sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1263 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

2 camere, se vinde mobilat, acte, acces facil zone Militari, Timisoara, Prelungirea Ghencea, Cotroceni, Crangasi.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 18:09

2 camere, 3 minute metrou Universitate, 7/8, renovat, mobilat, utilat, vedere panoramica bulevard, acces facil Coltea, Unirii, Centrul Istoric, parcul Cismigiu, Tineretului, Romana, acte,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 18:08

proprietar, vand apartament cu 2 camere, confort 1 decomandat, la etajul 2, cu 2 balcoane. Nu doresc colaborare cu agentii.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:47

60.000 €
particular vand apartament 2 camere decomandate in zona Dristor strada Drumul Murgului nr. 38 (vis a vis de intrarea in cimitirul Izvorul Nou),
 • Suprafata 46 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 15:05

69.000 €
2 camere, cf.1, renovat recent, toate imb., acc. credit, pret negociabil,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 15:00

ofer spre vanzare ap. 2 camere bloc reabilitat termic, termopane, balcon inchis in termopan, acte la zi, etaj 2 din 8
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 11:25

g, f, parchet masiv, ac, centrala, fara bulina, zona linistita
 • Suprafata 48 mp
 • An 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:05

apartament 2 camere decomandate cf 1, etaj 8/10, suprafata utila 58 mp, an de constructie 1974. Merita vizionat, pozitionare stradala, vedere pe Bvd Theodor Pallady, 2 minute metrou. Liber.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 17:39

ap. 2 camere, cu interior curat si modernizat, gresie, faianta, parchet, termopan, intr-un bloc stradal reabilitat, intrare stradala vedere spate, scara impecabila. Acte in ordine, liber.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1981
 • Etaj 10 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 16:32

OFERTA COMISION 0. OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. VANZARE 2 camere FERENTARI (Aleea Livezilor) Galaxy Imob va propune spre vanzare un apartament semidecomandat de 2 camere situat in FERENTARI (Aleea Livezilor). Apartamentul se intinde pe o suprafata utila de 38 mp si este situa..
 • Suprafata 38 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:14

apartament 2 camere, semidecomandat, confort 1, liber, gresie, faianta, usa metalica, apometre, semimobilat, se accepta credit, zona execelenta, an constructie 1980, liber, agentie, parter
 • Suprafata 48 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 14
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 15:15

apartament 2 camere, la intersectia Fundeni cu str Pantelimon. Blocul este din 1983 realizat din beton si reabilitat termic. Apartamentul are modificari si finisaje moderne,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 15:15

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 4/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, bucatarie inchisa de 9 mp, baie complet utilata, contorizare individuala
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:33

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 5/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, bucatarie inchisa de 9 mp, baie complet utilata, contorizare individuala
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Bucuresti, azi, 10:33

69.433 €
Direct de la dezvoltator apartament 2 camere nou, semidecomandat, vedere superba, centrala proprie, contorizare individuala, mobilat si utilat (mobila se vinde separat). Acceptam Prima casa.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
FUNDENI TOWER
Bucuresti, azi, 10:25

vand ap 2 camere, cf. 1, 58 mp + 18 mp balcon, decomandat, spatios, centrala termica, partial mobilat (dormitor, bucatarie) semi utilat. Se vinde exct cum arata in poze. Pret usor negociabil
 • Suprafata 58 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 10:00

parc Moghioros, Romancierilor, 2 camere, decomandat, P/10, cu balcon inchis in termopan, termopan la camere, usi schimbate, usa metalica,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 15:06

Titel Petrescu, renovat complet, instalatii sanitare si electrice noi, usi schimbate, mobilat si utilat complet (68.000),
 • Suprafata 51 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 15:06

exclusivitate, semistradal, Ghencea mobilat si utilat, 2 ac, fara imbunatatiri,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 15:06

Chilia Veche liceul Lovinescu eliberabil, bloc tip Td cu 2 lifturi, termopan, curat, gresie, faianta, parchet, imbunatatiri, acte.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 15:05

Timisoara Romancierilor plaza 2 camere circular Parter cu balcon din 10 nivele, eliberabil, bloc izolat termic, termopan, balcon inchis, aerisire baie,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 15:05

str IL Caragiale,bloc finalizat si locuit,constructie beton,interior caramida, apartament elegant, finisaje de calitate, bloc cu usi electrice, marmura pe scara, se predau cheile la vanzare, accept credit.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 09:20

apartament nou 2 camere tip 2 plus, complex Palladium, etaj 11 la 700 m de metrou Nicolae Teclu, centrala proprie, balcon, suprafata utila 47 mp, direct proprietar, negociabil la plata cash
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 09:05

Bloc nou Finalizat, la 2 minute de metrou, apartamente disponibile de 2 si 3 camere finisate, contorizare individuala, acte la zi, se accepta credit bancar, direct dezvoltator, comision 0
 • Suprafata 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 07:45

proprietar, vand apartamente cu 2 camere, comision la vanzare 0, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit prima casa, imobiliar ipotecar etc. Blocul este racordat la toate utilitatile orasului,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 20:20

Drumul Taberei, Bucla, bloc cu acces stradal, constructie 1979, suprafata utila mare, langa statia de metrou, toate mijloacele de transport, vederea apartamentului in spatele blocului, liber, credit,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 14:48

181.830 €
bloc nou, stradal, constructie beton, caramida. Finisaje de lux incluse in pret, bransamente realizate, parcare subterana contra cost. Ratb, metrou la 5 min de bloc.
 • Suprafata 179 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:45

ocazie, ap. 2 cam 32 mp metrou Brancoveanu si Orasel la 5 minute de mers. Este la parter, igienizat recent. Termopan, gresie, faianta, parchet. Baia cu cada si geam. Liber, mutare imediata. Accept si credit,
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 13:44

et. 9/10, cf. 1, decomandat, proaspat renovat, totul nou, spatios si bine compartimentat, instalatii sanitare si electrice noi, usi interior noi, zona verde, linistita, langa parcul si piata Moghioros, acte la zi,
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 13:23

et. 6/10, cf. 1, decomandat, bucatarie 8,5m, investitie sau locuit, nefinisat, are balcon, spatii de depozitare, 2 lifturi, Piata Moghioros si tramvai 41 la 1-2 min, toate actele, accept credit. Urgent
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:23

Proprietar, vindem apartamente cu 2 si 3 camere, comision la vanzare 0%, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit prima casa, imobiliar, blocul este racordat la toate utilitatile orasului,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 20:15

semistradal, 2 camere conf. 2, gresie, faianta, termopan, parchet, instalatii sanitare noi, usa metalica, usi interior noi, bloc reabilitat, fara restantieri,
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 20:00

Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24 utilitati contorizate. Ideal investitie sau locuit. Se inchiriaza cu 600 euro/ luna
 • Suprafata 50 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 19:25

et 6/10, cf. 2 sporit, decomandat, varianta cu hol mare si debara, nefinisat, are balcon, zona linistita, viitoarea statie de metrou langa bloc,vecini gospodari, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:23

et. 5/10, decomandat, nefinisat, langa viitoarea statie de metrou, zona verde, vecini civilizati, scara curata, fara restantieri, toate actele
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 13:23

et. 4/10, semistradal, bloc reabilitat, scara impecabila, fara restantieri, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare schimbate, usi noi, acte pregatite, doar cash
 • Suprafata 40 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 13:23

et 4/10, cf 1, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare si electrice noi, usi interior noi, camere spatioase, balcon generos, bloc reabilitat, retras de la bulevard, toate actele.
 • An 1972
 • Etaj 4 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:22

apropiere Favorit, et 4 , cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, bucatarie generoasa, spatii de depozitare, are balcon, scara curata, fara restantieri, 2 lifturi, posibilitate centrala termica, acte la zi
 • Suprafata 54 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 13:22

Valea Ialomitei, et. 2/4, cf. 1, 50 mp, decomandat, proaspat renovat, bloc reabilitat, spatios si foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, bucatarie generoasa, zona verde linistita, vecini civilizati
 • Suprafata 50 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 13:22

et 3/8, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, mobila si electrocasnicele sunt noi, scara curata, vecini civilizati, acces facil la STB si tramvai 41, Acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 13:22

pentru armata, et. 6/10, cf. 1, decomandat, 55 mp, imbunatatit, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, compartimentare eficienta, acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 55 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:22

decomandat cu balcon, varianta cu holul mare, fara nici o imbunatatire, zona verde, linistita, pretabil pt investitie in vederea inchirierii (metrou chiar langa bloc), toate actele. Urgent
 • Suprafata 43 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:22

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, azi, 12:45

Complex Rezidential la 20 de minute de centru orasului, 6/11, constructie 2010, g+f+p+t+um, renovat recent, a/c, centrala proprie, contorizat la apa, gaze, acte la zi, accepta credit, pret usor negociabil.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 11
Popesti - Leordeni, azi, 12:40

Beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: -La 5-6 minute de statie STB 117, 227 -La 3 minute de scoala -La 5 minute de Supermarket Mega Image si piata -La 10 minute de parc -Strada linistita cu trafic redus 2. Beneficii tehnice ale ofertei: -Imobilul este const..
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:30

apartament 2 camere la cheie cu terasa,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, azi, 12:10

garsoniera dubla, semid, 1/7, bloc 1936, stil vagon, hol comun cu un alt apartament, 50 mp stare foarte buna, balcon, zugravit recent, acte, liber, urgent,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:10

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 4/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, contorizare individuala, solutii tehnice moderne.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, azi, 10:33

2 camere in bloc nou, situat la etajul 6/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, bucatarie inchisa de 9 mp, centrala proprie, contorizare individuala
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:33

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 6/11, luminos si spatios, decomandat, 55 mp utili, centrala proprie, bucatarie inchisa de 9mp, baie complet utilata, contorizare individuala.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:33

apartament spatios, chiar la gura de metrou, iesirea dinspre KFC, blocul cu farmacia Dona, mobilat si utilat, cadastru intabulare, liber, excelenta investitie (chirie 400 euro/ luna), seriozitate
 • Suprafata 41 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:05

apartament 2 camere la cheie cu terasa,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, azi, 09:31

Cara Anghel eliberabil, curat, fara imbunatatiri, bloc cu 2 lifturi, semistradal, acte.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 09:26

imobil nou finalizat d+p+6e, situat pe strada Acvilei nr 42, constructie si compartimentare caramida, decomndat, geam la beie, finisaje la alegere, parcare proprie, accept credit
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 08:40

Vand apartament 2 camere, Stefan cel Mare, stradal, curat. Pret fix. Fara agentii.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 03:00

Bucuresti, sector 3, str. Drumul Lunca Ilvei zona de case, asfaltat nou, utilitati gaz, apa curenta si canalizare, apartamente 3 camere in mini bloc p+2+m unde vor fi construite in total 8 apartamente.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 02:15

2 camere la 100 m de metrou Piata Iancului, fara imbunatatiri, etaj 8, cu acces la o terasa de 30 mp, termopane, bloc reabilitat, se accepta credit ipotecar, necesita renovare,3 min de metrou, liber,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 23:39

61.000 €
2 camere Chisinau 58 mp construiti, 1980, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, AC nou, 5 minute de mers de Mega Mall, 5 statii de tramvai de Ferdinand-Iulia Hasdeu si de metrou Iancului.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 23:38

110.000 €
2 camere Unirii, Camera de Comert, 63 mp, constructie 1995, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis, discutabil.
 • Suprafata 63 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 23:36

apartament 2 camere, decomandat, 62.15 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:57

apartament 2 camere, decomandat, 56.05 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala,
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:54

apartament 2 camere cu terasa 108,75 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 109 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:51

apartament 2 camere, 48.18 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:48

apartament 2 camere decomandat, 48,18 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:42

apartament 2 camere 76.08 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:39

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere cu centrala termica
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere ansambluri rezid.
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
2 camere cu loc parcare