sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 281 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

Ramnicu Sarat, etaj 1/3, mobilata si utilata nou, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc 2018, centrala proprie, libera, apropiere metrou, Titan
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:40

Garsoniera Unirii - Alba Iulia, mobilata si utilata complet, tv, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curata, libera.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:38

Sebastian, garsoniera decomandata aflata la etajul 3 al unui bloc cu 8 etaje construit in 2001. Garsoniera este curata fara sa aiba amenajari recente. Este mobilata si utilata.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:37

Dristor metrou 2 minute, oferim spre inchiriere gars cf. 1 decomandata, mobilata complet et. 2/10. Utilata, aragaz, frigider, masina spalat. Renovata termopan, gresie, faianta, parchet, usa metal
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:36

Mihai Bravu, rond Baba Novac, etaj 7/10, decomandata, mobilata si utilata modern, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, libera, apropiere metrou
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:34

particular inchiriez garsoniera cf 1, dec., Drumul Taberei Auchan, 1 min. statie tramvai 41, parc, piata curat, renovat, mobilier nou, masina spalat, ac, cuptor, plita, combina frigorifica exclus intermediari
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:33

Sincai, semidecomandata, etajul 8, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata complet, bucatarie utilata complet, ac, tv, contorizata, 2 minute metrou Tineretului, parc, Sincai, Cantemir
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:33

Dorobanti, liceul Caragiale, inchiriem gars cf 1, decomandata, intr un bloc reabilitat, mobilata clasic, et. 7/10, aragaz frigider, masina spalat, gresie, faianta, termopan, aer conditionat. Libera.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:31

proprietar inchiriez garsoniera Plaza Residence cu loc de parcare suprateran inclus, mobilata lux, complet utilata (frigider, masina de spalat, aragaz, centrala proprie, aer conditionat), etaj 7,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:30

Ramnicul Valcea, Lidl, stradal, et 5/8, la 5 minute metrou Dristor, renovata recent, mobilata si utilata, libera, termen lung, bloc mixt, balcon, g, f, p, t.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:19

Piata Moghioros, Telekom, inchiriez garsoniera, gresie, faianta, termopan, usa metalica, suprafata 32 mp, mobilat si utilat, aproape de mijloace de transport, piata, scoala, etaj P/10, 1+1 luna.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:15

la 5 min de metrou, et. 3/10, bloc reabilitat, curata, zugravita si parchet schimbat in luna ianuarie, su 33 mp, doua canapele extesibile dressing foarte mare, ac, frigider, aragaz, ms. Libera
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:14

bloc stradal, confort 1, spatioasa, balcon inchis, mobilata complet, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, contorizata, agentie
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 10:07

proprietar, vila, g/f, p, t, um, cald iarna, racoare vara. Cartier verde, civilizat, silentios. Parcare in fata curtii, cantina Nu sunt cheltuieli de intretinere. Doar agentii fara comision proprietar,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:07

particular, inchiriez garsoniera 12 min de mers pe jos metrou Constantin Brancoveanu. Balcon, totul nou, mobila la comanda. g, f, p, g, t, um, aragaz, frigider, hota, mas. spal. Fara loc de parcare. Fara masina
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:05

proprietar inchiriez garsoniera mobilata si utilata modern, situata in blocul nou, P/8. Blocul dispune de o curte interioara cu bariera si loc de parcare, 1 luna + 1 luna.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:36

Favorit, dec., etaj 8 din 10, mobilata si utilata, renovata, curata, apropiere mijloace de transport, contorizata, 1+1
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:36

Va prezentam spre inchiriere, o garsoniera confort 1, mobilata si utilata complet, cocotata la etajul 10 in cartierul Tei. Situata pe strada Berechet, intr-un bloc curat si civilizat, ce dispune de doua lifturi. Este o locuinta primitoare, cu vedere spre nord. Aceasta proprietate dispune de o sup..
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:32

Gorjului, dec, parter din 4, mobilata si utilata, renovata, curata, balcon inchis si izolat, bloc reabilitat termic, contorizata, apropiere mijloace de transport, metrou, libera, 1+1.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 09:32

garsoniera in parter vila, statie Ratb 11/N112/220/216, izolata termic interior/exterior, usi si geamuri de termopan, incalzire pardoseala, calorifere, renovat internet/cablu 9 min metrou, loc parcare
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:30

Garsoniera confort 1, decomandata, mobilata, utilata, etaj 4/5.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:29

dec., etaj 5 din 10, mobilata si utilata, curata, termopan, balcon inchis, cf. 1, bloc reabilitat termic, vedere stradala, apropiere mijloace de transport, metrou, 1+1
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:28

Galaxy Imobiliare va aduce pe piata o garsoniera decaomandata, 32 mp, bloc 2017, complet mobilata si utilata, situata pe Sos. Oltenitei IRA, capatul tramvaiului 1, 8-9 min de metrou Aparatori sau Sun Plaza
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:12

spatiu armonios decomandat, loc depozitare. Et. 4. Renovat accesorii noi. Acces rapid RATB, parcuri, farmacie, aproape de metrou, universitati, cafenele, teatru, restaurante, brutarii artizanale, piata
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:09

Garsoniera superba, 40 mp, proaspat renovata, mobilata si utilata complet, disponibila pe termen lung, ideala pentru cuplu sau persoana singura, 5 minute de metrou, 5 minute de Park Lake, seriozitate
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:08

Metrou Costin Georgian, garsoniera libera. Et. 5/9. Renovata, utilata, mobilata, aer conditionat, aparatura electrocasnica noua,
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:05

Prima inchiriere, metrou Aparatorii Patriei, mobilata si utilata nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, aer conditionat, tv, masina de spalat, aspirator, farfurii, tacamuri, pahare
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:48

Ramnicu Sarat, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, spatioasa, libera, merita vazuta, etaj 5, la 10 minute de metrou.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:23

mobilata si utilata complet, garsoniera amenajata, spatioasa, libera, bloc stradal cu 2 lifturi, vizavi mall Plaza, aer conditionat, merita vazuta.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:22

inchiriez garsoniera in bloc nou, 31mp utili +2 balcone 8 mp. Complet utilata si mobilata. Langa gura de metrou Costin Georgian,
 • Suprafata 31 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 08:17

garsoniera mica, cocheta mobilata si utilata lux, zona excelenta, libera contract ANAF
 • Suprafata 19 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 07:57

garsoniera confort 1 decomandata, mobilata modern, parter /10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 07:33

Moghioros, Tip-Top, proprietar inchiriez garsoniera amenajata modern.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 05:55

particular Dristor, et. 8/10, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat modern, utilat, apometre, interfon, cablu tv, internet , 3 lifturi, (1+1 garantie), metrou la 5 min., min 1 an, negociabil
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 05:15

gars. mobilata si utilata complet modern, modificata in 2 camere open space, pat matrimonial, canapea plus un dresing foarte spatios, arata mult mai bine la fata locului, la 2 min. de mall Vitan,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 00:53

8/10, fix la gura de metrou, stradala, utilata, mobilata modern, g, f, p, t, um, renovata acum, aragaz, frigider, ms, apometre, repartitoare, tv led, internet, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, balcon inchis, libera
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 23:20

inchiriez garsoniera cu baie, bucatarie, mobilata, aer conditionat, aragaz, masina de spalat, boiler, frigider. Intretinere mica. Etj. 4. Libera. Nefumatori doar. Fara animale. Proprietar. Parc.
 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:57

Garsoniera Dristor, Ramnicu Valcea et. 6/10, semidecomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat complet, libera, metrou la 5 minute,
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:16

mobilata utilata complet decomandata, panorama superba, sticla securizata intre bucatarie si living, ideal si single sau cuplu, terasa, centrala proprie, paza, 6 minutele pana la metrou
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:11

inchiriere studio cochet etaj 2, imobil 2017, complet mobilat si utilat nou, prima inchiriere, centrala termica, incalzire in pardoseala, aer conditionat, spatii comune generoase, receptie luxoasa,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 21:40

garsoniera, an 1996, et. 8/9, renovata, modern, termopan, usa metalica, aer conditionat,
 • Suprafata 44 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:30

particular, str Padurea Craiului, open,etaj 6, spatioasa, bloc superdecent si curat reabilitat termic, priveliste verde, 100 m parc IOR, 150 m M Titan, 50 m Magazin Titan, ac, utilata si mobilata, renovata.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 20:20

Colentina, Ghica Tei, Facultatea de Constructii, stradal fata, parter inalt/10, decomandata, 42 mp, acum totul nou, lux, superamenajat, nou mobilat Ikea/ utilat, contorizata, bloc civilizat,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:01

garsoniera, confort 3, renovata, mobila noua, centrala proprie, parter/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera,
 • Suprafata 18 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:50

mobilata modern, bucataria utilata, masina de spalat, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizata, libera, acces Panduri, Cotroceni, Drumul Sarii, Ghencea.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:35

decomandat, gresie, faianta, parchet, AC, microunde, tv, aragaz, frigider, masina spalat, usa metalica, termopan, suprafata 32 m, etaj 7/10, camera la intrareain bloc si pe palier, bloc reabilitat.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:05

Va oferim spre inchiriere garsoniera libera, etaj 1/4, mobilata modern, utilata. Garsoniera are gresie, faianta, parchet, termopan. Ideal cuplu, o singura persoana.
 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:50

Timpuri Noi, metrou, 1/8, cf.1, decomandat, 39 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat-utilat, bloc mixt.
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:44

1/8, Timpuri Noi metrou, decomandat, 39 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat-utilat, bloc mixt.
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:44

ideal, ultracentral, favorizat de pozitia garsonierei. Toate facilitatile in aceasta zona pentru o viata foarte comoda. apropiere zona Dorobanti, Dacia, rond Piata Romana, metrou, cocheta, pozitie,
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:13

Garsoniere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Berceni - Giurgiului
Garsoniere Titan - Dristor
Titan - Dristor