sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 220 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

Amzei, apartamentul pozitionat ideal, Piata Romana comision 0,.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 17 oct, 13:15

77.000 €
Apartament 4 camere, bloc anvelopat constructie 1976. Etaj 10/10+etaj tehnic, terasa refacuta recent. Instalatii electrice si sanitare schimbate. Usa solida, AC nou. Partial mobilat. Liber. Proprietar.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 13 oct, 22:55

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 115,97 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de Metrou Timpuri Noi, respectiv 1 km distanta fata de Parcul T..
 • Suprafata 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 6 min.
Bucuresti, 11 aug, 15:08

oferta exclusivista, ap. vanzare 4 camere decomandat, et. 6/14, amenajat, liber, 100 mp, 2 bai, 1 balcon, 1 terasa 10 mp, 2 lifturi, foarte luminos, acte ok, structura deosebita, multiple mijloace de transport,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 14
Bucuresti, ieri, 14:10

apartament de 4 camere situat pe calea Calarasilor, langa Biserica Delea Noua, vedere panoramica, fara imbunatatiri. Datorita locatiei se afla foarte aproape de Piata Muncii si Decebal
 • Suprafata 100 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, 02 oct, 15:48

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • 19 min.
Bucuresti, 17 oct, 10:39

127.000 €
apartament decomandat cu 4 camere, langa metrou si parcul Tineretului;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 17 oct, 13:16

dec. et. 2/2,grup sanit.2, balc.2, terasa, curte spate si pod comun, contorizat la apa si gaze, cent. proprie, cost mic, interfon, internet, catv, parchet lemn . Pret 195.000 eur neg.,
 • Suprafata 149 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 15 min.
Bucuresti, 17 oct, 11:25

stradal, chiar vav parc, vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie ,situat la 7 min metrou;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 14 oct, 09:44

Zepter, posta Vitan, bloc reabilitat din 1993, complet renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, ac, 2 gr. sanitare, bucatarie mobilata
 • Suprafata 100 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 16 oct, 08:45

87.000 €
ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere in zona Militari pe Bd Uverturii, apartamentul este situat la etajul 4 din 8.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 29 iun, 10:18

locuinta investitie in Dorobanti, cea mai dorita zona, pt. nepretentiosi fara lift, balcon, garaj. Ap. atipic 3 cam. mici, 1 mare, dependinte, cota din teren, pod locuibil, cauta schita pe net cu nr meu telefon
 • Suprafata 45 mp
 • An 1948
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 12 oct, 09:35

4 camere 84 mp, 1984, etaj 4/8, 2 bai cu cada si dus, g, f, t, ac, 2 balcoane inchise, 10 minute de mers de Mega Mall, 14 minute de metrou Piata Iancului, cadastru, intabulare, se accepta credit ip.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 07 oct, 10:47

Parcul Izvor, comision 0 cumparator, Palatul Parlamentului,
 • Suprafata 118 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 17 oct, 13:15

decomandat, langa Calea Crangasi, vis-a-vis de Piata Crangasi, str. Vintila Mihailescu, parter inalt, spatios, bucatarie mare, 2 bai, ideal firma, 4m Metrou, 3m Complex si Parc Crangasi, acceptam credit,
 • Suprafata 88 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:21

Libertatii-Izvor, vedere panoramica parc Izvor,apartament 4 camere, etaj 3/7, decomandat, 2 balcoane, vedere mixta, suprafata 100mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 16 oct, 12:42

vanzare 4 camere ultracentral decomandat 136 mp Unirii, metrou bloc 1990.
 • Suprafata 136 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 18 sep, 13:07

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un superb apartament - duplex cu 4 camere + dependinte in zona Bucurestii Noi - Metrou Laminorului. Imobilul din care face parte este unul de tip boutique cu 2 niveluri si mansarda/pod imprejmuit de case vile de bun gust construit in anul 2014 si p..
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, 17 oct, 09:38

proprietar Drumul Taberei, Valea Calugareasca 4 camere, 61 mp, zona mall, et. 6/10, renovat complet, instalatii sanitare si electrice noi, balcon, 2 bai, zona linistita, gradinite, scoli.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 11:32

Unirii, Fantani, stradal, apartament 5 camere transformat in 4 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 113 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare, bloc monolit, liber, constructie 1990.
 • Suprafata 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 16 oct, 12:41

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 oct, 11:11

112.000 €
apartament 4 camere, Calea Grivitei, str. Feroviarilor, renovat complet, finisaje de calitate, curte proprie, etc. Pret discutabil.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
 • 7 min.
Bucuresti, 17 oct, 12:37

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 15 oct, 07:23

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 11 oct, 09:52

Libertatii Bulevard, apartament 4 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 98mp, vedere Casa Poporului, renovat,4 balcoane, bloc monolit, constructie 1990, cadastru, intabulare, ideal firma/locuit.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, 16 oct, 12:41

Baneasa Cocosatu Nordului ap 5 cam p/4, bloc reabilitat termic, balcon, cf, necesita renovare, pret 145.000 euro, nediscutabil rog seriozitate, comision agentie 4.500 euro facturabili.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 14 oct, 08:51

apartament spatios 4 camere, zona 13 Septembrie.
 • Suprafata 96 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 16 oct, 02:05

ABC Agentia Imobiliara Florex Home, bloc 1982, reabilitat termic, semidecomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat.
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 15 oct, 14:32

beneficii pentru clientii acestei oferte: Un apartament superb, intr-o zona eleganta a Capitalei. O vila solida si plina de noblete. Spatii largi si luminoase. Apartamentul arata mai bine decat in fotografii. A fost renovat complet. Eminescu, Romana, apartament superb, luminos si foarte spatios..
 • Suprafata 100 mp
 • An 1945
 • Etaj 2 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, 16 oct, 09:50

6/8, cf 1 sporit, sdec, 106 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta superba, bloc 2008, mobilat modern, utilat complet, contorizat, loc de parcare ADP, g, f, p, t, usa metalica, 2unitati de aer conditionat, cadastru, accept credit, neg.
 • Suprafata 106 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 15 oct, 18:31

Piata Victoriei strada Grigore Alexandrescu, apartament 2 camere dispus pe parter 2 intrari, centrala proprie, curte comuna 100 mp, nu intra masina.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1962
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 3 min.
Bucuresti, 07 oct, 11:52

apartament 4 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/4, st 86 mp, boxa 10 mp, 2 grupuri sanitare, intabulat, mijloace de transport, parc, piata, scoala, gradinita
 • Suprafata 86 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 15 oct, 14:28

Oportunitate, 5 camere obtinut din alipirea a 2 apartamente (2+3 camere), bdul Regina Elisabeta.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, 17 oct, 13:16

duplex 3+4/4, 2016, 140 mp utili, 3 bai, 18 mp balcon terasa, 2 parcari in garaj subteran, bloc premiat la festivalul de constructii de la Venetia, complet mobilat utilat modern, apropiere metrou, parc.
 • Suprafata 140 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, 17 oct, 17:04

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, 30 sep, 17:51

99.500 €
vedere mixta, bloc civilizat, doua gr sanitare, doua balcoane fata-spate, posibilitate recompartimentare, fara imbunatatiri, bloc monolit, primul proprietar, se accepta credit, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:54

penthouse superb, 300 mp utili + terasa 350 mp, living 100 mp, bucatarie 30 mp, 3 dormitoare decomandate, 4 bai, dressing, parcare inclusa in pret, zona Decebal, P-ta Muncii, Alba Iulia, Mihai Bravu
 • Suprafata 300 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 03 oct, 16:35

Vanzare 5 camere decomandat nou finisat Bloc 1937, consolidat 2019, finisaje lux, S utila 127 mp ST=131mp, zona Universitate Km 0, vanzare 135.000 Euro +contract 20 ani cu primaria /lucrari consolidare.
 • Suprafata 131 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 1 min.
Bucuresti, 18 sep, 14:02

2 minute centrul comercial Auchan Titan, decomandat, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 08:48

apartament Sebastian parc, 4 camere confort 1, decomandat, etaj 4/8, st 100 mp, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, curat, intabulat, vedere mixta, an 1990, toate facilitatile.
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 15 oct, 14:27

* COMISION 0 ** TUR VIDEO AL APARTAMENTULUI ( https://www.youtube.com/watch?v=SjrJeULyWC0&feature=youtu.be ) Am placerea sa va supun atentiei, in vederea vanzarii, un superb apartament cu 4 camere, disponibil intr-un imobil construit responsabil si cu materiale de foarte buna calitate, in anul ..
 • Suprafata 123 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 15 oct, 09:14

102.000 €
4 camere Pantelimon 1/10 Chisinau, an 1983, decomandat, vedere mixta, apropiere parc, magazine RATB, loc parcare,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 04:05

Piata Victoriei, Dorobanti Capitale Anaf ap. 5 cam., hp/ 2, constr. 1953, cf, garaj, 120 mp teren proprietate, liber centrala de ap., 170 mp + cam serv. demisol, rog seriozitate, 213.000 euro + tva,
 • Suprafata 170 mp
 • An 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, 17 oct, 08:36

Pantelimon, Alexandru Ipsilanti colt cu Marcu Armasu, proprietar, 4 cam. dec, cf 2, an 1976, anvelopat, 6/10, 65 mp, zona linistita, g, f, p, t, um, fb. Intretinut, contorizat, centrala, calorifere, intabulat, bloc civilizat
 • Suprafata 65 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 13 oct, 15:15

beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: Zona Plaza Romania, Bulevardul Timisoara, Parcul Moghioros, alaturi de infrastructura ce s-a dezvoltat in cartierul Drumul Taberei, fac din aceasta zona o oaza de liniste si vegetatie. Amplasamentul blocului este foarte bine c..
 • Suprafata 92 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:39

ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere, in zona Gorjului, Militari, pe strada Dezrobirii. Imobilul se afla la doar 4 minute de mers pe jos fata de metrou Gorjului.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 28 iun, 18:33

apartament 4-5 camere, duplex, etajul 4 si etajul 5/P+5, 188 mp totali, living, 3 dormitoare, birou, dressing-uri, 3 bai, terasa 16 mp/ balcon 5 mp, loc de parcare subterana, mobilat si utilat complet;
 • Suprafata 188 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 14 oct, 20:27

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 27 sep, 14:30

Cu lift, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D.Acte finalizate. Predare imediata.
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, 17 oct, 16:15

la coltul parcului IOR, 5 minute Mall, decomandat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, 14 oct, 09:45

constructie in curs de edificare, finalizare 2020. Apartament 4 camere, 131 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu Sisesti
 • Suprafata 131 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 oct, 15:57

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu centrala termica
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere cu loc parcare
Grivita - Gara de Nord