sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Apartamente 2 camere - 58 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: max 300

3/4-partial mobilat-liber. Dr Taberei,Valea Doftanei, centrala termica proprie, bloc 2010, bucatarie inchisa, termopan, dressing mare in dormitor, mobila de bucatarie, aragaz, plita, hota Mijloace-168, parc /policlinica Brancusi
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 14:06

balcon, mobilat. Drumul Taberei 34, statia metrou Tudor Vladimirescu, 1/4, cf. 1, dec, 50 mp, cu balcon, blocul este reabilitat termic, costuri mici la intretinere, amenajat modern, g, f, p, t, um, complet mobilat si utilat, 1+1, plus comision
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:32

apartament 2 camere, 49 mp, 4/4, 2 min de metrou statia Valea Ialomitei, disponibitate imediata.
 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 13:09

inchiriez urgent apartament in sector 6, Drumul Taberei nr. 100, bloc M13, scara 1, etaj 1. La 50 m de statia de metrou M5 Raul Doamnei. Pret chirie pentru termen lung,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:07

Proprietar. Drumul Taberei, Valea Ialomitei, etaj 1/4, confort 1, 2 camere, decomandat, 50mp, mobilat complet, 2 televizoare. Zugravit si renovat, toate imbunatatirile (G+F+P+AC, cuptor, frigider, masina de spalat). Doua intrari metrou in apropiere (la 100m si 200m). Vecinatate imediata piata, parc ..
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:20

Raul Doamnei, apartament separat ,curte comuna, parter+M, centrala proprie, mobilat si utilat complet, aer conditionat, loc de parcare, costuri de intretinere mici,contract ANAF, 1+1 garantie.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:26

Drumul Taberei 34, Pravat, etajul 4/4, decomandat, mobilat si utilat clasic, curat, liber, 1+1 garantie.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:25

Ap 2 cam cf 1, ,et 2/10, clasic, bloc situat langa statia de metrou Raul Doamnei.Termen lung 1+1. Agentie. Sunand va asiguram ca vom gasim locuinta potrivita pentru dv la un pret corect.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 08:59

Drumul Taberei /Compozitorilor-Auchan (str.Vladeasa, scoala nr.59 ), tramvai 41, 5-7 minute metrou, Apartament 2 Camere, etaj 7/10, semidecomandat, termopan,parchet, gresie,faianta,usa metalica,aer conditionat, mobilat-utilat complet, contract administratie finaciara.
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:11

Inchiriere apartament cu 2 camere, mobilat si utilat situat in Prelungirea Ghencea pe o straduta linistita cu zona verde si acces facil la transportul public si multiple puncte de interes
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:15

Apartament 2 camere, et .7/8, decomandat, mobilat si utilat, liber, pret 300 euro.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 25 sep, 18:12

particular, inchiriez apartament 2 camere, amenajat nou, centrala proprie, loc parcare, la 5 minute de Lidl, STB,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 25 sep, 15:58

Ghencea Prelungire, Lukoil, bloc nou, cu lift, et, 1/6, mobilat modern, utilat complet, centrala termica, renovat, liber, apropiere Mega Image, statie STB, avans 1 luna+1 luna garantie
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 sep, 15:34

este un apartament confort 1, bloc caramida reabilitat, etaj 5, loc parcare ADP, geam aerisire la baie, balcon de 8 mp, mobila Ikea noua, utilat, 2 ap aer conditionat, metrou la 2 minute.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 25 sep, 14:05

Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere mobilat modern, utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovat recent, situat la 3 min de Plaza Mall.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 25 sep, 14:04

Apartament de inchiriat confort 1, semidecomandat, etaj 4/4, fara balcon, suprafata 50mp, curat, mobilat partial, utilat, se inchiriaza pe termen lung, cu contract ANAF.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 25 sep, 13:32

Drumul Taberei, Valea Argesului, la 200 de metri de noul metrou, apartament de 2 camere decomandat, complet mobilat si utilat,renovat total acum, totul nou,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 25 sep, 13:20

ANL Brancusi, etajul 2/4, decomandat, mobilat si utilat complet, modern, prima inchiriere, centrala proprie, contract ANAF, liber, 1+1 garantie
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 sep, 12:45

decomandat, et 4/4, bloc anvelopat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, tv. Vecinatati: Plaza, Afi Cotroceni, Favorit, Orizont, parc Moghioros, Ghencea.
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 sep, 11:41

parter/10, decomandat, complet mobilat si utilat, foarte curat, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, spatii de depozitare, zona verde, linistita, chiar langa statia de metrou
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 25 sep, 10:27

Moghioros, apartament 2 camere mobilata si mutilat complet nou, amenajata, libera, etaj 7, la 5 minute de piata.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 sep, 09:36

Targul Neamt, apartament mobilat si utilat complet modern, amenajat, spatios, liber, situat la 10 minute de metrou si piata
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 25 sep, 09:36

Azuro, 3/10, decomandat, confort 1, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, balcon, contract ANAF, liber.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 14:39

Valea Argesului, stradal, cf 1, semidecomandat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, mobilat modern si utilat complet. La 4 minute de metrou.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 24 sep, 12:10

decomandat, et 4/4, fara probleme cu terasa, ac, termopane, renovat, mobilat modern, utilat complet, ghena si uscatorie pe etaj, liber, vec: Lujerului Militari, AFI Cotroceni, bd Timisoara, 1+1.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 12:06

renovat recent, imbunatatiri multiple ac, t, um, p, g, f, mobilat modern, utilat, liber, vecinatati: Gorjului Militari, Valea Oltului, Brancusi ANL, Plaza Romania si AFI Cotroceni, Romancierilor, 1+1
 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 24 sep, 12:05

confort 1, decomandat, etajul 1/4, mobilat, utilat, zona verde, parc, STB tramvai 41, supermarket
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 11:22

Bucla, 2/10, confort 1, semidecomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 24 sep, 11:10

Drumul Taberei, str. 1 Mai, Compozitorilor 2 camere etaj 3/10, dec., mobilat, utilat, liber 250 E 1+1 garantie.
 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 24 sep, 10:26

Raul Doamnei lux p.inalt/10, 2/dec primul chirias renovat recent amenajari cal. superioara(g, f, p, t, um)mobilat modern utilat complet zona deosebita, langa viitor metrou, Ratb, supermarketuri, scoli,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 10:12

mobilat si util, 2 camere, et P/10, cf. 2, semidecomandat, 40 mp, fara balcon, complet mobilat si utilat modern, amenajat cu toate imbunatatirile :gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, proaspat zugravit, pret fix, agentie.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 24 sep, 09:25

et 6, decomandat, complet mobilat si utilat modern, proaspat zugravit, paturi matrimoniale, spatii de depozitare, bucatarie generoasa, accept studenti. Liber
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 06:59

la iesire din Drumul Taberei, mobilat modern, utilat complet, centrala termica proprie, complex rezidential (Prelungirea Ghencea, Ratb 122 si 222), bloc 2010, etaj 5/7, liber, 1 Loc parcare privat.
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 20:22

Particular, inchiriez apt. 2 camere, bloc nou, apropiere statie metrou, etajul 13/14, foarte curat, mobilat modern, total utilat,
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 23 sep, 14:07

Drumul Taberei nr. 34, apartament 2 camere, etaj 1/4, decomandat, bloc reabilitat termic, 3-4 minute metrou, piata Moghioros, parc, Plaza Mall, etc, mobilat, utilat complet, aer conditionat.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 23 sep, 13:01

3 minute metrou, 5 minute linia 41, prima inchiriere dupa renovare, dormitor nou, masina de spalat, termopan, balcon inchis, etaj 7, liber
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 12:53

Valea Ialomitei, et. 1/4, confort 1 semidecomandat, mobilat tineresc, centrala termica, tv, electrocasnice, liber, contract Anaf, loc de parcare platit, acces usor, langa metrou, urgent.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 12:04

proprietar inchiriez apartament 2 camere, bloc din 1975.
 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 11:57

apartament cu 2 camere, circular, etaj 7/10, 2 lifturi, 52 mp, orientare sud - vest, mobilat si utilat complet, baie cu geam, avans 1+1 garantie, comision 50%
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 23 sep, 11:00

Argesului, et. 4, decomandat, mobilat, utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizat, masina de spalat, apropiere Stb, piata, liber, 1l+1l garantie
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 10:37

Aleea Compozitorilor, apartament 2 camere confort 1 semidecomandat, suprafata 50 mp, etaj 9/9, foarte bine intretinut, partial mobilat, utilat, masina de spalat vase, aer conditionat, curat, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 09:00

Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere, etaj 5/8, confort 1, balcon inchis, situat in cartierul Drumul Taberei in plan secund al Bulevardului Compozitorilor. Apartamentul dispune de gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, aragaz, frigider, a/c. Este igieni..
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 08:05

ap. 2 camere din 4, 2 cam. sunt sigilate, 2 sunt disponibile, renovate, g, f, p, t, um, aer cond., balcon inchis, totul separta, garantie plus,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 11:51

inchiriez apartament cu 2 camere decomandate, mobilat, renovat. etaj 8 din 10, piata, mall, etaj 8, confort 2, compartimentare decomandat, numar camere 2, metrou Parc Moghioros in dreptul scarii.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 16:17

Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere mobilat modern, utilat complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovat recent, primul chirias.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 15:36

La 5 minute metrou, 4/10, bloc curat, zona linistita, proaspat zugravit si amenajat, mobila si electrocasnice noi, balcon inchis
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 14:39

Ghencea, semidecomandat, et. 3/10, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, apropiere linia 41, Kaufland, Auchan, avans 1 luna+1 luna garantie
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 14:37

Brasov, Plaza, decomandat, et. 2/4, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, liber, apropiere linia 41, piata, metrou Lujerului, avans 1 luna + 1 luna
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 21 sep, 14:36

Moghioros, et. 7/9, semidecomandat, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc izolat termic, langa metrou, apropiere piata, Auchan, avans 1l+1l garantie,
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 14:36

Favorit, Sibiu, et. 8/10, semidecomandat, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, langa metrou, apropiere Afi Cotroceni, STB, scoala gradinita, avans 1l+1l
 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 14:35

Mega Image, str. Sibiu et. 3/10, confort 2 semidecomandat, mobilat tineresc, electrocasnice, renovat, modern, langa metrou, acces usor, la 2 statii de Afi Cotroceni.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 14:30

Drumul Taberei - Ghencea
2 camere Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere utilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
2 camere mobilate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
2 camere cu balcon Buc.
2 camere decomandate Buc.