sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 192 anunturi
Zona: București
Pret: max 300

Inchiriere 2 camere conf l sd, etaj 9/10,cu imbunatatiri g, f, p, t,um, ac, bloc reabilit termic cu balcon inchis cu termopan mobilat si utilat. foarte aproape de Metrou Iancului.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, azi, 01:35

Proprietar - Ofer spre inchiriere apartament 2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat complet, parchet, gresie, faianta , usa metalica, termoficare, et 2 /4.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 23:05

inchiriez apartament doua camera, etaj 8/8, contorizat. Intersectia 13 Septembrie cu Drumul Sarii. Proaspat renovat, curat.
 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 22:16

5/7, semidec., bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet, renovat, termopan, gresie, parchet, usa metalica, liber, ideal locuit,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:05

Favorit, 2 camere, decomandat, renovat, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, ac, tv, prima inchiriere, acces facil Militari, Lujerului, Maniu, Crangasi, Timisoara.
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, ieri, 21:25

apartament situat in aproprierea Mega Mall, bd. Chisinau, Hipocrat, 1 min statia de autobuz, planul doi, renovat, mobilat decent, utilat, bloc foarte curat, eliberabil imediat.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 21:03

proprietar inchiriez ap. 2 camere, 2/4, p, g, f, termopan, aer conditionat, aproape de STB, scoala, gradinita, pe termen lung, exclus agentii sau intermediari,
 • Suprafata 48 mp
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 20:22

270 €
inchiriez ap 2 camere cofort 1 semidecomadat mobilat utilat etaj 9 din 10
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 19:55

bloc stradal, reabilitat termic, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, balcon/parter, renovat acum, liber,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:50

Benzinaria Mol, la parter cu balcon, mobilat modern si utilata, renovat recent,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 5, ieri, 19:45

bloc nou, decomandat, living open-space cu bucataria, mobilat modern utilat complet, centrala termica proprie, balcon mare inchis termopan cu acces din dormitor, parcare, liber, seriozitate,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:35

soseaua Vergului, langa spital Malaxa, 2 camere, confort1, etaj 3/10, circular, mobilat si utilat clasic, balcon, masina spalat, liber
 • Suprafata 55 mp
 • Circular
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 2, ieri, 18:31

mobilat si renovat, totul nou, parchet nou, gresie, faianta, balcon, electrocasnice noi, aragaz, frigider, masina spalat, bloc reabilitat, repartitoare, apometre, intretinere mica, 5 minute linia 41,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 18:21

inchiriez pe termen lung ap. 2 cam., etaj 3/10 semidecomandat, 3 min. M C. Brancusi, utilat complet,
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 18:19

termen scurt, etaj 2/10, mobilat si utilat, curat, disponibil pentru termen scurt de 6-7 luni, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati Iancului, Obor, Colentina,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 2, ieri, 17:27

38 mp, et. 4/5, semidec., mobilat si utilat, canapea noua, bloc reabilitat, fara lift si balcon, ocazie. Maxim 3 pers., exclus pretentiosi,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 17:26

langa benzinaria MOL, bloc 1985, 2 camere decomandate la parter, foarte spatios, mobilat si utilat, aer conditionat
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 5, ieri, 17:10

Va oferim spre inchiriere 2 camere cf 1 decomandat, nemobilat/ semimobilat, liber. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan, A/C, dispune si de loc de parcare. Blocul este reabilitat termic. Cerem si oferim seriozitate.7 minute pana la metrou, 10 minute Mall Parc Lake.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Sector 3, ieri, 17:10

inchiriez apartament 2 cam. decomandat, parter/9, mobilat si utilat, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, foarte curat,
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 16:48

2 camere, bloc reabilitat termic stradal et. 7/8 s= 64mp inclusiv balcon mobilat clasic utilat complet balcon inchis in termopan, aer conditionat, usa metalica, parchet masiv stejar zugravit 2021
 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 15:51

cf.1, 50 mp, et.3/4, dec., mob/utilat, renovat, fara animale, ocazie!
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 15:42

particular, inchiriez ap. 2 cam. semidecomandat, mobilat, CT, AC , utilat, et. 2/4, lift, complex rezidential,
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 3, ieri, 15:33

Inchiriez 2 camere semidecomandat, p/10, fara balcon. Va rugam sunati dupa orele 17, Nu mai este valabil!!!!
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 14:55

Piata Romana BCR, 2 camere, mobilate, utilate, centrala proprie, termen lung, exclus animale de companie.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:54

et. 3/4, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, liber, apropiere linia 41, piata, metrou, avans 1 luna + 1 luna garantie,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:53

Moghioros, 7/9, semidecomandat, mobilat si utilat complet, renovat, parchet, termopan, usa metalica, balcon terasa, bloc reabilitat termic, liber, apropiere piata, Auchan, metrou, avans 1l+1l
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:50

1.250 Lei
Rasaritului, et.5/10, decomandat, mobilat complet, utilat, renovat, centrala termica, termopane, parchet, usa metalica, liber apropiere metrou, piata, avans 1 luna+1 luna gatrantie
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 14:48

Strada Valea Calugareasca Lidl, et.6, confort 1 decomandat, mobilat moder, electrocasnice, bloc reabilitat, intretinere mica, 2 lifturii, contract Anaf, liber, acces usor,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 14:48

et. 3/8, decomandat, mobilat complet, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, apropiere linia 41, Kaufland, Auchan, avans 1 luna + 1 luna garantie,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:20

Iuliu Maniu, Gorjului, et2/10, semidecomandat, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat, termopane, liber, apropiere metrou, piata, supermarket, avans 1luna+ 1luna garantie
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 14:20

ap 2 cam, nedecomandat, 2/4, mobilat, toate utilitatile, bloc f curat si linistit,
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:11

1.200 Lei
ofer pentru inchiriere ap. 2 cam. decomandat, gresie, faianta, internet, aer cond. in ambele camere, utilat. Se preteaza foarte bine inchirierea de catre 2 colege (colegi) salariati, familie sau frati, intrucat ambele camere sunt mobilate dormitor. Suprafata 56 mp, si este situat blocul vis-a-vis ..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 4, ieri, 14:05

Ap. 2 camere complet mobilat si utilat, et.2 din 4, acces metrou, STB, piata, scoali, gradinita. Pret 250 euro. Relatii la telefon
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:40

Apartament 2 camere decomandat situat in zona Piata Trapezului ,etaj parter/10,complet mobilat si utilat,prima inchiriere ,metroul 1 Decembrie 1918 la 1 minut.Liber!
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 3, ieri, 13:39

Lujerului 7/10, semidec, mobilat ultra modern, utilalat complet, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, prima inchiriere, geam baie, contract financiar ANAF.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:26

1/10, cf1, sdec, 55mp,vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, renovat 2019, mobilat modern, utilat complet, liber, scara stradala, balcon spatios, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, av 1+1.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Sector 2, ieri, 13:16

2/8,cf1, sdec,56mp,stradal, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, curat,mobilat,utilat complet, liber, scara stradala, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, balcon spatios, contract Anaf, avans 1+1.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 2, ieri, 13:16

renovat, pretabil doar pentru firma, aer conditionat, spatii depozitare, etaj 1/3, aproape de Romana, Sala Palatului, Universitate, Cismigiu
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 13:14

Gheorghe Petrascu, 8/10, cf1, dec, 56mp, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metal, aer condit, mochetat, liber, zona linistita, av 1+1, acc animal de companie.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 12:57

P/10, semistradal, cf 1, dec, 54mp, balcon, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, liber, curat, g+f+t, usa metalica, aer conditionat, zona buna, linistita, cu multa verdeata, contract la Anaf, avans 1+1.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:57

3 minute de metrou, Parcul National, 11/11+et. tehnic, cf. 1, 56 mp, bloc reabilitat termic, curat, mobilat, utilat complet, liber, vedere superba, luminos, f+p+t, usa metalica, aer conditionat, zona linistita, av. 1+1, contract Anaf,
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:57

8/10, cf. 1, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, mobilat, utilat complet, liber, curat, g+f+p+t, usa metal, 2 unitati de aer conditionat, contract la Anaf, av. 1+1, fara animale de companie,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 2, ieri, 12:52

4/5, cf. 1, sdec, 57mp, centrala termica, renovat 2020, totul nou, prima inchiriere, mobilat modern, utilat complet, balcon spatios, c-tie 2010, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, liber, contract la Anaf, av 1+1.
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:51

Piata Sudului, 2/4 ,mobilat si utilat, um, parchet, faianta si gresie la bucatarie si baie ac, geam la baie scoala si gradinita in apropiere, 5 minute pana la metrou, piata si Sun Plaza, liber .
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 4, ieri, 12:46

8/10, cf.1, bl. reabilitat termic, zugravit, mobilat, utilat complet, 2 tv, masina de spalat, contorizat, parchet din lemn masiv, usi interioare noi, termopan, aer conditionat, liber, contract la Anaf, 1+1,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 12:39

Rahova, Peco Salaj, Kaufland Salaj, Spataru Preda, bloc 2000, etaj 6/8, usa metalica, nemobilat, neutilat, contorizat. Liber.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 5, ieri, 12:25

B-dul Timisoara, et. 4, decomandat, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer cond, usa metalica liber 01.11.2021, apropiere Lidl, metrou Gorjului, Kaufland 1l+1l
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:04

2 camere cf 1 decomandate, et. 3 / 8, sup.60 mp, g,f, p. t, um.ac, ien, isn, balcon inchis, mobilate, utilate, garantie (1 + 1),
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, ieri, 11:52

Drumul Taberei,Raul Doamnei,Segarcea,la 2 minute metrou, etaj 3/4, cf. 1, decomandat, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat complet, avans 1+1. Agentie,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:41

confort 1, decomandat, parter, balcon inchis in termopan, 52 mp,mobilat clasic, utilat, masina de spalat, geam aerisire la baie, metrou la 200 m,liceu, scoala, gradinita in fata blocului.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 11:38

apartament mobilat si utilat complet modern, amenajat, spatios, liber, merita vazut, la 5 minute de metrou,
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:27

2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere renovate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea