sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 39 anunturi
Zona: Militari
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat

urgent ofer spre inchiriere garsoniera vis a vis de Plaza Mall pe Bdul Timisoara. Are balcon si boxa.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 21:40

particular, inchiriez garsoniera utilata, zona linistita, bloc mixt, et. 4/10, mobilata, gresie, faianta, usa metalica, termopane, A.C., cu contract,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 21:10

centrala, mobilata si utilata nou, AC, bl. 2019, izolat termic, 2 lifturi, 2 min. Mall Plazza, 3 min. linia 41, 7 min. metrou, Politehnica, Plazza, piata,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 15:56

Inchiriez camera cu baie proprie la curte in zona Militari.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 14:50

22 mp, et.1/4, dec., mobilata, utilata, apa si caldura radet, plita electrica, ocazie!,
 • Suprafata 22 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 15:36

et. 3/9, mobilata tineresc, utilata complet, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere linia 41, Ratb, avans 1 luna+1 luna garantie, libera 15.01,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:51

inchiriere garsoniera in bloc nou, etajul 3/3, bloc cu lift, centrala proprie, loc de parcare suprateran, garsoniera mobilata si utilata complet.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 6, ieri, 13:26

Militari Residence, Strada Rezervelor, 2 minute de statia STB, ocazie. Parter inalt, 34 mp, open space, centrala, balcon. Conexiuni autobuze 138, 178, 278. Max. 2 persoane civilizate, fara animale
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:13

Mall Plaza, bd. Timisoara, etajul 7 confort 1, mobilata tineresc utilata complet, fara televizor, renovata, balcon, libera acces usor la mijloace de transport, avans 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:28

bloc reabilitat, parchet, termopan, balcon inchis cu termopan, usa metalica, parter, aragaz, frigider, negociabil
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:50

Plaza Residence, imobil 2021, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu, Afi Cotroceni, metrou Lujerului
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 02:30

Garsoniera Lujerului, mobilata si utilata complet, 40mp, semidec, etaj 8/8, finisaje: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, frigider, aragaz, masina de spalat, AC, TV. 10 min M Lujerului.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, 24 ian, 14:42

Garsoniera conf 1 dec mobilata utilata modern totul nou .etaj 1 din 6, g, f, t, p, centrala termica. Capat 178 libera. Prima inchiriere.
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, 24 ian, 12:21

sector 6, inchiriez garsoniera dotata cu grup sanitar, televizor, internet. Pret 800 lei o persoana.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 24 ian, 11:30

inchiriez garsoniera moderna, mobilata si utilata in apropierea statiei de metrou Pacii, etaj 7/9, direct proprietar, tel.,
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, 24 ian, 10:50

garsoniera cf. 1 dec., 2/12, mobilata nou, utilata, bloc nou 2021, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, centrala, tv, net, masina de spalat, avans 1+1, metrou Lujerului maxim 10 minute, contract Anaf, langa Plaza,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 24 ian, 10:20

Pacii , gars. mobilata si utilata, aragaz, frigider, masina de spalat , usa metalica, termopan, metrou
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, 24 ian, 10:08

Inchiriez garsoniera Bucuresti cartier Militari zona P-ta Gorjului
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, 23 ian, 17:30

La o distanta de 3 minute fata de metrou, va oferim garsoniera cf 1 semidecomandata, mobilata, utilata. gesie, faianta, parchet, termopan.Garsoniera se afla la etajul 10/10, fara probleme cu terasa.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, 23 ian, 16:00

1.000 Lei
ofer spre inchiriere garsoniera confort 2, decomandata, etaj 1/4, libera, mobilata, utilata, avans 1 luna + 1 luna garantie, Militari, strada Drumul Timonierului
 • Suprafata 29 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, 23 ian, 11:20

1.000 Lei
ofer spre inchiriere garsoniera decomandata, P/4, libera, mobilata, utilata nou, avans 1 luna + 1 luna garantie, Militari, strada Rasaritului,
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 23 ian, 11:20

ofer spre inchiriere o garsoniera decomandata, spatioasa, mobilata si utilata complet, in ansamblul rezidential de langa cladirea Anchor Plaza. Dispune de loc de parcare propriu si boxa. Nu se accepta animale de companie.
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 21 ian, 18:20

gars. 2/4, renovata, balcon mare,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 ian, 15:48

garsoniera in zona Militari Gorjului, moderna, et. 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, tv, ac, balcon. Vecinatati Lujerului, Uverturii, Pacii, Plaza Drumul Taberei, Afi Cotroceni, Politehnica
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, 21 ian, 15:28

apropiere Shop&Go, parter cu balcon, centrala termica proprie, masina de spalat, aragaz, frigider, TV, parchet, termopan, usa metalica, libera,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, 21 ian, 14:02

garsoniera complet mobilata utilata, 1100 lei cu toate utilitatile incluse (gaz, curent, internet, tv) bloc nou.
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 21 ian, 11:04

1.150 Lei
(Gorjului - Moinesti ) confort 1, decomandata, 6/10, mobilata, utilata, curata, aragaz, frigider, masina de spalat, LCD, avans 1+1
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, 21 ian, 08:23

garsoniera, lux, utilata complet, nu a mai fost inchiriata, strada Drumul Timonierului nr 7-9,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 20 ian, 16:50

Garsoniera decomandata libera,Parter/8, 5 min metrou Lujeruui,utilata complet (masina de spalat rufe, aragaz, frigider, microunde), baie cu cada.1 luna chirie+1 luna garantie.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Sector 6, 20 ian, 11:55

agentia imobiliara Randra va prezinta spre inchiriere o garsoniera mare si frumoasa, la numai 5 minute de metrou Lujerului
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, 19 ian, 10:28

Cora, cf.1, la etaj 2, libera, plata lunar si o luna garantie, acces imediat metrou,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 19 ian, 09:54

Militari Gorjului Str.Vistiernicul Stavrinos, garsoniera decomandata, 30 mp,, mobilata si utilata complet,etaj 2/4, la 8 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Gorjului. Puteti vizualiza Turul Virtual al proprietatii pe site-ul agentiei flanda.ro !!! Pentru alte oferte similare accesati webs..
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 17:00

stradal, Bulevard Uverturii, 3-4 minute de metrou, aproape Cora, cf1, 4/8, balcon, 40mp, decomandata, mobilata si utilata, libera, toate utilitatile, doreste termen lung, 1+1 disc
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 ian, 11:59

Langa Ballroom, Auchan, strada Gladiolelor, p/8, parter inalt, confort 1, decomandata, 40 mp, renovata, mobilata si utilata modern, complet, aer cond, internet, libera
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 13 ian, 19:01

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre inchirie..
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 17:15

Va propunem spre inchiriere o garsoniera de lux, situata intr-o locatie linistita, ferita de agitatie, insa cu acces facil catre puncte de interes ale Bucurestiului, universitati, centre comerciale, magazine si restaurante, in complexul rezidential 21 Residence, zona Lujerului, ce dispune de o curte..
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 17:12

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre inchiri..
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 17:06

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre inchirier..
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 17:06

Va propunem spre inchiriere o garsoniera ultramoderna, situata intr-o locatie linistita, ferita de agitatie, insa cu acces facil catre puncte de interes ale Bucurestiului, universitati, centre comerciale, magazine si restaurante, in complexul rezidential Regie Residence, zona Grozavesti, ce dispune ..
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 ian, 16:10

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere Militari
Mobilate si utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Militari
Garsoniere decomandate Buc.
Gars. ieftine Militari
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.