sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 241 anunturi

vanzare 4 cam. cf. 1, decomandate etaj 9/10, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, balcon inchis, 90 mp, cu boxa la subsol, cadastru si intabulare, stradal,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 oct, 15:11

Spiru Haret, apartament renovat, integral mobilat, utilat complet 113 mpu, etaj 6 din 8, centrala de apartament, imobil interbelic, fara risc seismic, poze pe WhatsApp sau email, merita vazut
 • An 1934
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 17 oct, 14:10

Rahova, Petre Ispirescu, Dunavat, 15 min Piata Unirii, 3/4 decomandat, g, f, p, t, um, isn, ien, ac, bloc 1988, 2 grupuri sanitare, zona linistita, acc. credit, 80 mp, acte in regula,
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 17 oct, 14:04

apartament situat la 7 minute de parcul Sebastian, bloc 1984, compus din living si 3 dormitoare, cf. 1, bine compartimentat, situat la parter, vedere mixta, liber, fara amenajari recente, acte la zi,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 17 oct, 13:44

Libertatii, proprietate exclusiva, ap 5 cam, 155 mp, et 1/1, stradal pe Bulevardul Regina Maria, Rond Cosbuc, intrare stradala, an cons1920, necesita renovare generala, fara risc seismic. Pozitie excelenta, Unirii 10 min.
 • Suprafata 160 mp
 • An 1920
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 14 min.
Bucuresti, 17 oct, 13:27

127.000 €
apartament decomandat cu 4 camere, langa metrou si parcul Tineretului;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 17 oct, 13:16

Oportunitate, 5 camere obtinut din alipirea a 2 apartamente (2+3 camere), bdul Regina Elisabeta.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, 17 oct, 13:16

128.000 €
Move Real Estate va propune spre vanzare un apartament situat in zona Cismigiu, stradal, trafic intens. In apropiere se afla Parcul Cismigiu, metrou Izvor.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1939
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 17 oct, 13:16

Amzei, apartamentul pozitionat ideal, Piata Romana comision 0,.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 17 oct, 13:15

Parcul Izvor, comision 0 cumparator, Palatul Parlamentului,
 • Suprafata 118 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 17 oct, 13:15

112.000 €
apartament 4 camere, Calea Grivitei, str. Feroviarilor, renovat complet, finisaje de calitate, curte proprie, etc. Pret discutabil.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
 • 7 min.
Bucuresti, 17 oct, 12:37

Bucla, etajul 2/10, decomandat, bloc 1978, 2 bai, 2 balcoane, aer conditionat, renovat, instalatii schimbate, partial mobilat, loc de parcare, acte facute, cea mai buna compartimentare din cartier.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 17 oct, 12:26

K Imobiliare Consult va propune spre vanzare un apartament care necesita renovare de 4 camere, acesta se afla la etajul 3 al unui imobil construit in 1979 si care nu are risc seismic. Loc parcare
 • Suprafata 89 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 17 oct, 12:10

decomandat, foarte bine impartit cu bucatarie mare patrata, hol generos, 2 bai, 2 balcoane, fara imbunatatiri, bloc stradal, reabilitat, vedere mixta.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 17 oct, 11:58

Mosilor, Eminescu, Dacia ap. 4 camere complet decomandat 2 bai 2 balcoane spatii de depozitare, hol mare generos la intrare, termopane fara alte imbunatatiri majore,
 • Suprafata 95 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 17 oct, 11:45

dec. et. 2/2,grup sanit.2, balc.2, terasa, curte spate si pod comun, contorizat la apa si gaze, cent. proprie, cost mic, interfon, internet, catv, parchet lemn . Pret 195.000 eur neg.,
 • Suprafata 149 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 15 min.
Bucuresti, 17 oct, 11:25

Cismigiu, 144 mp, amenajat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, et. 3/8, constructie 1938 fara bulina (bloc consolidat in 1977) cadastru, intabulare.
 • Suprafata 144 mp
 • An 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 17 oct, 11:24

107.000 €
vand apartament 4 camere, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, et. 6/8, fara imbunatatiri
 • Suprafata 92 mp
 • An 1970
 • Decomandat
Bucuresti, 17 oct, 11:20

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 oct, 11:11

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • 19 min.
Bucuresti, 17 oct, 10:39

Imobiliare.VIP va ofera spre vanzare un apartament deosebit de 4 camere, decomandat, 2 bai, bloc anvelopat, zona Apusului, anul constructiei 1974, s=81 metri patrati, um, ac, t, pret negociabil
 • Suprafata 81 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 17 oct, 10:10

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un superb apartament - duplex cu 4 camere + dependinte in zona Bucurestii Noi - Metrou Laminorului. Imobilul din care face parte este unul de tip boutique cu 2 niveluri si mansarda/pod imprejmuit de case vile de bun gust construit in anul 2014 si p..
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, 17 oct, 09:38

80.000 €
Dumbrava Noua, et 3/8, an constr. 1983,suprafata 90 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, acceptam credit, 2 locuri parcare, liber
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 17 oct, 09:14

et 9/10, cf 1, decomandat, bloc numeric, an constructie 1980, 2 grupuri sanitare, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 oct, 09:04

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Nord
 • Suprafata 148 mp
 • An 2018
Bucuresti, 17 oct, 09:01

duplex 5 camere, 6+7/8, 137 mp, 1996, stradal, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane inchise, g, f, p, t, um, renovat recent, orientare cardinala sud-est. www.realkom.ro
 • Suprafata 137 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 19 min.
Bucuresti, 17 oct, 08:57

Piata Victoriei, Dorobanti Capitale Anaf ap. 5 cam., hp/ 2, constr. 1953, cf, garaj, 120 mp teren proprietate, liber centrala de ap., 170 mp + cam serv. demisol, rog seriozitate, 213.000 euro + tva,
 • Suprafata 170 mp
 • An 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, 17 oct, 08:36

Vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in anul 2016, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 oct, 08:12

149.500 €
vanzare apartament spatios in centrul Bucurestiului, termopan, instalatii electrice schimbate, cochet. Bloc fara risc seismic.
 • Suprafata 120 mp
 • An 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, 16 oct, 23:02

ap. 4 camere in vila, discutabil, tel. dupa ora 14,
Bucuresti, 16 oct, 21:04

82.900 €
apartament 4 camere decomandat Margeanului, constructie 1984, etaj 2/10, stradal, vedere fata si spate, loc parcare platit. cadastru si intabulare. Vecinatati: 13 septembrie, Rahova, Sebastian.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 16 oct, 18:08

1/4 bloc 1950 fara risc seismic sau urgenta, cu lift, 2 gr.sanitare a.c. balcon terasa, centrala termica proprie, liber, zona linistita supercivilizata, fara l. 112.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1950
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, 16 oct, 18:02

89.000 €
4 camere, 86mp, conf. 1, semidecomandat, P/8, 2 bai, termopane, parchet, pretabil firma/salon.
Bucuresti, 16 oct, 16:30

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 2/3, bloc 1990 centrala termica, multiple imbunatatiri vedere fata, bloc anvelopat, 3 dormitoare, grup sanitar cu geam, acte pregatite pentru vanzare, ocazie.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
1 Decembrie, 16 oct, 15:25

Calea Victoriei, Universitate, Cismigiu, Centru Vechi, 6 camere, decomandat, bloc reconsolidat, vedere pe Calea Victoriei, et4/8, St 160 mp, luminous si spatios, boxa, AC, G+F+T+P, mobilat si utilat.
 • Suprafata 160 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 16 oct, 14:20

proprietar, ofer spre vanzare ap. 4 camere cf 1 in zona Pantelimon, pe aleea Cislau in spatele mag. Lidl, intre Mega Mall si mall Veranda. Tot in apropiere se afla Piata Obor. La 10 minute de mers pe jos se afla statia de metrou Iancului. Apartamentul are 4 camere luminoase si doua bai, una cu cada..
 • Suprafata 86 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 16 min.
Bucuresti, 16 oct, 13:01

4 camere tipul 4B, suprafata construita 154,2 mp (129,4 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 16 mp si 11,6 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Est.
 • Suprafata 154 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, 16 oct, 12:59

stradal cf. 1, sporit, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, vedere mixta, se vinde si mobilat, multiple imbunatatiri, se accepta credit, pe palier sunt 2 lifturi
 • Suprafata 89 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 12
Bucuresti, 16 oct, 12:45

Libertatii-Izvor, vedere panoramica parc Izvor,apartament 4 camere, etaj 3/7, decomandat, 2 balcoane, vedere mixta, suprafata 100mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 16 oct, 12:42

Libertatii Bulevard, apartament 4 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 98mp, vedere Casa Poporului, renovat,4 balcoane, bloc monolit, constructie 1990, cadastru, intabulare, ideal firma/locuit.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, 16 oct, 12:41

Unirii, Fantani, stradal, apartament 5 camere transformat in 4 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 113 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare, bloc monolit, liber, constructie 1990.
 • Suprafata 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 16 oct, 12:41

4 camere, semidecomandat, suprafata 63 mp utili, etaj 3 din 10, 2 grupuri snaitare, renovat, mobilat si utilat, acte disponibile, se accepta credit. Comision 0%! Pret: 56.000 Euro
 • Suprafata 63 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 16 oct, 12:29

4 camere hol L, 97 mp, renovat, mobilat si utilat, izolat termic, vedere panoramica,
 • Suprafata 97 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 oct, 12:27

180.000 €
Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Unirii, Parc Izvor, Marriott
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 16 oct, 12:05

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc monolit, situat la 1 minut de metrou.
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:52

4 camere, semidecomandat, etaj 3 din 10, lift, renovat: gresie, faianta, parchet, usi interior, instalatii sanitare si electrice, termopane, usa intrare, mobilat, utilat. Comision 0%. Pret: 56.000 euro.
 • Suprafata 63 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 16 oct, 11:42

beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: Zona Plaza Romania, Bulevardul Timisoara, Parcul Moghioros, alaturi de infrastructura ce s-a dezvoltat in cartierul Drumul Taberei, fac din aceasta zona o oaza de liniste si vegetatie. Amplasamentul blocului este foarte bine c..
 • Suprafata 92 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:39

165.000 €
Alba Iulia, etaj 1/2, apartament in vila, 4 camere 110 m.p. + 3 camere demisol 50 m.p., termopan, liber, constructie 1960, apropiere Decebal, Calea Calarasi
 • Suprafata 160 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:29

Lacul Tei, Palatul Ghica, 4 camere, decomandate, confort 1 sporit, renovat complet, totul nou, 2 grupuri sanitare, balcon inchis, suprafata 85 mp, bloc de 10 etaje, reabilitat termic, constructie 1978, stradal, loc de parcare.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 16 oct, 11:04

4 camere tipul 4A, suprafata construita 130,2 mp (108,7 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 14,5 mp si 4,3 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Sud.
 • Suprafata 130 mp
 • An 2018
Bucuresti, 16 oct, 11:01

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere cu centrala termica
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate