sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 355 anunturi

et 9/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, foarte curata, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:59

Va propunem spre vanzare o garsoniera impecabil situat in cartierul Drumul Taberei. Blocul este situat intr-o zona linistita de vile. In apropiere aveti magazine, after school, statii Ratb.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:54

decomandata, 42 mp, bloc 1988, etaj 6, renovata complet, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare noi, libera, acte la zi.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:50

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 10:30

45.000 €
garsoniera, in zona metro Berceni mobilata, centrala, la bulevard, balcon inchis etaj 1, loc de parcare inclus in pret, disponibila imediat
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 09:40

langa Metro, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare semidecomandat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 08:10

garsoniere si apartamente de la 27 mp - 52 mp sup utila, bloc nou situat la intersectiia str. Apeductului cu Weiner Palada,
 • Suprafata 27 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Chiajna, ieri, 18:17

Va propunem spre vanzare un studio situat in cartierul Drumul Taberei. Blocul este situat intr-o zona linistita de vile. In apropiere aveti magazine, after school, statii RATB.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:45

decomandata, mobilata si utilata, constructie dupa '80, spatioasa, apropiere metrou, ideal investitie, gresie, faianta, termopan, reabilitat termic
 • Suprafata 40 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:20

Va propunem spre vanzare un apartament impecabil situat in cartierul Drumul Taberei. Blocul este situat intr-o zona linistita de vile. In apropiere aveti magazine, after school, statii RATB.
 • Suprafata 76 mp
 • An 2020
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:18

studio decomandat - bucatarie 12 mp - finisaje premium - mobila de bucatarie inclusa in pret - complex rezidential - Pipera OMV
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 12:09

str. Schitului, Park Lake, metrou Dristor, 2/10, bloc de garsoniere, semidecomandata, mici imbunatatiri, gresie faianta parchet termopan, accepta credit, negociabil.
 • Suprafata 28 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:06

53.000 €
Vand garsoniera decomandata, confort sporit, mobilata si utilata modern, zona Lujerului, la 5-6 min de metrou Lujerului, 2 min distanta de statia de tramvai 41, la 5 min de Cora Lujerului, 40-42 mp, balcon, usa metalica, termopane, an constructie dupa 1991, et. 7/8, pret EUR 53.000.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:10

va propunem spre vanzare o garsoniera impecabila situata in cartierul Drumul Taberei. Blocul este situat intr-o zona linistita de vile. In apropiere aveti magazine, after school, statii RATB.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:00

ideala pentru inchiriat - 37 mp - Pipera - Rond Omv - Bucatarie mobilata inclusa in pret - Finisaje lux - Cartier Rezidential - Pret 49.000 + TVA
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 11:51

garsoniera ideala pentru investitie - 37 mp - Disponibila si la celelalte etaje - Finisaje Premium - Bucatarie mobilata inclusa in pret - Pipera - Rond OMV - Cartier Rezidential.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, azi, 11:42

proprietar, renovata, cf 3, scara curata, um, geamuri si usi termopan, g, f, baie si bucatarie, instalatie electrica si sanitara noi, gaze, centrala, aer conditionat, acte la zi, cadastru, enel, gaze, energetic, contor,
 • Suprafata 15 mp
 • An 1980
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:30

Garsoniera decomandata aflata intr-un imobil nou cu acces rapid catre statia ratb si centrul orasului. Se preda complet utilata si finisata: gresie, faianta, parchet, centrala proprie, tamplarie pvc,
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 11:15

Garsoniera este complet renovata, aer conditionat, incalzire prin pardoseala, situata la etajul 2/3, acte finalizate, posibiliatate mutare imediata. Blocul este prevazut cu lift si parcare subterana.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:12

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, costuri mici de intretinere, zidarie din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:10

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, costuri mici de intretinere, zidarie din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:10

Va propunem spre vanzare o garsoniera impecabila situata in cartierul Drumul Taberei. Blocul este situat intr-o zona linistita de vile. In apropiere aveti magazine, after school, statii RATB.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 10:48

Va propunem spre vanzare un studio impecabil situat in cartierul Drumul Taberei. Blocul este situat intr-o zona linistita de vile. In apropiere aveti magazine, after school, statii RATB.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 10:21

Va propunem spre vanzare o garsoniera impecabila situata in cartierul Drumul Taberei. Blocul este situat intr-o zona linistita de vile. In apropiere aveti magazine, after school, statii RATB.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:36

GARSONIERE la cheie BLOC NOU, scara 3 in ANL Brancusi, Drumul Taberei la 3 min. de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland, parc Brancusi si Policlinica Brancusi. Scara 1 si 2 finalizate si vandute,
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 09:09

Titan garsoniera Premium prin Prima Casa situata langa statia de metrou Nicolae Teclu.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:40

Titan 2 camere, premium, situat langa metrou Nicolae Teclu.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:40

garsoniera Baicului, cf. 3, gaze, geam la baie, caldura RADET, sarme rufe scripeti, bl. reabilitat, intretinere mica, libera. Parc. Fac si buletin/ flotant.
 • Suprafata 18 mp
 • An 1977
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 00:45

45.000 €
Libera lic Iulia Hasdeu, etaj 5/10, balcon, g, f, p, t, 45.000 euro apropiere metrou, cad., intabulare.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:50

Garsoniera spatioasa 43 mp, bloc nou P+2+M, metrou Nicolae Teclu. Finisaje premium incluse. Tamplarie PVC cu geam tripan Salamander. Racordat la toate utilitatile individual. Comision 0%.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 19:54

direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc beton/ caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 19:42

bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Chiajna, ieri, 19:21

garsoniera, decomandata, 40.13 mp, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:12

garsoniera deosebita, 34.6 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 19:12

garsoniera superba, 36.5 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, aer conditionat.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 18:51

Garsoniera noua, spatioasa, langa metrou. Se preda finisata, la cheie, racordata la toate utilitatile, gresie, faianta, parchet, usi de interior la alegere, centrala proprie, calorifere.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 18:46

Garsoniera noua, gata. Metrou Aparatorii Patriei la 10-12 min de mers pe jos, racordata individual la toate utilitatile, cu centrala proprie si calorifere, obiecte sanitare in baie, finisata complet.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:46

garsoniera, decomandata, 45.79 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala
 • Suprafata 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 18:33

garsoniera la cheie in bloc nou in zona Militari Residence, la 1 minut de capatul Ratb-ului, langa BallRoom,
 • Suprafata 25 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 7
Chiajna, ieri, 18:18

garsoniera 39.85 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:15

bloc nou, finalizare 2020, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite,
 • Suprafata 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 18:06

garsoniera deosebita, noua, Militari, Chiajna, Apeductului, Mega Image si salon infrumusetare la parter,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 18:00

Garsoniera pozitionata in imediata apropiere de mijloacele de transport in comum, se preda finisata la cheie, dispune de toate imbunatatiriile, toate utilitatiile sunt individuale si racordate la retea
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 17:51

Garsoniera spatioasa, pozitionata la 2 minute de statia de metrou Berceni, dispune de toate imbunatatiriile, 2 lifturi, spatii vitrate mari pentru o luminozitate sporita. Finisaje la alegere.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:50

garsoniera, decomandata, 46.23 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 17:42

et. parter/8 dec, bloc 1975, gresie, faianta, parchet, usa metalica, loc parcare, zona civilizata, scara curata, mobila bucatarie, mobilata, utilata, cadastru inatabulare, loc parcare,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:20

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:00

44.000 €
Garsoniera 34 mp, C1 semidecomandata, zona Diham (Aleea Buchetului), fara balcon, et.3/4, in bloc reabilitat, partial mobilat. Dotari: gresie, faianta, usi, parchet, termopane, geam la baie, boxa mica intre etaje. La 3 min. fata de statiile RATB.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:00

36.990 €
Fizicienilor, 4/4, cadastru, intabulare certificat energetic, renovata, ocazie !!!
 • Suprafata 30 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:57

garsoniera decomandata la 10 minute de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Bloc nou cu un regim de inaltime P+3E+M construit pe care de beton si compartimentat cu caramida. Finisaje la alegere;
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 11 min.
Ilfov, ieri, 16:46

garsoniera tip studio 32.85 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 16:45

studio deosebit, nou, Militari, Chiajna, Apeductului, Mega Image si salon infrumusetare la parter,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 16:39

bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare aprilie 2019. Parcari, magazine, restaurante, parcuri,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Chiajna, ieri, 16:33

garsoniera spatioasa, decomandata, situata in imobil nou, la 10 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida, finisaje incluse in pret, toate utilitatile contorizate individual, loc de parcare.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 18 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 16:15

bloc mixt, strada, monolit, libera, la 2 minute de metrou,
 • Suprafata 42 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:14

Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Decomandate Bucuresti
Ansambluri rezidentiale
Garsoniere Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord