sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 179 anunturi

la coltul parcului IOR, 5 minute Mall, decomandat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, 15 aug, 11:21

2 minute centrul comercial Auchan Titan, decomandat, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 15 aug, 11:18

85.000 €
3-4 minute metrou si parc, 2 gr sanitare, termopane, 2 balcoane, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, toate actele.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 15 aug, 11:11

proprietar Piata Victoriei bloc Springtime cu loc de parcare.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 4 min.
Bucuresti, 14 aug, 20:05

104.990 €
la 3 minute de metrou, retras fata de strada principala, zona linistita, acceptam credit, variante, asteptam propuneri, pret de exceptie
 • Suprafata 100 mp
 • An 2018
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 14 aug, 19:18

97.990 €
Soseaua Iancului, stradal, cu vedere interioara, fara imbunatatiri, la 3 minute de metrou in apropiere de vatra luminoasa si parc, liber, acceptam credit prima casa, ocazie.
 • An 1977
 • Etaj 8 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 14 aug, 19:17

Oportunitate, 5 camere obtinut din alipirea a 2 apartamente (2+3 camere), bdul Regina Elisabeta.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, 14 aug, 17:40

Parcul Izvor, comision 0 cumparator, Palatul Parlamentului,
 • Suprafata 118 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 14 aug, 17:39

apartament 4 camere si garaj cu titlu de proprietate in bloc solid reabilitat termic, 6/7, langa Parcul Garii de Nord, parchet lemn, termopan, calorifere aluminiu, baie + wc, balcon, cadastru si intabulare.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 4 min.
Bucuresti, 14 aug, 16:59

Bulevardul Ghencea, confort 1, decomandat, etaj 6/10, curat, imbunatatiri, acte, parcare ADP, acces facil mijloace de transport, Scoala 311, Gradinita Colt de Rai, negociabil.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 14 aug, 15:48

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 14 aug, 15:41

1989 constructie bloc, reabilitat termic, decomandat 100 mp, etaj 3/8, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare. Liber.
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, 14 aug, 12:03

propun spre vanzare un apartament bloc 1982, reabilitat termic, vedere stradala, semidecomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, aer conditionat, mobilat
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 14 aug, 12:01

apartament 4 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/4, st 86 mp, boxa 10 mp, 2 grupuri sanitare, intabulat, mijloace de transport, parc, piata, scoala, gradinita
 • Suprafata 86 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 14 aug, 11:59

1982 constructie bloc, stradal, decomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, mobilat si utilat, cadastru si intabulare, liber.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 14 aug, 11:58

Drumul Taberei, Parc Moghioros, str. Tg. Neamt, etaj 1, 60 mp utili, 2 gr. sanitare, geam la baie, liber, nu are amenajari recente, zona linistita si plina de verdeata, toate actele, se accepta credit
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 14 aug, 11:30

beneficii pentru clientii acestei oferte: Un apartament superb, intr-o zona eleganta a Capitalei. O vila solida si plina de noblete. Spatii largi si luminoase. Apartamentul arata mai bine decat in fotografii. A fost renovat complet. Eminescu, Romana, apartament superb, luminos si foarte spatios..
 • Suprafata 100 mp
 • An 1945
 • Etaj 2 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, 14 aug, 11:17

confort 1, aer conditionat, termopane, gresie, faianta,curat, zona civilizata, parc, verdeata, scara curata, scoala, gradinita, centre comerciale, accept credit prima casa. Exclus promovari
 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 14 aug, 11:09

apartament cu 4 camere, situat in zona Pietei Unirii-Mitropolie, parter inalt, 119 mp, avand in vecinatate Gradinita Pisicile Aristocrate, Mega Image.
 • Suprafata 119 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 7 min.
Bucuresti, 14 aug, 10:48

clinica Hiprocrat, 7/8, semidec., 2 wc, 2 balcoane, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam la baie, bl fara risc seismic, cadastru, intabulare, acc credit, loc parcare ADP
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 14 aug, 10:26

2/10, cf. 2, dec., 68 mp, 1baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bl reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g, f, p, t, um, aer condit, usi noi, contorizat, intab, zona linistita, neg, cash
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 14 aug, 10:24

et 4, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile, centrala termica proprie, scara curata, vecini gospodari, zona verde, linistita, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 aug, 09:18

penthouse luminos 4 camere, pe o strada linistita din sos Jiului, decomandat, 3 balcoane, centrala proprie, garaj si boxa subsol, liftul avand acces direct in apartament, vecini civilizati,
 • Suprafata 145 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 14 aug, 08:40

vila retrasa, liniste, verdeata, 4 camere, nerenovat, 2 bai, 3 balcoane, centrala termica, fara legea 112, terasa, spalatorie separat de ap., pret 140000 euro negociabil,
 • Suprafata 120 mp
 • An 1932
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 15 min.
Bucuresti, 14 aug, 08:40

apartament 4 camere luminos, doua locuri de parcare subteran, prevazut cu doua terase, fara costructie apropriata, foarte bine compartimentat, trei bai.
 • Suprafata 196 mp
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 14 aug, 08:17

vVand ap. 4 camere Drumul Taberei, Raul Doamnei, 2 balcoane, 2 bai, nerenovat, apometre, repartitoare, parcare, loc joaca, 80.000 euro usor negociabil, Victorian V.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 14 aug, 08:11

apartament tip LOFT 4 camere 100 mp utili
 • Suprafata 100 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 6 min.
Bucuresti, 14 aug, 05:40

Un ap. in vila cu intrare separata. Mai e un vecin la parter. Sunt 4 cam pe 88 mp pe etaj. Mai are un subsol de 22 mp si o mansarda de 50 mp. Fara risc de seismic sau Legea 112. Bine intretinut.
 • Suprafata 88 mp
 • An 1926
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 17 min.
Bucuresti, 13 aug, 23:08

apartament 4 camere, sector 4, bloc nou finalizat
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 13 aug, 22:12

apartament 4 camere, metrou Brancoveanu
 • Suprafata 89 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 13 aug, 22:12

apartament 4 camere+curte, sector 4, comision 0.
 • Suprafata 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 13 aug, 22:11

apartament 4 camere, 91 utili, 100 mp totali, doua bai si doua balcoane, centrala termica, dec., 2/4, Str. Alexandru Moruzzi, langa Mall Vitan. Instalatii electrice si sanitare cupru facute recent
 • Suprafata 91 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, 13 aug, 20:55

apartament 4 camere lux, bloc nou, in suprafata de 99 mp in cartierul Berceni. Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet + tv), tamplarie PVC Salamandaer. Finisaje lux,
 • Suprafata 99 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 13 aug, 20:50

Comision 0. Direct dezvoltator, 4 decomandate, finisaje lux, finalizat. Brancoveanu, bransat la toate utilitatile orasului. Mutare rapida. Accept credit. Ansamblu Rezidential,
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 aug, 20:50

Nicolae Grigorescu, Postavarului Stylish Residence 2, D+P+4, apartamente 4 camere, loc parcare, finisaje import personalizate, finaizare 2020. Direct dezvoltator.
 • Suprafata 135 mp
 • An 2020
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 13 aug, 19:35

proprietar, vand apartament 4 camere in Crangasi, str. George Valsan situat la etajul 3 din 8 in bloc de beton armat din 1983. Liber, debransat de la caldura Radet, necesita renovare integral. Fara comision.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 13 aug, 16:45

4 cam., confort 2 sporit, termopane, parchet, in apropiere de supermarketuri, pret negociabil,
 • Suprafata 62 mp
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 13 aug, 16:29

apartam. 2 balcoane, 2 bai, anvelopat, toate utilitatile, aer cond., curat, proprietar,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 13 aug, 16:00

partament 4 camere semidecomandat in cartier Drumul Taberei, zona piata Moghioros, etaj 2, suprafata 88 mp, an constructie 1965, grupuri sanitare 2. Apropiere parc, piata, tramvai 41, viitor metrou,
 • Suprafata 88 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 13 aug, 13:28

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc monolit, situat la 1 minut de metrou
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 13 aug, 12:27

bloc dupa cutremur, et. 6/6, foarte buna izolatie, renovat, decomandat, vedere superba Calea Victoriei, Lipscani, liber, multiple imbunatatiri
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, 13 aug, 12:27

Duplex, 4 camere, situat pe Bd Unirii cu Vedere Fata langa Tribunalul Nou, in Blocurile de tip A
 • Suprafata 116 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 13 aug, 12:26

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc de 4 etaje, renovat, centrala termica, parcare
 • Suprafata 98 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 13 aug, 12:26

apartament 4 camere de vanzare pe Calea Calarasilor, bloc din 1998 reabilitat termic in 2017, mobilat si utilat, 96 mp, etajul 8/8, terasa, paza, 2 bai, lift nou, comision 0. www.realkom.ro
 • Suprafata 96 mp
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, 13 aug, 11:35

Proprietar vand ap 4 cam cf 2, semidec, et. 4/10, 61mp, bloc din 1973, 2 gr sanit, termopan, parchet, f. aproape de scoala, gradinita, parc si policlinica.
 • Suprafata 61 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 aug, 09:36

90.000 €
vand apartament 4 camere, termopane, 2 balcoane, 2 bai, zona deosebit de linistita,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, 13 aug, 09:25

4 camere etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa metalica, instalatii noi, centrala proprie cadastru, intabulare, se poate vinde mobilat si utilat
 • Suprafata 45 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 aug, 08:42

bloc reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, parchet, termopane, terasa refacuta
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 13 aug, 07:47

Stylish Residence 2, D+P+4, apartamente 4 camere, loc parcare, finisaje import personalizate, finaizare 2020, preturi de la 126.000 euro. Direct dezvoltator,
 • Suprafata 109 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 13 aug, 01:55

et 1/8 doua balcoane inchise termopan 3 debarale 2 aer conditionat contor gaze gresie faianta parchet termopan usa metalica rulouri exterioare bloc reabilitat curat si civilizat parcare mobila inclusa
 • Suprafata 88 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 12 aug, 23:31

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu centrala termica
4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate