Garsoniere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
42.000 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 40 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri; 21:05
...
74.000 €

complet mobilata si utilata, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, libera, toate actele,

Suprafata 39 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 8 M 13 min.
Bucuresti, ieri; 21:03
...
157.500 €

vino sa vezi noua ta locuinta in nordul Bucurestiului! Suprafata utila: 49.7 mp. Disponibil la etajele 3, 4, 6 si 10. Pret: 157.500 Euro + TVA. Loc de parcare inclus in pret.

Tur virtual Suprafata 49 mp An 2020 Decomandat Etaj 6 din 11 M 14 min.
Bucuresti, ieri; 20:51
...
45.000 €

garsoniera cu priveliste la mare in imobil Sofia Residence Saturn, Mangalia, 27 mp, 45.000 euro. Optional apartament doua camere (alaturat): 37 mp, 60.000 euro, 100.000 euro (vandute impreuna),

Suprafata 27 mp An 2010 Decomandat Etaj 5 din 5
Constanta, ieri; 21:30
...
56.000 €

decomandata, et. 4/8, foarte curata, ideal investitie, bloc mixt, zona verde si linistita, bloc reabilitat, acte ok, vedere spre parcul Politehnicii, pret neg., termopane noi, aer conditionat,

Suprafata 35 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri; 18:55
...
38.500 €

bloc reabilitat, renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, ideal pentru inchiriat, libera, toate actele

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 19 min.
Bucuresti, ieri; 20:45
...
42.500 €

Et 2/10, zona 1 Mai fostul Compozitorilor, bloc stradal, are doar termopan, in rest necesita renovare.

Suprafata 31 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 20:43
...
51.500 €

stradal, vedere fata, bloc mixt, reabilitat, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, piata, scara curata

Suprafata 33 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri; 20:39
...
38.000 €

Parc Morarilor, semistradal, cf2, bloc mixt, parter, 25mp, curata decent, g+f+p+t+um, libera, aproape spati comerciale si transport, cadastru, intabulare merita vazut disc.

Suprafata 25 mp Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri; 20:34
...
32.000 €

vav Supeco, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, aer conditionat, bucatarie mobilata si utilata, bloc f curat, scara linistita, toate utilitatile, toate actele

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri; 20:33
...
90.000 €

mutare imediata, 41 mp, bloc din 2010, garsoniera mobilata, utilata

Suprafata 41 mp An 2010 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri; 20:33
...
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 39 mp An 2020
Militari Residence Bucuresti, ieri; 20:30
...
45.000 €

ofer spre vanzare garsoniera zona 1 Mai, Compozitorilor, bloc reabilitat termic, necesita renovare, et. 1, cf. 1, semidecomandata, zona verde, linistita, toate actele la zi,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 20:30
...
65.000 €

et. 8/10, cf. 1, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, mobila pe comanda, electrocasnice noi si in garantie, toate actele la zi,

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri; 20:29
...
49.000 €

et. 8/10, bloc cu 2 lifturi, 30 mp, fara modernizari, plata cash/ credit, toate actele. Urgent

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri; 20:28
...
60.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia Favorit 5-7 min.), toate actele, accepta credit,

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri; 20:27
...
57.500 €

va propunem spre achizitie o garsoniera total decomandata, situata la etaj intermediar - 3, cu balcon, geam la baie, imobil reabilitat termic, semistradal, bucatarie mobilata, apropiere metrou, ocazie,

Suprafata 34 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 20:26
...
52.000 €

vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilata si utilata, libera, toate

Suprafata 31 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 20:15
...
74.000 €

complet mobilata si utilata, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, frigider, masina spalat, aragaz, libera, toate actele

Suprafata 39 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, ieri; 20:12
...
37.000 €

renovata, mobilata si utilata, aer conditionat, bloc reabilitat, parchet, gresie, faianta, termopane, toate actele,

Suprafata 20 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri; 20:06
...
78.912 €

Studio, suprafata totala 57,49 mp, complet finisat, la 4 minute de statia de metrou Pacii. Faza 3, predare iunie 2025. Faza 3 este formata din blocurile 3 si 4, totalizand un numar de 149 de unitati locative...

Suprafata 45 mp An 2025 Decomandat Etaj 11 din 11 M 3 min.
Ansamblu rezidential Maniu 141 Bucuresti, ieri; 19:55
...
69.353 €

Faza 3. Garsoniera, suprafata totala 45,60 mp, complet finisata, situat la 4 minute de statia de metrou Pacii. * Faza 3 este formata din blocurile 3 si 4, totalizand un numar de 149 de unitati locative...

Suprafata 36 mp An 2025 Decomandat Etaj 10 din 11 M 2 min.
Ansamblu rezidential Maniu 141 Bucuresti, ieri; 19:55
...
52.000 €

vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilata si utilata, libera, toate actele

Suprafata 31 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 19:54
...
30.000 €

etajul 3, bloc reabilitat, centrala de bloc, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie si baie mare, aer conditionat, toate actele

Suprafata 29 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri; 19:48
...
38.500 €

bloc reabilitat, renovata, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, ideal pentru inchiriat, libera, toate actele

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri; 19:42
...
62.000 €

parcare, renovata 2018 Oferim spre vanzare garsoniera la gata cu posibilitatea de investitie sau locuire. Parcarea este inclusa in pret in interiorul ansamblului, pret negociabil, comision 0%!

Suprafata 36 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 11 din 14
Bucuresti, ieri; 19:39
...
71.000 €

decomandata, etajul 6/8, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 7 minute metrou, 5 minute Mall Vitan,

Suprafata 40 mp An 1986 Decomandat Etaj 6 din 8 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 19:21
...
71.560 €

Garsoniera spatioasa, suprafata generoasa de 46 mp, amplasata intr-un imobil nou cu 6 etaje. Aceasta se preda finisata, finisaje de calitate la alegerea viitorului proprietar. Comision cumparator 0%!

Suprafata 46 mp An 2024 Decomandat Etaj 6 din 6 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 19:15
...
74.000 €

complet mobilata si utilata, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, aragaz, libera, toate actele,

Suprafata 39 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, ieri; 19:06
...
70.000 €

rond Baba Novac, bloc stradal, reabilitat, mixt, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare pe bucatarie si camera, libera, 10 minute parc IOR, mall Park Lake

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri; 19:00
...
50.000 €

direct dezvoltator, blocuri D+P+5, finalizate, diverse suprafete, 1, 2, 3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului, 200 m STB, alte detalii gasiti la www.nuferilor.ro,

Suprafata 33 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, ieri; 18:57
...
45.000 €

Garsoniera dubla /studio, Militari Residence - Str. Ilie Petre, 2020, etaj parter inalt /mezanin, finisata la cheie, 40 mp, se poate vinde mobilata, comision 0%, statii STB la 200 m.

Suprafata 40 mp An 2020 Semidecomandat Etaj parter din 8
Ilfov, ieri; 18:49
...
45.000 €

cf.1, parter/4, dec., imbunatatiri, mobilata, utilata, acte ok, agentie,

Suprafata 33 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri; 18:49
...
70.000 €

rond Baba Novac, bloc stradal, reabilitat, mixt, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare pe bucatarie si camera, libera, 10 minute parc IOR, mall Park Lake

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri; 18:45
...
59.500 €

pe Theodor Pallady, bloc stradal, vedere spate, scara curata, lift nou, bloc mixt, decomandata, geam baie, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat,

Suprafata 34 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 18:42
...
49.450 €

Metrou Aparatorii Patriei garsoniera. Comision 0 Va propunem spre achizitie o garsoniera in suprafata totala utila de 38.5mp, balconul avand o suprafata de 4.1mp. Reprezina cu succes startul unui student...

Suprafata 38 mp An 2024 Decomandat Etaj 3 din 3 M 3 min.
Bucuresti, ieri; 18:25
...
46.500 €

Drumul Taberei, zona Mall Paza, cf. 1, parter cu balcon, amenajari simple, bloc curat, civilizat, constr. 1978, libera,

Suprafata 30 mp An 1978 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 18:21
...
39.000 €

vz garsoniera cf 1 semidecomandata, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, cadastru, intabulare, 3 minute de statia Petre Ispirescu tramvaiul 32, zona linistita, aproape de parc Sebastian

Suprafata 27 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri; 18:12
...
57.400 €

GARSONIERA    DOTARI PREMIUM          INCALZIRE IN PARDOSEALA   ANSAMBLUL NOU RAHOVA

Suprafata 41 mp An 2024 Decomandat
Bucuresti, ieri; 18:09
...
74.000 €

Garsoniera decomandata cu suprafata de 40MP. Bloc reabilitat. Garsoniera este renovata, mobilata si utila. Libera, toate actele.

Suprafata 40 mp An 1989 Decomandat Etaj 4 din 8 M 10 min.
Bucuresti, ieri; 18:06
...
59.500 €

bloc stradal, vedere spate, scara curata, lift nou, bloc mixt, decomandata, geam baie, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, balcon, libera

Suprafata 34 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 18:00
...
76.191 €

Descoperiti Complexul Rezidential Ivory Pipera! Ivory Pipera este un complex rezidential modern, care ofera locuinte spatioase si bine aerisite, ideale pentru familii si pentru cei care cauta un stil...

Suprafata 35 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 2 din 7
Ivory Residence Bucuresti, ieri; 18:00
...
30.000 €

cartierul 23 August, etajul 3, bloc reabilitat, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie si baie mare, aer conditionat, toate actele

Suprafata 29 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri; 17:57
...
67.890 €

Garsoniera superba, compartimentata avantajos, cu suprafata totala de 40 mp, bucatarie inchisa, living in suprafata de 18 mp, un balcon spatios, situat la etajul 7 intr-un bloc cu 8 etaje.

Suprafata 40 mp An 2024 Decomandat Etaj 7 din 8 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 17:51
...
44.495 €

Garsoniera prezentata spre vanzare face parte din ansamblul rezidential Confort Urban Park Residence, proiect imobiliar ce beneficiaza de o amplasare deosebita in cadrul sectorului 5 al capitalei,

Suprafata 41 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri; 17:48
...
56.500 €

renovata complet, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 3 minute parc IOR, 5 minute Mall Park Lake, ideala atat pentru locuit cat si pentru investitie (300-330...

Suprafata 27 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 3 M 10 min.
Bucuresti, ieri; 17:42
...
68.000 €

Garsoniera dubla, et.3/7, renovata.34 mp, baie, bucatarie (kichineta) centrala de apartament , geamuri termopan cu balconul deschis. constuctie solida, pozitie buna, investitie, actele ok. Negociabil

Suprafata 34 mp An 1940 Semidecomandat Etaj 3 din 7 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 17:33
...
79.900 €

Direct Proprietar, Tot Nou Nefolosit 2024. Mall Vitan, 6 minute Metrou Mihai Bravu. Vand Studio 44 mp, Dec, Balcon, Renovat Total de la Placa, Instalatii Noi, Instant, AC, Smart TV, Bloc 1990, Masina...

Suprafata 44 mp An 1990 Decomandat Etaj 8 din 9 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 17:30
...
65.000 €

garsoniera decomandata confort 1 sporit, etaj 6/10, bloc reabilitat termic, zona Tei langa Universitatea Tehnica de Constructii, Parcul Tei, Doamna Ghica, se vinde mobilata si utilata, in prezent inchiriata

Suprafata 41 mp An 1987 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri; 17:25
...
51.907 €

Proprietar, vand garsoniera decomandata, acesta face parte dintr-un imobil nou si este amplasat pe Bd. Metalurgiei, sector 4, Bucuresti, cu vedere la Parcul Tudor Arghezi,

Suprafata 38 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri; 17:21
...
38.000 €

IULIU MANIU - DRUMUL BELSUGULUI, GARSONIERA IGIENIZATA, PARTER INALT, 36 MP. Garsoniera este situata la parterul inalt al unui imobil din 2010, cu regim de inaltime D+P+2E+M de pe Drumul Belsugului nr....

Suprafata 36 mp An 2010 Decomandat Etaj parter din 2 M 17 min.
Bucuresti, ieri; 17:13
...
67.890 €

Garsoniera spatioasa, foarte bine compartimentata, 40 mp., decomandata, bucatarie inchisa, centrala proprie, balcon, contorizare individuala. Aceasta se preda finisata complet, la cheie. Comision 0%!

Suprafata 40 mp An 2024 Decomandat Etaj 7 din 8 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 17:06
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.820
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 10.098
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.467

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere in Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Cauti garsoniere de vanzare Bucuresti? Aici gasesti cele mai noi oferte de vanzari garsoniere direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

O garsoniera sau un studio reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Gaseste rapid o garsoniera sau un studio de vanzare in Bucuresti, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai rapid garsoniera sau studio-ul pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • Zona sau cartierul preferat din Bucuresti
  • Anul de constructie al garsonierei sau al studio-ului
  • Suprafata si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
  • Optiuni interior (balcon, centrala termica, daca a fost sau nu renovata recent)
  • Optiuni exterior (lift, parcare, bloc reabilitat termic).
  • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Nu rata oportunitatea de a deveni proprietarul unei garsoniere in Bucuresti care sa iti indeplineasca toate dorintele. Compara ofertele si detaliile fiecarui anunt, obtine cel mai bun pret pentru locuinta visurilor tale.