sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 504 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

Inchiriez garsoniera confort 1, sporit, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, cablu TV, proprietar. Zona Piata Sudului metrou.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 20:19

zona Stirbei Voda, Tribunal sector 6, camere in aparthotel cu toate serviciile incluse la un super pret. Include receptie, curatenie, utilitati, posibilitate terasa, camera recreere, mic dejun contracost.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 20:18

Carrefour, mobilata modern, utilata, pat mijloc, renovata proaspat, zugravita, aer conditionat, bloc civilizat, reabilitat, zona superba, 7 minute metrou, impecabila
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:13

Particular, inchiriez garsoniera lux, nou mobilata si utilata. Totul este la superlativ. Doar pentru persoane foarte serioase. Blocul este situat exact la gura de metrou. Nu ofer comision.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 21:00

proprietar, inchiriez garsoniera ultra lux. Etaj 6/D+P+9E. Prima inchiriere dupa renovarea totala, utilata cu mobila si electrocasnice noi, de cea mai buna calitate. Garsoniera detine: rulouri exterioare electrice cu telecomanda, aer conditionat, pat care coboara din perete, dresing din oglizi, frig..
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 21:00

proprietar inchiriez garsoniera parter/10, pe termen lung, 50 m metrou Dristor 1 si 2, complet renovata. Exclus fumatorii, animale de companie. Chiria lunara 320 + garantie 320 euro,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 17:15

Garsoniera complet utilita si mobiliata, libera, 42 mp inclusiv balcon. Interior - gresie, faianta, parchet, aer conditionat, aragaz, cuptor, combina frigorifica, masina de spalat, televizor si internet; exterior - tamplarie termopan, usa metalica. Bloc curat, zona linistita, 2 min mers pana la Stat..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:15

chirie garsoniera mobilata si utilata modern, etajul 9/10
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 19:40

proprietar. Prima inchiriere dupa renovare 1 minut pana la statia de metrou. Garsoniera este situata langa Piata Trapezului in blocul C2, bloc mixt (3 apartamente si o garsoniera pe nivel).
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 19:35

particular, renovat, mobilat si utilat lux, supraveghere video 24/24, 5 min. metrou, pretabil inchiriere regim hotelier. Se poate viziona incepand cu data de 21 iunie,
 • Suprafata 22 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 18:50

inchiriez garsoniera cf. 1, 47 mp, complet mobilata si utilata, zona Baba Novac,
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:10

Proprietar, bloc stradal, mixt, spatioasa, metrou aproape, electrocasnice noi, spatii depozitare. Vizionari incepand cu 11 iulie, contract, avans si garantie.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 18:01

inchiriez garsoniera in cladire noua et. 1 din 3, mobilata, utilata si finisata ultramodern. Toate utilitatile incluse in pret cu exceptia curentului electric. Acces facil la transportul in comun,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35

garsoniera lux, open space, complet mobilata si utilata, etaj 2/8, vedere pe fata, jacuzzi, ac, usa metalica, scara curata si intretinuta, termen lung, garantie 1 luna, pret negociabil ptr. avans mare,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 07:35

Militari Gorjului particular 1 min metrou, renovata si utilata, spatioasa,mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, aragaz, frigider, AC, balcon inchis, contract Anaf, et.7, usi interioare noi,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 07:30

complet utilata si mobilata, tv, internet, termopan, usa metalica, aer conditionat,
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 06:25

proprietar inchiriez garsonira mobilata si utilata chiar in statia Emil Racovita, la 5 minute de statia de metrou Aparatori Patriei.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 18:00

bloc mixt, 10 minute metrou Timpuri Noi (acces rapid la mijloacele de transport in comun),
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 17:59

garsoniera zona Mega Mall in bloc mixt, etajul 3, aer conditionat.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:56

Militari Residence, str Rezervelor, nr 55, bloc la strada principala cu ratb aproape, etaj 1.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:55

Mobilata/ utilata complet, AC, centrala proprie, baie cu geam, izolata termic, lift modern, zona de vile, acces Lujerului, Gorjului, Crangasi, Drumul Taberei, Lacul Morii
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 17:09

proprietar, 44 mp, langa guvern, bloc 1994, anvelopat, 50 metri de metrou, mobilata si utilata lux, paza si supraveghere video, balcon mare, disponibila imediat, comision 0
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 00:20

garsoniera dubla, bloc nou gen vila mai mare cu doua etaje, mobilata si utilata complet cu balcon, centrala proprie, living, baie si bucatarie open space la etaj iar la mansarda dormitor cu pat mare
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:55

2012, gresie, faianta, termopane, cablu tv, centrala, apometre, aproape metrou, avans1+1, etaj 2/2, aer conditionat, tv, liber, la10 minute de Cora, Auchan, Metro, libera, zona verde linistita, piata aproape,wifi.
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 16:25

parter, la 10 minute de metrou, mobilata si utilata complet, zona linistita, libera, contract declarat la Anaf
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:03

Fizicienilor, bloc nou 2010, et. 3 / 5, cu 2 lifturi, mobilat si utilat. Libera.
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:44

deosebita zona extraordinara cu toate facilitatile utilata, totul este nou nout, 5 min. de metrou, 1 min. de piata spatele blocului langa parc. Atentie, nu accept agentiile sa ma contacteze, imi rezerv dreptul de selectie fata de personele din bloc, multumesc
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 14:31

Proprietar, inchiriez garsoniera confort 1 utilata si mobilats, recent renovats. Garsoniera se afls la statia de metrou Costin Georgian, etaj 8/9, in bloc curat civilizat. Libera disponibila imediat.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:04

Cf 2, mobilata si utilata strictul necesar, tv lcd, masina de spalat, libera din 15 07 2020, etaj 6/10, bloc curat civilizat reabilitat termic, supraveghere video, stradal la 5-7 min de metrou si 2 min RATB Vis avis de piata Macaralei si sectia 13 poltie, plata 1+garantie, usor negociabil
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:56

stradal, 5 minute, STB, piata, Auchan Titan, 8 minute metrou, renovata, mobilata, utilata, bloc reabilitat, libera, 1+1
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:34

Stradal, 1 minut Ratb, 4 minute piata, Auchan Titan, 8 minute metrou, renovata, mobilata, utilata, totul nou, libera, 1+1, particular
 • Suprafata 19 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 12:33

Dr. Tab Piata, vis-a-vis de Tip Top, et. 2/10, cf 2, sdec, 21 mp, recent renovata, toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, complet mobilata si utilata, totul nou, la prima inchiriere, aragaz, frigider, tv, lift. Agentie.
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:05

Strada Avrig la int. cu Elev Stefanescu, etaj intermediar, cf. I semidec, 36 mp, bloc 1983, curata, toate imbunatatirile, mobilata modern, utilata complet, libera.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:55

Etaj 3 /10, cf. I sdec, 36 mp, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet, libera.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 11:55

Particular inchiriez pe termen lung garsoniera mobilata utilata unei salariate in zona Titan /Postavarul.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:40

Dr. Taberei 34, particular inchiriez garsoniera conf 1, complet utilata si mobilata modern, et 1/10, la 2 min de Metrou, 250E + 1 luna avans.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:35

garsoniera de lux, etaj 3/6. Vecinatati: Pipera, Colentina, Iancului, Obor, Stefan cel Mare, Mosilor, Lacul Tei, Pantelimon.libera 1 iunie 2020.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:34

250 €
vis a vis mall Vitan, vedere mall, et. 1, pentru o singura persoana, cheltuieli foarte mici, proprietar, 1+1
 • Suprafata 18 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:30

aproape de statia stb, str. Ivo Andric, garsoniera decomandata, et. 4/10, sup. 28 mp, toate imbunatatirile, complet mobilat si utilat, centrala termica,1 AC, libera,
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:25

garsoniera cf. 1 dec, 8/12, mobilata nou, utilata, bloc nou 2019, gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac, centrala, tv, net, masina de spalat, loc parcare, avans 1+1, metrou Lujerului maxim 10 minute, contract Anaf,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:23

ocazie, garsoniera cf .I, toate imbunatatirile, mobila noua, zugravita, libera, urgent, merita,
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:20

Inchiriez garsoniera pozitionata stradal pe Bvd. Alexandru Obregia. R.A.T.B in fata blocului linie directa metrou Piata Sudului ( 2 statii scurte, 5 min sau 10 min de mers pe jos).
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:10

Stradal pe Calea Vacaresti, vis a vis de Facultati, cf.I sporit cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet curata, liber, vizite urgent, merita,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 11:00

particular, inchiriez garsoniera decomandata, 5min metrou, zona Timpuri Noi, bloc 1990, parter, renovata integral, mobilata, utilata, totul nou, impecabil.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:00

prima inchiriere, centrala proprie, intrare separata, constructie reabilitata si consolidata 2015, termopan, gresie, faianta, parchet, masina de spalat, mobilata si utila nou, parcare in curte
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:55

Garsoniera Plaza Residence, complex dat in folosinta in anul 2020, la prima inchiriere, la 3 minute de mall Plaza Romania
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:26

Garsoniera noua si curata pe strada Calea Plevnei nr.1, complet renovata, mobilata pe comanda, complet utilata si cu balcon.
 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 09:00

Unirii, 11 Iunie, Patriarhie, metrou Unirii, etaj 1, garsoniera, mobilata, utilata, curata, luminoasa, centrala termica, libera imediat,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:56

garsoniera cf. 1, decomandata, 42 mp, mobilata complet, bloc 1992, reabilitat termic termen lung, maxima seriozitate, agentie, chei
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 08:53

Particular, etaj 6/8, bloc mixt din 1989, decomandata, 40 mp, metrou DRISTOR, mobilata nou si utilata modern si complet, renovata recent, pat matrimonial 160/200, tv , wifi, frigider, aragaz, masina de spalat, AC,gresie, faianta . Balcon inchis termopan. Bloc reabilitat termic!
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 05:35

proprietar ofer spre inchiriere gsrsoniera curata, zona linistita, vis a vis de parcul Motodrom situat pe Sos. Fundeni este situata la etaj 6, blocul este din 10 etaje, intretinere mica pe timp de vara aproximativ 160 lei,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 04:05

Alba Iulia - Moise Nicoara, garsoniera 20 mp, parter, zona linistita, 13 min de metrou Piata Muncii/ Unirii, imobil supravegheat video, costuri mici intretinere, contract declarat
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 03:35

garsoniera, cf. 1 sporit, decomandata, etaj 4/8, balcon mare, toate utilitatile, renovata recent, toate utilitatile, curata,
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 21:50

Drumul Taberei, Plaza Romania, garsoniera confort 1, 35 mp, mobilata si utilata complet, biblioteca, canapea extensibila, tv, aragaz, frigider, masina de spalat, la prima inchiriere dupa renovare.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:52

Prima inchiriere, metrou Aparatorii Patriei, mobilata si utilata nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, aer conditionat, tv, masina de spalat, aspirator, farfurii, tacamuri, pahare
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:12

inchiriem in bloc nou finalizat garsoniera decomandata. Mobiliar nou, loc de parcare in curtea blocului inclus. Avem si apartamente cu 2 camere si 3 camere.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:12

garsoniera Cismigiu, langa parc, renovata, mobilata si utilata cu strictul necesar. Costuri reduse la intretinere, aer conditionat, masina de spalat, frigider, parchet, termopan, usa metalica 1+1 luna,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:10

Sos Oltenitei, la 5 minute de metrou Piata Sudului, garsoniera, confort 1, etaj 2/10, renovata, mobilata si utilata modern, complet, aer cond, internet
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:23

Piscului, la 5 minute de metrou Timpuri Noi, garsoniera confort 1, etaj 10/ 10, decomandata, 40mp, mobilata si utilata clasic, complet, patul si sifonierul sunt mai noi, aer cond, balcon
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:22

Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Particular Bucuresti
Garsoniere Titan - Dristor
Titan - Dristor