sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 127 anunturi
Zona: București
Pret: max 75000

3 camere confort 2, circular etaj 8/10, cu imbunatatiri liber stradal,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1974
 • Circular
 • Etaj 8 din 10
Sector 4, 23 ian, 15:25

Oferta Exclusiva! Valea Rosie, 3cam. circulare, imbunatatit, gresie, faianta, termopan, balcon inchis in termopan interior exterior, gresie in living, parchet, dormitoare, geam la baie, apropiere Auchan Parc Moghioros. Careffour Metrou.
 • Suprafata 62 mp
 • An 1972
 • Circular
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, ieri, 14:20

agentie imobiliara comision 2%, confort doi, termopan integral, centrala termica proprie, liber, intabulare, aer conditionat, fara balcon. Boxa subsol netrecuta in acte,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, ieri, 19:09

Vand apartament 3 camere in vila 71 mp, pod amenajabil 70 mp
 • Suprafata 71 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Sector 4, azi, 10:11

Va oferim spre vanzare un apartament cu 3 camere decomandat ,avand o suprafata de …67 metri patrati. Blocul are regim de inaltime P+10 Blocul este reabilitat ,pozitionat l etsjul 10 ,are etaj tehnic. Blocul din 1977. Birou dezvoltator :Roxana Dragoi Pentru clientii care au nevoie de un cred..
 • Suprafata 67 mp
 • An 1977
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 12:31

bloc reabilitat, monolit, termopan, gresie si faianta Marazzi, parchet, obiecte sanitare noi, balcon, loc parcare, zona verde,
 • Suprafata 69 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, ieri, 12:08

3 cam cf 1 semidecomandat, etaj 6/9, gresie faianta, termopan usa metalica, mobilat utilat, contorizat, 2 balcoane, acte cash
 • Suprafata 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 7 min.
Sector 6, azi, 11:36

45 mp, renovat 2020, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor discutabil
 • Suprafata 45 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 19 ian, 11:51

apartament confort 1, bloc in curs de anvelopare, terasa renovata complet la tot blocul acum 2-3 luni, contot gaze separat, inst.electrica schimbata, tevi coloane schimbate, boxa pe acte 15.mp, liber,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 17 ian, 13:31

apartamentul este compus dintr-un dormitor, living cu bucatarie, hol, baie si 2 dormitoare mari . Finisajul intra in pretul apartamentului cu centrala termica, calorifere, geamuri PVC, gresie faianta
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 4, 19 ian, 15:35

Apartament de 3 camere semidecomandat, aflat intr-un imobil anvelopat. Acesta se afla la parterul inalt al unui bloc de 4 etaje. Suprafata utila a acestuia este de 65 mp. si separat are boxa de 9 m.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 08:32

apartament 3 camere, 81,60 mp suprafata construita, str. Campia Libertatii, parc IOR, baie cu 2 geamuri duble, Arena Nationala,
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, 24 ian, 19:05

3 camere la pret de 2, confort 1 decomandat, 64mp, etajul 4/4, bloc 1975 reabilitat, fara probleme cu terasa, necesita renovare totala, acte la zi, liber, zona linistita, merita vazut,
 • Decomandat
Sector 3, ieri, 17:35

stradal pe Theodor Pallady, vedere spate, mansarda, etajul 5 si 6, instalatii electrice si sanitare noi, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara interioara
 • Suprafata 75 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Sector 3, azi, 12:20

Vanzare apartament 3 trei camere semidecomandat, etaj 1/4, zona linistita, verdeata, parc copii, balcon, baie, 2 doua holuri, boxe 2, contor gaze separat, necesita renovare- merita,
 • Suprafata 64 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 4, 26 ian, 11:05

Liceul Lovinescu, 7/10, circular, mobilat si utilat, balcon, geam la baie, imbunatatiri, acte,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Sector 6, 25 ian, 11:38

Berceni, Luica, liber, 3 cam., 60 mp, decomandat, 2 balcoane, bl. reabilitat, renovat, usi interior schimbate, g, f, p, t, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 4, 20 ian, 15:30

Mihai Bravu chiar la intersectie cu Ferdinand, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, termopane, aer conditionat, bucatarie mobilata si utilata, fara imbunatatiri, toate actele, credit, situat l 3 min metrou
 • Suprafata 70 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, 25 ian, 09:22

Calea Ferentari intersectie cu Soseaua Salaj (benzinaria Petrom), proximitate Kaufland si parculet, semidecomandat, etaj 3/3, bloc anvelopat (reabilitat), liber. Comision 0,
 • Suprafata 58 mp
 • An 1955
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 5, 24 ian, 17:24

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,
 • Suprafata 68 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Ilfov, 26 ian, 18:00

Proprietar, ofer spre vanzare apartament cu 3 camere, semidecomandat, conditii foarte bune, 20minute distanta fata de centru cu masina.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 5, ieri, 17:40

73.500 €
Buzoieni, bloc 1984, renovat, decomandat, 2 grupuri sanitare, pozitie deosebita, adiacent Margeanului, Piata Rahova
 • Suprafata 75 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 18 ian, 22:09

Raul Doamnei, 8/10, semidecomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, acte,
 • Suprafata 46 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 25 ian, 11:39

Apartamentul de 3 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 69 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 15:05

apartament confort 1, semidecomandat, Strada Pascani, bloc TD, etaj 8/10, fara amenajari, balcon, orientare sud, acces facil Metrou, Parc Moghioros, Scoala Gimnaziala 169, se accepta credit,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 26 ian, 12:56

confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, vedere mixta, scara curata, liber, acte ok, situat la 5 min. metrou Obor,
 • Suprafata 63 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, 25 ian, 09:24

Vanzare 3 camere conf l sd etaj 9/10, cu parchet si renovat pe interior necesita schimbarea usilor si gresie si faianta. Bloc fara urgenta sau risc seismic,liber cu cadastru si intabulare,
 • Suprafata 68 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 25 ian, 22:15

confort 1 semidecomandat, 68mp, etajul 7/9, bloc 1965 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, pozitie excelenta, aproape de parc, plata doarc cash, merita vazut !
 • Suprafata 68 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 17:36

Bucla Interior strada Pascani 3 camere cf 1 semidecomandat etaj 8 din 10 , bloc TD, 2 lifturi, fara imbunatatiri, acte
 • Suprafata 66 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, ieri, 16:30

71.000 €
Iuliu Maniu (Pacii), decomandat, suprafata 75 mp, etaj 8/11, an constructie 1980, bloc reabilitat termic 2021, termopan, necesita renovare totala, are 2 balcoane, vedere mixta, transport, acte la zi
 • Suprafata 75 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 11 min.
Sector 6, 20 ian, 09:26

pozitie buna, zona mall AFI, bloc anvelopat termic, apropiere statiile de metrou Favorit si Orizont, disponibil imediat.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, 25 ian, 13:26

ap. este renovat anul trecut, bucataria si baia mobilate, loc parcare, acte ok, ocazie,
 • Suprafata 45 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, azi, 17:45

Trapezului, chiar la metrou, stradal pe Theodor Pallady, vedere spate, mansarda, etajul 5 si 6, instalatii electrice si sanitare noi, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, termopan, parchet,
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Sector 3, 25 ian, 09:23

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere situat intr-o zona centrala, la numai 10 minute de Universitate, zona Piata Pache Protopopescu - punct de reper restaurantul Izvorul Rece. Apartamentul este compus din living, 2 dormitoare, bucatarie si 2 bai si se vinde mobilat asa cum se vede in..
 • Suprafata 59 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 08:40

2 camere, 64 mp utili, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje premium, centrala proprie, calorifere, tamplarie PVC, parculet copii propriu, parcare asigurata
 • Suprafata 66 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 16:45

3 camere Piata Sudului - Alexandru Obregia - Rondul Florilor Bloc reabilitat Pozitionat la et 10/10. Deasupra exista etaj tehnic! Pozitie excelenta, metrou,piata, spitale la cateva minute, magazine, banci, farmacii la scara blocului. Suprafata totala utila 67mp. Se vinde partial mobilat ..
 • Suprafata 67 mp
 • An 1977
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 26 ian, 16:29

Apartament confort 1, semidecomandat, Strada Pascani, bloc TD, etaj 8/10, fara amenajari, balcon, acces facil Metrou, Parc Moghioros, Scoala Gimnaziala 169, se accepta credit
 • Suprafata 64 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 ian, 23:25

5 minute distanta de metrou Titan, confort 1 semidecomandat, suprafata 68mp, situat la etajul 10/10, constructie 1970, o baie, necesita amenajari, 2 balcoane.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 3, 24 ian, 14:05

mansarda noua, duplex, semimobilat, centrala proprie, utilat, intrare stradala, bloc civilizat din 1986, mansardat 2010, aproape de parcul Plumbuita si Mc Donalds Colentina, disponibil imediat
 • Suprafata 70 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 10:17

71.000 €
Colentina Kaufland, bl. reabilitat termic, scara curata, metrou Obor 8-9 minute, cf1, 8/10, balcon in termopan, 68mp, zona si zona civilizata si verde, Mall Veranda, scoala, cadastru intabulare disc.,
 • Suprafata 68 mp
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 ian, 18:05

vanzare 3 camere cf. 1, semidec., etaj 9/10, parchet, necesita schimbarea usilor, gresie si faianta. Bloc fara urgenta sau risc seismic, liber cu cadastru si intabulare, exclusivitate,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 25 ian, 18:15

bloc reabilitat, fara imbunatatiri, izolat interior, bloc curat si linistit, acte facute, accepta credit
 • Suprafata 68 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Sector 6, 24 ian, 18:42

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.
Bucuresti, azi, 16:00

Prelungirea Ghencea, Profi eliberabil, termopane, balcon mare, parchet, curat, intretinut, acte
 • Suprafata 69 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Sector 6, 25 ian, 16:09

Apartament de trei camere, decomandat, zona Pantelimon, amplasat in apropierea Spitalului Sfantul Pantelimon si al Parcului Morarilor. Apartamentul este decomandat, renovat complet si mobilat cu piese de calitate premium si se afla la etajul 7 al unui imobil cu 10 etaje. Apartamentul are orientare..
 • Suprafata 60 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7
Bucuresti, 24 ian, 15:50

Drumul Taberei, Chilia Veche, circular, 3/10, bl 72, geam la baie, balcon, orientare est si vest, 2 lifturi, geam la baie, 2 lifturi
 • Suprafata 61 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 25 ian, 09:05

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisat, centrala proprie, 1 gr. sanitar, 1 balcon, 54 mp, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 1 min. STB 138, 178 TVA 5% inclus.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
M&T Residence
Chiajna, 18 ian, 14:59

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisaje la alegere, loc de parcare.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 13:00

Apartament 3 camere, Dream Residence Rahova, in suprafata de 58.40 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 2, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare subterane si supraterane
 • Suprafata 58 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
Dream Residence
Sector 5, azi, 16:09

5/10, cf 2,sdec, 51mp, balcon1 baie, cu geam, bl fara risc seismic, reabilitat termic, scara civilizata, partial mob si utilat, g+f+p+t, usa metalica, 2 unitati de aer conditionat, acte OK, liber, zona linistita, acc credit, neg
 • Suprafata 51 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, azi, 15:27

Complex Apusului, bloc stradal, vedere spate, 3 camere, etaj 4/10, semidecomandat, 46 mp, confort 2, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, loc parcare ADP, Comision 0%.
 • Suprafata 46 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 16 min.
Sector 6, azi, 16:00

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu balcon
Apt. 3 camere Titan - Dristor
Titan - Dristor
Particular Bucuresti
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere ieftine Militari
Dupa cutremur Bucuresti
Berceni - Giurgiului