sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 340 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 75000

apartament 3 camere, decomandat, 62 mp, bloc nou, beton + caramida, predare la cheie, centrala proprie, 10 min. de metrou, centrala proprie, direct dezvoltator, lift, gradinita, magazine,
 • Suprafata 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, 15 feb, 10:21

72.900 €
str Garoafei, bloc P+4, apartament 3 camere, decomandat, lift, 2 bai, dormitor cu dresing si baie matrimoniala, toate utilitatile si infrastructura completa. Loc parcare/2000 euro. Se accepta credit.
 • An 2019
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 12 feb, 19:35

Ap. 3 camere, 2 bai, acces metrou 1 Dec, N. Teclu, finisaje lux, centrala termica, lift, balcon mare, aproape de gradinita si scoala, loc de joaca/parc. Bloc in finalizare. Plata cash 66.400 euro/ credit 69.900 euro.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:15

Militari Residence, bloc D+P+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 02:45

Lujerului, curat, semidec, et. 8 / 10, langa metrou, Cora, gresie, faianta, parchet, termopan, construit dupa cutremur, mobilat, acte, usor neg.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:15

apartament 2 camere gata de mutare, finalizat pret promo
 • Suprafata 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, 07 feb, 11:09

ap dec, spatios, bucatarie mare inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:12

ap dec, spatios, bucatarie mare, inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie,totul nou,bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:15

va propun un apartament de 3 camere in zona Berceni, metrou Piata Sudului, situat in planul doi, la etajul 7/8 al unui imobil din 1983, cu o structura semidecomandata si o suprtafata de 66,52 mp.
 • Suprafata 67 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:40

apartament 3 camere situat in zona Titan, Baraje, la 4 minute de Piata Minis si la 10 minute de metrou. Baia si bucataria sunt recent renovate cu gresie, faianta, instalatii schimbate, termopane,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:40

3 camere, 78 mp utili, bloc nou, stradal, et 1, 2 sau 3. Disponibilitate imediata. Loc de parcare inclus. La 2 minute de statia Ratb 138 si 178. Finisaje la alegere. Direct dezvoltator, comision 0%,
 • Suprafata 78 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 11:40

3 camere, 109 mp utili, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje premium, centrala proprie, calorifere, tamplarie PVC, parculet copii propriu, parcare asigurata. Pret 69.300 euro cash, 73.000 euro credit.
 • Suprafata 109 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 12 feb, 19:35

Scoala 39, Parc Plumbuita, 5/10, bloc 1976, decomandat, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, stradal, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber, se accepta credit, pret discutabil.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 17:21

aparatament 3 camere, decomandat, finisaje la alegerea dumneavostra, pereti interiori caramida, etaj 1/4. Direct dezvoltator, comision 0.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 18:33

direct proprietar, vand ap3 cam, 72 mp, cu un loc de parcare bonus, decomandat, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2018
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 16:54

apartament 3 camere decomandat,spatios,dispune de finisaje moderne contorizare individuala,toate utilitatile racordate la reteaua publica, in imediata apropiere de statia de metrou Aparatorii Patriei.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 13 min.
Bucuresti, 19 feb, 01:10

3 camere, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, comision 0, TVA 5%inclus, direct dezvoltator, imobil nou modern,10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138;178, finisaje la alegere, centrala proprie, se accepta credit,
 • Suprafata 71 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
MT Residence
Bucuresti, 19 feb, 11:45

vanzare, ap 3 camere, decomandat , usa metalica, termopan, gresie, faianta, parchet, semimobilat, loc parcare, situat in Bucuresti, zona Valea Oltului, aproape de scoala Sf. Andrei.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 19 feb, 12:00

ap dec, spatios, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:12

55.100 €
apartament de 3 camere, complet finisat si utilat, la doar 10 minute de metrou. Oferta promotionala. Direct de la dezvoltator.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 19 feb, 00:05

apartament spatios, 3 camere, confort urban/rahova, 74 mp, 65900€, finisat complet, vandut la cheie, bloc nou, ansamblu rezidential,
 • Suprafata 74 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:19

3 camere gata, bulevardul Metalurgiei, Berceni,
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:08

Direct proprietar, vand ap. 3 cam, 72 mp, decomandat, etaj intermediar, finisaje deosebite, vedere rasarit, centrala proprie. exclus agentii
 • Suprafata 72 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:57

ap dec, spatios, bucatarie mare, inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:51

apartament doua camere disponibil pe etaj intr-un bloc nou la cca 8-10 minute de Aparatori Patriei, finisaje la alegere, compartimentat foarte bine.
 • Suprafata 61 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 19 feb, 10:36

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon. Finisaje lux, la alegerea dumneavostra. Direct dezvotator, comision 0. Se accepta credit Prima Casa.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 19:36

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.
Bucuresti, azi, 03:05

Apartament 3 camere, decomandat, bucatarie separata, 7 minute metrou Nicolae Teclu. Finisaje premium la alegerea dumneavoastra. Direct dezvoltator, comision 0%.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:45

Apartament 3 camere, decomandat, spatios, bucatarie separata. Se accepta credit Prima Casa. Direct dezvoltator, comision 0. Finisajele la alegerea dvs.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:45

ap. dec., spatios, bucatarie mare,inchisa, balcon generos. Ap. este complet finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida,
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:15

apartament 3 camere spatios, complet finisat si racordat la toate utilitatile. Acces rapid la metrou, spatii de joaca, spital, scoli, gradinite. Comision 0.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 2 min.
Bucuresti, 15 feb, 13:45

vand apartament 3 camere, suprafata utila 72 mp, etajul 2, decomandat, balcon generos, finisaje lux (la alegere), dotat cu centrala termica de apartament si obiecte sanitare in baie
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 12 feb, 19:36

apartament confort 1, cu balcon construit si pivnita, boxa subsol, bloc anvelopat termic, termopane peste tot, grilaje la geamuri, centrala proprie, calorifere schimbate, aer conditionat, acte, liber
 • Suprafata 69 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 18 feb, 22:10

Direct proprietar, vand ap 3 cam, 71 mp, decomandat, finisaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 21:03

str. Acvilei nr 42, bloc nou, decomandat, compartimentare caramida, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, apartamente finisate complet, bai utilate, parcare proprie, accept credit, mijloace de transport 138, 178, 611.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 02:50

73.900 €
vand ap. 3 camere, parcare inclusa, 70 mp, Rahova, Confort Urban, bloc nou, 8/9, finisat complet, vandut la cheie.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 18 feb, 12:19

apartament 3 camere, decomandat, bucatarie separata, 2 bai, cadre de beton si grinzi din beton, interioare caramida. Finisaje la alegerea dumneavoastra. Direct dezvoltator, comision 0.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:39

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon spatios, spatii verzi. Finisaje lux, la alegerea dumneavostra. Direct dezvoltator, comision 0. Se accepta credit Prima Casa.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:03

3 camere 52.345 fara TVA la metrou Aparatorii, Metalurgiei, Berceni. Pretul afisat este pentru plata fara TVA Pretul la credit 55.100, TVA inclus. Pozele sunt cu titlu de prezentare
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 20:35

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 2 gr. sanitare,1 balcon, 57 mp, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 1min. Ratb 138; 178 TVA 5% inclus.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 11 feb, 09:46

apartament 3 camere decomandat, 2 bai, balcon, complet finisat, centrala, bucatarie mare inchisa, finalizat 2019, se accepta credit, intabulat, 150m RATB, Metrou Pacii, Fara comision. Pret pt 80% avans
 • Suprafata 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 16 feb, 06:45

ap dec, spatios, bine compartimentat. Ap este complet finisat, g, f, p,t, centrala proprie,totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou. Accept pc/ip. Discount pt cash.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:09

Trapezului, 1/4, al 2 lea bloc de la metrou, pe bulevardul 1 Decembrie, bloc reabilitat, piata, supermarket, scoli, gradinite, parcul Titanii
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 12 feb, 09:32

3 camere etajul 2, Bulevardul Metalurgiei, Berceni. Blocul este construit, mutarea se face rapid. Finisajele sunt la alegere: gresie, faianta, parchet, usi. Accept orice tip de credit,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, 19 feb, 08:42

apartament 3 camere, decomandat, bucatarie separata, pereti interiori caramida, finisaje la alegere, g, f, p, u. Direct dezvotator, comision 0.
 • Suprafata 73 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:42

direct proprietar, vand ap 3 cam, 59 mp, decomndat,finisaje deosebite, vedere rasarit, etaj intermediar, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:27

direct dezvoltator vand apartament 3 camere, decomandat, situat intr-un imobil cu un regim de inaltime P+5, amplasat la aproximativ 10 minute fata de statia de Metrou Aparatorii Patriei.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 12 feb, 16:04

apartament 3 camere, suprafata 60.68 mp +14 mp balcon, sector 4, acces rapid la mijloacele de transport. Racordat la toate utilitatile. Centrala termica proprie. Accept credit.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 19 feb, 13:29

apartamentul scos la vanzare va fi predat in vara anului 2020 blocul este in constructie. se lucreaza la structura. Suprafata de 61 mp + 14 mp balcon.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 19 feb, 08:42

Strada Acvilei nr 42,S+P+6E- bloc nou, se preda finisat la cheie, 80 mp, 2 gr sanitare CT, compartimentare caramida, bransat la toate utilitatile, loc parcare inclus in pret, mijloace de transport 178,138,278, R420, accept credit.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:58

apartamentul de 3 camere este disponibil pe etajul 2 intr-un imobil nou, P+6E situat in apropierea centrului comercial Carrefour Grand Arena, cu acces direct la mijloacele de transport in comun.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 19 feb, 09:31

3 camere 58700 in Berceni, Aparatorii Patriei, metrou la doar 7 minute. Pretul este valabil pentru plata cash, la credit pretul este 64.900. Pozele sunt cu titlu de prezentare
 • Suprafata 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 23:00

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere ieftine Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere in ansambluri rezid.
3 camere cu balcon
3 camere decomandate
3 camere cu centrala termica
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere cu loc parcare
Apt. 3 camere Titan - Dristor