sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 98 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret euro: max 55000

langa metrou, et 9, decomandat, bloc reabilitat 2019, scara foarte curata, fara restantieri, varianta cu hol mare, viitoarea statie de metrou langa bloc, are balcon, pozitie foarte buna, accept credit.
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 18:09

cumpar garsoniere, apartament 2, 3, 4 camere, plata cash;
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:09

fara imbunatatiri majore, doar termopan inclusiv la balcon, spatios si bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire in baie, acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:09

direct proprietar, schitele apartamentelor sunt conform cu realitatea, comision la vanzare 0%, TVA inclus, loc de parcare inclus in pret, se accepta credit prima casa, ipotecar, imobiliar etc
 • Suprafata 69 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 11:30

direct dezvoltator, vindem apartamente cu 2 camere, decomandate, bucatarie inchisa, parcare gratuita, comision la vanzare 0%, tva 5% inclus, se acepta credit prima casa, ipotecar etc
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 10:00

et. 9/10, cf. 1, decomandat, circular, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, geam de aerisire in grupul sanitar, scara curata, posibilitate centrala proprie, acte pregatite
 • Suprafata 51 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 18:09

et 1, cf 1, semidecomandat, nefinisat, apt pentru vanzare atat pentru plata prin virament bancar, cash sau credit bancar, urgent,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 18:08

bloc reabilitat, et. 9, decomandat, bloc reabilitat 2019, scara foarte curata, fara restantieri, varianta cu hol mare, viitoarea statie de metrou langa bloc, are balcon, pozitie foarte buna, accept credit
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 18:08

apartament confort 1, cu balcon, se vinde mobilat si utilat, este liber, imbunatatiri: termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica,
 • Suprafata 51 mp
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:31

Lujerului, Bld Timisoara, confort 1 circular etaj 8 din 10 doua lifturi geam al baie termopan usa metalica vedere vest vis a vis de Plaza Romania, liber, negociabil,
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:30

superoferta conf. 1 decomandat cochet bloc nou finalizat si locuit din 2015 loc parcare finisat la cheie buc. mobilata acte accepta credit liber contorizat centrala racordat la utilitatile orasului.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 16:22

Drumul Taberei str. Aleea Compozitorilor, 2 camere cf. 2, etaj 5/10, g, f, t, ac, tv, usa metal, liber,
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 15:55

confort 1, etaj 7 din 10, fara imbunatatiri, 53 mp, bloc 1983, bucatarie 8 mp, zona Compozitorilor la o statie de Favorit, bloc reabilitat, scara foarte curata si monitorizata video, liber, intabulare.
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:12

ap 2 camere, cf. 1, semidec., 3/10, la 3 min de metrou, bloc monolit (1975), balcon mare cu termopan, baie cu aerisire, usa metalica, repartitoare/ apometre, vedere numai pe fata. Primul proprietar.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, ieri, 15:05

Parc Moghioros strand parter cu balcon, gresie, faianta, parchet, usa metalica, alarma, se vinde mobilat si utilat.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 14:31

Romancierilor semistradal, liber, termopan, fara imbunatatiri, geam la baie, acte.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 14:31

particular, apartament 2 camere circular, parter inalt, bloc reabilitat, termopan, usa metalica, faianta, toate actele. Liber, nu colaborez cu agentii.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 13:11

ap. circular, 2 camere, termopane, calorifere noi, geam la baie, debara, camara, aparat Ac, mobilat,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1975
Bucuresti, ieri, 12:23

Apartament circular, confort 1, etaj 3/10, bloc monolit TD, necesita amenajari, balcon, orientare est, liber
 • Suprafata 48 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 11:43

Brasov, confort 1, circular, etaj 8/10, bucatarie spatioasa, geam la baie, balcon, liber,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:43

apartament confort 1, semidecomandat, etaj 1, fara amenajari, bloc reabilitat,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 11:43

confort 1, circular, balcon, apartament curat, gresie, faianta, parchet, contorizat, bloc monolit, acces facil Parc Moghioros, se accepta credit.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 11:43

bloc militar, din caramida, langa Afi Cotroceni, 2 minute metrou si piata Orizont, zona cu multa verdeata, vedere rasarit, liber, termopan, ac, parchet, accept credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:19

Romancierilor, cf II, etaj 6 din 10, mobilat si utilat, renovat, curat, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte
 • Suprafata 40 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 11:19

ap. 2 cam. cf. 1 dec., et. 3/4, partial cu imbunatatiri, t, um, ac, loc parcare, zona accesibila, piata, scoli, licee, metrou in curand. Se accepta client cu credit. Agentie. Comision client 2%. Pret neg.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:15

Materna cf. 1, sd, bl. 2 lifturi, 10/10 curat, liber, toate imbunatatirile(g, f, t, um, ac) geam baie, bucatarie spatioasa, balcon generos, acte, zona deosebita, langa piata, magazine, banci, parc.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 11:01

cf. 1, 3 min. de metrou, bloc monolit, balcon (logie) mare cu termopan, baie cu aerisire (geam), usa metalica, rep./ ap., vedere numai pe fata, luminos, curat, liber, acte la zi. Necesita renovare. Primul proprietar. Fara agentii. Usor negociabil
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 10:51

Favorit-Dr Taberei 34, p/4, bloc reabilitat. Apt necesita renovare si este liber. Acte pregatite pt vanzare. Langa bloc st. RATB, metrou, policlinica, piata, parc, magazine, Afi Cotroceni, Plaza
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 10:49

Han Drumetului, 7/10, cf 1,bloc reabilitat, imbunatatiri, geam baie, liber, mobilat, utilat. Acte pregatite. In apropiere sunt st RATB, magazine, Kaufland, Auchan, Carrefour, Mcdonalds, parc, piata.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 10:44

decomandat total,are circa 48 mp,bloc de 4 nivele Drumul Taberei,Favorit-Afi,2 cam,et P/4,cf1,decomandat total,are circa 48 mp,bloc de 4 nivele,Fara balcon,bloc Reabilitat Termic,liber,disponibil imediat,apartamentul nu are imbunatatiri,decat geamuri termopan montate la Reabilitarea blocului de catr..
 • Suprafata 48 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, ieri, 09:18

et. 3/10, cf. 1, decomandat circular, fara imbunatatiri, bloc cu 2 lifturi, geam de aerisire, are balcon, 2-3 minute parcul si strandul Moghioros, Liceu Elena Cuza, tramvai 41, acte la zi.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 08:50

studio spatios situat in Bucuresti Ghencea, Drumul Taberei. Hol de intrare 3,45 mp; Living 20,85 mp; Bucatarie open space 4,60 mp utili; Baie 4,05 mp utili; Dormitor 9 mp; Terasa 2,95 mp utili.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 08:35

39.000 €
apartment 2 camere, mansarda, bloc nou loc de parcare inclusa, Ratb la 50 m, strada asfaltata, iluminata. Marchet la 100 m.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 08:30

apartament decomandat modern, se vinde nemobilat, finisaje premium, stradal, RATB,Multiple facilitati zonale, Lidl, Profi, Penny, Mega Image, Farmacii, Restaurante, zona verde,TVA inclus, comision 0.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 10 nov, 22:38

Parc, Topolovat, circular, liber, balcon, intabulare
 • Etaj 5 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, 10 nov, 20:42

stradal, Romancierilor, balcon, termopan, parchet,
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 10 nov, 20:40

apartament 2 camere pret promotional.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 10 nov, 17:54

apartament 2 camere 2 balcoane decomandat!!
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 10 nov, 15:27

parc Moghioros, Poiana Muntelui, etaj 1 din 10 eliberabil, bloc izolat termic, termopan, balcon mare inchis, aerisire baie.
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 10 nov, 11:53

Apartament confort 2 sporit cu balcon situat la etajul 9/10. Blocul este reabilitat, scara este curata cu vecini civilizati, situat aproape de piata Valea Ialomitei si viitoarea statie de metrou. Vecinatati: parcul Drumul Taberei, Militari, Crangasi.
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 10 nov, 11:50

Vanzare apartament 2 doua camere, circular, an constructie 1974, etaj 8/10, curat, se afla pozitionat stradal Drumul Taberei, Tg Neamt, liber, documente la zi, perfecte pentru tranzactie de vanzare.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 10 nov, 11:00

Bloc reabilitat imprejmuit de o gradina superba, 2 camere circular 52 mp, parter inalt, locuri de parcare, 5 minute mall, parc, viitoare gura de metrou, liber, toate actele
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, 10 nov, 09:45

2 cam, et 2/10, cf, sd, 52 mp, cu balcon, bloc stradal, Drumul Taberei-intersectia Raul Doamnei cu Dr Tab,2 cam,et 2/10,cf,sd,52 mp,cu Balcon ,bloc stradal situat in planul 1,apartamentul este fara amenajari,geam la baie,1 camara+1 debara,dormitor mare patrat de circa 14 mp,bloc construit ptr cadrel..
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 09 nov, 12:43

Drumul Taberei, Favorit, 2 cam, et 4/10, cf 1, decomandat circular, 52 mp, cu balcon, ap este liber, disponibil imediat, mici amenajari clasice, g, f, p, curat, foarte bine intretinut, geam la baie, bloc cu 2 lifturi, actele pregatite pt. vanzare doar cash. Blocul este incadrat pe clasa usoara de ri..
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, 09 nov, 12:42

Drumul Taberei Parc Moghioros, 2 cam, et p/10, cf 1, decomandat circular, 52 mp, cu balcon, bloc monolit (turnat) tip TD, liber, fara imbunatatiri, hol lung, geam la baie, bloc stradal, bloc cu 2 lifturi,acte ok.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 09 nov, 12:42

Prel. Ghencea, etajul 3/10, decomandat, confort 2, hol mare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, acte, accepta credit.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 08 nov, 15:56

bloc stradal cu vedere spate, acces metrou 8-10 minute, fara balcon, contorizat, termopan, faianta, gresie, parchet, usa metalica, liber, agentie.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 08 nov, 13:45

Timisoara, Plaza, Brasov, eliberabil, liber, termopan, balcon inchis in termopan fara imbunatatiri, geam la baie, usa metalica.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, 08 nov, 12:38

D. Taberei, parc Moghioros, ap. 2 cam, cf 1, cochet, st 48 mp, orientare S-V, et 10, circular, decomandat, faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica, pret 47500 euro
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 08 nov, 12:04

Brasov, Prel Ghencea cf 1 circular 9/10, gresie faianta, parchet termopan, mobilat, utilat, liber, 2 lifturi, acc credit,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 08 nov, 11:39

Prelungirea Ghencea, etaj 2 din 3, dec, mobilat si utilat, renovat, curat, centrala termica, aer conditionat, ideal investitie, acte.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 08 nov, 11:03

bloc nou 2016, utilat mobilat complet, 58 mp, centrala proprie, interfon, supraveghere video, lift, toate utilitatile, loc, de parcare inclus, mijloace de transport in imediata apropiere
 • Suprafata 58 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 08 nov, 09:54

Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea
2 cam. ieftine Bucuresti
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
2 camere ansambluri rezid.