sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1965 anunturi

apartament de vanzare 2 camere situat intr-o zona linistita cu multa verdeata, situat la 5 minute de mers pe jos de metrou Piata Sudului si 10 min. de Oraselul Copiilor,
 • Suprafata 48 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 23:45

apartament mobilat, finisaje premium. Balcon inchis, spatiu depozitare, complex bariera, loc de parcare. Poze reale,
 • Suprafata 62 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 23:13

Apartament 2 camere, decomandat, foarte bine pozitionat, langa Ratb, debara, balcon inchis, loc parcare, parculet in fata blocului, zona verde. Piata, scoli, gradinite si zona comerciala in apropiere.
 • Suprafata 49 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 23:04

vand apartament 2 cam mobilat si utilat, 42.500 euro negociabil.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 21:36

apartament 2 camere, bloc nou, spatiu verde, finisaje incluse, situat la 3 minute de statie Ratb, legatura directa metrou Lujerului
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 21:30

finisat complet la cheie, gresie, faianta, parchet, centrala termica, intrerupatoarele ceramice, baie echipata, poze reale
 • Suprafata 49 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 21:30

pret unic doar in faza de constructie, direct dezvoltator, tva inclus,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 19:25

2 camere, gradinita si scoala la 200m, aproape mij. transport si metrou, zona noua, civilizata, loc de parcare, locuri de joaca, finisaje extra lux, bloc nou: g, f, p, centrala la alegere, ideal locuit
 • Suprafata 51 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 23:03

2 camere,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 22:40

apartament nou, decomandat, fnisaje la alegere. Constructia e din cadre de beton si pereti din caramida porotherm. Ratb in fata ansamblului, statia RATB 434, legatura directa metrou Lujerului.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 22:26

suprafete intre 40 si 51 mp utili, se predau la cheie, finisaje de calitate, utilitati, canalizare, STB langa complex, loc de joaca, spatii verzi, parcari, zona de vile, preturi de la 31950 euro
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 21:55

apartament 2 camere cu o suprafata utila de 60.5 mp, cu balcon atat pe bucatarie cat si pe living, situat la o distanta de 10 minute de metrou, disponibil la etaj intermediar,
 • Suprafata 61 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 21:50

cf. 1, termopan, aer conditionat, usa metalica, bloc stradal vedere pe spate, cadastru, intabulare, pretabil inchiriere, o statie de autobuz Piata Unirii.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:50

acte, mutare imediata, imobil din caramida cu finisaje de foarte buna calitate langa statia de metrou Dristor la 5 minute. Bucatarie inchisa, centrala proprie. Direct de la dezvoltator fara comision.
 • Suprafata 56 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 18:15

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 4/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, bucatarie inchisa de 9 mp, baie complet utilata, contorizare individuala
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, ieri, 16:47

2 camere in bloc finalizat, situat la etajul 4/11, luminos si spatios, decomandat, 58 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, contorizare individuala, solutii tehnice moderne.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, ieri, 16:47

2 cam cf1 super central inersectie bul Marasesti cu Cantemir, 500 m pana la metrou Unirii, bloc reabilitat, urgent.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 21:48

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, cen..
Bucuresti, ieri, 21:45

tip studio cu o suprafata utila de 38 mp, gandit pentru persoane care apreciaza intimitatea si rafinamentul dar cu un buget mai redus disponibil la parter intr-un imobil cu un regim de P+4E,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:42

2 cam cf1, super zona, scoala, gradinita, piata, curat fara imbunatatiri, urgent.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 21:38

40.000 €
apartament la oferta, finalizat la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale, Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB,
 • Suprafata 51 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Amadeo Residence
Bucuresti, ieri, 21:35

bloc nou finalizat, la 2 minute de metrou, spatii comerciale la parter, 2 si 3 camere finisate, contorizare individuala, se accepta credit bancar, direct dezvoltator.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, ieri, 16:10

bloc nou finalizat, la 2 minute de metrou, etaj 2/11, vedere interiorul ansamblului, complet finisat, contorizare individuala, se accepta credit bancar, comision 0% dezvoltator
 • Suprafata 63 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

Bloc nou Finalizat, la 2 minute de metrou, apartamente disponibile de 2 si 3 camere finisate, contorizare individuala, acte la zi, se accepta credit bancar, direct dezvoltator, comision 0
 • Suprafata 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

bloc nou finalizat langa metrou Pacii, stradal, apartamente disponibile de 2 si 3 camere finisate, contorizare individuala, acte la zi, se accepta credit bancar, direct dezvoltator, comision 0%
 • Suprafata 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

ap. 2 camere, imediat parc agrement, centru agro-alimentar, statie autobuz;
 • Decomandat
Sinaia, ieri, 21:30

apartament 2 camere bine iluminat natural, complet mobilat si utilat, centrala termica, aer conditionat, contorizari individuale, loc de parcare in fata apartamentului. RATB: 402, 414.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Popesti - Leordeni, ieri, 21:22

apartament situat la etaj 2/4, cf. 1 decomandat, 60 mp, toate imbunatatirile, finisat modern, liber, toate actele, imobil ireprosabil construit, racordat la utilitati, cadastru, garantat cel mai mic pret.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Pantelimon, ieri, 21:10

apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 10 minute, direct de la proprietar, fara agentii.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:09

langa Lidl Mega Image la 5 minute de Cora Pantelimon si metrou, imobil 2018 dat in folosinta, gata de mutare, racordat la toate utilitatile, cadastru, intabulare, liber, finisaje la alegere,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, ieri, 21:09

comision 0, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program l-d. Intrebati si de celelalte proiecte,
 • Suprafata 57 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:50

ansamblu rezidential cu unitati locative finalizate sau in stadiu de proiect. Fie vrei sa faci un credit pentru o locuinta sau sa achizitionezi in stadiu de proiect, noi avem solutia
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Etaj 2 din 8
Chiajna, ieri, 15:35

160.000 €
ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, apartament in imobil de lux, dotari si finisaje de exceptie, mobilat si utilat complet, are boxa si loc de parcare in garajul subteran. Ideal investitie sau locuita.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:40

Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24 utilitati contorizate. Ideal investitie sau locuit. Se inchiriaza cu 600 euro/ luna
 • Suprafata 50 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 14:40

amplasat in cadrul unui ansamblu rezidential in zona Metrou D.Leonida, acces in 8-10 min, finisaje moderne, la cheie, centrala termica, parcare, accept credit cu min 30.000 eur, avans.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:09

ultimul apartament de 2 camere, la parter inalt in bloc cu regim de inaltime p+4+m, vedere spate,decomandat, 54 mp, ireprosabil construit, finisaje lux la alegere pretul nu include TVA.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Pantelimon, ieri, 21:08

situat pe soseaua Cernica stradal, aproape de padure si lac, la 1 minut Mega Image si Lidl, imobil 4 etaje dotat cu lift, finalizat integral si racordat la toate utilitatile.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, ieri, 21:08

ap 2 cam-42 mp utili+gradina de 20 mp, parter inalt, ansamblu rezidential langa Mall La Strada, Metrou D. Leonida(8 min), finisaje moderne, predare la cheie, centrala termica, parcare, cash, credit, prima casa.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:08

imobil situat stradal pe Sos. Cernica langa Lidl, Mega Image padure si lac, imobil finalizat 2019, toate actele, liber, racordat la utilitati, acceptam orice varianta de plata inclusiv prin credit.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, ieri, 21:08

Dezvolator, vinde 2 camere decomandate in proiectul nou de la Dristor. Bloc din caramida cu bucatarie inchisa. DS+P+5, finisaje la alegere sincluse, centrala proprie. Preturi promotionale. Parcare.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:15

Bloc S+P+3 cu lift, parcari subterane, securizat, apartamentele au compartimentari flexibile, finasaje si dotari premium personalizabile, CTP, boxe, Contact direct dezvoltator Eden City, str. Mieilor nr.17-21
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:20

800 m pana la Metrou Iancului si Mega Mall, nerenovat, etaj 7/10, semidecomandat, bloc din 1980 inconjurat de copaci verzi, in spate este Cimitirul Armenesc.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 12:20

imobil nou constructie 2019 ofera spre vanzare apartament cu 2 camere complet decomandat situat la etajul 9/11- 200m de statia de metrou Pacii.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:20

cash 41500 euro, 50 mp, ap. 2 cam. dec, proprietar, sos. Oltenitei, 10 min-15 min metrou Ap. Patriei sau Pta Sudului, tel, credit ipotecar 44500 euro.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:07

Se vinde apartament cu 2 camere, decomandat, balcon, debara, zona rezidentiala, aproape de RATB, scoli si complexe comerciale. Finisaje de foarte buna calitate, la alegerea cumparatorului, zona ideala.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 21:05

58.500 €
Parc A. I. Cuza, 2 camere, confort 1, decomandat, circular, etaj 6/10, termopan, usa metalica, parchet, constructie 1076, reabilitat.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 21:05

apart.2 cam, bucatarie inchisa, curte interioara, loc de parcare, 8 min. metrou, zona verde, langa scoala si gradinita, centrala termica, calorifere, usa metalica, totul este nou, mall in imediata apropiere.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:03

apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 3-4 minute, direct de la proprietar, fara agentii,
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 21:02

apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 10 minute, direct de la proprietar, fara agentii.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:02

Stradal intrare si vedere stradale ideal pentru firma, cabinet medical avocat-notar, salon infrumusetare, pretabil orice, metroul la 3 min. Ap. este foarte spatios, trebuie renovat, cadastru, intabulare.
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 21:02

Teiul Doamnei, aproape de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, 12 min metrou Obor, Ratb 3 min. 57 mp, bloc 1981 reabilitat termic, pe mijloc, dec, orientare sud-est, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 57 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 21:01

Str. Avrig la 2 min. de metrou Obor, langa piata, Mall Veranda, foarte bine pozitionat, bloc reabilitat termic, parter, cu balcon, baie cu fereastra, cadastru-intabulare, liber, ideal pentru familie.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 21:01

langa Lidl, mijloace autobus si maxitaxi, complex nou, bloc 2009, paza non stop, 60 mp, dec, centrala proprie, 2 bai, mobilat complet, loc de joaca pentru copii, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Voluntari, ieri, 21:00

decomandat, dezvoltator, apartament cu 2 camere foarte spatios,balcon mare, finalizat, 8 min. metrou P-ta Sudului, loc parcare disponibil, zona moderna, rezidentiala, foarte aproape de Lidl
 • Suprafata 66 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

Mega Mall 5min. Bloc reabilitat termic cunstruit in 1983, dec, 56 mp, orientare spre sud, imb. g, f, p, um, th, ac, apartamentul se vinde complet mobilat si utilat, cadastru, intabulare, se accept credit,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 21:00

apartament 2 camere 56,65 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

apartament 2 camere 70.42 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:00

metrou Obor 7 min. Mall Veranda, 5 min. bloc reabilitat termic, ap. 2 cam. de mijloc, baie cu fereastra, renovat recent integral, g, f, p, um,th, ac, eliberabil imediat, cadastru, intabulare, energetic,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:59

metrou Obor 7 min., Pipera 10 min, mall Veranda, bloc 2010 stradal, vedere spate, 2 lifturi, paza BGS, orientare est, pe mijloc, contorizat, mobilat complet utilat, ideal investitie inchiriere,
 • Suprafata 64 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:59

vav Parcul Plumbuita, Metrou Obor 10 min. Pipera 10 min. langa BCR, planul 2, bloc fara risc seismic, pe mijloc, orientare est, termopan, AC, cadastru, intabulare, se accepta credit, eliberabil rapid
 • Suprafata 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 20:58

in planul 2, Linia Ratb 282, aproape de Sos. Colentina, bloc 1986, reabilitat termic recent, stradal, orientare sud, centrala proprie, dec, 60 mp, g, f, p, um, renovat total, posibilitate de parcare, liber.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 20:57

2 camere Aparatorii Patriei bloc nou se vinde complet finisat si bransat la toate utilitatile.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:57

bloc nou, metrou Drumul Taberei, statia Valea Ialomitei, Kaufland in cartierul ANL langa parc Brancusi. Apartamentele se afla la demisol inalt cu geamuri normale si balcon, foarte luminoase, decomandate
 • Suprafata 52 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 20:54

apartament 2 camere, decomandat, 56.17 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:45

apartament 2 cam tip Studio 64.15 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:42

apartament 2 camere decomandat, bucatarie mare inchisa, finalizat, finisaj complet, centrala, intabulat, parcare, utilitati bransate, canalizare, accepta credit, dezvoltator, 5 min linia Ratb 178, Lidl.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 20:39

apartament 2 camere 107.25 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 107 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 20:39

Palada nr.60 H, bloc locuit, 2 cam., usor de modificat in 3 camere, 2 bai, 2 balcoane. Tamplarie pvc Rehau 5 camere, usi pinum pervaz pe ambele fete, statie autobuz 178. Cash, ipotecar, prima casa, negociabil.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 20:39

2 camere, decomandat, finisat complet la cheie, centrala, balcon, intabulat, bransat, canalizare, parcare, zona linistita, 2 min maxi-taxi, 6 min Ratb, accept credit, fara comision, finalizare August
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Chiajna, ieri, 20:36

apartament 2 camere 63.88 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:36

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu centrala termica
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare
Apt. 2 cam. Militari
Apartamente 2 camere Berceni