sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 152 anunturi

160.000 €
apartament 4 camere 200m Mall, 3/4 bloc curat, living cu bucatarie deschisa, dresing, hol, 3 dormitoare (unul matrimonial) 2 ac, termopan cu rama de eucalipt, gresie, faianta, parchet, usa metalica.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 03 iul, 13:33

Apartamentul cu 4 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 202 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 03 iul, 13:33

etaj 5+6/6, constructie 2010, suprafata 200 mp, necompartimentat, posibilitate garaj, fara prima casa; curte libera 400 mp; posibilitate garaj subteran
 • Suprafata 200 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 03 iul, 13:21

apartament 4 camere piata Victoriei- str.Frumoasa. apartament superb. Localizare extraordinara. Etaj 4/5+M, suprafata utila 94 mp, suprafat totala 101 mp, lift.
 • Suprafata 101 mp
 • An 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 6 min.
Bucuresti, 03 iul, 13:20

Apartament 4 camere, decomandat, 98mpu, Calea 13 Septembrie.
 • Suprafata 98 mp
 • An 2001
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 03 iul, 12:54

apartament de vanzare, confort 1, cu 1 balcon si 2 grupuri sanitare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane peste tot, usa metalica, usi schimbate interior, zugravit, aer conditionat
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 03 iul, 12:52

9/10, semidecomandat, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, pozitie buna, scara curata, bloc civilizat, liber, cadastru, intabulare, negociabil
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 03 iul, 11:48

apartament design unic, bloc rezidential, 4 camere 130 mp 2 balcoane 2 bai finisat, nemobilat, etaj 3, proiect deosebit, zona linistita, aproape de centrul Chisinaului. Carduri magnetice la intrare. Pret negociabil. Proprietar. Fidesco Telecentru
 • Suprafata 130 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Strainatate, 03 iul, 11:02

apartament deosebit, spatios, 2 terase, loc parcare subteran, finisaje premium, incalzire pardoseala, sistem ac si ventilatie integrat, apropiere metrou Timpuri Noi, piata Unirii, Mircea Voda, Tineretului
 • Suprafata 163 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 6 min.
Bucuresti, 03 iul, 10:35

Apartament cu 4 camere renovat 2014, mobilat si utilat.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Voluntari, 03 iul, 05:20

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat, cadastru intabulare, acc credit,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 03 iul, 05:15

Universitate, etj 3/9, circular, instalatii sanitare/electrice schimbate, toate actele. Pretabil firma/birouri/cabinet medical. Intrare/vedere stradala.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, 02 iul, 18:20

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, 02 iul, 18:03

apartament 4 camere, et. 3, stradal, reabilitat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane,
 • An 1983
 • Decomandat
Bucuresti, 02 iul, 18:01

Unirii Rond Cosbuc stradal Regina Maria, Casa Poporului, Parc Carol, necesita renovare totala, et.1/1, compartimentare exclusiva nu are risc sesmic, urgenta, situatie juridica clara, pret negociabil
 • Suprafata 149 mp
 • An 1920
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 14 min.
Bucuresti, 02 iul, 15:05

str. Vasile Alecsandri. proprietar, vand apartament 142 mp cu curte, renovat, tot et 1 in vila istorica solida p+1+m, plus garsoniera 40 mp, garaj 19 mp, pivnita 19 mp, spatiu depozitare 18 mp, teren proprietate 170 mp din 510 mp;
 • Suprafata 239 mp
 • An 1930
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 9 min.
Bucuresti, 02 iul, 12:45

Va ofer spre vanzare apartament cu 4 camere, 2 balcoane, 2 bai, 83 mp, amplasat in zona Pantelimon planul 2 de la sosea, ferit de zgomot si agitatie - aflat la 10 minute atat de metrou Costin Georgian dar si de metrou Pantelimom - situat intr-un imobil solid, construit in anul 1974 p..
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 02 iul, 12:30

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15 min pana la metrou, accepta credit, acte ok, comis Ag.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:49

Exclusivitate. Militari - Lujerului. 90 mp, An 1980, semidecomandat, Etaj 7/8. Apartamentul dispune o bucatarie foarte mare, 2 grupuri sanitare, 2 debarale, tamplarie PVC. complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:33

Drumul Taberei, cf. 1, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, 3ac, loc parcare, boxa, bloc reabilitat. Se vinde partial mobilat. Acte, se accepta credit, la 3 minute de mijl de transport.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 02 iul, 11:32

86.000 €
apropiere metrou Pacii, str Margelelor, 2 intrari, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, centrala termica proprie, parchet, termopan, boxa subsol, acces curte privata, zona verde
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 02 iul, 11:23

apartament cu 4 camere, cf. I. semid. etaj 7/9, suprafata 80mp. anul 1985, 2 gr. sanitare, stradal cu vedere pe spate, fara imbunatatiri. Pozitie foarte buna, pret excelent.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 02 iul, 10:49

86.000 €
Scoala, etajul 1/8, an 1982, semidecomandata, 90 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bloc reabiliitat, scara curata,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 02 iul, 10:46

Vanzare apartament 4 camere Eroii Revolutiei. Spatios, luminos, bloc 1980, dispune de balcon, 2 grupuri sanitare, balcon, spatii depozitare. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului
 • Suprafata 77 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 02 iul, 10:35

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in anul 2016, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 02 iul, 10:03

bd. Basarabia, stradal, 4 camere transformate in 3 camere finisat, utilat si mobilat modern, living 33 mp balcon, 2 bai: 1 cu hidromasaj, usi lemn masiv, bl. reabilitat termic, centrala proprie
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 02 iul, 09:17

apartamente noi la doar 5 minute de mers de parc, metrou Bazilescu cu 2 camere 55-63 mp utili 64.000-76.000 euro, 3 camere 80-85 mp utili 87.000-95.000 euro si 4 camere 95 mp utili 119.500 euro. Oferta
 • Suprafata 95 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 2 min.
Bucuresti, 02 iul, 09:01

Banu Manta, Turda va oferim la vanzare in spatele primariei sector 1, pe str. Comana un ap. 4 cam semidec., S=70 mp situate la et. 1 intr-un imobil interbelic P+1E+M si curte comuna, este curat
 • Suprafata 70 mp
 • An 1942
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 4 min.
Bucuresti, 02 iul, 08:53

calea Mosilor cu str. Eminescu va oferim la vanzare un ap. 4 cam. cf. 1 in S= 81 mp, semidec. si situat la et. 2/10 in bloc reabilitat termic din 1981, stradal pret 113000 euro
 • Suprafata 81 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 02 iul, 08:52

va oferim la vanzare pe str. Abrud un ap. 3 cam., 80 mp fara boxa 64500 euro situat la et. 1/1, pod inalt+60 mp cota parte de curte din curtea mare de 800 mp
 • Suprafata 100 mp
 • An 1942
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 02 iul, 08:50

Un apartament foarte spatios cu 4 camere , decomandat , in suprafata utila de 103 mp + terasa in suprafata utila de 29.5 mp , disponibil la etajul 4 al imobilului NearCenter Residence Agricultori. Apartamentul dispune de living , 3 dormitoare , bucatarie inchisa, 2 bai si 2 dressing-uri. NearCent..
 • Suprafata 132 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, 02 iul, 08:38

Apartament cu 4 camere , decomandat , foarte spatios , in suprafata utila de 96 mp . Apartamentul este bine compartimentat , dispune de camera de zi cu o suprafata utila de 20.5 mp , 3 dormitoare cu suprafete de 14 mp , 12 mp , respectiv 10 mp utili , bucatarie spatioasa in suprafata de 9.5 mp cu 2 ..
 • Suprafata 96 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 02 iul, 08:37

confort 1, SU 85mp, logie de 5mp, balcon de 4mp, centrala proprie, calorifere din aluminiu, G+F-baie/bucatarie, parchet din lemn masiv in supragerie si cele 3 dormitoare. Baia are aerisire cu geam
 • Suprafata 75 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 02 iul, 07:30

Proprietar, vand apartament cu 4 camere, et. 7/10, hol in forma L decomandat, 1 baie, 1 wc de servici, 2 balcoane. Apartamentul nu are imbunatatiri, necesita renovare. Avem si loc de parcare ADP.
 • Suprafata 89 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 02 iul, 01:15

1/P+2, 4 camere in vila noua 2018, 125 mp utili, 140 mp construiti, 2 bai, balcon terasa, 1 loc parcare in curte, centrala termica proprie, finisaje Premium.
 • Suprafata 125 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 02 iul, 00:27

Vanzare 4 camere-Pallady-Mizil, la 10 minute de metrou 1 Decembrie, bloc tip ,,G,, de 4 etaje! Blocul este reabilitat, pozitionare pe mijloc, et. 2/4 decomandat.
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, 01 iul, 21:53

1991, 3/8, decomandat, 98 mp, g+f+p+t+um+ac, 2 gr. sanitare, 5 balcoane, stradal, vedere Casa Poporului, Comision 0. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 98 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 01 iul, 19:09

2018, P/5, 140 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac, centrala proprie, renovat recent, parcare subsol, curte proprie. www.realkom.ro/ www.apartamente-13septembrie.ro,
 • Suprafata 140 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 01 iul, 19:09

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat, posibilitate personalizare, loc parcare suprateran 2500 Euro.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 01 iul, 17:51

apartament in vila, cadastru si intabulare (niciodata nationalizat), 4 cam, 2 bai, 1 bucatarie. Demisol si pod, 1/2 cu ap. de la parter. Centrala de apartament, exclusivitate.
 • Suprafata 112 mp
 • An 1927
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 18 min.
Bucuresti, 01 iul, 17:45

Vand 4 camere, str. V. Lascar, et.1, centrala de apartament, 2 gr. sanitare.
 • Suprafata 104 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, 01 iul, 16:46

Victoriei, Sf. Voievozi, vand apartament 6 camere in vila (4 p+2 demisol), 151 mp, toate actele.
 • Suprafata 151 mp
 • An 1920
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
 • 10 min.
Bucuresti, 01 iul, 16:05

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei case solide,
 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, 01 iul, 15:17

ap. 4 cam. recompartimentat in 3 cam. (dormitor 23 mp), 2 balcoane inchise, 2 aere cond., izolatie dubla (bloc anvelopat+iz. pe int.). Utilat pt. inchiriere. Dispus la schimburi.
 • Suprafata 88 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 01 iul, 15:15

4 camere deosebit, unicat 128 mp, renovat, vedere mixta, bloc monolit
 • Suprafata 128 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 01 iul, 15:06

4 camere decomandate, renovat, vedere mixta, geam la ambele bai,
 • Suprafata 102 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 01 iul, 15:05

Militari, Uverturii, Teatrul Masca, apartament cu 4 camere, spatios ,luminos cu termopan, parchet, 2 bai, balcon inchis, parcare ADP, bloc civilizat
 • Suprafata 81 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 01 iul, 14:34

4 camere 84 mp, 1984, etaj 4/8, 2 bai cu cada si dus, g, f, t, ac, 2 balcoane inchise, 10 minute de mers de Mega Mall, 14 minute de metrou Piata Iancului, cadastru, intabulare, se accepta credit ip.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 01 iul, 13:59

Rahova Margeanului, apartament spatios-luminos, semidecomandat stradal dar cu vedere pe spate, mentionez ca nu are imbunatatiri si este liber la vanzare. Pozitie foarte buna. Exista cadastru.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 01 iul, 11:00

147.000 €
Tentant va propune spre vanzare zona sector 1 Turda parc Regina Maria, un apartament de 4 camere la et Parter pozitionat semi stradal ideal pt functionare, cabinete, medicale diverse activitati, sau
 • Suprafata 83 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 01 iul, 10:59

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere decomandate
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere cu centrala termica
4+ camere cu loc parcare