sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 701 anunturi

in oferta, garsoniera decomandata, centrala proprie, drum asfaltat, usi pinum, gaze, canalizare, lift, tamplarie pvc, aproape scoli, gradinite, zone comerciale si metrou, garsoniera se preda la cheie.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 23:04

Rezervelor intersectie cu strada Salcamilor, direct dezvoltator. Apartamente cu predare decembrie 2019, finisat complet. Se accepta credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 22:27

ideal investitie, garsoniere spatioase, finisate la cheie, bloc in constructie, finalizare decembrie 2019. Preturi promotionale in faza de proiect!
 • Suprafata 28 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 22:26

ansamblu rezidential pozitionat la 2 km Lidl, str. Ion Luca Caragiale nr. 72 A, acces facil centura, autostrada sau legatura directa cu metrou Gorjului sau Lujerului. Statie RATB in fata ansamblului
 • Suprafata 29 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 21:35

ansamblu pozitionat la 2 km de Lidl Uverturii, linie directa Ratb 434. Garsoniera complet finisata, constructie din beton si caramida, utilitati contorizate individual. Predare martie 2020
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 19:25

gars. 33 mp g, f, p, t, mobilata, utilata, la 6 min de metrou D. Leonida si la 2 min de complexul comercial La Strada. Vedere spre curtea interioara, foisor, centrala, gaz, canalizare, asfalt, parcare.
 • An 2007
 • Etaj 1 din 2
 • 10 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 18:30

10 min metrou confort 3 zona verde foarte curata bloc civilizat ej 2/ 4 g f p t um radet cadastru intabulare libera.
 • Suprafata 17 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:55

Studioul se preda la cheie cu finisaje incluse prestab., obiecte sanitare, usi, centrala termica, prize, intrerupatoare, geam termopan, lift, BCA, termosistem 10 cm, RATB 178 si 138.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, ieri, 21:20

cash 30500euro, 36mp utili+loc parcare, garsoniera decomandata dir.dezvoltator, situata pe parter, 10min pana la statia ratb + 7min metrou Ap. Patriei
 • Suprafata 36 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 21:06

garsoniera, decomandata, aproape mijloace transport si metrou, zona noua si civilizata, aproape parc, scoala, gradinita, supermarket, finisaje noi, usi interioare pinum, centrala de apartament.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:06

langa facultate Str. Inginerilor, aproape de Parcul Circului, pozitionare super, imb. gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, AC, bucatarie mobilata, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, se accepta si credit,
 • Suprafata 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 20:57

vanzare garsoniera, imobil constructie noua, 1 min statie RATB, finalizata centrala termica proprie, comision 0%, direct de la dezvoltator.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:57

finisaje incluse prestabilite, obiecte sanitare, usi de interior, centrala proprie, radiatoare, prize, intrerupatoare, lift, BCA, termosistem 10 cm, termopan, Ratb 178 si 138.
 • Suprafata 26 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, ieri, 16:14

Morarilor, parc Florilor metrou Georgian 8 min, garsoniera cocheta conf 1 bloc mixt 1986, et. 6/8 curata mobilata Ikea utilata complet balcon inchis termopan instalatii schimbate libera acte complete.
 • Suprafata 30 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 13:05

garsoniera cocheta cu spatiile de zi si noapte separate, finisaje si dotari premium. Bloc S+P+3 cu lift, parcari subterane, securizat, contact direct cu dezvoltatorul: Eden City str. Mieilor nr.17-19.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:55

garsoniera superba, 35.85 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:33

garsoniera, decomandata, 32 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:09

garsoniera, pod de 15 mp, bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 3/3, bloc finalizat, parcare, 6 min. Ratb, bloc bransat la utilitati, se accepta credit, fara comision, vedere lac,
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 19:42

ideal investitie, garsoniera 37 mp, finisaje de lux, racordata la toate utilitatile sectorului 4. Constructie beton + caramida porotherm (inclusiv peretii interiori). Comision 0%. Direct dezvoltator
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:36

Et. 1/4, cf.3, baie, bucatarie, gaze, apa calda, 12.300 euro. Et. 4/4, gaze, apa calda, imb., stradal, libera, 10.300 euro.
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:36

garsoniera+curte, decomandata, 59.5 mp, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:12

garsoniera 39.85 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:06

garsoniera decomandata, acces rapid metrou Aparatorii Patriei, ideal investitie, se preda la cheie, inca se mai pot alege finisajele.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:51

gars cf. 1 semidecomandat, etaj 5/8, parchet, termopan, um, libera, toate actele,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:50

garsoniera deosebita, 29.7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii,
 • Suprafata 30 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:36

adiacent, 4/4, terasa refacuta recent, cf 1, dec, 30 mp, balcon, mobilata si utilata, investitie, geam la baie, g, f, p, t, um, aer conditionat, calorifere si intalatii noi, intab, zona linistita, numai cash.
 • Suprafata 30 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:28

garsoniera deosebita, 38.4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:21

garsoniera, 37 mp utili, finisaje de calitate, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, geam termopan, usi de interior, usa metalica.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bragadiru, ieri, 18:09

bloc 2019 finalizat si locuit, etaj 1/5, decomandata, centrala, finisata completa, acte, pretabil Prima Casa, revanzare (nu are TVA). Comision 0 cumparator.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:56

Libera, Confort 1, g, f, p, t, curata, 30.000 euro, ideal achizitie in vederea inchirierii, 7 min facultatea Spiru Haret,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 17:33

Garsoniera ieftina, acces rapid statie de Ratb 10 min Piata Sudului, se preda la cheie, racordata individual la utilitatile orasului, apa curenta, canalizare, gaz, centrala termica proprie,
 • Suprafata 31 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 17:33

17.500 €
confort 3, 10 min metrou, etaj intermediar, curata, Radet apa calda si rece, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 17 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:29

confort 1, libera, mobilata, constructie 2017, pret discutabil.
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:29

pret pt. avans 80%, garsoniera bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 2/10, bloc 7 Belsugului finalizare 04.2020, parcare in complex, 150 m STB, 10 min. Pacii, dezvoltator, fara comision
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:27

vav parc Motodrom aproape lac Plumbuita, et. 2/10, cf. 1 semidec., 34 mp, bloc mixt 1979 reabilitat termic, pe mijloc vedere deschisa catre parc, orientare est, imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 17:26

aproape Mall Veranda, Kaufland etaj 1/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1981 reabilitat termic, 2 lifturi, orientare est, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare, libera
 • Suprafata 31 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:25

langa parcul Tei, Lukoil, langa Facultatea de Constructii, aproape de parcul Tei, bloc mixt, imb, gfp, um, baie cu cada, termopan, cadastru, intabulare, energetic, ideal invistitie inchiriere,
 • Suprafata 23 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:25

Garsoniera 17 mp, gaze in casa, renovata, bloc curat, 17.800 euro, cadastru, intabulare, pt vizionari
 • Suprafata 17 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:25

Barbu Vacarescu, Floreasca, Kaufland, Billa 15 min., metrou Stefan cel Mare, cf. 1, orientare E, pe mijloc, centrala termica, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru,
 • Suprafata 28 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:23

garsoniera 42.65 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:15

garsoniera deosebita, 34,4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:15

in privinta finisajelor aveti posibilitatea personalizarii apartamentului dupa propriul gust, avand la dispozitie o gama variata de culori si modele. 0% comision - direct dezvoltator
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 14 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 17:06

garsoniera decomandata, fix langa metrou, Ideal Investitie, se preda la cheie, se pot alege finisajele, 30 de spatii comerciale la parter, au inceput rezervarile
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 16:57

dezvoltator, vand garsoniera in bloc nou, la 8 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida. Locuinta se vinde finisata complet si bransata la toate utilitatile, cu centrala termica proprie
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 14 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 16:54

Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:54

proprietar garsoniera, in fata parcului Glinka, refacuta, utilata, moderna, interfon, bloc reabilitat, mobilata.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:50

garsoniera, decomandata, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, suprafata utila 30 mp, intr-un bloc P+4+M, cu lift, finisaje la alegere, Utilitati: canalizare, gaze, curent electric, STB 178 si 138
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:48

direct proprietar, garsoniera, mutare imediat, bucatarie inchisa, dressing, bloc p+4, cu lift, STB 178 si 138 la 100 ml, utilitati canalizare, gaze, curent, cablu tv, centrala, tamplarie Salamander, comision 0
 • Suprafata 27 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:48

Garsoniera 36.12 mp utili, Drumul Taberei, Valea Oltului,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 16:43

garsoniera et 1/9 conf 1 termopan g faianta bloc reabilitat, libera 35000 euro, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 16:43

garsoniera 40.10 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:39

p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0,
 • Suprafata 49 mp
 • An 2017
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:34

2 minute metrou Republica, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2017
 • Semidecomandat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:34

garsoniera se vinde complet finisata si bransata la toate utilitatile sectorului 4
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:27

Garsoniera f. spatioasa care poate fi transformata in 2 camere. Utilata si mobilata la cheie se poate vinde. Accept credit. Disponibila imediat.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 16:26

garsoniera 34.6 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:21

garsoniera+curte, decomandata, 59.4 mp, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:15

Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Ansambluri rezidentiale
Cu centrala termica Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti