sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 23 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Alba Iulia-Decebal-Muncii

garsoniera, bloc mixt, Calea Calarasilor, 3 minute metrou Muncii, etaj 4-8, suprafata 42 mp, gresie, faianta, termopan,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:46

garsoniera decomandata, bloc monolit, mixt, Bd. Unirii, vedere panoramica, terasa 30 mp, mobilata si utilata, pozitionare de exceptie, rond Alba Iulia.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:45

stradal, bloc mixt, monolit, vedere spate, recent renovata si reamenajata, mobilata/ utilata complet, et/ 7/8, camera de zi cu pat si canapea, bucatarie utilata complet, baie cu cabina de dus, libera.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:02

proprietar, toate facilitatile, proaspat renovat, extrem de curat, liber. Rog seriozitate.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 17:22

inchiriez gars. recent renovata,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 16:11

Proprietar, inchiriez garsoniera Burebista, libera, decomandata, 42 mp, etaj 1 din 4, curata, complet utilata si mobilata, 350 euro. Relatii la tel. 0722651879, Mihai.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 10 iul, 16:00

Decebal, bloc 1995, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Calea Calarasilor, Piata Alba Iulia, Dristor, 3 minute metrou Piata Muncii,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 10 iul, 14:51

va oferim o garsoniera cocheta, intr-un bloc select, confort 1 sporit, 45mp, etaj 2, mobilier ultramodern, dotata cu aer conditionat, combina frigorifica, aragaz, cuptor, hota, masina de spalat etc.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 10 iul, 12:14

proprietar inchiriez studio cochet situat in vila, complet utilat si mobilat, zona Vitan, foarte aprope de mall Vitan si Casa de Pensii, vecini linistiti, studio-ul se afla la parter, acces facil.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 09 iul, 18:19

gars. parchet, libera 7 ani, particular, bloc foarte curat, garantie, pret/ luna,
 • Mobilat partial
Bucuresti, 09 iul, 14:55

Bd. Decebal, stradal, 5/8, cf1 sp, dec, 44mp, 2balcoane, deosebita, bloc mixt, curata, mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, libera, contract la Anaf, avans 1l.+1l. garantie.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 13:33

Alba Iulia, Valeriu Braniste, garsoniera 20 mp renovata, et 2, mobilata, fara balcon
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 11:40

Nerva Traian Unirii garsoniera 45 mp renovata, complet mobilata si utilata, etaj 4/8, dec., la cateva minute de metrou
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 iul, 11:30

confort 1, decomandata, etaj 4/10, c-tie 1988, 44 mp, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat termic, parchet, usa metalica, aer conditionat, mobilata modern, utilata complet, masina de spalat.
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 09 iul, 10:10

Baba Novac, Piata Muncii, metrou, inchiriere garsoniera 40 mp, confort 1 sporit, decomandata, 300 euro et 3/8, nou renovata, complet mobilata si utilata, aer conditionat. Inchiriere 1+1, comision 50%.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 09 iul, 09:36

Garsoniera la prima inchiriere decomandata, cf.1 sporit, suprafata 40 mp, etaj 1/8, renovata mobilata / utilata complet, totul nou si modern, bloc anvelopat metrou P-ta Muncii la 5 min distanta, libera, neg.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 09 iul, 01:20

bloc stradal, monolit, garsoniera spatioasa, mobilata si utilata lux, la prima inchiriere, etaj 8/9, totul nou, impecabil, bloc cu paza.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 08 iul, 17:16

garsoniera cocheta, et. 1/4, renovata, utilata, zona linistita si verde, adiacent Calea Calarasilor, P-ta Muncii. Ofer si rog seriozitate. Locuri de parcare in curtea imobilului. Contract declarat ANAF
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 iul, 15:03

decomandata, mobilata si utilata complet, etaj 6 din 7, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat termic. Vecinatati: Delea, Alba Iulia, Decebal, Mihai Bravu, Unirii, Matei Basarab.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 08 iul, 10:35

Inchiriez garsoniera Timpuri Noi, chiar langa metrou, decomandata, mobilata utilata, curata, vecini civilizati. Cerem si oferim seriozitate. Anunt publicat de agentie imobiliara.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 07 iul, 18:25

1/4, 1994, decomandata, 40 mp, g, f, p, t, um, ac, mobilata si utilata, intrare/ vedere stradala, Voronet. www.realkom.ro
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 07 iul, 12:00

etaj 2/4, decomandata, 42 mp, bloc 1990, moderna, curata, partial renovata 2020, termopan, balcon mare inchis termopan, mobilata, utilata modern, 1400 ron negociabil, o luna avans, o luna garantie, contract ANAF.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 07 iul, 08:42

gars. deosebita, inchiriez pe rond. Sunt proprietar;
Bucuresti, 06 iul, 16:40

Garsoniere Bucuresti
Alba Iulia - Decebal - Muncii
Garsoniere utilate Bucuresti
Alba Iulia - Decebal - Muncii
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Alba Iulia - Decebal - Muncii
Garsoniere renovate Buc.
Particular Bucuresti