sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 765 anunturi

beneficiaza de oferta noastra promotionala valabila doar luna aceasta! Apartament disponibil doar la parter. Noi, cei de la Oxy Residence iti oferim in mod gratuit consultanta financiara;
 • Suprafata 33 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din parter
Bucuresti, azi, 00:45

proprietar vand garsoniera cf. 3, in bloc curat cu toate utilitatile functionale, gaze, Radet,
 • Suprafata 18 mp
Bucuresti, azi, 00:25

Titan metrou, exact, fara comision, garsoniera, fata in fata cu metroul si parcul, nou mobilata, utilata, frumoasa, privelistie deosebita, bloc cu 3 lifturi, et. 10 cu tehnic, imbunatatiri, neg. Comision 0
 • Suprafata 33 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 23:05

gars. cf. 1, parter, balcon, termopan, bloc mixt, libera, cadastru, pret negociabil
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 21:01

etaj 1, mansarda in vila 39 mp, centrala termica Nu se doreste credit. Pret fix. Comision 3%, zona Traian Foisorul de Foc, in vila, decomandata, in curs de finisare.
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 20:50

langa parcul Tei, Lukoil, langa Facultatea de Constructii, aproape de parcul Tei, bloc mixt, imb, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, cadastru, intabulare, energetic, ideal invistitie inchiriere,
 • Suprafata 23 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 20:24

utilata. Garsoniera decomandata, 700 m de metrou N. Teclu, aflata intr-un bloc nou in constructie. Acesta este amplasat pe str Victor Brauner. Se vinde la cheie, bransata la utilitati, contorizata separat.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 20:15

garsoniera, 54 mp utili, in cadrul complexului rezidential Primavara, Prelungirea Ghencea, alaturi de magazinul Lidl, et. 3/3, loc de parcare subteran, complet mobilat si utilat,
 • Suprafata 54 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 20:01

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, ieri, 19:45

transportul asigurat cu microbuze rapide, de la bloc - la metrou. Toate utilitatile: canalizare, Apa Nova, energie electrica si gaze. Bucatarie Mobilata + 1 Loc de parcare. Finalizata la cheie.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 19:33

garsoniera dubla cu balcon (amenajata ca ap 2 cam) parc Brancusi, bloc nou scara 2 in cartierul ANL Brancusi Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Valea Ialomitei, langa Parcul Brancusi.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, ieri, 18:57

ideal investitie. Garsoniera 39 mp in zona Aparatorii Patriei. Se preda cu finisaje, obiecte sanitare, centrala proprie, usi interior, usa metalica la intrare. Utilitatile sectorului 4. Comision 0%
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:48

Imobil tip apartament cu o camera si dependinte, decomandat, situat la etajul 4 al unui bloc de locuinte colective, cu regim de inaltime P+4E, dat in folosinta inainte de 1990. Agent: Iordan Daniel
 • Suprafata 34 mp
 • An 1990
 • Etaj 4 din 4
Dej, ieri, 18:45

garsoniera deosebita, 38.4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:33

comision 0. Mutare imediata. Reconditionat in 2018. Etaj intermediar. Vecinatati: metrou 1 Decembrie (5 min), Ratb, Lidl. Finisat modern cu gresie, faianta, parchet, usa metalica si obiecte sanitare.
 • Suprafata 16 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 18:30

garsoniera 42.65 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 18:27

48.300 €
dezvoltator. Garsoniera spatiosa si eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim mic de inaltime, P+2 este la o distanta de doar 12 minute de statia de metrou 1 Decembrie 1918
 • Suprafata 39 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 17:47

total mobilata modern utilata mai 2019, decomandata, renovata, bloc reabilitat, aer conditionat, balcon, 4 apartamente pe nivel, saltea cl1, oferim contract ANAF, oferim si rugam seriozitate, 1+1, neg plata anticipata.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 17:29

direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc p+4+Pod, lift, finisaje la alegere, centrala termica, gaze, canalizare, curent electric, statia Ratb 138/178 la 50 ml, comision 0,
 • Suprafata 28 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 17:23

Parcul National, 5/10, cf 1, semidec, 32 mp, renovata 2013, mobilata modern si utilata, investitie, pe mijloc, bl nou, 2 lifturi, reabilitat termic, g, f, p, t, um, aer condit, inst sanitare noi, intabulat, eliberabil rapid, zona linistita, acc credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 17:12

cf.1, bloc mixt, 3 lifturi, mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior noi, pozitie superba, paza 24/24 h, cadastru, intab., libera, acc. credit, neg.,
 • Suprafata 38 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 13 din 17
Bucuresti, ieri, 17:11

8/8, decomandata, 2 lifturi, bucataria mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, spatioasa, bloc 1985,fara probleme cu terasa, cadastru, intabulare, se accepta credit
 • Suprafata 40 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 17:10

mall, Sectia 7 Politie, semistradal, p/10, cf1, sdec, 32 mp, balcon spatios, pe mijloc, renovata recent, bl reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi inter noi, intab, zona verde, linistita.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 17:09

2/8, cf 1 sporit, dec, 42 mp, pe mijloc, renovata, bucatarie mobilata modern, aragaz, dressing nou, balcon spatios, g, f, p, t, um, bloc nou, 2 lifturi, cadastru si intabulare, zona linistita, accept credit, investitie.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 17:06

Universitate, Arhitectura, 6/7, garsoniera dubla, finisaje lux, centrala termica, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, se vinde mobilata, utilata, masina spalat, frigider, exact ca in imagini
 • Suprafata 38 mp
 • An 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, ieri, 17:06

1/8, cf 1 sp, dec, 40 mp, renovata 2014, mobilata modern si utilata, investitie, loc de parcare, orientata pe Est, pe mijloc, g, f, p, t, um, usi inter noi, instal sanitare si electrice noi, intab, zona linistita, acc credit.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:04

garsoniera dubla vis a vis de Cladirile Ikea, 250 metri pana la gura de metrou Timpuri Noi , mobilata si utilata complet, toate actele, fara sarcini, geam la baie, vedere mixta, bloc monolit din 1997
 • Suprafata 42 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 16:57

garsoniera moderna in bloc nou, rezidential, zona ideala de case, etajul 1, incalzire in pardoseala, balcon, gradinita, scoala si parc foarte aproape. Finisaje foarte moderne la alegere. Dezvoltator!
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:51

garsoniera decomandata in ansamblul Atlas Residence, Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime s+p+5e+9e,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 16:49

cf. 1, bloc mixt, libera, la cateva minute statie metrou, acte.
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 16:30

garsoniera decomandata, acces rapid metrou Aparatorii Patriei, ideal investitie, se preda la cheie, acte gata, mutare imediata, acceptam si credit prima casa
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, ieri, 16:11

Garsoniera ieftina, acces rapid statie de Ratb 10 min Piata Sudului, se preda la cheie, racordata individual la utilitatile orasului, apa curenta, canalizare, gaz, centrala termica proprie,
 • Suprafata 31 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 16:11

garsoniera de tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate, termenul de finalizare este in octombrie 2019
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, ieri, 16:03

Ideal investitie! Garsoniera 31 mp, finisaje de lux, racordata la toate utilitatile sectorului 4. constructie beton+ caramida porotherm (inclusiv peretii interiori). Comision 0%. Direct dezvoltator.
 • Suprafata 31 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:00

oferim spre vanzare garsoniera cu 1 loc de parcare inclus in pret, la cca 18 min de metrou 1 Decembrie, bloc ridicat, peretii din caramida, baia utilata, finisaje la alegere, scolii, gradinite in zona.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:00

Garsoniera, decomanadata, etaj 9/10, an constructie imobil 1979, 40 mp, complet renovata recent.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 15:40

semistradal, etj 2/4, an 1984, mobilat/utilat, loc de parcare inchiriat ADP! Usor negociabil, mobil ce urmeaza sa intre in proces de reabilitare.
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 15:34

garsoniera, decomandata, 32 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 15:30

Propun spre vanzare o garsoniera cu o suprafata utila de 41 mp situata la doar 8 minute de mers pe jos, pana la statia de Metrou Nicolae Teclu. Garsoniera are bucataria complet mobilata si utilata.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Brasov, ieri, 15:15

inchiriez camere camin studentesc camere cu 2 si 3 paturi, camerele dispun de grup sanitar propriu, dus wc, frigider sifoner, televizor, cablu tv, net, paza 24/24 pret de la 500 lei pe pat in camera cu 3
 • Suprafata 23 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 15:10

garsoniera deosebita, 34,7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:06

42.100 €
garsoniera de tip A in complex Plaza Residence Faza 2. Termen de finalizare octombrie 2019. Unitatile se predau semifinisate
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, ieri, 15:00

vand gars. cf. 1, fara imbunatatiri, bloc de gars., disc.,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 14:50

gars. cf. 1, fara imbunatatiri,
 • Suprafata 39 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 14:49

23.000 €
gars. cf. 2, complet imbunatatita, bloc reabilitat, libera, gaze, toate actele,
 • Suprafata 24 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:48

confort 2, renovata, termopan, usa metalica, parchet bucatarie mobilata pe comanda, renovata proaspat, terasa refacuta, doua lifturi, acces la 41, 368, 5 minute distanta, apropiere piata si parc
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 14:34

Avrig, confort 1, semidecomandata, etaj 5/10, 31mp, bloc 1978, 2lifturi, imbunatatiri, 5minute de metrou, statia RATB, Mega Image. ideala investitie, mobilata si utilata.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 14:32

35 mp util parter, 3, 4, 5, 32.500 euro+tva 5%
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
Pantelimon, ieri, 14:29

Procapital Development va ofera in exclusivitate garsoniere, 2 si 3 camere in acest ansamblu. Finantare directa, finisaje premium, parcare securizata, loc de joaca. Cu 1000E poti avea casa ta!
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:25

direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, la 50 m de statia Ratb 138 si 178, finisaje la alegere, termopan Salamander, gaze, centrala (condensare), curent, gaze, cablu tv. Comision 0.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 14:19

Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Cu centrala termica Bucuresti
Ansambluri rezidentiale