorizare individuala, se accepta credit bancar, comision 0% dezvoltator
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:20

imobil nou constructie 2019 ofera spre vanzare apartament cu 2 camere complet decomandat situat la etajul 11/11, 200 m de statia de metrou Pacii
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 09:45

apartament 2 camere, complet finisat la cheie, situat la 200 m de bd. Iuliu Maniu si 900 m de statia de metrou Preciziei
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:15

Militari Residence, bloc d+p+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 09:00

apartament 2 camere in complex nou situat langa Mall Plaza Romania si Cora Lujerului, cu acces facil la statia de metrou Lujerului tramvai 41, 8, 25, 35, Ratb 137, 38
 • Suprafata 54 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 11
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 16:27

direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida sector6 in complex rezidential, predare la cheie, compartimentari caramida, finisaje interioare de calitate, centrala termica proprie, mutare imediata.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 16:14

apartament 2 camere, 56 mp, decomandat, geam la baie, direct dezvoltator, bloc nou, mutare imediata, predat la cheie. Constructie caramida si beton, statie RATB 100 m, toate utilitatile pe Bucuresti, sector 6.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, azi, 16:14

apartament de vanzare, conort 1, intr-un bloc vechi, construit pentru armata, cu balcon, curat, fara imbunatatiri moderne, liber, cu toate actele, zona foarte buna, aproape de scoli, gradinite, etc.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 16:14

direct dezvoltator, bloc nou 3 din 9 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 16:13

Militari Residence, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz , taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 08:55

Zepter apartement de 2 camere decomandat complet, proaspat renovat cu finisaje de calitate. 2 balcoane, geam la baie,
 • Suprafata 77 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 08:49

bloc stradal, vedere spate chiar la parc Gheorghe Petrascu, decomandat, gresie, faianta, parchet din lemn masiv, termopane, usa metalica, bucatarie mare, fara balcon, boxa mare, toate actele
 • Suprafata 58 mp
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:34

10 minute metrou, chiar la Auchan, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, bucatarie mobilata, calorifere schimbate, instalatii sanitare noi
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:31

direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida Sect.6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida,finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 50 m, toate utilitatile.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 16:12

Direct dezvoltator, bloc nou, constructie beton si caramida, predare la cheie, finisaje perfecte si dotari complete, centrala termica, statie Stb la 50 m, racordat la toate utilitatile. Hai sa vezi!
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 16:12

direct dezvoltator, bloc nou, beton si caramida sector 6 in complex rezidential, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje de calitate, centrala termica proprie ferolli.
 • Suprafata 66 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 16:12

2 camere, bloc nou finisat complet, toate utilitatile (Apa Nova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 16:12

Apart. 2, 3 si 4 camere in 4 imobile P+2ET+M. Su de la 46,50 mp pana la 85,85 mp, la care se adauga logii, balcoane si terase - gradina cu suprafete de la 2,84 mp la127,88 mp.P de la 60.000 E la 99.500 E.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 16:08

chiar la Cimitirul Armenesc, vedere spate, balcon, termopane, faianta, geam baie, bucatarie mare, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 08:31

chiar pe Reconstructiei, 10 minute metrou Dristor, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, geam baie, liber, toate actele,
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:31

chiar la piata Salajan pe Ghita Serban, bloc reabilitat, decomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, geam baie, masina spalat, liber, toate actele
 • Suprafata 53 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:30

bloc cu 2 lifturi, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat complet, instalatii sanitare schimbate, geam baie, liber, toate actele.
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:30

Titan, Ozana, str. Gura Fagetului, studio-uri in bloc P+4ET, s. (cu balcon) de la 40,20 mp. La cheie. Pret de la 42,900 E. Plata Prima casa, ipotecar sau cash. Separat parcari sub-suprateran.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 16:07

apartament 2 camere decomandat, 58 mp, complet finisat, mutare imediata, metrou Dimitrie Leonida, Oferta promo la plata cash 52155 Euro TVA inclus. Comision 0. Direct dezvoltator.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 16:06

oportunitate, apartament 2 camere, decomandat, luminos, regim de inaltime P+2. Finisaje incluse in pret. Racordat la toate utilitatile. Comision 0%. Direct dezvoltator
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Popesti - Leordeni, azi, 16:06

apartament 2 camere, mobilat, liber, mutare imediata!
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Ilfov, azi, 16:06

apartament 2 camere, etajul 1/3, bloc nou, finalizat. Pretul include un loc de parcare. Mutare imediata-acte gata. Pretul include TVA, comision 0
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 16:06

bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 06:10

Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 06:05

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, bucatarie open-space, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 06:05

imobil situat stradal pe Sos. Cernica langa Lidl, Mega Image padure si lac, imobil finalizat 2019, toate actele, liber, racordat la utilitati, acceptam orice varianta de plata inclusiv prin credit.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, ieri, 22:20

64.000 €
apartament 2 camera de tip A in complex Plaza Residence faza 2;
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 16:03

Titan, Theodor Pallady, direct dezvoltator comision zero, 2 camere, etaj 1/3, semidec., 58 mp, predare imediata, finisaje premium.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 15:59

Monitorul Oficial, bloc stradal, an constructie 1990, suprafata 58 mp, renovat recent, cadastru, intabulare, se vinde mobilat si utilat, liber.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1990
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 15:46

Visana, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 7/10, suprafata 53 mp,bloc 1979, balcon inchis termopan, langa parcul Tineretului,apropiere metrou. Pretabil Investitie(400 euro chirie)
 • Suprafata 53 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 15:37

3/7, semidec., 54 mp, fara imbunatatiri, balcon pe toata lungimea apartamentului cu acces din living si dormitor, bloc reabilitat termic, intrare/ vedere stradala, toate actele, pret nediscutabil.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:35

etaj intermediar, cf. 1 decomandat, 60 mp, toate imbunatatirile, finisat modern, liber, toate actele, imobil ireprosabil construit, racordat la utilitati, cadastru, garantat cel mai mic pret.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, ieri, 22:15

bloc nou 2014. Ap 2 camere situat la demisol/4 strada Precupetii Vechi nr 1A, semidecomandat, 46 mp utili, finisat complet. Ap dispune de centrala proprie, cont individuala. Particular. Rog seriozitate.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 20:35

apartament 2 camere. Ansamblul este nou, securizat, bransamente individuale, finisaje de calitate, zona verde, mijloace de transport. Acte gata, mutare imediata!
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Popesti - Leordeni, azi, 15:31

apartament 2 camere, suprafata utila 69 mp. Ansamblul este nou, securizat, bransamente individuale, finisaje de calitate, zona verde, mijloace de transport. Acte gata, mutare imediata!
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, azi, 15:30

apartament 2 camere. Ansamblul este nou, securizat, bransamente individuale, finisaje de calitate, zona verde, mijloace de transport. Acte gata, mutare imediata.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Popesti - Leordeni, azi, 15:30

apartament 2 camere. Ansamblul este nou, securizat, bransamente individuale, finisaje de calitate, zona verde, mijloace de transport. Acte gata, mutare imediata.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Popesti - Leordeni, azi, 15:30

1 minut parcul Alexandru Ioan Cuza, 5 minute mall Park Lake, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, toate actele, zugravit proaspat
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 17
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 15:28

2 camere in bloc nou, predare mai 2019, la cheie, fara taxa de mentenanta, acceptam credit. Parcare, toate actele, parcuri, scoala+ gradinita, RATB,
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Chiajna, azi, 15:21

56 mp, cf. 1, dec., in ans. Gama Residence City Center, toate imbunatatirile noi 2019: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, incalzire in pardoseala, balcon, bloc nou
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 15:20

Metro Militari, loc parcare CVC, beton B400 Heidelberg Cement, structura dala groasa, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior. Mutare in 30 zile.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 15:06

apartament 2 camere, 3 minute fata de bd. Theodor Pallady si 10 minute fata de metrou Nicolae Teclu. Bloc nou, finalizat, racordat la toate utilitatile. Se accepta orice modalitate de plata. TVA inclus
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 15:03

apartament 2 camere, bloc nou, finalizat, parter inalt/5, Theodor Pallady, 12 minute fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 15:00

vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Delta Studio, Roca, Pinum, Immergas). Finalizare 2019, direct dezvoltator, comision 0, reducere plata cash,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 14:59

vedere superba Lacul Morii. Constructie solida. finisaje de calitate superioara (delta studio, roca, pinum, immergas). finalizare 2019, direct dezvoltator, comision 0, Novum Invest
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 14:58

vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Delta Studio, Roca, Pinum, Immergas). Finalizare 2019, Direct Dezvoltator, Comision 0.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 14:58

finalizat, vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara, Saloni, Roca, Pinum, Immergas. Parcare subterana, direct dezvoltator;
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 14:57

Bloc cu multa verdeata si liniste, in apropierea multor mijloace de transport in comun, ce urmeaza sa fie reabilitat. Deasemenea apartamentul trebuie renovat nu are imbunatatiri.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 14:52

decomandat 2 camere cf 1, stradal, renovat si reabilitat,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, azi, 14:48

Palada nr.60 H, bloc locuit, 2 cam., usor de modificat in 3 camere, 2 bai, 2 balcoane. Tamplarie pvc Rehau 5 camere, usi pinum pervaz pe ambele fete, statie autobuz 178. Cash, ipotecar, prima casa, negociabil.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 14:46

Vergului Spital Malaxa, 5/10, confort 2, decomandat, 43 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, scara curata, semistradal, vedere mixta, ideal investitie, liber, cadastru, intabulare
 • Suprafata 43 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 14:45

apartament 2 camere decomandat, etajul 1/5, bloc nou finalizat, metrou 1 Decembrie 1918 (12 min). Mutare imediata
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 14:42

de vanzare: Aviatiei, 2 camere decomandat, etajul 2/4, imobil reabilitat, st 62 mp, din care balcon 4.89. Pret 116.000 euro, discutabil.
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 14:33

apartamentul vine complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interioare si exterioare, obiecte sanitare, calorifere aluminiu, tamplarie pvc, centrala proprie, usa metalica, toate la alegerea clientilor
 • Suprafata 45 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 14:32

5% avans stradal STB in fata blocului. Centrala termica individuala + calorifere. Fiecare apartament va avea contorizare individuala pentru utilitati; 51 mp, et 1/6. Comision zero.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 14:31

STB in fata blocului. Centrala termica individuala, calorifere ferestre din PVC, geam tripan cu sase camere, obiecte sanitare de cea mai buna calitate. Fiecare apartament va avea contorizare individuala
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 14:31

centrala termica individuala + calorifere fiecare apartament va avea contorizare individuala pentru utilitati, ferestre din PVC, geam tripan cu sase camere; et 1/6, 67 mp
 • Suprafata 67 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 14:31

STB in fata blocului. Centrala termica individuala + calorifere ferestre din PVC, geam tripan cu sase camere, obiecte sanitare de cea mai buna calitate. Fiecare apartament va avea contorizare individuala et 1/6.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 14:31

Pache Protopopescu, strada Constantin Kiritescu, liceul A. D. Xenopol, parter inalt/ 2 etaje, zona vile, suprafata 85 mp, parchet natural, termopan, centrala termica, liber, superlocatie, baie cu geam,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 14:30

avantaj client 8000 euro, vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Comision 0, TVA inclus in pret, direct dezvoltator ansamblul residential se afla pe Drumul Gura Fagetului,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 14:29

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu centrala termica
2 camere cu balcon
2 cam. ieftine Bucuresti
Apt. 2 cam. Militari
Dupa cutremur Militari
2 camere cu loc parcare