Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1439 anunturi
Zona: București

90.500 €
Direct proprietar. Mutare rapida. Apartament cu 2 camere, avand o suprafata de 55 mp, aflat intr-un bloc construit in anul 1984. Etaj 8/10 cu orientare Sud. Mobilat si utilat. Str. Cupolei
 • Suprafata 55 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 5 min.
Sector 6, azi, 00:25

2 camere, stradal, decomandat, centrala proprie, comision 2%, pret 62.900 euro. Contactati-ma 0723.586.100,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, ieri, 21:00

stradal, bloc reabilitat, mobilat, utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, calorifere schimbate, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 20:54

56.000 €
Camil Ressu, Piata Ramnicul Sarat, bloc reabilitat, apropiere de metrou, Mall, 2 piete, stradal, liber, fara imbunatatiri, acte la zi. Zona verde. Negociabil.
 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 18:39

Se vinde apartament cu 2 camere, complet mobilat si utilat,locatia se afla in Bucuresti, sectorul 6, complex Avangarde Grande Village (capat linie STB 221,136, la 5 min de magazinul Dedeman, MC Donalds si Selgros, 15 min pana la gura de metrou Valea Ialomitei) bloc construit in anul 2017, Pret negoc..
 • Suprafata 52 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 6, ieri, 16:00

Camil Ressu, Fizicienilor, Matei Ambrozie, bloc 1983, reabilitat termic, apt. nelocuit, cf. 1 decomandat, spatios, et. 4/8, curat, orientare Est, pozitionat pe mijloc, vedere spatele blocului.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 14:39

Cf.I decomandat, 50mp, fara balcon, reamenajat, toate imbunatatirile, mobilat si utilat, liber,acte la zi, merita reabilitat, se accepta credit merita clasa energetica B, vizite urgent, pret negociabil
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, ieri, 13:25

apartament 2 camere de vanzare,
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 4, ieri, 20:51

bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat, toate actele
 • Suprafata 42 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 2, ieri, 20:42

Achizitie: Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 101,483 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 106,557 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amplasat la..
 • Suprafata 82 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:42

Agentie imobiliara - Victoriei - 3/8 - decomandat, reabilitat termic - termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, liber, mobilat si utilat integral. Modificabil in 3 camere - bucatarie open
 • Suprafata 63 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Sector 1, ieri, 20:24

vand apartament 2 camere, sector 5, zona Pieptanari,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Sector 5, ieri, 20:15

2 camere, dec, 64 mp, bl. rusesc de caramida, parter inalt din 5 et (vedere mixta pe Drm Sarii si curtea interioara-parc). Renovat recent- gresie , faianta, parchet, centrala proprie, termopan si storuri de lemn, um, bucatarie mobilata si utilata. Boxa+2 locuri de parcare ADP. In apropiere statie ..
 • Suprafata 64 mp
 • An 1956
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Sector 6, ieri, 12:55

Particular Drumul Taberei, Plaza semistradal 2 camere confort 1 semidecomandat gresie, faianta, termopan parchet, usa metalica, etaj 2/9, finisaje 2022, liber. Exclus agenti (rog nu insista)
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 11:50

97.900 €
Vand apartament cu 2 camere, in complex rezidential, situata pe Sos Viilor nr. 15. Accept orice tip de credit. Nu doresc sa fiu contactat de agentii imobiliare.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 5, ieri, 10:35

apartament 2 camere in imobil nou, constructie an 2018 cu 20 apartamente, etaj 1, la 50 m de statiile ratb, langa Dacia Salaj- Rahova, su 45 mp complet mobilat si cu aparate electrocasnice aproape noi.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Sector 5, ieri, 10:15

Vand apartament 2 camere f frumos, decomandat, 3 balcoane, expunere sud, renovat, mobilier optional, performanata energetica B, 60 mp util + 7 mp balcoane, etaj 6 din 8, aer conditionat, 160.000 EUR
 • Suprafata 60 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 20:14

Apartament 2 camere mobilat si utilat 60m patrati Lujerului Propietar vand apartament de 2 camere aflat pe strada Delalul Tugulea foarte aproape de metrou Lujerului la 10min.de mers pe jos,gradinita 600m 7min, scoalala 650m 8min Apartamentul este la etajul 4/4 intrun bloc construit in 1990 Lo..
 • Suprafata 60 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4
Sector 6, ieri, 20:12

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 100% la antecontract: 76.119 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 79.463 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 82.806 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va ..
 • Suprafata 71 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:12

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, ieri, 20:09

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 100% la antecontract: 67.947 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 71.026 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 74.124 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va ..
 • Suprafata 61 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 20:06

apartament 2 camere decomandat in complexul Boemia Residence, bd. Marasesti 125, an 2021, etaj 1/5, nou, nelocuit, mobilat, stradal, lux, ocazie
 • Suprafata 62 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, ieri, 10:00

particular vand ap. bd. Nicolae Titulescu, 2 cam. spatioase, decomandat, hol si buc mari, 55 mp, balcon mare si inchis termopan, vedere spate, liniste, in fata statie tramv 10, auto 282, 182, 205; disponibil imediat; 200 m de Primarie; 700 m Gara de Nord; Mega, coafor, farm, cab med, Pepco - toate l..
 • Suprafata 60 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 1, ieri, 09:15

confort 1 sporit, renovat lux, se vinde cu tot inclus, mobila, electrocasnice, liber, acte, 66 mp, centrala termica proprie, acces usor,
 • Suprafata 66 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Sector 6, ieri, 20:01

Marcu Mihaela Ruxandra Scoala 193, Orizont, et 8/8, confort 1 semid, balcon logie, termopane tot fara dormitor, bloc de caramida, curat, civilizat, zona foarte buna, acces usor si pozitie excelenta.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Sector 6, ieri, 20:00

Mall Plaza et 3/4, confort 1 decomandat, renovat, bloc izolat termic, curat accept credit, loc de parcare Adp.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 20:00

Etaj 4/10 semidecomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok. Se vinde cu bucatarie mobilata ca in foto+ dressing. Vedere spate, ferit de zgomotul strazii. Distanta pana la metrou 50 m.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 2, ieri, 19:52

liniste, acces facil centru, ocazie, ideala investitie, total decomandat, fara balcon, bloc civilizat, reabilitat, curat, dotat cu termopan, aer, parchet, liber si disponibil, acte la zi, merita vazut, seriozitate!
 • Suprafata 47 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 2, ieri, 19:50

2/8, decomandat, St-67mp, Su-62mp, renovat total, finisaje de calitate, bucatarie mobilata si utilata partial, parchet le4mn masiv, tamplarie PVC si rulouri exterioare comanda electrica, terasa 6mp,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Sector 3, ieri, 19:42

Brancovenu Secuilor, et. 6/8, cf. 1, gresie faianta, parchet, termopan peste tot, inclusiv balcon, izolat termic, geam la baie, langa scoala 190, contor gaze separat, scara curarata, zona civilizata, debara,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Sector 4, ieri, 19:39

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 75.168 Euro cu TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 79.399 Euro cu TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul..
 • Suprafata 74 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:30

achizitie: direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 69.300 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 75.500 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 81.900 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va ruga..
 • Suprafata 59 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, ieri, 19:12

2 camere Dristor, rond Baba Novac, 7 minute metrou, 2 minute STB, reonovat, constructie 1986, etaj 5/8, suprafata 52mp, decomandat, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica la intrare.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 19:09

bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber, toate actele
 • Suprafata 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 3, ieri, 19:06

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 59.010 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 5% la antecontract: 61.950 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amp..
 • Suprafata 44 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:54

stradal, vedere fata, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, frigider, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, ieri, 18:54

9/10, cf. 2 sporit, dec., 41 mp, hol locuibil, vedere mixta, bloc civilizat, fara risc seismic, orientare Est-Vest, eventual si mobilat, bine intretinut, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, zona linistita, accept credit,
 • Suprafata 41 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 18:52

Apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 62.70 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 2, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare, STB P-ta Unirii
 • Suprafata 63 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:51

langa Domino, Pipera 10 min. langa Facultatea de Constructii, bloc 1976, fara risc seismic, parcul Circului la 5 min. dec, 40 mp, pe mijloc, cadastru, intabulare, eliberabil rapid, se accepta credit.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 18 min.
Sector 2, ieri, 18:49

Ap 2 camere decomandat, bucatarie mare, hol generos cu imbunatatiri usi interior schimbate gresie faianta parchet termopan mobilat si utilat. Bloc nestradal recent reabilitat,
 • Suprafata 55 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, ieri, 18:47

apartament de 2 camere, confort 1 decomandat, spatios - 50 de mp, amenajat partial, bloc civilizat - reabilitat termic, se accepta credit,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, ieri, 18:46

bloc reabilitat, 1984, complet renovat, mobilat si utilat, usi interioare noi, instalatii sanitare si electrice schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, 2 lifturi, acte
 • Suprafata 51 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 3 min.
Sector 2, ieri, 18:42

va oferim spre vanzare 2 camere cf. 1 semidec., etaj 4/4 cu lift si pod, boxa,liber, mobilat modern, utilat. Apartamentul este renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane inchise,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1952
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 1, ieri, 18:39

Apartament 2 camere, confort 2, situat la etajul 10, in suprafata de 35 mp, liber, imbunatatiri, usa metalica, ferestre pvc, parchet, gresie, faianta, igienizat recent, vedere mixta,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 6, ieri, 18:39

2 camere. Se accepta plata prin credit bancar. Suprafata 61,5 mp, etaj 3/3, constructie 2021. Se vinde mobilat si utilat ca in poze,
 • Suprafata 61 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 3, ieri, 18:35

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 100% la antecontract: 51.788 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 54.142 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 56..496 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 18:06

chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, complet renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, rulouri exterioare, geam baie, usi noi, liber
 • Suprafata 50 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 18:03

36.000 €
Emil Racovita, cf. 2, dec., p/10, balcon, curat, acte la zi,
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 4, ieri, 18:01

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Pantelimon, reper Otter Outlet, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 52 mp, cu o baie si 2 balcoane. Locuinta este situata la etajul 10, intr-un imobil tip de 10 etaje, construit in anul 1984 care se afla pe lista Primariei in vederea..
 • Suprafata 52 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:58

Dna Ghica READY TO MOVE IN Mobilat si utilat modern bloc reabilitat
 • Suprafata 52 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 17:56

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 15% - 77.280 Euro (TVA 5% inclus) Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amplasat la 3 minute fata de parcul Teilor si la 10-12 minute de mers pe jos fat..
 • Suprafata 64 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:54

Apartament 2 camere, metrou Aparatorii Patriei, centrala proprie, finalizare 2022
 • Suprafata 55 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Sector 4, ieri, 17:50

ap. 2 camere cf. 2, cu balcon, liber, toate actele la zi, zona cu verdeata,
 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 17:45

74.000 €
vand ap. 2 camere, cf. 1, etaj inferior, zona cu magazine, scoala, gradinita, acte la zi,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 17:45

Kaufland, Mall Veranda, 3/10, stradal, cf.1, dec. 52 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, scara si vedere stradala, fara imb, doar termopan, pe mijloc, balcon spatios, acte OK, liber, acc. credit, neg.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, ieri, 17:40

1.200 €
ap. 2 camere, et. 3 plus terasa de 45,80 mp, parcare subterana, buncar antiatomic, zona superba, gradinite, scoala comision zero, pret/ mp,
 • Suprafata 65 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:40

8/8, dec, mobilat complet, bloc 1986, 55 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal,2 aparate aer conditionat, reabilitat termic, balcon spatios pe sufragerie, cadastru, intabulare, loc parcare, accepta credit,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 16 min.
Sector 2, ieri, 17:39

vand urgent ap. 2 camere, cf. 1, parter cu balcon, imbunatatit,
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 17:35

Apartament in exclusivitate! 2 camere Popesti - loc parcare - spatiu depozitare propriu pod - Metrou Berceni Se ofera spre vanzare un apartament de 2 camere , in suprafata totala utila de 45mp, incluzand balconul de 3mp inchis in termopan. Pozitionare: Strada Biruintei, la 10 minute de pasarela de..
 • Suprafata 45 mp
 • An 2017
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 17:33

Liviu Rebreanu, bloc reabilitat, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber
 • Suprafata 54 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 17:33

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
2 cam. ieftine Bucuresti
Dupa cutremur Titan - Dristor
2 camere cu centrala termica
2 camere cu loc parcare
Apartamente 2 camere Berceni