sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 692 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret euro: max 55000

Sau metrou Eroii Revolutiei, decomandat, bloc reabilitat, toate actele, liber, decent, 47 mp, etaj 3/7, merita, urgent.
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:07

Masina de Paine, la 3 min.metrou Obor si RATB, toate imbunatatirile, semimobilat, liber, toate actele, preferabil cash, bloc solid fara probleme de rezistenta, fara probleme cu terasa, urgent, merita!
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:07

apartament 2 camere, etaj 2/10, 2 lifturi, parcare, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi, centrala termica
 • Suprafata 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:02

Chiajna, Dudu, bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, 178, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 12:33

direct proprietar, comision la vanzare 0%, tva inclus, loc de parcare inclus in pret, se aceepta credit prima casa, ipotecar, imobiliar etc.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 10:05

direct dezvoltator, vindem apartamente cu 2 camere, decomandate, bucatarie inchisa, parcare gratuita, comision la vanzare 0%, tva 5% inclus, se acepta credit prima casa, ipotecar etc
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 10:00

bloc reabilitat imprejmuit de o gradina superba, 2 camere circular 52 mp, parter inalt, locuri de parcare, 5 minute mall, parc, viitoare gura de metrou, liber, toate actele
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 08:12

Vergului Spital Malaxa, 5/10, confort 2, decomandat, 43 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, scara curata, semistradal, vedere mixta, ideal investitie, liber, cadastru, intabulare
 • Suprafata 43 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:55

apartament 2 camere de vanzare in zona Drumul Taberei, Valea Rosie. Apartamentul este situat la etajul 7 al unui bloc reabilitat cu 10 nivele construit in 1971, apartamentul este circular.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:54

Drumul Taberei 34-Posta Telekom, apartament semidecomandat situat la etajul 6 al unui bloc cu 9 etaje. Apartamentul este curat si nu are imbunatatiri.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, azi, 11:54

Prelungire Ghencea Profi, apartament confort 2 situat la etajul 6 al unui bloc cu 10 etaje. Apartamentul este decomandat si blocul este reabilitat termic.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:53

avantaj client 8000 euro. Vanzare apartamente Theodor Pallady Trapezului, bloc 2019. Comision 0, TVA inclus in pret, direct dezvoltator. Ansamblul residential Drumul Gura Fagetului, nr. 76
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 11:52

Chiajna, Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:35

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:30

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 14:55

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 14:55

aproape Parc Plumbuita, cf. 2 sporit, reabilitat termic, orientare est, vedere deschisa, hol locuibil, imb, termopan, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 47 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:41

Stradal, oferta, investitie, 8/9, et. 9 locuit, cf 1, sdec, 55mp, pe mijloc, bl fara risc seismic, balcon spatios, vedere stradala, orientare Sud-Vest, fara imbunatatiri, doar parchet din lemn masiv, cadastru, liber
 • Suprafata 55 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 11:37

Va propun spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, suprafata utila total 53 mp. Blocul este finalizat, actele sunt gata. Comision 0.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Etaj parter din 2
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:36

direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida Sect.6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida,finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 50 m, toate utilitatile.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 11:26

Direct dezvoltator, bloc nou, constructie beton si caramida, predare la cheie, finisaje perfecte si dotari complete, centrala termica, statie Stb la 50 m, racordat la toate utilitatile. Hai sa vezi!
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 11:26

direct dezvoltator vindem apartamente cu 2 camere, comision la vanzare 0, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit prima casa, imobiliar ipotecar etc. Blocul este racordat la toate utilitatile orasului
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 14:20

mutare imediata, decomandat, lift, STB 122, 222, metrou, zona verde, civilizata, finisaje de lux, baia echipata complet, centrala proprie, contorizare separata, se accepta orice tip de credit,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 13:20

vand apartament decomandat in bloc nou, balcon inchis cu termopan, gresie, faianta, parchet la alegere, obiecte sanitare, finisaje premium, toate utilitatile contorizate, lift, parcare subterana, accept credit.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, azi, 11:18

zona este foarte linistita fara a fi departe de strada principala si de punctele de interes pentru activitatile de zi cu zi, ratb in imediata apropiere. finalizare noiembrie, parcare inclusa in pret.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 11:17
Promotie de toamna, reducere pana la 8000 E, loc de parcare gratuit.

complex 4 imobile de 4 etaje cu lift, este pozitionat foarte aproape de mijloace de transport in comun si zona comerciala a cartierului Latin. Toate utilitatile, termen de predare noiembrie 2019.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:17
Promotie de toamna, reducere pana la 8000 E, loc de parcare gratuit.

Palada nr. 60 H, blocul 1 finalizat, 2 balcoane mici, la fiecare camera. Tamplarie pvc Rehau 5 camere, usi pinum cu pervaz pe ambele fete. Langa statie autobuz 178. Cash, ipotecar, prima casa, negociabil.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2018
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 11:11

ap dec, spatios, bucatarie mare, inchisa, 3 balcoane. Finisaje lux, centrala proprie, bransat la toate utilitatile sectorului. Acces facil catre metrou, mutare rapida, acte gata, se accepta prima casa.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 11:08

direct proprietar, vand ap 2 cam, 47 mp, cu unloc de parcare bonus, decomndat, finisaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:02

apartament 2 camere, decomandat, bucatarie spatioasa, cadre de beton, caramida, balcon. Finisaje la alegere, direct dezvoltator, comision 0. Se accepta credit imobiliar.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:02

ap dec., spatios, bucatarie mare, inchisa, balcon generos. Ap. este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:02

1 Mai, Hanul Drumetului, bloc izolat termic, curat, intretinut, parchet, termopan, acte. Negociabil,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 10:59

Parc Moghioros strand parter cu balcon, curat, intretinut, fara imbunatatiri,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 10:59

Birou de vanzari dezvoltator imobiliar, 0 comision. Apartament 2 camere decomandat, suprafata 59 mp, situat in cel mai mare proiect imobiliar din sectorul 4, The Grand Kristal Residence City.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:57

disponibil imediat. Direct dezvoltator, zona Prelungirea Ghencea, vand apartament decomandat cu o suprafata de 70 mp, bloc nou 2018, finisaje la cheie, bloc bransat la utilitatile orasului.
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, azi, 10:57

41.500 €
Berceni, urgent, Luica Izvorul Oltului, 2 camere semidecomandat, cf. 2, renovat recent, gresie, faianta, termopan, gradinita la 2 mimute, este liber
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:53

Apartament la cheie,mutare imediata! Pret negociabil! Apartament disponibil mobilat sau nemobilat! Nu ezita sa ne vizitezi la biroul de vanzari din incinta ansamblului Oxy Residence, situat la 20 de minute de Piata Unirii in cartierul Rahova, pe Sos. Bucuresti-Magurele nr. 47, Sector 5 si dupa aleg..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 10:47

Bulv Timisoara 5 minute Plaza Sandulesti, eliberabil, balcon inchis in termopan, aerisire baie, termopan peste tot, fara imbunatatiri, acte, doar cash
 • Suprafata 51 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 10:45

parc Moghioros decomandat parter cu balcon,fara imbunatatiri, acte.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 10:45

parc Moghioros, 2 camere, decomandat, 3/10, fara imbunatatiri necesita renovare, acte,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 10:45

Brasov, semistradal, liber, termopan, fara imbunatatiri, geam la baie, bloc cu 2 lifturi, acte, accept credit
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 10:45

10 minute Parcul Circului,aproape piata Obor, cf. 1 semidec, 54 mp, bloc 1965, fara risc, vedere deschisa, pe mijloc, orientare sud-vest, fara imb., recente, cadastru, intabulare, liber.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:44

apartament confort 1, semidecomandat, curat, etaj 8/10, vedere pe spate (nord), zona civilizata, langa Scoala nr. 311, acces facil mijloace de transport.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:44

Apartament circular, confort 1, etaj 3/10, bloc monolit TD, necesita amenajari, balcon, orientare est, liber
 • Suprafata 48 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 10:43

confort 1, circular, parter/10, fara amenajari,balcon, geam la baie, bloc reabilitat, acte, plata cash, acces facil miloace de transport, scoala.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 10:43

Brasov, confort 1, circular, etaj 8/10, bucatarie spatioasa, geam la baie, balcon, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:43

Apartament situat langa Parc Moghioros, confort 1 decomandat, etaj 4/4, confort 1, fara amenajari, liber, acces facil Liceul Eugen Lovinescu, gradinita, piata, negociabil,
 • Suprafata 49 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 10:43

apartament curat, zona buna, bloc caramida, reabilitat, balcon, etaj 5/6 prevazut cu lift, acte, acces facil mijloace de transport,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 10:43

bloc stradal cu vedere spate, acces metrou 8-10 minute, fara balcon, contorizat, termopan, faianta, gresie, parchet, usa metalica, liber, agentie.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 10:35

proprietar, apartament 2 camere, finalizat, decomandat, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, statia ratb 138/178 la 100 ml, centrala termica, canalizare, curent electric, gaze, comision 0
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 10:30

direct dezvoltator, apartament 2 camere, finalizat, decomandat, statia RATB 178, 138 la 100 ml, utilitati bransate deja, canalizare, curent electric, gaze, finisaje la alegere, comision 0,
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 10:30

direct dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc finalizat, finisaje la alegere, bloc p+5+placa+pod, cu lift, finisaje la alegere, statie Ratb 178 si 138 la 100 ml, canalizare, gaze, curent, comision 0
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 10:29

Cart Militari va oferim la vanz aproape de M-PACII un ap. 2 cam cf. 1 dec in s. 45 mp, situat la parter-inalt / 3+m situat intr-un bloc din 2015 cu imbunat. si centr termica, curat la 55.000euro-FIX-
 • Suprafata 45 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:25

Delta Vacaresti, stradal, bloc nou, centrala termica proprie, se preda la cheie, bransat la utilitati, contorizat individual. Zero comision, Direct de la Dezvoltator.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 10:21

Se preda complet finisat cu g, f, p, t, um, ob, predare sf anului 2019. Se accepta Prima casa.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:00

Bloc nou, langa Grand Arena, la doar 2 min de statia RATB. Toate centrele comerciale la doar cateva minute. Se preda complet finisat cu G, F, P, UM, CT. La plata cash reducere de 5%- 10%.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:59

studioul este pozitionat la etajul 1 din 5 si se preda cu gresie, faianta, parchet, centrala de ap, baie complet utilata. Mutare imediata. Se accepta orice tip de credit.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Popesti - Leordeni, azi, 09:59

studio de 40 mp, complet finalizat, in cel mai bun complex din zona. direct dezvoltator, comision 0%
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:45

52.000 €
Metrou 1 Mai, apartamentul se vinde mobilat si utilat complet, amenajat, spatios, la 5 minute de metrou, merita vazut.
 • Suprafata 48 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 7
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 09:36

39.000 €
apartament finalizat la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale, Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB, acces din balcon la curte cu gradina,
 • Suprafata 51 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Amadeo Residence
Bucuresti, azi, 09:29

2 cam. ieftine Bucuresti
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu balcon
2 camere cu centrala termica
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea