sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 218 anunturi

Costin Georgian, parc Morarilor, Pantelimon, et. 9/11, super spatios 122 mp, bloc monolit 1980, 2 lifturi, dintre care unul de marfa, decomandat, 2 bai complete, liber, se accepta credit
 • Suprafata 122 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, azi, 19:34

Baicului Lidl, liber, renovat, bloc civilizat, 2 balcoane
 • Suprafata 102 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 18:05

Colentina Rau, McDonalds, vedere spre parc, 6/11, dec, bloc 1979, reabilitat termic, apartament luminos, transformat in 3 camere cu cadastru actualizat, 2bai,o baie cu fereastra se accepta credit.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, azi, 17:08

proprietar, apartam. compus 2 dormitoare, sufragerie, bucatarie, baie, 2 holuri, balcon, scara de acces la podul mansardat care este alcatuit din 3 dormitoare, hol si baie, plus boxa in pivnita la subsol, iar curtea interioara de 60 m indiviza,
 • Suprafata 110 mp
Bucuresti, azi, 17:15

119.000 €
penthouse lux, proprietar, 2 scari interioare, tavane fibra optica intrerupatoare touch pe telecomanda, centrala termica vailant, 2 terase, mocheta pufoasa lux, dusuri jacuzzi, cada hidromasaj 180x200.
 • Suprafata 200 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bragadiru, azi, 17:05

Calea Victoriei, Universitate, Cismigiu, Centru Vechi, 6 camere, decomandat, fara bulina, vedere pe Calea Victoriei, et. 4/8, St 160 mp, luminous si spatios, boxa, AC, G+F+T+P, mobilat si utilat.
 • Suprafata 160 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 15:20

4 camere, 2 bai, 2 balc, termpoane. Vedere mixta. Centrala, calorifere. G, f, p, sanitare, electrice, totul nou. Ideal pentru firma sau 2 familii. Optional mobilat, utilat complet pt interesati. Propietar, disponibil imediat, plecam din tara. Fara intermediari.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 15:05

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 16:33

1/P+2, 4 camere in vila noua 2018, 125 mp utili, 140 mp construiti, 2 bai, balcon terasa, 1 loc parcare in curte, centrala termica proprie, finisaje Premium.
 • Suprafata 125 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 16:15

piata, 7/8, decomandat, 93 mp, constructie 1988, finisat, mobilat , utilat, 2 bai. 2 balcoane, geam baie, luminos (est-vest), alarma, cadastru, intabulare, accept credit.
 • Suprafata 93 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 15:40

apartament 4 camere,confort 1, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, etaj 8, an constructie 1983, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, accept credit, reabilitat termic
 • Suprafata 87 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 14:45

Bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai) colt cu strada Radu Boiangiu, stradal, constructie 1982, reabilitat termic, etaj1/8, superapartament 117 mp, 2 bai, 3 balcoane, vedere mixta, parchet natural, termopan,
 • Suprafata 117 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 14:29

tress cafe, super oferta, decomandat, renovat, bloc reabilitat contructie 1990, et. 6 /8, spatios, luminos, zona deosebita, ideal locuit sau investitie, centrala proprie, pret neg.
 • Suprafata 93 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:05

One Charles de Gaulles, cel mai exclusiv imobil din Nord; incalzire in pardoseala, marmura in bai, finisaje premium. Paza si receptie permanenta. Loc de parcare la subsol.
 • Suprafata 156 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:35

12 camere, renovat, proprietar vand spatiu comercial/ birouri caruia i se poate schimba destinatia, ultracentral decomandat, 2 cai acces, una privat afara, risc seismic,
 • Suprafata 304 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 11:35

Vand apartament super frumos, 5 minute pana la Universitate, Centrul istoric. Nu are nici urgente nici riscuri. Toate actele la zi. E pe Armand Calinescu 7. Sector 2. Statii de tramvai, trolebuze la un minut.
 • Suprafata 120 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:10

Apartament 4 camere transformat in 3 living open space, bucatarie coplet mobilata si utilata, situat in zona Petre Ispirescu, cu o suprafata de 93 mp.
 • Suprafata 93 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 14:07

4 cam dec 1/pod,105 mp in casa, intr separata, cu centrala proprie instalatii noi, termopan, baie generoasa, buc f spatioasa, fara legea 112, fara grad seismic.10 min Stirbei Voda, 15 min metrou Eroilor, 5 min de Gara de Nord.
 • Suprafata 105 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:40

apartament de vanzare, conf.1, cu 1 baie, plus 1 grup sanitar de serviciu, 1 balcon la sufragerie, geamuri termopane la toate camerele, gresie, faianta, peretii trebuiesc refacuti sunt cu tapet vechi,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:32

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un superb apartament - duplex cu 4 camere + dependinte in zona Bucurestii Noi - Metrou Laminorului. Imobilul din care face parte este unul de tip boutique cu 2 niveluri si mansarda/pod imprejmuit de case vile de bun gust construit in anul 2014 si p..
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:07

parc Moghioros, biserica, et. 4/10, sunt 4 camere confort 2, renovat, bucatarie mobilata modern, electrocasnice de calitate, are geam la baie. Liber, acces usor, bloc curat, pret negociabil pt. cump hot.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 11:01

Stylish Residence 2, D+P+4, apartamente 4 camere, loc parcare, finisaje import personalizate, finaizare 2020, preturi de la 126.000 euro. Direct dezvoltator,
 • Suprafata 109 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 07:50

ocazie, 4 camere decomandate, etaj 3/4, bloc 1987, 88 mp, renovat acum 6 ani, imbunatatiri moderne, intabulat liber, se accepta credit vizite urgent, merita, imobil reabilitat.
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 22:10

OFERTA COMISION 0. OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. Salut! Cauti sa te muti in zona de nord a Bucurestiului, intr-un apartament mai mare, cu spatii generoase si cu o compartimentare practica? Apartamentul pe care ti-l propun se afla la mansarda unui imobil construit in anul 2007, c..
 • Suprafata 155 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:46

4 camere 84 mp, 1984, etaj 4/8, 2 bai cu cada si dus, g, f, t, ac, 2 balcoane inchise, 10 minute de mers de Mega Mall, 14 minute de metrou Piata Iancului, cadastru, intabulare, se accepta credit ip.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 10:45

4 camere cf. 2, etaj 8/10, curat, cadastru, intabulare, merita vazut
 • Suprafata 62 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:40

chiar pe Rm. Sarat, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate actele.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:35

stradal, chiar vav parc, vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie ,situat la 7 min metrou;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 10:34

Ramnicu Valcea, Laborator, confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere mixta, situat la 3 min metrou Dristor, merita vazut
 • Suprafata 96 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 10:31

apartament lux zona Dacia, Eminescu, 4 camere 142 mpu, et. 7din 8, an 1974, mai multe detalii suplimentare.
 • Suprafata 142 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:58

Valea Argesului, etajul 1/4, decomandat, bloc reabilitat, 84 mp, se vinde mobilat si utilat complet, 2 grupri sanitare, instalatie sanitara si electrica schimbata, boxa, acte facute, accepta credit.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:47

117 mp, 5 camere, comision 0% din partea cumparatorului, constructie 1991, et. 4/7, decomandat, 2 gr. sanitare, 4 balcoane, cu imbunatatiri, loc parcare, vedere fantani, Casa Poporului. www.realkom.ro
 • Suprafata 117 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:29

duplex 5 camere, 6+7/8, 137 mp, 1996, stradal, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane inchise, g, f, p, t, um, renovat recent, orientare cardinala sud-est. www.realkom.ro
 • Suprafata 137 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 09:29

1996, 5/8, decomandat, 136 mp totali, 127 mp utili, 2 gr. sanitare, 5 balcoane, g, f, p, t, um. www.realkom.ro
 • Suprafata 136 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 09:29

108.500 €
vanzare apartament 4 patru camere, etaj 1, mare, spatios, decomandat
 • Suprafata 83 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:29

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Nord
 • Suprafata 148 mp
 • An 2018
Bucuresti, azi, 09:03

Cu lift, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D.Acte finalizate. Predare imediata.
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:01

et 9/10, cf 1, decomandat, bloc numeric, an constructie 1980, 2 grupuri sanitare unul cu geam, 2 balcoane, scara curata vecini gospodari, pozitie strategica, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:58

apartamentul tau cu gradina situat langa padure ! 3 locuri de parcare in subteran, 2 boxe, curte, terasa, camara, spalatorie, semineu functional pe lemn.
 • Suprafata 244 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 08:57

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de h, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc reabilitat termic. Apartamentul necesita zugravit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 08:46

parc IOR, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, 5 minute Auchan, 2 gr sanitare, balcon pe toata suprafata apartamentului, gresie, faianta, termopane, usa metalica, geam baie, holuri spatioase, curat.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 08:41

pe strada Prevederii, bloc reabilitat, loc parcare, cf 1, decomandat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcoan mare, toate actele.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:41

stradal, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, instalatii sanitare schimbate, toate actele
 • Suprafata 85 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:41

bloc reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, parchet, termopane, terasa refacuta
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 08:41

stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate actele
 • Suprafata 95 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:40

chiar pe Fetesti, bloc 2014, parcare subterana 12 mp, centrala, bucatarie mobilata si utilata, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopane, um, lift, scara interioara din lemn, lift, balcon inchis
 • Suprafata 95 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:40

5 minute metrou, 2 gr. sanitare cu geam, bloc 4 etaje, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, bucatarie mobilata, credit
 • Suprafata 82 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 08:40

vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie, 8 minute metrou, toate actele
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:40

chiar la biserica de lemn, circa 13 politie, 10 minute metrou, bloc reabilitat, gresie, termopane, ac, 2 balcoane, 2 gr sanitare, toate actele
 • Suprafata 112 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 08:40

mall Promenada, 5 minute metrou, bloc 4 etaje, parter, 2 gr sanitare, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 4 aere conditionate, boxa, liber
 • Suprafata 85 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 08:40

100.000 €
Jean Steriadi, 5 camere, confort 1, sdec, liber, intabulat. Bloc reabilitat, curat, 2 grupuri sanitare mari, 2 balcoane, pretabil familie. Auchan langa bloc, 10 minute metrou, piata la 5 minute.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 08:35

necesita mici retusuri in unele camere (apartamentul fiind nelocuit o perioada de timp),
 • Suprafata 90 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, azi, 08:33

139.000 €
etajul 7/8, intr-un bloc construit in anul 1940 (are grad de risc seismic), decomandat, suprafata totala de 129 mp., confort 1, centrala proprie, tamplarie geam termopan, aer conditionat.
 • Suprafata 129 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 08:33

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 115,97 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de Metrou Timpuri Noi, respectiv 1 km distanta fata de Parcul T..
 • Suprafata 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 07:46

penthouse unicat cu terasa panoramica spectaculoasa. Povestea incepe acasa! Asa cum stim cu totii sunt putine proprietati tip penthouse in adevaratul sens al cuvantului in Bucuresti. Cred ca este suficient sa va spun si pot sa afirm cu toata taria ca acesta este unul din cele mai exclusiviste pent..
 • Suprafata 203 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 06:57

Nerva Traian, Timpuri Noi, Vitan, 4 camere decomandat din 1988, la et 7 din 8 pe str Vlaicu Voda, aproape de scoala 81 si la 700 metri de metrou. Fara comision cumparator. www.creditrezidential.ro
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 05:35

85.000 €
etajul 1/4 intr-un bloc construit in anul 1976, decomandat cu o suprafata de 82mp, confort 1.aer conditionat, tamplarie geam termopan, izolatie termica exterior, gresie, fainta, parchet.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:05

vanzare apartament 4 camere, cf.1, 80mp semidecomandat, etaj 8/11, complet mobilat si utilat, 2 bai, 2 balcoane, schimbat instalatii sanitare si electrice, electrocasnice, tamplarie PVC, interfon
 • Suprafata 80 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:13

Nicolae Grigorescu, apartament in bloc tip H, imobil din caramida, etaj intermediar, 2 bai, balcon, vedere mixta, bine compartimentat, zona deosebita, cartier verde, linistit, apropiere metrou.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:33

Vand apartament 4 camere in Drumul Taberei 35 A ap n-are imbunatatiri. Ap. este al meu, nu sunt agentie. Am toate actele la zi. Pretul este fix, nu negociez. Nu-l vand prin agentie, nu sunati !
 • Suprafata 95 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 17:45

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere semidecomandate
4+ camere Titan - Dristor