sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 97 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 300

Apartament cu 2 camere , situat in Drumul Taberei in Cartierul ANL Brancusi, foarte aproape de statia RATB, supermarket Kaufland si Mega Image. Apartamentul este situat la parterul unui imobil cu 4 niveluri, are o suprafata de 60 mp, este decomandat si are un balcon inchis. Este complet mobilat si..
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:36

apartament mobilat, utilat, gresie faianta de calitate. Situat vis-a-vis de parcul Humulesti. Scara amenajata de operatorii de telefonie mobila care au antene pe bloc. Lift modern. Ratb 117
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:39

300 €
Grivitei, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Domenii, Metrou 1 Mai, Facultatea de Agronomie, Bd. Expozitiei
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 21:12

Residence, 1 minut statie STB, et 5/7, mobilat si utilat, lcd, a/c, masina de spalat, centrala proprie, liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:45

Piata Valea Ialomitei, dec., proprietar exclus agentii, contract, et. 1, mobila moderna, g, f, p, t,utilat nou, masina de spalat, tv led, aer cond., contorizat, usa metal, renovat nou, liber, 1c+1g, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:48

Lujerului 5 min. de metrou, etaj 1, decomandat, gresie faianta parchet, termopan, aragaz, frigider masina de spalat, rog seriozitate,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:16

(Apusului- complex) confort 1, semidecomandat, 3/9, mobilat, utilat,( aragaz, frigider, masina spalat, televizor ) bloc reabilitat, avans 1+1.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:53

Inchiriez apartament 2 camere decomandat, mobilat si utilat complet, vedere stradala pe Bulevardul Brancoveanu, etajul 8/10.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35

Valea Calugareasca, decomandat, etaj 1/4, bloc, reabilitat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, acces tramvai 41, liber,
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:45

inchiriez apartament 2 camere, mobilat mobilat,
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 15:31

va oferim apartament 2 camere decomandat 1/10 liber mobilat utilat complet asa cum reiese din poze curat bloc reabilitat termic pozitie foarte buna acces facil piata ratb scoala gradinita merita vazut.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:36

Calea Rahovei, strada Barca, inchiriez 2 camere, decomandate, confort 1 sporit, etajul 9/10, liber, balcon, mobilat, utilat,
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:19

Apartament doua camere, constructie noua, gresie faianta, baie bucatarie, singur in curte. Loc de parcare str. linistita, centrala proprie,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:49

Drumul Taberei Favorit str. Aleea Compozitorilor, mobilat/ utilat, etaj 5/10 2 camere cf. 2 fara balcon, pat de mijloc, masina de spalat, g, f, t, liber 250 e 1+1 garantie,
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:47

mobilat si utilat modern, et. 1/6, constructie noua, centrala proprie, liber, costuri mici, termen lung
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:19

2 camere, Drumul Taberei, confort 1, etaj 3/10, complet mobilat si utilat, toate imbunatatirile, spatios, aer conditionat, acces rapid la mijloacele de transport, termen lung
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:10

agentie, vav Mall, bloc tip P, anvelopat, etaj 4/4, decomandat, mobilat si utilat complet, imbunatatiri, centrala proprie, curat, contorizat, liber, acces usor ratb, piata, parc, metrou Lujerului, 1+1
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:38

Sibiu, apartament mobilat si utilat complet, curat, spatios, liber, etaj 4, situat la 10 minute de Afi cu contract ANAF
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 09:36

et. 3/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi, aer conditionat, canapea extensibila, pat matrimonial, spatii de depozitare, intretinere mica, liber.
 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:09

Galaxy Imobiliare va aduce spre inchiriere un apartament de 2 cam. in spatele Pietei Progresul, 10 min. de metrou, et 9/10, retras de bd., complet mobilat si utilat, confort 2, 42 mp cu balcon, loc de parcare
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:51

Apartament 2 camere, recent renovat, mobilat si utilat. Blocul este situat in apropierea mall ului Plaza, pe bd Timisoara. An constructie bloc 1980. Etaj 6,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 19 feb, 23:43

2/4, renovat, aer conditionat, termopan, parchet,
 • Suprafata 37 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 20:29

Militari Residence apartament in bloc nou vis-a-vis de complexul comercial La strada et. 1/8 cu lift, mobilat si utilat, liber, curat, prima inchiriere. 1+1 garantie
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 18:36

Va oferim spre inchiriere un apartament spatios de 2 camere cu o suprafata de 53 mp utili, situati la etajul 2 intr-un imobil de 4 nivele care detine lift,
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 18:35

Apartament nou de 2 camere, mobilat si utilat complet, foarte cochet, etajul 3/3 cu loc de parcare, balcon inchis, AC, totul contorizat individual, costuri mici de intretinere, liber.
 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 18:21

bloc nou, decomandat, etaj 3/8, balcon mare, centrala proprie, mobilat si utilat complet, finisaje lux, loc de parcare.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 15:31

Modern, et 10/10, decomandat, centrala proprie, gresie,faianta, parchet, termopan, balcon, AC. Vecinatati: Piata Veteranilor, Lujerului, Plaza Drumul Taberei, Parc Moghioros, Politehnica, Crangasi, Pacii.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 19 feb, 13:40

bloc stradal, reabilitat termic, etaj 7/10, ff spatios, mobilat si utilat complet, modern, balcon inchis in termopan, usa metalica.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 19 feb, 13:39

proprietar ofer spre inchiriere apartament pe strada Nasaud nr 68 bl 86 sca 2 etaj 2 pe termen lung.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 13:22

2 cam. cf. 1, etaj 3 din 10, liber, nemobilat, neutilat, zugravit recent , curat 1 min metrou, piata, ratb, Cora, stradal, vedere spate. bloc reabilitat termopan
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 2 min.
Bucuresti, 19 feb, 13:14

ofer spre inchiriere ap 2 camere mobilat modern, cu centrala proprie, loc parcare subteran, utilat complet, renovat recent ,ap se afla in blocul mega image, etaj 1 din 8.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 13:00

Drumul Taberei/Valea Ialomitei, apartament 2 Camere, confort 1, decomandat, parter/10, termopan, usa metalica, mobilat-utilat, liber, termen lung.
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 12:45

Raul Doamnei, etajul 1, mobilat, utilat, decomandat.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 12:42

Campia Libertatii, vedere parc IOR, mobilier vechi in stare buna, recent zugravit, se poate scoate din mobila la cerere, se face contract ANAF
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 19 feb, 12:00

Militari, Dezrobirii, Orsova, 5 min linia 41, bloc const.2014, cf 1, demisol, g, f, p, t, um, ac, partial utilat si mobilat, liber, calduros, luminos, poate fi inchiriat si ca locuinta, firma, depozit,etc.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 18 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:17

Frigocom, 2/10, semidecomandat, mobilat si utilat complet, balcon, contract ANAF,
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:11

etaj 6/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, frigider, aragaz, masina de spalat, acces la 336, 62, metrou 10 minute, termen lung, disponibil imediat, o luna avans plus garantie, agentie imobiliara
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 19 feb, 09:44

Militari Residance vsv Penny market, liber, inchiriere ap. 2 camere, cf 1, mobilat si utilat, etaj 3, bloc cu piscina privata si loc de joaca, curte proprie, loc de parcare,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 23:14

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere, in Bucurestii Noi, pod Constanta. Apartamentul este mobilat, utilat, etaj 3 din 4.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 feb, 20:45

2 camere confort 1 decomandat, mobilat, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina de spalat.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 18 feb, 18:54

Drumul Taberei, Valea Argesului, p/10, decomandat, 40 mp, confort 2, amenajat, g, f, p, t, um, mobilat si utilat, liber, 220 Euro, 1 + 1
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 15:43

Ap. 2 cam. decomandat, la etajul 3/4, supraf. 54 mp, mobilat clasic, utilat complet, TV, wi-fi, spatios si curat, liber.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 13:37

Teiul Doamnei, aproape Kaufland, etaj 7/10, cf.1 dec, 59 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud-est, mobilat, utilat, imb, g, f, p, termopan, um, liber av 1+1.
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:37

8/8, cf 1, decomandat, dispune de balcon si 2 spatii de depozitare, nemobilat, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, zugravit, usi de interior noi, 5 minute pana metrou Crangasi si linia tramvaiului 41,
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 7 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:23

Apartament 2 camere, decomandat, mobilat si utilat complet, 2 paturi duble, etj 8/10, dressing mare pe hol, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:17

Apartament 2 camere cf 2, semidec, mobolat, utilat, situat in spatele Pietii Progresul, la doua statii scurte de metrou Eroii Revolutiei, liber, 1+1.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:01

este situat la etajul 4/4, mobilat si utilat modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, tv lcd, masina de spalat, catv / internet, zona apropiata, Obregia, Sun Plaza,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 18 feb, 10:33

apartament doua camere de inchiriat, renovat, mobilat, utilat cu masina de spalat, frigider, aragaz, cuptor cu microunde, televizor etc
 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:55

apartamentul este liber, mobilat modern utilat complet. Gata de locuit
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 09:03

ap. 2 camere, cf. 2, 4/4,
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 feb, 21:57

chiar la piciorul Podului Grand, etaj 1/10, cu imbunatatiri,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 9 min.
Bucuresti, 17 feb, 19:54

2 camere Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea