sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 562 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

Ritmului / Pantelimon, proprietar, Pantelimon nr. 99, stradal, libera, renovata, parchet, gresie, faianta, usa metalica, masina de spalat, 2 lifturi, contract ANAF.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 19:25

Cercul Militar, garsoniera, etaj 8, mobilata, utilata complet frigider, aragaz, masina spalat, TV, acces facil Unirii, Romana, Izvor, Eroilor, Magheru, Armeneasca.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 19:22

Cismigiu, garsoniera, 7 min metrou, 7/10, decomandata, 36 mp, mobilata, utilata frigider, aragaz, masina spalat, AC, acces facil Unirii, Eroilor, Izvor, Romana, Calea Victoriei, proprietar serios.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 19:22

mobilata si utilata modern, decomandata, parter/ 4, balcon, bucatarie mare, spatioasa, foarte curata, libera, termen lung
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 19:25

mobilata si utilata obisnuit, aer conditionat,tereasa refacuta anul acesta, curata, luminoasa, balcon mare, et. 10, vis a vis de metrou Lujerului, plata in lei, libera
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 19:20

colaborez cu agentiile in masura in care inteleg sa ia comisionul de la cei care cauta. Proprietar, inchiriez garsoniera ultra lux. Etaj 6/D+P+9E. Prima inchiriere dupa renovarea totala, utilata cu mobila si electrocasnice noi, de cea mai buna calitate. Garsoniera detine: rulouri exterioare electric..
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 17:45

1 Mai, metrou, imobil 2020, garsoniera cu termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, bucatarie utilata -electrocasnice, masina automata. Ideal tineri. Prima inchiriere
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 16:23

garsoniera decomandata etaj 3, 40 mp, 3-4 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Brancoveanu, Parcul Tineretului, Oraselul Copiilor mobilata, utilata- combina frigorifica, masina de spalat, cuptor.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 19:10

Parc, piata. Garsoniera, semidecomandata, situata intr-un bloc din anul 1984, la etajul 1/8, mobilata/ utilata. COD G0255
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 19:07

Bucur Obor, metrou, stradal, etaj 4/8 vedere spate liniste, curata luminoasa, libera, utliata mobilata, 1+1 garantie;
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 18:47

proprietar inchiriez 2 garsoniere in acelasi bloc. Etaj 2 si 4, mobilata, utilata, curate. Pret negociabil. Apropriere metrou Piata Iancului sau Bucur Obor.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 18:30

sub pretul zonei, se accepta doar baieti sau cuplu! Etaj 3/4. Bloc mixt. Decomandat, balcon, 5 minute metrou, strada tache Gheorghe, masina de spalat si saltea noi, agentie.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 18:25

Proprietar inchiriez garsoniera superba Sun Plaza - Piata Sudului, bloc nou. Garsoniera este mobilata si utilata cu electrocasnice de calitate, totul ca nou.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:35

Garsoniera impecabila, et. 7/9, 2 lifturi, complet mobilata si utilata, termopan, ac, TV cablu, internet, terasa mare, metrou 2 min., disponibila imediat, proprietar
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:39

garsoniera, metrou, zona verde, linistita, avand multiple imbunatatiri, mobilata si utilata, masina de spalat, aer conditionat, televizor, aragaz, frigider, canapea extensibila, dulapuri generoase.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 14:15

Titulescu-Victoriei-metrou garsoniera eleganta-moderna, spatioasa, et. 3/10, termopan, parchet, mobila IKEA, electrocasnice noi. Vedere spate. Ideal tineri. Aproape de Gara, 1 Mai, Basarab, Kisselef.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25

4/10, aproape metrou, modern Mobexpert, gresie, faianta, termopan, usa metalica, renovata acum, aragaz, frigider, masina de spalat, apometre, repartitoare, tv, internet, balcon libera.
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 18:10

2/10, aproape metrou Munciii sau Iancului la 6 minute de Mega Mall, utilata, mobilata modern nou, g, f, p, t, um, renovata recent, ac, aragaz, frigider, ms, contorizata, usi de interior noi, tv led, internet, libera
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 18:10

la 5 minute de metrou, utilat, mobilata modern, g, f, t, um renovat recent, aragaz, frigider, masina de spalat, apometre, repartitoare, tv, internet, bloc reabilitat termic, contract la Anaf, balcon inchis, libera,
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 18:10

etaj 2/10, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata modern, curata, acces rapid transport,5 min. parc/magazine, contract Anaf, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati: Pipera, Floreasca, Aviatiei, Mosilor.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:09

Chiar la metrou Dristor, garsoniera, confort 1, etaj 3/10, decomandata, 42 mp, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata complet, internet.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 18:07

Proprietar, inchiriez garsoniera la 5 min de metrou Obor, langa parcul primariei sector 2. In imediata apropiere este piata Obor si mall Veranda. Garsoniera este situata la etaj intermediar, cu intrarea in scara din Sos. Mihai Bravu. Garsoniera este izolata foarte bine, balconul este inchis, iarn..
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:07

inchiriez garsoniera dubla, 2 camere, 5 min de metrou Gara de Nord, in vila et 2 din 3, gradinita, scoala, piata, Mega Image la 3 min, mobilat utilat
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:00

Garsoniera, prima inchiriere, bloc nou, finalizat 2020, totul nou, complet mobilat si utilat, lux. Metrou Petrache Poenaru la 8 minute, metrou Grozavesti la 8 minute.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:48

inchiriez garsoniera, vei fi primul chirias, foarte curata - renovata recent ( zugravait in totalitate, gresie faianta hol si bucatarie noi, usa metalica noua), mobilata complet si destul de modern, Lujerului, Virtutii (primul bloc de pe bd. Uverturii), foarte aproape de metrou, complex Sir, tramva..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:47

280 €
Inchiriez garsoniera, mobilata, utilata, totul nou,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:55

Apartament mic, format din 2 camere-in fapt un STUDIO- perfect pentru o singura persoana adresa str Principatele Unite nr 38-40, et. 1, sector 4 Bucuresti. Living si bucatarie deschisa un balcon mic dormitor cu dressing mare si baie generoasa. Nu se accepta animale de nici un fel. Apartament de lux-..
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 17:55

Inchiriez garsoniera dubla in zona Piata Iancului, 7 min metrou, complet utilata. Beneficiaza de: gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat in ambele camere, bucatarie utilata, 40 mp.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 17:40

Garsoniera confort 2, mobilat, parter /4 frigider, aragaz, masina de spalat, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 17:31

Metrou 50 m, bloc 2016 str. Spineni nr 4, etaj 8 din 10, suprafata utila 35 mp, decomandata si contine: 1 living, 1 bucatarie inchisa, 1 hol, 1 grup sanitar. Garsoniera se inchiriaza mobilata si utilata
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 17:30

Garsoniera dubla (48mp), etaj 2/14, centrala termica, bucatarie open space, mobilata si utilata complet (canapea de colt+pat matrimonial),aer conditionat, tv led, loc parcare, libera. Statie ratb in fata blocului, market Lidl.
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:59

prima inchiriere, garsoniera, ultra finisat, cu mobila si electocasnice noi, zona linistita, in cladire noua. In pretul chiriei intra utilitatile incalzire, apa calda, apa rece, tv, etc mai putin curentul
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:55

confort 2, et.3/9, gresie,mobilata si renovata nou, internet, tv, masina de spalat, aragaz, Proprietar, fara comision agentii, 1luna +1 garantie, 3 min de statia autobuze 104 si 123.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:20

Octavian Goga, decomandata, mobilata si utilata complet, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, loc de parcare, aer conditionat, transformata in 2 camere, libera, apropiere Alba Iulia,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 10:46

garsoniera, renovata, langa parc, terasa, numai, la 1 min. de parc si 10 min. metrou, asigura tot confortul, este mobilata, utilata, disponibila, imediat, agentie,
 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 17:27

garsoniera str. Brezoianu, pozitie centrala, poze reale toate conditiile, renovata detine canapea extensibila, masina spalat, plita electrica ac, optime conditii internet tv
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 17:26

250 €
langa Ambasada Frantei, la 2 min. de metrou Romana, finisata, cablu, internet, termopane, bloc foarte bun din 1970, etaj 5/8, aer conditionat, balcon inchis, usa metalica,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 17:21

Garsoniera bloc 2020, Oraselul copiilor, Parcul Tineretului. Metrou Brancoveanu 300 m. etaj 2 sau 9 din 11 sunt 2 garsoniere disponibile. Suprafata 44 mp. Se inchiriaza mobilata si utilata complet.
 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 17:15

1.000 Lei
(Gorjului, Rasaritului) decomandata, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, mobilata, utilata (aragaz, frigider, masina spalat) avans 1+1
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 17:15

3 garsoniere noi, cartier Militari Residence, str Tineretului, etajele 3-5-6/8, mobilate si utilate complet, centrala proprie, libere, ideale locuit, agentie, exclusivitate
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 10:38

inchiriez garsoniera, parter, 36 m, decomandata, mobilata, zona Militari la 10 minute metrou statia Lujerului.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:23

inchiriez garsoniera Cca 40 mp, prima inchiriere, mobilata modern, renovata, situata ultracentral in zona Piata Rosetti. Garsoniera detine mobilier nou, masina de spalat, centrala proprie, aragaz, frigider, cuptor cu microunde, TV prin cablu si internet. Detalii la tel.
 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:53

inchiriez garsoniera decomandata, mobilata, utilata, igienizata, renovata cu imbunatatiri, 3/4 la gura de metrou Romancierilor. 290 euro
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:35

Garsoniera confort 1 decomandata, mobilata tineresc, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj 3/8.
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 17:14

Calea Vitan, etaj 3, decomandata, separata zona de zi de cea de odihna printr-un glasvand, mobilata/ utilata complet, disponibila imediat. Urgent
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 17:00

ocazie, garsoniera cf .I, toate imbunatatirile, mobila noua, zugravita, libera, urgent, merita,
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 16:59

garsoniera se afla la 1 minut de Auchan Titan este contorizata apa si caldura. Bloc mixt civilizat, stradal. Str Jean Steriade nr 28.Libera de la 1.octombrie 2020.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 16:55

3/10,mobilata,utilata complet,masina de spalat, frigider, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, libera, curata, contr. ANAF, 1+1
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 16:46

Victoriei parc Iorga, garsoniera, 30 mp, etaj 1, vedere spre parcul imobilului, mobilata si utilata.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 16:34

gars. cf. 1, decomandata la 10 metri de metrou renovata recent, g, f, p, t, um, foarte curata, mobilata si utilata complet, balcon mare, tv cablu, internet, etaj 4/9, bloc reabilitat.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:26

vis a vis Ministerul Transportului. Garsoniera ultracentrala, ultramodern utilata, prima inchiriere, etaj 7 din 10.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 16:21

Ofer spre inchiriere garsoniera, zona Piata Moghioros (strada Crinul de padure nr. 3), langa cofetaria Tip Top, complet mobilata si utilata, acces rapid la toate mijloacele de transport.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:00

Garsoniera renovata recent, prima inchiriere, stradal, bloc mixt,
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 15:55

Garsoniera, decomandata, mobilata si utilata, primul chirias, etaj 3/8, vedere laterala. Imobilul este reabilitat termic si este situat la aproximativ 5 minute de metrou Muncii si Parcul National.
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 15:54

Auchan, Mc Donald's, Telekom, parter/10, bloc mixt, imbunatatita gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, masina de spalat, cada colt, pozitie f. buna, parc, patinoar, piata, libera, (1+1).
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:51

Drumetul stradal, inchiriere garsoniera, mobilata utilata, imbunatatita, g+f+t+p+um+ac, mobila moderna, curata libera, zona buna acces usor mijloace de transport. (1+1)
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:50

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovata recent.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:47

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, situata la 2 min. de statia de Metrou Favorit.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:32

garsoniera in vila mobilata si utilata lux. Pretabil resedinta sau birou.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:32

Inchiriez garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, situata la 2 min de capatul tramvaiului 41.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30

particular inchiriez garsoniera spatioasa, moderna, cf. 1, complet mobilata, utilata, g, f, t, centrala termica proprie, curata tv. La 3 min. ASE statia metrou Romana 1+1 garantie. Exclus animale companie, fumatori
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:27

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, situat la 3 min de Plaza Mall.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 15:25

bucatarie inchisa, proprietar, garsoniera, mobilata si utilata, totul nou, la prima inchiriere, parter, cu jaluzele exterioare, la 2 minute de statia STB 178, 278 si 138. Pret 235 euro. Comision 0.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:20

Garsoniera, semidecomandata, situata intr-un bloc din anul 1984, la etajul 1/8, mobilata/ utilata. COD G0255
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 15:14

Proprietar inchiriez in Militari Res., str. Rezervelor 56, bloc 2020, 40 de mp, mobilat si utilat nou: aer conditionat, frigider, aragaz, hota, TV Smart Android, centrala.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:13

Vitan Mall Agataha Basescu inchiriem o gars spatioasa de 44 mp situata la parter/4 decomandata, mobilata tineresc, aragaz, masina spalat, frigider, aer conditionat, termopan, gresie, parchet. Libera
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:11

str. Plt. Ion Nedelcu, gars. dubla, confort 1, situata intr-un bloc nou, c-tie 2015, mobilata, utilata, deasupra la Mega Image, etaj 1/9, suprafata 43mp, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala.
 • Suprafata 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 15:05

Iancului, stradal, ocazie, 2/10, cf 1 sp. dec, 38 mp, bloc mixt, reabilitat termic, mobilata, utilata complet, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, vedere placuta, libera, contract la Anaf, avans 1+1, accept animale de companie.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 15:01

Baba Novac - 5 minute metrou Dristor- 10 minute parc IOR, garsoniera decomandata, 40 mp, mobilata modern, etaj 3, utilata complet, T.V, masina de spalat, finisaje moderne, libera, termen lung.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 14:56

Va propun o garsoniera spre chirie, parter inalt cu balcon, bloc mixt, decomandata, amenajata, mobilata, utilata complet. Blocul este retras, distanta metrau 5 min, parc 5 min, magazine 3 min. Chirie 1+1,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:55

Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Particular Bucuresti
Iancului - Mihai Bravu
Iancului - Mihai Bravu