sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 44 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Colentina-Obor

super pozitie, Metrou Obor 10min. Mall Veranda, Kaufland 2min., bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, balcon mare, pe mijloc vedere mixta, curat, imb. cadastru- intabulare, eliberabil imediat,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 08 oct, 16:56

aproape rond, 15 min. metrou Obor, cf. 1 sporit dec, 78 mp, bloc 1990, vedere mixta, bucatarie mare patrata, 2 bai, imbunatatiri g, f, p, termopan, um, cadastru, se accepta credit.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 08 oct, 14:09

metrou 12 min., aproape Kaufland, mall Veranda, piata, parc Plumbuita, bloc 1971 reabilitat termic fara risc, pe mijloc, baie cu fereastra imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 69 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 08 oct, 14:08

Metrou Obor 5 min., Mall Veranda, Piata Obor foarte aproape, vav Kaufland, bloc reabilitat termic, vedere mixta, um, termopan, 2 ac, cadastru, intabulare, energetic,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 08 oct, 17:11

apartament 3 camere renovat, bloc reabilitat, vedre mixta, intrare stradala, etaj 5, geam baie, termopane, aer conditionat, 0 comision.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
 • 16 min.
Bucuresti, 18 sep, 15:55

10 min., metrou, aproape Kaufland, mall Veranda, piata, parc Plumbuita, et, 1/10, cf, 1 semi, 65 mp, bloc 1970 reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, orientare E-V, fara imb, recente, curat p, f, termopan, um
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 08 oct, 14:06

stradal, 1/10, semidec. cf.1, vedere mixta, 66 mp, 1 balcon mare, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, geam baie, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, accept credit, liber
 • Suprafata 66 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 10 oct, 11:00

Bucur Obor, 5 minute metrou, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 3/10, dec, complet mobilat si utilat, curat, igienizat, dressing mare in dormitor, imb, g, f, p, um, ac, eliberabil imediat. Vedere spre parc.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 08 oct, 17:17

stradal, 6/10, cf 1, decomandat, 71 mp, 3 balcoane, bloc fara risc seismic, bloc reabilitata termic,geam la baie, cadastru intabulare, liber, accept credit. discutabil,
 • Suprafata 71 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 10 oct, 11:07

pe marginea Parcului Plumbuita, aproape Scoala 39, etaj 5/10, cf, 1 dec, 70 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare vest, vedere deschisa captre Lacul Plumbuita, fara imb recente, cadastru, intab.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 08 oct, 14:05

Scoala 39, Parc Plumbuita, 5/10, bloc 1976, decomandat, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, stradal, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber, se accepta credit, pret discutabil.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 10 oct, 11:09

3 camere decomandat, gresie, faianta, termopane, fara imbunatatiri, toate actele, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 09:44

apartament de 3 cam. decomandat, care necesita renovare, la 3 minute de metrou, aproape de piata obor si de mall Veranda, este liber si se poate vedea dupa ora 18. La parter se afla magazinul Bucur Obor,
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 14
 • 3 min.
Bucuresti, 08 oct, 10:34

79.000 €
3 camere Doamna Ghica rond, decomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopane, reabilitat, langa statiile de troleibuz si tramvai, pozitie deosebita, parc Plumbuita, la 1,5 km de metrou Obor.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 01 oct, 18:49

apartament de 3 camere conf. 1 dec., cu g, f, parchet, usi noi, termopane 2 balc, loc parcare, intrare stradala vedere spate, bloc civilizat monitorizat video, piata Obor la 3 minute, metroul la 4 min.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 23 sep, 13:07

10 min., metrou vav Parc Plumbuita, cf. 1 dec, 71 mp, bloc 1976 fara risc seismic, vedere mixta, imb, gresie, faianta, termopan, um, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 08 oct, 14:08

langa Scoala 30, aproape de Pipera, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, ap. 3 cam. de mijloc, baie cu fereastra, curat, termopan, um, ac, cadastru-intabulare- energetic, se accepta credit,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, 08 oct, 17:10

apartament confort 1, decomandat situat la etajul 5/10, are o suprafata de 70 mp. bloc 1976, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 13:08

Kaufland, confort 1, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc fara risc seismic, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, pozitie buna, cadastru, intabulare, acc. credit, discutabil,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 10 oct, 11:00

Procapital Development va ofera spre vanzare apartamente de 3 camere in zona Fundeni. Acces facil la transportul in comun. Blocul este finalizat si ofera o priveliste minunata asupra lacului Fundeni.
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 24 sep, 12:26

apartament confort 1, decomandat situat la etajul 4/4, bloc 1986, are o suprafata de 76 mp. gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, 2 grupuri sanitare.
 • Suprafata 76 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:06

aproape Fundeni, Margineri, etaj 5/8, cf.1 semidec 72 mp, bloc 1986 reabilitat termic, 2 bai, balcon mare,baie cu fereastra, vedere deschisa, orientare est,imb, g, f, p, termopan, um, instalatii schimbate, cadastru,
 • Suprafata 72 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 10 oct, 11:58

2/8, cf 1 sp, dec, 78 mp, 2 bai, hol H, vedere mixta, sc stradala, loc de parcare, orientare est-vest, bucatarie mare, patrata, contorizat, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, partial mobilat, cadastru si intabulare, liber, neg.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 18:39

apartament cochet la cheie, finisaje de calitate, vedere superba la Raul Colentina, imobil nou construit, la cca. 2 min. de mijloacele de transport in comun, piata Colentina, parcul Plumbuita.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 08:46

apartament confort 1, circular, situat la etajul 1/10, suprafata de 65 mp. bloc 1978, reabilitat, cadastru si intabulare, liber, renovat
 • Suprafata 65 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 13:07

ap 3 cam etaj 1 decomandat, 60 mp, (metrou 3 min.) Bucur Obor complet renovat, pretabil sediu firma, instalatie electrica/termica schimbata, nelocuit de la renovare. Pret 84000 euro accept credit.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 30 sep, 15:00

astazi am pentru dumneavoastra un apartament cu 3 camere in zona Doamna Ghica. Apartamentul este amplasat la etajul 6 din 10. Are 50 de metri patrati cu tot cu micul balcon din capatul sufrageriei. Se vinde nemobilat...astfel ca noul proprietar poate sa isi amenajeze spatiul dupa propriile preferint..
 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 01 aug, 06:20

complex rezidential, gresie, faianta, parchet, termopan, um Pinum, 2 unitati aer conditionat, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, contorizat, balcon 14 metri patrati, TVA 5% aplicabil;
 • Suprafata 91 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 17
Bucuresti, 08 oct, 11:45

metrou Obor 7 min. bloc nou 2009, paza Bgs 24/24, in planul 2, 2 lifturi, terasa 7 mp, 2 dressinguri, g, f, p, um, th pe mijloc, centrala de bloc, mobilat, loc de parcare suprateran inclus in pret, contorizat.
 • Suprafata 84 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 17 min.
Bucuresti, 02 oct, 19:16

stradal, 6/10, cf 1, dec, 68 mp, bl fara risc seismic, reabilitat termic, luminos, vedere superba (spre parc), orientat pe est, geam la baie, fara imb, doar termopan, scara stradala, cad si intabulare, liber, accept credit, neg.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 11 oct, 15:18

apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etajul 3/10, suprafata de 70 metri patrati din care 66, 5 sunt utili, vedere mixta, fara imbunatatiri, bloc construit in 1974, structura beton, pozitie foarte buna
 • Suprafata 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 12 oct, 18:25

Ratb 2 min. Bloc cu 4 etaje, c-tie 1986, dec, foarte spatios, 82 mp, 2 bai, 2 balcoane, compartimentare tip H, vedere mixta, sufragerie-20 mp, dormitor-14mp, dormitor-12 mp, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 08 oct, 17:15

reabilitat, stradal, Ac, vedere mixta, boxa, liber, zona linistita,
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 20:20

Metroul Obor la 7 min. Bloc nou 2017, paza Bgs 24/24, in planul 2, 2 lifturi, 2 terase mari, 2 bai, 2 dressinguri, izolat termic, un loc de parca centrala de bloc, contorizat, super amenajat, mobilat lux.
 • Suprafata 90 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 09 oct, 14:48

cladire noua, constructie 2019, alarma, apartament la cheie dispus s+p, scara interioara, lux, gradina proprie ingradita - 80 mp cu acces din living, 87 mp, finisaje mult peste medie, toate actele, liber
 • Suprafata 87 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 12:51

vand apartament 3 camere, Colentina, 5 min. mers pe jos metrou Obor, semidecomandat, suprafata utila 66 mp, etaj 6/10, renovat si partial mobilat moderng, f, p, t, um,
 • Suprafata 66 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 01:27

aproape Parc, Lac Plumbuita, Scoala 39, Fundeni, cf. 1 circular 64 mp, bloc 1978 fara risc seismic, orientare S-E, vedere deschisa, baie cu fereastra, imb, g, f, p, t, um, ac, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 10:24

59.500 €
Ion Berindei, etaj 1/10 semidecomandat, luminos, curat, usa metalica, geamuri termopan, un apartament racoros fara datorita spatiului verde, nu este pe colt, blocul este curat si ingrijit, retras,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 13 oct, 10:26

Va prezentam in reprezentare exclusiva (comision 0 pentru cumparator) un apartament de 3 camere, decomandat, situat in cartierul Colentina. Zona Doamna Ghica, stradal. Apartamentul este la etajul 2/10, intr-un imobil din 1976, reabilitat termic. Vederea este mixta. Apartamentul necesita renovare,..
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 13 oct, 22:43

164.000 €
Colentina -Parc, duplex spatios, 2 grupuri sanitare, 2 terase generoase, panorama superba, parcare privata la subsol, liber, bloc deosebit.
 • Suprafata 122 mp
 • An 2017
Bucuresti, 09 oct, 18:57

bloc reabilitat termic, scara curata, vedere mixta, 3 balcoane inchise, o baie cu geam, necesita renovare la interior, cadastru, intabulare si certificat energetic, este liber, pretul este negociabil.
 • Suprafata 75 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 11:41

84.000 €
apt 3 camere decomandat, amenajat, gresie faianta parchet termopan, bloc stradal reabilitat, scara curata, intrare stradala vedere spate. Acte in ordine, liber.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:19

decomandat, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara curata, intrare stradala vedere spate, acte in ordine, liber, 3 minute metrou, Mosilor, Stefan cel Mare, piata parc.
 • Suprafata 75 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:22

Str.Masina de Paine, bloc reabilitat, apt.curat, 6/10, orientare Est si Vest, baie cu ferestra, balcon logie, parchet stejar, ferestre termopan, f+g+um+ac, acte la zi. Apartamentul se vinde mobilat si utilat.
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:25

Apt. 3 camere Bucuresti
Colentina - Obor
3 camere cu balcon
Colentina - Obor
3 camere decomandate
3 camere ieftine Bucuresti
Colentina - Obor
Dupa cutremur Bucuresti
Langa metrou Colentina - Obor
3 camere 2 grupuri sanitare