sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1982 anunturi

apartament 2 camere transformat din 3 camere, 71 mp, etaj 1/10, in reabilitare, zugravit, termopan, gresie, faianta, parchet, living 32 mp, balcon mare, se poate amenaja si recompartimenta la cererea clientului
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 04:50

strada Soldanului 2 camere confort 1 decomandat etaj 3/8 cu imbunatatiri, bloc reabilitat,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 04:35

2 camere, confort 1, decomandat cu imbunatatiri decent, curat, suprafata 55 mp, constructie 1979
 • Suprafata 55 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 04:20

Chiajna, Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:35

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:30

Ap. 2 cam, 49 mp, bloc izolat termic, zona Calea Grivitei, piata Chibrit, 1 Mai, Clabucet, stradal, vedere spate, priveliste frumoasa, linistit, lift.
 • Suprafata 49 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 02:10

etaj intermediarcf. 1 decomandat, 60 mp, toate imbunatatirile, finisat modern, liber, toate actele, imobil ireprosabil construit, racordat la utilitati, cadastru, garantat cel mai mic pret.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, ieri, 21:40

apartament 2 camere in imobil tip vila, 2 apartamente pe palier, etaj 2/p+2+m, camere inalte, curte interioara, cladire renovata, suprafata 37 mp termopan, gresie, faianta, centrala termica, luminos, mobilat
 • Suprafata 37 mp
 • An 1934
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 03:40

5 minute metrou, 2 camere confort 1, decomandat, 46 mp utili + balcon 4 mp, etaj 5, fara imbunatatiri, 5 minute metrou Eroii Revolutiei, cadastru, intabulare, liber, acceptam credit bancar,
 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 02:45

imobil nou finalizat d+p+6e, situat pe strada Acvilei nr 42, constructie si compartimentare caramida, decomndat, geam la beie, finisaje la alegere, parcare proprie, accept credit
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 01:40

apartament 2 camere, etaj 3 imobil 2017 amenajari de lux-investitie 20.000 euro, mobilier SiPro, 47 mp, boxa pe palier, sanitare Grohe, mobilat si utilat, electrocasnice Ariston Hot Point, Lcd Sony, in garantie.
 • An 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 01:25

Vand apartament, 2 camere, Colentina, 5 min. mers pe jos metrou Obor, decomandat, suprafata utila 50 mp, etaj 7/10, complet renovat si mobilat lux si modern (g+f+p+t+um).
 • Suprafata 50 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 01:17

imobil situat stradal pe Sos. Cernica langa Lidl, Mega Image padure si lac, imobil finalizat 2019, toate actele, liber, racordat la utilitati, acceptam orice varianta de plata inclusiv prin credit.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, ieri, 21:35

Sau metrou Eroii Revolutiei, decomandat, bloc reabilitat, toate actele, liber, decent, 47 mp, etaj 2 /10, merita, urgent.
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:35

imobil superb tip boutique p+4e , ridicat , la stadiu de rosu , cu termen de finalizare integrala la jumatatea anului viitor , construit de dezvoltator cu istoric in domeniu .
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:35

Excelenta Investitie apartament 2 camere, beneficiaza de finisaje de lux iar designul ales asigura perfecta functionalitate, intrare stradala-vedere panoramica. Complet mobilat si utilat.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1963
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:20

ocazie, plec din tara, circulat, aer conditionat, fara urgenta, fara Legea 112, zona exclusivista, parchet masiv, urgent, neg.,
 • Suprafata 48 mp
 • An 1935
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 22:55

Postavarului, 2 camere, 8/10, decomandat, bloc reabilitat, termopan, parchet, gresie, faianta, acces facil Nicolae Grigorescu, Dristor, Pantelimon, Salajan, Diham, Basarabia, acte
 • Suprafata 42 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:50

apartament cochet complet renovat si utilat, pozitionat intr-o zona exclusivista Domenii- Ion Mihalache. Apartamentul este iideal atat pentru locuit cat si pentru inchiriere (airbmb /booking).
 • Suprafata 58 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 22:35

apartament finalizat cu loc de parcare.mutare imediata. Apartamentul se vinde cu finisaje si obiecte sanitare si este pozitionat foarte aproape de metrou. Multiple facilitati zonale. Direct proprietar. Comision 0.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 22:15

proprietar apartament 2 camere cu gradina, langa metrou, finisaje de lux, centrala termica, totul nou, Mega Image non-stop langa bloc, parcare, usa metalica. Accept credit sau plata cash,
 • Suprafata 62 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 22:14

59.900 €
proprietar, vand apartament pe Bd. Pache Protopopescu, 2 camere 56 mp, izolat termic, centrala proprie, termopan, usa metalica, parchet, mobilat, zugravit recent, acoperis nou, pret atractiv.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:50

renovat in totalitate, foarte curat, imbunatatiri de calitate, se vinde mobilat/utilat complet, bloc reabilitat, acces rapid ratb, parc, 1 min Kaufland, liber, agentie. Bloc stradal, zona linistita, Ratb direct Unirii.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 16:35

ap.2 cam.locatie excelenta,in spatele parcului Titanii si Policlinicii Titan, retras din zgomot si inconjurat de verdeta. Amenajat complet. Diverse mijloace de transport si metrou la 10 min., scoli, gradi.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:25

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 14:55

apartament superb, amplasat in zona noua, bloc nou, fara intermediari, aproape mijloace transport, vedere pe rasarit, decomandat, absolut totul nou. Nu colaborez cu agentiile.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 22:14

apartament decomandat, spatios si luminos, finisaje deosebite g, f, p, si centrala proprie, loc parcare, 50 m Ratb, zone comerciale, scoli, gradinite, piata, bloc nou. Se accepta credit ipotecar si prima casa.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Popesti - Leordeni, ieri, 22:14

Bucurestii Noi, Pod Constanta, statia metrou Jiului, Dezvoltator imobil nou 2019 finalizat. Imobil Exclusivist.
 • Suprafata 94 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:05

apartament cu imbunatatiri, Piata Sudului, vis a vis de Scoala de Politie, 2 min pana la metrou Piata Sudului si Brancoveanu. Acte ok. Super oferta.
 • Suprafata 44 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 22:03

87.000 €
proprietar - Zona Tineretului in apropiere facultati, statie RATB, metrou, renovat recent, intrare parc Tineretului, vedere spate. Cadastru - intabulare. bloc nou si intretinut
 • Suprafata 58 mp
 • An 1994
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 21:45

Chiajna, Dudu, bloc d+p+6+m, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, 178, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 14:55

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 14:55

Apartament 2 camere semidec., etajul 3/10, bloc stradal, vedere rasarit, amenajat complet, instalatii schimbate, aproape de mijloace de transport, parc, scoli. Apartamentul are acte ok, liber, se accepta credit.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 13:20

Apartamente 2 camere la preturi unice, in ansamblu rezidential, proiect nou, comision 0%.
 • An 2019
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 13:05

apartament decomandat modern, bl finalizat, stradal, RATB, gaze, apa, curent, direct dezvoltator, Multiple facilitati zonale, Profi, Penny, MegaImage, Farmacii, Restaurante,zona verde, TVA 5% inclus, comision 0.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 21:34

Diverse tip-uri de apartamente cu gradina. Ansambluri rezidentiale situate in zona metrou Dimitrie Leonida. Curte proprie 20 - 100 mp. Multiple facilitati zonale. Dezvoltator. Comision 0. TVA 5 % inclus.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:33

56500 eur/50 mp utili+loc parcare intabulat separat/apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 3-4 minute, direct de la proprietar, fara agentii.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 21:32

apartament 2 camere, direct proprietar, zona ideala, aproape mij. transport, vedere rasarit, loc de parcare, etaj 1 din 3, balcon mare, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi pinum
 • Suprafata 54 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:32

apartament 2 camere la cheie, finisaje complete si obiecte sanitare, multiple facilitati zonale: Lidl, Carrefour, Hornbach, mall Grand Arena, etc. Comision 0. TVA 5% inclus. Direct dezvoltator.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:31

ansamblu pozitionat la 2 km de Lidl Uverturii, linie directa Ratb 434. apartament complet finisat, constructie din beton si caramida, utilitati contorizate individual. Predare decembrie 2019.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 13:05

38.000 €
padurea Chiajna, apropiere statie STB, semidec., etaj 2 , mobilat si utilat modern, nou, curat, centrala termica, aer conditionat, ideal investitie, acte, pret negociabil
 • Suprafata 60 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Chiajna, ieri, 12:41

apartament luminos, etaj 6/10, bloc civilizat, zona foarte verde, parcuri si locuri de joaca in imediata apropiere, usor accesibil, 1 minut piata, doar 5-7 minute mers metrou, vedere spate.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:30

apartament decomandat, et. 3/8 , fara imbunatatiri. Blocul este in curs de reabilitate. Acte pregatite pt vanzare. Se accepta credit.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 12:14

apartament cu 2 camere in zona Brancoveanu-Turnu Magurele, comision 0, direct dezvoltator, finisaje premium la alegere, finalizare rapida, zona cu multiple facilitati, Sector 4.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 21:31

Oferta apartament 2 camere modern in bloc nou finalizat. Parcare bonus. Personalizare apartament dupa preferinte/ paleta vasta de modele si nuante. La cheie. Utilitati complete. Comision 0. TVA inclus.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Popesti - Leordeni, ieri, 21:31

ap. 2 cam, terasa, curte, decomandat, 137.2 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 137 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

apartament 2 camere, decomandat, 40.5 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:45

va propun spre vanzare un apartament cu o suprafata utila de 59 mp, situata la doar 8 minute de mers pe jos, pana la statia de metrou Nicolae Teclu. Bucatarie mobilata si uitilata. AC inclus.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:39

apartament 2 camere 43.85 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:27

apartament 2 camere, 48.18 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:24

apartament 2 camere decomandat, 46.85 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:21

59.500 €
Veteranilor, dec, etaj 8, mobilat si utilat, renovat, curat, centrala termica, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, loc parcare, acte.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:20

5 min. metrou, scara interioara, o camera open (hol, living, bucatarie) si un dormitor la mansarda, balcon inchis, faianta, gresie, parchet. Constructie din 2009 prin inaltarea unui bloc 3 et din 78,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 20:15

vand apartament 2 camere, cf. 2, bloc reabilitat, imbunatatiri, accept credit;
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 20:10

apartament 2 camere 50 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:09

Bd. Carol X stradaTraian, strada Constantin Kiritescu, ap. 2 camere, decomandat supr. 90 mp, etaj parter inalt/2 etaje, superimobil construit de evrei, centrala proprie, parchet, boxa demisol 17 mp, liber,
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:06

apartament 2 camere 60.5 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 61 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 20:06

propun spre vanzare un apartament cu o vedere superba catre Delta Vacaresti. Apartamentul are o suprafata utila de 50 mp. Finisajele sunt la alegere. Comision 0.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 19:51

57.000 €
Zona linistita fara trafic. Apartament spatios situat la parterul unei vile cu un etaj. Imobilul se afla in apropiere de parc si metrou. Ideal rezidenta pentru un cuplu de tineri. Posibilitati parcare
 • An 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, ieri, 19:47

apartament 2 camere, decomandat, 72.15 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:39

vand ap. 2 cam, spatios, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, centrala term., cablu tv, internet, parchet, usa metalica, contorizat total, intabulat, imbunatatiri, loc parcare inclus,
 • Suprafata 58 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Popesti - Leordeni, ieri, 19:35

apartament 2 camere, 56 mp, decomandat, geam la baie, direct dezvoltator, bloc nou, mutare imediata, predat la cheie. Constructie caramida si beton, statie RATB 100 m, toate utilitatile pe Bucuresti, sector 6
 • Suprafata 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 19:32

direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida Sect.6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida,finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 50 m, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:31

direct dezvoltator, bloc nou, beton si caramida sector 6 in complex rezidential, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica proprie,
 • Suprafata 66 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 19:31

apartament 2 camere 54.3 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 19:30

132.387 €
bloc nou, stradal, constructie beton, caramida. Finisaje de lux incluse in pret, bransamente realizate, parcare subterana contra cost. Ratb in fata blocului.
 • Suprafata 126 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 19:24

apartament 2 camere, decomandat, 53.79 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:21

apartament 2 camere 60.79 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 61 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:09

apartament 2 camere, decomandat, 50.00 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 19:03

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 19:00

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu centrala termica
2 camere ansambluri rezid.
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Dupa cutremur Titan - Dristor