sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1610 anunturi

cf. 2, reabilitat, curat, g, f, p, t, toate actele, acc credit, vecinatati Morarilor, Mega Mall, Chisinau, Basarabia, National Arena, Iancului, Fundeni
 • Suprafata 40 mp
 • An 1978
 • Decomandat
Sector 2, ieri, 23:30

De vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, confort 3, etaj 2/4, 27 mp. Apartamentul este curat si foarte bine intretinut. Blocul este racordat la utilitati.
 • Suprafata 27 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 16 min.
Sector 2, ieri, 22:32

Proprietar vand Apartament 2 camere Decomandate vs Sala Palatului etaj 1 deasupra la Oficiul Postal. Accept Credit - fara risc seismic. Pretabil Notariat. Vec: UltraCentral, Romana, Stirbei Voda.
 • Suprafata 46 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 8 min.
Sector 1, ieri, 22:15

39.500 €
Iuliu Maniu, A1, ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat, balcon, preturile incep de la 38.500 euro la cash
 • Suprafata 50 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 6, ieri, 21:40

Apartament cozy, finisaje premium, mobilier pe comanda, utilat complet la cheie. 2 min metrou &STB , 5 min linia 41. Bloc reabilitat fara probleme apa sau caldura. Et. 2, ideal locuit sau birouri.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 20:00

proprietar vand apartament cu 2 camere in vila noua costructie 2021, stradal bulevardul Uverturii la 2 minute de piata Gorjului,
 • Suprafata 49 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 12 min.
Sector 6, ieri, 14:15

racordat la toate utilitatile orasului, finisaje la cheie, centrala proprie, radiatoare tip panel si portprosop, usi celulare interior, tamplarie Salamander PVC 7 camere cu geam termopan e-flow.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 3, ieri, 14:10

apartament doua camere distanta de mijloc transport comun 1.300 m, situat in imobil cu regim mic de inaltime, izolat termic, finisaje de calitate, dotat cu centrala termica, doar cu bani cash, liber,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Magurele, ieri, 21:50

Vand apartament 2 camere in Vatra Luminoasa, strada Lt. Victor Manu, langa Parcul National, etaj 1/3, bloc rusesc, boxa subsol, zona verde, linistita, renovat complet recent.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1958
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 13 min.
Sector 2, ieri, 21:20

etaj 2/4 decomandat, mobilat si utilat. Acte ok. Este foarte spatios, bucatarie mare, dormitor de 14 m, iar sufrageria de 20 m. Bloc linistit, scara curata. Are loc de parcare,
 • Suprafata 61 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 3 min.
Sector 2, ieri, 20:50

etaj 5/10, decomandat, amenajat, bloc reabilitat termic. Acte ok. Bloc linistit, scara curata, intrare stradala, vedere spate ( pe liniste). Este spatios, hol generos. Distanta pana la metrou 10 min.,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 18 min.
Sector 2, ieri, 20:50

Etaj 9/10 semidecomandat, cu mici imbunatatiri ca in foto. Acte ok, liber. Intrare stradala, vedere spate. (situat pe liniste) In imediata apropiere se afla Parcul National, magazine, scoala, liceu.
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 20:50

racordat la toate utilitatile orasului, finisaje la cheie, centrala proprie, radiatoare tip panel si portprosop, usi celulare interior, tamplarie Salamander PVC 7 camere cu geam termopan e-flow.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 3, ieri, 14:07

apartament in suprafata de 90 mp, situat in ansamblul rezidential Colina Marei. Complet mobilat si utilat, terasa cu doua iesiri, incalzire in pardoseala, finisaje deosebite, priveliste superba
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Prahova, ieri, 13:45

ap. 2 cam., Nerva Traian stradal, 69 mp, 1995
 • Suprafata 69 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 3, ieri, 07:00

vanzare apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, balcon,renovat, bloc reabilitat, acces rapid mijloace de transport. Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 52 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • 10 min.
Bucuresti, 17 iun, 12:14

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, bloc reabilitat, toate actele, acc. credit, vecinatati: Muncii Metrou, Basarabia, Iancului, National Arena, Iancului,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • 7 min.
Sector 2, ieri, 20:35

75.000 €
Dristor 2 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 3/10, fara imbunatatiri, stradal, constructie 1984, vedere spate apropiere metrou
 • Suprafata 53 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 3, ieri, 20:34

cf. 1, semidec., bloc 4 nivele, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior noi, usa metalica, toate actele, accept credit, vecinatati: Constantin Brancusi, Lucretiu Patrascanu, Cinema Gloria, Diham
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 20:30

cf .1, semidec., curat, bloc reabilitat, toate actele, acc. credit, vecinatati: Muncii, Mihai Bravu, Baba-Novac, Parc IOR, National Arena,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 20:30

cf. 1, dec., 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, spatios, toate actele, acc credit, vecinatati: Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Postavarului, Ozana,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 3, ieri, 20:30

Vanzare apartament 2 camere, in bloc deosebit, reabilitat, fara risc seismic,cu balcon spatios, la doar 3-4 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 45 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • 4 min.
Bucuresti, 17 iun, 12:13

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, toate actele, acc credit, vecinatati: Iancului, Ritmului, Mega Mall, Ferdinand, Piata Obor, Delfinului
 • Suprafata 52 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Sector 2, ieri, 20:30

apartament 2 camere 2 balcoane decomandat! Direct Dezvoltator! Comison 0%
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 6, ieri, 20:17

Etaj 9/10 decomandat, amenajat. este spatios, are un hol generos, bucatarie mare patrata si este ferit de zgomotul strazii. Acte ok. Distanta pana la metrou 3-4 minute. Sunati acum!
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Sector 2, ieri, 20:07

Direct Proprietar, bloc caramida, tip vila P+2, parchet natural, centrala, spatiu depozitare generos, camere inalte, luminoase, geamuri mari, vedere mixta, spate la studiourile Mediapro. Igienizat, dar necesita renovare.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Buftea, ieri, 19:05

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, ieri, 18:35

Vand ap. 2 camere, bucatarie inchisa, balcon inchis, Living imens, mobilat modern, tamplarie termopan de calitate, a.c., loc parcare, etaj 3 langa Vulcan, Afi Mall Unirii. Direct proprietar. Stefan.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Sector 5, ieri, 18:10

41.500 €
Proprietar, vand apartament 2 camere, 51 mp, et.3/4, partial renovat, zona linistita.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sfantu Gheorghe, ieri, 18:05

3/8, decomandat, vedere stradala, renovat, mobilat, bucatarie mobilata si utilata, G+F, parchet, tamplarie PVC, balcon inchis, calorifere aluminiu, usa metalica, aer conditionat, disponibil imediat.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Sector 5, ieri, 17:59

urgent,liber, Aleea Baiut, langa Piata Valea Ialomitei,5/10, 2 camere, confort 2 sporit 45 mp, decomandat, cu hol L, termopan,um, parchet, balcon mare inchis, debara, scoala Sf. Andrei si gradinita, metroul la 5 min, 2% comision agentie, merita vazut.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 17:41

proprietar, vand apartament 2 camere, etaj 4/4, vedere fata/ spate, mobilat, utilat
 • Suprafata 65 mp
 • An 1990
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:15

Agentia SM FAST IMOB va propune spre vanzare Apartament 2 camere-13 Septembrie-Sebastian-Semicentral- -Stradal-Abbate-Prosper Plaza- Calea 13 Septembrie,decomandat, an constructie 1990, et. 6/8, supr. 64 mp, mobilat, utilat.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 16 min.
Sector 5, ieri, 17:14

dezvoltator, d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, finisaje la alegere, loc parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Sector 6, ieri, 17:05

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 46 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:03

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Va puteti gasi linistea unui nou camin intr-un apartament cu design deosebit si amplasare centrala ce se bucura de imbinarea stilului clasic, bo..
 • Suprafata 85 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:02

bloc p+6, 2 intrari, 2 lifturi, geam tripan Veka, pereti zidarie, statie autobuz la 50 m, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, metrou Pacii la 600 m, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 57 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Sector 6, ieri, 17:00

confort 1 semidecomandat, P/9, su. 53 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, liber, mijloace de transport, metrou, acte, credit, pret negociabil,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 16:51

47.900 €
2 Camere , Crangasi zona Calea Giulesti intersectie cu George Valsan, bloc reabilitat termic, apartament fara imbunatatiri, necesita renovare totala, acte la zi,
 • Suprafata 49 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 16 min.
Sector 6, ieri, 16:50

bloc reabilitat termic, curat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala termica, instalatii schimbate, cadastru si intabulare,
 • Suprafata 49 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 16:50

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 48 mp
 • An 1966
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:12

O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare u..
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:08

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 16:08

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul PYF Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 16:07

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul PYF Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 31 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:07

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:03

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul PYF Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 45 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:00

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 54 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 15:58

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 11
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:52

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile tale? Astfel, arunca o privire in portofoliul Pyf Real Estate pentru a nu rata sansa de a-ti gasi linistea intr-un nou camin. Va propunem spre vanzare ..
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:50

racordat la toate utilitatile orasului, finisaje la cheie, centrala proprie, radiatoare tip panel si portprosop, usi celulare interior, tamplarie Salamander PVC 7 camere cu geam termopan e-flow.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 3, ieri, 14:09

racordat la toate utilitatile orasului, finisaje la cheie, centrala proprie, radiatoare tip panel si portprosop, usi celulare interior, tamplarie Salamander PVC 7 camere cu geam termopan e-flow.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 3, ieri, 14:06

De vanzare apartament 2 camere, confort 1, 55 mp, mobilat, utilat, etaj 1/4, in strada Petuniei, sector 6, aproape de piata Gorjului, intre stada Valea Lunga si B-dul Timisoara. Se accepta noua casa. Nu se percepe comision.
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 13 min.
Sector 6, ieri, 13:15

Apartament 2 camere,str Tineretului,poze reale,finalizat,mutare imediat,bucatarie inchisa, lift,Ratb 178,278 si 138 la 100 ml distanta,utilitati - canalizare,gaze,curent electric,termopan Salamander.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Sector 6, ieri, 13:03

oferta promotionala, apartament 2 camere, pe str. Tineretului, decomandat, bucatarie inchisa, bloc p+4, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178 si 138 la 50 m.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 13:03

oferta promotionala, apartament cu 2 camere, str. Tineretului, decomandat, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, utilitati canalizare, gaze, curent electric, statie STB 178, 278 si 138. Comision 0
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 13:03

oferta promotionala, apartament cu 2 camere, str. tineretului, decomandat, bloc p+4, cu lift, suprafata utila 38 mp, statie STB la 50 ml, 178, 138 si 278, utilitati, canalizare, gaze, curent electric.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 13:02

Apt. 2 cam. Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu centrala termica
2 camere ansambluri rezid.
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Apt. 2 cam. Militari
Dupa cutremur Militari