Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
...
80.000 €

Drumul Taberei - Argesului, semistradal, etaj 1/4, confort 1, decomandat, liber, cu acte pregatite pentru vanzare. Blocul se afla aproape de STB, metrou, numeroase magazine, LIDL, Kaufland, Mega Image,...

Suprafata 67 mp An 1975 Decomandat Etaj din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi, 10:47
...
140.000 €

ID intern: 315293. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1 sporit, situat in zona Vitan, reper Calea VItan, intr-un imobil construit in anul 1986, disponibil la etajul...

Suprafata 73 mp An 1986 Decomandat Etaj 6 din 8 M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:46
...
73.500 €

7 minute metrou, bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 65 mp An 1968 Circular Etaj 9 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 10:46
...
75.000 €

Va oferim spre vanzare un apartament cu 3 camere, circular, situat in zona Gorjului, in vecinatatea Pietei Gorjului. Imobilul se afla intr-un bloc de apartamente, construit in anul 1976, la etajul 7/10,...

Suprafata 64 mp An 1976 Etaj 7 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 10:46
...
71.200 €

Sos. Pantelimon, zona Spitalul Sf. Pantelimon, stradal, apartament 3 camere, circular, vedere fata, baie cu geam, etaj 6/10, suprafata 65 mp.

Suprafata 65 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 10:40
...
110.000 €

bloc reabilitat, 2 balcoane mari, complet renovat si mobilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, calorifere metal, boxa

Suprafata 67 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 10:36
...
67.000 €

in spatele spitalului Bagdasar Arsenie, bloc reabilitat, semidecomandat, etajul 2 din 4, gresie, termopane, usa metalica, scara curata, bloc linistit,

Suprafata 59 mp An 1972 Etaj 2 din 4 M 11 min.
Bucuresti, azi, 10:36
...
64.500 €

aproape de metrou Romancierilor, imobil amvelopat, centrala de aprtament, fara imbunatatiri, langa scoala, gradinita, imobil curat, civilizat, zona linistita si aerisita, comision 0

Suprafata 45 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:35
...
103.000 €

apartament 3 camere +curte de 21 mp, decomandat, se vinde mobilat si utilat, construit 2019, izolat, renovat, instalatii sanitare si electrice noi, 2 locuri parcare, centrala termica, acte, pret neg.,

Suprafata 80 mp Decomandat Etaj parter din 5 M 19 min.
Bucuresti, azi, 10:33
...
87.000 €

apartament de trei camere in bloc reabilitat termic, et 2/9, gaz cu contor separat doua focuri, loc parcare, aer conditionat, 2 gr sanitare, pret neg, vedere mixta, doua balcoane

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 9 M 12 min.
Bucuresti, azi, 10:31
...
82.000 €

bloc 4 etaje, semidecomandat, termopane, usa metalica, parchet lemn masiv, geam baie

Suprafata 65 mp An 1966 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:31
...
84.900 €

langa metrou Orizont, semidecomandat, etaj 3/4, bucatarie patrata, 2 debarale, balcon inchis, pret negociabil,

Suprafata 61 mp An 1961 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, azi, 10:30
...
79.000 €

apartament 3 camere situat la etajul 4/4+pod, intr-un bloc construit in anul 2013. Apartamentul are 3 camere: living, 2 dormitoare (un dormitor cu balcon), o baie si o bucatarie inchisa. Se vinde complet...

Suprafata 66 mp An 2013 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 10:30
...
34.000 €

ap. 3 camere, cf. 3, mici imbunatatiri, curat, disc.

Suprafata 36 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:26
...
55.000 €

ap. 3 cam., cf. 2, parchet, termopane, in spatele Pietei Progresul, acc. credit, pret disc.,

Suprafata 55 mp Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:24
...
82.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si partial utilat, liber

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:21
...
109.900 €

Pantelimon- Mega Mall/ ap.deosebit 3 camere,100 mp, terasa 19 mp, centrala de bloc

Suprafata 100 mp An 1977 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:21
...
70.500 €

K Imobiliare propune apartament 3 camere, grup sanitar, suprafata 72 mp, bloc construit 1972, insorit, liber, cadastru intabulare

Suprafata 72 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 10:21
...
84.500 €

K Imobiliare propune in bloc construit in anul 1982, etajul 4, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, suprafata 73 mp, nerenovat, liber,

Suprafata 73 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:20
...
75.600 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie ,loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 72 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, azi, 10:18
...
64.900 €

Comision 0% Localizare: Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, 54 mp (46 mp utili) situat la etajul 6/8. Imobilul este localizat pe Aleea Adrian Urucu in apropiere de Bvd...

Suprafata 46 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 6 M 14 min.
Bucuresti, azi, 10:16
...
89.890 €

Va place zona Mosilor-Foisorul de Foc- Ferdinand? Rezonati cu istoria si farmecul acestei zone, plina de incarcatura pozitiva? Vreti sa va bucurati de beneficiile acesteia, dintre care amintim metrou(statiile...

Suprafata 70 mp An 1957 Decomandat Etaj parter din 3 M 11 min.
Bucuresti, azi, 10:16
...
94.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane noi tripan la tot apartamentul, rulouri, usa metalica, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 10:01
...
150.000 €

Imobilul este situat la 200 m statia de metrou Bucur Obor, 3 parcuri, vedere la strada si la parc, se vinde complet mobilat

Suprafata 93 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 9
Bucuresti, azi, 10:00
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi, 09:50
...
79.500 €

Semistradal, Plazza Mall si Piata Moghioros, P/10, circular, balcon, geam la baie, parchet, gresie, faianta, usa metal, termopan, acces la 41, metrou, piata, Cora Lujerului, Afi Cotroceni ,agentie 2%...

Suprafata 61 mp An 1970 Circular Etaj parter din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:45
...
115.000 €

Apartament 3 camere decomandat, 80 mp, et.6, stradal, 1989, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, mobilat si utilat, 2 bai, un balcon, intabulat, linia 41, aproape Lujerului, Politehnica, Crangasi,...

Suprafata 80 mp An 1989 Decomandat Etaj 6 din 7 M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:45
...
159.900 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj 4/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:45
...
65.000 €

Ap 3 cam 69 mp, decomandat etaj 8/10, termopan, balcon inchis in termopan, bloc tip "C", stradal vedere spate, cadastru, intabulare, se accepta credit

Suprafata 69 mp An 1974 Decomandat Etaj 8 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 09:42
...
78.000 €

ap. 3 camere decomandat, bloc 4 etaje construit in 1970, reabilitat termic, et. 4/4, partial renovat, aer conditionat, termopan, balcon mare, 3 min. Auchan,10 min. metrou Ozana, zona linistita fara trafic...

Suprafata 64 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 14 min.
Bucuresti, azi, 09:36
...
125.250 €

-Imobil pozitionat intr-o zona in plina dezvoltare, pozitionat stradal Str. Turnu Magurele . Vecinatati Noul Parc Tudor Arghezi, Grand Arena, Metro. Lidl, Profi, Aparatorii Patriei, Sos. Berceni -Noutatea...

Suprafata 83 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 11 M 2 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
136.000 €

Ansamblu finalizat cu acte gata. Fiecare penthouse este generos desfasurat si inteligent compartimentat pentru a oferi functionalitate fiecarui client, de la dormitoare cu lumina naturala, bucatarii functionale...

Suprafata 117 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 09:34
...
70.000 €

apartament trei camere decomandat, P/8 bloc reabilitat termic situat la 5 minute de statia de metrou Nicolae Grigorescu sau 1 Decembrie, piata Titan, parc IOR. Zona plina de verdeata si linistita

Suprafata 60 mp An 1975 Decomandat Etaj parter din 8 M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:33
...
34.000 €

vand apartament 3 camere cf. 3, liber, gaze, zona Armistitului, pret 34.000 euro disc.,

Suprafata 36 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:32
...
149.500 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:31
...
159.900 €

Dezvoltator, 3 camere, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup. 107 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min, crese, gradinite, scoli, licee, Universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni.

Suprafata 107 mp An 2022 Decomandat M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:31
...
43.000 €

vand apart. 3 camere cof2 renovat in totalitate liber toate actele balcon gaze in apropriere este o gradinita, capatul masini Zetari unde este 139 141 323 tranvai 23 11 si masina 220,

Suprafata 48 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:31
...
127.000 €

str. Chiciurei, ultimul ap. boutique 3 cam. et. 2/4, 2 bai utilate, bucatarie inchisa, mobilata, acte la zi, cartea constructiei, 2 ap. pe nivel (10 ap. in bloc), locuit/ inchiriat, dezv., TVA inclus

An 2021 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:30
...
115.000 €

Apartament cu 3 camere pozitionat pe Aleea Tohani nr 3 Disponibil la et 9 din 10 Bloc din 1975 Se preda mobilat si utilat, dar se poate discuta acest aspect. Reper: Tineretului - Blocul cu gradinita...

Suprafata 68 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:19
...
78.500 €

Apartament 3 camere deocmandat et 3 suprafata de 80mp, mobilat si utilat, pod pt depozitare si loc de parcare inclus. Imobilul are curte interioara amenajata, parcatri pt fiecare ap. Reper: Popesti-Leordeni...

Suprafata 80 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 3
Ilfov, azi, 09:17
...
74.999 €

cf.i decomandat etaj 7/10, bloc 1977, 1 balcon, 1 grup sanitar, teava de gaz trasa separat pt centrala, 70 mp, fara imbunatatiri acte la zi, liber, vizite urgent merita, clasa energetica A

An 1977 Decomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:15
...
144.900 €

ultimul apartament de vanzare p/5, 94 mp, 2 gr. sanitare, terasa 17 mp, decomandat, orintare sud, centrala proprie, bucatarie inchisa, construit in 2021, finisaje premium, TVA inclus, liber, intabulat,

Suprafata 94 mp An 2021 Decomandat Etaj parter din 5 M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:11
...
108.000 €

2 minute metrou si parc IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mobilata,

Suprafata 67 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:09
...
85.025 €

Am dat start vanzarilor la 2 modele de apartamente cu 3 camere intr-un nou proiect rezidential amplasat la 15 minute fata de metrou Berceni, in ansamblu rezindetial cu spatii comerciale pe parter, cu...

Suprafata 108 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 09:08
...
115.000 €

chiar pe Lunca Bradului, vav scoala 195 Hamburg, bloc reabilitat tip H, decomandat, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, liber, toate actele

Suprafata 65 mp An 1968 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:03
...
110.000 €

Comision 0.Metrou Tineretului la 5 minute. Parcul Tineretului la 3 minute,acces imediat la magazine,scoli,gradinite si liceu. Acces rapid in centru orasului,locatie excelenta,zona verde. Apartament 3...

Suprafata 68 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 09:02
...
90.000 €

de vanzare apartament 3 camere, semidecomandat, confort 1, etaj 5/8, cu o suprafata de 67 mp, anul construcitiei 1984,

Suprafata 67 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 2 min.
Bucuresti, azi, 09:01
...
78.500 €

Comision 0. Disponibil imediat. Apartament 3 camere deocmandat cu o suprafata de 80mp, loc de parcare inclus, pod pentru depozitare.. Imoibilul are curte interioara amenajata, parcari pentru fiecare ap....

Suprafata 80 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 09:01
...
86.900 €

Comision 0. Apartament 3 camere luminos cu o suprafata de 73 mp, 2 bai. Imobil finalizat, mutare rapida, finisaje premium. Ansamblu racordat la toate utilitatile orasului. Posibilitatea de a achizitiona...

Suprafata 73 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 09:00
...
106.670 €

Comision 0. Locatie excelenta .Apartament cu 3 camere generos si luminos cu o terasa de 24mp,2 bai. Imobilul este finisat si bransat la utiliatatile orasului.Finisaje premium. Apartamentul se afla la...

Suprafata 94 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 08:55
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 2.553
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 10.088
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.468

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat!

Ai nenumarate oferte atractive cu vanzari apartamente 3 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare pe care ti-l doresti!