sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 596 anunturi

vand garsoniera zona Baba Novac Dristor, parter/1 (24 mp)cu curte si loc de parcare .(40 mp) Constructie din caramida. Mai multe detalii la telefon.
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 10:10

garsoniera finalizata, suprafata de 40 mp decomandat, camera 13 mp, bucatarie 10 mp, baie 4,2 mp, hol 7,4 mp, aproape de mijloacele de transport si de institutiile de interes public
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:04

Piata Moghioros, et. 5/10, suprafata 21 mp, acte zi, intretinere foarte mica, usa metalica, termopan, parchet nou prize noi, etc. se poate vinde mobilata, Renovata acum totul nou, se poate muta, 2 lifturi
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 10:03

Garsoniera 32 mp utili compusa din baie, hol, camera bucatarie si balcon. Pret promotional 26.900 euro la plata cash, redus de la pretul de 31.900 euro
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Avangarde City 2
Chiajna, azi, 09:45

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, parcare, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, decomandat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:30

imobil p+4e , situat la doar 4 statii de metrou obor , in imediata apropiere a intersectiei strazilor Colentina , Fundeni si Andronache , avand accesrapid catre Metrou Obor ,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:35

et 7/8, stradal Calea Calarasilor, 2min metrou Muncii, 40 mp, bloc 1993, mixt, vedere spate, ideala investitie/spatiu birouri, apropiere bd. Basarabia, Pta Alba Iulia, Unirii, Mihai Bravu, Baba Novac.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:55

gars cf. 1, lifturi 2, renovata total 2019, termopan nou, usi noi, parchet nou, instalatie sanitara refacuta, prize noi, Iluminatul numai pe leduri, clasa A++, nu a locuit nimeni in ea, acte zi, libera.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 10:03

Dristor, apropiere metrou, Park Lake, d+p+2e+m, bloc cu lift, garsoniere la parter, etaj 1 sau 2, suprafete de la 43 mp, tva 5% inclus preturile difera in functie de suprafete, finisaje de calitate, comision 1%.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:01

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte, acc. credit,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:00

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, rulouri exterioare, mobilata, utilata, bloc mixt, acte,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 09:59

1 Mai, Compozitorilor, stradal, cf. 1, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, toate actele, acc credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:59

Chiajna, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, 178, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 15:00

bloc mixt, reabilitat, decomandata, etajul 4/10, amenajata, instalatii schimbate, totul nou, bucataria mobilata, baie cu geam, ideala locuit, investitie, merita vazuta.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 15:00

Bucurestii Noi Residence va ofera spre vanzare garsoniera, etajul 1, lift, suprafata utila totala de 41 mp. Bucatarie inchisa. living spatios 21 mp, precum si incalzire prin pardoseala.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:20

apartament cu 1 camera cu suprafata totala de 43 mp si suprafata utila de 39 mp. Diferenta de 4 mp este data de balconul tip logie. Apartamentul se afla intr-o zona linistita (str. Baltita).
 • Suprafata 43 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:15

cf. 1, 35 mp, izolata termic, termopane, usa metalica, gresie, faianta, zugravit recent, libera, toate actele,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:59

garsoniera 34 mp, bloc nou p+5, lift, 1km pana la metrou, la cheie, finisale la alegere, parcare subterana, comision 0, direct dezvoltator, promotie la plata cash, asistenta credit, centrala proprie.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:58

Antiaeriana, garsoniera dubla, bloc nou, toate utilitatile. Pret promotional de la 40.900 euro la 36.900 euro, valabil pana la data de 30.09.2019. Ultima garsoniera dubla disponibila.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 09:50

Vand ultima garsoniera intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna noiembrie 2019, bucatarie inchisa, geam la baie, finisaje la alegere, centrala proprie, pret promotional, comision 0%
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:42

Prima Casa garsoniera bloc nou, regim mic inaltime p+2, soseaua Leordeni, canalizare, apa, gaze, centrala proprie prin condensatie,Mega Image la parter.Comision 0%. Promotia este cat blocul este in constructie.
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1
Popesti - Leordeni, azi, 09:42

oferim spre vanzare garsoniera bloc nou, moderna mare, spatiosa, bine compartimentata in suprafata utila de 51 mp, decomandata, situata la etaj intermediar al unui ansamblu rezidential modern, p+5e.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:28

garsoniera in bloc nou, pret promotional, 32 mp
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:28

garsoniera superba, 35.85 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 09:21

27.500 €
Spital garsoniera confort 2 sporit semidecomandat etaj6 cu gaze centrala gresie faianta parchet termopan complet mobilata si utilata cabina dus.
 • Suprafata 24 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 09:20

Green Grove Residence este un proiect nou , modern ,P+4 , amplasat intr-o zona foarte linistita , in imediata apropiere a Bulevardului Timisoara . Materialele folosite pentru constructia acestui imobil sunt de cea mai buna calitate , alese atent si testate in timp . Proiectele dezvoltate anterior a..
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 09:19

garsoniera cocheta in Bucuresti, nu in Popesti,
 • Suprafata 30 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:15

et 4/10, cf 1, semidecomandata, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, renovata anul trecut, toate actele, bloc reabilitat, pretabil pt investitie dar si pt locuit, accept credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 09:14

garsoniera, decomandata, 5 min. metrou Jiului, foarte bine impartita si luminata, pret avantajos, ideal investitie, finisaje la alegerea cumparatorului, compartimentare caramida, geam la baie, centrala,
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:10

proprietar vand gars dec. S=36mp et10/11 renovata lux g, f, p, termopan, usi noi, instalat noi in bloc mixt reabilitat termic. Zona superba cu multa verdeata, pana la metrou Muncii 5 min. Poze reale.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:08

policlinica Titan, parcul Titanii, bloc reabilitat, foarte curat, termopane, fara imbunatatiri libera, risc seismic 2.
 • Etaj 2 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:04

Garsoniera de vanzare, in zona Lacul Tei, in spatele Facultatii de Constructii, vis-a-vis de parcul Tei, pe strada Inginerilor Tei, intr-un bloc civilizat de garsoniere cu doua lifturi, construit in anul 1986. Garsoniera este foarte curata, ingrijita, dispune de gresie, faianta, parchet si gemuri te..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:02

metrou 10 minute, 3 minute parcul IOR, bloc 2014, etajul 3, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi
 • Suprafata 35 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 09:00

Tineretului, parc, piata garsoniera bloc mixt, constructie 1984, etaj 9/10, 31mp, imbunatatiri. vedere panoramica.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:59

5 minute Mega Mall, chiar la Piata Delfinului, cf 1, 33 mp, toate actele. Ideal investitie.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 08:58

spatioase si utile, garsonierele blocului 99D Residence sunt ideale pentru persoanele care doresc sa aiba parte de intimitate si sa se bucure de avantajele unui bloc nou.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
Bragadiru, azi, 08:57

18.500 €
vand garsoniera confort 2, etaj 3/5, suprafata 21mp sos Oltenitei IRA, g, f, p, t, um, izolata interior, exterior, libera, fara gaze, necesita zugravita ,acte la zi negociabil.
 • Suprafata 21 mp
 • An 1977
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 08:55

investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, decomandata, hol acces mare, bucatarie inchisa, debara, baie spatioasa, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 15 min.
Popesti - Leordeni, azi, 08:54

oferta promo, garsoniera 27500 e, Aparatorii Patriei, Berceni,
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:45

garsoniera 35 mp Aparatorii Patriei Berceni.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:44

oferta promotionala! garsoniera 27500 euro, Aparatorii Patriei, Berceni.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:44

gars. gresie, faianta, termopan, um, aer cond., 2 lifturi,
 • Suprafata 33 mp
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 08:35

42.000 €
Iris mall, Auchan, bloc mixt, decomandata, reabilitat, g, f, p, t,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 08:26

19.300 €
1 Decembrie, stradal, reabilitat, bloc foarte curat si civilizat, stradal, g, f, p, t, grilaje, caldura si apa rdt.
 • Suprafata 16 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 08:25

garsonier asporit decomanda in Cotroceni Dr Lister etajul 1/2, gaze soba libera cf, disponibila imediat nediscutabil 59500 euro, comision 3%+tva, rog seriozitate
 • Suprafata 40 mp
 • An 1949
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 08:23

Titan, Ozana, str. Gura Fagetului, garsoniere in bloc p+4et, SU (cu balcon) de la 31,06 mp. La cheie pret de la 34.900 E. Plata-prima casa, ipotecar sau cash. Separat parcari sub-suprateran.
 • Suprafata 31 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 07:52

proprietar, vand garsoniera zona adiacenta Prelungirea Ghencea / Dantelei, amplasare strada Mugurelui, bloc 2017, solid.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bragadiru, azi, 07:30

Va propunem catre vanzare o garsoniera decomandata, situata in zona Berceni, la numai 7 minute de mers pana la statia de metrou Dimitrie Leonida. Exista proiect aprobat pentru pasarela care va permite accesul la statia de metrou Berceni, iar in acest caz veti avea 2 minute pana la metrou. Cons..
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 06:55

va oferim spre vanzare o garsoniera, confort 1, intr-un bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan. Se poate vinde si mobilata utilata discutabil.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 04:00

garsoniera de 34 metri patrati, etaj 4/10, decomandata, cf. 1 sporit, balcon mare, gresie, faianta, termopan, usi schimbate, aer conditionat, mobilata si utilata, bucatarie mare patrata
 • Suprafata 34 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 01:20

acces metrou Eroii Revolutiei, bloc mixt propus spre reabilitare, decomandata, 2 balcoane, gresie faianta, usa metalica, aer conditionat, mobila si electrocasnicele incluse in pret, accept credit.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 01:10

39.000 €
vis a vis de Liceul Bolintineanu, confort 1, renovat acum, gresie, faianta, usa metalica, parchet, cadastru si intabulare, libera, discutabil.
 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 00:55

53.196 €
ansamblu rezidential ce dispune de o pozitionare excelenta, fiind situat in Sudul Bucurestiului, cartierul Vitan Barzesti, aproape de scoli si gradinite intr-o zona sigura si usor accesibila.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 23:48

parchet, termopan, mobilata modern, parcare ADP.
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 22:10

Compozitorilor, p/10, bloc mixt, balcon mare, 35 mp, libera
 • Suprafata 35 mp
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 22:06

Garsoniera confort 1, renovata recent, ferestre pvc, usa metalica, parchet, gresie, faianta, libera,vis a vi de Parcul Sebastian,
 • Suprafata 39 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 20:48

garsoniera confort 3, libera, ferestre PVC, parchet, curat, bloc ingrijit, interfon
 • Suprafata 16 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 20:48

garsoniera, libera, renovata recent, ferestre pvc, usa metalica, gresie, faianta, instalatii sanitare si electrice noi, parchet, incalzire Radet,
 • Suprafata 17 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:48

Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Cu balcon Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Garsoniere ieftine Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti