Apartamente 3 Camere de Vanzare

Subrubrica: 3 camere
...
110.000 €

Soseaua Oltenitei, 3 camere, 1984, 6/8, decomandat, posibilitate 2 bai, mobilat, utilat, centrala termica, acces facil zone Brancoveanu, Vacaresti, Mihai Bravu, Tineretului, Timpuri Noi, Berceni,

Suprafata 67 mp An 1984 Decomandat Etaj 6 din 8 M 7 min.
Bucuresti, azi, 22:30
...
63.500 €

Ap 3 camere decomandat, baie cu fereastra dubla, balcon inchis, mobilat si utilat complet. 53 mp, proprietar. Sunati pt. mai multe detalii. Accept credit sau schimb cu similar in Mamaia/ Navodari,

Suprafata 53 mp An 1971 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 21:55
...
85.000 €

blocul Potcoava, reabilitat, termopane, bucatarie mare, balcon, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 66 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 20:57
...
92.000 €

Proprietar. Vand apartament 3 camere in vila + curte 40mp in zona semi-centrala Busteni, Prahova situat pe strada Paltinului nr. 39A. Este vila alba, cea din stanga celei galbene. Din pacate google...

Suprafata 70 mp An 2015 Decomandat Etaj 2 din 2
Prahova, azi, 21:45
...
172.000 €

proprietar vand apartament 3 camere decomandat, mobilat si utilat in zona de nord Bucuresti - Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti nr 50. Apartamentul are suprafata construita de 110mp si suprafata utila...

Suprafata 91 mp An 2017 Decomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 20:05
...
83.000 €

Apartamentul este situat vis-a-vis de Scoala nr. 30, intr-un bloc reabilitat termic in anul 2018. Se vinde cu bucataria mobilata, schimbata in 2021, fara datorii la intretinere

Suprafata 62 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 18:05
...
72.300 €

Panorama. Campina locatie rara, ultracentral si insorit, centrala proprie. Etaj 2/4, pe mijloc, izolat termic, liniste, necesita renovare. Ultracentral, piata centrala, casa cu grifoni, bd. Carol.

Suprafata 62 mp An 1985 Decomandat Etaj 2
Prahova, azi, 17:35
...
95.000 €

bloc reabilitat, parchet, termopane, gresie, faianta, parchet, 2 bai, 2 balcoane, liber, toate actele,

Suprafata 72 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 20:51
...
83.000 €

centrala termica, curat, bloc reabilitat, toate actele, liber

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 20:48
...
53.900 €

Langa Piata Resita, bloc de 4 etaje, mansardat in 2013. Centrala proprie si aer conditionat smart, mobilat si utilat, aproape de mijloace de transport, pregatit de vanzare. 0% comision

An 2013 Semidecomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 20:42
...
83.700 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 20:39
...
89.900 €

Drumul Taberei 34, cf.1,decomandat,et.3/4,suprafata totala de 61 mp, fara imbunatatiri.Blocul este situat la doar trei minute de statia de metrou Tudor Vladimirescu,si de complexul comercial Dr.Taberei...

Tur virtual Suprafata 61 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 20:30
...
88.000 €

vand apartament 3 camere in zona linistita, fara zgomot, strada cu vedere spre un parc al blocului. Mobilat dupa cum se vede si in poze. Pentru mai multe informatii va rog sa imi dati mesaj pe whatsapp,

Suprafata 67 mp An 1969 Semidecomandat Etaj 4 din 4
BIROUL CONTABIL IC Bucuresti, azi, 16:40
...
85.000 €

chiar pe Constantin Brancusi, intersectie Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, liber, toate actele

Suprafata 75 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 20:30
...
53.000 €

ap. 3 cam. parc Humulesti, 1970 an bloc, parter, 46 mp utili,

Suprafata 46 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 20:27
...
79.900 €

Va prezentam o oportunitate unica de a detine un apartament decomandat cu 3 camere, situat strategic intr-o zona linistita si retrasa de la bulevardul Alexandru Obregia, in apropierea Grand Arena. Caracteristici...

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 20:24
...
81.500 €

Militari, 3 camere, 65 mp, dec., finalizat, Statie STB, finisat, comision 0%. Mutare rapida,

Suprafata 65 mp An 2018 Decomandat Etaj 5 din 8
Ilfov, azi, 20:21
...
135.000 €

renovat complet, mobilat si utilat modern,2 grupuri sanitare, geam la baie, instalatii electrice si sanitare noi, sapa turnata,bl reabilitat.

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi, 20:21
...
95.000 €

Apartament 3 camere renovat si mobilat "La Cheie", doua balcoane mari, termopane, bloc reabilitat termic. La cateva minute de Gara de Nord, Metrou, Piata Matache, Piata Victoriei, scoli, spitale

Suprafata 62 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 9 din 11 M 4 min.
Bucuresti, azi, 20:20
...
110.000 €

Magheru, mobilat complet, utilat, aer conditionat, decomandat, pozitie deosebita, adiacent Calea Victoriei, Universitate, metrou Piata Romana

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj 8 din 9 M 10 min.
Bucuresti, azi, 20:11
...
66.000 €

Soseaua Giurgiului, bloc reabilitat termic, decomandat, balcon, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Mega Image, Piata Progresul, metrou Eroii Revolutiei

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 20:11
...
129.000 €

intersectie Liviu Rebreanu cu Grigorescu, bloc reabilitat, stradal, vedere fata, sud, 2 gr. sanitare, termopane, parchet lemn masiv, gresie, faianta, geam baie, balcon mare, liber

Suprafata 68 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 20:03
...
137.000 €

Apartament 77 mp, 3 dormitoare, doua bai, bucatarie inchisa, balcon, camere mari, langa metrou, comision 0%

Suprafata 77 mp An 2023 Decomandat Etaj 9 din 11 M 11 min.
Bucuresti, azi, 20:02
...
135.000 €

Renovat complet, parter /3, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 120 mp. Toate actele

Suprafata 120 mp Decomandat Etaj parter din 3 M 11 min.
Bucuresti, azi, 20:00
...
166.000 €

Apt 3 camere decomandat cu interior curat si imbunatatiri bloc stradal reabilitat pozitionat pe Barbu Vacarescu la 4 minute de Metroul Stefan cel Mare Parcul Circului si Igp in spatele blocului. Acte

Suprafata 83 mp An 1990 Decomandat Etaj 8 din 8 M 4 min.
Bucuresti, azi, 19:57
...
115.000 €

Bd. Timisoara, 3 camere, 2 bai, metrou valea ialomitei, comision 0%, finalizat Actele la zi, mutare rapida.

An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 M 5 min.
Bucuresti, azi, 19:52
...
137.000 €

bd. Timisoara, 3 camere, 2 bai, metrou, comision 0%, finalizat, imobil nou, actele la zi,

Suprafata 76 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11 M 12 min.
Bucuresti, azi, 19:51
...
81.500 €

3 camere, 65 mp, decomandat, etaj 5 din 8. Comision 0% pentru cumparator,

Suprafata 65 mp An 2018 Decomandat Etaj 5 din 8
Ilfov, azi, 19:51
...
194.500 €

Crangasi, 3 camere, decomandat, 108mp, finisaje la alegere, bloc finalizat. nou Actele la zi.

Suprafata 108 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 3 M 10 min.
Bucuresti, azi, 19:51
...
98.000 €

vedere mixta, bloc reabilitat, stradal, termopane, fara imbunatatiri, balcon, liber

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 19:51
...
91.500 €

spatios apartament de 3 camere, 2 bai pentru confort maxim, bloc solid construit in 1983, reabilitare termica pentru eficienta energetica, locuinta curata,

Suprafata 70 mp An 1983 Decomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 19:48
...
85.000 €

vav parc, 3 min. metrou Titan, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, liber, toate actele

Suprafata 75 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 19:24
...
86.400 €

bloc stradal, finalizat, 3 camere, decomandat, etaj 5/6, lift, suprafata 86 mp, bucatarie inchisa (11 mp), balcon tip terasa, spatios, 2 gr. sanitare, orientare vest, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 87 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 6
Ilfov, azi, 19:09
...
119.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, Caisului Residence 3. Apartament 3 cam, decomandat, bucatarie inchisa si living spatios, complet finisat, CT proprie, incalzire pardoseala, 700 m metrou Nicolae Teclu,

Suprafata 91 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 19:09
...
95.000 €

stradal pe Camil Ressu in N-uri, scoala 88, Odobesti, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, geam baie, liber. Apartamentul se va preda liber,

Suprafata 66 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 18:54
...
70.000 €

Drumul Taberei,Raul Doamnei, cf. 1/dec., parter/4, suprafata 62 mp, an 1972, scoala, gradinita, metrou, parc,

Suprafata 62 mp An 1972 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 18:51
...
82.000 €

bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, bucatarie mare, centrala termica,

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 18:48
...
108.900 €

Apartament 3 camere Tip 4 - 85 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 85 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:40
...
87.500 €

ap. 3 cam., et. 1, str. Voila, constr. 1980, bloc reabilitat termic,

An 1980
Bucuresti, azi, 18:39
...
138.400 €

Apartament 3 camere Tip 1 - 103 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 103 mp An 2024 Decomandat Etaj parter din parter
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:35
...
133.400 €

Apartament 3 camere Tip 3 - 99 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:35
...
111.400 €

Apartament 3 camere Tip 2 - 82 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 82 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:35
...
104.900 €

Apartament 3 camere Tip 2 - 82 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 82 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:35
...
126.900 €

Apartament 3 camere Tip 3 - 99 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 99 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:35
...
115.400 €

Apartament 3 camere Tip 4 - 85 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 85 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:35
...
145.000 €

Pacii Apartament cu 3 camere, decomandat, bucatarie inchisa, 2 bai, 2 balcoane, living de 29 mp, finisat complet, 2 lifturi, loc de parcare optional, locatie avantajoasa, la 5 minute de Metrou Pacii

Suprafata 92 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 8 M 10 min.
Bucuresti, azi, 18:33
...
112.000 €

10 minute metrou,piata si Mall park Lake, decomandat, bloc 1987, reabilitat termic,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica. Mega Image 2 minute

Suprafata 70 mp An 1987 Decomandat Etaj 3 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 18:27
...
85.000 €

10 minute metrou Costin Georgian, bloc reabilitat, termopane, centrala, 2 gr. sanitare, 2 lifturi, geam baie, fara imbunatatiri, apartamentul se poate leibera imediat, toate actele,

Suprafata 70 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 16 min.
Bucuresti, azi, 18:24
...
104.500 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 18:24
...
105.000 €

intersectie Barajul Sadului, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, renovat recent, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, um, geam baie, ac, instalatii sanitare schimbate

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, azi, 18:21
...
131.900 €

Apartament 3 camere Tip 1 - 103 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 103 mp An 2024 Decomandat Etaj parter din parter
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:20
...
98.000 €

Ap. 3 camere semidecomandat, cu bucatarie spatioasa, hol patratos, amenajat, 2 bai cu cada, usi interior schimbate, mobilat si utilat ca in imagini. Bloc nestradal, reabilitat, scara civilizata. Zona...

Suprafata 68 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 18:15
...
88.000 €

chiar pe Al. Baiut, 10 minute parc, bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 18:15
...
80.000 €

stradal, vedere mixta, 2/10, balcon, 71 mp, decomandat, bl. reabilitat termic, aproape parc, scoala, gradinita, spati comerciale, mijloace transport, cadastru intabulare disc

Suprafata 71 mp Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 18:15
...
141.900 €

Apartament 3 camere Tip D - 111 mp, din ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
OXY RESIDENCE Bucuresti, azi, 18:15
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.554
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.755
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 10.930

Descopera cele mai noi anunturi cu vanzari apartamente 3 camere din Bucuresti & alte orase din tara

Cauti apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti - Ilfov si alte orase din Romania? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere pe care ti-l doresti, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata apartamentului (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru a lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate.

Nu rata sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare din Bucuresti pe care ti-l doresti, prinde cea mai buna oferta pe site-ul Anuntul.ro