sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 64 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Militari
Pret euro: max 55000

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, azi, 04:25

in bloc nou, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, ct, Stb, parcare, magazine, piscine, etc.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 20:03

decomandat, et. 3/10, hol locuibil, 45 mp, vedere mixta, cf. 2 sporit, bloc reabilitat termic, loc parcare propriu, curat, gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, balcon mare, se poate vinde mobilat si utilat, pret neg.,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:40

51.500 €
Ghirlandei, etaj 3 din 4, confort 1, semidec., bloc din 1968 din caramida, bloc reabilitat, termopan balcon, rog seriozitate
 • Suprafata 50 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

Apartament cu 2 camere, 49.000 euro, etaj 6 din 10, complet finisat la chie,ideal investitie
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:00

in bloc nou, finalizare 2020, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 14:12

demisol, dezvoltator, d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 11:40

Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 11:15

imobil nou finalizat d+p+6e, situat pe strada Acvilei nr 42, constructie si compartimentare caramida, decomndat, geam la beie, finisaje la alegere, parcare proprie, accept credit
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 09:50

reducere la plata cash, finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 08:12

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu, reducere la plata cash
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 08:11

aproape de statia stb, apartament 2 camere confort 1 semidecomandat, bloc 1970, et.9/9, bloc reabilitat, suprafata 53mp cu balcon, ins pt centrala, contor gaze, termopan, faianta, mocheta, acte, liber.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 8 min.
Bucuresti, 08 aug, 22:45

37.000 €
Residence, 1 minut statie STB, bloc stradal, an constructie 2015, se vinde mobilat si utilat, centrala proprie, accept credit.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, 08 aug, 14:45

Geam la baie, 2 camere decomandat, finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 08 aug, 09:14

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 08 aug, 09:14

de vanzare apartament 2 camere in Avangarde Residence, langa parc, et. 2/4, mobilat partial si utilat, spatii de joaca si sport,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Chiajna, 07 aug, 21:00

apartament 2 camere deosebit, nou, Militari Chiajna Apeductului, Mega Image la parterul blocului, parcare.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 07 aug, 19:06

2 camere, bloc finalizat, complet finisat (gresie, faianta,parchet, tamplarie PVC cu geam termopan, usa intrare din metal, usi interior din lemn, grup sanitar utilat ) si cu centrala proprie.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 07 aug, 17:08

Apartament 2 cam, mutare imediata, complet finisat (gresie, faianta,parchet, tamplarie PVC cu geam termopan, usa intrare din metal, usi interior din lemn, grup sanitar utilat ) si cu centrala proprie.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 07 aug, 17:08

Militari, Uverturii, bloc finalizat, apartament cu 2 camere, 53.40 mp, finisat la cheie, centrala termica, comision cumparator 0 %,
 • Suprafata 53 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 07 aug, 17:06

2 camere, decomandat, 39.6 mp, bucatarie inchisa, 6 minute pana la metrou Pacii, se vinde finisat la cheie, comision 0%.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 12 min.
Bucuresti, 07 aug, 16:51

vanzare apartament 2 camere nou, decomandat, deosebit, foarte spatios 54 mpu, et. 2/3, decomandat, zona foarte linistita,
 • Suprafata 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Chiajna, 07 aug, 15:42

Ap. 2 cam. open space, 37 mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ ipotecar, tva 5% inclus, comision 0%.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 07 aug, 15:10

direct dezvoltator, mutare imediata, 2 cam. open space, balcon, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 1 min. Ratb 138; 178,TVA 5% inclus.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 07 aug, 15:10

mutare imediata, direct dezvoltator, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Ratb 138,178, finisaje la alegere, centrala proprie, TVA 5% inclus in pret. Acceptam credit ipotecar, prima casa.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 07 aug, 15:10

2 camere decomandat, direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138; 178, finisaje la alegere, centrala proprie, mutare imediata, bloc finalizat.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 07 aug, 15:09

Militari ,Auchan, Str. Rezervelor, Lidl, 2 camere direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0%, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138; 178, finisaje la alegere, centrala termica.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
MT Residence
Bucuresti, 07 aug, 15:09

dezvoltator, ap. finisat la cheie, contorizat individual, centrala proprie. Acces rapid STB, metrou, centre comeciale, gradinita. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit prima/ ipotecar.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 07 aug, 15:09

Militari, Auchan, Str. Rezervelor, direct dezvoltator, mutare imediata, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie, TVA 5% inclus in pret.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 07 aug, 15:09

vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, et p/6, Militari, Chiajna, str. I.L. Caragiale 72A (Polux Residence), mobilat, utilat, 49.500€,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 6
Chiajna, 07 aug, 15:03

vanzare apartament 2 camere nou, Militari Chiajna Tineretului 35bis, decomandat, et. 1/7, 50mpu, 46.000€,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 07 aug, 13:39

vanzare apartament 2 camere nou, 60 mpu, decomandat, et 2/6, Militari Tineretului, curat, liber, 45.000 euro,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Chiajna, 07 aug, 11:42

imobil nou finalizat D+P+6eE strada Acvilei nr 42, constructie si compartimentare caramida, decomndat, geam la beie, finisate complet, cadastru, intabulare, parcare proprie, accept credit.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 07 aug, 08:25

bloc noustru, Acvilei nr 42, intrare din str. Macului, demisol inalt cu balcon, decomandat, posibiliate alegere finisaje, compartimentare caramida, loc parcare, accept credit.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, 07 aug, 08:25

Rezidential Apusului 2, str Acvilei nr. 42, S+P+6E, finisat la cheie, ct, 2 balcoane, compartimentare caramida, toate utilitatile, loc parcare, autobuze 178, 278, R430, 611, accept credit.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 07 aug, 08:25

apartament 2 camere, Militari, Rezervelor, Lidl,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, 06 aug, 16:24

Militari Veteranilor str.Zorelelor, cf.2, decomandat, etj.8/10, centrala proprie pe gaz, bloc curat civilizat, gresie, faianta, parchet, balcon inchis in termopan, termopan, usa metalica,bloc curat cu scara civilizata.Langa bloc este situata o scoala generala, iar la cinci minute de bloc se afla sta..
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 06 aug, 14:07

apartament 2 camere cf. 2 decomandat, str. Aleea Zorelelor, bloc 1979, sup. 38 mp, 1 balcon, et. 8/10, um, interior usi noi, g, f, p, t, centrala termica, contor gaze, se vinde utilat, semimobilat, liber
 • Suprafata 38 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 06 aug, 11:13

10/10, an 1983, termopan, fara imbunatatiri, CT, liber, stradal, pret fix;
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 05 aug, 14:39

Compartimentare: decomandat. Nr.bucatarii: 1 Nr.bai: 1. Nr.balcoane: 1. An constructie: 1975. Structura rezistenta: caramida. Regim inaltime: P +10E. Suprafata construita: 48 mp.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 05 aug, 13:30

Confort: 1. Compartimentare: decomandat Nr.bucatarii: 1. Nr.bai: 1. Nr.balcoane: 1. An constructie: 1967. Structura rezistenta: caramida Regim inaltime: P+10E
 • Suprafata 47 mp
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 05 aug, 13:16

ofer spre vanzare apartament cu 2 camere, confort 1, cu balcon la sufragerie, are termopane la geamuri si la balcon, blocul este anvelopat termic, fara imbunatatiri moderene dar este curat, liber
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 05 aug, 13:10

apartament 2 camere, confort 1, decomandat, situat la parter intr un bloc de 4 nivele, amenajat, gresie, faianta, termopan, mobilat si utilat complet.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 05 aug, 11:02

Particular,vand ap. 2 camere cf. 2 decomandat, str. Aleea Zorelelor, bloc 1979, s.38 mp,1 balcon, et.8/10, um, interior usi noi, g, f, p, t, centrala termica, contor gaze, se vinde semimobilat si utilat, liber
 • Suprafata 38 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 04 aug, 21:14

apartament de vanzare, confort 1, cu balcon, bloc construit pentru armata, anvelopat/ reabilitat termic, se vinde complet mobilat si utilat, termopane, parchet, gresie, faianta, usi schimbate,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 04 aug, 16:15

bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, 04 aug, 16:00

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, bucatarie open-space, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, 04 aug, 12:45

de vanzare apartament 2 camere 42 mp utili, bloc de 8 etaje. Se preda finisat la cheie, apa, canalizare, contor gaz si curent, zona linistita, statie la 200 m, cash, credit ipotecar sau prima casa.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 04 aug, 10:00

apartament 2 camere in complex nou, situat langa Mall Plaza Romania si Cora Lujerului, cu acces facil la statia la Metrou Lujerului, tramvai 41, 8, 25, 35 si Ratb 37,138
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Etaj demisol din 11
 • 12 min.
Bucuresti, 04 aug, 09:10

48.000 €
Rotar Park 2. Imobil D+P+6+7, 8, 9, 10, retrase.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, 04 aug, 06:40

apartament 2 camere in bloc nou, situat langa Mall Plaza Romania si Cora Lujerului, cu acces facil la statia de Metru Lujerului, tramvai 41, 8, 25, 35, Ratb 137, 138
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 11
 • 12 min.
Bucuresti, 04 aug, 06:20

apartament 2 camere in complex nou situat langa Mall Plaza Romania si Cora Lujerului, cu acces facil la statia de metrou Lujerului tramvai 41, 8, 25, 35, Ratb 137, 38
 • Suprafata 54 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 11
 • 12 min.
Bucuresti, 04 aug, 02:15

Apt. 2 cam. Militari
2 cam. ieftine Militari
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
Dupa cutremur Militari
2 camere cu centrala termica
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu balcon
2 camere decomandate