sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1517 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

Apartament 2 camere decomandat, usi pinum, centrala proprie, parchet, termopan, gaze, canalizare, drum asfaltat, aproape scoli si gradinite, 8 minute metrou Berceni.
 • Suprafata 66 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 16:46

41.500 €
Berceni, urgent, Luica Izvorul Oltului, 2 camere semidecomandat, cf. 2, renovat recent, gresie, faianta, termopan, gradinita la 2 mimute, este liber
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 16:42

ap. are 2 camere semidec, confort 1, etaj 5/10, suprafata 56 mp, an constructie 1971(bloc construit special pentru cadrele militare), mobilat si utilat exact ca in poze, toate imbunatatirile, renovat.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 16:40

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 15:49

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 15:49

direct dezvoltator vindem apartamente cu 2 camere, comision la vanzare 0, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit prima casa, imobiliar ipotecar etc. Blocul este racordat la toate utilitatile orasului
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 14:20

vand apartament 2 camere zona Eminescu, Mosilor, strada Ardeleni. renovat, mobilat, utilat. Pentru detalii si vizualizari va rog contactati telefonic sau pe WhatsApp. Negociabil.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:00

proprietar, apartament 2 camere, finalizat, decomandat, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, statia ratb 138/178 la 100 ml, centrala termica, canalizare, curent electric, gaze, comision 0
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 16:35

62.000 €
Stradal, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, parchet, termopane, sa metalica, chiar la piata Matei Ambrozie, 3 minute parcul Ior, scoala si gradinta 5 minute, mall Park Lake.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 16:33

65.000 €
chiar la gura de metrou si intrarea in parc, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa 10 mp la subsol
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Etaj 1 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 16:33

1 minut parcul Alexandru Ioan Cuza, 5 minute mall Park Lake, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, toate actele, zugravit proaspat
 • Suprafata 54 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 17
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 16:33

69.000 €
renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 5 minute metrou
 • Suprafata 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 16:33

direct dezvoltator, vindem apartamente cu 2 camere, decomandate, bucatarie inchisa, parcare gratuita, comision la vanzare 0%, tva 5% inclus, se acepta credit prima casa, ipotecar etc
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 13:29

imobil superb tip boutique p+4e , ridicat , la stadiu de rosu , cu termen de finalizare integrala la jumatatea anului viitor , construit de dezvoltator cu istoric in domeniu .
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:39

direct proprietar, schitele apartamentelor sunt conform cu realitatea, comision la vanzare 0%, TVA inclus, loc de parcare inclus in pret, se accepta credit prima casa, ipotecar, imobiliar etc
 • Suprafata 69 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 10:05

Apartament de vanzare 2 camere Militari Lujerului Plaza Residence particular, bloc nou constructie 2019, etaj 4/12,
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 10:00

10 minute metrou Dristor, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, cf 2.
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 16:33

59.000 €
stradal, vedere spate, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare noi, liber, toate actele.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 16:33

5 minute metrou si piata, Salajan, Trapezului, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, retras de la bulevard, toate actele.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 16:33

2 minute parc IOR, 5 minute mall, bloc reabilitat, termopane, parchet, termopane.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 16:33

46.000 €
chiar pe strada Uioara, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele,
 • Suprafata 37 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 16:33

Apartament 2 camere langa Tribunal, deasupra BRD, pozitionare spate (liniste) vedere est. mobilat partial, renovat recent, bucatarie completa, disponibilitate parcare.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:45

bloc reabilitat imprejmuit de o gradina superba, 2 camere circular 52 mp, parter inalt, locuri de parcare, 5 minute mall, parc, viitoare gura de metrou, liber, toate actele
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 08:10

Chiajna, Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:35

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:30

58.000 €
Pantelimon intersectie Baicului, chiar la Lidl, bloc reabilitat, 2 balcoane, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 16:33

70.000 €
rond Mihai Bravu, Baba Novac, bloc stradal vedere spate, reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 16:32

69.000 €
Camil Ressu, chiar la Mall Park Lake, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, 2 minute parc IOR
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 16:32

75.000 €
chiar la metrou, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, toate actele.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 16:32

chiar la parcul ior si mall Park Lake, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 16:32

Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24 utilitati contorizate. Ideal investitie sau locuit. Se inchiriaza cu 600 euro/ luna
 • Suprafata 50 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:45

imobil nou situat la 900 m de statia de metrou Preciziei si 200 m de bld. Iuliu Maniu ofera spre vanzare apartamente cu 2 si 3 camere complet decomandate la preturi incepand de la 55.500 euro.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:33

imobil nou, constructie 2019, situat la 900 m de statia de metrou Preciziei si 200 m de Bld. Iuliu Maniu, ofera spre vanzare studiouri, apartamente cu 2 si 3 camere la preturi incepand de la 46.000 euro.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 17:50

vand apartament 2 camere in Regie, finisat semi-gata, bloc nou,suprafata utila 57mp, pret 76000 euro, telefon;
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:50

etajul 5, semidecomandat, geam baie, fara imbunatatiri, liber
 • Suprafata 38 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 16:32

chiar pe Ghita Serban, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, aer conditionat, masina spalat, frigider, 5 minute piata Salajan
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 16:32

chiar la Rucar, decomandat, bloc reabilitat, centrala termica, instalati electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 5 minute parcul IOR, zona linistita, mansarda.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 16:32

65.000 €
chiar la parc, 2 minute metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, bloc reabilitat, geam la baie.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 16:32

48.500 €
7 minute metrou Dristor, 5 minute parc IOR si mall Park Lake, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, curat, toate actele
 • Suprafata 40 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 16:32

va propunem spre vanzare, un apartament cu 2 camere, situat in cartierul Baicului, zona strada Baicului 1. Lift : da; Compartimentarea: 2 camere/ 1 dormitor, 51 mp utili. Numar bai: 1, balcon: 1, mobilare, utilat,
 • Suprafata 55 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:30

apartamentul din zona Rahova, Salaj este situat la etajul 4/8, are suprafata de 56 mp, este construit in anul 1987, decomandat, se afla in zona Salaj si necesita renovare.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 17:24

chiar la metrou 1 Decembrie 1918, Piata Trapezului, Mega Image, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 16:32

65.000 €
chiar la piata Minis, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, vedere spate, liber, toate actele
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 16:32

Drumul Taberei Parc Moghioros, apartament 2 camere cf.1/sdec( posib.dec), etaj 3/4, bloc anvelopat, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica.Dispune de boxa la subsol de asemenea.Zona este superba, mult spatiu verde, in imediata vecinatate a parcului Moghioros, la 3 minute de piata, transpor..
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:16

Dristor, apr.metrou, Park Lake, d+p+2e+m, bloc cu lift, apartamente cu 2 camere, parter, etaj 1, 2, suprafete de la 58 mp, tva 5% inclus, preturile difera in functie de suprafete, finisaje de calitate, comision 1%
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 16:15

- george bacovia, piata, etaj 1/8, 54 mp, semidecomandat, bloc reabilitat - scara curata, vecini civilizati, intabulat, se accepta credit.
 • Suprafata 54 mp
 • Etaj 1 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:15

confort 1, circular, balcon, apartament curat, gresie, faianta, parchet, contorizat, bloc monolit, acces facil Parc Moghioros, se accepta credit.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 16:12

Hotel Sir, 6/10, confort 2 sporit, decomandat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, acces rapid la transportul in comun, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit
 • Suprafata 45 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 16:08

Drumul Taberei Favorit-Sibiu, apartament 2 camere cf.1/sdec., etaj 7/10, balcon, bloc anvelopat, termopan, bloc de tip monolit cu 2 lifturi.Zona linistita, la 5 minute de metrou, acte complete, se accepta credit, neg!
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 16:08

Drumul Taberei - Chilia Veche, la 5 minute de metrou, apartament 2 camere cf.1/dec., etaj 7/10, balcon generos, geam la baie.Este amenjat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, are 2 aparate de aer conditionat si este mobilat si utilat! Zona cu multe spatii verzi, bloc curat, aproape d..
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 16:08

Drumul Taberei Raul Doamnei, et.4/10, cf.2/decomandat sporit, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, rulouri aluminiu la geam, aer conditionat, hol mare L, instalatii electrice si sanitare schimbate, cadastru intabulare energetic, ideal pt investitie(inchiriere), statie..
 • Suprafata 44 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 16:06

apartament 2 camere, etaj p/5, suprafata construita 70 mp, an 2019, orientare N-V, balcon, aer conditionat, centrala termica, se vinde finisat complet, intabulat, comision 0%, +tva, negociabil
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:05

apartament 2 camere, etaj 4/5, suprafata construita 70 mp, an 2019, orientare S-E, doua balcoane, aer conditionat, centrala termica, se vinde finisat complet, intabulat, comision 0%, +tva, negociabil
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:05

apartament 2 camere, etaj 2/5, suprafata construita 83 mp, an 2019, orientare S-V, logie, aer conditionat, centrala termica, se vinde finisat complet, intabulat, comision 0%, +tva, negociabil
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:05

apartament 2 camere, etaj p/5, suprafata construita 64 mp, an 2019, orientare S-E, logie, aer conditionat, centrala termica, se vinde finisat complet, intabulat, comision 0%, +tva, negociabil
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:05

apartament 2 camere decomandat, curte 47 mp, bloc nou, centrala proprie, usi pinum, gaze, canalizare, termopan, aproape metrou, scoli, gradinite si centre comerciale, direct dezvoltator.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 16:04

langa metrou, et 9, decomandat, bloc reabilitat 2019, scara foarte curata, fara restantieri, varianta cu hol mare, viitoarea statie de metrou langa bloc, are balcon, pozitie foarte buna, accept credit.
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 16:00

apartament 2 camere, etaj 3/5, suprafata construita 68 mp, an 2019, orientare N-E, logie, aer conditionat, centrala termica, se vinde finisat complet, intabulat, comision 0%, +tva, negociabil
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 16:00

gata de mutat, etaj inferior, renovat, mobilat si utilat, in apropiere de orice - piata, mijloace de transport, metrou. Spatiu verde in jurul blocului. Perfect de luat si inchiriat.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 15:58

apartament 2 camere, sector 4, bloc nou, centrala proprie, usi pinum, gaze, canalizare, aproape scoli, gradinite si centre comerciale, situat la 10 minunte de statia STB.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 15:57

la 3 min metrou Piata Sudului, bloc nou sunt 2 tipuri de apartamente de 50 mp si 55 mp utili dispuse la diferite nivele, centrala termica proprie, ap. se preda in varianta finisata la alegere
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 15:56

fantana florilor, sectia financiara, etaj 1/10, compartimentare decomandata, suprafata 38 mp, termopane - fara imbunatatiri, scara curata, vecini civilizati, 5 minute metrou sudului, se acc credit.
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 15:56

balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, intabulat, se accepta credit,
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 15:51

Chiajna, Dudu, bloc D+P+6+M, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, 178, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 15:48

apartamente la cheie cu finisaje si obiecte sanitare complete. Ansamblu de locuinte in curs de finalizare, situat langa Mall Grand Arena. Promo pt cash. Credit la pret de lista. Dezvoltator-comision 0.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 15:48

Va propun spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat. Blocul este situat stradal pe strada Vitan Barzesti cu o vedere superba spre Delta Vacaresti. Comision 0% , avans 5%.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 15:42

Propun spre vanzare un apartament cu 2 camere cu o suprafata de 74mp. Apartamentul este decomandat si dispune de o terasa cu o suprafata de 21 mp. Se accepta orice tip de credit bancar! Avans 5%.
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 15:42

6 minute metrou, Costin Georgian, Scoala 16, semistradal, 8/9, sdec, 56 mp, bloc 1970, bloc fara risc seismic, pozitie superba, balcon mare, supraveghere video 24/24, liber, cadastru intabulare,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 15:42

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu centrala termica
2 camere ansambluri rezid.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare
Dupa cutremur Militari
Apt. 2 cam. Militari