sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 108 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 300

liber, modern, centrala termica, balcon, termopan, langa statia STB 178, termen lung,
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:17

Oferta exclusiva. Inchiriere apartament 2 camere mansarda in vila metrou Timpuri Noi, 275 eur, AC Galaxy Imob va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere, intr-o zona centrala a capitalei, de maxima siguranta, selecta, linistita si extrem de cautata: zona Timpuri Noi, o zona cu acces rap..
 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:41

apartament de inchiriat, Drumul Taberei, Piata Valea Ialomitei, confort 2, decomandat, etaj 9/10, mobilat,40 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, utilat, bloc reabilitat, aproape de metrou. Liber.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:38

proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere, etaj 3/4, balcon, contorizat, centrala, Ac, gresie, faianta, parchet,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:35

proprietar, 4/10, cf. 1, an 1980,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, azi, 12:33

inchiriez la doua fete, de preferinta srioase, nefumatoare. Casa la curte conditii de bloc, 2 cam., baie, bucatarie,
Bucuresti, azi, 12:30

3/4, apartament superb, imbunatatiri, bloc foarte curat, civilizat, zona buna, facilitate, liniste, verdeata, acces usor, contract, seriozitate.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:18

semidecomandat, etajul 7/10, mobilat, bucatarie mobilata. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Vecinatati: Trapezului, Ozana, Pallady.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:17

Pantelimon Cora, Vergului oferim spre inchiriere un apartament mobilat tineresc la etj 5/10, cu balcon, utilat complet, aragaz frigider masina spalat ,gresie faianta parchet termopan aer conditionat,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 12:14

Militari Residence, strada Rezervelor, apartament spatios, etajul 5/7, complet mobilat si utilat, disponibil imediat.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57

Romprim, blocuri noi, este asfaltat si toate imbunatatirile si cu centrala termica de ap. Are un loc de parcare, lift, pe scara. Etaj 4, apartament mobilat partial, pana la metrou 10 minute.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:53

strada Targul Neamt, 1 statie de linia 41, etaj 2, parchet, tv, aer conditionat, centrala termica proprie, balcon inchis, liber.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:43

Lacul Tei., la 2 min de Facultatea de Constructii, etaj 1/10, decomandat, mobilat si utilat complet, modest, zugravit recent, bloc civilizat, monitorizat video, liber.
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:42

ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, mobilat modern, utilat complet, renovat recent. Apartament se afla pe str. Dinicu Golescu.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 11:15

etaj 3/4, bloc reabilitat termic, decomandat, 3 minute Afi Cotroceni, toate utilitatile, mobilat-utilat complet, liber, termen lung.
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:44

str. Sibiu, mobilat utilat, termopan, usa metal, bloc tip Z circular, liber.
 • Suprafata 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:49

apartament semidecomandat, aer conditionat, gresie, faianta, usa metalica, etaj 3, confortabil, aproape de statia de masina STB 116,141, 102, 220
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:59

6/10, spatios, nemobilat si neutilat, doar mobila de bucatarie aragaz si AC, renovat, bloc supercivilizat, reabilitat, 3 minute de Kaufland, Mega Mall, Arena Nationala, contract ANAF, seriozitate, 1+1.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 08:43

2 camere curte, baie, bucatarie,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:45

Facultatea Spiru Haret, Emil Racovita, 5/10, balcon, termopan,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:28

Agentie, Valea Viilor, bloc reabilitat, 7/10, decomandat, mobilat si utilat complet, curat, contorizat, liber, acces usor Ratb, piata, parc, 1+1,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:45

langa piata, confort 1, etajul 10/10, mobilat modern, curat, utilat, zugravit, jaluzele, pt. doua persoane sau o familie cu un copil,
 • Suprafata 57 mp
Bucuresti, ieri, 18:51

Serbota, decomandat, confort 1, et. 1/8, mobilat/ utilat, curat, multimple imbunatatiri, centrala termica, termopan, aer conditionat. Zona linistita, acces rapid Stb, Prosper Center 5-7 min, Ghencea, Drumul Sarii. Agentie
 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:42

Afi Cotroceni, B-dul Vasile Milea, et. 4, dormitor mobilat, sufragerie nemobilata, renovat, aer conditionat, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, balcon, cada vibromasaj, liber, 1l+1l
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:10

inchiriere 2 cam, cf 1, dec, mobilat si utilat, 5/10, liber. apt. se preteaza pentru o femilie/cuplu. Ideal pentru termen lung, avans 1+1. Vizionabil incepand cu 17:30 pentru detalii, whatsapp.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:53

apartament 2 camere, decomandat, mobilat si utilat complet si modern, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, et. 5/10, pe aleea Valea lui Mihai.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:34

Budapesta confort 1, decomandat, 5/7, mobilat, utilat. Unirii 5 minute, tineretului parc 10 minute. Metrou,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:53

etaj parter/8, mobilat, utilat, doatat cu imnunatatiri. Aproape de Centre comerciale, parcuri, scoli, gradinite, liber, avans 1+1, de preferat familie cu copil, vecinatati: Stefan cel Mare, metrou Obor, Tei.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:51

apartament 2 camere, mobilat si utilat clasic, etaj 2, Colentina, avion. Pret 300 euro, liber.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:33

contract Anaf inclus in pret, apartament 2 camere decomandat, etaj 3/4, 50 mp, mobilat si utilat, la 5 min de mijloacele de transport si linia tramvai 41, pentru mai multe detalii contactati-ma.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:25

Calea Clarasilor, metrou Muncii, apartament 2 camere, nemobilat, bloc stradal, decomandat, pretabil firma/ locuit, etaj 2/8,60 mp, balcon, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, liber, contract inregistrat,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 14:07

apartament de inchiriat confort 1, la etajul 1 din 8, in bloc nou, la prima inchiriere, cu centrala, toate imbunatatirile, modern renovat si amenajat,
 • Suprafata 47 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:54

apartament de inchiriat confort 1, la etajul 1 din 8, in bloc nou, la prima inchiriere, cu centrala, toate imbunatatirile, modern renovat si amenajat,
 • Suprafata 47 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:53

Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, Drumul Taberei 34, Hanul Drumetului, utilat complet, renovat recent, bucatarie mare, balcon, contract Anaf.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:50

Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere mobilat modern, utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovat recent.
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:40

ap. 2 camere la curte,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:30

Militari Piata Veteranilor 5 m metrou, inchiriem ap 2 camere, mobilat tineresc, 5/10 cf 1, masina spalat, aragaz ,frigider, termopan, gresie, faianta, parchet, contorizare: gaze, apa, caldura;
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:14

apartament decomandat, parter, balcon, masina spalat vase, loc de parcare etc
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55

3 camere la pret de 2, renovat, contract ANAF, et 6/10, mobilat si utilat complet, apropiere metrou Politehnica Militari, piata/parc Moghioros, Ghencea, Drumetul, Drumul Sarii, Panduri, Plaza mall,1+1
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:51

Inchiriez 2 camere etaj 2 mobilat utilat complet, renovat modern, liber pret 1200ronicontract la financiar, zona Petre Ispirescu, Liceul Bolintineanu.
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:22

bloc 2018, langa statia de autobus, circuit inchis, bariera, loc parcare, 3/3, dec, 50 mp, finisaje noi moderne, mobilat nou modern, utilat nou, absolut totul nou, liniste;
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 12:22

apartamentul este curat, liber, Aleea Compozitorilor, etajul 1, mobilat si utilat.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:53

apartamentul este stradal pe Drumul Taberei, aproape de intersectia cu Valea Ialomitei, este la parter din 10, circular, mobilat si utilat complet, liber
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:48

apartament 2 camere, mobilat utilat nou, loc de parcare, decomandat, centrala proprie, 3 minute de metrou Aparatorii Patriei
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:21

apartament 2 camere decomandat, mobilat utilat nou, centrala proprie, loc de parcare, 3 minute de metrou Pacii
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 11:19

7 min. P-ta Sudului proprietar, 2 camere, confort 1, etaj 5/10, semidecomandat, renovat recent, mobilat, utilat, balcon mare, bl. recent anvelopat, stradal, rog fara intermediari, termen lung, 300 euro/ luna + o luna garantie
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:15

Hanul Drumetului, etaj 8/10, 2 lifturi, decomandat/circular, mobilat si utilat complet, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat, contorizat, balcon inchis, liber. 1+1.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:13

centrala termica, mobilat si utilat complet, masina de spalat, aragaz+hota, combina frigorifica, spoturi, aer conditionat, balcon, liber. 1+1. Propietarii doresc doar o persoana sau cel mult un cuplu.
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:52

confort 1, etaj 4/8, proaspat zugravit, clasic, mobilat, partial utilat(aragaz si frigider), parchet, balcon 9 mp, apometre, repartitoare, internet. La cca 15 minute de mers pe jos pana la metrou.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 10:43

2 cam., 6/10, masina spalat,
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:27

2 camere Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea