sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 342 anunturi

Agentia Imobiliara Nelbo inchiriaza garsoniera et 7 confort 1, semidecomandata,.mobilata clasic, zona Teiul Doamnei.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:57

Drumul Taberei, 1/10, confort 1, mobilata si utilata complet, imbunatatiri, libera. Blocul se afla langa statii RATB, metrou, magazine non-stop, in apropiere de AFI Cotroceni. 1.000 lei
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:43

bloc nou, garsoniera zona verde, linistita, etaj 4/8, 36 mp, complet si nou, centrala termica, foarte economica iarna, calduroasa, aproape de tramvai 32,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:30

Stradal pe Calea Vacaresti, vis a vis de Facultati, cf.I sporit cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet curata, liber, vizite urgent, merita,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 12:30

10 min. metrou Timpuri Noi, garsoniera cf. 1 sporit decomandata, 46 mp, curata, mobilata si utilata complet, libera, ocazie, 1 l plus 1 luna plus 50% din prima chirie comision, va rugam sunati, nu raspundem la mesaje
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:30

Sebastian, Prosper, proprietar, garsoniera se afla in vecinatatea Parcului Sebastian, in planul doi stradal. Este situat la et. 4/8, bloc construit dupa cutremur, integral renovat mobilat Ikea si utilat. Pretul include contract. Nu colaborez cu agentiile
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:32

cf. 1, semidec., 35 mp, etaj 8/10, zugravita recent, toate imbunatatirile, mobila noua, utilata complet, libera, vizite urgent, sunati acum, merita
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:39

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:27

inchiriez garsoniera confort 1, cu o suprafata de 32 mp, etajul 7/10, finisaje, mobilata si utilata, libera, in apropiere metrou, RATB.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:22

Particular, inchiriez garsoniera Bld Basarabia, vis a vis de Arena Nationala, strada Bucovina, etaj 4/10, 31mp, bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 14:20

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern nou, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), nou, ac., et. 6/10, 2 lifturi, primul chirias.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:19

chiar la gura de metrou, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, open space, liber, termen lung.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 13:53

Oltenitei, mobilata elegant, utilat aragaz, frigider, masina de spalat, zugravita,centrala propie, izolata termic, g, f, p, t, um
 • Suprafata 23 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:25

Prima inchiriere, anuntul proprietarului. Mobila tatami, fotoliu de piele, renovat, mobilat, electrocasnice noi.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:20

agentie, inchiriez garsoniera suprafata aproximativ de 55 mp in calea Giulesti, Prunaru, dupa cimitirul Calvin al doilea bloc. Camera de aproximativ 25 mp, blocul a fost reconsolidat, renovat si reabilitat termic total in decembrie 2019. Un balcon de 12 m, vedere spre spatele blocului, deci, nu se a..
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:05

garsoniera lux, open space, complet mobilata si utilata, etaj 2/8, vedere pe fata, jacuzzi, ac, usa metalica, scara curata si intretinuta, termen lung, garantie 1 luna, pret negociabil ptr. avans mare,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:45

agentie imobiliara ofera spre inchiriere garsoniera decomandata, 32 mp utili, mobilata si utilata complet, etaj 2/9, bloc 2019, situata la 5 minute de parc Carol si 20 de minute de centrul orasului.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:50

cf 1 decomandate etaj 8/10 mobilat utilat+ac la 10 minute de metrou Munci
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:45

et. 1/1, proprietar vila, parcare, confort standard,
 • Suprafata 40 mp
Bucuresti, azi, 13:25

particular inchiriez garsoniera, pret/ luna,
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 13:25

inchiriez gars. la curte, 1 persoana- baiat, 500 vara, 700 iarna cu utilitati cu tot;
Bucuresti, azi, 13:25

Inchiriez garsoniera nou mobilata utilata. 2 luni garantie. Accept agentii imobiliare astfel: comision fix 50E pt. contract pe 2 ani. 25E pt. 1 an. Vizionari doar sambata intre orele 14 si 19.00.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:20

particular, garsoniera de inchiriat etaj 6/8, prima pe culoar, libera, loc de parcare platit in fata blocului, bloc reabilitat termic, repartitoare caldura
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:10

inchiriez garsoniera in zona Plaza Romania, nou renovata, mobilier si electrocasnice noi, aer conditionat, gresie, faianta, termopan, acces la linia tramvaiului 41, libera.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:04

apropiere Afi Cotroceni, mobilata si utilata, decomandata, parter cu balcon, izolata interior, langa statie stb, termopan la geamuri, libera, pret neg
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:06

335 €
Vitan Mall langa Incity garsoniera parter din 4, cu balcon, mobilata, utilata complet, decomandata, libera din 28 februarie sau mai devreme; poze pe whats up.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:52

Drumul Taberei 34, intre Favorit si Piata Moghioros, mobilata utilata, canapea si masina spalat noi, zugravit proaspat, bloc stradal, statie RATB si viitoare Metrou. Etajul 7 din 10. Pretul discutabil.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:45

3 minute statie STB,mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, lcd, masina de spalat, libera.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:33

bloc 2018, et. 2/7, mobilat si utilata, gresie, faianta, termopan, centrala proprie, lcd, masina de spalat, libera,
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:29

garsoniera decomandata, renovata integral, mobilier nou, modern, utilata complet, lcd, ac, spatii depozitare, apropiere Timpuri Noi, Unirii, Mall Vitan
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:50

garsoniera renovata si mobilata, la primul chirias, va fi utilata cu aragaz, frigider si masina de spalat rufe; etaj 8/10 cu vedere catre Turda, balcon, contorizata prin apometre si repartitoare;
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:47

garsoniera mobilata complet; canapea + pat nou (2017); aer conditionat; masina de spalat LG; cuptor cu microunde; baterii Grohe cu bile ceramice. Etaj 2.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:45

etaj 1, la 5 minute de Mega Mall, libera, stradala.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:44

proprietar, inchiriaza spatiu atipic, proaspat renovat, situat central in zona Foisorul de Foc (Pache Protopopescu 24), la etajul 3 al unui imobil interbelic (fara bulina sau risc seismic). Este compus din: camera + baie = 23 mp; camera etaj = 9 mp; spatiu de depozitare etaj = 8 mc. Are centrala ter..
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:42

etaj 6, aproape de Floreasca, Stefan cel Mare, metrou Obor, spatioasa, curata, libera,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:25

Str. Buhusi, la 5 minute de Auchan/ Iris Mall, bloc mixt, reabilitat termic, parter/10, confort 1, decomandat, spatioasa, mobilata modern, utilata complet, tv lcd, g, f, p, t, um, apometre, repartitoare, internet.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:11

str. Sibiu, 5 minute Favorit (Afi Cotroceni), etaj 2/10, garsoniera, confort 1, semidecomandat, mobilier modern, utilat complet, aer conditionat, liber
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:10

Colentina, Doamna Ghica langa parc, propunem spre inchiriere o gars cf. 1 decomandata, mobilata tineresc, et. 4/10, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, parchet
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:58

garsoniera moderna, bloc nou 2008,centrala proprie, mobilata modern si utilata complet (aragaz, frigider, masina spalat, lcd), finisaje moderne (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica)
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:57

stradal, curata, mobilata modern, utilata frigider, masina spalat, aragaz, etaj 4 , acces la mijloace de transport 311, 101, 19, 40, distanta 3 minute, disponibila imediat, termen lung.
 • Suprafata 23 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:57

mobilata si utilata modern, centrala proprie, cocheta, et 1/4, libera, pentru o persoana, nefumatoare, apropiere metrou, stb,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:54

garsoniera, decomandata, mobilata si utilata modern, 38 mp, et 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, libera cu 01.02.2020,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:53

Piata Moghioros vis a vis Tip Top, gars, 21mp, et. 4/10 mobilata si utilata totul nou, frigider, masina de spalat, TV, primul chirias, intretinerea foarte mica, liniste, 2 lifturi moderne.
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:43

Piata Gorjului, stradal gars. cf. 1, supraf 36 mp, decomandata, mobilata si utilata, aragaz, frigider ac, masina de spalat, geam la baie, metrou, piata, STB
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:43

etaj 10 semidecomandata mobilata si utilata modern. Este foarte aproape de metrou. Fara fumatori si animale de companie. Sunati acum, merita vazuta.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:21

bloc 2010, stradal, etaj 2/5, lift, semidecomandata, mobilata si utilata complet, modern, bucatarie open space, centrala termica proprie, balcon, usa metalica, libera. In imediata apropiere statie 122, 222.
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:19

mobilata modern, utilata complet, renovata recent, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, aproape de metrou, libera, vecinatati: Obor, Muncii, Dristor.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:11

Fara agentie, fara comision, utilata, la salariati, cuplu.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:56

cf. 3, 1/4, bloc reabilitat, caldura Radet aer conditionat, cuptor cu microunde, ac, boiler apa calda, intretinere mica, liber, urgent. o chirie plus garantie si comision firma, pers serioase, liber,
 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:54

Fara agentie, fara comision, utilata, la salariati, cuplu.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:52

1.350 Lei
gars, et.7/8, mobilata, utilata, totul nou,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:40

gars. cf. 1 semidec., Drumul Taberei Auchan, la 3 m de tramvai 41, et. 5/10 mobilata modern Mobexpert, faianta gresie parchet termopan aer conditionat masina de spalat, tv, libera, contract Anaf
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:12

inchiriere garsoniera noua, poze reale, metrou, mobilata si utilata nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, aer conditionat, tv, masina de spalat, aspirator, farfurii, tacamuri, pahare.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 08:55

garsoniera in vila constructie 2007, proprietar, gresie, parchet, faianta, t, aer conditionat, frigider, masina spalat, cuptor microunde, aragaz, tv, centrala, cablu, wi-fi, intrare privata
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 08:55

Valea Danului, bloc nou, 2/5, 32 mp, semidec., mobilat, utilat, termopan, usa metalica, centrala, ac, cablu, net, balcon, libera, contract, direct proprietar, 1+1 garantie, nu ofer comision
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:37

garsoniera confort 1, 35 mp, parter/8, fara balcon, parcare in curtea parculet a imobilului, mobilata, amenajata
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 08:15

et 7/10, cf. 1, decomandata, complet mobilata si utilata modern, pat matrimonial si dressing, balcon inchis cu termopan, bucatarie separata, liber.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:11

prop, bl. reab, scara renov, vecini linistiti, 5 min parc Kiseleff, 8 min. metrou, 5 min Pta Victoriei, orientare vest, intretin min, cf. 1, mijloc, um termopan, gresie, faianta, parchet, repart balcon termopan
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 07:06

inchiriere garsoniera cf 1 decomandat, p/7, st 32 mp, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, pretabila pentru birouri firma, sau diferite cabinete. Nemobilat, bloc 1982,
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 06:45

inchiriez garsoniera confort 1, libera, stradal, bloc reabilitat termic, acces metrou 7 minute,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 05:41

Ultracentrala, situata in spatele magazinului Unirea, la 2 min de metrou, spatioasa, mobilata si utilata complet, cu aer conditionat, balcon, bloc 1990, ideala pentru o persoana sau cuplu.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 00:39

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Particular Bucuresti