sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 266 anunturi
Zona: București
Pret euro: max 55000

Va supun atentiei un apartament de 2 camere circular situat pe strada Valea Rosie. Apartamentul se afla la etajul 2, necesita renovare, acceptam si credit imobiliar. La mica distanta de proprietate avem supermarket, mall Drumul Taberei, parcul Drumul Taberei, metrou si STB. Pentru mai multe informat..
 • Suprafata 46 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 01:50

super oferta, ap. 2 camere confort 1 decomandat, 50 mp, liber, fara imbunatatiri, terasa buna, fara balcon, cad., intabulare,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 19 min.
Sector 4, ieri, 19:28

Titan 1 Deceb.ap 2 camere decomandat et. 9/10, utilat, mobilat cu imbunatatiri, reabilitat, curat, zona linistita, la 5 min scoala, gradinita, aproape de ratb, metrou, parc, accept credit. Agentie
 • Suprafata 40 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 3, ieri, 19:10

52.000 €
decomandat, mobilat si utilat,apropiere metrou, scoala, gradinita, renovat, spatios, luminos, teresa refacuta anul trecut, constructie 1980, acte pret negociabil.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 11 min.
Sector 6, ieri, 22:40

decomandat, et9/10, centrala proprie, mobilat si utilat, aer conditionat, ideal locuit sau investitie, constructie 1980, termopan, gresie, faianta, apropiere metrou,Cora, liber, pret usor neg.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, ieri, 10:40

apartament 2 camere in imobil nou, constructie an 2018 cu 20 apartamente, etaj 1, la 50 m de statiile ratb, langa Dacia Salaj- Rahova, su 45 mp complet mobilat si cu aparate electrocasnice aproape noi.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Sector 5, ieri, 10:05

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, ieri, 17:05

Drumul Taberei, Targu Neamt, et. 9/10, termopan la balcon, fara imbunatatiri, foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire, 2 lifturi, acte pregatite
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Circular
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, ieri, 16:58

Antiaeriana-Margeanului, 2 camere, semidecomandat, 28 mp, centrala termica, liber,
 • Suprafata 28 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 5, ieri, 16:42

39.000 €
Armeneasca, 2 camere, semidecomandat, 35 mp, demisol/5, centrala termica, liber,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1948
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 5
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:41

50.000 €
apartament sosea Salaj, etaj 1/4, 53 mp, constructie 2021, bloc caramida,
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 5, ieri, 13:47

42.000 €
Sos. Salaj, apartament 2 camere, constructie 2021,
 • Suprafata 45 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 5, ieri, 13:47

apartament 2 camere Rahova etaj 1/6, 46 mp, decomandat constructie 2021,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Sector 5, ieri, 13:47

Direct de la Dezvoltator - Eduard Badea 0737.500.377 Bloc Nou! Va propunem spre vanzare ultimul apartament de 2 camere open-space disponibil intr-un imobil nou, la 3 minute de Metrou Berceni. Apartamentul este complet finisat si utilat, gata de mutare, balconul este inchis. Nu se accepta..
 • Suprafata 49 mp
 • An 2021
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 12:12

Direct de la Dezvoltator - Eduard Badea 0737.500.377 Bloc Nou! Va propunem spre vanzare ultimul apartament de 2 camere open-space disponibil intr-un imobil nou, la 3 minute de Metrou Berceni. Apartamentul este complet finisat si utilat, gata de mutare. Nu se accepta credit bancar! Ans..
 • Suprafata 46 mp
 • An 2021
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 12:11

intersectie Nitu Vasile , 2 statii metrou, apartament 2 camere, semidecomandat, apartamentul se vinde mobilat (ca in poze) si este proaspaat renovat etaj 7/ 8, balcon mare, deschis.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1965
 • Etaj 7 din 8
Sector 4, ieri, 12:05

fix Piata Progresu, apartament 2 camere confort 2, semidecomandat, etajul 6/10, st 38 mp cu balcon, acceptam credit, cadastru, intabulre, apropiere de piata, scoala, gradinita, 2 statii mici metrou,
 • Suprafata 38 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 4, ieri, 12:00

Almasul Mare ,apartament 2 camere confort 2, st 37mp, deosebit ,totul nou ,impecabil, centrala de apartament, g, f, p, t ,um ,bucatarie mobilata complet, loc parcare, pozitie foarte buna, cadastru,
 • Suprafata 37 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, ieri, 12:00

5 minute metrou, apartament 2 camere confort 2 cu balcon, cadastru intabulare, acceptam credit bancar, bloc bine situat, civilizat.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 7 min.
Sector 4, ieri, 11:55

Va propun spre achizitie o garsoniera dubla situata la etajul 1 intr-un ansamblu rezidential de 4 nivele situat pe strada Gura Putnei la 10 minute de mers pe jos de metrou Nicolae Teclu. Studioul se va preda la cheie cu finisaje alese chiar de dumeavoastra. Locuri de parcare subterane disponibil..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:10

apartament, decomandat, bucatarie inchisa, situat pe str. Tineretului, bloc P+4, cu lift, utilitati: canalizare, gaze, curent electric,finisaj la alegere, statie STB 178, 278 si 138 la 100 m distanta,
 • Suprafata 44 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 11:10

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat la etajul 8/10 intr-un bloc construit in anul 1974. Apartamentul dispune de tamplarie PVC cu geam termopan si usa metalica, in rest necesita renovare completa. In proximitate avem scoli, gradinite, magazine, statii STB, acces r..
 • Suprafata 44 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:07

geamuri termopan, usa metalica, pozitie excelenta, fara imbunatatiri, predare imediata, pret negociabil,
 • Suprafata 39 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 4, ieri, 10:40

adiacent Parc, strand Drumul Taberei, et. 3/10, cf. 1, dec., circular, 51 mp, cu balcon, ap. este liber, disponibil, nu are imbunatatiri, necesita renovare totala, geam la baie, bloc cu 2 lifturi, acte ok, pret fix,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, ieri, 10:36

Luica, Berceni, et 8/10, cf2, semi,38 mp, cu Balcon, ap este amenajat clasic, g,f,p,t,um,bloc contorizat, coloana de gaze, acte, cadastru, intabulare,se poate vinde partial mobilat, se accepta credit ! Agentie
 • Suprafata 38 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, ieri, 10:36

direct proprietar, de vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, etajul 4/4, cu vedere stradala, mobilat si utilat.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 2, ieri, 10:33

Va oferim spre vanzare garsoniere si apartamente in zona Aparatorii Patriei, foarte aproape de metrou. Faza 3 a proiectului va cuprinde 8 blocuri, cu regim de inaltime P+7 si P+4, Direct dezvoltator,
 • Suprafata 43 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 8 min.
Sector 4, ieri, 10:02

Zona superba, bloc calduros, intretinere mica, Apartament 2 camere confort 2, curat, p/4, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, Scoala gradinita magazine loc joaca, 5 statii metrou Piata Sudului.
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 4, ieri, 09:37

negociabil,apartament 2 camere confort 2 , renovat recent cu imbunatatiri multiple foarte frumos, etaj 9/ 10 , decomandat , contor gaze individual, cadastru intabulare, liber,
 • Suprafata 37 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 4, ieri, 09:35

Apartamente de vanzare,Direct dezvoltator, Comision 0%Proiect nou,costructie 2021 ,la cheie,finisaje la alegere ,loc de parcare,D+P+ 6E , situat pe strada Sergent Ilie Petre,nr 48.
 • An 2021
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 09:20

52.000 €
hypermarket Auchan, cf. 2, complet renovat total, finisat, g, f, p, t, um, etajul 1, balcon inchis in termopan, scara foarte curata, metrou 9-10 minute, aproape transport, cadastru, intabulare merita vazut
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 06:35

V 066, apartament 2 camere, decomandat, 40 mp, etaj 9/10. Se vinde mobilat si utilat. Metrou Titan (15 min.), Parc Titanii (Romulus) - (5 min.), Titan Auchan,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 26 nov, 23:08

2 cam. cf. 2, balcon, centrala termica, gresie, faianta, parchet, proprietar,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 26 nov, 19:35

renovat complet, usi interior schimbate, instalatie electrica schimbata si sanitara, termopan, parchet, gresie, faianta, gaz contorizat, semimobilat, bloc civilizat, acces mijloace de transport
 • Suprafata 38 mp
 • An 1974
 • Decomandat
Sector 4, 26 nov, 18:26

6/10, cf 2,dec,40 mp, bl fara risc seismic, mobilat si utilat, ideal investitie, pe mijloc,gresie, faianta, parchet laminat si termopan, scara stradala, balcon mare,orientat pe Est, acte O.K, liber, zona linistita, acc credit
 • Suprafata 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, 26 nov, 18:08

Valea Argesului, p/10, termopan, usa metalica, fara imbunatatiri, balcon, geam la baie,
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, 26 nov, 17:49

Prel. Ghencea-Raul Doamnei, etajul 7/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, rulouri exterioare, instalatii sanitare schimbate, loc de parcare ADP, acte facute, accepta credit.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 26 nov, 17:48

Prel.Ghencea,etajul 4/10,decomandat,gresie, faianta, parchet, termopan, acte, accepta credit,
 • Suprafata 38 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, 26 nov, 17:48

super apartament, perfect compartimentat, bransat la toate utilitatile, costuri minime de intretinere, balcon generos, infrastructura completa,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
Sector 4, 26 nov, 17:48

53.000 €
Facultatea de Constructii, cf. 2, decomandat, balcon, 40 mp, etajul 7, renovat, g, f, p, t, um, locuibil, scara curata, aproape parcul Tei, spatii comerciale, scoala, stradal, cadastru, intabulare disc.,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 26 nov, 17:45

proprietar vand apartament cu 2 camere semidecomandat, 2010, etaj P/5, cu centrala termica proprie noua, ST=35 mp,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Sector 6, 26 nov, 17:23

Ferentari blocurile rosii, apartament 2 camere, conf 1, dec, p/3, cu balcon, in stare buna, centrala proprie,
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Sector 5, 26 nov, 17:20

zona cu verdeata,liniste,confort2,termopan+um,in rest-fara imbunatatiri,acte la zi,usor negociabil,se accepta credit ipotecar,merita vazut,agentie-exclusivitate, oferta reala, urgent, rugam seriozitate!
 • Suprafata 37 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 5, 26 nov, 16:34

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Ilfov, 26 nov, 16:05

particular vand apartament 2 camere Brancoveanu-Izvorul Oltului, cf. 2 sporit, decomandat, 43 mp, liber, fara imbunatatiri. Pret: 45.000 Euro putin neg. Pot fi contactat la: 0765 134 457 Baciu,
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 4, 26 nov, 16:05

OFERTA Speciala prelansare! Promotii atractive si REDUCERE 1000EURO pentru unitatile de la ultimul etaj. Contacteaza-ne!
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2
Sector 6, 26 nov, 15:33

53.000 €
Apartement 2 camere semidecomandat situat in Zona Iuliu Maniu intre Valea lunga si Apusului apropiere metrou suprafata 50 mp (56mp cu balcon) etajul 4 fara imbunatatiri bloc construit in 1972,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Sector 6, 26 nov, 15:30

Luica Pta Resita 2 cam cf 2 fara imbunatatiri et 9/10 !LA 10 MIN de piata Resita!Grand Arena aproape de statiile ratb, scoala, gradinita! Accepta credit! necesita renovare total!! Cadastru, intabulare!
 • Suprafata 38 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 4, 26 nov, 14:56

Drumul Taberei, stradal, liber, decomandat, 6/10,gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, usi schimbate, totul nou, renovat acum, toate actele, poze reale.
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, 26 nov, 13:45

Va propunem un apartament de 2 camere,DECOMANDAT,44 mp. situat la etajul 8/10 , necesita renovare -termopane -aer conditionat -Boxa subsol -spatiu verde in fata geamurilor -aproape de : oraselul copiilor, Piata Sudului , Spitalul Budimex -langa bloc se afla scoala generala 99 + Gradinita Repe..
 • Suprafata 44 mp
 • An 1987
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 26 nov, 13:42

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro Pret pentru plata credit ipot..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro cu TVA inclus Pret pentru pla..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

Favorit- Sibiu cf 2 , semidecomandat, bloc izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, lift inlocuit, acte,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
Sector 6, 26 nov, 13:28

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
Berceni - Giurgiului
Apartamente 2 camere Berceni
Berceni - Giurgiului
2 camere cu centrala termica
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea