Apartamente 3 Camere de Vanzare

Subrubrica: 3 camere
...
99.000 €

pozitie de exceptie, et. 8/8, terasa ok, cf. 1, semidec., 72 mp, 2 bai, bloc 1982, reabilitat termic, renovat recent, bucatarie open si mobilata nou, scara/ vedere stradala, luminos, usi int. noi, balcon...

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 6 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:26
...
70.000 €

Apartament tip duplex, cu centrala proprie, cu balcon, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, scara interioara, mobilat si utilat complet. Suprafata construita 83mp, totala 73mp, utila 68mp, zona Brancoveanu,...

Suprafata 83 mp An 2010 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 17 Apr 15:19
...
74.000 €

Bloc reabilitat, str Campineanca, apt decomandat, liber, fara modificari, ferestre termopan, fara imbunatatiri, et 4/4, terasa in stare buna. Acte la zi. Se accepta si credit. Pret negociabil la vizionare.

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:19
...
85.000 €

5 minute Auchan, 10 minute metrou, decomandat, partial renovat, bloc reabilitat,

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:18
...
79.900 €

Drumul Taberei 92 (American Beer House), decomandat, spatios, bloc anvelopat, 9/10, doua balcoane, zona linistita, langa metrou, particular. Se poate vinde mobilat

Suprafata 65 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:15
...
100.000 €

Ap. 3 cam., Politehnica, 67 mp, decomandat, et. 4/4, anvelopat, logie, direct proprietar.

Suprafata 67 mp Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 Apr 15:14
...
135.000 €

Renovat complet, parter /3, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 120 mp. Toate actele

Suprafata 120 mp Decomandat Etaj parter din 3 M 11 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:08
...
109.500 €

Direct proprietar, vand apartament cu 3 camere intr-un imobil cu regim de inaltime redus (D+P+4E), situat intr-o locatie excelenta pe strada Drumul Jilavei.

Suprafata 87 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:39
...
119.000 €

amplasat intr-un imobil nou, construit in anul 2021, la etajul 1 din 3, se bucura de o suprafata utila totala de 59 mp astfel: Living cu bucatarie deschisa, 2 dormitoare, baie si un balcon.

Suprafata 59 mp An 2021 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 17 Apr 14:23
...
149.000 €

0% comision. Are o suprafa utila de de 52.21 mp partea de parter la care de adauga un pod (neamenajat si in proprietate) in suprafata utila de 91.12 mp. Avem astfel o suprafata totala de 143. 33 mp

Suprafata 143 mp An 1932 Semidecomandat Etaj parter din 1 M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:22
...
349.000 €

0% Comision la cumparare! Apartament 3 camere ce se afla la parter /P+3 si are o suprafata de 120, fiind situat intr-un imobil din 2001, in apropiere de Manastirea Casin.

Suprafata 120 mp An 2001 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 17 Apr 14:22
...
69.500 €

3 camere confort 1 decomandat, etaj 7/10, fara imbunatatiri, reabilitat, termopan,

An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 17 Apr 14:19
...
56.000 €

Bucla Parc Moghioros 3 camere cf 2, etaj 6 din 10, bloc reabilitat termic termopan, necesita renovare completa, acte doar cash

Suprafata 44 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:18
...
220.000 €

Apartament in bloc din 2009, vedere superba asupra Deltei Vacaresti, terasa spectaculoasa de 25 mp, spatii largi, generoase, luminoase, strada linistitat, bloc deosebit, cu mall in proximitate.

Suprafata 102 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 10 din 12 M 15 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:18
...
99.000 €

Va oferim spre vanzare 3 camere cf 1 SD, etajul 5/10, bloc reabilitat termic. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, instalatia electrica si sanitara noi.

Suprafata 67 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:11
...
97.000 €

Prorietar, vand apartament spatios cu 3 camere, decomandat, 2 balcoane, grup sanitar, utilat si mibilat complet, revonat, 64mp, Strada Bodesti nr 9, comison 0%.

Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 Apr 14:04
...
68.400 €

Descopera practicitatea si economia in apartamentul cu 3 camere. Preturi incepand de la 53.000 euro pentru demisol si 68500 pentru etaje. Acest apartament de 57 mp utili,

Suprafata 57 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, 17 Apr 14:00
...
140.000 €

Apartament 3 camere in zona Turda, Ion Mihalache, situat la etajul 2 in bloc structurat P+10, constructie 1982, cu suprafata totala 75 mp, semidecomandat, neamenajat, 2 grupuri sanitare, vedere stradala,...

Suprafata 75 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:00
...
87.000 €

Va prezentam spre vanzare un apartament 3 camere situat la etajul 2 din 4, decomandat, fara imbunatatiri. Statia de metrou Aparatorii Patriei.

Suprafata 69 mp An 1982 Decomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:47
...
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

Suprafata 88 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:45
...
104.500 €

3 camere corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct dezvoltator,

Suprafata 78 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:42
...
110.990 €

Vand apartament cu 3 camere semidecomandat in zona Iancului, pe Sos. Mihai Bravu, in apropiere de Bd. Ferdinand I, avand o suprafata utila de 62 mp, la care se adauga 2 logii, rezultand 75 mp.

Suprafata 75 mp An 1965 Decomandat Etaj 6 din 9 M 4 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:36
...

aproape de Institutul Politehnic, vand apart. 3 camere, parter, toate imbunatatirile facute,

Decomandat
Bucuresti, 17 Apr 13:35
...
185.000 €

apartament de lux 3 camere, decomandat, 2 bai, bucatarie inchisa, centrala proprie, lift, locatie strada Virgil Plesoianu 118-120. Mai multe detalii 0750432098; 0761117645,

Suprafata 90 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 5 M 18 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:30
...
70.000 €

Drumul Taberei, Mall Plazza, semistradal bld. Timisoara, cf. 1, circular, etaj 6/10, fara imbunatatiri, liber, balcon deschis, vedere mixta, acte la zi, accepta credit, agentie,

Suprafata 60 mp An 1975 Circular Etaj 6 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:27
...
73.000 €

Drumul Taberei, Valea Argesului, capat STB 69,93, cf 1, semidecomandat, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 ac, usi interior schimbate, boxa la subsol de 5 m, terasa fara probleme, agentie

Suprafata 68 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:26
...
156.864 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj parter/11, supraf 98,04 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu ,geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 98 mp An 2025 Decomandat Etaj parter din 11 M 7 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, 17 Apr 13:25
...
160.455 €

dezvoltator, 3 camere, 2 grupuri sanitare, o terasa, predare la cheie, finisat complet, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, mall Plaza si AFI, centre comerciale. Loc de parcare subteran optional

Suprafata 107 mp An 2025 Decomandat Etaj parter din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, 17 Apr 13:25
...
74.900 €

vanzare apartament 3 camere, decomandat, finalizare, mutare imediata, oferta limitata

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 7
Avangarde City Ilfov, 17 Apr 13:25
...
75.600 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie ,loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 72 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, 17 Apr 13:25
...
163.665 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 109,11 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 109 mp An 2025 Decomandat Etaj parter din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, 17 Apr 13:25
...
75.600 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 72 mp An 2019 Decomandat
Militari Residence Bucuresti, 17 Apr 13:25
...
209.000 €

Bd. Unirii, Garanti Bank, stradal, apartament 3 camere, 6/9, decomandat, centrala termica, vedere panoramica Palatul Parlamentului, suprafata 84 mp, 2 balcoane, bloc monolit, constr. 1997, liber,

Suprafata 84 mp An 1997 Decomandat Etaj 6 din 9 M 19 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:21
...
225.000 €

13 Septembrie, Marriott, 1/8 decomandat, vedere mixta, 2 grupuri sanitare,centrala termica, instalatii electrice si sanitare noi, renovat complet modern,bloc monolit, cadastru, liber, loc parcare

Suprafata 88 mp An 1992 Decomandat Etaj 1 din 8 M 18 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:21
...
125.000 €

Calea Mosilor, stradal, apartament 3 camere, etaj 4, semidecomandat, vedere bulevard, suprafata 71mp, 2 grupuri sanitare, bloc reabilitat, constructie 1983, liber

An 1983 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:21
...
93.000 €

13 Septembrie - Sebastian, apartament 3 camere, 4/8, decomandat, suprafata 70 mp, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, necesita renovare, cadastru, intabulare, bloc reabilitat, constructie 1987, liber,

Suprafata 70 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 17 Apr 13:21
...
175.000 €

apartament 3 camere, decomandat, etaj 7/8, acoperit integral, 2 grupuri sanitare, vedere bulevard, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1995, liber,

Suprafata 78 mp An 1995 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 17 Apr 13:21
...
76.500 €

Vand apartament 3 camere la alb Suprafata 76,26 mp + terasa 52,30 mp Utilitatai apa, gaze, electricitate, canalizare Constructia este bransata la canalizarea orasului+ fosa septica de rezerva

Suprafata 126 mp An 2020 Decomandat Etaj 3 din 3
Ilfov, 17 Apr 13:11
...
124.544 €

Apartament 3 camere, suprafata totala 85.69 mp, complet finisat, situat la 4 minute de statia de metrou Pacii. Ansamblul Rezidential Maniu 141 este localizat intr-o zona unde ai totul la indemana.

Suprafata 70 mp An 2025 Decomandat Etaj 1 din 11
Ansamblu rezidential Maniu 141 Bucuresti, 17 Apr 13:10
...
250.000 €

Va propun un apartament deosebit de 3camere confort 1decomandat, situat la etajul 3din7, intr-un bloc nou finalizat in 2017. Apartamentul dispune de toate finisajele , si se vinde mobilat si utilat asa...

Suprafata 101 mp Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, 17 Apr 13:05
...
121.100 €

Apartament 3 camere, suprafata totala 85,73 mp, complet finisat, situat la 4 minute de statia de metrou Pacii. Ansamblul Rezidential Maniu 141 este localizat intr-o zona unde ai totul la indemana,

Suprafata 70 mp An 2025 Decomandat Etaj 11 din 11
Ansamblu rezidential Maniu 141 Bucuresti, 17 Apr 13:05
...
119.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, Caisului Residence 3. Apartament 3 cam, decomandat, bucatarie inchisa si living spatios, complet finisat, CT proprie, incalzire pardoseala, 700 m metrou Nicolae Teclu,

Suprafata 91 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:00
...
120.000 €

Apartament 3 camere Stefan Cel Mare - Aleea Circului etaj 3/4, semidecomandat, reabilitat, renovat, AC, mobilat complet, boiler, repartitoare si apometre. 5 minute de metrou Stefan cel Mare,

Suprafata 57 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:00
...
87.500 €

3 camere decomandate, etaj 8/11, stradal, Doamna Ghica, mobilat, utilat, stradal, bloc reabilitat, curat, luminos, finisaje premium, foarte curat, modern, se accepta credit

An 1976 Decomandat Etaj 8 din 11
Bucuresti, 17 Apr 12:57
...
79.800 €

Drumul Taberei - Parc Moghioros, 3 camere confort 1, in bloc reabilitat, p/4, balcon, 63 mp, contor gaz individual, vedere dubla, termopan, parchet, gresie, faianta, liber, scara curata, acte la zi,

Suprafata 63 mp An 1972 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, 17 Apr 12:56
...
79.500 €

Drumul Taberei Chilia Veche,cf2 sporit, eta2/8, decomandat, bloc 1978,centrala termica, gresie,faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, la minute de Auchan si tramvai 41.

Suprafata 59 mp An 1978 Decomandat Etaj 2 din 8 M 8 min.
Bucuresti, 17 Apr 12:53
...
103.000 €

Va propun spre vanzare un apartament de 3 camere decomandat, situat in zona dintre centrul comercial La Strada si strada Sf. Agnes.

Suprafata 73 mp An 2018 Decomandat Etaj 2 din 2
Ilfov, 17 Apr 12:53
...
103.000 €

Bdul Basarabiei, Diham, 3 camere decomandate, 72 mp, etaj 2/4, an 1984, 2 grupuri sanitare, centrala termica, zona verde, fara credit, pret 105000 eur, 0733373436,

Suprafata 72 mp An 1984 Decomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Bucuresti, 17 Apr 12:46
...
139.000 €

ID intern: 333249. Apartament Elegant in Complexul Rotar Park Residence - Confort

Suprafata 71 mp An 2018 Decomandat Etaj demisol din 11 M 4 min.
Bucuresti, 17 Apr 12:36
...
62.000 €

Particular vand apartament proprietate personala de 3 camere, et. 2/4, cf. II, cadastru si intabulare. Se vinde mobilat, mai putin electrocasnice,

Suprafata 47 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 17 Apr 12:30
Articole recomandate
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.481
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.758
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 3.233

Descopera cele mai noi anunturi cu vanzari apartamente 3 camere din Bucuresti & alte orase din tara

Cauti apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti - Ilfov si alte orase din Romania? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere pe care ti-l doresti, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata apartamentului (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru a lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate.

Nu rata sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare din Bucuresti pe care ti-l doresti, prinde cea mai buna oferta pe site-ul Anuntul.ro