sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 155 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

1991, 3/8, decomandat, 98 mp, g+f+p+t+um+ac, 2 gr. sanitare, 5 balcoane, stradal, vedere Casa Poporului, Comision 0. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 98 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 01 iul, 19:09

13 Septembrie, in vecinatatea Complexului Prosper, este confort I sporit, decomandat, tipul cu holul in "H" are suprafata de 97 mp, doua grupuri sanitare, doua balcoane si se afla la etajul 4.
 • Suprafata 97 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 23 iun, 12:50

Dna. Ghica, decomandat (transformat in 3 camere devenind astfel sdec) reabilitat termopan integral, 2 balcoane, aer conditionat, parchet, liber, intabulare, vedere splendida parc.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 08:55

gresie, faianta, parchet, termopane integral, usa metalica ,aer cond., scara curata, acte la zi, se accepta credit , usor discutabil,
 • Suprafata 79 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:30

4 camere, centrala, termopane, bucatarie mobilata, et. 1/4. Nu sunt datorii la intretinere pe scara. Ramane ceva mobila in casa (ce se vede in poze: paturi, dulap, aer conditionat, parchet) Ferentari, Aleea Stogu, sect 5
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:05

Ap 4 camere la et.2/4, cf.1, dec, 2 balcoane, 2 bai, 85mp cu termopan, plase insecte, usa metalica, parchet, gresie, faianta, aer cond., interfon, izolat termic,utilat, dupa'77 fara risc seismic, credit/cash
 • Suprafata 85 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:05

4 camere, decomandat, et. 12, vedere dubla, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, 3 balcoane,
 • Suprafata 93 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 14
 • 1 min.
Bucuresti, 23 iun, 05:35

Militari, Apusului apartament 4 camere confort 2, semidecomandat, 59 mp, suprafata utila 56 mp, an constructie 1976. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Puteti vizualiza turul virtual al proprietatii pe site-ul agentiei. Pentru alte oferte similare accesati website-ul fla..
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 17 iun, 11:31

2018, P/5, 140 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac, centrala proprie, renovat recent, parcare subsol, curte proprie. www.realkom.ro/ www.apartamente-13septembrie.ro,
 • Suprafata 140 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 01 iul, 19:09

178.000 €
Agentie imobiliara: apartament cu 4 camere+2 terase panoramice in zona Iancului la vanzare/inchiriere pe termen lung. Imobilul este construit in 2009 si are un singur apartament la fiecare nivel.
 • Suprafata 162 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 1 min.
Bucuresti, 29 iun, 19:30

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat, posibilitate personalizare, loc parcare suprateran 2500 Euro.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 01 iul, 17:51

135.000 €
Apartament in Vila foarte Spatios la intrarea in Rosu mobilat. Imobilul este situat intr-un mic cartier format din 14 vile cu bariera la poarta. Scoli, gradinite, Lidl, MegaImage, piata in zona.
 • Suprafata 165 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 03 iul, 14:09

89.000 €
10 minute metrou, chiar la Auchan, decomandat, bloc 1984, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, planul 2.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 03 iul, 14:26

Imobilul este pozitionat in imediata vecinatate a mijloacelor de transport in comun, la doar 2 minute de statia de metrou Obor, exclus agentii!
 • Suprafata 85 mp
 • An 1989
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 22:15

chiar la restaurant "La Mama", stradal, bloc reabilitat, vedere mixta fata si spate, 2 gr sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, termopane, open space, liber, toate actele,
 • Suprafata 123 mp
 • An 1996
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:23

84.000euro, ap. 4 cam. dec. parter/80 mp/ fara balcon (va costa 3000 euro constructia balconului)+loc parcare/la 2 min. de metrou Ap. Patriei intr-o zona linistita, inverzita, oferind toate facilitatile zonei.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 29 iun, 22:09

147.000 €
Tentant va propune spre vanzare zona sector 1 Turda parc Regina Maria, un apartament de 4 camere la et Parter pozitionat semi stradal ideal pt functionare, cabinete, medicale diverse activitati, sau
 • Suprafata 83 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 01 iul, 10:59

180.000 €
Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Unirii, Parc Izvor, Marriott.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 19:30

Apartament 4 camere, decomandat, 98mpu, Calea 13 Septembrie.
 • Suprafata 98 mp
 • An 2001
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 03 iul, 12:54

apartament de vanzare, confort 1, cu 1 balcon si 2 grupuri sanitare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane peste tot, usa metalica, usi schimbate interior, zugravit, aer conditionat
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 03 iul, 12:52

Apartament tip duplex ,mansarda este compartimentat foarte ingenios.La etajul cinci avem trei camere,doua bai, bucatarie ,balcon si o scara interioara care face legatura cu mansarda. Pret avantajos
 • Suprafata 166 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, 29 iun, 15:48

9/10, semidecomandat, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, pozitie buna, scara curata, bloc civilizat, liber, cadastru, intabulare, negociabil
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 03 iul, 11:48

apartament de vanzare, confort 2 sporit, cu 2 grupuri sanitare si 1 balcon, imbunatatiri: complet termopane, parchet, gresie si faianta, usa metalica, aer conditionat, liber, pret negociabil
 • Suprafata 63 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 01 iul, 05:30

Rahova - Margeanului - ”Penny” - 7/10 - sdec, bloc 1980 nereabilitat, vedere sud, termopan integral, parchet in camere, gresie si faianta, bucatarie mare, 2 grupuri sanitare, balcon
 • Suprafata 80 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 08:55

vand apartament 4 cam., imbunatatit, 2 balcoane, bloc izolat termic, lift nou, camere video, scara zugravita, parcare Primarie, caldura, gaze, apa,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 29 iun, 22:40

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 116,71 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de Metrou Timpuri Noi, respectiv 1 km distanta fata de Parcul T..
 • Suprafata 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 08:04

Iancului, Posta, 4 camere transformate in 3, amenajari noi, nelocuit, decomandat, doua grupuri sanitare, 2 balcoane, etaj tehnic, reabilitat,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 25 iun, 04:20

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:23

4 cam a vila, et 1/3, 110 mp+ boxa 14 mp demisol, centrala proprie apartament, termopan si sistemul de incalzire noi, necesita amenajari, 2 grupuri, vila de patrimoniu, cumparat cuLEGEA 112
 • Suprafata 110 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 26 iun, 11:57

92.000 €
Diham, adiacent stradal, c-tie 1983, decomandat, 3/8, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 87mp, renovat, g, f, p, t, um, locuibil, 10 minute metrou titan, aproape scoala si gradinita, cadastru, intabulare, disc.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 03 iul, 13:40

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.
 • Suprafata 156 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 01 iul, 22:44

135.000 €
Un apartament cu stil si parfum de istorie, in zona centrala a capitalei! Te invit sa ma suni si aceasta proprietate poate fi a ta in cateva zile! Comision 0%!
 • Suprafata 117 mp
 • An 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 29 iun, 04:00

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat, cadastru intabulare, acc credit,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 03 iul, 05:15

250.000 €
duplex de vanzare, situat pe bd. Unirii, etaj 8+9/9, renovat recent, luminos, liber, vedere panoramica
 • Suprafata 132 mp
 • An 1992
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 01 iul, 10:59

81500 euro, 84 mp, ap. 4 cam. dec., loc parcare, etaj 2/10, constructie 1985, loc de joaca, statie STB, piata Rahova, Mega Image, Profi, farmacii, banci, gradinite, scoli, str. Margeanului, str. Buzoieni.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 29 iun, 22:10

4 cam. cf. 2 semidec., Drumul Taberei, centrala termica, balcon, 2 wc, termopan usa metalica, aer conditionat, camere placate cu lambriuri, 9/10, se vinde mobilat utilat,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 23 iun, 15:33

apartament de lux parc Herastrau, loc de parcare garaj, mobilat si utilat, trei bai, lift, zona inchisa, trei dormitoare, doua terase, rulouri aluminiu, vecini linistiti. Comision 0 cumparator
 • Suprafata 140 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 29 iun, 09:40

Ultimul apartament, bloc cu lift, constructie noua, bucatarie inchisa, din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Acte finalizate. Predare imediata
 • Suprafata 85 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:05

chiar pe Fizicienilor, parter inalt, balcon, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare
 • Suprafata 88 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:23

apartament 4 camere piata Victoriei- str.Frumoasa. apartament superb. Localizare extraordinara. Etaj 4/5+M, suprafata utila 94 mp, suprafat totala 101 mp, lift.
 • Suprafata 101 mp
 • An 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 6 min.
Bucuresti, 03 iul, 13:20

ansamblu rezidential nou, exclusivist, situat in apropierea lacului, et 2, su 97 mp, predare la cheie cu finisaje la alegere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, parcare subterana inclusa in pret, boxa, contoare montate,
 • Suprafata 97 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 13:40

Apartament 4 camere decomandat, 2 grupuri sanitare, renovat, termopan.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 30 iun, 11:36

termopam, centrala termica proprie, 2 unitati aer conditionat, 2 bai, parchet, gresie, faianta, liber, intabulare, vedere mixta, scara curata, pe mijloc.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 08:55

130.000 €
Unirii, Fantani. Apartamentul este situat la etajul 1 al unui bloc cu 6 nivele cu o suprafata totala de 120 mp. Apartamentul a fost renovat integral, instalatii electrice, instalatii sanitare, etc
 • Suprafata 120 mp
 • An 1945
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 5 min.
Bucuresti, 29 iun, 09:40

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, 02 iul, 18:03

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, loc de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 03 iul, 20:32

Acord Grup va propune spre vanzare un Penthouse unicat cu 5 camere, pretabil locuinta/ sediu firma, imobil, confort 1, situat in zona Foisorul de foc, intr-un bloc cochet construit in anul 2018
 • Suprafata 200 mp
 • An 2018
 • Etaj 4 din 5
 • 16 min.
Bucuresti, 21 iun, 07:30

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 4 camere, un spatiu decomandat, in suprafata utila de 83 mp, foarte bine repartizati, situat pe bulevardul Nicolae Titulescu aproape de Piata Victoriei, la intersectie cu strada Dr Iacob Felix. Locuinta se gaseste la etajul 10 din 11 ni..
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 23 iun, 07:15

Constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartament 4 camere, 140 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu Sisesti.
 • Suprafata 140 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 25 iun, 16:23

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in anul 2016, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 02 iul, 10:03

Exclusiv, Public Imob, 1 Mai Drumetul semistradal decomandat, bloc 1980, 90mp intabulare, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, se accepta credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 01 iul, 10:31

Str. Vladeasa, apartament confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, fara amenajari, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, acces facil mijloace de transport, Scoala Generala 59, Gradinita 41
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 03 iul, 10:27

bloc reabilitat din 1987, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, 2 ac
 • Suprafata 96 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:23

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere decomandate
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate
4+ camere cu centrala termica
4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord