sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 575 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret euro: max 55000

Se vinde apartament de 2 camere, complet finisat si utilat. Locuinta se afla la doar 1 minut de mers pe jos pana la statia de STB. Mutare imediata! Acte gata! Acceptam orice modalitate de plata! Reper: Brancoveanu
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 02:45

2 camere, decomandate, etajul 7/7, intr-un imobil situat pe Sos. Giurgiului, renovat modern.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, azi, 00:50

AP 2 CAM CF 1 SEMI ,ETAJ 7 ,LIBER ,FARA INBUNATATIRII ,CADASTRU SI INTABULARE , NU SE ACCEPTA CREDIT ,PRET FIX
 • Suprafata 50 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 22:12

proprietar, 5 min. metrou Ap. Patriei, renovat. Se vinde mobilat, utilat complet (TV, frigider, cuptor electric, aragaz, mas. spalat), vedere spate, optimizari de spatiu; aproape mall, parc, piata.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:45

Am inceput rezervarile in Rotar Park Residence 2, preturi incepand de la 46.000 TVA inclus, apartamente finisate la cheie de 2 si 3 camere. Se accepta toate tipurile de credit. Discount la plata cash. Direct dezvoltator. Comision 0%,
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:35

decomandat, et. 3/10, hol locuibil, 45 mp, vedere mixta, cf. 2 sporit, bloc reabilitat termic, loc parcare propriu, curat, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, balcon mare, se poate vinde mobilat si utilat, pret neg.,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:22

cf. 1 circular, etaj 3 /10, bloc reabilitat, toate imbunatatirile, curat, liber, merita, toate actele, clasa energetica B
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 11:12

Apartament cochet, 2 camere, zona f buna, g, f, t, p, um, ct, toate amenajarile sunt noi, dispune si de o curte mica, vecini de calitate, reducere pt cash de la 55 la 49 mii euro
 • Suprafata 40 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din parter
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 21:25

imobil nou finalizat d+p+6e, situat pe strada Acvilei nr 42, constructie si compartimentare caramida, decomndat, geam la beie, finisaje la alegere, parcare proprie, accept credit
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 21:05

2 camere, oferta promotionala direct dezvoltator! comison 0%
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 20:51

Piata Unirii Bibescu Voda 19 parter din 4 etaje, anul 1940, construit 40 mp util 35 mp, H=4m, este renovat si are centrala gaze. Bucatarie open in a doua camera. Intrarea spate bloc.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:20

Apartament 2 camere, Hils Pallady Apartments, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou si are o suprafata utila totala de 49.51 mp. La pret se adauga TVA 5% in conditiile legii.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, ieri, 20:09

Conf 1, decomandat, bloc curat civilizat, situat stradal, tip R, vis avis de fostul cinema Cultural, acte, accepta credit
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 10:30

Apartament cu 2 camere, 49.000 euro, etaj 6 din 10, complet finisat la chie,ideal investitie
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 08:35

ap. 2 camere, renovat, schimbat instalatia electrica si sanitara, centrala termica, aer conditionat, termopane, usa metalica, bine pozitionat se vinde mobilat si utilat
 • Suprafata 29 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 20:00

Apartament cu doua camere, situat in zona Doamna Ghica - Teiul Doamnei.
 • Suprafata 39 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:00

comfort 2 semidecomandat, liber, cadastru, intabulare, bloc reabilitat termic, balcon se afla in spatele magazinului Profi si parcul Livezilor,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:54

ultracentral, Gara de Nord, direct proprietar, et. 1, total renovat, ideal inchiriere regim hotelier sau locuit, instalatii sanitare noi, balcon etc., negociabil,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1962
Bucuresti, ieri, 19:25

2 camere, decomandat, confort 2, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, liber.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 19:10

apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 47.25 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 5, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare, zone verzi, STB Unirii
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 18:54

bloc 4 nivele, acces imediat la mijloace de transport, renovat, schimbat instalatia electrica si sanitara, termopan, usi interior termapon, mobilat si utilat, liber, loc parcare.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, ieri, 18:15

renovat complet, schimbata instalatia sanitara si electrica, termopan Gealan, ac, usa metalica Maco, mobilat si utilat, plita, cuptor, bloc reabilitat, boxa 6 mp, zona verde.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 18:06

la strada, 2 locuri parcare (unul cu contract), cu lift, cu imbunatatiri.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2014
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:40

1 min. metrou N. Grigorecu, stradal pe Bd. Camil Ressu, decomandat, cf. 1, 50 mp, cu imbunatatiri: g, f, p, t, um, ac, bloc reabilitat, etaj tehnic, ideal locuit, investitie.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:22

Imobil semistradal, zona civilizata, multa verdeata, 2 balcoane, unul la sufragerie si unul la dormitor, geam la baie, gresia, faianta, parchetul sunt mai vechi
 • Suprafata 55 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:05

etaj 8/10, confort unu, circular, 54 mp, vedere sud si vest, fara imbunatatiri, 2 lifturi, baie cu geam afara, ghena de gunoi este afara-pe o terasa, liber, intabulare. Se accepta credit bancar
 • Suprafata 54 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:02

zona verde, nedec., orice mijloace transport,
 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:12

2 cam cf. 1 semi, etaj 10 /10, 2 lifturi, terasa refacuta, contoar gaz individual, termopan, gresie, faianta, parchet, cadastru, NU SE ACCEPTA CREDIT ,PRET FIX ,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:12

Apartament 2 camere confort 2 sporit, decomandat, et 7/10, suprafata utila 40 mp ( fara iluminator ) cadastru, intabulare, acceptam credit bancar.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:02

Drumul Taberei, B-dul Timisoara, Frigocom, semidecomandat, confort 2, etaj 2, termopan, gresie, faianta, parchet. Apartamentul se vinde mobilat si utilat. Clasa energetica B.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:54

Ofertele noastre complete le gasiti pe site-ul Bestexpertimob.ro Va punem la dispozitie un apartament superb situat intr-un ansamblu compus din 2 blocuri a cate 5 etaje in apropierea Auchanului Titan . Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zon..
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 15:50

48.000 €
10 minute metrou, 5 minute parc IOR, decomandat, centrala termica, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, zona verde si linistita, toate actele, liber
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:46

Apartament cu 2 camere acte gata mutare rapida credit spate Grand Arena Ansamblul este situat in sect 4 zona linistita,are in componenta sa imobile noi cu garsoniere, apartamente de 2 camere Imobilul se preda complet complet finisat cu: -gresie, faianta, parchet -baie complet utilata -cen..
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:38

Militari, Uverturii, bloc finalizat, apartament cu 2 camere, 53.40 mp, finisat la cheie, centrala termica, comision cumparator 0 %.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 7
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:37

Apartament cu 2 camere tip studio, acte gata, mutare rapida- spate Grand Arena Ansamblul este situat in sect 4 zona linistita,are in componenta sa imobile noi cu garsoniere, apartamente de 2 camere Imobilul se preda complet complet finisat cu: -gresie, faianta, parchet -baie complet utilata ..
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:37

1 Mai, Hanul Drumetului, confort 1, etaj 5 /10, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 15:29

Particular. Ap. 2 camere cf 2, semidecomandat, 37 mp. Gaze separat, termopane noi, usa metalica. Bloc foarte curat. Acte la zi. Pret 22500 euro. Apropiere scoala, gradinita, loc de joaca pentru, metrou 10 min.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:06

apartament 2 camere, bucatarie inchisa, bloc p+4, finalizat, cu 2 lifturi, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138 la 50 ml. Comision 0
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 15:05

ocazie, apartament 2 camere, bucatarie inchisa, geam la baie, bloc p+4, cu 2 lifturi, bloc finalizat, utilitati: canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138 la 50 ml. Comision 0
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:05

Crangasi, Giulesti, ap. 2 cam., et 3, 55 mp, ac, renovat, balcon inchis 7 m cu termopan anul acesta, blocul intra in reabilitare, se vinde mobilat, usa metalica, stradal, scoala, liceu, acte zi,
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:04

Vand apartament cf 2, bl reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, toate actele.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1980
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 14:42

2 camere, nerenovat, eliberabil,
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 14:33

2 camere confort 1 semidecomandat parter din 4 cu balcon bloc reabilitat termopan, parchet, liber, stradal, apropiere metrou.
 • Suprafata 48 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 14:12

apartament de vanzare, confort 1, parter, cu balcon, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, geam aerisire la baie, la 2 min de parc
 • Suprafata 50 mp
Bucuresti, ieri, 14:11

Nitu Vasile 2 camere, confort 1, semidecomandat, parter /4, cu balcon, termopan, liber, curat, fara imbunatatiri, stadal, bloc reabilitat zona excelenta metrou piata pret usor negociabil
 • Suprafata 48 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 14:11

2 camere confort 2 semidecomandat, etaj 5/10, curat, liber, fara imbunatatiri.
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 14:10

Apartament 2 camere, confort 1, decomandat, situat la etajul 4 din 4, in suprafata de 50 mp, imbunatatiri, parchet, ferestre pvc, usa metalica, liber
 • Suprafata 50 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 14:10

gresie, faianta, parchet, termopan noi, pregatit pt. centrala, liber, intab.,
 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 14:04

va propunem spre vanzare un apartament compus din doua camere, situat la etajul 7/D+P+7+8R, 46.5 mp utili, fara imbunatatiri, bloc reabilitat si contorizat. Broker exclusiv, comision 3%
 • Suprafata 46 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 14:02

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, intab.,
 • Suprafata 37 mp
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 14:02

Apartament 2 camere, confort 2 de vanzare in bloc cu 4 etaje, la 2 minute de Lidl, apartamentul se afla la etajul 1, fara imbunatatiri, liber, bloc civilizat, intabulat, pret discutabil.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 14:00

Apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 45.65 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare, zone verzi
 • Suprafata 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 13:57

Va oferim spre vanzare apartament 2 camere decomandat, balcon inchis, centrala proprie, gaze, canalizare, usi bella casa, loc parcare disponibil, acces metrou Berceni 400m, direct dezvoltator
 • Suprafata 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

Apartament 2 camere confort 2 de vanzare Giurgiului - aleea Dolina, langa Lidl Drumul Gazarului, fara imbunatatiri, etaj 1, liber, toate acte la zi, pret discutabil.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 13:46

Vanzare apartament 2 doua camere, decomandate, suprafata 38 mp, etaj 9/10, living, dormitor, hol, bucatarie, baie, balcon, necesita renovare, an constructie 1976.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:45

Favorit, str. Sibiu, Mega Image, et. 10, confort 1, semidecomandat, renovat balcon logie, 2 lifturi, bloc curat, zona frumoasa, langa metrou, acces usor
 • Suprafata 52 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 13:41

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu centrala termica
Berceni - Giurgiului
Apartamente 2 camere Berceni
Berceni - Giurgiului
2 camere ansambluri rezid.