sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 120 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Berceni-Giurgiului

Garsoniera se vinde mobilata, dispune de aer conditionat, loc de parcare, zona linistita. De preferat cash.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:55

20.500 €
gars. cf. 3, etaj 1, libera, gaze, mobilata, utilata, balcon, termopan, um, gresie, faianta, parchet, cadastru, pret fix
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:58

gars cf. 3, parter, grilaje geam, gaze, termopan, um, gresie, faianta, parchet, cadastru si intabulare, pret fix
 • Suprafata 18 mp
 • An 1976
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:53

Zona foarte linistita, spatii verzi, in imediata apropiere se afla scoli, gradinite si centre comerciale. Garsoniera dispune de toate imbunatatirile necesare: usa metalica, gresie si faianta in baie si bucatarie, parchet laminat, geamuri termopan cu tamplarie PVC.
 • Suprafata 18 mp
 • An 1980
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:25

Baltazar, garsoniera cf 1, dec. cu balcon, g, f, p, t, um, a.c, an 1985, et 3/4, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar, blocurile rusesti dupa anul 1980. Zona verde metrou, usor neg.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:27

Garsoniera confort 1, decomandata, etajul 1/ 4, anul 1980, centrala proprie, aer conditionat, mobilata, cadastru, intabulare, acceptam credit, zona verde, 3 min Stb, negociabil
 • An 1980
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:02

Alexandru Obregia - aleea Terasei, 2 statii sau 10 minute de mers pana metrou Piata Sudului - Sun Plaza, renovata de la glet, lavabil, greisie si faianta, obiecte sanotare noi, bloc reabilitat, libera
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:16

Garsoniera de vanzare la o statie de metroul Aparatorii Patriei, curata, vedere spate, zona linistita, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte la zi, se accepta credit.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:01

Garsoniera de vanzare in zona Berceni - metrou Aparatorii Patriei 1 statie, Turnu Magurele colt cu Racovita, libera, etaj 5, are imbunatatiri, intabulare, accept credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:37

garsoniera confort 1 de vanzare in bloc cu 4 etaje, garsoniera se afla la parter, bloc din 1974, reabilitat, renovata recent, libera, acte la zi, se accepta credit, pret usor discutabil
 • Suprafata 34 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:37

Garsoniera confort 1 spatioasa, decomandata, in bloc nou, in spatele Facultatii Spiru Haret, blocul este gata, contorizat individual, etajul 9/10, vedere superba, intabulata, loc parcare intabulat separat.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:36

comision zero. Garsoniera moderna, balcon inchis, centrala proprie, gaze, canalizare, usi Bella Casa, fix langa metrou Berceni-Soseaua Berceni. Direct dezvoltator,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

Va propunem spre vanzare o garsoniera decomandata, in ansamblul Gama Residence, str. Postalionului nr. 69, sector 4, proiect in curs de desfasurare finalizare 01.07.2021, rezervari doar prin Gama Invest
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 13:31

garsoniera decomandata, suprafata utila 41,80 mp,imobil nou, lift, loc de parcare, finisaje la alegere, stradal.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:41

Obregia, cultural, etaj 5/10, decomandata, suprafata 36 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, AC , intabulata, se accepta credit.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1980
 • Etaj 5 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 12:31

Garsoniera confort 1, g, f, p, t, u.m, curata, mobilata, utilata clasic, etaj intermediar, 3 min Stb, 2 statii mici metrou, cadastru, intabulare, su 31 mp, balcon inchis. zona verde foarte buna.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 12:20

Sos. Oltenitei, Primarie Popesti, decomandata, 31 mp, bloc finalizat la 3 minute RATB, predare la cheie, mutare imediata, finisaje de calitate, racordat la toate utilitatile, parcare inclusa.
 • Suprafata 31 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 11:41

Sos. Oltenitei, Paraul Rece la 3 minute STB, garsoniera decomandata, finisaje de calitate, centrala termica, suprafata 33 mp, predare la cheie, zona linistita, strada asfaltata, utilitati la retea.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 11:36

garsoniera mobilata 40.000 euro, utilata, etaj 8/9 renovata, termopan, parchet, usa metalica, frigider aragaz, masina spalat, apropiere metroul Aparatorii Patriei, Lidl, Piata Grand Arena zona linistita
 • Suprafata 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 11:20

gars. cf. 1, g, f p, t, toate actele,
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:10

gars. cf. 3, fara imbunatatiri, Radet, toate actele,
 • Suprafata 18 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:09

29.900 €
Garsoniera sos Giurgiului, etaj p/4, 32 mp, constructie 2013, libera, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 32 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 11:08

vand garsoniera disponibila la etajul 3, intr-un bloc nou cu regim de inaltime P+8E,2 lifturi, avand suprafata utila de 45.35 mp +4.43mp balcon. Acces rapid la mijloacele de transport. Accept credit.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 10:13

Piata Progresul garsoniera confort 1, semidecomandat, suprafata 32 mp, etaj 4/9, bloc constructie 1970, acces rapid la mijloace de transport, centre comerciale, piata metrou Eroii Revolutiei la 10 minute distanta
 • Suprafata 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 08:59

Giurgiului pe partea cu sectorul 5 vindem garsoniera cf. 1, etaj 4, balcon bl nou la oferta, plata cash.
 • Suprafata 29 mp
 • An 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 22 sep, 15:36

Comision 0. Va propunem un apartament cu 1 camera situat in zona Berceni/Luica, intr-un ansamblu rezidential nou, acces facil la mijloacele de transport in comun, cu o suprafata de 40mp. Apartamentul se vinde complet finisat si bransat la utilitatile orasului. In apropiere de scoli, gradinite si s..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 22 sep, 13:36

Cea mai frumoasa si curata zona, 7 mnute metrou Brancoveanu, garsoiera confort 3, mobilata si utilata complet, cadastru, intabulare, et. 3/4, bloc curat, civilizat, libera,
 • Suprafata 17 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 22 sep, 11:24

5 minutee metrou, bloc stradal, garsoniera confort 2 in bloc mixt cu apartamente, g, f, p, t, um, foarte curata, micuta si cocheta, et. 3/10, cadastru, intabulare, buna pt investitie sau locuit.
 • Suprafata 20 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 22 sep, 11:24

39.000 €
garsoniera nou, etaj 1, Sector 4, zona Carrefour Grand Arena. Locuinta se vinde finisata complet si bransata la toate utilitatile capitalei. Zona noua, strazi asfaltate, iluminat public, statie STB
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 22 sep, 11:18

800m pana la metrou, bloc nou 2020, p+5, parcare, lift, predare la cheie, acceptam credit, direct dezvoltator, comision 0, beton+caramida, centrala proprie, discount pt plata cash, toate utilitatile
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 18 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:00

garsoniera 34 mp, bloc nou p+5, lift, 1 km pana la metrou, la cheie, finisale la alegere, parcare subterana, comision 0, direct dezvoltator, promotie la plata cash, asistenta credit, centrala proprie
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 22 sep, 10:00

Garsoniera confort 1, semidecomandat, in suprafata de 30 mp, situata la etajul 7/8, libera, curat, balcon, discutabil
 • Suprafata 30 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 22 sep, 09:09

Metrou Aparatorii Patriei 10 minute, compartimentare practica pentru spatii utile, cu balcon si finisaje de foarte buna calitate, cu materiale din import, la alegere, in buget consistent. Pret cash
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 16 min.
Bucuresti, 21 sep, 18:24

garsoniera situata la etajul 3/4, cu o suprafata de 20 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,aer conditionat nou, curata, cadastru si intabulare, urgent!
 • Suprafata 20 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 21 sep, 18:05

Vand garsoniera cf. 2, libera, toate actele, bl reabilitat, stradal.
 • Suprafata 20 mp
 • An 1980
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 21 sep, 18:00

Garsoniera confort 1, anul 2012, decomandata, etaj 1, 35 mp +balcon 15 mp, centrala termica, aer conditionat, balcon inchis cu termopan, alte imbunatatiri, semimobilata, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 21 sep, 17:34

Ansamblul rezidential nou este localizat stradal pe Sos Vitan Barzesti la 2 minute de statie de RATB, cu vedere catre Delta Vacaresti Structura de rezistenta compusa din stalpi si diafragme din beton armat, compartimentarile exterioare cat si intre apartamente sunt din BCA tip y-tong de 20 cm iar..
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 21 sep, 16:29

Ansamblul rezidential nou este localizat stradal pe Sos Vitan Barzesti la 2 minute de statie de RATB, cu vedere catre Delta Vacaresti Structura de rezistenta compusa din stalpi si diafragme din beton armat, compartimentarile exterioare cat si intre apartamente sunt din BCA tip y-tong de 20 cm iar..
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 21 sep, 16:28

Dezvoltator! Ansamblul rezidential nou este localizat stradal pe Sos Vitan Barzesti la 2 minute de statie de RATB, cu vedere catre Delta Vacaresti Structura de rezistenta compusa din stalpi si diafragme din beton armat, compartimentarile exterioare cat si intre apartamente sunt din caramida tip ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 21 sep, 16:22

Ansamblul rezidential nou este localizat stradal pe Sos Vitan Barzesti la 2 minute de statie de RATB, cu vedere catre Delta Vacaresti Structura de rezistenta compusa din stalpi si diafragme din beton armat, compartimentarile exterioare cat si intre apartamente sunt din BCA tip y-tong de 20 cm iar..
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 21 sep, 16:21

Dezvoltator! Ansamblul rezidential nou este localizat stradal pe Sos Vitan Barzesti la 2 minute de statie de RATB, cu vedere catre Delta Vacaresti Structura de rezistenta compusa din stalpi si diafragme din beton armat, compartimentarile exterioare cat si intre apartamente sunt din caramida tip Po..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 21 sep, 16:21

0% Comision la cumparare! Direct dezvoltator. Va prezentam spre cumparare o garsoniera, intr-un imobil de P+3. Se poate achizitiona si loc de parcare. Imobilul este construit din caramida Porotherm, structura este pe grinzi din beton, izolatie termica exterioara de 10 cm si este racordat la to..
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 21 sep, 16:18

0% Comision la cumparare! Va prezentam spre cumparare o garsoniera, intr-un imobil de p+3. Se poate achizitiona si loc de parcare. Imobilul este construit din caramida Porotherm, structura este pe grinzi din beton, izolatie termica exterioara de 10 cm si este racordat la toate utilitatile orasu..
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 21 sep, 16:18

Vand garsoniera cf 1, dec, cu toate imbunatatirile, balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, toate actele, 40.000 euro disc.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1980
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 21 sep, 16:12

Sunteti in cautarea unei locuinte moderne, care sa se adapteze cerintelor dumneavoastra, va prezentam un apartament de 1 camere aflat intr-un complex rezidential cu regim de inaltime P + 3 etaje situat intr-o zona linistita, in apropiere regasind Dedeman si Mall Grand Arena Locuinta este situata ..
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 21 sep, 16:00

Sunteti in cautarea unei locuinte moderne, care sa se adapteze cerintelor dumneavoastra, va prezentam un apartament de 1 camere aflat intr-un complex rezidential cu regim de inaltime P + 3 etaje situat intr-o zona linistita, in apropiere regasind Dedeman si Mall Grand Arena Locuinta este situata la..
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 sep, 15:57

garsoniera decomandata Metalurgiei, metrou Aparatorii Patriei 950 metri. Nu se accepta credit bancar la aceasta oferta
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 21 sep, 15:21

vand garsoniera cf.1 cu balcon libera toate actele, discutabil
 • Suprafata 33 mp
 • An 1963
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 21 sep, 15:00

Apartament 1 camera Metalurgiei (Grand Arena, Lidl, Selgros, Metro, Hornbach);S P 5E. Termen finalizare
 • Suprafata 44 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 21 sep, 14:42

Imobil Butique cu putine apartamente si 1 loc de parcare inclus in pret. Garsoniera dubla, semidecomandat.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 11 min.
Bucuresti, 21 sep, 14:31

libera, bl. mixt la 5 min. metrou P-ta Sudului, et. 5/10, ideal achizitie in vederea inchirierii
 • Suprafata 20 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 21 sep, 14:14

Grivita - Gara de Nord
Garoniere Berceni, Giurgiului
Garsoniere Bucuresti
Berceni - Giurgiului
Bucurestii Noi - Damaroaia
Berceni - Giurgiului
Dupa 1977 Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Berceni - Giurgiului
Cu balcon Bucuresti