sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 262 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 300

Bloc caramida zona verde, linistita, curata, semidecomandat, 3/4, balcon mare, parchet stejar, renovat, mobilat, utilat, contorizat apa si caldura. 250 euro + 150 euro garantie.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 19:50

Ofer spre inchiriat apartament cu doua camere in cartierul Drumul Taberei ( lang Drumetul ) pe strada Aleea Compozitorilor nr 11 bloc g12 etaj 8
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 18:25

semimobilat, termopan inclusiv balcon, ac, gresie, faianta, contorizat, acces imediat la mijloace de transport, liber, bloc civilizat.
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 17:05

1.400 Lei
Apartament 2 camere decomandat, recent renovat. Situat la bd. Ghencea, capatul tramvaiului 41.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 19:55

Inchiriez apartament cu 2 camere mobilat si utilat in zona Cora Pantelimon-liceul Blaga. Apartamentul este la etajul 3/4, scara linistita, cu acces usor la mijloace de transport (104,102,55), metrou (Republica), centre comerciale (Cora Pantelimon sau Mega Mall), dar si aproape de gradinite, scoli si..
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 13:45

et. 2/7, bloc finalizat septembrie 2018, mobilat si utilat lux, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, lcd, masina de spalat, liber
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:40

2 camere bloc stradal reabilitat termic etaj 3/10, mobilat modern si complet utilat balcon inchis termopan usa metalica g, f, p, termopan contorizat apa si caldura, centrala termica de apartament.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 13:00

apartament 2 camere, decomandat, mobilat si utilat complet, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, et 1/4, 65 mp, contract anaf, zona linsitita, 10 min. metrou Lujerului, 5 min tramvai 41.
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 16:51

langa sediul BMW, Auchan, Jysk, Decathlon, West Gate Business Park, acces din Iuliu Maniu, la 500m de bulevard, in complexul Envogue (dat in folosinta anul acesta), etaj 3/7, mobilat si utilat complet
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:00

2 camere decomandate situate in zona Piata Trapezului, etaj 2/4, complet mobilat si utilat, liber, metrou, 2 minute de mers pe jos, contract.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 0 min.
Bucuresti, azi, 14:50

2 camere semidecomandate in zona 1 Decembrie 1918, complet mobilat si utilat
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 14:49

Apartament 2 camere semidecomandate, complet mobilat si utilat etaj 1/4, suprafata totala 54 mp, vedere stradala, pretabil pentru locuinta cat si pentru firma, merita vizionat.
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:49

etaj 8/10, 2 lifturi, decomandat/ circular, mobilat si utilat complet, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizat, balcon inchis, liber
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:47

Mega Image, scoala generala, liceu economic spital Marie Curie la max 4 min.,
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:30

foarte curat 2 camere decomandat ,mobilat si utilat modern, et 4/10, renovat, aer conditionat, foarte aproape de metrou, liber, termen lung,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:38

apropiere metrou, et 4/9, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, parchet, internet, cablu, curat, termen lung, pret negociabil
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:38

Grigore Ionescu, etaj 6, apartament mobilata si utilata complet, amenajata, foarte spatios, decomandat, liber.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 13:55

contract Anaf inclus, cf. 1, etaj 9/10, constructie 2009, loc parcare, totul nou, balcon 16 mp, centrala proprie, statie autobuz, liber,
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:39

Se da in chirie apartament cu 2 camere utilitat, mobilat in Militari, Piata Gorjului, bloc vis-a-vi Piata Gorjului, 3 minute metrou Gorjului.
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:22

Apartament 2 camere Calea Calarasilor, Hyperion
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:52

Va oferim spre inchiriere un apartament situat la etajul al unui imobil cu 1 nivele, cu o suprafata utila de 41 mp, decomandata, complet mobilata si utilata complet, intr-o locatie excelenta. Garsoniera este utilata cu tot ceea ce este nevoie pentru o mutare imediata si dispune de finisaje de cali..
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:45

Inchiriez apartament 2 camere, zona Piata Resita de preferat studenti.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 11:15

bloc 2020, 2 minute statie stb, et. 1/7, prima inchiriere, totul nou, mobilat si utilat modern, lcd, ac, centrala proprie, liber.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05

Prop. inchiriez ap. 2 cam. dec. conf.1, spatios, bl. curat, balcon mare, gresie, faianta, parchet, interfon, apometre, internet, cablu, statie STB la coltul bl, cu contract pe termen lung, 1+1 garantie.
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 00:05

Proprietar, inchiriez apartament mare, foarte curat, utilat functional, alcatuit din doua camere decomandate si o camera pentru birou.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:55

Apartament situat la 5 minute de mobilat si utilat complet modern, amenajat, decomandat, etaj 3 din 10, liber, merita vazut.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:05

Ceaikovski, apartament mobilat si utilat complet, curat, spatios, liber , etaj 2, la 5 minute de kaufland.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:04

Militari, M. Lujerului, Politehnica, cf. 1, 50 mp, et. 1/4, dec, mob, utilat, renovat, loc parcare, ocazie.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:58

intersectie cu str Orsova, spatios, modern ,aer conditionat, gresie, faianta, termopan, zona linistita,et 2/4, termen lung,
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:35

Agentie imobiliara mobilat. utilat, Dr. Taberei, stradal, metrou in capatul blocului, vedere mixta, balcon, renovat, accesul la mijloacele de transport se face usor, scoli, licee, piata V. Ialomitei. Contract ANAF
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:30

particular, mobilat lux, situat central 50 m de statie autobuz, langa Ballroom, Aquapark, sala de sport, piscina interioara, restaurant, pizzerie, farmacie, complex comercial, etaj 1/7, zona verde.
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:35

particular, ofer spre inchiriere apartament 2 camere, zona Panduri, Monitorul Oficial, et. 3/8, decomandat, mobilat si utilat, proaspat zugravit. Pret 250 euro. Exclus intermediari
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:55

Militari, Veteranilor 3 minute metrou Lujerului inchiriem apartament 2 camere, cf. 1 decomandat mobilat complet, et. 3/4, masina spalat aragaz frigider, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, parchet
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:10

Bucuresti Noi 5 minute metrou Straulesti, inchiriem ap de 2 camere intr-o vila la partert/p+1 curte 80 mp, baie bucatarie, mobilat complet, aragaz, frigider, masina spalat, centrala proprie, g, f, p, termopan
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:07

Inchiriez apartament cu 2 camere, suprafata 42 mp, decomandat, balcon, renovat, mobilat, aer conditionat,etaj 4 din 9,zona Vergului, strada Alexandru Ipsilanti
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:36

Str Campul cu Flori, et 1/4, decomandat, totul nou, prima inchiriere, complet mobilat si utilat modern, spatii de depozitare, zona linistita, acces facil la mijloacele de transport, 5 min Metrou, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:43

Moghioros, 7/9, semidecomandat, mobilat si utilat complet, renovat, parchet, termopan, usa metalica, balcon terasa, bloc reabilitat termic, liber, apropiere piata, Auchan, metrou, avans 1l+1l
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 07:52

Valea Ialomitei, et. 1/4, confort 1 semidecomandat, mobilat tineresc, centrala termica, tv, electrocasnice, liber, contract Anaf, loc de parcare platit, acces usor, langa metrou, urgent.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:51

Sebastian, et. 4, semidecomandat, mobilat si utilat complet, curat liber, apropiere Mega Image, linia 32, zona buna avans 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:51

Orizont, et. 3/8, semidecomandat, nemobilat curat, 2 aparate ac, zugravit, liber, apropiere de piata, scoala, gradinita,langa metrou, avans 1luna + 1luna garantie, plus 50% comisionul pentru agentie
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 07:50

Mega Image, et.1/4, decomandat, 60 mp, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc izolat termic, liber, apropiere linia 32, Liberty Mall, avans 1luna+1luna garantie
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:50

dezvoltator inchiriem apartamente bloc 2020, loc de parcare inclus, prima inchiriere, apa si canalizare ApaNova, bucatarie inchisa, balcon inchis, a.c., intr. Nuferilor 13, Rosu, zona Apusului
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:25

renovat, g, f, t, um, mobilat si utilat modern, bl. 2014 izolat termic exterior, 5 min. scoli, piata, Autogara Militari
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 23:23

decomandat, etaj 2 din 8, nemobilat si neutilat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent. Vecinatati: Piata Sudului, Oltenitei, Berceni.
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 23:07

Bun venit in cartierul Colentina! Va propun spre inchiriere un frumos apartament cu doua camere, localizat vis-a-vis de spitalul Fundeni, pe Aleea Cumidava. Imobilul se afla la parterul unui bloc cu trei niveluri, vis-a-vis de CATTED Fundeni. Apartamentul a fost proaspat zugravit si se prezin..
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 22:03

Metro Berceni, 2 camere decomandat, et.1/8, nemobilat, liber, 1 luna garantie.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 20:55

stradal, et. 2/7, semidec, mobilat/ utilat clasic, modern, multiple imbunatatiri, balcon inchis, debara, vedere spate, curat, liber, metrou 1 Mai, Domenii, Chibrit. Pret usor neg. Agentie, plata 1+1, 50% comision, c. Anaf
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:01

Ultracentral, 5 minute distanta metrou Universitate/ Unirii, inchiriez apartament 2 camere renovat in totalitate, semi-mobilat si utilat, centrala termica, etaj intermediar, costuri intretinere mici,
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:42

complex rezidential, studio (living si bucatarie, dormitor) mobilat, utilat, c-tie 2016, etaj 5/7, 48 mp, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, balcon mare, liber, Kaufland, RATB.
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:39

Iuliu Maniu, langa parcul si statia stb Tudor Vladimirescu, apartament decent, decomandat, et 6/10, bloc stradal, vedere spate la parc ferit de zgomotul strazii, se asigura contract.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:26

bloc stradal, reabilitat termic, etaj 7/10, semidecomandat, mobilat si utilat complet, tv led, aer conditionat, dressing spatios, balcon inchis in termopan, contorizat complet (gaze, apa, caldura), usa metalica
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:36

In spatele gradinii botanice, str. Portocalelor, 2 camere, etaj 1/3, bloc recent reabilitat, mobilat clasic, utilat complet, centrala proprie (cheltuieli extrem de mici)
 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:02

Apartament 2 camere (modificat din 3 camere), etaj 1/5, cu imbunatatiri, cu centrala proprie, nemobilat, utilat,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:01

10/10, decomandat, mobilat si utilat modern, renovat, gresie, faianta, parchet termopan, usi noi interior, usa metalica, 2 aparate de aer conditionat, liber, acces imediat ratb, piata, parcuri,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:00

Apartament 2 camere, et .7/8, decomandat, mobilat si utilat, liber, pret 300 euro.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 17:45

Va prezint apartament cu 2 camere in zona Unirii, la 5 minute de metrou! Apartamentul se situeaza la etajul 5 al unui imobil cu 5 etaje, construit in 1945, decomandat cu o suprafata de 33mp, confort 1! Avand numeroase imbunatatiri si utilitati: gresie, faianta, parchet, geamuri cu termopan, usa m..
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:21

apropiere de metrou, confort 1, modern, renovat, curat, impecabil, etaj 7/10, TV Led, masina de spalat, combina frigorifica, aragaz, liber, disponibil, imediat.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:05

Rouman Estate va ofera in exclusivitate un apartament spatios cu 2 camere decomandat, situat la etajul 8 a unui bloc cu regim de inaltime de 9 etaje din strada Covasna, Cartierul Berceni.
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:59

2 camere confort 1 decomandat, mobilat, etaj 4 /8, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan,
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:41

Crangasi, Muntii Gurghiului, 2 cam., imob. 2019, s. 68 mp, parter inaltat si izolat, parcare in subteran (50 euro separat), detin 3 ap. parter cu aceeasi supr- indicat firma sau pers. fizica,
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:10

3/10, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer cond, reabilitat termic, stradal, vedere spate, curat, liber, contract Anaf, fara straini, 1+1, agentie
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:36

Soseaua Berceni vav Spitaul Obregia et. 8/10, 56 metri patrati, renovat recent mobilat modern utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aragaz cu hota, frigider, masina de spalat, liber
 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:24

Drumul Taberei, Liceul Moisil, intre Afi si Plazza, 5min Metrou usor 41,5 min metrou Favorit, zona verde linistita, bloc reabilitat termic, recent renovat, mobilat si utilat, balcon foarte mare, fara animale
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:23

2 camere Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere utilate Buc.
2 camere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere decomandate Buc.
2 camere cu balcon Buc.
2 camere renovate Buc.
2 camere Militari
Mobilate si utilate Militari