sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 579 anunturi

bd Basarabia, adiacent, la 3 minute de metrou Costin Georgian, garsoniera de vanzare, confort 1, etaj 3/10 zona linistita, acte in regula, libera,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 14:32

garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2020, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Chiajna, azi, 13:57

Garsoniera este amplasata la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall. I..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 13:42

spitalul Pantelimon, str. Aurului, garsoniera mobilata, utilata, confort 2, semidecomandata, suprafata utila 18 mp, et. 1/10
 • Suprafata 18 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:50

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 11:00

langa Metro, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare semidecomandat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 09:05

direct proprietar, 44 mp, langa Guvern, bloc 1994, anvelopat, 50 metri de metrou, mobilata si utilata lux, paza si supraveghere video, balcon mare, disponibila imediat, comision 0.
 • Suprafata 44 mp
 • An 1997
 • Etaj 1 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 22:15

garsoniera de vanzare la 300 m de statia de metrou Dimitrie Leonida, bloc nou, se vinde doar cu achitarea unui avans de 90% minim, direct dezvoltator, comision 0, detalii la telefon
 • Suprafata 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 8 min.
Ilfov, azi, 13:32

Garsoniera de vanzare la 10 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei, decomandata, contorizata individual, pretul este valabil pentru plata cash,
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:32

garsoniera in bloc nou, 2019, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Chiajna, azi, 13:30

Pieptanari Toporasi biserica stradal, in imediata apropiere de statia RATB la 1 min.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Bucuresti, azi, 13:25

28.000 €
garsoniera Salaj Fabrica de Paine, confort 1, etaj p/3, 32 mp cu balcon, se preda finisat complet la cheie,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 13:17

garsoniere simple si duble, apartamente cu 2 si 3 camere, canalizare, contorizare individuala, centrala proprie, geamuri tripan, stb langa complex, parc, gradinita si scoala in apropiere, paza.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 19:00

garsoniera Salaj, Amurgului confort 1, finisata complet la cheie, constructie 2019, bloc caramida izolat cu polistiren de 10 cm.
 • Suprafata 29 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:17

Rahova, Amurgului, garsoniera etaj 2/4, constructie 2019, 30 mp, finisata complet, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:17

47.000 €
Vand garsoniera 35 mp, comfort 1 et. 3 (in bloc de 4 etaje) pe strada Anton Bacalbasa nr 9, in spatele pietei Berceni, intre soseaua Berceni si Sos Oltenitei. Imbunatatiri: gresie, faianta, termopane, aer conditionat, balcon inchis.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:10

20.000 €
Vand garsoniera cf. 3, zona Baicului, gaze si centrala, frigider, aragaz, masina spalat, sifonier, pat, mobila bucatarie, sarme rufe jos la geam, et. 2, str. Silistea. Libera. Proprietar.
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 13:05

Particular vand garsoniera, Lucretiu Patrascanu, cf 1, decomandat, 32mp, 7/9, bloc reabilitat termic, necesita renovare.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 13:05

garsoniera cf. 3, izolata, bucatarie, baie, boiler, sifonier, gresie, faianta baie, termopan, parchet, usa metalica, bloc curat. Intretinere mica. Parc.
 • Suprafata 17 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 13:03

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:48

bloc nou 2020, p+6, finisaje la alegere, centrala proprie, beton+caramida, parcare optional, 800m pana la metrou, acceptam credit cu avans 5% !
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:44

vis a vis de metrou, bloc reabilitat, mixt, decomandata, mobilata, termopan, gresie, faianta, ideal investitie, se zugraveste acum, acte, pret usor negociabil
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:30

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilu..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:00

Garsoniera decomandata, Calea Calarasilor, vedere fata, bloc mixt, monolit, 5 minute de metrou Piata Muncii, gresie, termopan, parchet.
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:45

Drumul Taberei 5-6 minute Favorit,Garsoniera, etaj 2/9, confort 1, semidecomandat, termopan, parchet, usa metalica, mobilat-utilat complet, liber, cadastru, accept credit, usor negociabil.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:15

Garsoniera este amplasata la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall. I..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:06

Va propun o garsoniera ideala pentru investitie, in suprafata de 20 mp si 18 mp de curte. Ansamblul este situat pe strada Drumul Fermei, Popesti Leordeni, o pozitie excelenta , avand in proximitate statia de metrou Dimitrie Leonida, supermarket, magazine, gradinite. Blocul este constuit pe cadre..
 • Suprafata 20 mp
 • An 2020
 • Etaj din 2
Bucuresti, azi, 11:02

Ocazie Garsoniera gata de mutare la 50 metri de metrou ! Vanzare garsoniera decomandata , in suprafata de 39 mp, situata la etajul 1 din 5, bloc nou finalizat, gata de mutare cu o pozitie excelenta, la numai 50 de metri de statia de metrou Berceni. Este un proiect de anvergura cu un plus de conf..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, azi, 11:01

Garsoniera decomandata, in suprafata totala de 35 mp, cu balcon in suprafata de 4 mp, etajul 1 din 2. Pozitionat in Popesti – Leordeni, zona centrala a orasului – primarie, intr-un cochet imobil cu regim de inaltime P+2 etaje. Imobilele se predau complet finisate, bransate si contorizate ind..
 • Suprafata 31 mp
 • An 2020
 • Etaj din 2
Bucuresti, azi, 10:59

vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Avantaj client 3.000 euro. Comision 0, TVA inclus, direct dezvoltator, ansamblul rezidential se afla pe Drumul Gura Fagetului 76
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:59

bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:57

Garsoniera moderna si foarte spatioasa, in apropiere metrou Leonida-Berceni, aprox 5-6 minute. Bloc pe cadre de beton, 2 lifturi, etaj intermediar, locuri de parcare. Gars. se preda ''la cheie''
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:53

Vanzare garsoniera total decomandata cu o suprafata utila de 37.5 mp ,cu balcon inchis si incalzit , la metrou Berceni. Unul dintre cele mai cautate proiecte rezidentiale din Zona de Sud este Astrelor Residence. Acesta edifica in perioada 2019-2020 un numar de 4 imobile rezidentiale care vor fi a..
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 10:44

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, azi, 10:40

Garsoniera decomandata, in suprafata totala de 38 mp , balcon in suprafata de 3 mp, etajul 1 din 5. Unitatile locative din acest ansamblu se predau cu urmatoarele finisaje, utilari si imbunatatiri, incluse in pretul de achizitie: zugraveli lavabile, parchet, gresie, faianta, usi interioare celula..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, azi, 10:39

garsoniera dubla, confort 3, gaze, apa calda, baie, bucatarie, P/4, 1/4 si 2/4, bloc reabilitat termic, stradal, agentie.
 • Suprafata 32 mp
Bucuresti, azi, 10:30

Apartamentul face parte dintr-un ansamblu rezidential, amplasat in cel mai verde si curat sector al Bucurestiului, sectorul 3, zona Titanul Nou aflat la doar 10 minute distanta fata de metrou 1 Decembrie 1918. Ansamblul este format din 5(cinci) blocuri astfel : 4(patru) blocuri a cate 55 de apartam..
 • Suprafata 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 10:20

Apartamentul face parte dintr-un ansamblu rezidential, amplasat in cel mai verde si curat sector al Bucurestiului, sectorul 3, zona Titanul Nou aflat la doar 10 minute distanta fata de metrou 1 Decembrie 1918. Ansamblul este format din 5(cinci) blocuri astfel : 4(patru) blocuri a cate 55 de apartam..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 10:16

Apartamentul face parte dintr-un ansamblu rezidential, amplasat in cel mai verde si curat sector al Bucurestiului, sectorul 3, zona Titanul Nou aflat la doar 10 minute distanta fata de metrou 1 Decembrie 1918. Ansamblul este format din 5(cinci) blocuri astfel : 4(patru) blocuri a cate 55 de apartam..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 10:11

direct dezvoltator,comision 0, bloc nou d+p+3e cu lift, garsoniera spatioasa cu camera de zi de 17 mp, bucatarie inchisa, dressing, balcon, predare la cheie cu finisaje la alegere, se accepta credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 10:02

garsoniera situata intr-un ansamblu rezidential, totul nou, nelocuita, bucatarie inchisa, balcon, mobilata/utilata complet, mobilier Kika, aer conditionat, lift, loc de parcare,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 10:01

confort 1, decomandat, toate imbunatatirile noi 2020, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, dressing separat, proiect finalizat
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 09:40

59 mp, cf. 1, dec., in ans. Gama Residence City Center, toate imbunatatirile noi 2020: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, 2 balcoane, bloc nou 2020.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 09:40

53 mp, cf. 1, dec., in ans. Gama Residence City Center, toate imbunatatirile noi 2020:gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, balcon, bloc nou 2020.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 09:40

confort 1, decomandat, toate imbunatatirile noi 2020 resie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica in condensatie, dressing separat, proiect finalizat.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 09:35

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilu..
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:09

bucatarie inchisa. Ocazie, garsoniera, finalizata, Militari, Metro, Auchan, decomandata, bucatarie inchisa, acces pe balcon si din living si din bucatarie, finisaje la alegere, ratb 178 si 138. Pret 28.600 E comision 0
 • Suprafata 28 mp
 • An 2020
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 07:22

garsoniera, decomandata, bucatarie inchisa, suprafata utila 31 mp, bloc P+4, cu lift si doar 4 apartamente pe fiecare etaj, finisaje la alegere, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. STB 178 si 138
 • Suprafata 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 07:21

Alba Iulia - Muncii, garsoniera decomandata, 42mp, parter, bloc reabilitat termic 2019, balcon inchis, interfon. Ideala pentru mic birou sau investitie inchiriere cat si pentru locuit. Libera, acte la zi, apropiere metrou Muncii 5 min mers pe jos.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 06:00

proprietar; centrala, finisaje de calitate, mobilat si utilat complet. la 200 metri statie Ratb 122, 222. La 100 m Mega Image, farmacie, piata agroalimentara, restaurant, etc. (vezi poza cu harta).
 • Suprafata 36 mp
 • An 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 05:39

comision 0%, apartamente noi 1,2,3 camere ansamblu rezidential nou. Apartamente intre 43-56 mp utili.Zona este conectata la retelele de alimentare cu energie (electrica si gaze). Desi este o zona in dezvoltare, ansamblul beneficiaza de proximitatea : A. Unitati de invatamant prescolar si scolar de..
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 05:30

Militari Lujerului garsoniera et 3/4, suprafata 32 mp, dec, centrala proprie, apometre, aer conditionat, usa metalica, mobilata si utilata, termopan, parchet, gresie, faianta. Pentru mai multe oferte accesati website-ul agentiei www.flanda.ro
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 05:30

bloc mixt cf 1 sporit amenajata la o jumatate de statie de tramvai metrou piata muncii pret neg.,
 • Suprafata 44 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 04:25

particular vand garsoniera, 50 m - Costin Georgian, cf 1, sup tot 32,40 mp, nemobilat, termopan, fara imbunatatiri, vedere - fata, 2 lifturi, reabilitat termic, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 02:55

str Dantelei intersc. str Margelelor, zona de case/ vile, parter inalt /2, confort 1, centrala termica proprie, constructie 2008, recent renovata, libera, intretinere f. mica,
 • Suprafata 31 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 02:40

Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Decomandate Bucuresti
Ansambluri rezidentiale
Cu balcon Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti