sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 136 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 300

Apartament 2 camere, decomandat, contract, mobilat si utilat complet, cu imbunatatiri, g, f, p, t , usa metalica, aer conditionat, 3 min metrou Gorjului-Militari, liber, contract Anaf inlcus, et. 7/10.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 15:20

Auchan, etajul 1/10, decomandat, mobilat si utilat complet, curat,de preferat cuplu, 1+1 garantie.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:18

apartament 2 camere, etajul 2 din 10, decomandat, utilat cu frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, central; a termica proprie, curat si bine intretinut, scara extrem de
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:05

decomandat, et 1/1 in vila noua, mobilat, utilat, p, g, f, t, centrala termica proprie, curat. Termen lung. Liber. Urgent.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:34

Giurgiului, Drumul Gazarului, apartament 2 camere, etaj 4/4, semidecomandat, mobilat, utilat, 36 mp, termopane, faianta, gresie, parchet, curat, civilizat, acces transport, piata, magazine, metrou, rog seriozitate.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:31

ANL Brancusi, etajul 3/3, decomandat, mobilat si utilat complet, masina de spalat vase, aer conditionat, loc de parcare, centrala proprie a blocului, liber, 1+1 garantie.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:19

Bucla, Liceul Pedagogic, apartament 2 camere, mobilat si utilat modern, p/10, balcon mare pe 2 camere, semidecomandat, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, usa metalica, contract Anaf
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:18

ANL Brancusi, etajul 1/4, decomandat, linving+bucatarie open space, mobilat si utilat complet, modern, balcon, contract ANAF, liber, 1+1 garantie.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:18

Drumul Taberei, Auchan, Parc Moghioros, ttramvai 41 (Plaza Mall), confort 1, decomandat/ circular, bloc reabilitat termic, parter inalt, mobilat/ utilat complet, aer conditionat, termopan, liber,
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:17

cf. 1, 7/10, super finisat recent, mob si utilat nou, ocazie,1+1. Totul este nou in acest apartament! Exclusiv pentru cetateni civilizati.
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:50

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat in Drumul Taberei pe strada Valea Argesului, intr-un imobil stradal , la etajul 5/10. Apartamentul este decomandat, are o suprafata de 40 mp distribuita astfel: Hol la intrare, baie, dormitor, bucatarie inchisa, living cu acces catre balco..
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:49

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Sunrise Residence , intr-un imobil construit in anul 2013. Optional se poate inchiria si loc de parcare subteran ( 200 lei/ luna ). Apartamentul are o suprafata de 60 mp, are 1 balcon, este situat la parterul imobilului si ..
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:49

Bozieni, Carrefour, dec, etaj 10, mobilat si utilat, curat, renovat, balcon, apropiere mijloace de transport, liber, 1+1,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:32

Moghioros, et .7/10, confort 1, mobilat, utilat, electrocasnice, renovat, balcon, logie, gresie, faianta, parchet, curat, zugravit, liber, apropiere linia 41, piata, avans 1l.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:26

va oferim spre inchiriere 2 camere cf 1 semidecomandat, liber, mobilat modern, utilat,etaj 8/10. Blocul este reabilitat termic, loc de parcare. Ideal familie.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:17

Moghioros, et .7/10, confort 1, mobilat, utilat, electrocasnice, renovat, balcon, logie, gresie, faianta, parchet, curat, zugravit, liber, apropiere linia 41, piata, avans 1luna+1luna garantie,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:16

Va oferim spre inchiriere 2 camere cf. 1 semidecomandat, mobilat modern, utilat, etaj 4/5. Apartamentul se afla la 12 minute de metrou, bloc nou 2017, toate imbunatatirile noi. Ideal cuplu,
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 13:02

va oferim spre inchiriere 2 camere cf 1 semidecomandat, totul nou, etaj 5/8. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, a/c. Se cere si se ofera seriozitate.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:01

3 min. distanta Fac. de Constructii, 5 min. Colentina, 15 min. metrou Obor,. Cartier Lacul Tei, Teiul Doamnei, 3 min dist Fac de Constructii, 5 min Colentina, 15 min metrou Obor, ap. 2 cam. etaj 7/10, spatios, renovat decent, foarte curat, statie autobuz 182 circa 1 min, tramvai spre Pipera 3 min.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:50

et. 6/8, conf. 1, decomandat, renovat (greise, faianta, parchet, termopane, usa metalica), mobilat si utilat complet, pe termen lung, liber, contract Anaf.
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:47

Ofer spre inchiriere ap 2 camere, decomandat, complet utilat si mobilat. Bloc reabilitat termic. Acces rapid la mijloacele de transport,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:47

Ofer spre inchiriere ap 2 camere, decomandat, complet utilat si mobilat. Bloc reabilitat termic, zona verde, linistita, langa parc Moghioros
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:44

etaj 4/10, masina de spalat, combina frigorifica, internet, bloc reabiliat, mobilat modest, pret fix,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:05

Giurgiului, Piata Progresul, 58 mp, cf. 1, 2/7, dec, totul nou, mob, utilat, imbunatatiri, contract Anaf, ocazie.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:59

Valea Argesului, 7/10, prima inchiriere, decomandat, balcon mare, nemobilat, bucatarie utilata, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, proaspat zugravit, liber, 1.100 ron, 1+1 garantie.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:54

Drumul Taberei, Favorit, 9/10, semidecomandat, renovat, g, f, p, t, um, ac, mobilat modern, utilat complet, disponibil din data de 01 iulie 2019, 1 luna avans plus 1 luna garantie.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:38

300 €
Confort Park, Rin Hotel, bloc nou, etaj 4/10, confort 1, renovat, modern, mobilat si utilat complet, centrala apartament, costuri reduse, terasa mare, internet, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:30

2 minute de metrou, bloc stradal, reabilitat termic, etaj 4/10, spatios, proaspat zugravit si igienizat, mobilat mixt, utilat complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, internet.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:25

Valea Oltului-Sunrise, decomandat, 5/5, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contract ANAF,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:24

Valea Ialomitei, decomandat, 3/4, bloc reabilitat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, loc de parcare, contract ANAF,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:23

inchiriez apartament 2 camere decomandate, Baba Novac, stradal foarte aproape de metrou Dristor etaj 1(3) mobilat, utilat, bloc reabilitat termic, costuri minime de intretinere, pret 350 euro/luna
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:02

Mobilat si utilat complet modern, finisaje moderne + AC, parcare, parc, acces metrou.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:55

Politehnica, etaj 3 din 8, semidec, mobilat si utilat, curat, renovat, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, 1+1.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 10:50

la maxim 5 minute de metrou utilat mobilat modern g, f, p, t, um renovat recent A/C aragaz frigider masina de spalat apometre repartitoare tv internet bloc reabilitat termic balcon inchis termopan liber.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:37

bloc stradal, decomandat, zugravit, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, mobilat tineresc, utilat, aer conditionat, contorizat, agentie
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:06

Prima Inchiriere, a unui apartament cochet de doua camere, situat pe Sos Oltenitei, la doar 4 minute de metrou Piata Sudului. Locuinta a fost renovata complet cu finisaje de calitate si se afla la prima inchiriere. Apartamentul este bine iluminat natural, semidecomandat, cu o suprafata utila de 40 m..
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:33

Pacii metrou, dec., etaj 3 din 4, imobil nou, mobilat si utilat modern, centrala termica, curat, apropiere mijloace de transport, metrou, liber de la 15 iunie, 1+1,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 09:31

apartamente de inchiriat Bucuresti de 2 si 3 camere nemobilate, proprietar, complex rezidential nou, metrou Dimitrie Leonida 0735031550, Monaco Towers, 220 de apartamente, https://monacotowers.ro
 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:13

parter, cf 1, prima inchiriere, mobilat si utilat, foarte spatios si foarte curat, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, Tv, Wi-Fi, Scoala 169, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:57

et 9/10, cf 1, decomandat, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, aer conditionat, Tv, Wi-Fi, Scoala 169, Liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:57

Piata Delfinului, Dimitrie Grozdea, et 1/8, dec., nemobilat, termopan, usi noi, loc de parcare, liber, urgent
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 08:38

proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere complet mobilat si utilat parter din 6 etaje, in Complex Primavara situat in Prelungirea Ghencea 94. Se ofera si loc de parcare in incinta complexului.
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:20

2 camere confort 1 decomandat, mobilat modern, etaj 3/4, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 07:42

vedere strada, apartament in stare buna, liber, mobilat, utilat cu tot ce trebuie ptr locuit, se face contract Anaf, ideal ptr cadre militare.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:55

ap. 2 cam., semidec., mobilat si utilat complet, prospat zugravit, curat, zona linitita, la 3 min. metrou Eroii Revolutiei, arata mai bine la fata locului, ocazie.
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 00:54

ofer spre inchiriere ap. 2 camere, langa Parc Moghioros, circular, bloc reabilitat termic, parter inalt, balcon, grilaje, video, nou mobilat, utilat nou, zugravit, pozitie deosebita.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:58

la 5 minute de metrou, decomandat, mobilat, utilat cu frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, etaj 1, bloc din 1990, izolat termic, intretinere mica , parchet, termopan, balcon inchis.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:25

bloc stradal, reabilitat termic, etaj parter inalt, semidecomandat, mobilat si utilat complet, gratii la ferestre, spoturi, usi noi, balcon inchis in termopan. Statie ratb in fata blocului, 5 minute tramvai 41,
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:21

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, contract, nu colaborez cu agenti. Apartamentul are 54 mp utili, se afla la etajul 3, complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:08

5 minute metrou de viitoarea statie de metrou Valea Ialomitei, mobilat partial doar bucataria, disponibil imediat, etaj 7/10, zugravit, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 1+1. Negociabil.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:43

2 camere Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.
2 camere renovate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea