sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1617 anunturi

vanzare apartament 2 camere, 43, 45 mp utili cu balcon de 3,4 mp, situat la parter din 3, intr-o zona linistita de case, aproape de bulevardul principal, 200 metri pana la tramvai, zona Luica
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 12:44

Apartament 2 camere, 57 mp, balcon 7 mp, etaj 1 din 4, decomandat, bloc nou, mutare imediata, Brancoveanu, Sector 4, Postalionului.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:44

etaj 10/10, semidecomandat, stradal pe Ion mihalache, renovat, foarte curat, geam la baie, balcon mare de peste 5 mp, liber. Vecinatati: Maresal Averescu, Turda, Piata Victoriei, Banu Manta, Titulescu, Arcul de Triumf, Linia Tramvai 41.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:35

De vanzare, apartament tip studio, vedere Sud-Vest, et 10/11, 45mp-utili, constructie 2019, bloc stradal pe Iuliu Maniu, langa statia de metrou la 200m, complet mobilat si utilat, bransat la utilitati, balcon, centrala termica Ariston.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:50

Rotar Park Residence 2, Bucuresti, la doar 200 m bd. Iuliu Maniu si la 900 m de statia de metrou Preciziei, in vecitatate McDonalds, Arabesque, Metro. Direct dezvoltator, Consultanta financiara gratuita.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 12:40

Imobil nou D+P+6+7, 8, 9, 10 retrase cu un total de 418 unitati locative studiouri, apartamente cu 2 camere, decomandat, 42 mp utili, 47.000 euro TVA inclus finisate la cheie. Direct dezvoltatoator Comision 0, consultanta financiara gratuita
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:40

Rotar Park Residence 2, Bucuresti, la doar 200 m bd. Iuliu Maniu si la 900 m de statia de metrou Preciziei, in vecitatate McDonalds, Arabesque, Metro. Direct dezvoltator, Consultanta financiara gratuita.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:40

bloc stradal pe Bd. Dimitrie Cantemir, la 3 minute pe jos de metrou Tineretului, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber. Vecinatati: parc Tineretului, Piata Unirii.
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 12:35

Auchan Militari, loc parcare CVC, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior, beton B400 Heidelberg Cement, structura dala groasa. Mutare in 30 zile
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:29

apartament 2 camere, la 2 minute de mers pe jos de metrou Tineretului si 1 minut de parcul Tineretului, 2 balcoane, ac, spatios, 7/10, 56 mp, mobilat si utilat, liber
 • Suprafata 56 mp
 • An 1977
 • Etaj 7 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:26

2 camere decomandat, finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:26

Dezvoltator Imobiliar, finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu.
 • Suprafata 61 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:25

Imobil D+P+6+7, 8, 9, 10 retrase, 418 unitati locative studiouri, 2 si 3 camere, decomandat, 68 mp utili, 75.000 euro TVA inclus finisate la cheie. Direct dezvoltatoator; comision 0, consultanta financiara gratuita!
 • Suprafata 68 mp
 • An 2019
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:40

Vis a vis de muzeul CFR, imobil stradal, fara probleme de rezistenta, etaj 1 /10, cf. 1, semidec, 40 mp, toate actele, liber, bloc 1968, merita, ocazie.
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:20

etaj intermediar, cf. 1 decomandat, 60 mp, toate imbunatatirile, finisat modern, liber, toate actele, imobil ireprosabil construit, racordat la utilitati, cadastru, garantat cel mai mic pret.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, azi, 12:15

imobil parter +4e finalizat si racordat la utilitati, toate actele liber,p referabil plata cash, vizite urgent, merita !
 • Suprafata 58 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Pantelimon, azi, 12:15

Dezvoltator Imobiliar, finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:25

strada Nada Florilor, cf. 1, semidec., etaj 8/10, bloc 1978, 53 mp, gresie, fainata, parchet, usa metalica, curat, fara alte imbunatatiri, liber, toate actele, merita pret fix
 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:23

Mihai Bravu, cofetaria Alice, stradal, bloc termoizolat, etaj 5/8, suprafata 53 mp, termopan, gresie, faianta, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:20

metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere decomandat. Finisaje incluse. Racordat la toate utilitatile. Etaj intermediar. Balcon spatios. Direct dezvoltator. Comision 0%
 • Suprafata 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 12:20

va ofer spre vanzare apartament 2 camere, mobilat si utilat, toate utilitatile, bloc din 2019, situat langa complex la strada, 10 minute de metrou Dimitrie Leonida. Mai multe detalii la telefon
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 12:20

la trei minute de metrou Piata Muncii, et 9/ 11, curat, zona linistita, langa parcul national, parchet, faianta, orientare vest, acte, pret neg.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 11
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:55

apartament cu 2 camere complet decomandat suprafata 51 mp, finisat la cheie, etaj 3/10. Pret 57.000 euro-TVA inclus.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 10:50

imobil nou, constructie 2019, situat la 900 m de statia de metrou Preciziei si 200 m de Bld. Iuliu Maniu, ofera spre vanzare studiouri, apartamente cu 2 si 3 camere la preturi incepand de la 46.000 euro.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 10:50

imobil nou situat la 200 min de statia de metrou Pacii, ofera spre vanzare 2 camere decomandat 59 mp, etaj 11/11
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:40

52.900 €
apartament 2 camere spatios metrou Berceni 60 mp, etaj 2/5, constructie noua, finisaje la alegere, lift, centrala proprie, racordare la toate utilitatile publice. Direct dezvoltator, 0% comision
 • Suprafata 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 12:20

apartament 2 camere spatios, metrou Dimitrie Leonida, 55 mp, etaj 1/5, constructie noua, finisaje la alegere, lift, centrala proprie, racordare la toate utilitatile publice. Direct dezvoltator, 0% comision
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 12:19

Berceni, Giurgiului, strada Luica nr. 25, vis a vis Penny Market, bloc stradal, etaj 10, suprafata utila 38 mp, decomandat, curat, balcon, liber, proprietar.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 12:19

sect. 4, acces Sos. Oltenitei, 2 camere tip studio, suprafata 40. 70 mp+5.20 mp balcon, constructie noua, finisaje la alegere, utilitati, contorizare separata. Se poate achizitiona prin credit, comision 0.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 12:18

Arcul de Triumf, bulevardul Maresal Averescu, bloc reabilitat termic, ap. 2 camere decomandate, 5/7, vedere spate, balcon, instalatii noi, amenajat, mobilat/ utilat, superlocatie
 • Suprafata 60 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:18

apartament 2 camere, complet finisat la cheie, situat la 200 m de bd. Iuliu Maniu si 900 m de statia de metrou Preciziei
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:40

etaj 5/10, bloc 1979-1980, decomandat, 55 mp, reamenajat integral acum, zugravit integral, instalatii sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, merita, vizite urgent sunati acum
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 10:35

imobil nou constructie 2019 ofera spre vanzare apartament cu 2 camere complet decomandat situat la etajul 11/11, 200 m de statia de metrou Pacii
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:35

cf.I sdec, 55 mp, bloc 1990, etaj 2/10, fara imbunatatiri, libe , toate actele, oferta reala, merita, cea mai mare impartire de apartament !
 • An 1990
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:05

metrou Berceni, apartament, acte gata, 2 camere tip studio 50 mp + curte spatioasa 45 mp. Finisaje incluse in pret. Ultima unitate disponibila. Comision 0%, direct dezvoltator
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
 • 14 min.
Popesti - Leordeni, azi, 12:12

strada Carei, parter/8, imobil rusesc, 1982 cf. 1, semidec., 49 mp, bucatarie mare patrata, impartire frumoasa, fara balcon, doar termopane, necesita amenajare integrala, pret fix, va rog nu insistati
 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:06

Va propun spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, 43 mp, 3,2 mp balcon inchis termopan, etajul 2/10, renovat in 2010 si este bine intretinut. Se vinde mobilat sau nemobilat.In fata blocului se afla parcul Iuliu Maniu - Fabricii. Bonus loc parcare administrat de ADP s 6
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:05

Particular ofer ap. ultracentral, renovat, mobilat si utilat modern, 2 holuri, dormitor, living baie, bucatarie, balcon f. mare, boxa, centrala, ac, 2 lifturi ideal investitie Airbnb, regim hotelier
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:04

studio, studio modern, aproape de metrou Apartatorii Patriei sector 4 Berceni intr-o zona rezidentiala noua. Apartamentul se preda la cheie, cu finisaje alese de dumneavoastra. Centrala termica Immergas
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:59

direct dezvoltator, vindem apartamente cu 2 camere, decomandate, bucatarie inchisa, parcare gratuita, comision la vanzare 0%, tva 5% inclus, se acepta credit prima casa, ipotecar etc
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 09:15

apartament cu predare rapida, acces prin bulevardul Uverturii la doar 15 minute Lujerului legatura directa cu STB 434 pana in fata ansamblului. Apartamentul se preda la cheie, cu finisaje incluse.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 09:00

bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 06:10

Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 06:05

parc etaj 2 din 10 confort 1, decomandat, balcon, imbunatatiri. Blocul este stradal, reabilitat, plasat in zona verde langa metrou, parc, magazine, mijloace transport. Se accepta credit
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:58

7-8 minute metrou, decomandat, renovat, mobilat si utilat, loc de parcare, boxa la subsol, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mare, bloc reabilitat
 • Suprafata 55 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:58

interior bucla Romancierilor termopan, geam la baie, balcon inchis in termopan, usa metalica, fara imbunatatiri, curat.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:57

apartament 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, statia STB 138/178 la 100 ml, canalizare, curent electric, gaze, comision 0
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 11:56

circular, confort 1, curat, et 7/10, bloc tip Z, apropiere statie metrou, ratb, scoala, gradinita, parc, zona linistita, constructie solida, acte, pret neg, accept credit,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:56

apartament 2 camere tip studio 51 mp, posibilitatea inchiderii bucatariei. Se accepta si credit la pretul de 42.400 e, parter inalt/5, imobil situat la 15 minute fata de Dimitrie Leonida.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:56

48.900 €
apartament 2 camere 65 mp, 49.000 euro la cash sau 55.500 euro la credit. Imobil in curs de edificare, finisaje premium, in proximitatea statiei de metrou dimitrie leonida. Narcis Zeca,
 • Suprafata 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:53

studio decomandat, etaj intermediar, constructie noua, etaj 1/6, lift silentios, centrala termica proprie, contorizare separata: apa, gaze, energie electrica.Se accepta credit. Direct dezvoltator.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 11:51

Apartament 2 camere decomandat situat in zona centrala a Capitalei, avand acces rapid catre toate zonele de interes ale Bucurestiului. 2 camere decomandate, bloc reabilitat, finalizat in 1987.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:49

Nord - bloc gata - P + 4 cu lift, 2 camere decomandate - 51.45mp, living - 21.27 mp, balcon 15.28 mp, dormitor 12.33 mp, bucatarie 8.92 mp, grup sanitar 4.50 mp. 0% Comision,
 • Suprafata 67 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:48

Plaza Timisoara, Brasov, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, bloc izolat termic, mobilat si utilat
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:47

Raul Doamnei scoala 121, et. 6, confort 2 decomandat, termopane, usa metalica, faianta, lavabil, mobilier inclus, acte complete, balcon inchis in termopan, liber, vedere spatiu verde, luminos.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:46

Statia Ghidigeni, apartament bloc nou 2006 (blocurile portocalii), etaj 5/5 mansardat, suprafata utila 64 mp, curat, centrala proprie, liber, acces facil mijloace de transport, Scoala, Gradinita, parc piata
 • Suprafata 65 mp
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 11:44

imobil nou, regim mic de inaltime, 2 camere, decomandat, spatios, vedere pe sud, living de 25 mp, bucatarie inchisa, geam la baie, se vinde finisat la cheie, finisaje la alegere, comision 0%
 • Suprafata 62 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:43

1 Mai, Hanul Drumetului, Str. Titel Petrescu, confort 1 decomandat, fara amenajari, liber, acte, acces facil mijloace de transport, Scoala Generala nr. 59, Gradinita 41.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 11:43

str. Chilia Veche, confort 1 decomandat, etaj 1, bloc reabilitat, 1974, curat, amenajat, acte, liber, acces facil mijloace de transport, Liceul Lovinescu, piata Chilia Veche.
 • Suprafata 49 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:42

direct dezvoltator, apartament 2 camere, decomandat, bloc P+4+M, cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178, 278 si 138. Comision 0.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 11:42

25.000 €
Margeanului, 2 camere, g, f, p, t, um, gaze, etaj 3, acte la zi, merita vazut. Negociabil.
Bucuresti, azi, 11:42

oferta promotionala, apartament cu 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, bloc P+4+M, cu lift, statie STB 178 si 138 la 50 ml, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, comision 0
 • Suprafata 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:40

proprietar, apartament 2 camere, finalizat, mutare imediat, decomandat, statia STB 178, 138 la 100 m, utilitati bransate deja, canalizare, curent electric, gaze, comision 0,
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 11:40

direct proprietar, apartament cu 2 camere, finalizat, mutare imediat, bucatarie inchisa, bloc p+5+placa+pod, cu lift, statie Ratb 178, 278 si 138. Comision 0
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 11:40

2 camere decomandat, direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138; 178, finisaje la alegere, centrala proprie, mutare imediata, bloc finalizat.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 11:34

direct dezvoltator, mutare imediata, 2 cam. open space, balcon, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 1 min. Ratb 138; 178,TVA 5% inclus.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 11:34

Ambiance Residence este un complex de apartamente inteligente, avand la baza conceptul smart house, sistem care faciliteaza controlul prin aplicatie al iluminarii si al temperaturii si garanteaza un consum redus de energie. Complexul este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe Bulevardul Pipera..
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj din 7
Bucuresti, azi, 11:33

ap. 2 cam. open space, 37mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ ipotecar, TVA 5% inclus, comision 0%
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 11:33

Militari ,Auchan, Str. Rezervelor, Lidl, 2 camere direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0%, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138; 178, finisaje la alegere, centrala termica.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
MT Residence
Bucuresti, azi, 11:33

Ambiance Residence este un complex de apartamente inteligente, avand la baza conceptul smart house, sistem care faciliteaza controlul prin aplicatie al iluminarii si al temperaturii si garanteaza un consum redus de energie. Complexul este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe Bulevardul Piper..
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj din 7
Bucuresti, azi, 11:33

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu centrala termica
Apt. 2 cam. Militari
2 cam. ieftine Bucuresti
Dupa cutremur Militari
2 cam. ieftine Militari