sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 543 anunturi

garsoniera, decomandata, finisaje noi, totul nou, se vinde la cheie, fara agentii imobiliare, aproape de metrou si marile centre comerciale, gradinita si scoala langa, usa metalica masiva, centrala termica.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 14:00

constructie noua, predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Chiajna, azi, 14:00

Reducere consistenta pana la 01.03.2020 bloc finalizat Garsoniera la etajul 3/3 (mansarda) de 42 mp utili si 55 mp construiti cu un balcon superb de aprox 10mp. Tva inclus Stone Building faza a doua, bloc nou 2019, apartamente de vanzare in Bucuresti sector 5 in Prelungirea Ghencea comision 0% ..
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 14:00

42.500 €
Lujerului, metrou, semidec., etaj 11, mobilata si utilata, renovata, curata, aer conditionat, balcon, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, pret negociabil.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:53

decomandata, curata, bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, 2 min pana la metrou, contructie 1977, acte, usor neg.
 • Suprafata 28 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:53

PARTICULAR Drumul Taberei Ghencea decomandata strada Latea Gheorghe bloc C 51, 7/10, bloc mixt instalatii sanitare noi termopane noi pe culoare wenge gresie faianta parchet, bloc an constructie 1981.
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:41

bloc mixt, renovata, mobilata si utilata, constructie 1979, gresie, faianta, termopan, loc parcare, 5 min. pana la metrou, Mall Plaza, bloc foarte curat,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:50

direct proprietar, vand garsoniera decomandata, finiaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, g, f, p,t,centrala termica proprie, totul nou, loc parcare inclus in pret. Nu colaborez cu agentii,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:00

direct proprietar, vand garsoniera, 39 mp, cu un loc de parcare gratuit, decomandata, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:00

direct proprietar, vand garsoniera, 37+23 mp curte, decomandata, finisaje deosebite, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2018
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:59

garsoniera aproape metrou, finisaje de lux, centrala termica, lift, loc de parcare, balcon mare, aproape de gradinita si scoala, loc de joaca/parc, vedere rasarit, tamplarie pvc Salamander, usi pinum.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:59

garsoniera decomandata, spatioasa, bucatarie inchisa. Se preda la cheie, centrala proprie, bransata la toate utilitatile S3. Acces facil catre metrou 1 Dec 1918 (12 min). Direct dezvoltator! Doar plata cash
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 13:59

Militari Residence, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 02:45

ideal investite, complex cu supraveghere video, acces bariera, loc de joaca pentru copii si spatiu verde, la 15 minute de metrou Lujerului.
 • Suprafata 28 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 23:03

gars dec, spatios, bucatarie mare, inchisa. Ap se preda complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou 1 Dec.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 13:59

garsoniera spatioasa, investitie, 10 minute de metrou 1 Decembrie. Finisaje la alegerea dumneavoastra. Direct dezvoltator, comision 0.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 13:58

garsoniera spatioasa, decomandata, finalizare septembrie 2020. Finisaje la alegerea dumneavoastra, direct dezvoltator, comision 0. Se accepta credit ipotecar.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 13:57

etaj 2, bloc mixt, gresie, faianta, parchet,
 • Suprafata 38 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 13:56

garsoniera de vanzare, semidecomandata, etajul 1 din 3, bloc din 2009, suprafata utila 16 mp, gresie, faianta, geam termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat, utilat, liber,
 • Suprafata 16 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 13:55

garsoniera, etaj 1 din p+3+m, suprafata 38 mp, renovata complet in 2019, bloc din 2014, centrala termica, gresie, faianta, parchet, geam termopan, usa metalica, liber. Pretul este usor negociabil.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:55

constructie noua, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Chiajna, azi, 13:36

spatioasa, bucatarie inchisa, in imediata apropiere de statia de metrou Berceni, dispune de toate imbunatatiriile, se preda finisata la cheie, utilitatiile contorizate individual,
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:30

36.990 €
Fizicienilor, 4/4, cadastru, intabulare certificat energetic, renovata, ocazie !!!
 • Suprafata 30 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:28

Garsoniera, cf. 1 decomandata, et. 6/10,sttradala, sup. utila =50 mp., zona speciala, mobilata, utilata, balcon inchis in termopan, G, F, P, T, UMC, IEN, ISN, acte, libera, pret =62.000 euro.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, azi, 13:27

garsoniera moderna in ansamblu nou, modern ce se construieste in zona metroului Berceni Leonida. Finisaje la alegere foarte moderne, blocul are 2 lifturi. Poziitonarea este foarte buna mutare rapida
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 13:27

garsoniera renovata, parchet, termopan, se vinde mobilata, canapea, sifonier, masina de spalat, bucatarie cu gresie si faianta, utilata, frigider, aragaz, usa metalica.
 • Suprafata 18 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 13:27

garsoniera decomandata! bucatarie inchisa!!
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 13:24

Va oferim spre achizitie o superba garsoniera situata in imobil nou finalizat in anul 2019. Garsoniera este de tip studio, masoara 44 mp suprafata utila si dispune de o terasa ce masoara 6 mp.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 13:22

garsoniera finalizata, suprafata de 40 mp decomandat, camera 13 mp, bucatarie 10 mp, baie 4,2 mp, hol 7,4 mp, aproape de mijloacele de transport si de institutiile de interes public
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 13:20

garsoniera in bloc nou, 2019, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Chiajna, azi, 13:03

Baba Novac IOR, gars. cf. 1, dec, 3/10, 35 mp, 1980 gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, libera.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 13:02

garsoniera 42 mp-30 m de metrou Berceni, 41500 e, gars 38 mp, 5 min metrou Berceni, 35900, gars 38 mp, 8 min, metrou Berceni, dezvoltator, comision 0, tva inclus, multiple facilitati zonale, diverse oferte.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:02

garsoniere cu preturi de la 27. 300 euro in Popesti Leordeni in apropierea unei statii STB. Oferim suport pt obtinerea creditului bancar. Dezvoltator. Comision 0. TVA 5% inclus. Si alte oferte in zona
 • Suprafata 30 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 13:02

Semistradal, 2 minute ratb, metrou, renovata total, mobilata si utilata, centrala, bloc reabilitat, loc parcare, acte, credit, usor negociabil
 • Suprafata 30 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 13:01

Pieptanari Toporasi biserica stradal, in imediata apropiere de statia RATB la 1 min.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Bucuresti, azi, 12:55

49.000 €
Iancului intersectie cu Ferdinand, 3/10, 2 lifturi, renovata, libera, 49000 EUR.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:51

28.200 €
ideal investitie. Garsoniera decomandata 38 mp, finisaje incluse. Obiecte sanitare in baie, centrala termica si calorifere otel. Oferta disponibila pentru plata cash. Comision 0, direct dezvoltator.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:51

Garsoniera, 41 mp, etaj 1 din 7, balcon 6 mp, Bloc Nou, pozitie excelenta, Soseaua Oltenitei- Lidl, IRA, finisaje la alegere incluse, racordat la toate utilitatile, sector 4, comision 0%.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 12:44

la etajul 1 ap unui bloc de 4 etaje construit in 1984, decomandata, mobilata si utilata complet, termopan, usa metalica, masina de spalat, bucatarie utilata, etc.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:34

garsoniera decomandata spatioasa, mutare rapida, accept si credite bancare inclusiv prima casa, pozitionat in imediata apropiere a mijloacelor de transport, contorizare individuala. Loc parcare inclus
 • Suprafata 30 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Popesti - Leordeni, azi, 12:33

oferta lunii decembrie, garsoniera decomandata etaj intermediar, 41 mp, 42600+tva, complet finisata si bransata la toate utilitatile sectorului 4. finisaje incluse in pret, oferta limitata, comision 0.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 12:33

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, costuri mici de intretinere, zidarie din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:25

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, costuri mici de intretinere, zidarie din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 12:25

garsonierea, 4/4 decomandata, 38 m/p balcon 4 m/p, centrala termica, finisaje la alegere, lift, posobilitate de parcare subterana imobil nou direct dezvoltator, Comision 0,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:20

Particular, garsoniera complet mobilata / utilata (totul nou, calitate superioara) centrala, apometre, monitorizare video, parcare auto. RATB, supermarket, farmacie, loc de joaca. Pret 42.900 €. Exclus agentii.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 12:20

Garsoniera superba, situata la parterul unui bloc din generatia noua, complet mobilata si utilata exact ca in fotografii. Cautam un chirias serios pentru inchiriere pe termen lung.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 12:17

garsoniera, cf. 1, 32 mp, balcon inchis, imbunatatiri, libera, loc de parcare, intabulare
 • Suprafata 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:57

Compozitorilor, cf. 1, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovata recent, acte La 5 minute de tramvai 41, Auchan, Kaufland. Merita vazuta.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 11:54

garsoniera bloc nou Planorama Residence Obor, Colentina, Doamna Ghica, 38 mp, aer conditionat, centrala termica, termpoan, finisaje de buna caliate, loc parcare contracost
 • Suprafata 38 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 15 din 16
Bucuresti, azi, 11:48

bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. STB 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ ipotecar, TVA 5% inclus in pret, comision 0%
 • Suprafata 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 11:33

garsoniera, decomandata, 35mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Stb 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ipotecar, TVA 5% inclus
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 11:33

bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Ratb 138,178, finisaje la alegere, centrala proprie, TVA 5% inclus in pret, acceptam credit,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
MT Residence
Bucuresti, azi, 11:33

finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, centrala proprie. Acces metrou Pacii, STB 178, 138. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit prima casa/ ipotecar;
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, azi, 11:32

cf. 1, decomandat, finalizat 2018, bloc nou, mutare imediata, bloc locuit, utilata complet.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 11:24

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, gaze, Radet, situata intr-o zona linistita, ferita de zgomotul stradal, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 28 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:21

p/5 imobil 2013, libera, multiple imbunatatiri, mobilata utilata complet, totul nou.
 • Suprafata 27 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:12

Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Decomandate Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Cu balcon Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti
Ansambluri rezidentiale