sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 168 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

Procapital Development. Va propunem la vanzare, 4 camere confort lux, ultramodernn, etajul 2 in imobil exclusivist P+6 / 2017, premiat Best Residential Development Romania 2017.
 • Suprafata 134 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 6 min.
Bucuresti, 29 iun, 16:30

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Nord
 • Suprafata 148 mp
 • An 2018
Bucuresti, 10 aug, 10:54

Unirii, Camera de Comert, stradal, 3/7, decomandat, 1 balcon, 100 mp, 2 gr. sanitare vedere mixta, bloc monolit, constructie 2003, cadastru, intabulare, loc parcare, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 2003
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 12 aug, 13:21

proprietar direct, vand/schimb apartament cu 4 camere decomandat, lux, metrou Grivita, doua grupuri sanitare, balcon inchis cu termopan, dressing, debara, renovat complet, aer conditionat nou,
 • Suprafata 79 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 13
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:15

zona este linistita, ideala pentru o familie cu copii. Blocul este situat pe o strada infundata deci fara trafic auto. Statie STB la 300 m. 5 statii de autobuz pana la metrou
 • Suprafata 60 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 07:30

83.000 €
Dumbrava Noua, et 3/8, an constr. 1983,suprafata 90 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, acceptam credit, 2 locuri parcare, liber
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 13:15

2/10, cf. 2, dec., 68 mp, 1baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bl reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g, f, p, t, um, aer condit, usi noi, contorizat, intab, zona linistita, neg, cash
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 14 aug, 10:24

apartament 4 camere+curte, sector 4, comision 0.
 • Suprafata 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 13 aug, 22:11

penthouse luminos 4 camere, pe o strada linistita din sos Jiului, decomandat, 3 balcoane, centrala proprie, garaj si boxa subsol, liftul avand acces direct in apartament, vecini civilizati,
 • Suprafata 145 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 14 aug, 08:40

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de H, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc reabilitat termic. Apartamentul necesita zugravit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 08 aug, 11:43

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 16 aug, 15:44

la coltul parcului IOR, 5 minute Mall, decomandat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, 15 aug, 11:21

Lascar Catargiu adiacent Povernei, ap. 4 cam. 135 mp, cu boxa hp/2, liber cf, liber, renovabil rog maxima seriozitate pret nediscutabil 123.500 euro, comision 3.750 euro facturabil
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 7 min.
Bucuresti, 12 aug, 10:45

stradal, chiar vav parc, vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie ,situat la 7 min metrou;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 12 aug, 11:56

Metrou Obor 7 min. Mall Veranda 5 min. 2 bai, 2 balcoane, scara civilizata, reabilitat termic, termopan, imb. gresie, faianta, parchet, UM, termopan, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 15 aug, 12:44

Piata Victoriei strada Grigore Alexandrescu, apartament 2 camere dispus pe parter 2 intrari, centrala proprie, curte comuna 100 mp, nu intra masina.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1962
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 3 min.
Bucuresti, 02 aug, 17:04

ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere, in zona Gorjului, Militari, pe strada Dezrobirii. Imobilul se afla la doar 4 minute de mers pe jos fata de metrou Gorjului.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 28 iun, 18:33

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 17:45

Private House va propune spre vanzare un apartament in zona Pipera. Vanzare apartament 3 camere Pipera, Iancu Nicolae, strada Drumul Potcoavei, complex Carina Residence, bloc 2009.
 • Suprafata 163 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 06 aug, 10:49

180.000 €
Decebal- parter/4, apartament 4 camere modificat, deosebit, suprafata 115mp, ideal firma/salon infrumusetare/ notariat/cabinet medical, intrarea in apartament se poate face si direct din strada, liber.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 08 aug, 09:53

4 camere tipul 4A, suprafata construita 130,2 mp (108,7 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 14,5 mp si 4,3 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Sud.
 • Suprafata 130 mp
 • An 2018
Bucuresti, 10 aug, 19:12

Ideal Residence, ideal for your family, intr-o noua dezvoltare de clasa premium loc parcare acoperit. Termenul de finalizare 2019. comision 0. Discount pentru plata integrala;
 • Suprafata 141 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 09 apr, 09:57

4 camere zona Kogalniceanu, strada linistita, p/6, decomandat, 112 mp, centrala termica, fara risc seismic, curte/ gradina comuna, ideal locuit/ birouri/ investitie, necesita renovare,
 • Suprafata 112 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 10 min.
Bucuresti, 02 aug, 14:36

Oferim spre vanzare apartament 4 camere, an constructie 1990 . Apartamentul este situat in apropierea Prosper Center intr-un bloc reabilitat termic. Acesta a fost complet renovat, instalatiile sanitare si electrice dar si coloanele de apa calda si rece schimbate, are hol H, bucatarie mare, living, ..
 • Suprafata 90 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, 26 iun, 10:42

Poiana cu Aluni, 5 min sos., Colentina, 20 min., metrou Obor, aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 3/4, cf.1 dec. 85 mp, bloc 1986, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, termopan.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 iul, 13:32

4 camere etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa metalica, instalatii noi, centrala proprie cadastru, intabulare, se poate vinde mobilat si utilat
 • Suprafata 45 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 aug, 08:42

4.900.000 €
Imobilul in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant)
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • 19 min.
Bucuresti, 15 aug, 20:09

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 14 aug, 15:41

2 minute centrul comercial Auchan Titan, decomandat, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 15 aug, 11:18

Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere in suprafata totala de 187 mp, situat la nivelul 1 al imobilului Grand Residence, amplasat intr-o zona linistita si verde din nordul Bucurestiului.
 • Suprafata 187 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 15 aug, 20:12

constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte, poze reale
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:48

cladire de epoca construita in 1900, pozitionata ultracentral dar intr-o zona linistita avand curte cu pomi, flori, supravegheata video. Situata la etajul 2/2, cu 2 apartamente pe palier, dispune de 2 locuri de parcare, pivnita incapatoare, camera de serviciu/depozitare, camara 16mp, pod comun pe..
 • Suprafata 189 mp
 • An 1900
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • 8 min.
Bucuresti, 27 iun, 16:29

Comision 0. Direct dezvoltator, 4 decomandate, finisaje lux, finalizat. Brancoveanu, bransat la toate utilitatile orasului. Mutare rapida. Accept credit. Ansamblu Rezidential,
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 aug, 20:50

apartament 4 camere, semidecomandat, vedere panoramica spre Delta Vacaresti, gresie, faianta, parchet, termopan, pret negociabil.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 05 iul, 14:25

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 15 aug, 12:45

87.000 €
ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere in zona Militari pe Bd Uverturii, apartamentul este situat la etajul 4 din 8.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 29 iun, 10:18

Piata Victoriei Dorobanti Capitale Anaf ap. 5 cam., hp/2, constr. 1952, cf, garaj, 120 mp teren proprietate, liber centrala de ap., 170 mp + cam serv. demisol, rog seriozitate, 239.000 euro + TVA,
 • Suprafata 170 mp
 • An 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, 12 aug, 10:46

4 camere semidecomandat, renovat, instalatie electrica si sanitara schimbata, centrala proprie, vedere spate, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 grupuri sanitare, dressing mare.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 05 aug, 09:41

vand apartament decomandat, ideal firma dar si locuinta, necesita amenajare, 2 gr sanitare, foarte spatios, zona linistita, loc de parcare. Acte la zi, cash/credit, vecinatati: Unirii, Decebal, Dristor,
 • Suprafata 96 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 01 apr, 11:42

K Imobiliare Consult va propune spre vanzare un apartament care necesita renovare de 4 camere, acesta se afla la etajul 3 al unui imobil construit in 1979 si care nu are risc seismic. Loc parcare
 • Suprafata 89 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 12 aug, 09:42

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:27

apartament 4 camere de vanzare pe Calea Calarasilor, bloc din 1998 reabilitat termic in 2017, mobilat si utilat, 96 mp, etajul 8/8, terasa, paza, 2 bai, lift nou, comision 0. www.realkom.ro
 • Suprafata 96 mp
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, 13 aug, 11:35

1 Mai, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, bloc 1984 curat, 2 lifturi, terasa refacuta, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala 59 in imediata apropiere, gradinita, parc, market,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 aug, 13:02

4 camere tipul 4B, suprafata construita 154,2 mp (129,4 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 16 mp si 11,6 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Est.
 • Suprafata 154 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, 10 aug, 17:45

apartament 4-5 camere, duplex, etajul 4 si etajul 5/P+5, 188 mp totali, living, 3 dormitoare, birou, dressing-uri, 3 bai, terasa 16 mp/ balcon 5 mp, loc de parcare subterana, mobilat si utilat complet;
 • Suprafata 188 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 05 aug, 12:16

Baneasa Cocosatu Nordului ap 5 cam p/4, bloc reabilitat termic, balcon, cf, necesita renovare, pret 143.000 euro, nediscutabil rog seriozitate, comision agentie 4.500 euro facturabili.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 12 aug, 10:47

Libertatii-Izvor, vedere panoramica parc Izvor,apartament 4 camere, etaj 3/7, decomandat, 2 balcoane, vedere mixta, suprafata 100mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 12 aug, 11:31

Unirii, Fantani, stradal, apartament 4 camere transformat din 5 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 120 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990
 • Suprafata 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 12 aug, 11:31

mobilat si utilat, va propun un apartament cu 4 camere pe Calea Mosilor, aproape de intersectia cu Mihai Eminescu de unde aveti legaturi catre mijloacele de transport in comun,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 16 aug, 12:50

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei case solide,
 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, 16 aug, 12:51

apartament 4 camere lux, bloc nou, in suprafata de 99 mp in cartierul Berceni. Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet + tv), tamplarie PVC Salamandaer. Finisaje lux,
 • Suprafata 99 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 13 aug, 20:50

clinica Hiprocrat, 7/8, semidec., 2 wc, 2 balcoane, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam la baie, bl fara risc seismic, cadastru, intabulare, acc credit, loc parcare ADP
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 14 aug, 10:26

78.000 €
buna ziua, va atragem atentia cu vanzarea unui apartament de 4 camere cu o suprafata foarte generoasa de 94 mp din care si un balcon de 17 mp, este situat in zona Lacul Tei pe strada Grigore Moisil.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 16 aug, 09:09

4+ camere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere cu centrala termica
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu loc parcare
4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord